ĐỊA VẬT LÝ BIỂN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỊA VẬT LÝ BIỂN VIỆT NAM":

Viện Địa chất và Địa vật lý biển với 30 năm nghiên cứu địa chất và địa vật lý trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông

Viện Địa chất và Địa vật lý biển với 30 năm nghiên cứu địa chất và địa vật lý trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông


về các trường địa vật lý và cấu trúc địa chất sâu Biển Đông đã được phác họa cơ bản ở các tỷ lệ nhỏ trên bình đồ kiến tạo chung của vùng Đông Nam Á và đã lần lượt được công bố sau đó vào khoảng những năm 1980–1990 [1–6]. Từ sau năm 1975 bắt đầu một giai đoạn mới trong hoạt[r]

Đọc thêm

Giáo trình ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - Chương 2 pptx

GIÁO TRÌNH ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - CHƯƠNG 2 PPTX

ở gần cuối nơi tiếp nối giữa cáp với máy giếng, ng − ời ta th − ờng tạo một điểm xung yếu về độ bền của cáp đề phòng khi máy giếng bị kẹt thì cáp sẽ bị đứt tại đây và giữ cho các phần khác của hệ đo an toàn.
Máy giếng Zond (tool) thuật ngữ này chỉ máy giếng để đo một ph − ơng pháp nhất định.[r]

13 Đọc thêm

ĐỊA 8- BÀI: VÙNG BIỂN VIỆT NAM

ĐỊA 8- BÀI: VÙNG BIỂN VIỆT NAM

- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú , đa dạng , một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta , sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển. Kĩ năng :[r]

2 Đọc thêm

Giáo trình địa vật lý giếng khoan part 2 ppt

GIÁO TRÌNH ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN PART 2 PPT

Cũng nh− các hệ đo ghi của các ph−ơng pháp địa vật lý trên mặt, mỗi ph−ơng pháp địa vật lý trong giếng khoan đ−ợc thực hiện nhờ một hệ thống thiết bị đo ghi. Hệ đo ghi này có hai phần chính là máy giếng và trạm. Hai phần này làm việc đồng bộ với nhau nhờ có cáp nối giữ[r]

27 Đọc thêm

d13 120406 doc

D13 120406 DOC


Mụ tả khe nứt phải chỉ ra hướng (thẳng đứng, nằm ngang, nghiờng với gúc dốc tương ứng), quan hệ với mặt phõn lớp, tần số và đặc điểm khe nứt (mở, đúng). Đo chiều rộng vết nứt, đặc điểm bề mặt vết nứt, thành phần, kiến trỳc, cấu tạo và trạng thỏi vật liệu lấp nhột. Nếu lừi khoan được định hướng, ti[r]

87 Đọc thêm

TIỂU LUẬN BIỂN ĐẢO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN ĐẢO GẮN VỚI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG AN NINH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN BIỂN ĐẢO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN ĐẢO GẮN VỚI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG AN NINH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Nghị quyết 09 NQ TW ngày 922007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” nhấn mạnh: “Thế kỷ XXI được thế giới xem là “thế kỷ của đại dương”. Khẳng định điều này bởi hiện nay cũng như các quốc gia có biển, Việt Nam rất quan tâm đến biển và coi trọng việc xây dựng chiến lược biển. Đặc biệ[r]

Đọc thêm

Thực tập địa vật lý đại cương

Thực tập địa vật lý đại cương

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất. Bộ môn Địa Vật Lý Báo cáo thực tập Địa Vật Lý Đại Cương ngoại ngành. Bài báo cáo bao gồm đầy đủ các thí nghiệm và xử lý số liệu, vẽ biểu đồ bản đồ. Bài báo cáo này được thực hiện năm 2016

Đọc thêm

Báo cáo Địa vật lý giếng khoan dầu khí: Tiếp cận và minh giải Địa vật lý giếng khoan trên phần mềm IP

Báo cáo Địa vật lý giếng khoan dầu khí: Tiếp cận và minh giải Địa vật lý giếng khoan trên phần mềm IP

MỞ ĐẦU
Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) là một lĩnh vực của địa vật lý ứng dụng bao
gồm việc sử dụng nhiều phương pháp vật lý hiện đại nghiên cứu vật chất để khảo sát
lát cắt địa chất ở thành giếng khoan nhằm phát hiện và đánh giá các khoáng sản có
ích, thu thập các thông tin về vận hành khai thác mỏ[r]

Đọc thêm

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN - TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN - TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ

Nghiệp Vụ Chuyên Môn hạch toán kế toán - tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Địa Vật Lý

Đọc thêm

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt môn Địa lí năm 2009 - phần 8 docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2009 PHẦN 8 DOCX

Câu IIỊ (3,0 ñiểm)
1. Nêu các thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam
2. Dựa vào Atlát ðịa lí Việt Nam (trang 23), hãy trình bày hiện trạng phát triển và phân bố công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ.

7 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỊA VẬT LÝ

Báo cáo thực tập tại công ty Cổ Phần Công Nghệ Địa Vật Lý

Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN VÀ ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘ KHOÁNG HÓA CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ RANH GIỚI MẶN NHẠT CỦA TẦNG PLIOCEN DƯỚI THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN Ở THÀNH PHỐ CÀ MAU

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN VÀ ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘ KHOÁNG HÓA CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ RANH GIỚI MẶN NHẠT CỦA TẦNG PLIOCEN DƯỚI THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN Ở THÀNH PHỐ CÀ MAU

Cơ sở lý thuyết các phương pháp địa vật lý giếng khoan và áp dụng xác định tổng độ khoáng hóa của nước dưới đất và ranh giới mặn nhạt của tầng Pliocen dưới theo tài liệu địa vật lý giếng khoan ở thành phố Cà Mau

Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ TÌM KIẾM DẦU KHÍ TẠI VÙNG RÌA THUỘC BỂ CỬU LONG

PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ TÌM KIẾM DẦU KHÍ TẠI VÙNG RÌA THUỘC BỂ CỬU LONG

Phương pháp địa chấn, địa vật lý giếng khoan, phương pháp thạch học và phương pháp Spec-Decom

Đọc thêm

Xây dựng hệ thống chuẩn chung của cơ sở dữ liệu địa vật lý khu vực trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xây dựng hệ thống chuẩn chung của cơ sở dữ liệu địa vật lý khu vực trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các lớp thông tin kết quả giải đoán địa chất tài liệu địa vật lý gồm: lớp thông tin dạng đường (line), thể hiện đứt gãy địa chất, ranh giới địa chất,…; lớp thông tin dạng vùng (region), thể hiện khối magma, diện tích phân vị địa tầng,…; lớp thông tin chỉ dẫn dạng text[r]

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm đất ngập mặn vùng ven biển tỉnh Thái Bình làm cơ sở đề xuất biện pháp kỹ thuật khôi phục và phát triển rừng ngập mặn bền vững

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm đất ngập mặn vùng ven biển tỉnh Thái Bình làm cơ sở đề xuất biện pháp kỹ thuật khôi phục và phát triển rừng ngập mặn bền vững

Mục tiêu của luận án là xác định được một số tính chất vật lý, hóa học của ĐNM vùng ven biển tỉnh Thái Bình; Xác định được tiêu chí phân chia lập địa và xây dựng bản đồ nhóm dạng lập địa ngập mặn vùng ven biển tỉnh Thái Bình (trường hợp tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, tỷ lệ 1/5.000[r]

Đọc thêm

Xử lý số liệu địa vật lý

Xử lý số liệu địa vật lý

Bài viết trình bày các nội dung lọc trường địa vật lý; đặc trưng trường địa vật lý và phương pháp xác định; phát hiện tín hiệu yếu; xử lý tổng hợp các tín hiệu địa vật lý; hệ tự động xử lý số liệu địa vật lý. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Đọc thêm