PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÁC SỔ SÁCH KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ CÁC BIỂU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÁC SỔ SÁCH KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ CÁC BIỂU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM":

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TINH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 24 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG 27 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 27 1.1.CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 27 1.1.1.Khái niệm tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 27 1.1.2.1. Bản chất, chức năng của chi phí sản xuất: 28 1.1.2.2. Bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm: 29 1.1.3. Yêu cầu quản lý và tính chi phí giá thành 30 1.1.4. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm: 31 1.1.5. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 32 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất: 32 1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí: 33 1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí: 34 1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hơp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: 35 1.2.1.5. Phân loại theo nội dung cấu thành chi phí: 35 1.1.2.Phân loại hạ giá thành sản phẩm: 35 1.1.2.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở tính số liệu tính giá thành: 36 1.1.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán : 36 1.3. TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TRONG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH: 37 1.3.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định: 37 1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định: 38 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp CP và đối tượng tính giá thành sản phẩm: 39 1.4. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT: 39 1.4.1. Hạch toán ban đầu: 39 1.4.2. Tài khoản sử dụng : 40 1.4.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: 41 1.4.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 41 1.4.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 42 1.4.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 43 1.4.3.4. Kế toán chi phí sản xuất khác: 45 1.4.3.5.Kế toán chi phí trả trước: 46 1.4.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 49 1.5. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 50 1.5.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: 50 1.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 52 1.5.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn: 53 1.5.2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước: 53 1.6. SỔ SÁCH KẾ TOÁN SỬ DỤNG: 56 CHƯƠNG 2: CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT 60 2.1. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT: 60 2.1.1. Giới thiệu về Công ty: 60 2.1.2.2. Những kế hoạch và mục tiêu cần thực hiện: 61 2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Thép Việt: 62 2.1.2.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: 62 2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 65 2.1.3.2 Chứng từ và sổ sách kế toán: 67 2.1.3.3. Thực trạng hoạt động của Công ty những năm gần đây: 68 2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT: 71 2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm: 71 2.2.2. Hạch toán ban đầu: 71 2.2.3. Tài khoản sử dụng: 71 2.2.4. Các chính sách kế toán áp dụng trong Công ty TNHH Thép Việt: 72 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT 112 3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí SX và giá thành sản phẩm nói chung và ở Công ty TNHH Thép Việt 112 3.2 Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 113 3.2.1 Ưu điểm. 113 3.2.2 Nhược điểm. 114 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 115 3.3.1 Về tổ chức bộ máy kế toán. 116 3.3.2 Về tổ chức công tác kế toán. 116 3.3.3 Áp dụng máy tính trong công tác kế toán. 117 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120
Xem thêm

103 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC

1. Tính cấp thiết của đề tài Mở cửa nền kinh tế và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức khó khăn cho đội ngũ các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn non trẻ về nhiều mặt. Đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường trước nhưng đối thủ từ nước ngoài với nguồn vốn lớn và kỹ thuật tiên tiến. Nắm bắt được xu hướng, Việt nam đã chủ động tham gia hội nhập và hòa mình vào nền kinh tế khu vực và thế giới như: AFTA, APED, ASEAN, ASEM và gần đây nhất là WTO. Trong cạnh tranh bình đẳng, để tồn tại và phát triển thì điều đầu tiên mà doanh nghiệp cần quan tâm đó là việc không ngừng cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm cùng với nâng cao chất lượng sản xuất ra. Một trong các công cụ giúp cho nhà quản lý kiểm soát chi phí đó là kế toán. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp nhà quản lý kiểm soát được chi phí, từ đó đề ra các quyết định nhanh chóng giúp nhà quản trị có được đầy đủ thông tin về chi phí, từ đó đề ra các quyết định cắt giảm các chi phí không cần thiết cũng như tính toán và phân bổ chính xác chi phí nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm. Để làm tốt điều đó doanh nghiệp cần phải đặt công tăc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh là khâu trọng tâm của toàn bộ công tác quản lý tài chính vì nó không những có mối quan hệ mật thiết với các bộ phận khác mà còn có quan hệ đặc biệt với công tác tính giá thành. Vì vậy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công việc hết sức quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các nhà quả trị phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc mới chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản về kế toán tài chính đó là thực hiện ghi chép theo những quy định hiện hành của Nhà nước. Các thông tin kế toán cung cấp mới chỉ phản ánh được kết quả trong quá khứ, chưa có được những thông tin mang tính chất dự báo cho tương lai, chưa thể hiện được vai trò kiểm tra, kiểm soát của kế toán. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty chưa đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời, đáng tin cậy cho nhà quản trị doanh nghiệp để phục vụ cho nhà quản trị khi cần đưa rác quyết định trong ngắn hạn và dài hạn. Nhận thức được ý nghĩa của vấn đề trên, qua thời gian thực tế tìm hiểu và nghiên cứu tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nói chung. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc thấy được nhưng bất cập cần thiết cần khắc phục và nguyên nhân của nó. Đề xuất và bổ sung một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc. 3. Câu hỏi nghiên cứu Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là gì? Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc như thế nào? Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc? 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài - Sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu và xử lý phân tích số liệu một cách khoa học trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn đã được tiến hành tại Việt Nam về lĩnh vực kế toán. - Vận dụng mô hình khung lý thuyết kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất để phân tích thực trạng tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc. - Áp dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu, quan sát, nghiên cứu tình huống) và phương pháp định lượng (phương pháp chọn mẫu, phân tích bảng số liệu, trình bày đồ thị và hình vẽ…) trong thu thập xử lý thông tin, có tiến hành điều tra, khảo sát và sử dụng các dữ liệu đã có sẵn từ các nguồn dữ liệu sau: + Nguồn dữ liệu thứ cấp: Các báo cáo (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính), các sổ sách và chứng từ có liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc. + Nguồn dữ liệu sơ cấp: Thu thập số liệu về giá cả và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành và thực tiễn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc. - Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc với số liệu cụ thể là tháng 12 năm 2014. Thời gian thực hiện 6 tháng. 6. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. Trong nhiều năm qua có rất nhiều đề tài của nhiều tác giả nghiên cứu về đề tài kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất và đặc biệt là các doanh nghiệp đóng tàu. Các công trình nghiên cứu đó đã góp phần nâng cao về mặt lý luận bởi tác giả thường đi sâu vào lĩnh vực đặc thù và giải quyết vấn đề có tính chất đặc biệt ở các doanh nghiệp được lựa chọn nghiên cứu. Từ đó giúp chúng ta có được nhiều góc nhìn khác nhau và tất cụ thể của một nội dung, một vấn đề lớn. Một thành công nữa của các công trình đó là xây dựng được những đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tác giả Đỗ Đức Quang với đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ” ngoài việc quan sát trên góc độ kế toán tài chính, tác giả cũng đưa ra những điểm của kế toán quản trị. Đặc biệt trong công trình nghiên cứu của mình, tác giả của đề tài cũng có nhưng bổ sung mới. Ngoài việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện thì tác giả còn xây dựng được một số điều kiện cần thiết để có thể thực hiện giải pháp hoàn thiện đó. Tuy nhiên mặt hạn chế của đề tài này đó là sự chứng thực của thực tế đối với các giải pháp đưa ra. Đây cũng là khó khăn chung của các đề tài thuộc lĩnh vực được đề cập. Nhìn chung các luận văn, các công trình nghiên cứu đã có những thành công và đóng góp nhất định, đó là: hệ thống cơ sở lý luận nghiên cứu, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện. Dựa vào sự tổng hợp các luận văn, công trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy các vấn đề đều đã được giải quyết nhưng vẫn mang tính lý thuyết và tính chủ quan, chưa có điều kiện để kiểm nghiệm thực tế. Điều dễ nhận thấy là các luận văn mới đưa ra được các giải pháp đơn lẻ cho từng nội dung về mẫu sổ, mẫu bẳng, phương pháp ghi chép, phương pháp tính mà chưa nêu được vấn đề cần bao nhiêu người? Cần sử dụng công cụ gì? Thực hiện các bước như thế nào? Tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc với những nét đặc trưng riêng về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh rất cần những thông tin kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lại chưa có đề tài nào quan tâm nghiên cứu. 7. Kết cấu của luận văn Luận văn được kết cấu thành ba chương Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Đầu từ Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc.
Xem thêm

146 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3 – COMA3

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3 – COMA3

MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 1 1.1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1 1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2 1.4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 2 1.5. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài khóa luận 2 Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở các doanh nghiệp xây dựng 3 2.1. Đặc điểm ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp, yêu cầu công tác quản lý,kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3 2.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp 3 2.1.2. Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 4 2.2. Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 6 2.2.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 6 2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây dựng 10 2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 13 2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 13 2.3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 13 2.4. Phương pháp kế toán các khoản mục chi phí sản xuất 14 2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 16 2.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 17 2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 20 2.4.5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 22 2.4.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 24 2.4.7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 25 Chương 3: Thực trạng về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 27 3.1. Tổng quan chung về công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 27 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 27 3.1.2. Nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 29 3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3COMA 3 30 3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 32 3.1.5. Thực trang hoạt động của công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 trong những năm gần đây 34 3.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 36 3.2.1. Đối tượng và phân loại khoản mục chi phí tại công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 36 3.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 37 3.3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 37 3.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37 3.3.2. Tài khoản sử dụng 38 3.3.3. Sổ sách và chứng từ sử dụng 38 3.3.4. Một số phương pháp hạch toán chủ yếu 39 3.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 40 3.3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 42 3.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 45 3.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 47 3.2.6. Tính giá thành công trình 48 Chương 4: Một số những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 50 4.1. Đánh giá khái quát tình hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 50 4.1.1. Ưu điểm cơ bản 50 4.1.2. Nhược điểm cần khắc phục 51 4.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 52 3.2.1. Về kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: 53 3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 54 3.2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành: 55 3.2.4. Một số biện pháp giảm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm: 55 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
Xem thêm

94 Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Phong Thăng

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 MỤC LỤC 2 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 6 1.1. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 6 1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6 1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7 1.2. Phân loại CPSX và giá thành sản phẩm 9 1.2.1. Phân loại CPSX 9 1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm 14 1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15 1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15 1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 16 1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm 26 1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 26 1.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 27 1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 29 1.5. Sổ kế toán tập hợp CPSX và giá thành sản phẩm 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 33 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 33 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Cổ phần Phong Thăng 33 Lịch sử hình thành 33 2.1.2.Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Phong Thăng 35 2.1.3 .Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần Phong Thăng 37 2.1.4 . Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần phong Thăng 40 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Phong Thăng 48 2.2.1.Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty 48 2.2.2. Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty 84 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 98 1.1. Nhận xét chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty. 98 1.1.1. Những ưu điểm 98 1.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 102 1.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Phong Thăng 105 KẾT LUẬN 108
Xem thêm

108 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIMCC

Mục Lục số trang LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8 1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 8 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 8 1.1.2 Phân loai chi phí sản xuất 8 1.1.3 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí 8 1.1.4 Phân loại chi phí theo khoản mục 8 1.1.5 Phân loại chi phí theo phương pháp tính chi phí vào giá thành sản phẩm 9 1.1.6 Phân loại chi phí theo chức năng 9 1.2 Giá trị dự toán và giá thành sản phẩm xây lắp 10 1.2.1 Giá trị dự toán 10 1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 10 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12 1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13 1.5. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm 14 1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 14 1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 14 1.6. Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 15 1.6.1. Trình tự hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 15 1.6.2. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất 15 1.7. Các phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 24 1.8. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 25 1.8.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp giản đơn) 25 1.8.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 26 1.8.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 26 1.8.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 27 1.9 Thiệt hại trong sản xuất 27 1.9.1 Thiệt hại phá đi làm lại 27 1.9.1.1 Đặc điểm của khoản thiệt hại phá đi làm lại trong sản xuất xây lắp 27 1.9.1.2. Phương pháp hạch toán 28 1.9.2. Thiệt hại ngừng sản xuất 29 1.10. Các hình thức ghi sổ kế toán trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30 1.10.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 30 1.10.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 32 1.10.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 34 1.10.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký Chứng từ 37 1.10.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – VIMCC 40 2.1 Tổng quan về công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 40 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng – VIMCC 40 2.1.2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 40 2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm của công ty : 40 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty 43 2.1.2.3Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 44 2.1.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 45 2.1.3 Tổ chức kế toán tại công ty 50 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 50 2.1.3.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty 53 2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 56 2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và Đặc điểm CPSX tại công ty 56 2.2.2 Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất tại công ty 57 2.2.3.Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 58 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 59 2.2.4.1 Kế toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp 59 2.2.4.2. Kế toán Chi Phí nhân công trực tiếp tại công ty 68 2.2.4.3. Kế toán chi phí máy thi công : 74 2.2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 78 2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 85 2.2.5.1 Tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty. 85 2.2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty. 86 2.2.6. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây Thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC. 86 2.2.6.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 86 2.2.6.2. Quy trình tính giá thành sản phẩm. 86 Chương III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRỰC NINH 89 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC. 89 3.1.1 Những thành tựu đạt được 89 3.1.2 Những tồn tại 90 3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 91 3.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 92 3.3.1 Kiến nghịvề công tác luân chuyển chứng từ kế toán: 93 3.3.2 Kiến nghị về hoàn thiện kế toán các khoản chi phí 93 3.3.2.1 Kiến nghị về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 93 3.3.2.2 Kiến nghị về chi phí nhân công trực tiếp 94 3.3.2.3 Kiến nghị về chi phí sản xuất chung. 95 Kết luận 96
Xem thêm

101 Đọc thêm

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 5 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10 1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP 10 1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11 1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 11 1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 12 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm: 13 1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 15 1.3. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 15 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định: 15 1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định: 16 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành: 16 1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 17 1.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 17 1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 18 1.4.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 27 1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29 1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30 1.5.1. Kỳ tính giá thành 30 1.5.2. Các phương pháp tính giá thành 30 1.6. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 32 1.7. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY: 33 1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 33 1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán: 34 1.7.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng kế toán máy: 35 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 38 2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY 38 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38 2.1.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty 39 2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm tại công ty 39 2.1.4.Quản lý chi phí sản xuất của công ty. 41 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán được áp dụng ở công ty 46 2.1.6.Giới thiệu phần mềm kế toán công ty đang áp dụng 52 2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRINH GIAO THÔNG 422 53 2.2.1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty công trình giao thông 422 53 2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá SP dở dang 48 2.2.3.Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty. 53 CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CTGT 58 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 58 3.1.1.Ưu điểm 58 3.1.2. Hạn chế 59 3.2. GIAI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 61 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
Xem thêm

113 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Hạnh Đan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH HẠNH ĐAN

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương 1: Những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất phim 3 1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất phim. 3 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3 1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất phim 3 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5 1.1.4. Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 6 1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN SX phim 7 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 7 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8 1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại DN SX phim 9 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9 1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10 1.4. Kỳ tính giá thành 11 1.5. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 12 1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại DN sản xuất phim 12 1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất 18 1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim 19 1.6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại DN sx phim trong điều kiện áp dụng ké toán máy……………………………………30 Chương 2: Thực trang về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty TNHH BHD 20 2.1. Khái quát chung về tình hình SXKD tại công ty TNHH BHD 20 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH BHD 20 2.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lí và nhiệm vụ công ty TNHH BHD 22 2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty BHD 26 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty BHD 27 2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phim của công ty TNHH BHD 32 2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm phim 32 2.2.2. Kỳ tính giá thành 33 2.2.3. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất phim tại công ty TNHH BHD 33 2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty TNHH BHD 51 2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim tại công ty TNHH BHD 52 Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH BHD 53 3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng 53 3.1.1. Ưu điểm 53 3.1.2. Nhược điểm 55 3.2. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58 3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Bình Hạnh Đan 59 Kết luận 65
Xem thêm

90 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH cơ khí HTMP Việt Nam

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM

MỤC LỤC Các ký hiệu viết tắt 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 6 LỜI NÓI ĐẦU 8 PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 10 1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10 1.1.1. Chi phí sản xuất 10 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 10 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 11 1.1.2. Giá thành sản phẩm 14 1.1.2.1.Khái niệm giá thành sản phẩm 14 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 15 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 16 1.1.4. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17 1.2. Hạch toán chi phí sản xuất. 19 1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 19 1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 19 1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 20 1.2.2. Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất. 22 1.2.2.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22 1.2.2.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28 1.2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 29 1.2.3.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính. 30 1.2.3.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương. 30 1.2.3.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức. 32 1.2.4. Hạch toán thiệt hại trong quá trình sản xuất 32 1.2.4.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng 32 1.2.4.2. Thiệt hại ngừng sản xuất 33 1.3. Tính giá thành sản xuất sản phẩm 34 1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm 34 1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 35 1.3.2.1. Phương pháp trực tiếp. 35 1.3.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 36 1.3.2.3. Phương pháp hệ số 36 1.3.2.4. Phương pháp tỷ lệ 37 1.3.2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 38 1.3.2.6.Phương pháp liên hợp 38 1.3.2.7.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 38 1.3.2.8. Phương pháp tính giá thành phân bước 38 1.4. Hình thức sổ kế toán. 39 PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM 44 2.1.Khái quát chung về Công ty TNHH cơ khí HTMP Việt Nam 44 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty 44 2.1.2. Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 45 2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 45 2.1.4. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 47 2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh 2 năm gần đây 48 2.1.6. Nghiệp vụ quản lý ở các phòng ban phân xưởng 48 2.1.7. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 48 2.1.8. Các chế độ kế toán vận dụng tại công ty 49 2.1.8.1. Chế độ kế toán 49 2.1.8.2. Hệ thống tài khoán kế toán 51 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH cơ khí HTMP Việt Nam. 52 2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất 52 2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí 52 2.2.1.2. Kế toán chi phí sản xuất 52 2.2.1.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 52 2.2.1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 62 2.2.1.2.3. Chi phí sản xuất chung 67 2.2.1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh cuối kì 70 PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM 75 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán 75 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH cơ khí HTMP Việt Nam. 77
Xem thêm

87 Đọc thêm

luận văn thạc sỹ 2016 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông

LUẬN VĂN THẠC SỸ 2016 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

luận văn thạc sỹ kế toán năm 2016 theo thông tư 2002014TT BTC. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 1.Lý do chọn đề tài. 1 2. Phương pháp nghiên cứu 2 3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 3 4. Đối tượng nghiên cứu 3 5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 4 7. Kết cấu của khóa luận 4 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5 1.1.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 5 1.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp 5 1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng 7 1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11 1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 11 1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 13 1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí 14 1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí 15 1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và mức độ hoạt động 17 1.2.2. Khái niệm giá thành và phân loại giá thành xây dựng 21 1.2.2.1. Phân loại giá thành sản xuất xây dựng căn cứ vào thời điểm, cơ sở số liệu tính giá thành 22 1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí trong giá thành 23 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 24 1.3. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25 1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 25 1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 26 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 27 1.4. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 28 1.4.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp 28 1.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 28 1.5. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN GÓC ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 30 1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30 1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 33 1.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 35 1.5.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 38 1.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây dựng 41 1.5.6. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán 44 1.6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 45 1.7. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 49 1.7.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp trực tiếp) 50 1.7.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức 51 1.8. PHƯƠNG PHÁP KHOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 52 1.8.1 Khái niệm phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 52 1.8.2. Vai trò tác dụng của phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 53 1.8.3. Một số hình thức khoán chủ yếu 54 1.9. TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 58 1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP DƯỚI GÓC ĐỘ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 60 1.10.1. Đối tượng và mục tiêu của kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 60 1.10.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 62 1.10.2.1. Định mức chi phí và hệ thống dự toán chi phí sản xuất 62 1.9.2.2. Các biểu mẫu tổng dự toán công trình 64 1.10.2.3. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 68 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 69 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 69 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 70 2.1.4. Tình hình nguồn lực của công ty 72 2.1.4.1. Tình hình lao động và cơ sở kỹ thuật của công ty 72 2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty 75 2.1.4.3. Hiệu quả, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 76 2.1.5. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 78 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 78 2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 81 2.1.5.3. Đặc điểm chế dộ kế toán doanh nghiệp vận dụng để thực hiện phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 82 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 85 2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 85 2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất 85 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 88 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 89 2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 89 2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 91 2.2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 95 2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 97 2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99 2.2.5. Tính giá thánh sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99 2.2.5.1.Tập hợp chi phí 99 2.2.5.2.Tính giá thành sản phẩm 100 2.3 . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 102 2.3.1. Những mặt đạt được trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 103 2.3.2. Những mặt hạn chế còn tồn tai trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 105 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107 3.1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107 3.1.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 107 3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 108 3.2.1.Về việc xác định đối tượng tập hợp chi phí, tính giá thành 108 3.2.2. Hoàn thiện việc tập hợp và luân chuyển chứng từ kế toán 109 3.2.3. Hoàn thiện việc phân loại chi phí chi phí sản xuất xây dựng phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 110 3.2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo dự toán 110 3.2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động 111 3.2.4. Hoàn thiện việc kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 114 3.2.5. Hoàn thiện việc xây dựng mô hình kế toán quản trị 116 3.2.6. Xác định trung tâm trách nhiệm và lập báo cáo trách nhiệm 118 3.2.7. Xây dựng các báo cáo phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 120 3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 125 KẾT LUẬN 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

152 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THÀNH ĐÔ

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4 LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 8 1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ 8 1.1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8 1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10 1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 11 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 12 1.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa 14 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14 1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 14 1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kì 23 1.4.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23 1.5. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa 25 1.5.1. Đối tượng tính giá thành và kì tính giá thành 25 1.5.2. Phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa 26 1.6. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31 1.6.1. Hệ thống sổ theo hình thức Nhật kí chung 31 1.6.2. Hệ thống sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ 31 1.6.3. Hệ thống sổ theo hình thức Nhật kí sổ cái 31 1.6.4. Hệ thống sổ theo hình thức Kế toán máy 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THÀNH ĐÔ 33 2.1. Tổng quan về công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 33 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 33 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 36 2.1.3. Đặc điểm hoạt động quản lý tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 38 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 39 2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 42 2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, quản lí chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 43 2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 44 2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 52 2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 58 2.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 61 2.2.6. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THÀNH ĐÔ 63 3.1. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 63 3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH gốm sứ Thành Đô 68 3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 68 3.2.2. Kiến nghị về việc áp dụng Kế toán máy 69 KẾT LUẬN 73
Xem thêm

104 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất vá tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nội Thất Hà Đan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÁ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HÀ ĐAN

MỤC L ỤC MỤC L ỤC 1 DANH MỤC VIẾT TẮT 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ 6 LỜI NÓI ĐẦU 7 CHƯƠNG 1: 9 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TẬP HỢP 9 CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 9 1.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 9 1.1.1.Chi phí sản xuất 9 1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất. 9 1.1.1.2. Bản chất của chi phí sản xuất 9 1.1.1.3. Phân loại chi phí sản xuất 9 1.1.2. Giá thành sản phẩm. 11 1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm. 11 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 12 1.1.3. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 13 1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 13 1.2.1. Vai trò. 13 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 14 1.3. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 15 1.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất. 15 1.3.2. Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp áp dụng tính giá hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 15 1.3.2.1. Tài khoản sử dụng. 15 1.3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 16 1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 20 1.3.3.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 20 1.3.3.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 21 TK 334 TK 622 TK 631 21 1.3.3.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung. 22 1.3.4. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 22 1.3.4.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu chính). 23 1.3.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ước lượng sản phẩm tương đương. 23 1.3.4.3. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. 24 1.4. Đối tượng và phương pháp kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 24 1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 24 1.4.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 25 1.4.2.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (giản đơn). 25 1.4.2.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 26 1.4.2.3. Phương pháp phân bước (phương pháp xác định giá thành theo quy trình). 26 1.4.2.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 28 1.4.2.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 29 1.4.2.6. Phương pháp giá thành theo định mức chi phí. 30 1.5. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 30 Giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Việc xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là tiền đề, là cơ sở để xác định đúng đối tượng của tập hợp giá thành, giúp cho việc tính giá thành được chính xác, phản ánh thực chất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy vậy, chúng cũng có những đặc điểm giống và khác nhau: 30 1.6. Hệ thống sổ kế toán doanh nghiệp có thể áp dụng. 31 1.6.1.Hình thức nhật ký sổ cái 31 Chứng từ gốc 31 Sổ quỹ 31 Nhật ký Sổ cái 31 Báo cáo tài chính 31 Ghi hàng ngày 31 Ghi cuối tháng 31 1.6.2.Hình thức chứng từ ghi sổ 32 Sổ quỹ 33 Chứng từ ghi sổ 33 Sổ cái 33 Báo cáo kế toán 33 Ghi hàng ngày 33 Ghi cuối tháng 33 Ghi hàng ngày 33 1.6.3.Hình thức Nhật ký chung 34 Chứng từ gốc 34 Sổ cái 34 Ghi hàng ngày 34 Ghi cuối tháng 34 1.6.4.Hình thức Nhật ký chứng từ 35 1.6.5. Hình thức kế toán máy 35 Bảng kê 35 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHNH NỘI THẤT HÀ ĐAN 37 2.1 Khái quát về công ty TNHN Nội Thất Hà Đan 37 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty. 37 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty. 38 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 39 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty 40 2.1.3.1 Mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty. 40 2.1.3.2 Chức năng ,quyền hạn của từng phòng ban trong công ty. 40 2.1.4 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất của công ty. 41 2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm gần đây 43 2.1.6. Tóm tắt về bộ máy kế toán của Công ty. 44 2.1.6.1.Nhiệm vụ của từng kế toán: 45 2.1.6.2 Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty. 46 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 47 Ghi chú: 47 Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 47 2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nội Thất Hà Đan 48 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty. 48 2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành tại công ty. 48 Đối tượng tập hợp chi phí: 48 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nội Thất Hà Đan. 48 2.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48 2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 61 2.2.4 Đánh giá sản phẩm dở tại công ty. 79 2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 81 Phần 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HÀ ĐAN 85 3.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán của công ty TNHH nội thất Hà Đan: 85 3.2. Những nhược điểm trong công tác hạch toán của công ty TNHH nội thất Hà Đan: 86 3.3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH nội thất Hà Đan. 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
Xem thêm

90 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Sao Thái Dương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : 3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 3 1.1.1.Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3 1.1.2. Chi phí Sản xuất 4 1.1.3.Giá thành sản phẩm 6 1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 7 1.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nghiệp 10 1.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 10 1.3.2. Kế toán chi phí sản xuất 11 1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 21 1.3.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 24 1.4. Sổ kế toán tập hợp cpsx và giá thành sản phẩm 29 1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện kế toán máy 30 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 32 SAO THÁI DƯƠNG 32 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần sao thái dương 32 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Cổ phần Sao Thái Dương 32 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần Sao Thái Dương 33 2.1.3. Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý 34 2.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất Dược – Mỹ phẩm 39 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Sao Thái Dương 41 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần sao thái dương 47 2.2.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 47 2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 49 2.2.3. Kế toán tập hợp CPSX 49 CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG 82 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán cpsx và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện: 82 3.1.1.Ưu điểm: 83 3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục 86 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phẩn sao thái dương 87 3.2.1. Về chi phí nhân công trực tiếp 88 3.2.2. Về việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 89 3.2.3. Về công tác tính giá thành sản phẩm 92 3.3. Một số ý kiến khác 94 3.3.1. Về hạch toán sản phẩm hỏng 94 3.3.2. Về việc phân loại chi phí sản xuất thành chi phí cố định và chi phí biến đổi 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
Xem thêm

103 Đọc thêm

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Từ sau khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục đích này thì các Doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý, đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp thì “chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” là những chỉ tiêu hết sức quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm. Chính vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có tác dụng lớn đối với công tác quản lý và là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp. Mặt khác, thông qua số liệu do bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp, các nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để có quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với chuyên ngành là Kế toán em đã có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành của mình. Em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được sự giúp đỡ tận tình của Th.s Bùi Thị Minh Nguyệt giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp và các cán bộ trong phòng Kế toán của công ty em quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long. 2.2 Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa được những cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. + Đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. + Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về thời gian: + Phân tích số liệu thu thập năm 2011 – 2013. + Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty .... Phạm vi về không gian: Công ty CP xây dựng Thăng Long, Số 207 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh. 4. Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 5.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu + Kế thừa số liệu từ báo cáo, internet, các chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. + Khảo sát, thu thập số liệu từ các sổ cái, sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ…của Công ty. Phỏng vấn trực tiếp hoặc quan sát, lấy ý kiến thêm những thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu qua các cán bộ, nhân viên của Công ty. Phương pháp thống kê kinh tế dùng để tổng hợp, xử lý phân tích những thông tin để đưa ra kết quả và nhận xét. Phương pháp kế toán: Phân tích bảng biểu, sơ đồ thu thập được. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương II: Khái quát chung của Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long. Chương III: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long. Chương IV: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Xem thêm

67 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI DNTN CƠ KHÍ SÔNG HẬU 2015

KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015 KẾ TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM sản XUẤT tại DNTN cơ KHÍ SÔNG hậu 2015
Xem thêm

101 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 1 1.1Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phương pháp nghiên cứu 3 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 1.5. Dự kiến kết quả đạt được 3 1.6. Bố cục của đề tài 3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5 2.1.SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5 2.1.1Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp xây dựng ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm 5 2.1.2.Nhiệm vụ, yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 6 2.2.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7 2.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 8 2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 8 2.2.2.1. Phân loại CPSX theo tính chất, nội dung kinh tế của CP (theo yếu tố). 8 2.2.2.2. Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng của CP (theo khoản mục). 9 2.2.2.3 . Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động. 10 2.2.3. Khái niệm giá thành sản phẩm. 11 2.2.4.Phân loại giá thành sản phẩm. 11 2.2.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 11 2.2.4.2.Phân loại giá thành theo phạm vi và các chi phí cấu thành. 12 2.2.5.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 13 2.3PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 13 2.3.1Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 13 2.3.2Đối tượng tính giá thành ở doanh nghiệp xây dựng 14 2.3.3Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15 2.3.3.1Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 16 2.3.3.2Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 18 2.3.3.3Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 19 2.3.3.4Kế toán chi phí sản xuất chung. 22 2.3.3.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 24 2.4ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP. 25 2.4.1Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: 25 2.4.2.Phương pháp tính giá thành giản đơn. 27 2.4.3.Phương pháp tính giá thành theo công việc. 27 2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán. 27 2.4.4.1.Đơn vị nhận khoán không tổ chức hạch toán kế toán riêng. 28 2.4.4.2.Đơn vị nhận khoán cótổ chức bộ máy kế toán riêng và được phân cấp quản lý tài chính. 29 2.5SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 30 2.6TRÌNH BÀY CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 33 3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG. 33 3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 33 3.1.2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 35 3.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 37 3.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần CK Thăng Long. 39 3.1.4.1Tổ chức bộ máy kế toán. 39 3.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần CK Thăng Long 41 3.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY CỔ PHÂN CK THĂNG LONG 43 3.2.1. Thực trạng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần CK Thăng Long: 43 3.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của Công ty. 43 3.2.2.Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long 43 3.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 43 3.2.2.2.Chi phí nhân công trực tiếp. 52 3.2.2.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 57 3.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 62 3.2.2.5. Kế toán chi phí bằng tiền khác. 66 3.2.2.6. Kết chuyển. tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. 69 3.2.3.Đánh giá sản phẩm dở dang của Công ty cổ phần CK Thăng Long. 73 3.2.4Tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty. 73 3.3.Thực trạng kế toán máy trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long 76 3.3.1. Giao diện màn hình và tổ chức khai báo mã hóa ban đầu : 76 3.3.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trên phần mềm kế toán máy CNS 77 3.3.2.1.Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp 77 3.3.2.2. Kế toán chi phí máy thi công trên phần mềm kế toán CNS 83 3.3.2.2.Kế toán chi phí sản xuất chung trên phần mềm kế toán CNS 84 3.3.2.3.Kế toán chi phí bằng tiền khác trên phần mềm kế toán CNS 87 3.4.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 90 3.4.1. Về ưu điểm 90 3.4.1.1. Về bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty. 90 3.4.1.2.Về hình thức kế toán, sổ kế toán,chế độ chứng từ kế toán áp dụng tại Công ty: 91 3.4.1.3.Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 92 3.4.2. Những tồn tại của Công ty. 92 3.4.2.1.Về phần mềm kế toán Công ty sử dụng: 92 3.4.2.2.Về việc luân chuyển chứng từ: 93 3.4.2.3.Về công tác kế toán tập hợp chi phí. 93 CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 96 4.1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN 96 4.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm : 96 4.1.2. Nội dung, yêu cầu của công việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 96 4.2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 97 4.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY 99 4.3.1. Về phía cơ quan quản lý nhà nước 99 4.3.2. Về phía Công ty Cổ phần CK Thăng Long 100 KẾT LUẬN CHUNG 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103  
Xem thêm

132 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Phương Thảo

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO

MỤC LỤC BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT 2 LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG I 5 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 5 SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5 I ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 5 1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp. 5 2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 5 3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp. 6 II. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 6 1. Chi phí sản xuất. 6 1.1 Khái niệm, bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. 6 1.2 Phân loại chi phí sản xuất. 7 2. Giá thành sản phẩm xây lắp. 9 2.1 Khái quát chung về giá thành sản phẩm. 9 2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 9 III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 11 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 11 2. Phương pháp hạch toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp. 11 3. Hạch toán chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp. 12 3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 12 3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 14 3.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 15 3.4 Hạch toán chi phi sản xuất chung. 15 4. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang ở đơn vị xây lắp. 18 4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất. 18 4.2 Tính giá sản phẩm dở dang. 19 IV. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 20 1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 20 2. Kỳ tính giá thành. 20 3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 21 3.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp. 21 3.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 22 3.3 Phương pháp tính giá theo định mức. 22 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO 23 I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO. 23 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 23 2. Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH xây dựng Phương Thảo. 24 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý. 24 2.2 Tổ chức sản xuất. 27 2.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Phương Thảo. 29 2.4 Hình thức tổ chức sổ kế toán. 31 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO. 33 1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 33 2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất. 34 2.1 Khái quát về chi phí sản xuất tại Công ty. 34 2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 36 2.3 Hạch toán chi phí sản xuất. 36 2.3.1 Hạch toán chi phí NVL trực tiếp. 36 2.3.3 Tổ chức hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 48 2.3.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung 52 2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 56 2.3.6 Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 60 CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO 62 3.1. Nhận xét chung: 62 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Phương Thảo. 65 KẾT LUẬN 67
Xem thêm

67 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUANG SƠN

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn
Xem thêm

107 Đọc thêm

KL KT chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gốm và xây dựng đoàn kết

KL KT CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT

Khóa luận đã trình bày được mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trình bày, phân tích, đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gốm và xây dựng Đoàn Kết. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho công ty.......................................................................................................................
Xem thêm

94 Đọc thêm

KL KT chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại sản xuất hải yến

KL KT CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HẢI YẾN

Khóa luận đã trình bày được mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trình bày, phân tích, đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hải Yến. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho công ty.......................................................................................................................
Xem thêm

132 Đọc thêm

KL KT tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Bắc Ninh

KL KT TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẮC NINH

Khóa luận đã trình bày được mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trình bày, phân tích, đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho công ty .......................................................................................................................
Xem thêm

77 Đọc thêm

Cùng chủ đề