CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ VỚI NGÀY THÁNG NĂM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ VỚI NGÀY THÁNG NĂM":

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Cách sử dụng Giới từ trong Tiếng Anh ( mộtsố bài tập vận dụng)Giới từ trong Tiếng Anh: Quy tắc sử dụng Giới từ trong TiếngAnh, học cách sử dụng Giới từ trong Tiếng Anh: by, out of, on,in, At ... và một số thành ngữ thường dùng với giới từĐịnh nghĩa về giới từ: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loạitrong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ(Object), Verb + ing, Cụm danh từ ... Ví dụ:I went into the room.I was sitting in the room at that time.Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "theroom" là tân ngữ của giới từ "in".Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ cóhai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từthì không có tân ngữ theo sau.Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từđặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nóichung và tiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quyluật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng mộtgiới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nênhọc thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.Vị trí của giới từ trong tiếng anh+ THE BOOK IS ON THE TABLE. = QuyểnSau TO BE, trước danh sách ở trên bàn.từ:+ I WILL STUDY IN AUSTRALIA FOR 2YEARS. = Tôi sẽ học ở Úc trong 2 năm.
Xem thêm

8 Đọc thêm

cách sử dụng giới từ in, on, at

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ IN ON AT

Cách sử dụng giới từ "in", "on", "at"Thực sự là những kiến thức trên đây do mình đúc kết trong quá trình hoc. Nếu thiếu xin các bạn bổ sung thêm! - in + tháng/ năm/ mùa/ buổi trong ngày (không dùng cho "night")/ địa danhEx: in July, in 1996, in summer, in the morning, in Hanoi, - on + thứ/ thứ+ ngày+ tháng/ ngày+ tháng/ thứ+ ngày+ tháng+năm/ các buổi trong tuần/ street/ floorEx: on Sunday; on Tuesday, Otober 10th 2008; on November 14th; on Monday morning, on street, on floor, - at + night/ giờ/ weeken/ địa chỉ cụ thểEx: at night, at 12.00, at weeken, at 77 Chu Van An Street, at 8 Hamlet, Prepositions of Time: at, on, and inWe use at to designate specific times.The train is due at 12:15 p.m.We use on to designate days and dates.My brother is coming on Monday.We're having a party on the Fourth of July.We use in for nonspecific times during a day, a month, a season, or a year.She likes to jog in the morning.It's too cold in winter to run outside.He started the job in 1971.He's going to quit in August.Prepositions of Place: at, on, and inWe use at for specific addresses.Grammar English lives at 55 Boretz Road in Durham.We use on to designate names of streets, avenues, etc.Her house is on Boretz Road.And we use in for the names of land-areas (towns, counties, states, countries, and continents).She lives in Durham. Durham is in Windham County.Windham County is in Connecticut.
Xem thêm

6 Đọc thêm

TÀI LIỆU CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ PPTX

TÀI LIỆU CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ PPTX

47. Cách sử dụng giới từ• During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) • From = từ >< to = đếnFrom ... to ...= từ ... đến... (dùng cho thời gian và nơi chốn) From time to time = đôi khi, thỉnh thoảng • Out of=ra khỏi><into=vào trongOut of + noun = hết, không cònOut of town = đi vắngOut of date=cũ, lạc hậu >< up to date = mới, cập nhậtOut of work = thất nghiệp, mất việcOut of the question = không thểOut of order = hỏng, không hoạt động • By:động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library)động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window)by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)by + phương tiện giao thông = đi bằngby then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)by way of= theo đường... = viaby the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiênby the way = by the by = nhân đây, nhân tiệnby far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên >< on purose • In = bên trongIn + month/year In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút)In the street = dưới lòng đườngIn the morning/ afternoon/ eveningIn the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng giới từ

GIÁO TRÌNH TOEFL - CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ

Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Trang 121 Rita is especially tatented in the fine arts. She has a special talent for playing music by ear. Use (n): áp dụng, sử dụng. The salesman said that regular use of fertilizer would ensure a greener, healthier lawn. Usage (n) : cách sử dụng. N orm Crosby’s usage of English vocabulary in his comedy routine is hilarious. 54. Cách sử dụng giới từ. Việc sử dụng giới từ là rất khó vì hầu hết các khái niệm về giới từ đều có những ngoại lệ. Cách tốt nhất để học chúng là minh hoạ bằng hình ảnh xem chúng thực hiện chức năng như thế nào so với các giới từ khác và để học những ứng dụng chung nhất định và những thành ngữ sử dụng các giới từ khác nhau. Sơ đồ dưới đây sẽ đem lại cho bạn 1 ý niệm chung về cách sử dụng giới từ. Tuy nhiên, nó không giúp được bạn hiểu những thành ngữ chứa giới từ nhất định. Đối với những thành ngữ mà tự nó không nói lên nghĩa của nó thì nghĩa của nó sẽ phải học thuộc. N ghiên cứu các câu ví dụ để hiểu nghĩa của mỗi thành ngữ. Các giới từ và thành ngữ này rất quan trọng trong tất cả các phần của TOEFL. Above, over on to from through into out of by
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cách sử dụng giới từ ppsx

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ PPSX

Cách sử dụng giới từ  During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục)  From = từ >< to =" đến" time =" đôi">  Out of=ra khỏi>< date =" mới," work =" thất" question =" không" order =" hỏng," into="vào">  By: động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library) động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window) by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra) by + phương tiện giao thông = đi bằng by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL) by way of= theo đường… = via by the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiên by the way = by the by = nhân đây, nhân tiện by far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên ><>  In = bên trong In + month/year In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút) In the street = dưới lòng đường In the morning/ afternoon/ evening In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai In future = from now on = từ nay trở đi In the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộc In the way = đỗ ngang lối, chắn lối Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cách sử dụng giới từ ppt

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ PPT

47. Cách sử dụng giới từ• During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) • From = từ >< to =" đến" time =" đôi">• Out of=ra khỏi>< date =" mới," work =" thất" question =" không" order =" hỏng,"into="vào">• By:động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library)động từ tĩnh + by = ở gần your books are by the window)by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)by + phương tiện giao thông = đi bằngby then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)by way of= theo đường = viaby the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiênby the way = by the by = nhân đây, nhân tiệnby far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnhby accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên ><> In = bên trongIn + month/yearIn time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút)In the street = dưới lòng đườngIn the morning/ afternoon/ eveningIn the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương laiIn future = from now on = từ nay trở điIn the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộcIn the way = đỗ ngang lối, chắn lốiOnce in a while = đôi khi, thỉnh thoảngIn no time at all = trong nháy mắt, một thoángIn the mean time = meanwhile = cùng lúc
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cách sử dụng giới từ potx

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ POTX

Cách sử dụng giới từ 4 7 . C Á C H S Ử D Ụ N G G I Ớ I T Ừ• During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) • From = từ >< to =" đến" time =" đôi">• Out of=ra khỏi>< date =" mới," work =" thất" question =" không" order =" hỏng," into="vào">• By:động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library)động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window)by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)by + phương tiện giao thông = đi bằngby then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)by way of= theo đường = viaby the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiênby the way = by the by = nhân đây, nhân tiệnby far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnhby accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên ><>• In = bên trongIn + month/yearIn time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút)In the street = dưới lòng đườngIn the morning/ afternoon/ eveningIn the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương laiIn future = from now on = từ nay trở điIn the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộcIn the way = đỗ ngang lối, chắn lốiOnce in a while = đôi khi, thỉnh thoảngIn no time at all = trong nháy mắt, một thoángIn the mean time = meanwhile = cùng lúc
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cách sử dụng giới từ doc

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ

Cách sử dụng giới từ  During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục)  From = từ >< to =" đến" time =" đôi">  Out of=ra khỏi>< date =" mới," work =" thất" question =" không" order =" hỏng," into="vào">  By: động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library) động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window) by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra) by + phương tiện giao thông = đi bằng by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL) by way of= theo đường… = via by the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiên by the way = by the by = nhân đây, nhân tiện by far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên ><>  In = bên trong In + month/year In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút) In the street = dưới lòng đường In the morning/ afternoon/ evening In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai In future = from now on = từ nay trở đi In the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộc In the way = đỗ ngang lối, chắn lối Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng
Xem thêm

7 Đọc thêm

TỪ LOẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

TỪ LOẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

(2) Bill ran very fast. Bill chạy rất nhanh. (3) They are going to fast for three days; during that time they won’t eat anything. Họ sắp nhịn ăn trong ba ngày; trong thời gian ấy họ sẽ không ăn gì cả. (4) At the end of his three-day fast he will have a very light meal. Vào cuối đợt ăn chay dài ba ngày của anh ta, anh ta sẽ dùng một bữa ăn thật nhẹ. Trong câu (1) fast là một tính từ (adjective). Trong câu (2) fast là một trạng từ (adverb). Trong câu (3) fast là một động từ (verb). Trong câu (4) fast là một danh từ (noun). II- CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ:  During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục)  From = từ >< to =" đến" time =" đôi">  Out of=ra khỏi>< date =" mới," work =" thất" question =" không" order =" hỏng," into="vào">  By: động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library) động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window)
Xem thêm

6 Đọc thêm

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ potx

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ POTX

     : SONGMOBI123. WWW.FACEBOOK.COM/SONGMOBI123 Page 1 Giới từ GIỚI TỪ (Prepositions) 1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ Ví dụ: a. I went into the room. b. I was sitting in the room at that time. Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân ngữ của giới từ "in". Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây: Ví dụ: 1. Please, come in. It's raining. (Trạng từ) We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của "In" là "The room" 2. He ran down quickly. (Trạng từ) - vì "quickly" không phải là tân ngữ của "down"; nó chỉ là trạng từ chỉ cách thức mà thôi. 3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) - vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk). 2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói
Xem thêm

6 Đọc thêm

 CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ

. Cách sử dụng giới từ• During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục)• From = từ >< to = đếnFrom ... to ...= từ ... đến... (dùng cho thời gian và nơi chốn) From time to time = đôi khi, thỉnh thoảng• Out of=ra khỏi><into=vào trongOut of + noun = hết, không cònOut of town = đi vắngOut of date=cũ, lạc hậu >< up to date = mới, cập nhậtOut of work = thất nghiệp, mất việcOut of the question = không thểOut of order = hỏng, không hoạt động • By:động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library)động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window)by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)by + phương tiện giao thông = đi bằngby then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)by way of= theo đường... = viaby the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiênby the way = by the by = nhân đây, nhân tiệnby far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên >< on purose• In = bên trongIn + month/year
Xem thêm

4 Đọc thêm

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

On the whole= nói chung, về đại thể On the other hand = tuy nhiên= however Chú ý: On the one hand = một mặt thì on the other hand = mặt khác thì On the one hand, we must learn the basic [r]

8 Đọc thêm

GIỚI TỪ

GIỚI TỪ

GIỚI TỪ(Prepositions)1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từthường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ...Ví dụ:a. I went into the room.b. I was sitting in the room at that time.Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân ngữ của giới từ"in".Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạngtừ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây:Ví dụ:1. Please, come in. It's raining. (Trạng từ)We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của "In" là "The room"2. He ran down quickly. (Trạng từ) - vì "quickly" không phải là tân ngữ của "down"; nó chỉ là trạng từ chỉcách thức mà thôi.3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) - vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk).2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chúý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng.Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗigiới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên họcthuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.Ví dụ:depend onindependent oflook afterlook forlook up to....................wait for
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ngữ pháp anh văn cơ bản - Giới từ doc

NGỮ PHÁP ANH VĂN CƠ BẢN - GIỚI TỪ DOC

GIỚI TỪ (Prepositions) 1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trongcâu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ Ví dụ:a. I went into the room.b. I was sitting in the room at that time.Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" làtân ngữ của giới từ "in".Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chứcnăng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tânngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây:Ví dụ:1. Please, come in. It's raining. (Trạng từ)We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của "In" là "The room"2. He ran down quickly. (Trạng từ) - vì "quickly" không phải là tân ngữ của "down"; nóchỉ là trạng từ chỉ cách thức mà thôi.3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) - vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk). 2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặcbiệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung vàtiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mangtính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ranghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc banđầu. Ví dụ:depend onindependent oflook afterlook for
Xem thêm

6 Đọc thêm

Giới từ và cách sử dụng. doc

GIỚI TỪ VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Giới từcách sử dụng Trong tiếng Anh, giới từ cũng quan trọng không kém. Và cách sử dụng giới từ sao cho đúng cũng không hề đơn giản. Nhất là trong các kỳ thi nói cũng như thi viết. Với bài viết sau đây sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về giới từsử dụng sao chu đúng nhé. By: động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library). Động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window). By + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra). During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục) From = từ >< to =" đến" time =" đôi"> Out of = ra khỏi>< date = "mới," work ="thất" question =" không" order =" hỏng," into="vào"> By:động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library) động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window) by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra) by + phương tiện giao thông = đi bằng by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL) by way of= theo đường = via
Xem thêm

8 Đọc thêm

ÔN TN12-GIỚI TỪ VÀ CÁCH SỬ DỤNG

ÔN TN12-GIỚI TỪ VÀ CÁCH SỬ DỤNG

GIỚI TỪCÁCH SỬ DỤNGGIỚI TỪ(Prepositions) 1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từthường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ... Ví dụ: a. I went into the room. b. I was sitting in the room at that time.Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân ngữ của giớitừ "in". Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa làtrạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sauđây: Ví dụ: 1. Please, come in. It's raining. (Trạng từ) We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của "In" là "The room" 2. He ran down quickly. (Trạng từ) - vì "quickly" không phải là tân ngữ của "down";nó chỉ là trạng từ chỉ cách thức mà thôi. 3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) - vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk). 2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy taphải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố địnhcho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng tanên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu GIỚI TỪ (PREPOSITIONS) VÀ CÁCH SỬ DỤNG docx

TÀI LIỆU GIỚI TỪ (PREPOSITIONS) VÀ CÁCH SỬ DỤNG DOCX

1. GIỚI TỪ (PREPOSITIONS) VÀ CÁCH SỬ DỤNG 1. Định nghĩa:Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ...Ví dụ:a. I went into the room.b. I was sitting in the room at that time.Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân ngữ của giới từ "in".Chú ý:Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây:Ví dụ:1. Please, come in. It's raining. (Trạng từ)We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của "In" là "The room"2. He ran down quickly. (Trạng từ) - vì "quickly" không phải là tân ngữ của "down"; nó chỉ là trạng từ chỉ cách thức mà thôi.3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) - vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk). 2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.Ví dụ:depend onindependent oflook afterlook forlook up to
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIỚI TỪ (Prepositions) ppt

GIỚI TỪ (PREPOSITIONS) PPT

GIỚI TỪ (Prepositions) 1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ Ví dụ: a. I went into the room. b. I was sitting in the room at that time. Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân ngữ của giới từ "in". Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây: Ví dụ: 1. Please, come in. It's raining. (Trạng từ) We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của "In" là "The room" 2. He ran down quickly. (Trạng từ) - vì "quickly" không phải là tân ngữ của "down"; nó chỉ là trạng từ chỉ cách thức mà thôi. 3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) - vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk). 2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI 5: GIỚI TỪ docx

BÀI 5: GIỚI TỪ DOCX

BÀI 5: GIỚI TỪ GIỚI TỪ (Prepositions) 1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ Ví dụ: a. I went into the room. b. I was sitting in the room at that time. Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân ngữ của giới từ "in". Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây: Ví dụ: 1. Please, come in. It's raining. (Trạng từ) We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của "In" là "The room" 2. He ran down quickly. (Trạng từ) - vì "quickly" không phải là tân ngữ của "down"; nó chỉ là trạng từ chỉ cách thức mà thôi. 3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) - vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk). 2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu. Ví dụ: depend on
Xem thêm

3 Đọc thêm

Quy tắc đọc và viết ngày tháng bằng tiếng Anh pdf

QUY TẮC ĐỌC VÀ VIẾT NGÀY THÁNG BẰNG TIẾNG ANH PDF

Dấu phẩy có thể được sử dụng trước năm (year), tuy nhiên cách dùng này không phổ biến. Ví dụ: o 6(th) (of) January(,) 2009 (Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2009) o 1(st) (of) June(,) 2007 (Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2007) - Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ xác định trước ngày Ví dụ: o March 2, 2009 - March the second, two thousand and nine 2. Cách đọc và viết theo Anh-Mỹ - Nếu như viết ngày tháng theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm Ví dụ: o August (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng 8 năm 2007) - Bạn cũng có thể viết ngày, tháng, năm bằng các con số và đây cũng là cách thông dụng nhất. Ví dụ: o 9/8/07 hoặc 9-8-07 Tuy nhiên nếu bạn sử dụng cách viết như trong ví dụ trên, sẽ rất dễ xảy ra nhầm lẫn bởi nếu hiểu theo văn phong Anh-Anh sẽ là ngày mồng 9 tháng 8 năm 2007 nhưng sẽ là mồng 8 tháng 9 năm 2007 theo văn phong Anh-Mỹ. Như vậy bạn nên viết rõ ràng ngày tháng bằng chữ (October thay vì chỉ viết số
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề