NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ BÁO GIÁO DỤC VÀ LỰA CHỌN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐƯA VÀO BÀI TOÁN DỰ BÁO NHU CÂU GIÁO VIÊN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ BÁO GIÁO DỤC VÀ LỰA CHỌN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐƯA VÀO BÀI TOÁN DỰ BÁO NHU CÂU GIÁO VIÊN":

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

Đó là các công cụ tài chính ngắn hạn, kỳ hạn thờng dới một năm (hay một năm). Có thể chia ra thành các công cụ chiết khấu và các công cụ mang lãi suất.2.1.1. Công cụ chiết khấuCông cụ chiết khấu là những chứng nhận nợ ngắn hạn không mang lãi suất, đợc bán với giá chiết khấu và đợc thanh toán khi đến hạn với đầy đủ mệnh giá. Bao gồm các công cụ sau:a. Tín phiếu kho bạc (Bills)Chủ thể phát hành: Do kho bạc nhà nớc hay NHTW phát hành.Mục đích phát hành: do ngân sách các quốc gia thờng xuyên bị thâm hụt, tín phiếu kho bạc đợc phát hành để bù đắp sự thâm hụt này và cũng là công cụ quan trọng để ngân hàng trung ơng điều hành chính sách tiền tệ.Các đặc điểm khác: Thời hạn thông thờng là 3 tháng, 6 tháng hay một năm và phát hành bằng cách đấu giá. Việc mua bán ở thị trờng tín phiếu chủ yếu dùng tiền mặt. Kho bạc thờng phát hành tín phiếu dới hình thức vô danh. Tín phiếu kho bạc đợc phát hành ở mức chiết khấu của mệnh giá và đợc kho bạc chuộc lại ở kỳ hạn thanh toán với các mệnh giá. Ví dụ mua tín phiếu kho bạc 900$ sau một năm sẽ đợc thanh toán bằng giá trị ghi trên tín phiếu là 1000$. Tín phiếu kho bạc là công cụ quan trọng nhất của thị trờng tiền tệ và có khối lợng phát hành lớn, nó cũng là công cụ lỏng nhất trong các công cụ của thị trờng tiền tệ.b. Các chấp nhận của ngân hàng (Banker s Acceptance)Chủ thể phát hành: do một công ty thờng là bên mua trong giao dịch thơng mại quốc tế.Mục đích dựa vào uy tín của ngân hàng, nhờ ngân hàng bảo đảm với một khoản lệ phí bằng cách đóng dấu đã chấp nhận lên hối phiếu. Do đó các công ty không phải thanh toán bằng tiền của mình ngay, do vậy giải quyết đợc các khó 3khăn về tài chính. Thực chất thì đây là hình thức mua bán chịu song các hối phiếu chấp nhận của ngân hàng đợc coi là tài sản lu động với bên sở hữu hối phiếu.Các đặc điểm khác: gần đến ngày thanh toán, công ty phát hành hối phiếu phải gửi số tiền bắt buộc vào tài khoản của mình ở ngân hàng đủ để trả cho hối
Xem thêm

23 Đọc thêm

ÔN TẬP HỌC PHẦN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT _ VCU

ÔN TẬP HỌC PHẦN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT _ VCU

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (3TC)I.LÝ THUYẾTChương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất+ Khái niệm mục tiêu và vai trò của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp + Mối quan hệ giữa quản trị sản xuất với các lĩnh vực quản trị khác trong doanh nghiệp + Khái quát các nội dung của quản trị sản xuất (dự báo nhu cầu sản phẩm; Hoạch định sản xuất; Tổ chức sản xuất; Quản trị cung ứng nguyên vật liệu; Quản trị chất lượng). Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm + Khái niệm và vai trò của dự báo nhu cầu sản hẩm + Các nhân tố ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu sản phẩm + Các phương pháp dự báo nhu cầu sản phẩm
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG VIỆT NAM

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG VIỆT NAM

phạm an toàn giao thông. 3.3. Trong các buổi học các đ/c giáo viên đều lồng để giáo dục cho học sinh không phân biệt, kỳ thị với người mắc HIV- AIDS. Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh. 4.1. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao cùngvới các đơn vị trường học thị.Tổ chức cho học sinh tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ của nhà trường, xây dựng đội văn nghệ xung kích của nhà trường thường xuyên tập luyện để biểu diễn vào các ngày lễ lớn và tham gia các hội thi của trường cũng như của phòng tổ chức. Thường xuyên tổ chức cho học sinh luyện tập thể dục, thể thao. Tham, gia các buổi thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ cũng như thể dục nhịp điệu thường xuyên có hiệu quả. Tổ chức các buổi luện tập cầu lông, cờ vua và các môn điền kinh cho học sinh để tham gia hội khỏe.4.1. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi học sinh.Hiện nay, nhà trường đã chú trọng đưa các trò chơi dân gian vào các giờ ra chơi và các ngày hoạt động tập thể, giờ học ngoại khoá như: Kéo co, Bịt mắt dê, Rồng rắn lên mây, Mèo đuổi chuột, nhảy lò cò, chơi ô ăn quan, đá cầu... Các loại hình văn nghệ dân gian đã được nhà trường đưa vào thực hiện là: múa xoè của đồng bào dân tộc Thái, múa hát trống cơm; làm quen và sử dụng các nhạc cụ dân tộc: như thổi khèn, thổi sáo; Học hát các bài hát Dân ca ba miền... Nhìn chung các trò chơi dân gian khi đưa vào nhà trường đều được giáo viên và học sinh háo hức đón nhận và tham gia nhiệt tình. Song đòi hỏi phải thực hiện trong khoảng thời gian lâu dài học sinh mới thuần thục. Việc tổ chức dạy các trò chơi dân gian với khối lượng lớn giáo viên và học sinh tham gia đòi hỏi người dạy phải có chuyên môn và kinh nghiệm tổ chức. Song giáo viên, Tổng phụ trách Đoàn Đội chưa đáp ứng được yêu cầu nêu trên. Nhìn chung các loại hình văn nghệ dân gian đã được tổ chức xen ghép trong các buổi học chính khoá, ngoại khoá và các giờ hoạt động tập thể của các trường. Bước đầu trường đã tổ chức có hiệu quả. Song trình độ của giáo viên về các lĩnh vực văn nghệ dân
Xem thêm

13 Đọc thêm

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Vì vậy,Tính thanh khoản vừa có quan hệ tỉ lệ thuận(+) hoặc quan hệ tỉ lệ nghịch (-) nợ vay. 2.1.3/Lợi nhuận: Được đo lường bằng chỉ tiêu ROE ( lợi nhuận/vốn cổ phần).Theo lý thuyết trật tự phân hạng thì các các nhà quản lý thích tài trợ cho các dự án bẳng nguồn vốn nội bộ hơn, sau đó mới đến nguồn vốn từ bên ngoài. Ngoài ra các công ty có lời không thích huy động thêm vốn chủ sở hữu để tránh việc pha loãng quyền sở hữu.Nghĩa là công ty có lời thì vay nợ thấp. Tuy nhiên, mô hình lý thuyết thuê lại cho rằng công ty có lời nên vay nhiều hơn, khi các yếu tố khác không đổi, bởi vì làm như vậy họ sẽ tận dụng được tấm chắn thuế nhiều hơn. Vì vậy, lợi nhuận ti lệ thuận (+) hoặc nghịch (-) với nợ vay. 2.1.4/Tăng trưởng : Được đo lường bằng giá trị sổ sách năm (t)/giá trị sổ sách năm (t-1) của tài sản.Theo lý thuyết, nếu tài sản trên sổ sách gia tăng, có thể công ty mua thêm tài sản để mở rộng quy mô sản xuất, vì vậy các tài sản có thể chấp được gia tăng cho nên công ty dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hơn. Vì vậy, tăng trưởng tỉ lệ thuận (+) nợ vay. 2.1.5/Thuế: Được đo lường bằng thuế suất thực phải nộp.Các công ty có mức thuế thực nộp cao sẽ sử dụng nhiều nợ để lợi từ tấm chắn thuế. Vì vẩy, thuế tỉ lệ thuận (+) với nợ. 2.1.6/Tỉ lệ vốn nhà nước: 8 Được đo lường bằng vốn đầu tư chủ sờ hữu nhà nước.Sở hữu nhà nước trong công ty là đặc trưng của các công ty đang niêm yết trên thỉ trường chứng khoán Việt Nam, và chưa có lý thuyết nào đề cập đến vấn đề nay.Có quan điểm cho rằng:do có mối quan hệ trước khi được cổ phần hóa, nên các chủ nợ sẵn sàng cho các công ty có vốn nhà nước vay. Tuy nhiên, ban quản lý các công ty có tỉ lệ vốn nhà nước cao thường có nhiều khả năng đưa ra
Xem thêm

30 Đọc thêm

chương 3 phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU DỪNGCác nhân tố tạo nên chuỗi dữ liệu có tính ổn định và môi trường trong đó chuỗi dữ liệu tồn tại tương đối không đổiMột mô hình dự báo đơn giản nhất được sử dụng bởi vì thiếu dữ liệu hoặc nhằm giải thích kết quả dự báo hoặc dễ thực hiện việc dự báoCó thể đạt được sự ổn định bằng các điều chỉnh giản đơn các yếu tốChuỗi dữ liệu có thể chuyển hóa sang một chuỗi có tính ổn định hơnDữ liệu là tập hợp các sai số dự báo từ kĩ thuật dự báo nào đó cũng được xem như có tính ổn định VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOVI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁOCÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU XU THẾTăng năng suất hay thay đổi công nghệ dẫn đến thay đổi lối sốngGia tăng dân số  tăng nhu cầu hàng hóa, dịch vụ
Xem thêm

25 Đọc thêm

Đề tài: Dự báo bán hàng trong DNTM pptx

ĐỀ TÀI: DỰ BÁO BÁN HÀNG TRONG DNTM PPTX

rãi cho hầu hết các chỉ tiêu kinh tế khác nhau. Nó phục vụ việc lập kế hoạchvà các chương trình ngắn hạn, đồng thời dùng để điều chỉnh việc thực hiệncác kế hoạch của doanh nghiệp.- Dự báo điểm và dự báo khoảngDự báo điểm: kết quả dự báo được biểu hiện dưới dạng những con sốxác định nào đóDự báo khoảng: trị số dự báo về đối tượng nghiên cứu có thể nẳm trongkhoảng xác định nào đó cùng với một xác suất tin cậy nhất định.2.2. Quá trình xây dựng dự báo:Bước 1. Phân tích và mô hình hoá đối tượng dự báo:Là nhằm xây dựng các mô hình miêu tả trạng thái, mức độ, các mối liênhệ, các xu hướng phát triển của đối tượng dự báo trong thời kỳ tiền sử.Bước 2. Xây dựng các mô hình dự báoXây dựng các mô hình dự báo cho thời kỳ dự báo dựa trên cơ sở cácmô hình mô tả tốt nhất, đã thu được trong giai đoạn phát triển trước đó.Bước 3. Tính toán các trị số dự báo, khoảng dự báo, sai số dự báo vàcác chỉ tiêu khác.Bước 4. Hiệu chỉnh kết quả dự báoCác bước trên đây có thể được tiến hành lặp lại nhiều lần để thu đượckết quả tốt nhất. Cả quá trình cũng có thể được tiến hành lặp lại trong nhiềuvòng. Quá trình dự báo là quá trình lặp và có sự hiệu chỉnh thường xuyên.3. Phương pháp dự báo định tính ứng dụng trong bán hàng củaDNTM:Phương pháp dự báo định tính là phương pháp dự báo chủ yếu dựa vàotrực giác, kinh nghiệm và sự tính toán năng động của ban quản trị trong quátrình điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh .3.1. Lấy ý kiến ban quản trịPhương pháp này dựa vào sự đánh giá, phân tích của một nhóm các nhàquản trị thuộc các lĩnh vực trong doanh nghiệp để đề xuất đưa ra những consố dự báo về nhu cầu sản phẩm, khả năng sản xuất kinh doanh trong thời gian
Xem thêm

15 Đọc thêm

 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Hạn tuần hoặc tháng)Huy động vốn kỳ hạn 6 tháng trở lên gặpkhó khănThanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tăng => giảmvốn từ tiền gửi thanh toán Ví dụ 2Để kích thích nền kinh tế phát triển trong giai đoạn khủnghoảng kinh tế, Chính phủ đưa ra gói cứu trợ 1 tỷ USDAdd Your TitleKích thích hoạt động đầu tưNguồn vốn trong nền kinh tế trở nên khan hiếmAdd Your TitleViệc huy động vốn của Ngân hàng gặp nhiều khó khănNgân hàng có khả năng huy động được nhiều vốn hơn Dân chúng có niềm tin với các ngân hàng, không nắm giữ quá nhiều tiền mặtQ Quốc gia ổn định về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội
Xem thêm

41 Đọc thêm

Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

ĐỀ TÀI: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đầu tiên, phải kể đến một số lý do cơ bản nhất tại sao Tiếng Anh lại được chọn là một trong những ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất trên toàn thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất tạo nên sự phổ biến của Tiếng Anh chính là nhờ vào ảnh hưởng sâu rộng của Mỹ và Anh trên các lĩnh vực quân sự, kinh tế, khoa học, tin học, chính trị và văn hóa. Ở nhiều nước, người ta bắt buộc phải học tiếng Anh. Số người sử dụng tiếng Anh đã được ước lượng vào khoảng từ 500 triệu đến 1 tỉ người ở khắp nơi trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Tiếng Anh được đứng trong danh sách các thứ tiếng dễ học nhất, thường mất khoảng 3 năm để thành thạo các kĩ năng cơ bản nhất như nghe, nói, đọc, viết. Ở góc độ vĩ mô, nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội như kinh tế, chính trị, khoa học, du lịch, vv... đều rất cần những người có trình độ Tiếng Anh giỏi. Dưới cái nhìn của mỗi cá nhân, mỗi người học và sử dụng Tiếng Anh với nhiều mụ c đích khác nhau, như để đáp ứng nhu cầu giao tiếp ngày càng lớn trong xã hội, để kiếm được công việc tốt với mức lương cao hơn, để được thăng chức, hay để giành được cơ hội đi du học và làm việc ở nước ngoài, không thể không kể đến khi tiếp xúc với Tiếng Anh, chúng ta còn học hỏi được nhiều điều về văn Đề tài: Nhân tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội hóa và lối sống của người Mĩ, Anh thông qua các phương tiện truyền thông của họ. Từ đó, làm khai mở rộng tầm hiểu biết, có cái nhìn thực tế, mục tiêu rõ Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
Xem thêm

106 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG VÀ LƯỢNG VỐN VAY TỪ NGUỒN TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ Ở QUẬN Ô MÔN, TP CẦN THƠ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG VÀ LƯỢNG VỐN VAY TỪ NGUỒN TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ Ở QUẬN Ô MÔN, TP CẦN THƠ

Đề tài đánh giá tác đ ộng của tín dụng đối với hộ nghèo ở nông thôndựa trên việc thu thập thông tin về thu nhập, chi phí và tài sản của nông hộ.Mục tiêu đầu tiên của đề tài là tìm ra những yếu tố tác động đến quyết địnhtiếp cận tín dụng và sau đó thông qua các kiể m đinḥ cơ bản sẽ đánh giá mứcđô ̣ sử du ̣ng vố n của nông hộ có hiệu quả hay không. Để tìm hiểu thêm về đềtài này, những nghiên cứu trước đây về tín dụng được lược khảo và lướt quavề nội dung mà các tác giả trước đã thực hiện. Phần này trình bày nhữngnghiên cứu thực nghiệm về những yếu tố tác động đến quyết định tiếp cậntín dụng và tác động của tín dụng đối với hộ nghèo ở nông thôn:1.4.1 Những nghiên cứu trƣớc đây về các yếu tố tác động đếnquyết định tiếp cận tín dụng- PGS.TS Lê Khương Ninh và ThS Phạm Văn Hùng, 2010. “Các yếutố quyết định lượng vốn vay tín dụng chính thức của nông hộ ở HậuGiang”. Tác giả đã dùng mô hình Tobit để phân tích 10 yếu tố ảnh hưởngtrực tiếp đến lượng vốn vay được của nông hộ. Đó là các yếu tố: trình độhọc vấn của chủ hộ, nghề nghiệp, thu nhập của hộ, khoảng cách từ nhà đếncác TCTD, điện thoại (nhà có điện thoại hay không), tài sản khác, mục đíchvay vốn, chi phí vay, số lần vay vốn và số TCTD ở địa phương. Tác giả rútra rằng các yếu tố trên chính là rào cản đối với những hộ nghèo, ít học, ítđất, ít có quan hệ rộng và có thu nhập thấp sống ở vùng sâu, vùng xa. Kếtquả phân tích cũng cho thấy nếu các TCTD mở rộng hoạt động của mìnhbằng cách tăng số chi nhánh hay phòng giao dịch ở khu vực nông thôn thìcác nông hộ sẽ vay được nhiều hơn với lãi suất thấp, qua đó hạn chế sự phụthuộc của họ vào tín dụng phi chính thức. Em tham khảo được mô hìnhTobit, cách phân loại các yếu tố để tránh sự tương quan và cách xữ lí số liệucủa bài nghiên cứu này để áp dụng cho việc phân tích bài luận văn của em.- Nguyễn Phương Khanh, 2010. “Các nhân tố ảnh hưởng đến khảnăng tiêp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ ở huyện Long Mỹtỉnh Hậu Giang” Tác giả dùng mô hình Probit cùng với sự hỗ trợ của phần
Xem thêm

97 Đọc thêm

Phiếu điều tra phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn điện thoại di động của sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế huế

PHIẾU ĐIỀU TRA PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN NĂM 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới của các doanh nghiệp×phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh×phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá cổ phiếu niêm yết aùp dụng thực tế cho trường hợp ree×phan tich nhung nhan to anh huong den dinh gia co phieu niem yet×phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn xe đạp điện của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh×phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ tiền gửi của khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú vang – thừa thiên huế× Từ khóa các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn người cấp hàngphân tích những nhân tố ảnh hưởng tới duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệpnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ di động trả sau của khách hàng trên địa bàn thành phố huếvai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế của các doanh nghiệp
Xem thêm

4 Đọc thêm

PHÁT HÀNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

PHÁT HÀNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

quan nhà nước, các tổ chức giáo dục, các câu lạc bộ… Do sự đa dạng và phức tạp trong nhu cầu của công chúng nên ngoài một số lượng nhất định (các ấn phẩm được cung cấp cho các nguồn tiêu thụ ổn định) thì tuỳ theo mức độ hấp dẫn của thông tin mà lưoựng xuất bản của mỗi kỳ ấn phẩm báo chí là ít hay nhiều.Công tác phát hành báo chí còn chịu sự tác động của số lượng và sự phân bố của các địa điểm bán lẻ báo chí, nhất là ở các vùng nông thôn. Sự yếu kém về đường xá cũng là một trở ngại cho công tác phát hành đến những nơi này. Từ khi tờ báo được in ra, để chuyển được đến tay người đọc là một công việc không hề đơn giản. Nừu như không lường trước và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong khâu phát hành các sản phẩm báo chí, mà chỉ đối phó một Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Bài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chícách qua loa, để mặc ấn phẩm đến được tay người đọc theo bất kỳ cách nào mà không được sự chú ý phát triển của toà báo thì có nghĩa là toà báo đã liều lĩnh làm giảm đi giá trị công sức đã bỏ ra cho sự hình thành, chuẩn bị và xuất bản ấn phẩm báo chí. Việc lựa chọn một hay một số các giải pháp phù hợp như là ký kết và bán ấn phẩm cho các đại lý phân phối lẻ của toà soạn, gửi báo cho những người đạt mua và bán cho các cửa hàng bán hàng lẻ…Toà soạn sẽ lựa chọn phương án nào, điều này phụ thuộc vào khả năng tai chính và đặc điểm riêng của từng ấn phẩm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Bài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chíChương II: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC PHÁT HÀNH BÁO CHÍHoạt động phát hành báo chí chỉ có ba mục đích cơ bản:- Thứ nhất: Đáp ứng nhu cầu thông tin và những đòi hỏi của độc giả- Thứ hai: Tạo điều kiện phát triển báo, tạp chí trên thị trường
Xem thêm

30 Đọc thêm

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẬP ĐOÀN GELEXIMCO

3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẬP ĐOÀN GELEXIMCO

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬNI. Khái niệm văn hóa doanh nghiệpTheo Georges de Saite Marie, chuyên gia Pháp về doanh nghiệp vừa và nhỏ, "VHDN là tổng hợp các giá trị, các biểu tượng, huyền thoại, nghi thức, các điều cấm kỵ, các quan điểm triết học, đạo đức tạo thành nền móng sâu xa của doanh nghiệp". Theo Edgar H.Schein, chuyên gia nghiên cứu các tổ chức, "VHDN (hay văn hoá công ty) là tổng hợp những quan niệm chung mà thành viên trong doanh nghiệp học được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các với môi trường xung quanh.”Nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp là bộ gen của doanh nghiệp, hay văn hóa doanh nghiệp là hệ điều hành của doanh nghiệp. II. Cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp1. Cấu trúc hữu hình: gồm các yếu tố chúng ta có thể nhìn thấy được như biểu tưởng, lễ nghi, câu chuyện truyền miệng, ngôn ngữ giao tiếp, khẩu hiệu, các ấn phẩm…2. Các biểu tượng phi trực quan: lý tưởng, niềm tin, các giá trị… đây là những yếu tố chúng ta khó có thể nhìn thấy được nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến ý thức, nhận thức, cũng như hành động của các thành viên trong doanh nghiệp.Ngoài ra, theo mô hình của Edgar H. Schein, ông chia cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp ra làm 3 tầng khác nhau gồm: các thực thể hữu hình, các giá trị được tuyên bố, và quan điểm, giả định nền tảng như mô hình dưới đây:Page 2Phân tích văn hóa doanh nghiệp GELEXIMCONhóm 2 – Lớp Anh 1 – Liên thông 7Theo Hofstede cấu trúc của văn hóa của doanh nghiệp được phân thành các tầng lớp một cách cụ thể hơn mà theo ông yếu tố quan trong nhất là các giá trị, rồi lần lượt là các truyền thống, lễ nghi, các người hùng, các biểu tượng.Từ những cơ sở nền tảng trên về văn hóa doanh nghiệp, chúng em sẽ đưa ra những phân tích, đánh giá về văn hóa của tập đoàn GELEXIMCO trong phần dưới đây.CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆPTẬP ĐOÀN GELEXIMCOI. Giới thiệu khái quát về tập đoàn GELEXIMCO1. Một số thông tin chung
Xem thêm

41 Đọc thêm

TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN BAN HỌC CỦA HỌC SINH THPT

TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN BAN HỌC CỦA HỌC SINH THPT

- Phương pháp quan sát : thu thập thông tin thông qua những quan sát nghi chép mọi yếu tố liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Trong báo cáo này chúng tôi quan sát một buổi học ngoại khoá của các em học sinh về lựa chọn nghề nghiệp4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368PHẦN NỘI DUNG CHÍNHI. Vài nét về phân ban1. Khái quát chung về phân ban:Khái niệm phân ban:- “Phân ban”4 được thực hiện trong quá trình dạy học ở cấp THPT. Khi thực hiện phân ban những học sinh có năng lực, sở thích nhu cầu, điều kiện học tập tương đối giống nhau được tổ chức thành nhóm học theo cùng một chương trình. Mỗi nhóm học sinh như vậy gọi là một ban. Tuỳ theo số lượng học sinh mà mỗi ban có thể chia thành một lớp. Ví dụ những học sinh có cùng khả năng nhu cầu sở thích về lĩnh về toán và khoa học tự nhiên có thể học ở ban KHTN, những học sinh có cùng khả năng sở thích về lĩnh vực khoa học xã hội có thể tham gia ban KHXH và NV.1.2 Phân biệt khái niệm Phân ban với các khái niệm: Phân hoá, Phân luồng và dạy học tự chọn : + Dạy học phân hoá là quan điểm dạy học đòi hỏi phải tiến hành hoạt động dạy học dựa vào những khác biệt về năng lực, sở thích, nguyện vọng, các điều kiện học tập….nhằm phát triển tốt nhất cho người học, đảm bảo công bằng giáo dục.+ Phân luồng được thực hiện sau cấp THCS và THPT nhằm tạo ra những cơ hội cho học sinh tiếp tục học tập hoặc làm việc sau cấp THCS có những luồng như: tiếp tục học THPT, học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề, tham gia làm việc tại các cơ sở lao động sản xuất….
Xem thêm

27 Đọc thêm

Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng keo lai tại tỉnh thừa thiên huế

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CẤP NĂNG SUẤT CHO RỪNG KEO LAI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

sinh sống đó là dân tộc Kinh, Cơ Tu, Tà Ôi, Bru-Vân Kiều và PaHy. Các ngành sản xuấtchủ yếu là Nông – Lâm – Công nghiệp, thủy sản và dịch vụ thương mại, trong đó thươngmại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và là lợi thế của Tỉnh. Thừa Thiên Huế có hệ thống giaothông, y tế, giáo dục, thông tin văn hóa tương đối tốt đáp ứng được nhu cầu của người dân.CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN4.1. Thực trạng phát triển rừng Keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế4.1.1. Biến động cơ cấu diện tích rừng Keo lai trong rừng trồng tại Thừa Thiên Huế Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong giai đoạn từ 1999 đến 2010, có tất cả 12 môhình trồng rừng khác nhau theo loài cây. Trong đó, mô hình trồng rừng bạch đàn thuần loạichỉ có 10 ha được trồng vào năm 2002. Mô hình trồng cây bản địa xen Keo thường đượctrồng ở các rừng phòng hộ. Tuy nhiên, mô hình này cũng có xu hướng giảm dần về diệntích. Diện tích trồng Thông và Thông xen Keo không nhiều và chỉ tập trung từ năm 1999đến 2005, trong đó năm 2002 và 2003 không trồng. Phi lao là loài cây trồng chính chưa cócây thay thế cho vùng cát ven biển. Do đó hàng năm, loài cây này vẫn được duy trì trồngrừng nhưng với diện tích không đáng kể và chủ yếu là vùng cát ven biển. Cây bản địa đượctrồng ở hầu hết tất cả các năm, tuy nhiên diện tích trồng rừng loài cây này không lớn vàđược trồng ở rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Trong số các loài Keo thì loài Keo lá tràm hầu như không còn được ưa chuộng. Từnăm 2003 đến nay người dân không còn trồng rừng Keo lá tràm trên địa bàn. Thay vào đó,7có một số loài Keo khác đã được khảo nghiệm và trồng thử nghiệm ở các vùng đất cát nộiđồng và đất cát ven biển như Keo chịu hạn, Keo lưỡi liềm. Trong số các loài cây được sửdụng trồng rừng tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 1999 – 2010 thì tổng diện tích loài Keo lai là23.839 ha, chiếm hơn 50% trong tổng số 46.371 ha trồng rừng của toàn Tỉnh. Qua biểu đồ 4.1, nhận thấy, vào năm 1999, mô hình trồng rừng bằng cây bản địa xenKeo là chiếm ưu thế với 72% tổng diện tích rừng trồng. Tiếp theo là các loài cây bản địa.Thời kỳ này Keo lá tràm và Keo tai tượng đã chiếm tỷ lệ nhất định. Trong khi đó Keo laichưa được giới thiệu và đưa vào trồng rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem thêm

25 Đọc thêm

CHƯƠNG 6: QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ pot

CHƯƠNG 6: QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ POT

đ c nh vi c tiêu th sp đó.ượ ờ ệ ụĐ i v i trao đ iố ớ ổ : Là m i t ng quan trao đ i trên th ố ươ ổ ịtr ng.ườ26.1.2. MỤC TIÊU ĐỊNH GIÁCác mục tiêu hướng lợi nhuận (Profit)Các mục tiêu hướng doanh số (Sales revenue)Các mục tiêu th ph n (Market share)ị ầKhácTạo hình ảnh chất lượng caoĐảm bảo sống sót: bù đ p toàn b CP, có 1 LN r t nh ho c bù ắ ộ ấ ỏ ặđ p m t ph n CPắ ộ ầBình ổn giáT i thi u hoá chi phíố ể …36.1.3. CHIẾN LƯỢC GIÁNắm bắt + dự báo chính xác mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.
Xem thêm

39 Đọc thêm

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

tâm. Trước hết, hầu như chắc chắn rằng các thay đổi trong cấu trúc vốn sẽ đưa đến các thay đổi trong giá trị thị trường của doanh nghiệp. Thứ hai, lợi ích của tấm chắn thuế từ nợ đưa đến giá trị doanh nghiệp gia tăng, ít nhất là đến điểm mà chi phí đại lý và chi phí phá sản gia tăng làm bù trừ lợi thế về thuế của nợ. Thứ ba, cấu trúc vốn tối ưu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ tư, khi các giám đốc thực hiện các thay đổi thể hiện trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp, các hành động này sẽ chuyển các thông tin quan trọng đến các nhà đầu tư. Thứ bảy, các vấn đền đạo đức: tác động của mua lại bằng vốn vay (LBO) đối với cổ đông, mua lại bằng vốn vay đặt ra các vấn đề đạo đức quan trọng. Các quyền lợi có tính cạnh tranh của cổ đông sẽ được giải quyết như thế nào trong các mua lại bằng vốn vay và trong các giao dịch tài chính quan trọng khác? Tuy nhiên, các câu hỏi này ít khi có được câu trả lời đơn giản. Một vài vấn đề cần xem xét khi thảo luận về tính đạo đức của các mua lại bằng vốn vay : Có phải việc duy trì số lượng nhân viên và các cơ sở hoạt động không hiệu quả làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác vì lợi ích lâu dài của nhân viên hay không? Trong các giao dịch mua lại bằng vốn vay, các trái chủ có thực sự bị thiệt hại khi tính đến các điều khoản bảo vệ trong hợp đồng ký kết lúc họ mua trái phiếu với mối liên hệ giữa lợi tức trái phiếu và thỏa hiệp bảo vệ không? Thứ tám, các đòi hỏi của nhà cho vay và các cơ quan xếp hạng trái phiếu: các đòi hỏi này thường định ra các giới hạn cho việc chọn lựa cấu trúc vốn của doanh nghiệp như là một điều kiện để cung cấp tín dụng hay duy trì xếp hạng của trái phiếu hoặc cổ phần ưu đãi. Nhưng thực tế, đối với một kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam, cấu trúc vốn mục tiêu có bị tác động giống như những lý thuyết trên không? Bởi vì. môi trường thể chế cho ho
Xem thêm

30 Đọc thêm

Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đói ở VN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO ĐÓI Ở VN

Một ngời nghèo ở Trà Vinh nói họ chẳng đợc gọi đi họp vì nhà ở xa, khi nào phải đi lao động thì mới đợc gọi tới. Kể cả khi họ tham gia đợc các cuộc họp của cộng đồng thì họ cũng không thể quyết định đợc vấn đề gì dù rằng vấn đề đó liên quan đến lợi ích của chính họ.Không có tiếng nói và quyền lực còn thể hiện ở chỗ những ngời phụ nữ bị đối xử bất bình đẳng trong chính gia đình của họ. Ngời phụ nữ không có quyền quyết định việc gì và phải phụ thuộc hoàn toàn vào ngời chồng của họ.1.2. Các thớc đo chuẩn mực đánh giá đói nghèo1.2.1. Các thớc đo đói nghèo.Đo lờng đói nghèo thông qua các chỉ tiêu nh thu nhập, chỉ số về giáo dục và y tế, nguy cơ dễ bị tổn thơng, không có tiếng nói và quyền lực cho phép có đợc một cách nhìn tổng thể về đói nghèo. Nó phản ánh chính xác các nguyên nhân gây ra đói nghèo, từ đó chính phủ hay cộng đồng quốc tế có các biện pháp thích hợp để hành động. Đói nghèo theo thu nhậpSử dụng thớc đo thu nhập hay tiêu dùng bằng tiền để xác định và đo lờng đói nghèo là một phơng pháp đã đợc áp dụng từ lâu. Từ năm 1899 Seebohm Rowntree đã sử dụng phơng pháp này để đo lờng đói nghèo. Qua các cuộc khảo sát về thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình ông đã đa ra định nghĩa: Đói nghèo là mức tổng thu nhập không đủ trang trải nhu cầu thiết yếu tối thiểu để duy trì sức lực cơ bắp thuần tuý. Nhu cầu thiết yếu đó bao gồm thực phẩm, tiền thuê nhà và một số thứ khác. Từ đó ông đã đi đến ớc tính về đói nghèo của mình. Tuy cách làm này còn nhiều hạn chế song nó cũng phản ánh đợc phần lớn tình trạng nghèo khổ của ngời dân lúc bấy giờ. Hiện nay WB vẫn sử dụng phơng pháp và cách tiếp cận giống nh của Rowntree. Cách làm này cũng đợc nhiều quốc gia áp dụng vì nó có nhiều u điểm. Điều tra hộ gia đình thu đợc nhiều thông tin, là căn cứ để tìm ra các mối quan hệ giữa các khía cạnh khác nhau của đói nghèo, từ đó đa ra các giải pháp hữu hiệu. Ngoài ra, thớc đo đói nghèo theo thu nhập và tiêu dùng đã xác định đợc ngỡng nghèo. Đây là ranh giới quan trọng về thu nhập hay tiêu dùng mà dới đó, các cá nhân và hộ gia đình
Xem thêm

48 Đọc thêm

Ôn tập môn quản trị sản xuất

ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

CHƢƠNG 2: DỰ BÁOCác phƣơng pháp dự báo: Dự báo giản đơn Bình quân di động:+ Bình quân di động giản đơn (SMA)+ Bình quân di động có trọng số San bằng số mũ+ San bằng số mũ bậc 1+ San bằng số mũ bậc 2 Đường khuynh hướng2.1 DỰ BÁO GIẢN ĐƠNGiả định: Nhu cầu của kỳ tiếp theo bằng với kỳ trướcYt+1 = YtPhù hợp khi các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng dự báo có tính ổn định và môi trường liên quan đến chuỗi dữ liệu là không đổi2.2. BÌNH QUÂN DI ĐỘNG
Xem thêm

28 Đọc thêm

Đề tài: Dự báo bán hàng trong Doanh nghiệp thương mại pps

ĐỀ TÀI: DỰ BÁO BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI PPS

Nhược điểm: tốn kém về tài chính, thời gian và sự chuẩn bị công phutrong việc xây dựng bộ câu hỏi.3.4. Phương pháp delphi phương pháp chuyên gia).Phương pháp chuyên gia là phương pháp dự báo bao gồm nhiều quátrình thực hiện nhằm đạt được sự nhất trí dự báo, trên cơ sở nghiên cứu lấy ýkiến các chuyên gia, trong khi vẫn đảm bảo được tính độc lập về ý kiến củahọ.Ưu điểm: Có sự tham gia của nhiều nhóm chuyên gia. Nhận được ý kiến hai chiều của các nhóm chuyên giaKết quả không bị ảnh hưởng bởi người có tiếng nói quyết định trong tổchức.Nhược điểm: Quá trình thực hiện đòi hỏi nhiều thời gian trong khi dựbáo cần có kết quả nhanh để phục vụ quá trình ra quyết định.Khó đạt được sự nhất trí cao về kết quả dự báo.Nhân viên điều tra phải có trình độ tổng hợp rất tốt.II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÔNG DỤNG ÁP DỤNG CHO DỰ BÁO BÁN HÀNGTRONG DNTM:1. Các phương pháp dự báo định lượng:1.1. Phương pháp ngoại suy xu thế :Một dãy số thời gian thường chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố:+ Nhân tố vụ mùa+ Nhân tố chu kỳXu hướng của dãy số:Thông qua các phương thức toán học và các phương pháp thống kê cóthể trình bày dãy số liệu để phát triển xu hướng của hiện tượng.- Tính chất vụ mùa: khi so sánh số liệu ở cùng một thời gian xuất hiệnlặp lại trong nhiều năm tính chất mùa vụ của hiện tượng kinh tế.- Tính chất chu kỳ: là sự lặp đi lặp lại nhiều lần sau nhiều tháng, năm.Một dãy số do chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố nên cần sử dụng các
Xem thêm

15 Đọc thêm

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU CỦA NGHỀ CÂU CÁ NGỪ TỈNH PHÚ YÊN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU CỦA NGHỀ CÂU CÁ NGỪ TỈNH PHÚ YÊN

Pascoe, Sean and Coglan, Louisa (2002); Taylor and Prochaska, Dann and Pascoe (2001); Sean Pascoe, Parastoo Hassaszahed, Jesper Anderson, Knud Korsbrekke (2003)), vốn đầu tư (Sean Pascoe, Parastoo Hassaszahed, Jesper Anderson, Knud Korsbrekk (2003) Erik Lindebo(2004)), giá trị thiết bị thiết bị (Diana Tinley, Sean Pascoe, Louisa Coglan (2005), Long.L.K ( 2006).Đầu ra không chỉ là một hàm của việc sử dụng những đầu vào bởi các ngư dân mà còn là một hàm của những nguồn lực thay đổi. Vì thế, việc đo lường phải tính đến sự biến động của nguồn lợi. Sharma and Leung (1999) sử dụng dữ liệu 1 năm nên không xem xét đến sự thay đổi của trữ lượng (giả thiết trong thời gian 1 năm trữ lượng không thay đổi). Coglan et al (1998) đã sử dụng một loạt các biến giả để thể hiện những thay đổi trữ lượng qua năm và giữa các năm. Các biến đầu ra được sử dụng như doanh thu (Ola Flaaten, Knut Heen và Kjell G. Salvanes (1995), Pascoe Sean and Coglan, Louisa (2002), Long ,L.K,( 2006), sản lượng khai thác (Sean Pascoe, Parastoo Hassaszahed và Jesper Anderson (2003), Pascoe và Coglan (2002), Diana Tinley, Sean Pascoe, Louisa Coglan (2005), Jesper Levring Andersen (2002), Habteyonas Z. và Frank Scrimgeour (2003), CPUE (Taylor and Prochaska, Dann and Pascoe (2001), Sbrana Mario, Sartor Paolo và Belcari Paola 2003, Sean Pascoe và Ines Herrero(2004.)Đặc điểm kỹ thuật của tàu câu có thể kể đến các biến số như: Tuổi tàu, công suất, chiều dài, công suất máy chính, trọng tải, giá trị thiết bị. Xem xét ở ma trận tương quan thì biến chiều dài và công suất có mức độ tương quan cao cũng như biến trọng tải và công suất. Hiện nay nghề cá Việt Nam trong qui định nghề cá xa bờ, gần bờ được phân dựa chủ yếu là yếu là công suất, do vậy giữa 3 biến chiều dài, biến trọng tải và công suất tác giả chọn 1 biến là biến công suất. Biến tuổi tàu, biến công suất được đưa vào mô hình nghiên cứu. Giá trị của các thiết bị ở đây được xem xét các thiết bị điện, thiết bị hàng hải. Vấn đề quản lý và tổ chức sản xuất trong nghề hiện nay được quan tâm là tổ chức sản xuất theo tổ đội, biến được đưa vào là số lượng tàu hoạt động trong tổ đội có ảnh hưởng đến kết quả khai thác hay không? Số lượng lao động cũng được đưa vào mô hình để đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với kết quả. Chất lượng lao động được đo lường bằng trình độ văn hóa, tuổi nghề. Tuy nhiên tuổi nghề ở đây tác giả chỉ thu thập được thông tin số năm đi biển chứ không có thông tin số năm làm thuyền trưởng, do vậy tác giả chỉ đưa biến trình độ văn hóa thể hiện học vấn của thuyền trưởng. Số lượng chuyến đánh bắt cũng được kỳ vọng là có ảnh hưởng đến kết quả khai thác.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề