BÀI 16: CỤM ĐỘNG TỪ - HỒ THÚY AN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI 16: CỤM ĐỘNG TỪ - HỒ THÚY AN":

HỘI GIẢNG HUYỆN VĂN HỌC 7

HỘI GIẢNG HUYỆN VĂN HỌC 7

Phụ ngữ trước bổ sung ý Phụ ngữ sau bổ sung ý nghĩa cho động từ về nghĩa cho động từ về: -Thời gian: - Nơi chốn:
- Sự tiếp diễn tương tự: - Đối tượng: - Sự phủ định: - Mục đích:

18 Đọc thêm

HỘI GIẢNG HUYỆN MÔN VĂN HỌC LỚP 7

HỘI GIẢNG HUYỆN MÔN VĂN HỌC LỚP 7

Câu hỏi: Từ kết luận trên, so sánh ý nghĩa của cụm động từ với động từ? Cấu tạo của cụm động từ so với động từ?
Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ.

18 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 6 - TIẾT 63, BÀI 16: TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ - HỒ THÚY AN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 6 - TIẾT 63, BÀI 16: TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ - HỒ THÚY AN

Kiến thức: HS nắm được khía niệm tính từ và các loại tính từ; nắm được khái niệm và cấu tạo của cụm tính từ.. Kĩ năng: nhận biết tính từ trong văn bản; phân biệt các loại tính từ; sử dụn[r]

3 Đọc thêm

HỘI GIẢNG HUYỆN MÔN NGỮ VĂN 7

HỘI GIẢNG HUYỆN MÔN NGỮ VĂN 7

Câu hỏi: Từ kết luận trên, so sánh ý nghĩa của cụm động từ với động từ? Cấu tạo của cụm động từ so với động từ?
Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ.

18 Đọc thêm

HỘI GIẢNG VĂN HỌC HUYỆN KHỐI 7 HAY

HỘI GIẢNG VĂN HỌC HUYỆN KHỐI 7 HAY

Câu hỏi: Từ kết luận trên, so sánh ý nghĩa của cụm động từ với động từ? Cấu tạo của cụm động từ so với động từ?
Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ.

18 Đọc thêm

HỘI GIẢNG HUYỆN TỨ KỲ VĂN HỌC

HỘI GIẢNG HUYỆN TỨ KỲ VĂN HỌC


Hướng dẫn về nhà
1. Nắm kiến thức: Cụm động từ là gì ? Cấu tạo cụm động từ ?Hoàn thành nốt phần so sánh cụm
động từ với cụm danh từ, xem trước và thử so sánh với cả cụm tính từ sẽ học ở tiết 63.

18 Đọc thêm

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ n trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ n trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ N trong tiếng Anh
Naff (1)
Cụm động từ Naff off

Bị lạc hoặc bỏ đi chỗ khác (do bị bắt buộc)

Nag (1)
Cụm động từ Nag at

Liên tục chỉ trích ai đó bằng lời nói

Nail (1)
Cụm động từ Nail down

Thành công đạt được, có được cái gì

Hiểu đầy đủ

Nhận đầy đủ thông t[r]

Đọc thêm

Tiết 135: Tổng kết phần Tiếng Việt

TIẾT 135 TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT

- Những từ loại nào có thể mở rộng thành cụm từ ? Giáo viên: Từ là đơn vị cơ bản để tạo nên câu.
Nó đợc phân chia thành từ loại là để chỉ rõ chức năng của từ trong việc tạo câu
- Khi nằm trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ thì ý nghĩa của các danh từ, động[r]

1 Đọc thêm

GA THI GVG CAP TINH

GA THI GVG CAP TINH

- Đại từ là từ dùng để xưng hô, để chỉ các sự vật, sự việc hay để thay thế danh từ ,động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu.. Việc dùng đại từ có tác dụng g[r]

14 Đọc thêm

ĐẠI TỪ MẪU 2

ĐẠI TỪ MẪU 2

- NÓ THAY THẾ CHO DANH TỪ - VẬY THAY THẾ CHO CỤM ĐỘNG TỪ - THẾ THAY THẾ CHO CỤM TÍNH TỪ TRANG 13 ĐẠI TỪ LÀ TỪ DÙNG ĐỂ XƯNG HÔ, HAY ĐỂ THAY THẾ DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ HOẶC CỤM DANH TỪ,[r]

25 Đọc thêm

CỤM ĐỘNG TỪ

CHO ĐỘNG TỪ

 _Các phụ ngữ phần trước bổ sung cho động từ các ý.  _Nghĩa:quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự…  VD: Em chưa làm bài tập -> quan hệ thời gian
 _Các phụ ngữ phần sau bổ sung cho động từ, các chi tiết về đối tượng,hướng,địa điểm, thời gian,

9 Đọc thêm

Bài soạn Tiết 118: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

BÀI SOẠN TIẾT 118: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ

Trong câu trần thuật đơn không có từ _LÀ_ : - Vị ngữ thường do ĐỘNG TỪ hoặc CỤM ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ hoặc CỤM TÍNH TỪ tạo thành.[r]

2 Đọc thêm

on tap tuan 35

ON TAP TUAN 35

CẤU TẠO DANH TỪ CỤM DANH TỪ, ĐẠI TỪ TÍNH TỪ CỤM TÍNHTỪ ĐỘNG TỪ CỤM ĐỘNG TỪ THÀNH PHẦN CÂU ĐẶC ĐIỂM CHỦ NGỮ VỊ NGỮ CÂU HỎI AI, CÁI GÌ?, CON GÌ?. LÀ GÌLÀ AI, LÀ CON GÌ?[r]

9 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG HUYỆN VĂN HỌC LỚP 7

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG HUYỆN VĂN HỌC LỚP 7


Hướng dẫn về nhà
1. Nắm kiến thức: Cụm động từ là gì ? Cấu tạo cụm động từ ?Hoàn thành nốt phần so sánh cụm
động từ với cụm danh từ, xem trước và thử so sánh với cả cụm tính từ sẽ học ở tiết 63.

18 Đọc thêm

tiet 61 cụm động từ

TIET 61 CỤM ĐỘNG TỪ

Giáo viên cho học sinh quan sát 2 ví dụ: cắt (động từ) và đang cắt (cụm động từ). Vậy, cụm động từ là gì? Cấu tạo của cụm động từ ra sao? Vai trị của nĩ như thế nào so với động từ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết học này.
Hoạt động của t[r]

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 6 - BÀI 11, TIẾT 44: CỤM DANH TỪ - HỒ THÚY AN

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 6 - BÀI 11, TIẾT 44: CỤM DANH TỪ - HỒ THÚY AN

VD: Lưạng tạ chạ sạ tính chạt chạ đơn vạ nạ, đó, … tạt cạ, toàn vạt cạa phạn nhạng các, bạ, tạp trung tâm mại, thạ,… mại,… làng ạy ba thúng gạo nạp ba con trâu đạc ba con trâu ạy chín co[r]

3 Đọc thêm

Dai tu lop 5

DAI TU LOP 5

II.Ghi nhớ Đại từ là từ dùng để xưng hô hay thay thế danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy... Bài Bài1.1.Các từ n[r]

27 Đọc thêm

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ z trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ z trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ Z trong tiếng Anh
Zero (2)
Cụm động từ Zero in on

Trực tiếp hoặc tập trung vào cái gì đó

Hướng theo, di chuyển về hướng

Cụm động từ Zero out

Cắt giảm kinh phí một dự án

Giảm xuống đến không

Zip (4)
Cụm động từ Zip around

Di chuyển nhanh

Cụm động từ Zip b[r]

Đọc thêm

NGỮ VĂN 6-TIET17

NGỮ VĂN 6-TIET17

CÂY TRE LÀ NGƯỜI BẠN THÂN CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÂU ?NHÓM VỊ NGỮ DO TỪ LOẠI, CỤM TỪ LOẠI NÀO ĐẢM NHIỆM?. CỤM ĐỘNG TỪ TT TT TT CỤM ĐỘNG TỪ CỤM ĐỘNG TỪ CỤM ĐỘNG TỪ CỤM [r]

19 Đọc thêm

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ e trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ e trong tiếng anh

Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ E trong tiếng Anh
Ease (2)
Cụm động từ Ease off

Giảm áp lực

Cụm động từ Ease up

Thư giãn, bình tĩnh

Eat (5)
Cụm động từ Eat away

Phá hủy chậm

Cụm động từ Eat in

Ăn ở nhà

Cụm động từ Eat into

Sử dụng thứ gì đó có giá trị dù bạn không muốn dùng

Cụm động[r]

Đọc thêm