BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH":

báo cáo thực tập nhận thức ban quản lý khu kinh tế bình định

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ BÌNH ĐỊNH

  2   BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  : BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH  : 7/1/2013 - 10/3/2013 Giáo vi : Phùng Thế Vinh Sinh t : Vũ Quang Huy  : KT1011 <02/2013>
Xem thêm

29 Đọc thêm

Thuê đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân potx

THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN POTX

Thuê đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí Trích lục bản đồ địa chính: 20.000 đồng. Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ba
Xem thêm

4 Đọc thêm

Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường pptx

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PPTX

Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cấp giấy phép xây dựng tạm potx

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM POTX

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. 3. Bước 3 Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, theo bước sau: + Công chức trả hồ sơ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận hồ sơ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. + Công chức trả hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm, theo mẫu, 01 bản chính. 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 01 bản sao. 3. Hồ sơ thiết kế: khổ giấy A3 (đóng khổ ngang), thể hiện được vị trí, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng, sơ đồ vị trí hoặc tuyến
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cấp Giấy chứng nhận Xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D pptx

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O) ƯU ĐÃI MẪU D PPTX

Cấp Giấy chứng nhận Xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D Thông tin Lĩnh vực thống kê: Công Thương mại quốc tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 03 ngày (nếu chỉ kiểm tra hồ sơ), 05 ngày (nếu xác minh tại cơ sở) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước
Xem thêm

6 Đọc thêm

Thuê đất trong Khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pptx

THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPTX

Bước 2 + Nếu từ chối giao đất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ có văn bản trả lời cho Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thuê đất biết; Nếu chấp nhận giao đất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ có thông báo cho Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thuê đất biết để thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính và mời Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đến bàn giao đất trên thực địa và trao Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. + Đơn xin thuê đất; 2. + Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư; 3. + Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ppsx

GIAO LẠI ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI PPSX

2. Lệ phí địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 130.000 đồng Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ba Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu giao lại đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội (ngoài các Khu công nghiệp) nộp đủ hồ sơ xin giao lại đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 2. Bước 2 Nếu từ chối giao đất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết ppt

THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG CHI TIẾT PPT

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch – Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành liên quan (tùy tính chất đồ án) Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (Không kể thời gian trình UBND tỉnh phê duyệt). Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thẩm định: Theo khung định mức của Bộ Xây dựng Quyết định số 15/2008/QĐ-
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh. pot

THẨM TRA ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ TỪ 300 TỶ ĐỒNG VIỆT NAM TRỞ LÊN VÀ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẶC CHI NHÁNH

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. docx

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÓ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ DƯỚI 15 TỶ ĐỒNG VIỆT NAM VÀ KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN, TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ. DOCX

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận Bản đăng ký dự án đầu tư. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh docx

ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CÓ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ DƯỚI 15 TỶ ĐỒNG VIỆT NAM VÀ KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN, TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH DOCX

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp nộp bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư tại
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân ppt

GIAO LẠI ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO KHU KINH TẾ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

Mô tả bước 2. Bước 2 Trong thời hạn chín (09) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xem xét; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; quyết định giao lại đất; thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền sử dụng đất; gửi quyết định giao lại đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến phòng Tài nguyên và Môi trường 3. Bước 3 Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao đất lại hoặc hợp đồng thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế 4. Bước 4 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm
Xem thêm

4 Đọc thêm

21ĐẶC KHU KINH TẾ THÂM QUYẾN VÀ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

21ĐẶC KHU KINH TẾ THÂM QUYẾN VÀ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Đặc khu kinh tế Thâm Quyến và kiến nghị cho Việt Namđịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, theo đó, Ban Quản lý chỉ là cơquan quản lý nhà nước về đầu tư đối với các khu chức năng còn quản lý kinh tế xã hội, ansinh trên địa bàn và quản lý đầu tư đối với các dự án ngoài các khu chức năng thuộcphạm vi khu kinh tế là do UBND huyện thị, mà quá trình đầu tư của một dự án lại đượcthể hiện ở tất cả các khâu từ công tác BT - GPMB, an sinh xã hội, quản lý hoạt động đầutư…điều này vô hình dung dẫn đến sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước vềđầu tư, quy hoạch xây dựng cơ bản, ảnh hưởng bất lợi đến quá trình triển khai xây dựngcủa dự án vì như vậy cùng một vấn đề mà phải có 02 cơ quan quản lý nhà nước cùng thựchiện và thực tế trong thời gian qua đã phát sinh nhiều mâu thuẫn, khó khăn trong quátrình triển khai nhiệm vụ nhất là trong phân cấp quản lý, công tác phối kết hợp và vô hìnhdung đã làm bộ máy chính quyền địa phương mất đi quyền tự chủ trong xây dựng kếhoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác cải cách thủ tục hành chính... vì cái gì cũng phảixin ý kiến chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ,...từ những khó khăn trên,mô hình tổ chức của Khu kinh tế cần phải xem xét lại, nên chăng lãnh đạo Ban Quản lýkhu kinh tế vừa là người quản lý nhà nước về đầu tư đối với các khu chức năng, vừa làngười quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn, có như vậy thì mới điều hànhcác hoạt động trên địa bàn khu kinh tế trôi chảy được.Thứ ba: Phát triển kinh tế phải đi đôi với quy luật vận động của nó, giống như pháttriển thêm một sản phẩm mới vậy, để đánh giá một sản phẩm tốt hay xấu, thị trường cóđược chấp nhận hay chưa, chu kỳ sống bao lâu... thì phải có một quá trình phân tích vàđánh giá rút kinh nghiệm. Ấy vậy mà từ khi Khu kinh tế mở Chu Lai ra đời mới hơn có01 năm thì đã có hàng loạt các khu kinh tế ven biển khác lại ra đời, mà chưa biết nó"sống chết" ra sao, có tương thích với thị trường và được các nhà đầu tư chấp nhận haykhông, cho nó sinh ra có kèm theo sự bảo trợ ban đầu gì không,... những cuộc khởi côngxây dựng rầm rộ trong thời gian qua ở các khu kinh tế có khả thi hay không, hay là khởicông rồi để đó. Qua tìm hiểu tình hình đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định), Bờ
Xem thêm

25 Đọc thêm

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh. pdf

THẨM TRA ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ TỪ 300 TỶ ĐỒNG VIỆT NAM TRỞ LÊN VÀ KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN TRƯỜNG HỢP KHÔNG GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẶC CHI NHÁNH

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.
Xem thêm

6 Đọc thêm

QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG – CỤM CÔNG NGHIỆP QUÁN TRỮ, QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG – CỤM CÔNG NGHIỆP QUÁN TRỮ, QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Khái niệm, đặc điểm của Dịch vụ đầu tư:51.1 Khái niệm: Đưa ra một số quan niệm, khái niệm và định nghĩa về dịch vụđầu tư như sau:Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số1329/QĐ-TTg ngày 19/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý Khu kinh tếHải Phòng là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thực hiệnchức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và cáckhu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; quản lý và tổchức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khácliên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khukinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.Xác định hoạt động xúc tiến đầu tư là một trong những biện pháp quyết địnhđẩy nhanh tốc độ phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; vìvậy Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng rất coi trọng công tác này. Từng bước đầutư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, lựa chọn và bố trí cán bộ cótrình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng đàm phán tham gia hoạt động xúc tiếnđầu tư; xây dựng hệ thống thông tin tư liệu, tài liệu tuyên truyền giới thiệu về Khukinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp về môi trườngđầu tư của thành phố. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động xúc tiến đầu tư, tổchức các hội nghị, các đoàn vận động đầu tư ở trong nước và nước ngoài, tranh thủsự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, các đại diện Việt Nam ở nước ngoài giớithiệu, tiếp cận những nhà đầu tư lớn; đồng thời không ngừng nâng cao các dịch vụhành chính công, chăm sóc các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu kinh tếĐình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp qua họ giới thiệu,quảng bá môi trường đầu tư của Hải Phòng và của Khu kinh tế và các khu côngnghiệp, cụm công nghiệp.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế dung quất

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ DUNG QUẤT

Cụ thể: Năm 2008, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất phối hợp với Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh ñã mở cuộc hội thảo với chuyên ñề “NGUỒN NHÂN LựC CHO Sự PHÁT TRIểN KHU KINH Tế D[r]

13 Đọc thêm

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. potx

THẨM TRA ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ TỪ 300 TỶ ĐỒNG VIỆT NAM TRỞ LÊN VÀ KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN, TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP. POTX

2. Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ). 3. Trả kết quả Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3 2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân
Xem thêm

6 Đọc thêm

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh. pot

THẨM TRA ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG VIỆT NAM VÀ THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN, TRƯỜNG HỢP GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH. POT

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ). 3. Quyết định thủ tục hành chính, trả kết quả Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2 2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân
Xem thêm

6 Đọc thêm

Điều chỉnh giấy phép xây dựng. ppt

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG. PPT

2. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ. 3. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp giấy phép xây dựng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 01 đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng. 2. 01 bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp. 3. 02 Bản vẽ thiết kế điều chỉnh Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1.

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề