TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH N...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH N...":

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO SỰ KẾT NỐI GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO SỰ KẾT NỐI GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

Sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu sử dụng và may mặc của xã hội đã đặt ra một lượng nhu cầu lớn nhân lực đáp ứng được sự phát triển tối ưu hóa này. Cụ thể ở đây là lấy nhu cầu của doanh nghiệp làm mục tiêu và đổi mới phương thức đào tạo dạy và học. Nhằm mục đích hướng đến tạo ra một đội ngũ lao[r]

Đọc thêm

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI BIỂN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI BIỂN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

_1.3.6._ _NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VÙNG LÃNH THỔ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP _ _VẬN TẢI BIỂN _ Chất lượng nguồn nhân lực ở vùng lãnh thổ là cơ sở đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong nhiều kh[r]

13 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng trung du miền núi phía bắc hiện nay

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC HIỆN NAY

triển của nền kinh tế. Nguồn lực con người với tiềm năng tri thức luôn luôn là lợi thế cạnh tranh của các công ty, các ngành và nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Chưa lúc nào vấn đề phát triển con người và nguồn nhân lực lại trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng như ở[r]

13 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN TỈNH THANH HÓA

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN TỈNH THANH HÓA

ĐANghiên cứu sâu về công tác nâng cao chất lượng NNL, người ta có thể hiểunâng cao chất lượng NNL là việc tuyển chọn, duy trì, đào tạo, phát triển, sử dụng,động viên và cung cấp tiện nghi cho NNL thông qua tổ chức của nó.Trên thực tế, có nhiều cách tiếp cận khác nh[r]

335 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PHÁT TRIỂN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PHÁT TRIỂN

Hình 1.2. Các nhãn hiệu của khách hàng7Quy tắc ứng xử của công ty: Công ty xây dựng và áp dụng hệ thốngtiêu chuẩn trách nhiệm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao độngtheo đúng pháp luật hiện hành của nhà nước và các quy định của địa phương.Công ty không khuyến khích và không sử dụng[r]

46 Đọc thêm

TIỂU LUẬN: Các đặc trưng của nền kinh tế tri thức- Và vai của giáo dục pot

TIỂU LUẬN: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC- VÀ VAI CỦA GIÁO DỤC POT

triển kinh tế – xã hội , năng cao chất lượng dân số về thể chất , trí tuệ và tinh thần , phấn đáu đạt chỉ số phát triển con người ( HDI )ở mức trung bình tiên tiến thế giới . • Các chỉnh tiêu cơ bản cần đạt được đến năm 2010 : - Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống 1,1% - Dân số cả nư[r]

18 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020

cấu theo ngành kinh tế) và chất lượng, bao gồm phẩm chất và năng lực (trí lực,tâm lực, thể lực, kỹ năng nghề nghiệp) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hộitrong phạm vi quốc gia, vùng lãnh thổ, đại phương hay ngành, và năng lực cạnhtrạnh trong phạm vi quốc gia và thò trường[r]

44 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỪ XA NGANG TẦM VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỪ XA NGANG TẦM VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC" DOC

63TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 60, 2010 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỪ XA NGANG TẦM VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC Nguyễn Văn Hòa Trung tâm Đào tạo Từ xa, Đại học Huế TÓM TẮT Giáo dục từ xa ngày càng đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập. Sự[r]

7 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI BIỂN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI BIỂN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

_1.3.6._ _NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VÙNG LÃNH THỔ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP _ _VẬN TẢI BIỂN _ Chất lượng nguồn nhân lực ở vùng lãnh thổ là cơ sở đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong nhiều kh[r]

13 Đọc thêm

HỌC TẬP VÀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH, ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

HỌC TẬP VÀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH, ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

niên". Đồng thời, "xây dựng mơi trường xã hội lành mạnh để thanhniên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành... Có chính sách mang tínhđột phá trong đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứngq trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liềnvới giả[r]

8 Đọc thêm

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP CHUNG VỚI NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI, CỤ THỂ LÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY FPT

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP CHUNG VỚI NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI, CỤ THỂ LÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY FPT

Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập chung với nền kinh tế Thế giới, cụ thể là hoạt động quản lý nhân lực của công ty FPT
Một tổ chức, một doanh nghiệp, một quốc gia muốn thành công phải có được sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, kỹ thuật,[r]

Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở huyện quảng xương – thanh hóa

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.1. Một số khái niệm cơ bản 3
1.1.1. Nhân lực: 3
1.1.2. Nguồn nhân lực: 4
1.1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn n[r]

16 Đọc thêm

Quyết định số 2342/QĐ-BGTVT docx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2342/QĐ-BGTVT DOCX

a) Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các hệ đào tạo ở trình độ giáo dục nghề nghiệp gồm: cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ phù h[r]

3 Đọc thêm

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN BIẾN CỦA HỌC VIỆN KỸ THUẬT VÀ ĐẠI HỌC

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN BIẾN CỦA HỌC VIỆN KỸ THUẬT VÀ ĐẠI HỌC

cầu của khách hàng, sắp xếp lại một cách hiệu quả cơ cấu tổ chức từ trong đến ngoài,thu thập thông tin chính xác và nhanh chóng, đo đạc chính xác mức độ tin tưởng củakhách hàng làm tiêu chuẩn tham khảo trong sách lược kinh doanh của công ty xínghiệp (Schmidt & Fingan, 1993). Đặc điểm của giá[r]

18 Đọc thêm

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CHEVROLET VIỆT NAM

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CHEVROLET VIỆT NAM

Còn nếu trên thị trường lao động, lực lượng lao động không đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức về chất lượng và số lượng thì doanh nghiệp sẽ chú trọng nhiều đến công tác đào tạo và phát[r]

26 Đọc thêm

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỪNG QUÝ

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỪNG QUÝ41

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỪNG QUÝ4.1. Hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý4.1.1. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2015[r]

17 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 2008) trình Hội nghị lần thứ chín của Ban chấphành Trung ơng Đảng khoá X: Giáo dục và đào tạo còn nhiều hạnh chế, yếu kémkéo dài, gây bức xúc trong xã hội nhng cha đợc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giảiquyết. Trong sự nghiệp giáo dục toàn diện, dạy làm ngời, dạy ng[r]

Đọc thêm

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VŨNG TÀU

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VŨNG TÀU

phát triển nguồn nhân lực:Thứ nhất là để đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức hay chính là đáp ứng nhucầu tồn tại và phát triển của tổ chức.Thứ hai là để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển của chính bản thân người laođộng.Thứ ba là đào tạo và phát t[r]

Đọc thêm

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA UNILEVER VIỆT NAM

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA UNILEVER VIỆT NAM

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA UNILEVER VIỆT NAM .
UNILEVER VIỆT NAM .
1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu hướng phát triển như hiện nay, các công ty xuyên quốc gia ngày một trở nên lớn mạnh và trải rộng trên phạm vi toàn cầu. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đã quan tâm và đầu tư ngày c[r]

Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA CÁC TỈNH CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG" pps

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA CÁC TỈNH CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG" PPS

cảng biển đóng vai trò quan trọng) mở rộng khả năng tiếp cận thị trường; Thứ năm, hình thành các trung tâm và chuỗi du lịch -dịch vụ với Con đường di sản văn hóa thế giới (Huế-Hội An-Mỹ Sơn) nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch-dịch vụ (tăng cường hợp tác đầu tư và[r]

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề