KIẾN THỨC LIÊN QUAN CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ CỤ THỂ Ở LỚP 9

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIẾN THỨC LIÊN QUAN CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ CỤ THỂ Ở LỚP 9":

MỘT số KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG dạy QUAN hệ GIỮA CÔNG THỨC PHÂN tử, CÔNG THỨC cấu tạo hợp CHẤT hữu cơ và độ bất bão HOÀ TRONG môn hóa học

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY QUAN HỆ GIỮA CÔNG THỨC PHÂN TỬ, CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ ĐỘ BẤT BÃO HOÀ TRONG MÔN HÓA HỌC

học sinh3. Thực trạng việc dạy học sinh xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo.4. Mục đích nghiên cứu của đề tài:5. Giới hạn áp dụng của đề tài: 6. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.7. Thời gian nghiên cứu: Trang: -20-Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng ĐT:0946734736; Mail: hungtetieu1978@gmail.comB- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :I. Sự chuẩn bị của giáo viên:II. Chuẩn bị học sinh:III. Tổ chức giảng dạy trên lớp:IV. Nội dung sáng kiến1. độ bất bão hoà là gì?2. Chứng minh công thức tính độ bất bão hoà trong phân tử hợp chất hữu cơcông thức tổng quát là CxHyOzNtXv (X là halogen)3. Dựa vào độ bất bão hoà xác định công thức phân tử:C - KẾT LUẬN:1. Kết quả nghiên cứu:2. Kiến nghị đề xuất:
Xem thêm

23 Đọc thêm

LÝ THUYẾT LUYỆN TẬP VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ, CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO

LÝ THUYẾT LUYỆN TẬP VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ, CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon (trừ CO, CO2), muối cacbonat xianua, cacbua,...)2. Hợp chất hữu cơ được chia thành hiđrocacbon và dần xuất hiđrocacbon.3. Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.4. Phân tích nguyên tố (phân tích định tính và phân tích định lượng).5. Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ (Công thức đơn giản nhất, công thức phân tử vàcách thiết lập).6. Cấu trúc phân tử chất hữu cơ (thuyết cấu tạo hoá học, đồng đẳng, đồng phân).7. Phản ứng hữu cơ.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI TOÁN LẬP CTPT HÓA HỮU CƠ

BÀI TOÁN LẬP CTPT HÓA HỮU CƠ

Bài 12: Đốt cháy 1,12 lít hỗn hợp hai hiđrocacbon (thể khí) có cùng số nguyên tử cacbon, dẫn sản phẩm phản ứng cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5, bình (2) đựng KOH. Sau thí nghiệm khối lượng bình (1) tăng thêm 1,8 gam, bình (2) tăng thêm 4,4 gam.a) Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon trong hỗn hợp. Viết công thức cấu tạo của chúng.b) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp. Thể tích đo đktc.Bài 13 : Khi đốt cháy một thể tích hiđrocacbon X thể khí cần 5,5 thể tích khí oxi và sinh ra 4 thể tích khí CO2 (các thể tích được đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử của X.Bài 14 : Đốt cháy 0,9 gam chất hữu cơ A, người ta thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Khối lượng mol của A là 180gam. Xác định công thức phân tử của A.Bài 15 : Đốt cháy một lượng hiđrocacbon X, người ta thu được CO2 và nước theo tỉ lệ khối lượng là 44:27. Phân tử khối của X là 30 đvC.Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo rút gọn của X.Bài 16 : Đốt cháy 2,3 gam một chất hữu cơ thành phần gồm các nguyên tố C, H, O người ta thu được 4,4 gam CO2 và 2,7 gam H
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài 5: Đại cương hóa hữu cơ -1

BÀI 5: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ -1

CH2CH2CH3CH3 Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Đại cương hóa học hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - C. Là hợp chất hữu cơ chỉ có một nhóm chức. D. Là hợp chất hữu cơ chỉ có một loại nhóm chức và có từ hai nhóm chức trở lên. Câu 23 Đồng phân : A. Là những chất hữu cơ khác nhau về sự phân bố các nguyên tử trong không gian. B. Là những chất hữu cơ có cùng công thức tổng quát nhưng khác nhau về công thức cấu tạo. C. Là những chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau công thức cấu tạo nên tính chất khác nhau. D. Là những chấtcấu tạo tương tự nhau nhưng thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm(-CH2-). Câu 24 Hợp chất đa chức: A. Là những chất hữu cơ có từ hai nhóm chức cùng loại trở lên. B. Là hợp chất hữu cơ chỉ có một loại nhóm chức với số lượng nhóm từ hai trở lên. C. Là hợp chất hữu cơ có từ hai nhóm chức khác loại trở lên. D. Là hợp chất hữu cơ chỉ có một nhóm chức. Câu 25Hợp chất tạp chức:
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 133 SGK HOÁ HỌC 9

BÀI 1 TRANG 133 SGK HOÁ HỌC 9

Bài 1. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữucơ có công thức phân tử sauBài 1. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơcông thức phân tử sau : C3H8 ;C3H6 ; C3H4.HS tự giải.

1 Đọc thêm

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ potx

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ POTX

3CH3A.B.D.C. Câu 4 : Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là A. 1—brombutan B. 2—brombutan C. 1—brom—2—metylpropan D. 2—brom—2—metylpropan Câu 5 : Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo : CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là A. metyl acrylat B. vinyl axetat C. vinyl fomat D. anlyl fomat Câu 6 : Amin (CH3)2CH-NH-CH3

8 Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau năm 2010 môn Hóa potx

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH CÀ MAU NĂM 2010 MÔN HÓA POTX

4. c) Nhỏ vài giọt dung dịch NH3 đậm đặc vào AlCl3 khan. Bài III (3,0 điểm) 1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau (các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo): Biết A1, A4, A7 là các chất đồng phân có công thức phân tử C7H7Br. ĐỀ

3 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo: Biết A1, A4, A7 là các chất đồng phân có công thức phân tử C7H7Br.. Chất hữu cơ B[r]

3 Đọc thêm

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA ĐHSP HN 2004 2017

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA ĐHSP HN 2004 2017

cacbonic, nêu phương pháp nhận biết 4 chất rắn trên.2. Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H 2SO4 20%, đun nóng (lượng vừa đủ) sau đó làm nguội dung dịch đến10oC. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách khỏi dung dịch biết rằng độ tan của CuSO4 10oC là 17,4 gam.Câu II: (2,0 điểm)1. Khi cho m gam dung dịch H2SO4 nồng độ C% tác dụng hết với hỗn hợp Na và Mg (dư) thấy có 0,05m gam khí H2thoát ra. Tìm giá trị của nồng độ C.2. Hỗn hợp A gồm một ankan và một anken, đốt cháy hoàn toàn A thì thu được a mol CO2 và b mol H2O. Hỏi tỉ số a : bcó giá trị trong khoảng nào?Câu III: (2,0 điểm)1. Hòa tan m gam oxit của một kim loại M có hóa trị (II) bằng lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 20% thu được dung dịchmuối có nồng độ 22,64%. Xác định kim loại M.2. Cho X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn a mol X cần dùng vừa hết 3,5a mol oxi. Xác địnhcông thức và gọi tên rượu X. Viết phương trình phản ứng điều chế rượu X từ propen (C3H6), các chất vô cơ và điềukiện cần thiết coi như có đủ.Câu IV: (2,0 điểm)1. Hòa tan hoàn toàn 3,28 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,568 lít khí (đktc).Nếu cho hỗn hợp A trên vào một cốc chứa 400 ml dung dịch CuSO 4, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,4 gamchất rắn B. Tính nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4.2. Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở có công thức C nHx và CnHy. Tỉ khối của hỗn hợp khí X đối với nitơbằng 1,5. Khi đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam hỗn hợp khí X thu được 10,8 gam H2O. Xác định công thức phân tử, viếtcông thức cấu tạo và gọi tên hai hiđrocacbon.Câu V: (2,0 điểm)1. Hòa tan hoàn toàn 3,28 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe trong 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B. Thêm 200gam dung dịch NaOH 12% vào dung dịch B, sau đó đem kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thìđược 1,6 gam chất rắn. Tính thành phần % theo khối lượng các kim loại có trong hỗn hợp A.2. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO2, hơi nước và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí nàyso với hiđro là 13,75 trong đó thể tích CO 2 bằng 4/7 thể tích hơi nước, số mol oxi dùng để đốt cháy bằng 1/2 tổng sốmol CO2 và H2O tạo thành. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên X, biết rằng khối lượngphân tử của X nhỏ hơn 100 đvC.------------------------HẾT------------------------
Xem thêm

Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO

PHƯƠNG PHÁP VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO

chức có mạch C là mạch vòng, axít, este……………… Và nhiều trƣờng hợp khác nữa. Xác định độ bất bảo hòa ( số liên kết п hoặc số vòng của phân tử có công thức CxHyOzNtXv) theo công thức: 2)(22 tvyxa Lời kết: Trên đây là những hƣớng dẫn mang tính định hƣớng để các em học sinh lớp 11 tìm thấy hƣớng đi trong các bài tập viết đồng phân các hợp chất hữu cơ. Chúc các em thành công. LÊ TRẦN TRÍ NGUYỄN

9 Đọc thêm

ĐỀ HSG TỈNH N.A LÓP 12 BẢNG A

ĐỀ HSG TỈNH N.A LÓP 12 BẢNG A

b. Hãy xác định công thức cấu tạo các sản phẩm hữu cơ có trong X (sản phẩm chính, sản phẩmphụ) và trình bày cơ chế phản ứng đã xảy ra.Câu 3 (2,5 điểm) Từ nguyên liệu ban đầu là than, đá vôi, nớc, ta điều chế đợc khí A. Từ A có sơ đồchuyển hóa sau: A B D E F G H IBiết chất E không chứa oxi, khi đốt cháy hoàn toàn E cần 3,808 dm3 O2 (đktc), sản phẩm sinh racó 0,73 g HCl, còn CO2 và hơi nớc tạo ra theo tỉ lệ thể tích 2 2CO H OV : V = 6:5 (đo cùng điều kiệnnhiệt độ, áp suất). Tìm công thức cấu tạo các chất hữu cơ ứng với chữ cái có trong sơ đồ và viếtcác phơng trình phản ứng.Câu 4 (1,5 điểm). Polime A đợc tạo ra do phản ứng đồng trùng hợp giữa but-1,3-dien và stiren. Biết6,234 g A phản ứng vừa hết với 3,807 g Br2. Tính tỷ lệ số mắt xích but-1,3-dien và stiren trongpolime trên. Viết công thức cấu tạo một đoạn mạch bất kỳ của A thõa mãn tỉ lệ trên.Câu 5 (2,0 điểm). Chất A có công thức phân tử C5H6O4
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI TỈNH NGHỆ AN 2008 - 2009

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI TỈNH NGHỆ AN 2008 - 2009

b. Hãy xác định công thức cấu tạo các sản phẩm hữu cơ có trong X (sản phẩm chính, sản phẩm phụ) và trình bày cơ chế phản ứng đã xảy ra.Câu 3 (2,5 điểm) Từ nguyên liệu ban đầu là than, đá vôi, nớc, ta điều chế đợc khí A. Từ A có sơ đồ chuyển hóa sau: A B D E F G H IBiết chất E không chứa oxi, khi đốt cháy hoàn toàn E cần 3,808 dm3 O2 (đktc), sản phẩm sinh ra có 0,73 g HCl, còn CO2 và hơi nớc tạo ra theo tỉ lệ thể tích 2 2CO H OV : V = 6:5 (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tìm công thức cấu tạo các chất hữu cơ ứng với chữ cái có trong sơ đồ và viết các phơng trình phản ứng.Câu 4 (1,5 điểm). Polime A đợc tạo ra do phản ứng đồng trùng hợp giữa but-1,3-dien và stiren. Biết 6,234 g A phản ứng vừa hết với 3,807 g Br2. Tính tỷ lệ số mắt xích but-1,3-dien và stiren trong polime trên. Viết công thức cấu tạo một đoạn mạch bất kỳ của A thõa mãn tỉ lệ trên.Câu 5 (2,0 điểm). Chất A có công thức phân tử C5H6O4
Xem thêm

1 Đọc thêm

Bài giảng Tuần 23 - Tiết 44. Cấu tạo phân tử HCHC

BÀI GIẢNG TUẦN 23 - TIẾT 44. CẤU TẠO PHÂN TỬ HCHC

Phòng GD&ĐT Đam Rông Trường THCS Đạ M’rôngTuần 23 Ngày soạn: 18/01/2011Tiết 44 Ngày dạy : 20/01/2011Bài 35. CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠI. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Biết được: Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó.2. Kĩ năng: Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơViết được một số công thức cấu tạo (CTCT) mạch hở , mạch vòng của một số chất hữu cơ đơn giản (< 4C) khi biết CTPT.3. Thái độ: Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống.4. Trọng tâm: Đặc điểm câu tạo hợp chất hữu cơ. Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ.II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:a.GV: Chuẩn bị một số bài tập.b. HS: Xem trước bài mới. 2. Phương pháp: Hỏi đáp – Trực quan – làm việc nhóm.II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :1. Ổn định lớp(1’): 9A1……/……… 9A2……/…… 9A3……/……… 9°4……/……2. Kiểm tra bài cũ: (5’)- Thế nào là hợp chất hữu cơ ? Có mấy loại hợp chất hữu cơ? Cho VD minh hoạ. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảngHoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của phân tử HCHC(20’)- GV: Nhắc lại C, O, H có hoá trị mấy?
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI HSG VÀ ĐỀ THI CHUYÊN HÓACÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HSG VÀ ĐỀ THI CHUYÊN HÓACÓ ĐÁP ÁN

(điều kiện tiêu chuẩn). Còn nếu cho phản ứng với dung dịch NaOH thì cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,2M, sau phản ứng thu đợc 3,28 gam một muối và một chất hữu cơ. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của 3 chất hữu cơ trong hỗn hợp, biết mỗi chất hữu cơ chỉ có 1 nhóm nguyên tử gây nên tính chất đặc trng. Giả sử hiệu suất các phản ứng đạt 100%.GV : NG NGC THNH HểA HC 9TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNB- Phần hớng dẫn giải đề thiI- Hớng dẫn giải đề thi học sinh giỏiĐề 1Bài 1. 1. a) Điền các từ: "khí" "cùng".b) Điền từ "hạt vi mô".c) Điền các từ : "tổng khối lợng", bằng và "khối lợng".2. Điều kiện của chất làm khô : Có khả năng hút H2O. Không phản ứng hoặc không tạo ra chất có khả năng phản ứng với khí cần làm khô.3. Những chất làm khô đợc khí CO2 (trong những chất đầu bài cho).P2O5 : P2O5
Xem thêm

40 Đọc thêm

MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 9 GIẢI CÁC BT VỀ PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ THƯỜNG GẶP Ở CẤP THCS

MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 9 GIẢI CÁC BT VỀ PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ THƯỜNG GẶP Ở CẤP THCS

1.1 Lý do chọn đề tài:Hoá học là bộ môn khoa học thực nghiệm, có tầm quan trọng trong trườngphổ thông, đòi hỏi học sinh phải có kiến thức cơ bản để giải thích được các hiệntượng trong thực tế diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Đây là môn họcđược nhiều học sinh yêu thích và cảm thấy hứng thú, say mê trong tiếthọc.Tuy nhiên một số nhóm học sinh lại thấy đây là môn học khó, thậm chí làsợ học môn này bởi cách đọc, viết công thức và làm bài tập. Đặc biệt là phầnHóa học hữu cơ. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập củahọc sinh. Như vậy, nguyên nhân của những bất cập trên là do đâu? Giải cácbài tập Hóa học là một biện pháp rất quan trọng để củng cố và nắm vững cácđịnh luật, các khái niệm và tính chất hóa học của các chất. Nhưng thực tế ởcác trường, thời gian giải bài tập trên lớp của các em rất ít, bản thân học sinhchưa nắm vững cách giải và hệ thống hóa được các dạng bài tập, vì thế cácem không thể tự học nhà nhất là các học sinh lớp 9. Dẫn đến việc ít làm bàitập, chỉ học những lí thuyết suông, không đáp ứng được yêu cầu do môn Hóahọc đề ra, kĩ năng làm bài tập Hóa học của học sinh, nhất là phần giải tập Hóahọc hữu cơ còn rất yếu kém, từ đó các em cảm thấy sợ học môn Hóa. Là mộtgiáo viên tôi rất băn khoăn về vấn đề này. Từ những thực trạng nêu trên, tôithiết nghĩ cần phải có một phương pháp, một bộ tài liệu hệ thống hóa một sốdạng bài tập cơ bản phần Hóa học hữu cơ cho học sinh bậc THCS nhằmgiúp các em có thể tự học, tự giải bài tập nhà, đồng thời góp phần nâng caochất lượng học tập môn Hóa nói chung và phần Hóa học hữu cơ nói riêng củahọc sinh lớp 9.Với lý do trên tôi mạnh dạn đưa ra: “Một số kinh nghiệmhướng dẫn học sinh lớp 9 giải các bài tập về phần hóa học hữu cơ thườnggặp cấp THCS”góp phần nhỏ vào khắc phục tình trạng trên của học sinhThông qua một số dạng bài dạy cụ thể, để đồng nghiệp tham khảo và rấtmong nhận được sự đóng góp của các anh, chị đồng nghiệp để bản báo cáo sángkiến này hoàn thiện hơn.1.2. Mục đích nghiên cứuTrong thời đại mới với nền công nghệ thông tin khoa học kĩ thuật ngày
Xem thêm

28 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi ĐH môn Hóa khối B 2004 docx

TÀI LIỆU ĐỀ THI ĐH MÔN HÓA KHỐI B 2004 DOCX

H7O4NNa2 có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và có nhóm -NH2 vị trí . Xác định công thức cấu tạo có thể có của X và viết các phơng trình phản ứng theo hai biến hóa trên (các chất hữu cơ viết dới dạng công thức cấu tạo). 2. Cho hiđrocacbon A tác dụng với brom trong điều kiện thích hợp, chỉ thu đợc một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Xác định công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và xác định công thức cấu tạo đúng của hiđrocacbon A. Câu V (2,0 điểm) Hỗn hợp A gồm Mg và Fe. Cho 5,1 gam hỗn hợp A vào 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc, thu đợc 6,9 gam chất rắn B và dung dịch C chứa 2 muối. Thêm dung dịch NaOH d vào dung dịch C. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lợng không đổi đợc 4,5 gam chất rắn D. Tính: 1. Thành phần phần trăm theo khối lợng của các kim loại trong hỗn hợp A. 2. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4. 3. Thể tích khí SO2 (đo đktc) thu đợc khi hòa tan hoàn toàn 6,9 gam chất rắn B trong dung dịch H2
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÓA 9 TUẦN 23

GIÁO ÁN HÓA 9 TUẦN 23

- Học lý thuyết- Xem lại các bài đã chữa- Làm bài tập 3 (gợi ý tính %m của C trong từng chất rồi so sánhNgày soạn: 07/01/2012Ngày giảng: 10/01/2012Tiết: 44CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠI. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1- Kiến thức:- Hiểu được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoátrị: C hoá trị I, O hoá trị II, H hoá trị I ...- Hiểu được mỗi chất hữu cơmột công thức cấu tạo ứng với một trật tự liên kếtxác định, các nguyên tử cacbon có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon.2- Kĩ năng:- Viết được công thức cấu tạo của một số chất đơn giản, phân biệt được các chất khácnhau qua công thức cấu tạo.3- Thái độ:- Giáo dục ý thức yêu thích môn họcII. CHUẨN BỊ- Mô hình cấu tạo: C2H4; C2H5OH; CH3OCH3.III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức2. Kiểm tra bài cũ:- Hợp chất hữu cơ là gì? Trong các chất sau đâu là Vô cơ? Hữu cơ? Hiđro cacbon? dẫnxuất hiđro cacbon?: Na2CO3; CH4; CaCO3; C2H5OH; C6H5Cl; CO; CO2; C2H4; C2H2;3. Bài mới:Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2004 pdf

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2004 PDF

SO4 đặc, nóng. Câu VI (2,0 điểm) Hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ mạch hở, chứa cùng một loại nhóm chức hoá học. Khi đun nóng 47,2 gam hỗn hợp A với lợng d dung dịch NaOH thì thu đợc một rợu đơn chức và 38,2 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, nếu đốt cháy hết 9,44 gam A cần vừa đủ 12,096 lít khí O2, thu đợc 10,304 lít khí CO2. Các thể tích khí đo đktc. 1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của các chất có trong hỗn hợp A. 2. Tính % khối lợng các chất có trong hỗn hợp A. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Mg = 24, P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Br = 80. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề TS lớp 10 chuyên Hóa ĐH KHTN 10-11

ĐỀ TS LỚP 10 CHUYÊN HÓA ĐH KHTN 10-11

, với NaOH. Viết các phương trình phản ứng minh họa. Câu V: Có hai hợp chất hữu cơ X và Y, trong đó khối lượng mol của X nhỏ hơn của Y. Mỗi chất chỉ chứa một loại nhóm chức phản ứng được với Na tạo ra H2. Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều chỉ tạo ra CO2 và H2O, trong đó số mol H2O nhiều hơn số mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp Z gồm những lượng bằng nhau về số mol của X và Y thu được số mol H2O gấp 1,5 lần số mol CO2. Viết công thức cấu tạo có thể có của X và của Y tương ứng.Câu VI: Hợp chất hữu cơ X1 có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong đó thành phần % theo khối lượng của cacbon và hiđro là 45,45% và 6,06% còn lại là oxi. Khi cho X1 tác dụng với NaOH tạo ra ba sản phẩm hữu cơ. Mặt khác, khi cho 9,9 gam X1
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi Hóa khối B tuyển sinh năm 2004 ppt

TÀI LIỆU ĐỀ THI HÓA KHỐI B TUYỂN SINH NĂM 2004 PPT

SO4 đặc, nóng. Câu VI (2,0 điểm) Hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ mạch hở, chứa cùng một loại nhóm chức hoá học. Khi đun nóng 47,2 gam hỗn hợp A với lợng d dung dịch NaOH thì thu đợc một rợu đơn chức và 38,2 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, nếu đốt cháy hết 9,44 gam A cần vừa đủ 12,096 lít khí O2, thu đợc 10,304 lít khí CO2. Các thể tích khí đo đktc. 1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của các chất có trong hỗn hợp A. 2. Tính % khối lợng các chất có trong hỗn hợp A. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Mg = 24, P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Br = 80. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề