CƠ SỞ ĐỂ TRUY CỨU TNPL CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA VPPL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CƠ SỞ ĐỂ TRUY CỨU TNPL CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA VPPL":

Chủ nghĩa hiến pháp và những yếu tố cấu thành doc

CHỦ NGHĨA HIẾN PHÁP VÀ NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH

có trách nhiệm tuân thủ những hiệp ước này. Họ thường tham khảo tòa án các nước khác về những vấn đề chung. Kết quả là sự ra đời một bộ luật hiến pháp quốc tế về nhân quyền. Mọi hiến pháp mới hiện nay đều có tuyên bố về các quyền con người cơ bản. Điều này vẫn chưa đủ. Hiến pháp phải thành lập các thể chế bảo đảm thực thi những quyền đó. Hiến pháp phải quy định cụ thể rằng, những ai kiện cáo quyền của họ bị xâm hại đều được tiếp cận với tòa án, và nếu một vụ xâm hại đã xảy ra thì nạn nhân có thể có được giải pháp phù hợp cho vụ đó. Nhiều nước đã nhận ra rằng, một viên thanh tra (thường là một điều tra viên hay người hòa giải khiếu kiện) là rất cần thiết trong vấn đề này. Một phòng đặc biệt trong văn phòng công tố viên nhà nước cũng có thể rất hữu ích. - Điều đặc biệt quan trọng đối với chủ nghĩa hiến pháp là nhà nước phải tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc minh bạch, công dân có thể biết được việc Chính phủ có thực hiện đúng đắn nhiệm vụ của mình và hành động vì lợi ích của nhân dân hay không. Hiến pháp cần có những quy định cho phép công dân tiếp cận nhanh chóng và ít tốn kém tất cả các tài liệu, văn bản của Chính phủ, ngoại trừ việc công bố những tài liệu có thể đe dọa đến an ninh quốc gia, tính riêng tư cá nhân, thực thi luật hay một số lợi ích quốc gia quan trọng khác Nói tóm lại, từ những yếu tố cấu thành của chủ nghĩa hiến pháp nói ở phần trên, chúng ta có thể kết luận: hiến pháp là một phần quan trọng của nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền là một nhà nước hợp hiến, chính quyền nhà nước được thành lập thông qua những cuộc bầu cử chân chính và có sự giới hạn quyền lực nhà nước, với mục tiêu bảo vệ quyền con người./. * PGS, TS. Nguyễn Đăng Dung
Xem thêm

12 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA THUẾ

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CỦA THUẾ

Lời Nói Đầu"Thuế là một phần thu nhập mà mỗi một tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước theo luật dịnh để đáp ứng nhu cầu chi tiêu theo chức năng của nhà nước; người đóng thuế được hưởng hợp pháp phần thu nhập còn lại''Để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa dịch vụ khuyến khích nền kinh tế quốc dân, đông viên phần thu nhập của người tiêu dùng và ngân sách nhà nước và chánh được những nhược điểm của thuế doanh thu ''thuế đánh chồng lên thuế'' và thuế lợi tức. Việc ra 2 loại thuế mới- thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT đã làm cho nguồn thu của ngân sách lớn, khuyến khích nền kinh tế phát triển, các thành viên doanh nghiệp không phải đóng mà chỉ là người thu hộ Nhà nước, đồng thời với việc miễn thuế đã làm cho nền kinh tế nước ta vân động liên tục. Việc ra 2 loại thuế mới đã làm cho nền kinh tế nước ta hội nhập với các nước trên thế giới, giúp việc trao đổi mua bán được thuận tiện hơn. Việc ra hai loại thuế mới là tất yếu khách quan, phù hợp với tình hình kinh tế của nước ta.Công bằng với mọi ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ, tạo mặt bàng kinh doanh. VAT, thuế thu nhập DN góp phần đổi mới tư duy về cơ chế nộp thuế, hạn chế đối tượng chốn thuế1I-Các yếu tố cấu thành một sắc thuếMỗi sắc thuế có mục đích, yêu cầu riêng nhưng đềù được cấu thành bởi những yếu tố sau:1-Tên gọi của thuế.2-Đôí tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế: Xác định thuế dược đánh trên loại đối tượng nào (hàng hóa, dịch vụ )hoặc thuế không đánh vào đối tượng nào. Yếu tố này thường được sử dụng trong các sắc thuế gián thu.3-Đối tượng nộp thuế, đối tượng không phải nộp thuế: Xác định tổ chức hay cá nhân nào có nghĩa vụ phải nộp hoặc không phải nộp một loại thuế nhất định.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Khái niệm và các yếu tố cấu thành lãi suất

KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH LÃI SUẤT

Khái niệm và các yếu tố cấu thành lãi suất.1. Khái niệm.Lãi suất là một trong những vấn đề hết sức phức tạp. Nó là một công cụ rất nhạy cảm trong điều hành chính sách tiền tệ của mọi Ngân hàng Trung ơng (NHTW) đặc biệt ở những nớc đang phát triển . Vì vậy, có rất nhiều cách hiểu về lãi suất, trong đó chúng ta có thể đa ra một vài khái niệm cơ bản về lãi suất nh sau:1* Lãi suất là giá cả sử dụng tiền vốn, gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng, đồng thời gắn liền với hoạt động kinh tế liên quan đến hoạt động gửi tiền và vay tiền. Đồng thời, lãi suất còn là công cụ để điều hành chính sách tiện tệ của NHTW mỗi nớc.2* Lãi suất danh nghĩa là mức lãi suất đợc ấn định trên thị trờng, không đợc điều chỉnh theo sự thay đổi của mức giá.3* Lãi suất thực là lãi suất đợc chỉnh lại cho đúng theo những thay đổi dự tính về mức giá, do đó nó phản ánh chính xác hơn chi phí thật của việc vay tiền. Theo Fishes, lãi suất danh nghĩa (i) bằng lãi suất thực (r) cộng với mức lạm phát dự tính: i = r + .4* Lãi suất hoàn vốn: Là một lãi suất làm cân bằng giá trị hiện tại của tiền thanh toán nhận đợc theo một công cụ nợ với giá trị hôm nay của công cụ đó. Đây là phép đo đợc các nhà kinh tế coi là phép đo lãi suất chính xác nhất.5* Lãi suất tái cấp vốn: Là lãi suất do NHNN áp dụng khi tái cấp vốn.6* Lãi suất tái chiết khấu: Là hình thức tái cấp vốn đợc áp dụng khi NHNN tái chiết khấu thơng phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác cho các tổ chức tín dụng. 7* Lãi suất liên ngân hàng: Là mức lãi suất trên thị trờng tiền tệ liên ngân hàng, nơi các ngân hàng thực hiện việc vay và cho vay lẫn nhau, nó chỉ dẫn chính xác hơn về chi phí vốn vay của các ngân hàng và cung cầu vốn trên thị trờng.2.Các yếu tố cấu thành lãi suất.Lãi suất đợc hình thành từ rất nhiều yếu tố vật chất và phi vật chất. Những yếu tố này luôn luôn biến động đòi hỏi sự theo dõi thờng xuyên để định lợng chúng, đặt ra mức lãi suất phù hợp.2.1 Yếu tố vật chất.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp thực trạng và giải pháp
Xem thêm

85 Đọc thêm

 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA CÔNG SỞ

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA CÔNG SỞ

cho mọi người ý thức với chính bản thân và ý thức được trong mối liên hệ với mọingười “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.* Việc bài trí công sở (treo Quốc huy và Quốc kỳ): Quốc huy phải được treo trangtrọng tại phía trên cổng chính hoặc toà nhà chính nơi cơ quan làm việc. Kích thướccủa Quốc huy phải phù hợp với không gian treo; không treo Quốc huy đã quá cũhoặc đã bị hư hỏng. Đối với Quốc kỳ cũng cần được treo tại nơi trang trọng trướccông sở hoặc toà nhà chính. Quốc kỳ được treo phải đúng về tiêu chuẩn, kích thước,màu sắc như đã quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam.* Bài trí khuôn viên công sở: Mỗi cơ quan khi hoạt động đều phải gắn biển tên cơquan tại cổng chính, ghi đầy đủ tên cơ quan bằng tiếng Việt và địa chỉ của cơ quanđóng trụ sở. Tại các phòng làm việc phải gắn biển tên ghi rõ họ tên đơn vị, họ vàtên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức…Tài liệu, hồ sơ và các phương tiệnlàm việc cần sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mỗi cơ quan cần phải sắp xếp một khuvực thuận tiện để phương tiện giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức và củakhách đến giao dịch tại cơ quan.* Vị trí địa lý, phong tục tập quán: Vị trí khung cảnh nơi làm việc của cán bộ côngchức bao gồm các yếu tố nghỉ ngơi, giải trí,làm việc ảnh hưởng đến tâm lý, thểtrạng, thể lực và năng suất lao động của cán bộ công chức[2]. Cần bố trí công sở ởvị trí thuận lợi nằm ở trung tâm khu vực đển tiện cho giao thông, liên lạc, có diệntích phù hợp, có môi trường trong sạch, không ô nhiễm, trụ sở cơ quan phải phùhợp với vị trí địa lý[3].Văn hóa công sở xuất phát tứ vai trò của chính công sở trong đời sống xã hội vàtrong hoạt động của bộ máy hành chính mà nó là một bộ phận cấu thành. Xây dựngvăn hóa công sở là xây dựng một nền nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ.Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lỹ cũng như toàn bộ thành viên của cơ quan phảiquan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình. Người chỉ huy phải hiểurõ vai trò của các nhân viên, đưa ra các mệnh lệnh chỉ huy chính xác đúng đắn, giải
Xem thêm

4 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH DỊCH VỤ

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH DỊCH VỤ

Chương 2: Các yếu tố cấu thành DV2.1. Khách hàng2.1.1. Vai trò của khách hàng trong quá trình tạo DV- Khách hàng tham gia trực tiếp vào quá trình cung ứng DV:Khác với quá trình sx hàng hoá thông thường, không có sự tham gia của khách hàng. Trong kinh doanh DV, khách hàng tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra DV, khách hàng được coi là một trong những yếu tố tạo ra DV. Sơ đồ:- Khách hàng là người tiêu dùng DV: khách hàng mua và tiêu dùng DV của nhà cung ứng. Khác với khách hàng tiêu dùng hàng hoá thông thường, trong tiêu dùng DV, khách hàng buộc phải có mặt tại nơi cung ứng DV, tiêu dùng DV đồng thời với quá trình tạo ra DV, không được kiểm nghiệm trước DV mà buộc phải tin vào nhà cung ứng...- Khách hàng là một nhân viên không được trả lương: đối với các loại DV tự phục vụ thì đặc điểm này thể hiện rất rõ. Khách hàng làm những phần việc mà lẽ ra nhân viên phục vụ phải làm. Ví dụ: DV bán xăng tự động; DV tiệc buffet,...- Khách hàng là nhà quản trị quá trình sx: + Thông qua quyết định mua hàng của mình, khách hàng cho doanh nghiệp biết được cần phải làm gì. Ví dụ: những loại hoa quả còn nguyên trên sạp cho thấy khách hàng không hứng thú với chúng và do đó nhà quản trị biết mình cần điều chỉnh loại hàng hoá cung ứng cho khách hàng...+ Khách hàng là người kiểm soát trong suốt quá trình: khách hàng là người tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra DV, họ đóng vai trò như nhà quản trị, kiểm soát quá trình tác nghiệp của nhân viên, phát hiện kịp thời những sai sót của nhân viên trong quá trình cung ứng DV.+ Khách hàng là người hoạch định: thông qua việc đặt hàng của mình, khách hàng đã hoạch định kế hoạch sx cho nhà cung ứng DV+ Khách hàng là người khen thưởng, kỷ luật nhân viên: trong suốt quá trình tạo ra DV, khách hàng kiểm soát hoạt động của nhân viên, họ sẽ khen thưởng những nhân viên làm việc tốt, phê bình những nhân viên làm việc chưa tốt- Khách hàng là đối tượng LĐ: do sx và tiêu dùng diễn ra đồng thời cả về không gian và thời gian nên khách hàng được coi là một yếu tố cấu thành nên sản phẩm DV, không có khách hàng thì không có DV.→ Nhà cung ứng phải nhận thức rõ vai trò của khách hàng, lợi dụng khách hàng; có
Xem thêm

9 Đọc thêm

Những yếu tố sẽ cấu thành sự thành công của event doc

NHỮNG YẾU TỐ SẼ CẤU THÀNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA EVENT

Những yếu tố sẽ cấu thành sự thành công của event Một sự kiện thành công sẽ được khách tham dự ấn tượng và nhớ mãi. Để cấu thành nên một sự kiện cần rất nhiều yếu tố và các yếu tố này phải có sự gắn kết nhất định. Tuy nhiên, không nhất thiết phải là toàn bộ sự kiện phải có sự ấn tượng ở mọi chi tiết, chỉ cần 1 chi tiết nổi bật và làm thật tốt chi tiết này thì cũng đã là một thành công cho sự kiện rồi. Chủ đề "đắt giá" Chủ đề là một yếu tố quan trọng đối với sự kiện, chúng ta đều hiểu nó gần như là xương sống, định hình cho sự kiện của chúng ta. Để có chủ đề tốt, ngoài những ý tưởng đột phá thì việc tìm hiểu kỹ về khách hàng rất quan trọng, nó giúp chúng ta đi sát với mục tiêu của sự kiện hơn. Đây chính là điều mà mọi khách hàng mong đợi. Hơn nữa, một chủ đề tốt giúp chúng ta tự tin phát triển các chi tiết khác, chỉ cần chúng bám sát với các nội dung chính. Key moment ấn tượng Đây thường là điều mà mọi người làm sự kiện đều hướng đến và xem như là sự sống còn của sự kiện, vì không có một khoảnh khắc ấn tượng, thu hút và tạo bất ngờ lớn cho khán giả xem như sự kiện đó không có gì nổi bật. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một yếu tố nên có chứ không hoàn toàn quyết định sự thành bại của sự kiện. Nó chỉ thực sự quan trọng khi bạn dùng nó làm điểm nhấn của cả một sự kiện. Còn nếu cố gắng làm cho mọi thứ đều trở nên đặc sắc thì có khi lại đang đánh đồng, khiến cho sự kiện bị dung hòa, không có điểm nổi bật. Thiết kế độc đáo Không cần diễn đạt bằng lời nói, đôi khi những hình ảnh cũng có sức mạnh to lớn hơn cả ngôn ngữ. Những thiết kế độc đáo cuốn hút ngay từ những chi tiết đầu tiên,
Xem thêm

5 Đọc thêm

Ý NGHĨA CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHỦ THỂ VI PHẠM PHÁP LUẬT.

Ý NGHĨA CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHỦ THỂ VI PHẠM PHÁP LUẬT.

Như vậy là ý nghĩa quan trọng nhất của các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật là xác định được cơ sở thực tế để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể vi phạm pháp.Hơn thế việc[r]

9 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CUỘC HUÂN LUYỆN

CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CUỘC HUÂN LUYỆN

giữa các phòng ban hàng tuần nhưng tôi hầu như chẳng có chút kinh nghiệm gì về lĩnh vực ấy cả. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ tổ chức cuộc họp nào cho phòng của chúng tôi. Tôi cảm thấy khá căng thẳng khi điều hành một cuộc họp xuyên phòng ban như thế này.” Bằng cách yêu cầu Laura tự đánh giá trên cơ sở những yêu cầu của vị trí mới và sau đó lắng nghe cô, vị sếp này đã biết được điều mà ông đã không tính tới: cảm giác chưa sẵn sàng của cô cho một lĩnh vực chính của công việc. Vì vậy ông đã tạo cơ hội cho Laura tham gia chủ trì những cuộc họp cấp phòng ban, và huấn luyện cô để cải thiện năng lực thực hiện và cả sự tự tin của cô nữa. Việc tự đánh giá của nhân viên có hai lợi ích. Thứ nhất, nó lôi kéo nhân viên tham gia vào quy trình huấn luyện. Sự tham gia này thiết lập tinh thần hợp tác cho quy trình đánh giá và giúp nhân viên cởi mở hơn đối với ý kiến phản hồi của nhà quản lý. Thứ hai, nhà quản lý sẽ có quan điểm nhìn nhận khác về công việc của cấp dưới cũng như các vấn đề liên quan để tránh phạm những sai lầm không đáng có khi phán xét một tình huống. Cả sự tham gia của nhân viên lẫn quan điểm của họ sẽ làm cho công tác huấn luyện có mục tiêu và hiệu quả hơn. Chuẩn bị là khâu mở đầu cần thiết của công tác huấn luyện, giúp nhà quản lý xác định các nguyên nhân của vấn đề về năng lực thực hiện cũng như thúc đẩy nhân viên đương đầu với các lĩnh vực kỹ năng và năng lực thực hiện mà họ cần giúp đỡ. Khi cả hai bên đã chuẩn bị, hãy sẵn sàng cho bước huấn luyện tiếp theo: thảo luận. Tóm tắt * Việc chuẩn bị sẽ giúp công tác huấn luyện hiệu quả hơn. * Việc chuẩn bị bắt đầu bằng quan sát trực tiếp để hiểu được tình huống, nhân viên, hành vi và các kỹ năng hiện tại của nhân viên để nhà quản lý có thể đưa ra những lời khuyên kịp thời, phù hợp và hiểu biết. * Hãy quan sát và tìm hiểu nguyên nhân của việc thực hiện công việc kém hiệu quả của nhân viên. * Hãy tìm các lỗ hổng về năng lực thực hiện và sự thiếu hụt kỹ năng. Đây là các cơ hội huấn luyện tốt nhất của nhà quản lý.
Xem thêm

6 Đọc thêm

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNGĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNGĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNGĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚIPGS.TS Nguyễn Hữu HảiI. NỀN HÀNH CHÍNH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. Các yếu tố cấu thành nền hành chínhCó nhiều cách định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (Bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật.Như vậy, muốn có nền hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đủ các yếu tố sau:- Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước và tài phán hành chính ;- Thứ hai, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền hành pháp;- Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nền hành chính;Thứ tư, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính. Giữa các yếu tố của nền hành chính có mối quan hệ hữu cơ và tác động lẫn nhau trong một khuôn khổ thể chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính nhà nước cần phải cải cách đồng bộ cả bốn yếu tố trên. Hoạt động của nền hành chính nhà nước được thực hiện dưới sự điều hành thống nhất của Chính phủ nhằm phát triển hệ thống và đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế -xã hội theo định hướng. Trong quá trình đó, các chủ thể hành chính cần thực hiện sự phân công, phân cấp cho các cơ quan trong hệ thống nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và thế mạnh riêng có của từng ngành, từng địa phương vào việc thực hiện mục tiêu chung của nền hành chính.2. Những đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước Việt Nam
Xem thêm

15 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DƯA CHUỘT TRỒNG TRONG KHAY XỐP VỤ THU ĐÔNG 2009

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DƯA CHUỘT TRỒNG TRONG KHAY XỐP VỤ THU ĐÔNG 2009

nhỏ ở sân thượng, ban công, hành lang tạo cho ta một không gian thú vịgiúp giảm stress hiệu quả. Như vậy có được những khay, thùng xốp đểtrồng rau là điều mong muốn của người dân sống trong các đô thị chungcư,…Một giải pháp đặt ra là trồng rau trong các hộp xốp với các giá thểtrồng: xơ dừa, trấu hun, đất bột,…tốn một diện tích nhỏ, có thể đặttrên nhiều vị trí khác nhau, tận dụng nhiều khoảng trống trong nhà,không tốn nhiều kinh phí, đơn giản, tận dụng được lao động những lúcnhàn rỗi, rau tự trồng nên an toàn và đáp ứng được nhu cầu trực tiếptrong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó thì phương thức sản xuất nàygiúp người trồng có thời gian thư giãn làm giảm những stress của cuộcsống. Trồng rau trong khay xốp tuy có nhiều ưu điểm nhưng vẫn chưađược ứng dụng rộng rãi vào thực tế. Rau trồng trong khay chậu sinh trưởng, phát triển và cho năngsuất cao phụ thuộc vào vật liệu làm khay chậu, tỉ lệ phối trộn giáthể, quy trình chăm sóc hợp lí,…song ảnh hưởng của giá thể đóng vaitrò quan trọng.Để giải pháp trên được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, tìm được loạigiá thể phù hợp nhất thì cần sự nghiên cứu của các nhà nông học. Vớinhiệm vụ đó chúng tôi tiến hành đề tài:“ Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năngsuất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009”1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài1.2.1. Mục đích Trên cơ sở đánh giá quá trình sinh trưởng, phát triển, các yếu tốcấu thành năng suất và chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vớicác công thức phối trộn giá thể khác nhau, xác định được công thứcphối trộn giá thể phù hợp nhất làm tăng năng suất, chất lượng dưachuột. Từ đó góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật trồng dưa chuộttrong khay xốp phục vụ sản xuất.
Xem thêm

35 Đọc thêm

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNGĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNGĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNGĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚIPGS.TS Nguyễn Hữu HảiI. NỀN HÀNH CHÍNH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. Các yếu tố cấu thành nền hành chínhCó nhiều cách định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (Bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật.Như vậy, muốn có nền hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đủ các yếu tố sau:- Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước và tài phán hành chính ;- Thứ hai, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền hành pháp;- Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nền hành chính;Thứ tư, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính. Giữa các yếu tố của nền hành chính có mối quan hệ hữu cơ và tác động lẫn nhau trong một khuôn khổ thể chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính nhà nước cần phải cải cách đồng bộ cả bốn yếu tố trên. Hoạt động của nền hành chính nhà nước được thực hiện dưới sự điều hành thống nhất của Chính phủ nhằm phát triển hệ thống và đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế -xã hội theo định hướng. Trong quá trình đó, các chủ thể hành chính cần thực hiện sự phân công, phân cấp cho các cơ quan trong hệ thống nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và thế mạnh riêng có của từng ngành, từng địa phương vào việc thực hiện mục tiêu chung của nền hành chính.2. Những đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước Việt Nam
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tài liệu VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ pptx

TÀI LIỆU VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PPTX

lỗi là trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực of 1 người đối vs hành vi trái PL of họ và hậu quả of hành vi đó. _ 1 người bị coi là có lỗi khi thực hiện 1 hành vi trái PL có kết quả of sự tự lựa chọn >< 1 hành vi dù trái PL nhưng trong trường hợp chủ thể ko có sự lựa chọn nào khác thì người đó ko có lỗi  ko VPPL== Tóm lại,1 hiện tượng cụ thể chỉ bị coi là VPPL khi chứa đựng đầy đủ các dấu hiệu này. Chỉ những hành vi trái PL of người có năng lực trách nhiệm plý thực hiện trong trường hợp có lỗi ms bị coi là VPPL 2. Cấu thành vi phạm pháp luật: là toàn bộ những yếu tố, những bộ phận làm thành 1 VPPL cụ thể, bao gồm mặt khách quan, chủ thể, mặt chủ quan và khách thể2.1. Mặt khách quan of VPPL: những biểu hiện ra bên ngoài TGKQ của VPPL _ KH pháp lý phân biệt 2 hình thức biểu hiện của hành vi trái PL là hành đông và ko hành động ( hành động: chủ thể có hành vi bị PL cấm ; ko hành động: chủ thể ko thực hiện sự bắt buộc of PL)1 _ Sự thiệt hại do hành vi trái PL gây ra cho xh được gọi là hậu quả of VPPL. Biểu hiện: sự biến đổi tình trạng bt của các quan hệ xh bị xâm hại, có thể là thiệt hại cụ thể như tài sản, tính mạng hoặc trừu tượng như nhân phẩm, danh dự...  thiệt hại cho xh là cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm cho xh of VPPL _ giữa hành vi trái PL và hậu quả nó gây ra có mqh nhân quả. 2.2. Chủ thể của VPPL: là cá nhân, tổ chức có NLTNPL đã thực hiện hành vi VPPL _ cá nhân: con người cụ thể, NLTNPL xác định trên cơ sở tuổi, khả năng nhận thức _ tổ chức: nhóm người có liên kết chặt chẽ, thành lập hoạt động nhằm đạt mục tiêu nhất định phân biệt: tổ chức là chủ thể VPPL phải là tổ chức hợp pháp >< VPPL có tổ chức: 1 nhóm người liên kết vs nhau cùng VPPL, sự tồn tại of họ là bất hợp
Xem thêm

4 Đọc thêm

Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước

NỀN HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Quan niệm về năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: Cải cách nền hành chính nhà nước là trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, với mục tiêu là xây dựng một nền hành chính trong sạch có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. Như vậy, năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính vừa là mục tiêu của cải cách hành chính, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính, trước tiên cần làm rõ và nhận thức đầy đủ các khái niệm về năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước. 1.1. Năng lực của nền hành chính nhà nước là khả năng thực hiện chức năng quản lý xã hội và phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính. Nói một cách khác, đây là khả năng huy động tổng hợp các yếu tố tạo thành sức mạnh thực thi quyền hành pháp của các chủ thể hành chính. Các yếu tố cấu thành năng lực của nền hành chính nhà nước gồm: - Hệ thống tổ chức hành chính được thiết lập trên cơ sở phân định rành mạch chức năng, thẩm quyền giữa các cơ quan, tổ chức, các cấp trong hệ thống hành chính; - Hệ thống thể chế, thủ tục hành chính được ban hành có căn cứ khoa học, hợp lý, tạo nên khuôn khổ pháp lý và cơ chế vận hành đồng bộ, nhịp nhàng, nhanh nhạy, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước; - Đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và kỹ năng hành chính với cơ cấu, chức danh, tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu cụ thể của việc thực thi công vụ; - Tổng thể các điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính cần và đủ để đảm bảo
Xem thêm

28 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DƯA CHUỘT TRỒNG TRONG KHAY XỐP VỤ THU ĐÔNG 2009

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DƯA CHUỘT TRỒNG TRONG KHAY XỐP VỤ THU ĐÔNG 2009

1.2.2. Yêu cầu- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hạitrên cây dưa chuột trồng trong khay xốp với những công thức phối trộngiá thể khác nhau.- Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và chất lượng của dưa chuột.- Xác định được công thức phối trộn giá thể thích hợp cho sản xuất dưachuột trong khay xốp.- Đánh giá hiệu quả kinh tế của dưa chuột trồng trong khay xốp vớinhững công thức phối trộn giá thể khác nhau.PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU2.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh đối với cây dưa chuột Điều kiện môi trường tác động đến sinh trưởng của cây dưa, baogồm: khí hậu (ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ), thổ nhưỡng, yếu tố sinh vậtvà tác động của con người. Về mặt sinh lý học cây dưa chuột phản ứngmạnh với tác động của điều kiện ngoại cảnh.2.1.1. Nhiệt độ:Dưa chuột cũng như các cây trong họ bầu bí rất mẫn cảm với sương giáđặc biệt là nhiệt độ thấp [2]. Dưa chuột thuộc nhóm cây ưa nhiệt, yêucầu khí hậu ấm áp và khô ráo để sinh trưởng, phát triển. Dưa chuột yêucầu đất ấm áp để nảy mầm, nhiệt độ bình thường tối thiểu từ 10-180C.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình nảy mầm là rất lớn vì vậy phảinghiên cứu kỹ mới đi đến quyết định khi nào và ở đâu có thể gieo thẳngdưa chuột. Nhiệt độ tối thiểu cho dưa chuột nảy mầm là 15,50C, nhiệtđộ tối đa là 40,50C, nhiệt độ thích hợp là >15,5-350C. Nhiệt độ thíchhợp cho sinh trưởng là 200C. Ở 120C cây sinh trưởng rất chậm, ở nhiệtđộ thấp kéo dài (150C) các giống sinh trưởng rất khó khăn, đốt ngắn,lá nhỏ, hoa đực màu nhạt, vàng úa. Ở 50C hầu hết các giống dưa chuộtcó nguy cơ bị chết rét, khi nhiệt độ lên cao 400C cây ngừng sinhtrưởng, hoa cái không xuất hiện. Lá bị héo khi nhiệt độ trên 400C. Hầuhết các giống dưa chuột đều phải qua giai đoạn xuân hoá ở nhiệt độ
Xem thêm

35 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

CÁC YẾU TỐ ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

Bài tập lớn học kỳ II. NỘI DUNG1. Khái quát về nhân cách Khi xem xét con người với tư cách là một thành viên của một xã hội nhât định, là chủ thể của các mối quan hệ con người, của hoạt động có ý thức và giao tiếp thì chúng ta nói đên nhân cách của họ. Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính tâm lý của một cá nhân biểu hiện ở bản sắc và giá trị xã hội của người ấy. Dựa trên sự nghiên cứu của tâm lý học, nhân cách có các đặc điểm như: tính ổn định, tính thống nhất, tính tich cực, tính giao tiếp.2. Vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, liên hệ thực tiễn1.1. Yếu tố di truyền Di truyền là sự tái tạo ở đời sau những thuộc tính sinh học có ở đời trước, là sự truyền lại từ cha mẹ đến con cái những đặc điểm những phẩm chất nhất định đã được ghi lại trong hệ thống gen gi truyền. Quan điểm Mác xít cho rằng: di truyền không phải đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển nhân cách song cũng không phủ nhận vai trò của di truyền. Nếu phủ nhận vai trò của di truyền thì dễ dẫn đến mê tín dị đoan. Ngược lại, quá coi trọng yếu tố di truyền lại phủ định yếu tố xã hội. Dưới góc độ nghiên cứu của tâm lý học, di truyền là tiền đề, là cơ sở vật chất cho sự phát triển, tác động đến độ mạnh yếu của nhân cách…Chính nó tham gia vào sự tạo thành cơ sở vật chất của các hiện tượng tâm lý- những đặc điểm giải phẫu và sinh lý cơ thể, trong đó có hệ thần kinh. Phần lớn không chỉ do di truyền, tư chất nhất định mà còn do trong gia đình đó trẻ em được giáo dục trong bầu không khí hào hứng say mê đối với một loại hình hoạt động nhất định và được lôi cuốn tham gia rất sớm vào những hoạt động đó. Ví dụ: Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ là ca sỹ, nhạc sỹ thì nó sẽ có cơ hội và khả năng trở thành một người hoạt động nghệ thuật khi trưởng 1 Bài tập lớn học kỳ
Xem thêm

11 Đọc thêm

Vi phạm pháp luật và trách nhiêm pháp lý

VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIÊM PHÁP LÝ

HOÏC VIEÄN CHÍNH TRÒ KV IIHOÏC VIEÄN CHÍNH TRÒ KV II VI PHẠM PHÁP LUẬTVI PHẠM PHÁP LUẬTVÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝVÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ I. I. VI PHẠM PHÁP LUẬTVI PHẠM PHÁP LUẬT1- Khái niệm vi phạm pháp luật2- Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật3- Phân loại vi phạm pháp luật 1- Khái niệm vi phạm pháp luật Hành viTrái pháp luật Có lỗiDo chủ thể có năng lực TNPL thực hiệnXâm hại

25 Đọc thêm

QUẢN LÍ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

QUẢN LÍ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

-Tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp.Tổ chức bao gồm rất nhiều yếu tố cấu thành trong mỗi yếu tố cấu thành đó lại có rất nhiều yếu tố cấu thành bé hơn và với mỗi yếu tố đó, mỗi bộ ph[r]

38 Đọc thêm

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG đời sông sinh viên

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỜI SÔNG SINH VIÊN

Phân tích các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đời sống sinh viên trường đại học KỸ thuật công nghiep Thái Nguyên.Các yếu tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ.Yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đời sống sinh viên của trường ĐH.công nghiệp Thái nguyên

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề