NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT":

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN1

Lời mở đầu Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp ,nó phản ánh kết cấu của quá trình sản xuất và kinh doanh . Câu nói đó là đúng hay là sai ,nhất là khi nó đợc đặt trong điều kiện nền kinh tế thị trờng đang dần dần trở nên đầy biến động nh n-ớc ta ngày nay .Phải thừa nhận rằng để chúng ta có thể nhìn nhận đợc vấn đề này một cách rõ ràng thì ,trớc hết chúng ta phải biết đợc: trên cái mà ngời ta vẫn thờng hay gọi là thơng trờng, các đối thủ đang tranh dành nhau cái gì ? Vâng ,câu trả lời chỉ có thể là lợi nhuận . Nhắc đến lợi nhuận , chắc hẳn ai ai cũng biết .Thế nhng hiểu đợc bản chất của nó, nắm đợc tờng tận nguồn gốc của nó ,biết đợc vai trò của nó, cũng nh nhận thức đợc những mặt trái của việc chạy theo lợi nhuận một cách mù quáng ;thì không phải ai ai cũng rõ .Và đó cung chính là lý do mà em đã chọn đề tài này để nghiên cứu .1I_ Nguồn gốcbản chất của lợi nhuận.1. Quan niệm về lợi nhuận của các nhà kinh tế học trớc Mác .a.Chủ nghĩa trọng thơng : Chủ nghĩa trọng thơng là t tởng kinh tế đầu tiên của giai cấp t sản trong giai đoạn phơng thức sản xuất phong kiến tan rã và chủ nghĩa t bản ra đời .Đứng về mặt lịch sử mà nói ,giai đoạn này bao gồm thời kỳ tích lũy t bản nguyên thủy của chủ nghĩa t bản ,tức là thời kỳ tớc đoạt bằng bạo lực nền sản xuất nhỏ và tích lũy tiền tệ ở ngoài phạm vi các nớc châu Âu,bằng cách ăn cớp và trao đổi không ngang giá với các nớc thuộc địa thông qua con đờng ngoại thơng. Chính vì đợc ra đời trong hoàn cảnh nh vậy ,mà những ngời theo chủ nghĩa trọng thơng cho rằng : lợi nhuận là kết quả của sự trao đổi không ngang giá ,là sự lừa gạt nh chiến tranh . Họ cho rằng không một ngời nào thu đợc lợi mà không làm thiệt kẻ khác .Trao đổi phải có một bên thua một bên đợc. Từ những t tởng kinh tế của chủ nghĩa trọng thơng ta dễ dàng nhận thấy hạn chế lớn nhất của họ là :họ cha biết và cũng không thừa nhận quy luật kinh tế .Họ đánh giá cao các chính sách kinh tế của nhà nớc ,dựa vào chính quyền nhà nớc .Vì họ cho rằng chỉ có thể dựa vào nhà nớc mới có thể phát triển kinh tế .
Xem thêm

23 Đọc thêm

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN1

Chơng INguồn gốc và bản chất của lợi nhuận1. Quan điểm của tr ờng phái trọng th ơng về lợi nhuận. Chủ nghĩa trọng thơng ra đời vào thời kỳ quá độ mà nền kinh tế phong kiến b-ớc vào thời kỳ suy đồi và nền kinh tế t bản chủ nghĩa bắt đầu hình thành. Nó ra đời phản ánh những quan điểm kinh tế của chủ nghĩa t bản vào thời kỳ đầu t bản vào thời kỳ tiền t bản và nó đợc phát triển rộng rãi ở các nớc Tây âu. Mặc dù thời kỳ này cha biết đến quy luật kinh tế trọng thơng đã tạo ra nhiều tiền đề về kinh tế xã hội cho các lý luận kinh tế thị trờng sau này phát triển. Điều này đợc thể hiện ở chỗ họ đa ra quan điểm sự giàu có không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị tiền. Mục đích hoạt động của kinh tế hàng hoá thị trờng là lợi nhuận.Học thuyết kinh tế trọng thơng cho rằng lợi nhuận là do lĩnh vực lu thông mua bánhững, trao đổi sinh ra. Nó là kết quả của việc mua ít bán nhiều, mua rẻ bán đắt mà có.Nhng trong giai đoạn này các nhà kinh tế học cha hiểu quan hệ giữa lu thông hàng hoá và lu thông tiền tệ. Vì đó ở giai đoạn đầu của thời kỳ này, các nớc t bản đã đa ra các chính sách làm tăng của cải tiền tệ, giữ cho khối lợng tiền không ra nớc ngoài, tập trung buôn bán để nhà nớc dễ kiểm tra, bắt buộc các thơng nhân nớc ngoài tập trung buôn bán phải dùng số tiền mà họ có mua hết hàng hoá mang về nớc họ... ở giai đoạn sau họ dùng chính sách xuất siêu để có thêm chênh lệch, mang tiền ra nớc ngoài để thực hiện mua rẻ bán đắt...1Với những chính sách đa ra nhằm đạt đợc lợi ích nh trên của các nớc t bản chỉ mang tính chất bề mặt nông cạn. Chứng tỏ quan điểm về lợi nhuận cũng nh kinh tế cha có chiều sâu thực chất. Chính điều này đã dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong nền kinh tế. Đòi hỏi phải thoát khỏi phơng pháp kinh nghiệm thuần tuý. Phải phân tích kinh tế xã hội với t cách là một chỉnh thể.2. Quan điểm của tr ờng phái cổ điển về lợi nhuận. Trong thời kỳ chủ nghĩa trọng thơng, sự hoạt động của t bản chủ yếu là trong lĩnh vực lu thông. Các nhà kinh tế học của trờng phái này lần đầu tiên chuyển đối t-ợng nghiên cứu lĩnh vực lu thông sang lĩnh vực sản xuất. Lần đầu tiên họ xây dựng
Xem thêm

30 Đọc thêm

NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN1

Lời nói đầuNăm 1986,Việt Nam chuyển cơ chế kinh tế từ kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng. Cùng với sự chuyển đổi sang cơ chế thị trờng một loại những phạm trù mới xuất hiện khác hẳn với nền kinh tế tập trung bao cấp trớc đây đặc biệt là vấn đề lợi nhuận. Chúng ta đã một thời coi lợi nhuận là một cái gì đó xấu xa, là một phạm trù hoàn toàn xa lạ với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hiện nay nớc ta đang vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nớc thì lợi nhuận là vấn đề trung tâm. Nhà nớc, doanh nghiệp, cá nhân khi bắt tay vào sản xuất kinh doanh đều muốn thu lợi nhuận. Lợi nhuận là mục đích của mọi ngành nghề, mọi nhà kinh doanh. Lợi nhuận là phần thởng cho sự lao động, sáng tạo, năng động của con ngời trong qúa trình sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận có vai trò nhất định trong nền kinh tế hiện nay. Vậy nguồn gốc, bản chất lợi nhuận là gì và vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trờng hiện nay nh thế nào là vấn đề mà đề án này đề cập tới.1I. Nguồn gốc bản chất của lợi nhuận1. Các quan điểm tr ớc Mác về lợi nhuận. Lợi nhuận xuất hiện từ rất lâu cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Trớc Mác có rất nhiều quan điểm của các trờng phái khác nhau về vấn đề lợi nhuận.a. Quan điểm của nghĩa trọng th ơng về lợi nhuận. Chủ nghĩa trọng thơng là t tởng kinh tế của giai cấp t sản trong giai đoạn phơng thức sản xuất phong kiến tan rã và chủ nghĩa t bản ra đời. Nguyên lý cơ bản trong học thuyết của những ngời trọng thơng; lợi nhuận đợc tạo ra trong lĩnh vực lu thông, nó là kết quả của trao đổi không ngang giá, do lừa gạt mà có. Những ngời trọng thơng cho rằng". Trong hoạt động thơng nghiệp phải có một bên đợc một bên mất, dân tộc nàylàm giàu thì dân tộc khác phải chịu thiệt thòi. Trong hoạt động thơng nghiệp, nội thơng có tác dụng phân phối lại của cải từ túi ngời này sang túi ngời khác, chỉ có ngoại thơng mới đem lại của cải cho quốc gia. Những ngời theo chủ nghĩa trọng thơng quan niệm rằng tiền tệ là tiêu chuẩn căn bản của cải dân tộc; xuất khẩu tiền tệ ra nớc ngoài thì làm giảm của
Xem thêm

24 Đọc thêm

chương vi nguồn gốc, bản chất, vai trò, hình thức và kiểu pháp luật

CHƯƠNG VI NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, VAI TRÒ, HÌNH THỨC VÀ KIỂU PHÁP LUẬT

vai trò chủ đạo đối với PL.+ Chính trị được giới hạn trong khuân khổ PL II. Bản chất của pháp luật4. Mối quan hệ của PL với một số hiện tượng XH khác:-PL và các quy phạm XH khác (đạo đức, tập quán, tín điều tôn giáo…)+ PL là hạt nhân của hệ thống các quy phạm điều chỉnh QHXH.+ PL tác động đến các quy phạm XH có thể là tích cực, có thể là không tích cực+ PL chịu sự tác động mạnh mẽ của các chuẩn mực đạo đức, tập quán III. Những đặc trưng cơ bản của PL1. Tính được bảo đảm thực hiện bằng NNPL do NN ban hành và bảo đảm thực hiện + NN thiết lập các điều kiện cho mọi chủ thể thực hiện pháp luật+ NN sử dựng sức mạnh cưỡng chế của mình để đảm bảo PL được thực hiện2. Tính quy phạm phổ biến (tính bắt buộc chung)- PL là hệ thống các quy tắc xử sự - quy phạm
Xem thêm

27 Đọc thêm

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

A. PHẦNMỞĐẦUBước vào thế kỷ mới, một câu hỏi lớn đang nổi cộm trong tư duy chính trị là: Thế giới sẽ sống như thế nào với nước Mỹ lên ngôi đế chế và nước Mỹ sẽ hành sử thế nào với phần còn lại của thế giới. Một sự mất cân bằng lớn đang diễn ra trên mọi lĩnh vực < chính trị - kinh tế - văn hoá - nghệ thuật - tôn giáo...> dưới một góc độ, trên tầm bao quát vĩ mô nhất, cũng nhưẩn chứa len lỏi dưới mọi tầng nấc vi mô nhất. Đây là nỗi bản khoản, bức xúc tới mức ám ảnh trong đời sống tinh thần của nhân loại. Tất cả những vấn đề trên đây sẽđược tần nào sáng tỏ, hệ thống qua việc tìm hiểu, hệ thống về “ý thức và vai trò của nó trong đời sống xã hội".* Đối với mỗi con người nói riêng và quốc gia trên thế giới tại sao lại không muốn có một xã hội công bằng - văn minh với những con người văn minh, một xã hội không có sự bóc lột, tràđạp. Để hiểu rõ vấn đề ta đi sau vào nghiên cứu đề tài: "Nguồn gốcbản chất của ý thức. Ý nghĩa đối với bản thân trong việc phát huy tính năng động chủ quan của con người. Sự vận dụng của Đảng trong đường lối đổi mới".1B. PHẦNNỘIDUNGI.Ý thức và tính chất của ý thức1. Nội dung và tính chất của ý thức xã hội.a. Khái niệm ý thức. Đề tài đi sâu nghiên cứu một số vấn đề nổi cộm trong xã hội ngày nay qua những tình thái biểu hiện của ý thức.* Chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo cho rằng ý thức có một cuộc sống riêng, tồn tại tách biệt vật chất thậm chí quy định, sinh ra vật chất.* Chủ nghĩa duy vật tầm thường cho rằng ý thức cũng là một dạng vật chất.*Chủ nghĩa duy vật cận đại đã thấy được ý thức phản ánh thế giới khách quan, đã chỉ ra được kết cấu của ý thức song lại chưa thấy nguồn gốc xã hội và vai trò xã hội của ý thức.* Chủ nghĩa duy vật biện chứng đã kế thừa, phát triển, khắc tục những
Xem thêm

21 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC

thức hướng về nhận thức bản thân mình thông qua quan hệ với thế giới bên ngoài .Khi phản ánh thế giới khách quan con người tự phân biệt mình,đối lập mình với thế giới đó là sự nhận thức mình như là một thực thể vận động,có cảm giác ,tư duy có các hành vi đạo đức và vị trí xã hội .Mặt khác sự giao tiếp xã hội và hoạt động thực tiễn xã hội đòi hỏi con người nhận rõ bản thân mình và tựđiều chỉnh theo các quy tắc tiêu chuẩn mà xã hội đề 3Tiểu luận triết họcra.Ngoài ra văn hoá cũng đóng vai trò cái gương soi giúp cho con người tựý thức bản thân .Vô thức là một hiện tượng tâm lý ,nhưng có liên quan đến hoạt động xảy ra ở ngoài phạm vi của ý thức .Có 2 loại vô thức: loại thứ nhất liên quan đến các hành vi chưa được con người ý thức ,loại thứ hai liên quan đến các hành vi trước kia đãđược ý thức nhưng do lặp lại nên trở thàmh thói quen,có thể diễn ra tựđộng bên ngoài sự chỉđạo của ý thức.Vô thức ảnh hưởng đến nhiều phạm vi hoạt động của con người .Trong những hoàn cảnh đó nó có thể giúp con người giảm bớt sự căng thẳng trong hoạt động .Việc tăng cường rèn luyện để biến thành hành vi tích cực thành thói quen ,có vai trò quan trọng trong đời sống .2. Nguồn gốc của ý thứca) Nguồn gốc tự nhiênÝ thức ra đời là kết quả của sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên cho tới khi xuất hiện con người và bộóc .Khoa học chứng minh rằng thế giới vật chất nói chung và trái đất nói riêng đã từng tồn tại rất lâu trước khi xuất hiện con người ,rằng hoạt động ý thức của con người diễn ra trên cơ sở hoạt động sinh lý thần kinh bộ não người .Không thể tách rời ý thức ra khỏi bộ não vìý thức là chức năng bộ não ,bộ não là khí quản của ý thức .Sự phụ thuộc ý thức vào hoạt động bộ não thể hiện khi bộ não bị tổn thương thì hoạt động ý thức sẽ bị rối loạn .Tuy nhiên không thể quy một cách đơn giản ý thức về quá trình sinh lý bởi vìóc chỉ là cơ quan phản ánh .Sự xuất
Xem thêm

11 Đọc thêm

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

Đề án kinh tế chính trị Đề số:4Phần mở đầuSự thành công khi thực hiện các chính sách kinh tế luôn là mục tiêu cơ bản của Đảng và Nhà nớc ta. Nếu một chính sách phát triển kinh tế không liên quan đến kết quả của chủ thể đặt ra thì chính sách ấy cũng không có tác dụng. Bất kể ai, bất kể đất nớc nào dù là ngời đề xuất hay có vai trò xuất sắc ở những công đoạn nào đó của chính sách cũng nh không thể xây duựng chính sách theo kiểu chỉ đạo từ trên xuống nh là "cỡi ngựa xem hoa" mà bắt buộc phải thực hiện từ trên cơ sở lên.Nớc ta muốn thực hiện chính sách phát triển kinh tế có hiệu quả thì ngời cầm lái phải là ngơi có hiểu biết sâu rộng trong việc nắm bắt vấn đề để đa ra các phơng án tối u. Các chính sách phải hình thành từ sự hiểu biết một cách sâu sắc, những gì mà nó đem lại và những gì mà nó gây ra trong hiện tại, trong tơng lai gần, trong tơng lai xa. Đứng trên vi mô và vĩ mô.Xuất phát từ nguyên tắc trên với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Nớc ta đang chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng. Chúng ta mong mỏi cho quá trình phát triển kinh tế thành công. Vì thế không phải ai khác không phải một tổ chức, một quốc gia nào khác có thể giúp chúng ta mà tự ta phải vận động tự ta phải tìm ra con đờng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của nớc ta hiện nay. Yêu cầu đặt ra là chúng ta phải hiểu rõ những bản chất, nguồn gốc của những yếu tố bên trong nền kinh tế thị trờng đặc biệt là yếu tố chính quyết định, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trờng. Đó chính là lợi nhuận. Vậy thế nào là lợi nhuận? Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận. là gì? và lợi nhuận đóng vai trò nh thế nào trong nền kinh tế thị trờng mà ta lại có thể xem nó là yếu tố tốt chính yếu... Đây chính là những vấn đề đáp ứng đợc yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay.Đây là một vấn đề có tầm quan trọng rất lớn. Quá trình nghiên cứu nó phải xuất phát từ các quan điểm của các nhà học thuyết trớc Mác kết hợp với quan điểm của Mác và thực tiễn hiện nay. Quá trình nghiên cứu sẽ giúp giải đáp SV: Hoàng Viết Hng Lớp: Kt14-vb21
Xem thêm

26 Đọc thêm

NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN1

Giá trị thặng d đợc so với toàn bộ t bản ứng trớc, đợc quan niệm là con đẻ của toàn bộ t bản ứng trớc sẽ mang hình thức chuyển hoá là lợi nhuận.d. Sự che dấu quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa của phạm trù lợi nhuận.gt = c+v+m=k+m=k+P.Thoạt nhìn công thức, ta thấy rằng lợi nhuận và giá trị thặng d chỉ là một : lợi nhuận chẳng qua là một hình thái thần bí hóa của giá trị thặng d, hình thái mà phơng thức sản xuất t bản nghĩa tất phải đẻ ra. Mặc dù m và p đều có chung một nguồn gốc là kết quả lao động không công của công nhân làm thuê nhng bản chất của m và p hoàn toàn khác nhau, m phản ánh nguồn gốc sinh ra từ v còn p thì đợc xem nh toàn bộ t bản ứng trớc đẻ ra, do đó p đã che dấu quan hệ bóc lột t bản chủ nghĩa che dấu nguồn gốc thực sự của nó. Điều đó là do những nguyên nhân sau:Một là, sự hình thành chi phí sản xuất t bản chủ nghĩa đã xoá nhoà sự khác nhau giữa c và v. Chúng ta biết rằng v tạo ra m nhng khi chi phí sản xuất t bản chủ nghĩa hình thành thì sự khác nhau giữa c và v biến mất nên việc p đợc 5sinh ra trong quá trình sản xuất nhờ bộ phận v bây giờ trở thành con đẻ của toàn bộ t bản ứng trớc. Lao động là nguồn gốc của giá trị thì biến mất và giờ đây hình nh toàn bộ chi phí sản xuất t bản chủ nghĩa sinh ra p.Hai là, do chi phí sản xuất t bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn chi phí sản xuất thực tế cho nên nhà t bản chỉ cần bán hàng hoá với giá cao hơn chi phí sản xuất t bản chủ nghĩa là đã có lợi nhuận.Nếu nhà t bản bán hàng với giá cao hơn giá trị thì m<pNếu nhà t bản bán hàng với giá thấp hơn giá trị thì m>pNếu nhà t bản bán hàng với giá bằng giá trị thì m = pChính sự không nhất trí giữa m và p che dấu thực chất bóc lột của chủ nghĩa t bản. Đồng thời nó tạo ra ảo giác rằng lợi nhuận là do llu thông tạo ra do tài kinh doanh của nhà t bản mà có.e. Tỷ xuất lợi nhuận và vai trò của tỷ xuất lợi nhuận trong đời
Xem thêm

24 Đọc thêm

 NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN PHẦN HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NINLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾCHỦ ĐỀ: NGUỒN GỐCBẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢNHọ tên: Lớp: Ngành Kinh Tế Khóa 48Hà Nội Tháng 12 Năm 20091

13 Đọc thêm

Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh.

TRÌNH BÀY NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, TRONG ĐÓ NGUỒN GỐC NÀO LÀ QUAN TRỌNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.

Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh
Xem thêm

13 Đọc thêm

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

Đề án kinh tế chính trị Đề số:4Phần mở đầuSự thành công khi thực hiện các chính sách kinh tế luôn là mục tiêu cơ bản của Đảng và Nhà nớc ta. Nếu một chính sách phát triển kinh tế không liên quan đến kết quả của chủ thể đặt ra thì chính sách ấy cũng không có tác dụng. Bất kể ai, bất kể đất nớc nào dù là ngời đề xuất hay có vai trò xuất sắc ở những công đoạn nào đó của chính sách cũng nh không thể xây duựng chính sách theo kiểu chỉ đạo từ trên xuống nh là "cỡi ngựa xem hoa" mà bắt buộc phải thực hiện từ trên cơ sở lên.Nớc ta muốn thực hiện chính sách phát triển kinh tế có hiệu quả thì ngời cầm lái phải là ngơi có hiểu biết sâu rộng trong việc nắm bắt vấn đề để đa ra các phơng án tối u. Các chính sách phải hình thành từ sự hiểu biết một cách sâu sắc, những gì mà nó đem lại và những gì mà nó gây ra trong hiện tại, trong tơng lai gần, trong tơng lai xa. Đứng trên vi mô và vĩ mô.Xuất phát từ nguyên tắc trên với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Nớc ta đang chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng. Chúng ta mong mỏi cho quá trình phát triển kinh tế thành công. Vì thế không phải ai khác không phải một tổ chức, một quốc gia nào khác có thể giúp chúng ta mà tự ta phải vận động tự ta phải tìm ra con đờng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của nớc ta hiện nay. Yêu cầu đặt ra là chúng ta phải hiểu rõ những bản chất, nguồn gốc của những yếu tố bên trong nền kinh tế thị trờng đặc biệt là yếu tố chính quyết định, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trờng. Đó chính là lợi nhuận. Vậy thế nào là lợi nhuận? Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận. là gì? và lợi nhuận đóng vai trò nh thế nào trong nền kinh tế thị trờng mà ta lại có thể xem nó là yếu tố tốt chính yếu... Đây chính là những vấn đề đáp ứng đợc yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay.Đây là một vấn đề có tầm quan trọng rất lớn. Quá trình nghiên cứu nó phải xuất phát từ các quan điểm của các nhà học thuyết trớc Mác kết hợp với quan điểm của Mác và thực tiễn hiện nay. Quá trình nghiên cứu sẽ giúp giải đáp SV: Hoàng Viết Hng Lớp: Kt14-vb21
Xem thêm

26 Đọc thêm

Đề tài: Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận pdf

ĐỀ TÀI: NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN PDF

Cổ phiếu đợc mua bán trên thị trờng gọi là trị giá cổ phiếu.Thị giá cổ phiếu không phải là số tiền ghi trên mặt phiếu, mà là một số tiền đem gửi ngân hàng sẽ thu đợc một số lợi tức bằng lợi tức cổ phần. Công ty cổ phần ngoài phát hành cổ phiếu còn phát hành trái khoán. Ngời mua trái khoán đợc nhận lợi tức cố định nhng không đợc dự đại hội lợi tức cổ đông. Thị trờng chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán có giá trị. Giao dịch theo hình thức tín dụng ngời mua chứng khoán chi trả một phần, phần còn lại do ngời môi giới của số dịch vụ ứng trớc và hởng lợi tức về số tiền ứng trớc cho ngời mua. Địa tô: Nhà t bản kinh doanh nông nghiệp phải thuê ruộng đất và công nhân để tiến hành sản xuất, do đó t bản phải trích ra một phần do công nhân tạo ra để trả cho địa chủ dới hình thức địa tô. Địa tô TBCN là phần giá trị thặng d còn lại sau khi đã trừ đi phần lợi nhuận bình quân của nhà t bản kinh doanh ruộng đất. Địa tô=m-P. Cơ chế kinh tế của t bản độc quền từ đó suy ra lợi nhuận độc quyền. Độc quyền ra đời từ tự do cạnh tranh, nó loại bỏ sự thống trị của tự do cạnh tranh nhng không thủ tiêu đợc cạnh tranh mà cạnh tranh càng trở nên gay gắt . Cạnh tranh dẫn đến độc quyền cũng để cạnh tranh tốt hơn bản chất kinh tế của chủ nghĩa t bản độc quyền vẫn dựa trên cơ sở chiếm hữu t nhân t bản chủ nghĩa về t liệu sản xuất. Độc quền chiếm giữ vị trí thống trị trong nền kinh tế thể hiện ở sự độc chiếm các nguồn nguyên liệu, phơng tiện vận tải ,thị trờng vốn ,nhân công, quy luật kinh tế cơ bản vẫn là quy luật giá trị thặng d, song biểu hiện bên ngoài là quy luật lợi nhuận độc quyền cao. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Xem thêm

32 Đọc thêm

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

Đề án kinh tế chính trị Đề số:4Phần mở đầuSự thành công khi thực hiện các chính sách kinh tế luôn là mục tiêu cơ bản của Đảng và Nhà nớc ta. Nếu một chính sách phát triển kinh tế không liên quan đến kết quả của chủ thể đặt ra thì chính sách ấy cũng không có tác dụng. Bất kể ai, bất kể đất nớc nào dù là ngời đề xuất hay có vai trò xuất sắc ở những công đoạn nào đó của chính sách cũng nh không thể xây duựng chính sách theo kiểu chỉ đạo từ trên xuống nh là "cỡi ngựa xem hoa" mà bắt buộc phải thực hiện từ trên cơ sở lên.Nớc ta muốn thực hiện chính sách phát triển kinh tế có hiệu quả thì ngời cầm lái phải là ngơi có hiểu biết sâu rộng trong việc nắm bắt vấn đề để đa ra các phơng án tối u. Các chính sách phải hình thành từ sự hiểu biết một cách sâu sắc, những gì mà nó đem lại và những gì mà nó gây ra trong hiện tại, trong tơng lai gần, trong tơng lai xa. Đứng trên vi mô và vĩ mô.Xuất phát từ nguyên tắc trên với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Nớc ta đang chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng. Chúng ta mong mỏi cho quá trình phát triển kinh tế thành công. Vì thế không phải ai khác không phải một tổ chức, một quốc gia nào khác có thể giúp chúng ta mà tự ta phải vận động tự ta phải tìm ra con đờng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của nớc ta hiện nay. Yêu cầu đặt ra là chúng ta phải hiểu rõ những bản chất, nguồn gốc của những yếu tố bên trong nền kinh tế thị trờng đặc biệt là yếu tố chính quyết định, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trờng. Đó chính là lợi nhuận. Vậy thế nào là lợi nhuận? Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận. là gì? và lợi nhuận đóng vai trò nh thế nào trong nền kinh tế thị trờng mà ta lại có thể xem nó là yếu tố tốt chính yếu... Đây chính là những vấn đề đáp ứng đợc yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay.Đây là một vấn đề có tầm quan trọng rất lớn. Quá trình nghiên cứu nó phải xuất phát từ các quan điểm của các nhà học thuyết trớc Mác kết hợp với quan điểm của Mác và thực tiễn hiện nay. Quá trình nghiên cứu sẽ giúp giải đáp SV: Hoàng Viết Hng Lớp: Kt14-vb21
Xem thêm

26 Đọc thêm

Đề tài: Nguồn gốc và bản chất của ý thức docx

ĐỀ TÀI: NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC DOCX

khẳng định cái tôi riêng biệt tách rời xã hội .Trái lại CNDVBC tựý thức làý thức hướng về nhận thức bản thân mình thông qua quan hệ với thế giới bên ngoài .Khi phản ánh thế giới khách quan con người tự phân biệt mình ,đối lập mình với thế giới đó là sự nhận thức mình như là một thực thể vận động ,có cảm giác ,tư duy có các hành vi đạo đức và vị trí xã hội .Mặt khác sự giao tiếp xã hội và hoạt động thực tiễn xã hội đòi hỏi con người nhận rõ bản thân mình và tựđiều chỉnh theo các quy tắc tiêu chuẩn mà xã hội đề ra .Ngoài ra văn hoá cũng đóng vai trò cái gương soi giúp cho con người tựý thức bản thân .Vô thức là một hiện tượng tâm lý ,nhưng có liên quan đến hoạt động xảy ra ở ngoài phạm vi của ý thức .Có 2 loại vô thức: loại thứ nhất liên quan đến các hành vi chưa được con người ý thức ,loại thứ hai liên quan đến các hành vi trước kia đãđược ý thức nhưng do lặp lại nên trở thàmh thói quen ,có thể diễn ra tựđộng bên ngoài sự chỉđạo của ý thức.Vô thức ảnh hưởng đến nhiều phạm vi hoạt động của con người .Trong những hoàn cảnh đó nó có thểgiúp con người giảm bớt sự căng thẳng trong hoạt động .Việc tăng cường rèn luyện 4để biến thành hành vi tích cực thành thói quen ,có vai trò quan trọng trong đời sống .c. Nguồn gốc ý thức.* Nguồn gốc tự nhiên.Trước Mác nhiều nhà duy vật tuy không thừa nhận tính chất siêu tự nhiên của ý thức, song do khoa học chưa phát triển nên cũng đã không giải thích đúng nguồn gốcbản chất của ý thức. Dựa trên những thành tựu của khoa học tự nhiên nhất là sinh lýb học thần kinh, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng ý thức là một thuộc tính của vật chất nhưng không phải của mọi dạng vật chất mà chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất sống có tổ chức cao là bộóc người. Bộóc người là cơ quan vật chất của ý thức. Ý thức là chức năng của bộóc người. Hoạt động ý thức của con người diễn ra trên cơ sở hoạt động sinh lý thần kinh của bộóc người. Ý thức phụ thuộc vào hoạt động bộóc người, do đó khi bộóc bị tổn thương thì hoạt động ý thức sẽ không
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tiểu luận Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận docx

TIỂU LUẬN NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT LỢI NHUẬN DOCX

I. Nguồn gốc bản chất của lợi nhuận Lợi nhuận xuất hiện từ rất lâu cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Trước Mác có rất nhiều quan điểm của các trường phái khác nhau về vấn đề lợi nhuận. 1. Các quan điểm trước Mác về lợi nhuận. Chủ nghĩa trọng thương là tư tưởng kinh tế của giai cấp tư sản trong giai đoạn phương thức sản xuất phong kiến tan rã và chủ nghĩa tư bản ra đời. Nguyên lý cơ bản trong học thuyết của những người trọng thương; lợi nhuận được tạo ra trong lĩnh vực lưu thông, nó là kết quả của trao đổi không ngang giá, do lừa gạt mà có. Những người trọng thương cho rằng". Trong hoạt động thương nghiệp phải có một bên được một bên mất, dân tộc nàylàm giàu thì dân tộc khác phải chịu thiệt thòi. Trong hoạt động thương nghiệp, nội thương có tác dụng phân phối lại của cải từ túi người này sang túi người khác, chỉ có ngoại thương mới đem lại của cải cho quốc gia. Những người theo chủ nghĩa trọng thương quan niệm rằng tiền tệ là tiêu chuẩn căn bản của cải dân tộc; xuất khẩu tiền tệ ra nước ngoài thì làm giảm của cải , nhập khẩu tiền tệ thì làm tăng của cải. Xuất phát tư quan điểm ấy, chủ nghĩa trọng thương trong thời kỳ đầu - với thuyết bảng cân đối tiền tệ - chủ trương cấm xuất khẩu tiền ra nước ngoài. Họ cho rằng điều kiện cần thiết để tăng của cải trong nước là bảng cân đối nhập siêu (tiền nhập vượt mức xuất). Thời kỳ cuối trường phái trong thương - với thuyết bảng cân đối thương mại - không phản đối việc xuất khẩu tiền tệ và cần thiết để tăng thêm của cải trong nước. Để tăng thêm của cải, một nước không nên nhập khẩu hàng hoá nhiều hơn xuất khẩu. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ XVII trở đi, chủ nghĩa trọng thương dần dần tan rã, theo đà phát triển của chủ nghĩa tư bản, cách thức chủ yếu để tăng thêm của cải không đơn thuần là tích luỹ tiền tệ nữa mà là tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa. Trung tâm, chú ý của các nhà kinh tế học ngày càng chuyển từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất. a. Quan điểm của nghĩa trọng thương về lợi nhuận. Cùng với sự vận động và phát triển của sản xuất tư bản tư bản chủ
Xem thêm

26 Đọc thêm

bản chất và nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh

BẢN CHẤT VÀ NGUỒN GỐC CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH

Hình 8 – Xuất khẩu thủy hải sản tại Việt Nam 10 Hình 9 – Các dòng điện thoại Iphone 11 Đại học Hoa Sen Quản trị chiến lược v NHẬP ĐỀ Kinh tế càng phát triển thì doanh nghiệp càng phải chú trọng vào những tầm nhìn và chiến lược dài hạn của mình, xây dựng chiến lược sao cho doanh nghiệp vẫn trụ vững được trước môi trường cạnh tranh gay gắt. Đó là lý do báo cáo của chúng tôi tìm hiểu và phân tích sâu về bản chấtnguồn gốc lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi đặt ra các mục tiêu sau khi thực hiện báo cáo: - Xác định những tình huống mà một doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh của mình trước đối thủ. - Hiểu được tại sao những phản ứng nhanh nhạy và sự sáng tạo có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh. - Dự đoán tiềm năng cạnh tranh để ngăn đối thủ bắt chước những lợi thế cạnh tranh của mình. - Hiểu được những điều kiện về nguồn lực trong việc tạo ra sai lệch trong quá trình cạnh tranh, từ đó tạo ra những cơ hội để có được lợi thế cạnh tranh. - Phân biệt hai loại lợi thế cạnh tranh: lợi thế cạnh tranh về chi phí và lợi thế cạnh tranh về dị biệt hóa. - Áp dụng những phân tích trên xác định tiềm năng cho chiến lược kinh doanh để tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại. Mong rằng sau khi làm rõ các vấn đề trên, bản báo cáo của chúng tôi có thể gửi đến người đọc cái nhìn vừa bao quát vừa sâu sắc về lợi thế cạnh tranh.
Xem thêm

21 Đọc thêm

NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUAN HỆ TÍN DỤNG

NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUAN HỆ TÍN DỤNG

Chương2: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng đối với DNNVV… 2.1. Lý luận chung về tín dụng2.1.1. Nguồn gốc ra đời và sự phát triển của quan hệ tín dụngVào thời kỳ công xã nguyên thủy, xã hội đã có những chuyển biến sâu sắc, những thay đổi trong các quan hệ kinh tế xã hội. Sự phân công lao động xã hội và sự xuất hiện của quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là cơ sở ra đời của quan hệ tín dụng. Trong đó tín dụng nặng lãi là hình thức tín dụng sơ khai nhất. Nó ra đời trong thời kỳ cuối của chế độ công xã nguyên thủy, khi quan hệ tư hữu về tư liệu sản xuãt xuất hiện dẫn đến sự khác nhau về mức độ thu nhập giữa các thành viên trong xã hội. Song song với sự phát triển không ngừng của quá trình phân công lao động xã hội, của cải được mang đi trao đổi, nền sản xuất hàng hóa ra đời. Sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa góp phần thúc đẩy phân công lao động xã hội, đồng thời cũng làm sâu sắc thêm thu nhập của các thành viên trong xã hội. Tín dụng được áp dụng thông qua hình thức vay mượn vốn dưới hình thái sản phẩm hàng hóa giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình dân cư, nhằm thực hiện điều hòa vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, vốn tín dụng được sử dụng cho mục đích tiêu dùng là chủ yếu.Giai đoạn đầu, hoạt động của tín dụng nặng lãi mang tính chất phi kinh tế, song cùng vời sự phát triển của kinh tế hàng hóa tín dụng nặng lãi dần dần được tiền tệ hóa trở thành một nghề của một số người giàu có hoặc những người môi giới trung gian. Do số lượng người cần vay nhiều và nhu cầu vay cấp bách, nguồn cho vay lại ít cho nên lãi suất rất cao. Tiền vay hầu như không được đầu tư vào sản xuất kinh doanh mà chủ yếu được dùng vào mục đích tiêu dùng cấp bách mặc dù người đi vay là những người sản xuất kinh doanh. Như vậy, tín dụng nặng lãi góp phần vào quá trình làm tan rã “kinh tế tự nhiên”, mở rộng quan hệ hàng hóa tiền tệ, tạo điều kiện tiền đề cho chủ nghĩa tư bản xuất hiện. Ra đời từ chế độ tư hữu nhưng hoạt động của tín dụng nặng lãi lại có tác động ngược lại làm cho sự phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc hơn, sự tách biệt giàu nghèo ngày càng lớn. Khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển, giai cấp tư sản nhanh chóng tự tạo lập cho mình một hình thức tín dụng mới - Tín Dụng Tư Bản Chủ Nghĩa. Chuyên đề tốt nghiệp Trang 11
Xem thêm

32 Đọc thêm

ĐỀ TÀI NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

ĐỀ TÀI NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Việt Nam. Trong điều kiện nền kinh tế kém phát triển như ở ViệtNam thì nhu cầu của con người mới chỉ đảm bảo ở mức độ thấp, tốithiểu về ăn, mặc, ở, đi lại, nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe và học tập.Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu được thể hiện tập trung ở lợiích kinh tế-động lực trực tiếp thúc đẩy người lao động làm việc vàlàm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Lợi ích kinh tế theoC.Mác, là một phạm trù kinh tế, biểu hiện của quan hệ sản xuất,được phản ánh trong ý thức, thành động cơ hoạt động nhằm thoảmãn một cách tốt nhất nhu cầu vật chất của các chủ thể tham gia laođộng. Bất cứ một cá nhân hay tập thể lao động trước và trong khilàm việc cũng đều suy nghĩ: mình được gì và có quyền lợi như thếnào khi tham gia lao động. Vấn đề đặt ra là: mỗi nhà quản lý cầnphải biết điều tiết hài hoà các lợi ích không để lợi ích này xâm phạmhoặc làm tổn hại đến lợi ích kia, mọi biểu hiện coi thường lợi íchhoặc chỉ động viên chung chung như thời bao cấp trước đây đềukhông có tác dụng động viên kích thích người lao động làm việc.Đại hội VII Đảng cộng sản Việt Nam, sau khi đánh giá lại nhữngthiếu sót, sai lầm của mình trong công tác quản lý, đã khẳng địnhphải kết hợp hài hoà các lợi ích theo nguyên tắc, lấy lợi ích củaNhóm KTSPage 4Tiền công và chính sách tiền lương 2015người lao động làm cơ sở, và mỗi chủ trương, chính sách kinh tế củaĐảng và Nhà nước trong đó có chính sách tiền lương phải xuất pháttừ lợi ích, nhu cầu và khả năng người lao động. Để phù hợp với kháiniệm mới về bản chất tiền lương trong nền kinh tế thị trường ở Việt
Xem thêm

32 Đọc thêm

CHƯƠNG 2 NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 2 NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC

Như vậy, trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ đã tồn tại quyền lực, nhưng quyền lực này không phải là quyền lực đặc biệt do một giai cấp hay một cá nhân tổ chức ra, mà đó là quyền lực xã hộ[r]

7 Đọc thêm

SỰ RA ĐỜI CỦA PHÁP LUẬT TƯ SẢN

SỰ RA ĐỜI CỦA PHÁP LUẬT TƯ SẢN

Các loại văn bản pháp luật t sản cũng hết sức phong phú, điển hình nhất cần phải kể đến là hiến pháp, luật, các sắc lệnh và nghị định trong khi đó hình thức phổ biến của pháp luật phong [r]

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề