CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN":

tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán

TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

đổi công ty Cổ phần, tổ chức ĐHCĐ lần đầu•- Tư vấn sau cổ phần hóa và tư vấn thẩm định.2.2.3 Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán(tiếp)2.2.3 Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán(tiếp) 2. Tư vấn phát hành cổ phiếu: luôn là một kênh hiệu quả cao cho huy động vốn và tăng trưởng kinh doanh khi doanh nghiệp áp dụng đúng thông qua phát hành riêng lẻ, Đấu giá hoặc phát hành lần đầu ra công chúng. Dịch vụ này đòi hỏi kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực pháp luật, tài chính – chứng khoán và tiếp thị kết hợp với một kế hoạch phát hành cụ thể, kế hoạch sử dụng vốn có tính khả thi cao, giá chào bán hợp lý và các hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu công ty. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình, Phú Hưng sẽ mang đến khả năng thành công cao nhất cho đợt phát hành của doanh nghiệp với các hoạt độing chính sau đây:•- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và lựa chọn công cụ tài chính phù hợp•- Xây dựng kế hoạch phát hành2.2.3 Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán(tiếp)2.2.3 Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán(tiếp)•- Xây dựng điều lệ công ty phù hợp với các chuẩn mực pháp luật hiện hành, chuẩn bị các tài liệu cần thiết•
Xem thêm

31 Đọc thêm

 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

nên sự thịnh vợng. Theo định nghĩa trên, thị trờng chứng khoán không phải cơ quan mua vào hoặc bán ra các chứng khoán. Thị trờng chứng khoán cũng không sở hữu các loại chứng khoán. Thị truờng chứng khoán là nơi giao dịch, ở đó việc mua bán chứng khoán. Nh vậy thị trờng chứng khoán không phải là nơi giao dịch (mua bán) chứng khoán của nhiều ngời muốn mua hay bán chứng khoán mà của những nhà môi giới. Gía cả chứng khoán đợc hình thành một cách khách quan theo hệ thống bán đấu giá hai chiều: ngời môi giới mua cạnh tranh với những ngời môi giới khác để mua với những ngời môi giới khác để mua đợc với giá thấp nhất, ngời môi giới bán cạnh tranh với nhiều ngời môi giới bán khác để bán đợc với giá cao nhất. Vì thế mà thị trờng chứng khoán là thị trờng có tính tự do cao nhất trong các loại thị trờng.2) Phân loại thị trờng chứng khoán:a) Thị trờng chính khoán chính thức: Hầu hết các nớc công nghiệp phát triển đều có thị trờng chứng khoán chính thức, điều chỉnh là các thị trờng chứng khoán tại New York, Paris, London, Tokyo .... Thị trờng chứng khoán chính thức là 1 tổ chức có trung tâm giao dịch, có hội đồng quản trị, có hội viên và có trụ sở riêng. Hội đồng quản trị thảo ra điều lệ riêng cho thị trờng chứng khoán đặt trụ sở. Điều lệ thị trờng có tính pháp lý đối với các thành viên và chịu sự giám sát của hội đồng giám sát tại thị trờng chứng khoán. Thị trờng chứng khoán mở cửa hàng ngày, hội viên họp tại hội trờng trụ sở với những trang thiết bị hiện đại. Các nhà môi giới có thể liên lạc với những khách hàng của họ ở khắp mọi nơi hoặc với một nhà môi giới chứng khoán khác. Chứng khoán cạnh tranh nhau để mua bán theo hình thức đấu giá. Ngời ta cạnh tranh để mua bán chứng khoán sao cho có lợi nhất cho họ. Ngày nay luật chứng khoán ở các nớc quy định chặt chẽ và tỉ mỉ đối với các hoạt động giao dịch trên thị trờng chứng khoán, tránh khủng hoảng cho thị trờng khi mà ta có vốn lớn thực hiện đầu cơ để đẩy giá lên hoặc dìm gía xuống 1 cách giả tạo, gây tổn hại cho ngời ít vốn ít cổ phần.
Xem thêm

16 Đọc thêm

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACBS

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACBS 1

b, Tăng trưởng về vốn.Từ số vốn điều lệ khiêm tốn khi thành lập là 43 tỷ đồng, ACBS đ. trải qua 3 lần tăng vốn như sau:Tháng 9/2007: Vốn điều lệ là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng)Tháng 1/2008: Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng)Tháng 11/2009 đến nay: Vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng)c, Tăng trưởng về nhân sự.Vào thời điểm mới thành lập, đội ngũ cán bộ công nhân viên của ACBS chỉ khoảng 30 người. Trải qua hơn 8 năm hoạt động, tính đến ngày 31/12/2008, đội ngũ nhân sự của ACBS đã đạt đến 237 ngườii. ACBS thường xuyên chú trọng bồi dưỡng phát triển chuyên môn của đội ngũ nhân viên, tất cả nhân viên đều được tham dự các khóa học về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán. Tính đến hiện tại đã có hơn 130 nhân viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, hơn 23 nhân viên có chứng chỉ đại diện sàn. Ngoài ra, ACBS còn thu hút được nhân sự quản lý cấp cao và cấp trung gian được đào tạo ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các Tập đoàn tài chính lớn của Việt Nam.d, Tăng trưởng về mạng lưới.Dù trong tình hình thị trường khó khăn, nhưng ACBS vẫn duy trì nhịp độ phát triển, đặc biệt là trong việc mở rộng hệ thống mạng lưới các Chi nhánh, Đại lý nhận lệnh, tạo sự thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư. Nếu như cuối năm 2007, ACBS chỉ có 5 chi nhánh, 1 phòng giao dịch, 6 đại lý nhận lệnh trên toàn quốc thì đến thời điểm hiện tại, hệ thống mạng lưới ACBS đã phát triển mạnh mẽ đến 8 Chi nhánh và 24 Đại lý nhận lệnh. Ngày 07 tháng 07 năm 2008, ACBS đánh dấu bước phát triển mới bằng việc thực hiện chuyển đổi thành công trụ sở chính từ số 09 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, TP.HCM sang trụ sở mới được xây dựng là Hội sở 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM với diện tích sử dụng trên 1.500 m2, giúp quản lý tập trung và hiệu quả trong việc vận hành bộ máy hoạt động.II. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty ACBS. 1. Môi giới chứng khoán.
Xem thêm

24 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN11

1.1.1.2 Hoạt động của công ty chứng khoánCông ty chứng khoán là một trung gian tài chính, thực hiện các hoạt động cơ bản sau: Môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư và các hoạt động phụ trợ khác.- Môi giới chứng khoánLà hoạt động trung gian đại diện mua hoặc đại diện bán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. Theo đó, công ty chứng khoán sẽ đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch cho khách hàng thông qua cơ chế giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC mà khách hàng phải chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch của mình.Thông qua hoạt động môi giới công ty chứng khoán có thể mang đến cho khách hàng các dịch vụ về tư vấn đầu tư, giúp kết nối giữa người mua và bán chứng khoán. Trong một số trường hợp nhất định hoạt động môi giới sẽ trở thành người bạn, chia sẻ những lo âu tư vấn cho nhà đầu tư ra những quyết định sáng suốt nhằm đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất.- Tự doanh chứng khoánTự doanh chứng khoánhoạt động công ty chứng khoán tự mua bán chứng khoán cho mình. Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán thông qua cơ chế SGDCK hoặc trên thị trường OTC. Tại một số thị trường hoạt động theo cơ chế khớp giá lúc này công ty chứng khoán đóng vai trò nhà tạo lập thị trường. Công ty nắm một lượng cổ phiếu thực hiện mua bán với nhà đầu tư để hưởng chênh lệch giá.Mục đích của hoạt động tự doanh là thu lợi nhuận cho chính công ty, hoạt động này song hành với hoạt động môi giới vừa phục vụ khách hàng vừa phục vụ chính mình. Chính vì vậy, tự doanh chứng khoán có thể xuất hiện xung đột về lợi ích giữa công ty với khách hàng. Do đó, pháp luật các nước yêu cầu tách biệt hoạt động môi giới và tự doanh. Công ty chứng khoán phải thực hiện lệnh khách hàng trước lệnh của mình. Thậm chí, ở một số nước pháp luật còn quy định công ty chứng khoán chỉ được thực hiện một trong hai hoạt động. Khác với hoạt động môi giới công ty chỉ làm trung gian cho khách hàng, hoạt động tự doanh công ty thực hiện kinh doanh bằng chính nguồn vốn của mình. Do đó, công ty chứng khoán cần phải có một lượng vốn lớn và đội ngũ kinh doanh có chuyên
Xem thêm

22 Đọc thêm

 NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

Luận văn phân tích thực trạng hoạt động của TTCK Việt Nam nói chung và hoạt độngMGCK của OCS nói riêng gắn với tác động của bối cảnh kinh tế - tài chính thế giới đầy khókhăn và thử thách trong những năm vừa qua, từ đó chỉ ra những điểm mạnh mà OCS cần pháthuy để chủ động nắm bắt những cơ hội trong kinh doanh, cũng như chỉ ra những điểm yếu kém,hạn chế cần khắc phục, qua đó nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trên thịtrường và đạt chỉ tiêu tối đa hóa lợi nhuận.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu* Mục đích:Luận văn nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và tình hình thực tiễn về hoạt động môi giớichứng khoán nói riêng và hoạt động kinh doanh chứng khoán nói chung của công ty cổ phầnchứng khoán Đại Dương để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giớichứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương.* Nhiệm vụ:- Hệ thống hóa toàn bộ lý thuyết cơ bản về công ty chứng khoánhoạt động môi giớichứng khoán của công ty chứng khoán.- Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động môi giới tại công ty cổphần chứng khoán Đại Dương.- Từ những kết quả đánh giá thực tiễn hoạt động môi giới nói riêng và hoạt động của toàncông ty cổ phần chứng khoán Đại Dương nói chung, đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằmnâng cao chất lượng hoạt động môi giới của công ty.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoánĐại Dương.- Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Thực trạng chất lượng hoạt động môi giới tại công tycổ phần chứng khoán Đại Dương từ năm 2010 đến tháng 6/2014.5. Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện việc nghiên cứu đề tài, tác giả đã sử dụng tổng hợp các phương pháp:- Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính trong thu thập và xử lý thông tin, số
Xem thêm

8 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ MỐI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SeABank

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ MỐI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SEABANK

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368dựng dược bản sắc và thương hiệu riêng của công ty mình trên thị truờngtrong nước, vươn tầm khu vực, thế gớiVề nhân sự Nhân sự luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ một công tynào trên thị trường hiện nay.Đặc biệt là trong môi trường canh tranh như CKthì con người được xem như một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sựthành bại của công ty Ck đó. Vì vậy chính sách nhân sự trong các công ty nàyluôn hướng tới đội ngũ nhân viên nhằm chiêu mộ nhân tài, tạo môi trườnglàm việc tốt nhất cho đội ngũ cán bộ. SeABS cũng không thể đứng ngoài xuquy luật tất yếu này. Có đội ngũ nhân viên hàng đầu thị trường. Đó là mụctiêu mà công ty đặt ra trong thời gian tới. Với nền tảng là đội ngũ nhân viênđã tốt nghiệp các trường đại học trong nước, quốc tế, có trình độ chuyên mônsâu rộng, kỹ năng làm việc tốt, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong thựctế.Bên cạnh đó là chính sách quản trị nhân sự hợp lý sẽ đem lại môi trườnglàm việc phù hợp và có hiệu quả cao.Về kỹ thuật, công nghệKỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển hết sức mạnh mẽ. Cùng với xuhướng chung của thề giới. Công ty áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến, năngđộng, chuẩn mực. Nhằm trợ giúp công ty trong hoạt động kinh doanh cũngnhư quản lý có hiệu quả cao và mang lại cho khách hành những thông tin cậpnhật nhanh nhất, chính xác nhất. Tạo tính liên tục trong giao dịch. Tránh hiệntượng trục trặc kỹ thuật tại TTGD TP.HCM trong thời gian qua 3.2 Giải pháp phát triển phát triển nghiệp vụ môi giới tại công ty Qua thực trạng hoạt động của công ty ta có thể thấy mặc dù số tài khoảnvà khối lượng giao dịch của công ty tiếp tực tăng, tuy nhiên nó chưa xứng tầmvới tiềm năng phát triển của công ty chứng khoán SeABS. Để không ngừngcủng cố uy tín đối với khách hàng và nâng cao vị thế của công ty trên thị55
Xem thêm

16 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VIP CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VIP CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

giới, các nhân viên môi giới phải làm để thực hiện hoạt động môi giới. Mỗi bước công việc có sự phân công cụ thể về nhân sự và trách nhiệm của từng người. Mỗi CTCK tùy theo yêu cầu, đặc điểm riêng mà có quy trình nghiệp vụ môi giới khác nhau nhưng nhìn chung về nội dung cơ bản thì có sự giống nhau với các bước:  Tìm kiếm khách hàng: Bộ phận môi giới phải xác định khách hàng của mình là ai, đối tượng cần quan tâm đến là như thế nào sau đó có thể phân loại để mỗi nhân viên phụ trách riêng, tự tìm khách hàng riêng, khách hàng tiềm năng cho mình hay cho chính công ty. Đối với hoạt động tìm kiếm khách hàng thì hoạt động marketing, quảng cáo, tiếp thị chiếm vị trí quan trọng. Sàng lọc khách hàng, chọn ra khách hàng tiềm năng và cố gắng để tiếp xúc với họ: Nhà môi giới có danh sách khách hàng mục tiêu với các nguồn thông tin sơ bộ về tình hình tài chính, nhu cầu, mức độ quan tâm của họ tới TTCK. Từ đó, nhà môi giới sẽ phải phân loại, lựa chọn khách hàng tiềm năng nhất và tìm cách để tiếp xúc và trao đổi với họ.  Tìm hiểu cụ thể nhu cầu, mục tiêu tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng: Nhà môi giới cần có khả năng giao tiếp tốt, cần vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghề nghiệp của mình, đặc biệt là khả năng khai thác thông tin thì mới có thể thành công khi gặp gỡ khách hàng. Khuyến nghị các dịch vụ đáp ứng cao nhất nhu cầu, mục tiêu của khách hàng:Trên cơ sở về mục tiêu tài chính, nhu cầu của khách hàng, dựa vào khả năng truyền đạt thông tin, kỹ năng thuyết phục khách hàng của nhà môi giới để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ.  Cung cấp các dịch vụ khi khách hàng đã chấp nhận và những dịch vụ sau bán hàng: Nhà môi giới mở tài khoản cho khách giao dịch, tư vấn, đưa lời khuyến nghị khách mua, bán chứng khoán kết hợp sử dụng các dịch vụ kèm theo của công ty. Nhà môi giới còn theo dõi tài khoản cho khách hàng, theo dõi diễn biến thị trường để đưa ra những lời khuyến cáo hợp lý, chăm sóc khách hàng chu đáo. Ngoài công việc chính trên, nhân viên môi giới còn có các công việc khác như:• Nhận lệnh giao dịch cho khách hàng• Nhận, giao chứng khoán và tiền cho khách kể cả cổ tức, tiền do mua bán chứng
Xem thêm

30 Đọc thêm

Cơ Sở Lý Luận Chung Về Hoạt Động Tài Chính Doanh Nghiệp

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cơ Sở Lý Luận Chung Về Hoạt Động Tài Chính Doanh Nghiệp

1 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

4. Các mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán:a) Mô hình công ty CK đa năng: công ty Ck được tổ chứ dưới hình thức 1 tổ hợp dịch vụ tài chính tổng hợp bao gồm:+ Kinh doanh CK + Kinh doanh tiền tệ+ Các dịch vụ tài chínhTheo đó các ngân hàng hoạt động với tư cách là chủ thể kinh doanh CK, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ.Ưu điểm:+ Các NH có thể kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó có thể gảm bớt rủi ro trong hoạt động kinh doanh bằng việc đa dạng hoá đầu tư.+ Tăng khả năng chịu đựng của NH trước những biến động lớn trên thị trường tài chính.+ NH sẽ tận dụng đươc lợi thế của mình là tổ chức kinh doanh tiền tệ có vốn lớn cơ sở vật chất hiện đại,hiểu rõ vê khách hàng cũng như doanh nghiệp khi họ thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng và tài trợ dự án.Hạn chế:+ Khả năng chuyên môn không sâu như các công ty CK chuyên doanh do vừa là tổ chức tín dụng vừa là tổ chức kinh doanh CK.+ Trog điều kiện pháp luật kinh doanh không lành mạnh,các NH dễ gây nên tình trạng lũng đoạn thị trường do khó tách bạch được hoạt động NH va hoạt động kinh doanh CK. Các biến động trên thi trường CK sẽ tác động mạnh tới kinh doanh tiền tệ, gây tác động dây chuyền và dẫn tới khủng hoảng tiền tệ+ Các NH có thẻ sử dụng tiền gửi tiết kiệm của dân cư để đầu tư CK do không có sự tách biệt rõ ràng giữa các nguồn vốn. Khi thị trường tài chinh tiền tệ biến động theo chiều hướng xấu sẽ tác động tới công chúng: ồ ạt rút tiền gửi,NH mất khả năng chi trả.4Nhận xét: Do những hạn chế như vậy nên sau khung hoảng TCTT 1929-1933 các nước đã chuyển sang mô hình chuyên doanh,chỉ có một số nước như Đức
Xem thêm

18 Đọc thêm

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN và HOẠT ĐỘNG của CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM 08 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 2 1.1. Khái niệm công ty chứng khoán. 2 1.2. Hình thức tổ chức. 2 1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty chứng khoán 6 1.3.1. Chức năng môi giới chứng khoán 6 1.3.1.1. Khái niệm 6 1.3.1.2. Chức năng 6 1.3.2. Chức năng tự doanh chứng khoán 6 1.3.2.1. Khái niệm: 6 1.3.2.2. Mục đích của hoạt động tự doanh. 6 1.3.2.3. Những yêu cầu đối với công ty chứng khoán trong hoạt động tự doanh. 6 1.3.3. Chức năng bảo lãnh phát hành chứng khoán 7 1.3.4. Chức năng tư vấn đầu tư 8 1.3.4.1. Khái niệm 8 1.3.4.2. Nguyên tắc 8 1.3.5. Chức năng quản lý danh mục đầu tư 8 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 9 2.1. Hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam 9 2.1.1. Hoạt động môi giới. 9 2.1.2. Hoạt động tự doanh 10 2.1.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành 11 2.1.4.Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán. 12 2.2.Một số thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 –2012. 12 2.2.1.Biến động trong thị trường chứng khoán giai đoạn 20092012. 12 2.2.2. Thị Trường Chứng Khoán Quý 1 2013 14 2.3. Khó Khăn Và Thuận Lợi Của Các Công Ty Chứng Khoán 16 2.3.1. Khó Khăn 16 2.3.2. Thuận Lợi 16 2.4. Giải Pháp Phát Triển 16 2.4.1. Về Phía Nhà Nước 16 2.4.2. Về Phía Các Công Ty Chứng Khoán 17 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội trong những năm qua ở Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng chuyển mình và có những bước phát triển vượt bậc, là một trong những kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế. Sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán gắn liền với hoạt động của các công ty chứng khoán mang lại những dịch vụ thiết yếu hỗ trợ các nhà đầu tư và góp phần không nhỏ vào việc điều tiết nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, điều này đồng nghĩa với việc các công ty chứng khoán đã và đang cải cách để phát triển về mọi mặt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển để có thể cạnh tranh trực tiếp với các tổ chức tài chính quốc tế. Xuất phát từ thực tế trên nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và thực hiện tiểu luận với đề tài “Công ty chứng khoán và hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Hy vọng những hiểu biết của chúng tôi sẽ phần nào đó mang lại một cái nhìn tổng quát về hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam giai đoạn hiện nay.
Xem thêm

24 Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN.1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN. 1.1.1 Khái niệm về công ty chứng khoán.Công ty chứng khoán là một định chế trung gian căn bản của thị trường chứng khoán, một chủ thể có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán. CTCK với các hoạt động cung cấp dịch vụ đa dạng của mình giúp cho công chúng có thể luân chuyển vốn đầu tư dễ dàng thông qua hoạt động mua, bán chứng khoán cho khách hàng. Bằng khả năng chuyên môn với nghiệp vụ môi giới,bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư, cung cấp thông tin …Có rất nhiều khái niệm khác nhau về Công ty chứng khoán, ở Việt nam, các CTCK là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập hợp pháp tại Việt nam và được Uỷ ban chứng khoán cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán Khi thị trường chứng khoán mới ra đời thì các CTCK có cơ cấu và hoạt động rất đơn giản. Dần dần cùng với sự phát triển của thị trường thì cơ cấu và hoạt động của các CTCK cũng ngày càng sôi động và phức tạp. Cơ cấu của CTCK phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, nghiệp vụ kinh doanh và tính chất sở hữu của mỗi công ty.Cơ quan quyền lực cao nhất của CTCK là Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm Ban giám đốc để điều hành công ty. Giúp việc Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát, có nhiệm vụ theo dõi và kiểm soát tất cả giao dịch chứng khoán.Một CTCK thường có các phòng ban chủ yếu sau :- Phòng giao dịch: Đây là nơi thực hiện các giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC. Chức năng chính của phòng này là nhận và thực hiện giao dịch tại Sở đối với các lệnh giao dịch. Thông thường, phòng giao dịch bao gồm 3 bộ phận.+ Bộ phận môi giới giới cho khách hàng
Xem thêm

37 Đọc thêm

Phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Chương I: công ty chứng khoán và lưu ký chứng khoán của công ty chứng khoán. Chương II. Thực trang về hoạt động kinh doanh và lưu ký chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán MB. Chương III. Giải pháp mở rộng hoạt động lưu ký tại công ty cổ phần chứng khoán MB.

69 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

ứng nhu cầu thông tin cho quá trình lập kế hoạch, công tác kiểm tra và raquyết định. Công tác tổ chức phân tích phải làm sao thoả mãn cao nhất chonhu cầu thông tin của từng loại hình quản trị khác nhau. - Công tác phân tích tài chính có thể nằm ở một bộ phận riêng biệt đượcđặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của ban giám đốc và làm tham mưu chogiám đốc. Theo hình thức này thì quá trình phân tích được thể hiện toàn bộ nộidung của hoạt động kinh doanh .Kết quả phân tích sẽ cung cấp thông tin thư-ờng xuyên cho lãnh đạo trong doanh nghiệp. Trên cơ sở này các thông tin quaphân tích được truyền từ trên xuống dưới theo chức năng quản lý và quá trìnhgiám sát, kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh, chấn chỉnh đối với từng bộ phận củadoanh nghiệp theo cơ cấu từ ban giám đốc đến các phòng ban. - Công tác phân tích tài chính được thực hiện ở nhiều bộ phận riêng biệttheo các chức năng của quản lý nhằm cung cấp thông tin và thoả mãn thôngtin cho các bộ phận của quản lý được phân quyền, cụ thể: + Đối với bộ phận được phân quyền kiểm soát và ra quyết định về chiphí, bộ phận này sẽ tổ chức thực hiện thu nhập thông tin và tiến hành phântích tình hình biến động chi phí, giữa thực hiện so với định mức nhằm pháthiện chênh lệch chi phí cả về hai mặt động lượng và giá để từ đó tìm ra nguyênnhân và đề ra giải pháp. + Đối với bộ phận được phân quyền kiểm soát và ra quyết định về doanhthu (thường gọi là trung tâm kinh doanh), là bộ phận kinh doanh riêng biệttheo địa điểm hoặc một số sản phẩm nhóm hàng riêng biệt, do đó họ có quyềnvới bộ phận cấp dưới là bộ phận chi phí .Ứng với bộ phận này thường là tr-ưởng phòng kinh doanh, hoặc giám đốc kinh doanh tuỳ theo doanh nghiệp. Bộphận này sẽ tiến hành thu nhập thông tin, tiến hành phân tích báo cáo thunhập, đánh giá mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận làm cơ sở để đánhgiá hoàn vốn trong kinh doanh và phân tích báo cáo nội bộ.1.1.4. Các loại hình phân tích tài chính.A. Căn cứ theo thời điểm kinh doanh.
Xem thêm

34 Đọc thêm

Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long

ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

Thị trường chứng khoán đóng vai trò là một trong những kênh huy động vốn đầu tư trung và dài hạn đáp ứng mục tiêu phát triển của nền kinh và tạo ra tính thanh khoản cho các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Để góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động một cách có trật tự, công bằng và hiệu quả cần phải có sự ra đời và hoạt động của các Công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán. Với vai trò là một một nối trung gian Công ty Chứng khoán tạo điều kiện cho các chủ thể trong thị trường chứng khoán được tiếp cận với nhau. Bên cạnh đó thông qua hoạt động tự doanh Công ty chứng khoán đã góp phần điều tiết thị trường và bình ổn giá cả. Cùng với xu thế hội nhập ngày càng phát triển, Thị trường chứng khoán ra đời đã khẳng định được vai trò không thiếu trong nền kinh tế thị trường. Cùng với đó là việc ra đời và hoạt động của nhiều công ty chứng khoán đã tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt và sôi động. Một môi trường cạnh tranh mà ở đó không chỉ có các đối thủ trong nước mà còn sự có mặt của các công ty chứng khoán nước ngoài. Trong môi trường cạnh tranh đòi hỏi các công ty phải phát huy được lợi thế cạnh tranh, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. Như vậy việc đầu tư vào năng lực cạnh tranh là một tất yếu trong quá trình hoạt động và phát triển của các công ty chứng khoán.Công ty chứng khoán cũng có những điểm tương đồng với các công ty khác nhưng do lĩnh vực kinh doanh chứng khoán khá mới mẻ ở Việt Nam vì vậy công ty chứng khoán cũng có những đặc thù riêng như khi thành lập phải đáp ứng yêu cầu về vốn, bộ máy quản lý phải có trình độ chuyên môn độ tín nhiệm và phải có cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại.Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long(TSC) là một trong những công ty ra đời và hoạt động khi thị trường chứng khoán mới hình thành. Trong thời gian 7 năm hoạt động công ty chứng khoán Thăng Long luôn trong tốp những công ty có kết quả hoạt động cao trong lĩnh vực chứng khoán. TSC đứng trong tốp năm công ty có thị phần môi giới lớn, được công nhận là thương hiệu cạnh tranh trong năm 2007. Để đạt được kết quả đó công ty đã không ngừng đầu tư để nâng cao khả năng cạnh tranh, với một đội ngũ cán bộ có trách nhiệm và kiến thức chuyên môn tốt, cơ sở vật chất hiện đại phục vụ đắc lực cho các hoạt động của công ty.Trong quá trình thực tập tại công ty chứng khoán Thăng Long đã giúp em bổ sung được kiến thức đã theo học ở trường, được cọ xát với thực tế. Bên cạnh kết quả đạt được trong hoạt động đầu tư của mình thì công ty vẫn tồn tại những hạn chế, mà nguyên nhân của nó vừa có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân khách quan. Trong tình hình mới để khẳng định vị thế của mình công ty chứng khoán Thăng Long cần thực hiện có hiệu quả hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì vậy em đã lựa chọn đề tài “ Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long” .Cơ cầu Khoá luận gồm có các nội dung sau:Chương I: Cơ sở lý luận về Năng lực cạnh tranh và Đầu tư nâng cao Năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoánChương II: Thực trạng về đầu tư nâng cao NLCT của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long trong giai đoạn 2005 2007Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán Thăng LongDo kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế bài khoá luận không tránh khỏi thiếu sót em rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô để Luận văn được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn TS. Trần Mai Hương và các anh chị tại phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt công ty chứng khoán Thăng Long đã giúp đỡ em hoàn thành bài chuyên đề này.Em xin trân trọng cảm ơn
Xem thêm

94 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Quốc tế Việt Nam

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 4 1.1 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 4 1.1.1 Khái niệm về công ty chứng khoán và các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 4 1.1.2 Các mô hình và đặc điểm của công ty chứng khoán 5 1.1.3 Chức năng và vai trò của công ty chứng khoán 8 1.1.4 Các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán 10 1.2 HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 13 1.2.1 Khái niệm về môi giới chứng khoán 13 1.2.2 Quy trình nghiệp vụ môi giới 14 1.2.3 Các hình thức môi giới chứng khoán 16 1.2.4 Vai trò của hoạt động môi giới chứng khoán 19 1.3 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 24 1.3.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động môi giới 24 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá việc nâng cao hiệu quả của hoạt động môi giới....... 25 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán 29 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM ……………………………………………………………………...36 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trong công ty và chức năng của các phòng ban 37 2.1.3 Các dịch vụ do công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam cung cấp........ 43 2.2 Đánh giá chung về hoạt động của VISE 45 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của VISE 45 2.2.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 48 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 50 2.3.1 Biểu phí giao dịch tại công ty chứng khoán quốc tế Việt Nam 50 2.3.2 Thực trạng hoạt động môi giới tại VISE 51 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI VISE 71 2.4.1 Kết quả 71 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 72 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 76 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20142020 76 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 78 3.2.1 Mục tiêu phát triển 78 3.2.2 Chiến lược phát triển hoạt động môi giới 78 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 79 3.3.1 Hoàn thiện qui trình hoạt động môi giới 79 3.3.2 Xây dựng kế hoạch marketing hiệu quả 80 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực 81 3.3.4 Hiện đại hóa phần mềm kĩ thuật 83 3.3.5 Đẩy mạnh việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư có tổ chức 83 3.3.6 Phát triển đồng bộ các hoạt động của VISE 84 3.3.7 Giải pháp nâng cao qui mô vốn 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
Xem thêm

91 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH

quốc tế.Trong giai đoạn này, công ty lữ hành không chỉ là người bán, người mua mà còn trở thành người sản xuất trực tiếp ra các sản phẩm dịch vụ du lịch. Từ đó có thể định nghĩa về công ty lữ hành như sau:Công ty lữ hành là một loại doanh nghiệp du lịch đặc biệt kinh doanh chủ yếu trong việc tổ chức xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch trọn gói cho khách du lịch. Ngoài ra công ty lữ hành còn có thể tiến hành các hoạt động trung gian bán sản phẩm dịch vụ của các nhà cung cấp du lịch hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh tổng hợp khác đảm bảo thực hiện phục vụ các nhu cầu của khách du lịch từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng.1.1.4. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành.Sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh du lịch là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự phong phú và đa dạng của các sản phẩm mà công ty lữ hành tiến hành cung ứng cho khách du lịch. Ngoài ra nhu cầu của con người khi đi du lịch là một nhu cầu mang tính tổng hợp, ngày càng cao cấp hơn cũng làm cho sản phẩm của công ty lữ hành ngày càng phong phú và đa dạng hơn.Căn cứ vào tính chất và nội dung có thể chia các sản phẩm của công ty lữ hành ra thành ba nhóm cơ bản sau:1.1.4.1. Các dịch vụ trung gian.Sản phẩm dịch vụ trung gian chủ yếu do các đại lý du lịch cung ứng. Các đại lý lữ hành không trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ trung gian mà các đại lý lữ hành chỉ hoạt động như là một đại lý bán hoặc một điểm bán sản phẩm của các nhà cung cấp du lịch.Các dịch vụ trung gian chủ yếu bao gồm:- Đăng ký đặt chỗ và bán vé máy bay.- Đăng ký đặt chỗ và bán vé trên các phương tiện giao thông khác như: tầu thuỷ, ôtô…- Mối giới cho thuê xe ôtô.- Môi giới và bán bảo hiểm.- Đăng ký đặt chỗ và bán các chương trình du lịch.- Đăng ký đặt chỗ trong khách sạn.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thực trạng và giải pháp

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DẦU THÔ CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thực trạng và giải pháp Luận văn này được chia thành 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất khẩu hàng hoá. Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Chương III: Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

107 Đọc thêm

Tìm hiểu các nghiệp vụ vủa công ty chứng khoán

TÌM HIỂU CÁC NGHIỆP VỤ VỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1 Giới thiệu chung về công ty chứng khoán. 1.1.1 Khái niệm Công ty chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh chứng khoán bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. 1.1.2 Hình thức hoạt động của công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán có nhiều loại hình tổ chức như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp góp vốn, doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp liên doanh.Nhưng nhìn chung có ba loại hình tổ chức công ty chứng khoán cơ bản: công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. + Công ty hợp danh: Khả năng huy động vốn góp của công ty hợp danh không lớn, nó chỉ giới hạn trong số vốn mà các thành viên đóng góp. + Công ty trách nhiệm hữu hạn: Về phương diện huy động vố nó đơn giản và linh hoạt hơn so với công ty hợp danh. Đồng thời vấn đề tuyển đội ngũ quản lý cũng năng động hơn , không bị bó hẹp trong một số đối tác như công ty hợp danh. Nhờ những ưu thế đó hiện nay rất nhiều công ty chứng khoán hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. + Công ty cổ phần: Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập với chủ sở hữu là các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu ra hội đồng quản trị.Hội đồng này sẽ định ra các chính sách của công ty và chỉ định giám đốc và các chức vụ quản lý khác để điều hành công ty.Giấy chứng nhận cổ phiếu không thể hiện món nợ của công ty mà thể hiện quyền lợi của chủ sở hữu đối với các tài sản của công ty.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Đề tài “Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hóa của Công ty chứng khoán ACB” pptx

ĐỀ TÀI “PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACB” PPTX

vấn trực tiếp và thông qua ấn phẩm về chứng khoán để thu phí.Ngoài ra, CTCK có thể sử dụng kỹ năng để tư vấn cho công ty về việc sáp nhập, thâu tóm, tái cơ cấu vốn của công ty để đạt hiệu quả hoạt động tối ưu.- Nghiệp vụ quản lý thu nhập chứng khoánNghiệp vụ này của công ty chứng khoán xuất phát từ nghiệp vụ quản lý chứng khoán cho khách hàng. Khi thực hiện quản lý hộ, công ty phải tổ chức theo dõi tình hình thu lãi chứng khoán khi đến hạn để thu hộ rồi gửi báo cáo cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế các công ty thường không trực tiếp quản lý mà sẽ lưu ký tại trung tâm lưu giữ chứng khoán.- Hoạt động quản lý quỹ đầu tưLà việc các công ty chứng khoán tham gia vào việc sử dụng quỹ đầu tư để tiến hành đầu tư vào chứng khoán nhằm mục đích thu được lợi nhuận cho các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào quỹ đồng thời thu được phí dịch vụ.1.3 Hoạt động tư vấn cổ phần hóa của công ty chứng khoán1.3.1 Các khái niệm chungTrong thời đại ngày nay, với sự phát triển không ngừng về kinh tế, chính trị xã hội, thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động rất phức tạp, đa dạng và sôi nổi, cùng với sự khuyến khích của Đảng và Nhà nước thông qua các nghị định được đổi mới về cổ phần hóa, tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp được đẩy mạnh. Đối tượng cổ phần hóa được bổ sung thêm là các Công ty TNHH Nhà nước một thành viên; Tổng công ty, công ty nhà Trịnh Hương Giang Lớp Tài chính 46QKhoá luận tốt nghiệp 25 Trường ĐH Kinh tế Quốc dânnước độc lập là công ty mẹ được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con; Công ty TNHH Nhà nước hai thành viên.Tuy nhiên, trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng đủ trình độ chuyên môn, năng lực để có thể tiến hành cổ phần hóa đem lại doanh thu lớn nhất và chi phí nhỏ nhất cho doanh nghiệp của mình. Chính vì điều này, để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, các CTCK đã thực hiện hoạt động tư vấn giúp đỡ doanh nghiệp về chuyên môn, trở thành các công ty chuyên nghiệp
Xem thêm

86 Đọc thêm

SỰ HÌNH THÀNH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

SỰ HÌNH THÀNH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

23CHƯƠNG 3: Nhận Xét Và Kiến Nghị CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNCông Cụ Tài Chính Phái SinhTrái PhiếuCổ PhiếuChứng Chỉ Quỹ Đầu Tư1.1.1 Khái niệm1.1/ Thị trường chứng khoán: Sơ lược lịch sử ra đời và phát triểnThị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính mà tại đó diễn ra việc mua bán các công cụ tài chính dài hạn. 1.1/ Thị trường chứng khoán: Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển1.1.2 Lịch sử ra đờiVào giữa thế kỷ 15 ở tại những thành phố trung tâm buôn bán ở phương Tây, các thương gia thường tụ tập tại các quán cà phê để trao đổi việc mua bán trao đổi các vật
Xem thêm

35 Đọc thêm

Cùng chủ đề