THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI":

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ thực tiễn các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh bình thuận

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TỪ THỰC TIỄN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

Ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Thuận (PT.DTNT BT) thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho đối tượng là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên việc thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của cán bộ giáo viên công nhân viên (CBGVCNV) trong nhà trường chẳng những vẫn là một đòi hỏi, một yêu cầu cấp bách của sự nghiệp đổi mới trong ngành GDĐT mà còn có tác dụng tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh phát huy được quyền làm chủ của mình, thu hút nhân dân tham gia quản lý, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng...vì mục tiêu chiến lược của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới là thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bác Hồ nói rất giản dị rằng dân chủ là dân là chủ, dân làm chủ, là dân tin, dân muốn nói. Vậy đề tài Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ thực tiễn các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Bình Thuận là nhằm góp sức vào việc nghiên cứu luận giải vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết đó.
Xem thêm

87 Đọc thêm

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ hợp tác sản xuất CAT ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, năm 2013

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CAT Ở XÃ SƠN ĐỊNH, HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, NĂM 2013

1 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Phần lớn các vùng nông thôn Việt Nam vẫn còn tình trạng nghèo nàn, hạ tầng cơ sở kém, sản xuất (SX) nông nghiệp đối mặt với nhiều rủi ro bởi thiên tai, dịch bệnh, thị trường, năng lực SX của người dân còn thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn (Nguyễn Duy Cần, 2011). Chính vì lẽ đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 800/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 nhằm xây dựngnông thôn mới có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân được nâng cao; phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ; dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an ninh tốt, quản lý dân chủ; chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao (Tài liệu hỏi đáp về Nông thôn mới, 2012). Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn mới (cấp xã) vừa cụ thể hóa các định tính của Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 vừa là cơ sở để chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới của các địa phương trong từng thời kỳ. Trong đó, tiêu chí về hình thức tổ chức SX là một trong những tiêu chí quan trọng. Bởi lẽ, nếu tiêu chí này đạt được hiệu quả thì sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện tiêu chí 10 – Thu nhập và tiêu chí 11 – Tỷ lệ hộ nghèo. Tiêu chí yêu cầu có tổ hợp tác (THT) hoặc hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả. Để đạt tiêu chí này, các xã xây dựng nông thôn mới đã và đang xúc tiến củng cố, thành lập mới các THT và HTX. Song theo nhiều chuyên gia, tình hình hoạt động của các hình thức liên kết sản xuất (LKSX) trong nông nghiệp này đang bộc lộ nhiều yếu kém, khó khăn và chưa có giải pháp hữu hiệu; nông dân chưa mặn mà vào kinh tế hợp tác, tâm lý ngán ngại vào kinh tế tập thể kiểu cũ vẫn còn. Huyện Chợ Lách hiện có 9.800 ha trồng cây ăn trái (CAT) với nhiều chủng loại trái cây đặc sản như: chôm chôm, bưởi da xanh, sầu riêng và măng cụt,… Trong những năm qua, tại huyện Chợ Lách đã có nhiều chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quy hoạch thành nhiều vùng sản xuất tập trung chuyên canh, xen canh hợp lý,
Xem thêm

23 Đọc thêm

Một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ từ kinh nghiệm thí điểm tại xã Mỹ Khánh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ KINH NGHIỆM THÍ ĐIỂM TẠI XÃ MỸ KHÁNH

Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về vấn đề xây dựng nông thôn mới. Đánh giá được thực trạng và kết quả thực hiện thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ. Đúc rút được các bài học kinh nghiệm từ kết quả thực hiện thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ. Đề xuất được một số giải pháp góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Điền từ kinh nghiệm thí điểm tại xã Mỹ Khánh.
Xem thêm

119 Đọc thêm

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM 2015

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non năm 2015
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

học Quảng Bình;- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghịquyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đềcấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong chi bộ; triển khai thực hiện đợtsinh hoạt “Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chứcđảng cơ sở”;- Tiếp tục quán triệt và thực hiện những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xâydựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đẩymạnh việc xây dựngthực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Kết luận số 65KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaX) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) vềxây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;- Xây dựng, ban hành kế hoạch về thực hiện Quy chế dân chủ trong chibộ, đơn vị.2. Những giải pháp- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và nănglực thực hành dân chủ.- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, đơn vị trong việc thực hiệnQuy chế dân chủ cơ sở .- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định, cụ thể hóa việc thực hiệnquy chế dân chủ cơ sở phù hợp với điều kiện của chi bộ.4- Chỉ đạo tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản, quyđịnh có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ viên chức; tiếptục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Côngkhai, minh bạch các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nướccho viên chức, nhân viên biết để kiểm tra, giám sát.
Xem thêm

5 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS SỐP CỘP HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS SỐP CỘP HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA

1. Lý do chọn đề tài. Con người có đời sống vật chất, tinh thần và tự do ước mơ về một xã hội công bằng, nhân đạo có kỷ cương là lẽ đương nhiên hợp quy luật của sự phát triển. Nhân dân chính là chủ thể sử dụng quyền lực mà quyền lực chính trị là quan trọng nhất để tổ chức và quản lý xã hội, thực hiện sự nghiệp giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đảng và Nhà nước luôn coi dân chủ là một nội dung quan trọng trong đường lối cách mạng. Dân chủ gắn với kỉ cương, với pháp luật. Dân chủ trong khuôn khổ pháp luật được thể chế bằng luật pháp nhà nước và được thực thi bằng hệ thống chính trị gọi là chế độ dân chủ. Hiệu quả dân chủ thể hiện trực tiếp đến nhân dân là ở cấp cơ sở. Đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có đi vào cuộc sống hay không được thể hiện trực tiếp ở cấp cơ sở. Quy chế dân chủ ở cơ sở là sự pháp luật hoá phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ thị 30CTTW ngày 1821998 của Bộ Chính trị và nghị định số 711998NĐCP tháng 91998 của chính phủ. Ngày 0132000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành QĐ số” 042000QĐBGDĐT quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. Trong quy chế nêu rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, của giáo viên, cán bộ, công chức; những việc người học được biết và tham gia ý kiến; trách nhiệm của nhà trường; trách nhiệm của đơn vị, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường. Quy chế đã đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong các nhà trường theo phương châm: được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra và mở ra một cuộc vận động thực hiện dân chủ hoá trong các trường học. Từ lãnh đạo ngành giáo dục đến các cơ sở giáo dục đều nhận thức đúng tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động giáo dục và đào tạo. Từ đó đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, góp phần xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan thanh lịch. Hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường cũng như trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện công tác quản lý giáo dục, công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy. Phương châm chung cho sự phát triển đất nước là phát huy nội lực. Một trong những giải pháp kích thích sự phát huy nội lực là thực hiện quy chế dân chủ. Như vậy, một khi quy chế dân chủ trong nhà trường được thực hiện tốt thì sẽ phát huy được sức mạnh trí tuệ và tinh thần của các thành viên nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của nhà trường . Đất nư¬ớc ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi giáo dục phải đi tắt đón đầu. Do vậy, “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi d¬ưỡng nhân tài” là trọng trách cao cả đã đư¬ợc đặt lên vai sự nghiệp giáo dục, nơi đào tạo thế hệ chủ nhân tư¬ơng lai của đất nư¬ớc có trình độ tri thức cao. Để sự nghiệp giáo dục phát triển thì phải phát huy đ¬ược tiềm năng trí tuệ của đội ngũ giáo viên, đó chính là nội lực của sự nghiệp giáo dục. Muốn phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức thì phải phát huy quyền dân chủ trong đội ngũ trí thức. Thông qua việc thực hiện dân chủ trong nhà tr¬ường nhằm phát huy tốt nhất quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ lãnh đạo, giáo viên, cán bộ công chức học sinh và đoàn thể trong các hoạt động giáo dục đảm bảo cho hoạt động dạy và học đạt chất lượng, hiệu quả. Duy trì và đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường vẫn là biện pháp quan trọng và hiệu quả để kích thích mọi thành viên của nhà trường làm việc hết mình, lao động, giảng dạy và học tập. Trong quản lý nhà trường phổ thông hiện nay, việc thực hiện quy chế dân chủ nhiều khi chưa cải tiến kịp thời mà còn có lúc mắc sai lầm : bệnh thành tích, quan liêu, cửa quyền, áp đặt, thiếu trung thực trong đánh giá... Việc thực hiện dân chủ trong nhà trường vẫn còn mang nặng tính hình thức, chưa thực sự có chiều sâu. Khắc phục những sai lầm mới chỉ là một mặt của việc thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ sao cho phù hợp với những thành viên nhà trường của ngày hôm nay và ngày mai mới là việc rất khó. Nó đòi hỏi những nghiên cứu về lý luận và những phương pháp hành động mới cho phù hợp. Việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở một số trường học trên địa bàn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La còn chưa đầy đủ, chưa thường thường xuyên, đôi khi còn hình thức và chưa có chiều sâu dẫn đến nội bộ nhà trường nhiều lúc, nhiều nơi thiếu đoàn kết, chưa phát huy tốt sức mạnh tập thể, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục trong nhà trường. Chính vì vậy tôi chọn tiểu luận nghiên cứu “ Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở trường THCS Sốp Cộp huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La” với hy vọng đóng góp một phần trí tuệ của mình vào việc nâng cao chất lượng công tác thực hiện quy chế dân chủ ở trong các trường học.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Một số vấn đề về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hiện nay ( khóa luận tốt nghiệp)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY ( KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Một số vấn đề về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hiện nay ( khóa luận tốt nghiệp) Một số vấn đề về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hiện nay ( khóa luận tốt nghiệp) Một số vấn đề về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hiện nay ( khóa luận tốt nghiệp)

80 Đọc thêm

luận văn kết hợp dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế dân chủ ở xã trên địa bàn thành phố hà nội

LUẬN VĂN KẾT HỢP DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN VÀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phân tích cơ sở lý luận về dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như những vấn đề lý luận liên quan đến việc kết hợp giữa dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, yêu cầu khách quan cần tăng cường sự kết hợp đó trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phân tích những thành tựu và hạn chế trong kết hợp dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế dân chủ ở xã trên địa bàn thành phè Hà Nội những năm vừa qua. Đề xuất và luận chứng các giải pháp tăng cường sự kết hợp giữa dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế dân chủ ở xã trên địa bàn thành phè Hà Nội hiện nay.
Xem thêm

131 Đọc thêm

Luận văn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh bến tre thực trạng và giải pháp

LUẬN VĂN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Làm rõ vai trò ý nghĩa của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với quá trình phát triển dân chủ nước ta. Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh Bến Tre. Đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh và hoàn thiện việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời gian tới.

81 Đọc thêm

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ thông trên địa bàn hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Phân tích một số lý luận về dân chủ, dân chủ ở cơ sở và dân chủ trong trường học làm sáng tỏ sự cần thiết phải thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội hiện nay.Phân tích thực trạng, nguyên nhân và những kinh nghiệm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội hiện nay, dự báo những vấn đề đặt ra trong xu hướng vận động của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học ở Hà Nội trong những năm tới.Nêu mét số giải pháp và kiến nghị chủ yếu để thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường THPT ở Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Xem thêm

131 Đọc thêm

Tieu luan về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị thời kỳ mới

TIEU LUAN VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỜI KỲ MỚI

Thực trạng thực hiện dân chủ ở đơn vị trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phân tích quy chế dân chủ trong hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa, các khái niệm về quy chế dân chủ

12 Đọc thêm

Đánh giá chất lượng Chi bộ 2009

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ 2009

Kết quả Biên bản họp đánh giá:Thực hiện tốt: 5 điểm. c. Lãnh đạo xây dựngthực hiện Quy chế dân chủ nhà trường theo tinh thầncông khai, minh bạch các mặt hoạt động, nhất là công tác cán bộ, sử dụng kinh phí, tàisản công...- Thực hiện tốt:.............................................5 điểm.- Thực hiện khá:...........................................3 điểm.Kết quả Biên bản họp đánh giá:Thực hiện tốt: 5 điểm1 d. Đoàn kết nội bộ trên tinh thần giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ trongcông tác giảng dạy và bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng trướcâm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù đich; làm tốt công tác bảo vệ bí mật côquan, bí mật nhà nước.- Thực hiện tốt:.............................................5 điểm.- Thực hiện khá:...........................................3 điểm.Kết quả Biên bản họp đánh giá:Thực hiện tốt: 5 điểm đ. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phívà thực hành tiết kiệm; kiên quyết xử lý các cán bộ, đảng viên có hành vi tiêu cực, thamnhũng, lãnh phí trong công tác và học tập.- Thực hiện tốt:.............................................5 điểm.- Thực hiện khá:...........................................3 điểm.Kết quả Biên bản họp đánh giá:Thực hiện tốt: 5 điểm e. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trậttự an toàn trong trường học, bảo vệ tài sản và xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp củanhà trường. - Thực hiện tốt:.............................................5 điểm.- Thực hiện khá:...........................................3 điểm.Kết quả Biên bản họp đánh giá:Thực hiện tốt: 5 điểm 2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng (15 điểm):
Xem thêm

5 Đọc thêm

K/HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

K/HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

soạn giảng thực hiện chơng trình thời khoá biểu.- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khoẻ dạy con ngoan, xây dựng mối quan hệ tốt với gia đình, anh chị em đặc biệt là với bố mẹ chồng, chị dâu em chồng. Phấn đấu 100% gia đình giáo viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.+ Tích cực học hỏi đồng nghiệp, dự giờ để học tập kinh nghiệm + Tìm và tham khảo các tài liệu để phục vụ cho giảng dạy3+ Thực hiện nghiêm pháp lệnh dân số và kế hoạch hoá gia đình: Không sinh con thứ ba, nếu vi phạm thì chịu hình thức kỷ luật; cắt thi đua, chuyển trờng, Phấn đấu 100% giáo viên nữ đạt danh hiệu "giỏi việc trờng, đảm việc nhà"+ Tích cực sử dụng đồ dùng để nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, làm thêm đồ dùng để phục vụ cho giảng dạy, làm đồ dùng dự thi, tham gia các cuộc thi.+ Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt, nề nếp, kỷ cơng, kỷ luật trong dạy và học.+ Thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung bằng cáchThầy tích cực đổi mới phơng pháp, bám sát đối tợng học sinh, đổi mới hình thức kiểm tra phù hợp với trình độ đại trà để giúp học sinh có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Coi thi và kiểm tra nghiêm túc không để học sinh quay cóp khi làm bài.Trò tự giác tích cực học tập đấu tranh với những biểu hiện thiếu trung thực khi kiểm tra, tạo không khí thi đua sôi nổi.- Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở về hoạt động của nhà trờng+ Nắm vững và tham gia tích cực vào các kế hoạch của nhà trờng+ Kiểm tra việc thực hiện và kết quả các hoạt động+ Bàn bạc dân chủ công khai các chỉ tiêu phấn đấu tại hội nghị cán bộ công chức+ Thực hiện tốt nề nếp kỷ cơng trong hoạt động giáo dục và sinh hoạt, nghiêm túc phát biểu trong cuộc họp, không phát biểu ngoài nề gây mất đoàn kết nội bộ.+ Không vi phạm quy chế của nhà trờng, quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy.
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHƯỚC THÀNH.

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHƯỚC THÀNH.

chuẩn hóa, dần đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới; tuy nhiên cònbộc lộ nhiều bất cập như: tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp, số người chưa qua đào tạo cònnhiều, cụ thể:- Tổng số 19 cán bộ, công chức cơ sở của xã chỉ có 2 người đạt 1 chuẩn; 9người đạt 2 chuẩn; có 7 người đạt 3 chuẩn, 01 người chưa đạt chuẩn nào.- Về trình độ, chuyên môn thì mới chỉ có 11 người tốt nghiệp trung cấp; 02người trình độ đại học, 06 người chưa qua đào tạo.- Về trình độ chính trị: cao cấp 01; trung cấp: 06 người.- Tình hình hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội tươngđối tốt; đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trong năm 2013; hoạt động của Mặttrận, Đoàn Thanh niên – Công đoàn đạt khá; các Hội Nông dân, Phụ nữ, CCB cónhiều cố gắng những vẫn còn hạn chế và mức trung bình.- Tình hình an ninh, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững; các tệ nạn xã hộikhông phát sinh; không có các điểm nóng về khiếu nại, khiếu kiện...- So với tiêu chí nông thôn mới thì đã đạt.(kèm theo biểu số 12)2. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn:Trong thời gian qua tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn xã còn tươngđối phức tạp, an ninh tôn giáo chưa được đảm bảo, vụ việc về TTXH còn xảy ranhiều, nổi lên là các hành vi khai thác lâm, khoáng sản trái phép; phát rừng làmnương rẫy; tai nạn giao thông chưa giảm. Tuy nhiên Đảng ủy, UBND xã đã tậptrung lãnh chỉ đạo tốt công tác đảm bảo ANTT, không để xảy ra điểm nóng, giảiquyết tốt các vấn đề liên quan không kéo dài gây bất bình trong nhân dân, bướcđầu giảm dần sự phát sinh của tội phạm, duy trì trật tự kỷ cương của pháp luật,phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng nòng cốt làm công tác đảmbảo ANTT đạt được những thành tích nhất định, đại bộ phận nhân dân tin tưởngvào chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trong công việc cụthể của ngành:- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả về cácNghị quyết, Nghị định, Chỉ thị và các văn bản khác của ác cấp có liên quan đến
Xem thêm

28 Đọc thêm

hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ ở xã ở việt nam hiện nay tiểu luận cao học

HOÀN THIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

1. Tính cấp thiết của đề tài: Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời đánh dấu một bước chuyển biến vô cùng trọng đại của dân tộc ta. Nó đập tan ách thống trị thực dân tàn bạo, xoá bỏ chế độ phong kiến lỗi thời đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân được làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi dân chủ là một nội dung quan trọng. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực để nhân dân ta vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng, vừa là bản chất và đặc trưng của chế độ mới. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (121986) đã khẳng định: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đó nền nếp hàng ngày của xã hội mới, thể hiện chế độ nhân dân lao động tự quản lý nhà nước của mình. Trong quá trình xây dựng đất nước, quyền dân chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất nước trước hết và chủ yếu thông qua các cơ quan dân cử. Trong những năm 80 90 của thế kỷ XX tình hình vi phạm quyền dân chủ, tệ quan liêu tham nhũng diễn ra trầm trọng dẫn đến tình trạng khiếu kiện tập thể, sự phản ứng mạnh mẽ của nhân dân, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Ngày 18021998, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 30CTTƯ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể hoá một bước Chỉ thị này, ngày 1551998, Chính phủ ra Nghị định số 29NDCP về thực hiện dân chủ ở xã. Đây là những văn bản quan trọng do Đảng và Nhà nước ban hành nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, chuyên quyền độc đoán, hống hách, xa rời quần chúng, tạo động lực mạnh mẽ trong nhân dân, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã, ngoài những mặt tích cực đạt được đã bộc lộ những điểm chưa hoàn chỉnh như: Tính dân chủ hoá, công khai hoá trong việc cung cấp những thông tin có liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của nhân dân ở cơ sở còn hạn chế. Việc thực hiện chế độ lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành chủ trương chính sách của chính quyền còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, chưa quy định rõ ràng trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện Quy chế dân chủ. Còn thiếu các phương thức cụ thể để thực hiện phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra một nội dung quan trọng của việc thực hiện quyền dân chủ ở cấp xã. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việc triển khai nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở xã ở Việt Nam hiện nay là việc làm cần thiết có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đáp ứng yêu cầu bức xúc hiện nay là xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Đề tài hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay

ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM HIỆN NAY

Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, đổi mới hệ thống chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ hệ trọng đó đã được Đảng ta khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991: “Toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân” 7, tr.19. Như vậy, quyền lực của nhân dân lao động có được đảm bảo hay không chính là tuỳ thuộc chủ yếu ở hệ thống chính trị có được đổi mới và hoàn thiện hay không. Khi công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu, Đảng ta chủ trương hướng mạnh về cơ sở, quan tâm củng cố cơ sở xã hội của chính trị, đề cao các sáng kiến và tính chủ động từ cơ sở. Tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (9 2006) đặc biệt coi trọng đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở cơ sở nông thôn (xã, thị trấn). Đây cũng là thể hiện nhận thức mới của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị. Những nguyên tắc, yêu cầu, nội dung, phương thức đổi mới hệ thống chính trị cấp vĩ mô chi phối quá trình đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở và sự đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở có tác động tích cực trở lại hệ thống chính trị nói chung. Cơ sở (xã, phường, thị trấn), trong đó xã là chủ yếu, chiếm tới 85% trong tổng số các đơn vị hành chính cấp cơ sở, do vậy hệ thống chính trị ở cơ sở thuộc khu vực nông thôn giữ vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Hệ thống chính trị cấp cơ sở ở nông thôn trên địa bàn Kon Tum trong thời gian qua đang tiếp tục được củng cố, hoàn thiện nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách thực sự. Tuy nhiên trong những năm gần đây, vấn đề bức xúc đã và đang đặt ra bởi hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn bộc lộ nhiều yếu kém như: hệ thống tổ chức vẫn chưa ổn định; mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị ở đây còn nhiều bất cập; các tổ chức còn lúng túng trong hình thức tổ chức và phương thức hoạt động. chưa ngang tầm với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tình hình đó phải được khắc phục, phải được giải quyết. Việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cấp cơ sở ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết để đảm bảo sự ổn định, phát triển lâu bền của nông thôn KonTum đi lên CNXH hoà nhập chung với tiến trình phát triển của đất nước. Vì vậy, việc nghiên cứu “Hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay” dưới góc nhìn của Chính trị học là vấn đề có tính lý luận và thực tiễn quan trọng vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách hiện nay. Đó là lý do tôi chọn đề tài này làm luận văn thạc sĩ Khoa học Chính trị học chuyên ngành Chính trị học.
Xem thêm

120 Đọc thêm

Quyết định số 17/QĐ-BTP ppsx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/QĐ-BTP PPSX

Khách mời: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đại diện Ban Dân vận Trung ương; đại diện Vụ I Ban Dân vận Trung ương; đại diện Lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Lãnh đạo Cục A25 Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội. Đại biểu Bộ Tư pháp: Lãnh đạo Bộ; Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Bộ; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ, đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ (mỗi đơn vị cử 50% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động). Tổng số khách mời và đại biểu dự Hội nghị: khoảng 450 đại biểu. 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị: thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành. Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để biết); - Như Điều 4 (để thực hiện); - Kho bạc Nhà nước (nơi mở TK giao dịch); - Cục CNTT (để đăng tin); - Lưu VT. CĐ. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Xem thêm

3 Đọc thêm

 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HCM VÀO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI1

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HCM VÀO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI1

Lỗ Mạnh Tuấn –nhóm 14II, Vận dụng tư tưởng HCM vào việc xây dựng Nhà nước trong công cuộc đổi mới1, Việc thực hiện quy chế dân chủ của Nhà nước ta hiện nay1.1, Sự cần thiết và ý nghĩa của việc thực hiện quy chế dân chủ Quyền làm chủ thật sự của nhân dân chính là một nội dung cơ bản trong yêu cầu xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước đòi hỏi phải chú trọng bảo đảm và phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong vấn đề này, việc mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng. Chính vì vậy, quyền làm chủ của nhân dân phải được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật, đưa Hiến pháp và pháp luật vào trong cuộc sống. Cần chú ý đến việc bảo đảm cho mọi người được bình đẳng trước pháp luật, xử phạt nghiêm minh mọi hành động vi phạm pháp luật, bất kể sự vi phạm đó do tập thể hoặc cá nhân nào gây ra. Có như vậy dân mới tin và mới bảo đảm được tính chất nhân dân của Nhà nước ta. Hiện nay chúng ta đang từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân và vì dân. Chỉ khi có một Nhà nước như vậy mới có thể phát huy được quyền dân chủ của nhân dân, đảm bảo quyền sống, quyền được làm việc, được lao động, được học hành, được đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nó ảnh hưởng tới sự lành mạnh của nền dân chủ, tới cuộc sống và số phận của từng người dân, tới chiều hướng phát triển của xã hội. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong Nhà nước đó, dân chủ đi đôi với kỷ cương trật tự, được thể chế hoá thành pháp luật, trong khuôn khổ của pháp luật. Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân biểu hiện trực tiếp sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là một nhà nước đại diện cho quyền lực chân chính của nhân dân; một tổ chức nhà nước dựa trên nền dân chủ, vì dân chủ và do đó bằng pháp luật và vì công lý.1.2, Việc xây dựngthực hiện quy chế dân chủ trong thời gian qua Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định và hướng dẫn việc xây dựngthực hiện pháp luật dân chủ cơ sở. Quy chế dân chủ cơ sở ra đời đánh dấu một bước tiến bộ xã hội lớn nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TÁI ĐỊNH CƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚC THỊNH HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2011 2014

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TÁI ĐỊNH CƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚC THỊNH HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2011 2014

và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo một số địa phương cònchưa đồng đều. Một số các sở, ban, ngành, địa phương còn chưa chủ động rút kinhnghiệm qua thực tế chỉ đạo. Sự phối hợp hoạt động và tham mưu còn thiếu chặt chẽ,tâm huyết.2.2.2.3. Tình hình xây dựng nông thôn mới Quảng NinhNgay từ cuối năm 2011, Quảng Ninh đã trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nướchoàn thành công tác quy hoạch xây dựng NTM; tỷ lệ đường giao thông xã, liên xã,được thảm nhựa, đổ bê-tông đạt 72%; tỷ lệ các thôn, bản được sử dụng điện lướiquốc gia đạt 99,45%; 100% số xã có cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt cho cáchoạt động văn hóa truyền thống; giá trị đầu tư trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh13đã tăng gấp 20 lần so với năm 2010; thu nhập bình quân đã tăng 14,5%, góp phầngiảm hộ nghèo chung toàn tỉnh xuống còn 2,42%. Đến nay, toàn tỉnh đã có 34 xã cơbản đạt nông thôn mới và phấn đấu năm 2014 có thêm 33 xã cơ bản đạt tiêu chíNTM, trong đó có 13 xã đăng ký về đích sớm so với lộ trình đề ra.Để có kết quả này, phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" của tỉnhQuảng Ninh đã được đẩy mạnh thành cao trào với năm chương trình cụ thể. Đó là,phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng NTM" với hơn 75 nghìn ngàycông làm hơn 180 km đường giao thông các loại; phong trào "Thành thị giúp đỡnông thôn" được cụ thể hóa bằng các công trình, hiện vật cụ thể với tổng giá trị là15,193 tỷ đồng. Cùng với các phong trào này thì cộng đồng doanh nghiệp trên địabàn tỉnh đã đồng hành xây dựng NTM bằng việc hỗ trợ vốn xây dựng kết cấu hạtầng, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tế, lao động nông thôn, cam kết bán vật liệu theo phương thức trả chậm,giảm giá bán 10%, hỗ trợ trực tiếp các công trình hạ tầng nông thôn theo phươngthức "Chìa khóa trao tay". Phong trào "Nông dân tự lực sáng tạo trong xây dựngNTM" được phát huy tối đa, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự
Xem thêm

61 Đọc thêm

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN

Nhận thấy được vai trò và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng nông mới huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng yên cũng đã bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Với kết cấu gồm 12 xã và một thị trấn Mỹ Hào đã thực hiện một cách nghiêm túc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả rất lớn.Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chính sách còn gặp nhiều khó khăn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhóm chúng em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Chính sách xây dựng nông thôn mới – Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên”
Xem thêm

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề