CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Ở TIỂU HỌC LÀ GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Ở TIỂU HỌC LÀ GÌ":

chuẩn kiến thức kĩ năng Lý 10

chuẩn kiến thức kĩ năng Lý 10

chuẩn kiến thức kĩ năng lý 10

Đọc thêm

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng một số bài tập rèn kĩ năng phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa cho học sinh tiểu học

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN KĨ NĂNG PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

... dụng từ đồng âm từ nhiều nghĩa Trên tập xây dựng gồm 25 tập phần kiến thức: - Bài tập từ đồng âm (8 tập) - Bài tập từ nhiều nghĩa (5 tập) - Bài tập rèn kĩ phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa( 12... hiểu rõ nắm chất TỪ ĐỒNG ÂM TỪ NHIỀU NGHĨA để phân biệt cách dễ dàng CHƯƠNG MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN KĨ NĂNG PHÂN BIỆT TỪ ĐÒNG ÂM VÀ TỪ NHIỀU NGHĨA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 3.1 Bài tập từ đồng âm Khoanh... ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ TƯƠI XÂY DựNG MỘT SỐ BÀI TẬP • •• RÈN KĨ NĂNG PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Xem thêm

59 Đọc thêm

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐỊA LÍ LỚP 12

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐỊA LÍ LỚP 12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOPHẠM THỊ SEN (Chủ biên)NGUYỄN HẢI CHÂUNGUYỄN ĐỨC VŨPHẦN THỨ HAIHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC,KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNA. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNHHọc xong chương trình Địa lí 12 (chương trình chuẩn) học sinh đạt được:1. Về kiến thức:Hiểu và trình bày được các kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về đặc điểm tự nhiên, dân cư vàtình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; những vấn đề đặc ra đối với cả nước nói chung vàcác vùng, các địa phương nơi học sinh đang sinh sống nói riêng.2. Về kĩ năngCủng cố và phát triển:- Kĩ năng học tập và nghiên cứu địa lí: quan sát, nhận xét, phân tích, so sánh, đánh giá các sự vật, hiệntượng địa lí; vẽ lược đồ, biểu đồ; phân tích, sử dụng bản đồ, Atlat, biểu đồ, lát cắt, số liệu thống kê...- Kĩ năng thu thập, xử lí, tổng hợp và thông báo thông tin địa lí.trình bày các thông tin địa lí về một số- Kĩ năng vận dụng tri thức địa lí để giải thích các hiện tượng, sự vật địa lí và bước đầu tham gia giảiquyết những vấn đề của cuộc sống phù hợp với khả nămg của học sinh.3. Về thái độ, hành vi- Có tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước và tôn trọng các thành quả của nhân dân Việt Namcũng như của nhân loại.- Có niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu và giải thích các sự vật, hiện tượng địa lí.- Có ý chí tự cường dân tộc, niềm tin vào tương lai của đất nước; sẵn sàng tham gia vào các hoạt độngsử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng.B. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNGCác kiến thức, kĩ năng cần đạt đượccủa chương trình Địa lí lớp 12 được cụ thể thành những yêu
Xem thêm

Đọc thêm

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông” (Phần phi kim Hóa học 11 – Nâng cao)

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông” (Phần phi kim Hóa học 11 – Nâng cao)

2. Mục đích nghiên cứu Thông qua việc thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn hóa học bằng cách sử dụng các PPDH tích cực giúp GV đổi mới PPDH hóa học, phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của HS, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hóa học ở trường THPT. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu các nội dung lí luận và thực tiễn liên quan đến đề tài như: + Lí luận về Chuẩn kiến thức, kĩ năng; Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn hóa học ở trường THPT. + PPDH tích cực và kĩ thuật DH tích cực. + Thực trạng việc sử dụng các PPDH và kĩ thuật DH tích cực trong dạy học hóa học (DHHH) ở trường THPT. Nghiên cứu chương trình, nội dung kiến thức và kĩ năng phần phi kim Hóa học 11 nâng cao. Nghiên cứu vận dụng một số PPDH tích cực để thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong DHHH ở trường phổ thông, đặc biệt trong dạy học phần phi kim Hóa học 11 nâng cao. Tổ chức thực nghiệm sư phạm (TNSP) để đánh giá tính khả thi, tính phù hợp và tính hiệu quả của những đề xuất. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học hoá học ở trường Trung học phổ thông (THPT). 4.2. Đối tượng nghiên cứu Một số PPDH tích cực sử dụng trong quá trình dạy học phần phi kim Hóa học 11 nâng cao nhằm thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng.
Xem thêm

Đọc thêm

chuẩn kiến thức kĩ năng Lý 11

chuẩn kiến thức kĩ năng Lý 11

chuẩn kiến thức kĩ năng Lý 11

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11

Giúp GV nắm đƣợc tình hình học tập, mức độ phân hoá về trình độ học lực của HStrong lớp, từ đó có biện pháp giúp đỡ HS yếu kém và bồi dƣỡng HS giỏi ; giúp GV điềuchỉnh, hoàn thiện PPDH ;Giúp HS biết đƣợc khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chƣơng trình ; xácđịnh nguyên nhân thành công cũng nhƣ chƣa thành công, từ đó điều chỉnh phƣơng pháphọc tập ; phát triển kĩ năng tự đánh giá ;Giúp cán bộ quản lí giáo dục đề ra giải pháp quản lí phù hợp để nâng cao chất lƣợnggiáo dục ;12Giúp cha mẹ HS và cộng đồng biết đƣợc kết quả giáo dục của từng HS, từng lớp và củacả cơ sở giáo dục.4.3. Yêu cầu kiểm tra, đánh giáa) Kiểm tra, đánh giá phải căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học ởtừng lớp ; các yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt về kiến thức, kĩ năng của HS sau mỗi giaiđoạn, mỗi lớp, mỗi cấp học.b) Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chƣơng trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của cácnhà trƣờng ; tăng cƣờng đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên, định kì ; đảm bảochất lƣợng kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên, định kì chính xác, khách quan, công bằng ;không hình thức, đối phó nhƣng cũng không gây áp lực nặng nề. Kiểm tra thƣờng xuyên vàđịnh kì theo hƣớng vừa đánh giá đƣợc đúng Chuẩn kiến thức, kĩ năng, vừa có khả năngphân hoá cao ; kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của ngƣờihọc, thay vì chỉ kiểm tra học thuộc lòng, nhớ máy móc kiến thức.c) Áp dụng các phƣơng pháp phân tích hiện đại để tăng cƣờng tính tƣơng đƣơng củacác đề kiểm tra, thi. Kết hợp thật hợp lí các hình thức kiểm tra, thi vấn đáp, tự luận và trắcnghiệm nhằm hạn chế lối học tủ, học lệch, học vẹt ; phát huy ƣu điểm và hạn chế nhƣợcđiểm của mỗi hình thức.d) Đánh giá chính xác, đúng thực trạng : đánh giá cao hơn thực tế sẽ triệt tiêu độnglực phấn đấu vƣơn lên ; ngƣợc lại, đánh giá khắt khe quá mức hoặc thái độ thiếu thân
Xem thêm

29 Đọc thêm

GA lớp 2 tuần 34 cả ngày đầy đủ chuẩn kiến thức kĩ năng

GA lớp 2 tuần 34 cả ngày đầy đủ chuẩn kiến thức kĩ năng

giao an lop 2 tuan 34 ca ngay.giáo án lớp 2 tuần 34 cả ngày×bài giảng giáo án lớp 2 tuần 34 tích hợp đầy đủ.bộ giáo án hóa học lớp 11 đầy đủ chuẩn kiến thức kĩ năng.giáo án lớp 2 tuần 34 cả ngày.giáo án môn tiếng việt lớp 2 tuần 34 chi tiết cụ thể theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

Đọc thêm

CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ THCS

CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ THCS

phong làm Ỷ Lan phu nhân. Năm 1066 bà sinh Thái tử Càn Đức và được phong là Nguyên phi.Lúc bấy giờ giữa Đại Việt và Cham-pa đang xảy ra chiến tranh biên giới. Vua Lý Thánh Tôngphải thân chinh đi đánh (1069). Vua giao cho bà quyền giám quốc. Sau nhiều trận không thành công,Lý Thánh Tông rút quân về nước. Trên đường về kinh đô, nghe báo là bà Ỷ Lan thay vua trị nướcđược yên vui, Thánh Tông nghĩ: "Người đàn bà trị nước còn được như thế, ta đi đánh Chiêm Thànhkhông thành công, thế ra đàn ông hèn lắm à!” Vua đem quân trở lại và lần này chiến thắng.Năm 1072, Lý Thánh Tông mất, Thái tử Càn Đức mới bảy tuổi lên nối ngôi. Bà được phong làmThái phi. Có tài liệu ghi rằng lúc bấy giờ Thái hậu họ Dương buông rèm lo việc triều chính. Ỷ Lan lênlàm Hoàng Thái Hậu (tức Linh Nhân Thái Hậu) giúp vua trị nước. Trước họa nhà Tống lăm le xâmlăng Đại Việt, bà đã nghe theo lời Lý Thường Kiệt cho gọi Lý Đạo Thành trở lại giữ chức Thái phóBình Chương quân quốc trọng sự để lo việc triều chính. Đây là lúc triều đình nhà Lý tổ chức thắng lợicuộc kháng chiến chống quân Tống. Lý Thường Kiệt đã đem quân đánh sang tận Ung Châu, LiêmChâu, năm sau chặn đứng quân xâm lăng sông Như Nguyệt buộc chúng phải rút về nước. Trongviệc trị nước, Thái hậu coi trọng việc phát triển nông nghiệp, bảo vệ trâu bò dùng làm sức kéo.Thương những phụ nữ nghèo khổ phải đem thân thế nợ, không thể lập gia đình, bà cho xuất tiền chuộchọ và tìm người gả chồng cho. Thái hậu cũng chú ý mở mang đạo Phật. Tương truyền bà đã cho xâydựng đến 100 ngôi chùa để mong chuộc lại lỗi đã bức tử Dương Thái Hậu cùng các cung nữ trước kia.Lý Thường KiệtLý Thường Kiệt vốn tên là Ngô Tuấn, tự là Thường Kiệt, quê làng An Xá, huyện Quảng Đức(Cơ Xá, Gia Lâm, Hà Nội). Từ nhỏ ông đã ham chuộng cả văn lẫn võ, thích đọc sách và tập luyện võnghệ. Năm 20 tuổi, ông được bổ làm một chức quan nhỏ trong đội kị binh. Sau theo lời khuyên củavua Lý Thái Tông, ông tự hoạn để vào làm quan trong cung. Ông được thăng dần lên đến chức Đô trinội thị sảnh, trông coi mọi việc trong cung vua. Đến năm 1069, ông được cử làm Đại tướng theo vuaLý Thánh Tông tiến công Cham-pa. Lý Thường Kiệt bắt được Chế Củ trong dịp này khi tiến quân đếntận biên giới Chân Lạp (vùng Phan Rang, Phan Thiết ngày nay). Chiến thắng trở về, ông được phonglàm Phụ quốc Thái phó, tước Khai quốc công và được vua Lý nhận làm con nuôi, vì thế ông đổi sanghọ Lý và có tên là Lý Thường Kiệt.Năm 1072, Lý Thánh Tông mất, Thái tử Càn Đức (7 tuổi, con của Ỷ Lan Nguyên phi) lên nốingôi, tức là Lý Nhân Tông, Thái hậu Thượng Dương cùng Thái sư Lý Đạo Thành là phụ chính nhưngLý Thường Kiệt giúp Ỷ Lan (đã trở thành Linh Nhân Thái hậu) truất quyền phụ chính của Thái hậu
Xem thêm

91 Đọc thêm

Giáo án Tin học Tiểu học dạy trong hè

GIÁO ÁN TIN HỌC TIỂU HỌC DẠY TRONG HÈ

Giáo án Tin học Tiểu học dạy trong hè 2015 2016. Giáo án được soạn rất kĩ, đúng chuẩn kiến thức kĩ năng môn học, được dùng để ôn tập lại kiến thức, kĩ năng môn Tin học trong 1 tháng ôn tập hè (207 đến 208) ở các trường Tiểu học.

10 Đọc thêm

SKKN HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

SKKN HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

1TÓM TẮT SÁNG KIẾN1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:Trong thực tiễn giảng dạy, trên cơ sở việc tìm hiểu và nghiên cứu chuẩn kiếnthức kĩ năng môn Toán tôi thấy việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn Toán ởbậc THCS là vô cùng quan trọng và cần thiết nên tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm“Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải một số bài toán về dãy tỉ số bằng nhau” nhằmmục đích đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn kĩ năng cho học sinh giúp học sinhlĩnh hội kiến thức một cách chủ động và tránh những sai sót trong trình bày mộtbài toán cụ thể là dạng toán về dãy tỉ số bằng nhau.2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:a. Điều kiện để thực hiện sáng kiến:+ Các thiết bị, đồ dùng hỗ trợ giảng dạy: Máy tính, máy chiếu...+ Sự ủng hộ hợp tác của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường.b. Thời gian áp dụng: Tháng 10 năm 2014c. Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 7.3. Nội dung sáng kiến:a. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:Sáng kiến kinh nghiệm được xây dựng trên hướng đổi mới hệ thống câu hỏimở theo định hướng phát triển năng lực học sinh giúp học sinh chủ động phát hiệnvà lĩnh hội kiến thức. Từ đó có thể khắc phục được những sai lầm trong giải toáncũng như phát triển các bài toán tương tự và nâng cao hơn.b. Khả năng áp dụng sáng kiến:Qua thử nghiệm tôi nhận thấy tính thiết thực của sáng kiến ngay năm họcđầu tiên áp dụng, vì thế có thể sử dụng sáng kiến này trong những năm học tiếp
Xem thêm

39 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi văn lớp 10

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi văn lớp 10

đề cương ôn tập văn lớp 10 bồi dưỡng học sinh giỏi. đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng và chương trình giảm tải. chúc các thầy cô ôn luyện tốt và đạt được nhiều thành tích. đề cương ôn tập văn lớp 10 bồi dưỡng học sinh giỏi. đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng và chương trình giảm tải. chúc các thầy cô ôn luyện tốt và đạt được nhiều thành tích

Đọc thêm

Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Môn Tiếng Việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực đó được thể hiện qua các kĩ năng: Nghe- nói- đọc viết. Đọc là một phân môn có vị trí đặc biệt trong chương trình Tiểu học, nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển kĩ năng đọc. Những kinh nghiệm đời sống, những thành tựu văn hóa, khoa học, những tư tưởng tình cảm của thế hệ trước và của cả những người đương thời phần lớn đã đã được ghi lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc con người sẽ không tiếp thu nền văn hóa loài người, và cũng không thể sống một cuộc sống đúng nghĩa. Tác phẩm văn học chân chính với lối viết thực, sống động, với bút pháp sắc sảo, linh hoạt mở ra được nhiều chiều về đời sống xã hội phong phú và mang tính nhân văn sâu sắc sẽ khiến người đọc tìm hiểu xong trở nên tốt hơn, sống độ lượng, vị tha, giàu lòng nhân ái hơn. Đọc diễn cảm còn giúp người đọc và người nghe dễ rung động và cảm nhận được cái hay cái đẹp của con người, của đất nước và của cuộc sống trong tác phẩm.. Từ đó khiến người đọc, người nghe thêm yêu con người, yêu quê hương đất nước và yêu cuộc sống hơn. Việc vận dụng đổi mới phương pháp dạy học một cách sáng tạo, linh hoạt có hiệu quả ở Tiểu học trong những năm gần đây đã được các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên trực tiếp giảng dạy coi đây là khâu đột phá. Đổi mới phương pháp dạy học là giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo; rèn thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; có niềm vui hứng thú trong học tập. Đổi mới phương pháp dạy học có thể hiểu là tìm ra con đường ngắn nhất để đạt chất lượng và hiệu quả cao.Với cách nhìn từ phương pháp mới, giáo viên có thể thực hiện việc cải tiến phương pháp dạy học nói chung và môn Tiếng Việt lớp 5 nói riêng nhằm gây hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui bằng sự hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt: nghe, nói, đọc, viết để học sinh giao tiếp. Thông qua việc dạy Tiếng Việt góp phần rèn luyện thao tác tư duy. Môn Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng là bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đọc là phân môn của chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học.Vì thế phân môn Tập đọc có vị trí đặc biệt trong chương trình Tiểu học. Nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinhTiểu học đồng thời làm cơ sở, nền móng cho mọi sự phát triển. Đọc trở thành nhiệm vụ cấp thiết của mỗi người đi học. Biết đọc con người đã nhân khả năng tiếp nhận lên nhiều lần, từ đây họ biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sống, nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, xã hội. Nhờ đọc mà con người bày tỏ ý kiến của mình. Từ đó con người có điều kiện tự học và hiểu biết các môn học khác. Như vậy có thể khẳng định rằng đọc là cầu nối của mọi tri thức, của mọi môn học. Đọc chính là học, học nữa, học mãi, đọc để tự học, học cả đời. Bởi vậy dạy cho học sinh biết đọc, đọc đúng, đọc hiểu và đọc diễn cảm là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng. Trong thực tế hiện nay, ở trường Tiểu học việc dạy đọc, bên cạnh những thành công, còn nhiều hạn chế. Học sinh đọc còn ngọng rất nhiều, chưa biết cách đọc hiểu, đọc diễn cảm, kết quả đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kĩ năng đọc. Các giờ Tập đọc thì hầu như học sinh chỉ mới biết đọc đúng, đọc trơn, đọc to, số lượng học sinh biết đọc diễn cảm tốt còn rất ít. Một số giáo viên chưa thực sự quan tâm đến rèn đọc diễn cảm cho học sinh, phương pháp cụ thể hướng dẫn rèn đọc diễn cảm cho học sinh Tiểu học cũng rất ít được quan tâm. Vậy để giúp học sinh đọc đúng, đọc diễn cảm, hiểu và cảm thụ được bài văn, phải tiến hành song song với việc bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh. Hiện nay, học sinh đã có điều kiện thuận lợi cho việc rèn đọc: chương trình sách giáo khoa phù hợp với nhận thức của học sinh, sự sắp xếp các bài đọc lôgic, chặt chẽ, sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và gia đình,…song việc rèn đọc của học sinh không đồng đều. Một số học sinh tiếp thu tốt thì chỉ cần nghe giáo viên đọc và hướng dẫn cách đọc là các em có thể đọc được một bài văn hay hoặc một bài thơ theo đúng yêu cầu. Nhưng bên cạnh đó có học sinh khả năng còn hạn chế do học sinh phát âm chưa chuẩn hoặc do bản thân học sinh chưa tự cố gắng tích cực rèn đọc, tiếp thu kiến thức một cách thụ động, máy móc và còn xem nhẹ môn Tập đọc nhất là hoạt động đọc. Là một giáo viên được phân công giảng dạy ở lớp 5, tôi tự thấy trách nhiệm của mình là phải cố gắng tìm tòi, học hỏi, nâng cao chất lượng dạy học các môn học nói chung và môn Tập đọc nói riêng nhằm bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh một tâm hồn đẹp, một nhân cách văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam. Với lí do như đã trình bày, tôi chọn đề tài: “ Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5” hy vọng giúp học sinh học tập ngày một tốt hơn môn Tập đọc cũng như các môn khác.
Xem thêm

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ CÁC BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I CÓ ĐÁP ÁN MÔN KHOA SỬ ĐỊA LỚP 4 MỚI NHẤT CẤP TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ CÁC BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I CÓ ĐÁP ÁN MÔN KHOA SỬ ĐỊA LỚP 4 MỚI NHẤT CẤP TIỂU HỌC.

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Tiểu học có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh như dạy học theo Chuẩn KTKN, theo mô hình VINEN. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng đại trà là vô cùng quan trọng. Trong đó môn Khoa học, Lịch sửĐịa lí có vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy khoa học tốt nhất. Để có tài liệu ôn luyện, khảo sát chất lượng học sinh học sinh lớp 4 kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã sưu tầm biên soạn các đề cương ôn tập, các đề khảo sát cuối học kì I môn Khoa học và môn Lịch sửĐịa lí lớp 4 giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ CÁC BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I CÓ ĐÁP ÁN MÔN KHOASỬĐỊA LỚP 4 MỚI NHẤT CẤP TIỂU HỌC. Chân trọng cảm ơn
Xem thêm

96 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CÁC NĂM VÀ ĐÁP ÁN THI TIN HỌC TRẺ CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CÁC NĂM VÀ ĐÁP ÁN THI TIN HỌC TRẺ CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Tiểu học có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì ngoài việc nâng cao chất lượng đại trà cần nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu các môn học vô cùng quan trọng. Trong đó môn Tin học, Toán học có vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy tốt nhất. Để giúp giáo viên và học sinh tiểu học có tài liệu ôn luyện, tham gia thi Tin học trẻ các cấp kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã sưu tầm biên soạn các đề thi tin học trẻ các năm giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện cho học sinh. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CÁC NĂM VÀ ĐÁP ÁN THI TIN HỌC TRẺ CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Chân trọng cảm ơn
Xem thêm

97 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TIN HỌC TRẺ CÁC CẤP DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TIN HỌC TRẺ CÁC CẤP DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Tiểu học có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì ngoài việc nâng cao chất lượng đại trà cần nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu các môn học vô cùng quan trọng. Trong đó môn Tin học, Toán học có vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy tốt nhất. Để giúp giáo viên và học sinh tiểu học có tài liệu ôn luyện, tham gia thi Tin học trẻ các cấp kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã sưu tầm biên soạn các đề thi tin học trẻ các năm giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện cho học sinh. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TIN HỌC TRẺ CÁC CẤP DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Chân trọng cảm ơn
Xem thêm

104 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 275 CÂU HỎI TIN HỌC TRẺ VÀ MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN THI TIN HỌC TRẺ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 275 CÂU HỎI TIN HỌC TRẺ VÀ MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN THI TIN HỌC TRẺ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Tiểu học có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì ngoài việc nâng cao chất lượng đại trà cần nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu các môn học vô cùng quan trọng. Trong đó môn Tin học, Toán học có vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy tốt nhất. Để giúp giáo viên và học sinh tiểu học có tài liệu ôn luyện, tham gia thi Tin học trẻ các cấp kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã sưu tầm biên soạn các đề thi tin học trẻ các năm giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện cho học sinh. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 275 CÂU HỎI TIN HỌC TRẺ VÀ MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN THI TIN HỌC TRẺ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Chân trọng cảm ơn
Xem thêm

169 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYÊN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 4

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYÊN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 4

yếu cùng hởng ứng thi đua Đôi bạn cùng tiến. Cùng nhau thamgia các hoạt động ngoài giờ lên lớp nh các giờ chơi, giờ chào cờ,các cuộc tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, các em sẽ thấy thích thúvà tự giác tích luỹ đợc vốn từ, vốn kiến thức cho mình.VD : Qua bài Mở rộng vốn từ Đồ chơi Trò chơi các em cũngthấy đợc những trò chơi nào có lợi, những trò chơi nào có hại, nêntránh.Thông qua các cuộc tọa đàm trao đổi đó, các em sẽ học đợc bạn bè để đặt câu hỏi một cách lịch sự, tránh hỏi trốngkhông hoặc những câu hỏi tò mò thiếu tế nhị. Biết giữ phéplịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị với mọi ngời xung quanh.- Về phơng tiện, thiết bị: giáo viên cần tận dụng và sử dụngmột cách triệt để các đồ dùng và trang thiết bị dạy học khôngchỉ trong quá trình dạy học mà còn đóng góp một phần khôngnhỏ trong viêc giúp đỡ học sinh yếu. Với đối tợng học sinh yếu khảnăng t duy trừu tợng thấp do đó cần tăng cờng, hỗ trợ các em vềkhả năng t duy bằng hình ảnh, bằng âm thanh bằng trực quansinh động sẽ giúp các em tiếp thu bài tốt hơn, hiệu quả hơn.Biện pháp thứ sáu: Biện pháp về lập kế hoạch bài học.Giáo viên cần nắm vững nội dung cơ bản của từng bài họctrong SGK và những hớng dẫn cụ thể về mục tiêu cần đạt. Tuỳtheo đặc điểm của từng bài học mà xây dựng kế hoạch bàigiảng cho phù hợp. Song, cho dù thế nào cũng cần có đầy đủ cáchoạt động lớp và tổ chức các hoạt động đó một cách phong phú,23__________________________________________________________________Ngời thực hiện: Nguyễn Văn Trờng GV Trờng Tiểu học Dơng Thành.Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng dạy học phân môn Luyên
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH LỚP 5A3 VIẾT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN MIÊU TẢ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH LỚP 5A3 VIẾT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN MIÊU TẢ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH LỚP 5A3VIẾT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN MIÊU TẢ A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong các phân môn của môn Tiếng việt, Tập làm văn là phân môn khó vì nó tích hợp các kĩ năng dùng từ, đặt câu, diễn đat,viết đúng chính tả,trình bày.Học sinh lớp 5 là lớp cuối cấp Tiểu học rất cần các em có kĩ năng viết văn hay, có hình ảnh,cảm xúc để người đọc cảm nhận được và thấy thích thú.Đó cũng là hành trang để các em vào học bậc Trung học cơ sở.Trường Tiểu học Ngan Dừa là trường đạt rất nhiều thành tích trong tỉnh Bạc Liêu và cũng là trường đầu tiên của tỉnh Đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.Nhưng không phải em nào cũng viết văn hay.Như lớp 5A3 tôi chủ nhiệm năm học 20142015 các em viết đoạn văn,bài văn cũng còn nhiều hạn chế. Làm gì để giúp học sinh viết được một đoạn văn, bài văn đúng yêu cầu,đúng bố cục và hay? Câu hỏi trên là nỗi trăn trở tìm tòi ,nghiên cứu của bản thân tôi để giúp học sinh của mình học tốt phân môn này. Với kinh nghiệm 16 năm dạy lớp 5,tôi nhận thấy rằng mình phải có trách nhiệm trong việc giúp học sinh khắc phục được những sai sót để bài viết ngày càng tiến bộ hơn giúp các em tự tinh vững bước khi vào học lớp 6.Như trong luật giáo dục cũng đã nêu rõ:Thực hiện mục tiêu giáo dục của đất nước ta trong giai đoạn mới là “Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ và kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục lên bậc Trung học cơ sở”. Trích : Điều 23 luật giáo dục. Để viết hay hay ngoài năng khiếu của bản thân cũng không thể phủ nhận công lao của thầy giáo,cô giáo trực tiếp giảng dạy các em. Theo tôi, nếu học sinh được rèn cách viết văn thật kĩ ngay từ nhỏ đặc biệt là lứa tuổi Tiểu học thì lớn lên các em sẽ là những người giỏi chữ nghĩa,viết văn hay. Bản thân tôi là cô giáo tiểu học được Ban giám hiệu trường tin tưởng phân công chủ nhiệm lớp 5A3 nên tôi thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình là giúp các em có nền tản kiến thức về Tập làm văn để các em học tốt hơn ở cấp trên.Đó lí do tôi chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm dạy học sinh lớp 5A3 viết đoạn văn,bài văn miêu tả” nhằm chia sẻ với đồng nghiệp dạy lớp cuối cấp như tôi có thêm kinh nghiệm để dạy học sinh viết văn tốt hơn.
Xem thêm

Đọc thêm

Bộ đề thi + Đáp án thi Giáo viên giỏi cấp Tiểu học năm 2016

Bộ đề thi + Đáp án thi Giáo viên giỏi cấp Tiểu học năm 2016

ĐỀ THI KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ (PHẦN TRẮC NGHIỆM) Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 22022014 Họ và tên: .............................................................SBD........ Giám thị Trường: ................................................................................ Số phách: ===================================================================== Điểm (Bằng số và bằng chữ) Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số phách Khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất: I. Phần thi chung: Câu 1: Theo Quyết định số 162006QĐBGDĐT, mục tiêu giáo dục tiểu học là: A. Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học. B. Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học. C. Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học D. Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và kĩ năng cơ bản để tiếp tục học Trung học cơ sở. Câu 2: Theo Quyết định số 162006QĐBGDĐT, yêu cầu về nội dung giáo dục tiểu học là bảo đảm cho học sinh: A. Có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người. B. Có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật. C. Có kĩ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán. D. Có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kĩ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật. Câu 3: Ở cấp tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là bao nhiêu tuần? A. 35 tuần. B. 36 tuần. C. 37 tuần. Câu 4: Theo Quyết định số 162006QĐBGDĐT, các trường, lớp dạy học 2 buổingày hoặc nhiều hơn 5 buổituần, mỗi ngày học không quá: A. 6 giờ. B. 7 giờ. C. 8 giờ.
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN: Khắc phục một số lỗi thường gặp khi giải toán có lời văn lớp 4

SKKN: Khắc phục một số lỗi thường gặp khi giải toán có lời văn lớp 4

I.Lý do chọn đề tài:Môn Toán là một môn học chiếm một vị trí rất quan trọng và then chốt trong nội dung chương trình các môn học bậc Tiểu học.Bởi các kiến thức kĩ năng của môn toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống,chúng rất cần cho người lao động,rất cần thiết để học các môn khác ở Tiểu học và các lớp trên.Môn Toán góp phần phát triển trí thông minh,cách suy nghĩ độc lập,linh hoạt,sáng tạo nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động như: cần cù,cẩn thẩn,có ý chí vượt khó,làm việc có kế hoạch,có nề nếp và tác phong khoa học... Việc sử dụng phương pháp dạy học ( PPDH ) cũng chính là sử dụng một trong nhữngđồ nghề hỗ trợ cho việc dạy học của người giáo viên.Tùy thuộc vào mục đích và khả năng sử dụng của người dạy và học, tùy thuộc vào hoàn cảnh dạy học cụ thể: Đối tượng học sinh, thiết bị dạy học và không khí học tập. Trong thực tiễn, cần phải phối hợp và sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau mới mang lại hiệu quả thiết thực. Đó chính là nghệ thuật dạy học của người giáo viên (bởi nghệ thuật dạy học là nghệ thuật phối hợp các PPDH trong một bài dạy của người giáo viên).Như vậy, trong dạy học nói chung và dạy học Toán ở tiểu học nói riêng người giáo viên phải biết kết hợp nhiều PPDH vào trong một tiết dạy. Dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 là một mạch kiến thức vô cùng quan trọng và khó khăn. Mục tiêu là giúp các em có kĩ năng thực hiện các dạng toán mà chương trình yêu cầu.Đây là một vấn đề không hề mới nhưng lại tương đối phức tạp đối với các em. Khi gặp các bài toán giải các em thường lúng túng rồi dẫn đến làm sai, ngại làm, nhất là đối với một bộ phận học sinh có khả năng tiếp thu chậm, trí nhớ kém. Có thể nói dạy học giải toán là Hòn lửa thử vàng của dạy toán ở tiểu học. Vì vậy, để giúp học sinh tháo gỡ vướng mắc này tôi luôn trăn trở và mạnh dạn tiến hành nghiên cứu đề tài với tiêu đề: “Giúp học sinh lớp 4 khắc phục các lỗi khi thực hiện giải toán có lời văn”
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề