CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á":

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VIỄN THÔNG FTL

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH VIỄN THÔNG FTL

Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL

27 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty Công ty cổ phần công nghệ đầu tư và xây dựng thương mại Thăng Long

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

Để có cái nhìn rõ hơn về công tác kế toán trong ngành xây dựng em đã xin thực tập tại “Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đầu Tư Và Xây Dựng Thương Mại Thăng Long”. Bài báo cáo của em gồm có 2 phần: Phần 1: Tổng quan chung về Công ty cổ phần công nghệ đầu tư và xây dựng thương mại Thăng Long. Phần 2: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu của công ty Công ty cổ phần công nghệ đầu tư và xây dựng thương mại Thăng Long.

123 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị lọc nước An Thái (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, lao động với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc. Con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con người và của xã hội. Vì thế, để đảm bảo quá trình tái sản xuất được diễn ra liên tục thì phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra cần phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động, đó chính là tiền lương hay tiền công. Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động và nền sản xuất hàng hoá, được sử dụng như một công cụ quan trọng và được coi là đòn bẩy kinh tế để kích thích, động viên người lao động hăng hái sản xuất ra nhiều sản phẩm cho xã hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Vì vậy, việc vận dụng một cách linh hoạt chính sách tiền lương, cơ chế trả lương trong các doanh nghiệp sao cho đúng với quy định của Nhà nước và phù hợp với doanh nghiệp của mình có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị. Luôn đi liền với tiền lương là các khoản trích theo lương, bao gồm: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội dành cho người lao động. Các quỹ này được hình thành trên cơ sở từ nguồn đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động và nó chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, thông qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt và được sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của Công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cô giáo TS.Lê Kim Ngọc em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt”. Nội dung trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm có 3 chương: Chương 1: Đặc điểm lao động - tiền lương và quản lý lao động, tiền lương của Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt. Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt. Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn chế nên trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp không thể tránh khỏi những sai sót. Em kính mong nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của cô giáo TS. Lê Kim Ngọc cùng các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của Công ty để chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Lê Kim Ngọc cùng các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của Công ty đã tận tình giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
Xem thêm

Đọc thêm

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – CÔNG NGHỆ VIỆT Á”

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – CÔNG NGHỆ VIỆT Á”

- Cuối tháng phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chínhphát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ,tổng phát sinh Có, số dư của từng tài khoản trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái lập bảng cânđối số phát sinh.- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết( được lập từ các sổ thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Quan hệđối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có củatất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bảng tổng số tiềnphát sinh trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và tổng số dư Có của các tàikhoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trênBảng cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảngtổng hợp chi tiết.2.3 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư - côngnghệ Việt Á.2.3.1 Đặc điểm kế toán nguyên vật liệu tại Công tyCông ty cổ phần đầu tư - công nghệ Việt Á là một doanh nghiệp sản xuất sảnphẩm nên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh rất đa dạng. Vì vậycông tác hạch toán và quản lý đầu vào, đầu ra của nguyên vật liệu tại Công ty đượclãnh đạo và các phòng ban liên quan rất quan tâm và theo dõi chặt chẽ.Do đặc thù của Công ty là sản xuất gạch chỉ đỏ, khai thác than, tấm chèn lò, lướithép B40 và thanh tà vẹt nên vật liệu chủ yếu là đất sét, xi măng, sắt thép các loại,phụ tùng thay thế... Những vật liệu này được phân loại theo từng đơn vị sử dụng từvật liệu chính đến các phụ tùng thay thế. Đặc điểm nổi bật của vật liệu là chỉ thamgia vào một chu kỳ sản xuất và chuyển dịch toàn bộ giá trị vào giá trị sản phẩm tạora. Chẳng hạn, đất sét qua công đoạn chế biến sẽ tạo thành gạch, giá trị của đấtchuyển dịch vào giá trị của gạch chỉ đỏ và tạo ra giá thành sản xuất của gạch.Ngoài ra giá mua Nguyên vật liệu thường không ổn định mà phụ thuộc vào giácả thị trường vốn thường xuyên thay đổi. Đây là một trong những nguyên nhângây ra khó khăn trong việc thu mua nguyên vật liệu đầu vào của Công ty.Bên cạnh đó, mỗi loại Nguyên vật liệu Công ty sử dụng có đặc tính kỹ thuật
Xem thêm

60 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KINH TẾ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT

BÁO CÁO THỰC TẬP KINH TẾ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT

1014 hợp tác với Công ty CANYON Châu Á.Đầu năm 2015 hợp tác với Công tyKim Khí Thăng Long,Công ty Goshi Thăng Long,Công ty Machino Auto Part(MAP),Công ty VAP.Đây là một đối tác rất quan trọng giúp cho việc tạo công việcchủ yếu cho Công ty CP CN chế tạo máy Việt Nhật có thể phát triển và vươn xa hơnnữa trên thị trường quốc tế.Việc sản xuất theo đơn đặt hàng giúp doanh nghiệp không phải dự trữ hànghóa,thành phẩm,không bị phí tổn mất giá,không tốn cho phí lưu kho lưu bãi.Bêncạnh đó,công ty sẽ đễ dàng đa dạng hóa sản phẩm.Công ty còn có đội ngũ cán bộ , công nhân luôn đoàn kết gắn bó với công ty.Ngoài ra công ty còn có tổ chức công đoàn vững mạnh, phối hợp cùng Ban GiámĐốc bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên.SV: Hoàng Thị Loan - Lớp: KTTH10GVHD: Hoa Ngọc MinhBộ Môn : Kinh tế vận tảiBáo Cáo Thực Tập1.4.2 Khó khănNguyên vật liệu phát sinh trong quá tình sản xuất chủ yếu là mua ngoài nênbị phụ thuộc vào thị trường rất nhiều.Và dẫn đến,các nghiệp vụ phát sinh trong thángnhiều gây khó khăn cho công tác kế toánPhòng kế toán chỉ có 2 máy in,nên gây khó khăn,mất nhiều thời gian ảnhhưởng đến tiến độ công việc.Các sản phẩm của công tychưa có sự khác biệt so với các công ty cùngngành,mức độ cạnh tranh chưa cao.
Xem thêm

104 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠT LONG

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠT LONG

báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần cao su×báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty nhựa×báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty tnhh sản xuất và thương mại việt thành×báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô×báo cáo thực tập nghề nghiệp tại công ty cổ phần rau quả tiền giang×báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần giấy hải phòng hapaco× Từ khóa báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty tnhh sản xuất và thương mại việt thành docbáo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty tnhh ky thuat dien hiep lucbáo cáo thực tập tốt nghiệp tai công ty tnhh mực inbao cao thuc tap tot nghiep tai cong ty tnhh mtv vina new tarps
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM VIỆT QUỐC

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM VIỆT QUỐC

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Nội Dung 3 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần môi giới Bảo hiểm Việt quốc. 3 1. Quá trình hình thành và phát triển 3 2. Lĩnh vực, phạm vi và địa bàn hoạt động 3 3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ. 4 4. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần môi giới Bảo hiểm Việt Quốc. 5 II. Thực trạng hoạt động của Công ty thời gian qua 6 1. Công ty cổ phần môi giới Bảo hiểm cung cấp những dịch vụ sau: 8 2.Lợi ích khi sử dụng tư vấn môi giới bảo hiểm. 10 3. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ năm 2003 đến nay. 12 4. Tình hình thực hiện các lĩnh vực môi giới bảo hiểm 14 5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong thời gian qua 16 6. Những mặt còn tồn tại: 17 III. Định hướng Phát triển của Công ty cổ phần môi giới Bảo hiểm Việt Quốc 18 Kết Luận 20
Xem thêm

22 Đọc thêm

quản trị dự trữ của công ty cổ phần may việt tiến

QUẢN TRỊ DỰ TRỮ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

các mục tiêu dự trũ, quyết định dự trữ ,Các quyết định cơ bản trong quản lí dự trữ Phân loại hàng hóa dự trữ, Nguyên phụ liệu đầu vào quy trình dự trữ của công ty cổ phần may việt tiến, giới thiệu về công ty cổ phần may việt tiến

21 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

BÁO CÁO THỰC TẬP: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

LỜI MỞ ĐẦU 3 PHẦN 1 – TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 4 1.Sự hình thành và ph¸t triển của Công ty : 4 2. Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : 5 3.Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị: 7 3.1. Trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận: 7 3.1.1.Hội đồng quản trị: 7 3.1.2.Giám đốc: 8 3.1.3. Phó giám đốc: 9 3.1.4. Phòng tổ chức hành chính: 9 3.1.5. Phòng kỹ thuật kế hoạch: 10 3.1.6. Phòng vật tư – kỹ thuật: 10 3.1.7. Phòng thí nghiệm: 11 3.1.8. Đội công trình: 12 3.1.9. Phòng tài chính – kế toán: 12 4.Tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị: 13 PHẦN 2 : HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 17 1.Những vấn đề chung về hạch toán kế toán. 17 1.1Hình thức kế toán : 17 1.2Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á. 18 1.3. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á 20 1.3.1 Chứng từ : 20 1.3.2 Sổ chi tiết: 21 1.3.4. Sổ tổng hợp: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ , sổ cái, các sổ thẻ kế toán chi tiết. 23 1.3.5. Hệ thống tài khoản kế toán của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dưng 18 và các loại báo cáo kế toán 23 2.Các phần hành hạch toán kế toán Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á. 24 2.1 Kế toán quản trị: 24 2.2 Kế toán tài chính 26 2.2.1 Hạch toán kế toán tài sản cố định(TSCĐ) 26 2.2.2 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 39 2.2.3 Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 53 2.2.4 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm. 61 2.2.5 Hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 68 2.2.6 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền: 68 2.2.10 Báo cáo kế toán tài chính. 77 PHẦN 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 87 KẾT LUẬN 90
Xem thêm

97 Đọc thêm

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG. 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phương pháp nghiên cứu: 2 CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG. 4 2.1 Khái niệm 4 2.2 Đặc điểm của vốn bằng tiền 4 2.3 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 4 2.4 Ý nghĩa vốn bằng tiền 5 2.5 Kế toán tiền mặt 5 2.5.1 Kế toán chi tiết tiền mặt. 5 2.5.2 Kế toán tổng hợp tiền mặt 15 2.6 Kế toán tiền gửi ngân hàng: 20 2.6.1. Kế toán chi tiết tiền gửi Ngân hàng.. 20 2.6.2 kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng 26 2.7 Tổ chức kế toán tiền đang chuyển 30 2.7.1 Nội dung chủ yếu của kế toán tiền đang chuyển 30 2.7.2 Chứng từ sử dụng: 30 2.7.3 Tài khoản sử dụng 31 2.7.4 Phương pháp hạch toán 31 2.8 Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp 33 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG 35 3.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng: 35 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 35 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 36 3.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 37 3.2 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Thành Hưng 38 3.3 Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Thành Hưng 40 3.3.1 Các chính sách kế toán chung 42 3.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ 42 3.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 45 3.4 Thực trạng về kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng. 47 3.4.1 kế toán chi tiền mặt tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 48 3.4.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 52 3.4.3 Kế toán tiền đang chuyển tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 55 CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG. 56 4.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 56 4.1.2. Hạn chế: 60 4.2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Thành Hưng 61 4.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ: 61 4.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện việc kiểm kê quỹ vào cuối tháng hoặc định kỳ: 62 4.2.3. Giải pháp 3: Hoàn thiện việc trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi: 71
Xem thêm

82 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái Công ty Cổ Phần (CP) May Xuất Khẩu (XK) Việt Thái chuyên sản xuất, kinh doanh, gia công hàng may mặc xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Công ty đã trải qua gần 15 năm hình thành và phát triển, tiền thân là Xí nghiệp May XK Việt Thái. Tháng 3/1996, Ban giám đốc Công ty XNK Thái Bình quyết định thành lập ban xúc tiến Xí Nghiệp May XK Việt Thái đưa 100 lao động vào học tập tại Công ty May Việt Tiến – Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo đội ngũ cán bộ các phòng ban và các công nhân ở đầu dây chuyền sản xuất. Ngày 9/12/1997, Xí nghiệp May XK Việt Thái chính thức được thành lập theo quyết định số 508/QĐ-UB của uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình, là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh tế toàn phần, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng Công thương tỉnh Thái Bình, có con dấu theo quy định của Nhà nước và trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu (XNK) Thái Bình . Tháng 10/2005, theo xu hướng chung, Xí nghiệp May XK Việt Thái chính thức trở thành công ty cổ phần, có 56% vốn Nhà nước và 44% là vốn do các cổ đông góp, trực thuộc công ty mẹ là Công ty XNK tỉnh Thái Bình. Khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, số vốn của công ty là 8.5356.128.000 đồng. Trong đó : Vốn cố định là : 7.216.534.000 đồng. Vốn lưu động là : 1.139.594.000 đồng Tháng 9/2008, Công ty bán bớt 10% vốn cổ phần của Nhà nước, vốn Nhà nước tại Công ty là 46%, vốn cổ đông là 54%. Công ty XNK tỉnh Thái Bình và Công ty CP May XK Việt Thái trở thành công ty liên kết, giao dịch bằng hợp đồng kinh tế. Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI. Tên tiếng Anh : VIET THAI EXPORT GARMENT JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt : VITEXCO Trụ sở giao dịch : Số 100- đường Quang Trung- phường Quang Trung- thành phố Thái Bình- tỉnh Thái Bình. MST : 1000360205 Email : maythaibinh@hn.vnn.vn Trong những năm gần đây, tình hình sản xuất công ty không ngừng phát triển. Năng lực sản xuất đạt tới mức 700.000 chiếc/năm. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000. Trong 3 năm gần đây, công ty đã đạt được kết quả rất khả quan, doanh thu và lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Số lao động cũng tăng cùng với thu nhập bình quân cũng tăng. Doanh nghiệp đang mở rộng quy mô sản sản xuất cả về chiều rộng và chiều sâu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NN, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Thị trường chủ yếu của công ty : EU, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Canada, Newzelan…nhưng chủ yếu là Hàn Quốc, bạn hàng chủ yếu của công ty như : Poongsing Co., Ltd, J.adam&Associates ltd, JUTAI WORK co.,ltd, MSA co., ltd…… Đây đều là thị trường tiềm năng và thuận lợi cho Công ty CP May XK Việt Thái có thể mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài ra công ty còn nhận là các hợp đồng gia công uỷ thác từ các bạn hàng trong nước như: Công ty Hai Vina, Phiko Vina,…Do đặc thù sản phẩm may mặc nên thị trường trong nước chưa phát triển, trong những năm tới công ty sẽ khai thác thị trường này nhiều hơn nữa để phát triển toàn diện
Xem thêm

37 Đọc thêm

Đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần thép Bắc Việt

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chương 2 : Thực trạng tình hình tài chính của công ty Cổ phần thép Bắc Việt. Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thép Bắc Việt.

101 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG, CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG, CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 BẢNG CHÚ THÍCH VIẾT TẮT 2 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục tiêu nghiên cứu 7 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 7 4. Phạm vi nghiên cứu 7 5. Phương pháp nghiên cứu 7 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 7 7. Kết cấu đề tài 8 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ 9 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 9 1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại Việt Hà 9 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 9 1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 14 1.1.4. Khát quát hoạt động của công tác quản trị nhân lực 15 1.1.4.1. Hoạch định nhân lực: 15 1.1.4.2. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực: 16 1.1.4.3. Sắp xếp bố trí nhân lực 17 1.1.4.4. Đánh giá thực hiện công việc: 19 1.1.4.5. Thù lao và phúc lợi: 20 1.1.4.6. Đào tạo, phát triển nhân lực 21 1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại Việt Hà 22 1.2.1. Cơ sở lý luận 22 1.2.2. Quy chế trả lương 23 1.2.2.1. Khái niệm về quy chế trả lương 23 1.2.2.2. Nguyên tắc xây dựng quy chế trả lương 23 1.2.2.3. Mục đích của quy chế trả lương 24 1.2.3. Nội dung của quy chế trả lương 24 1.2.3.1. Những quy định chung 24 1.2.3.2. Quỹ lương và sử dụng quỹ lương 24 1.2.3.3. Phân phối quỹ tiền lương 25 1.2.3.4. Trình tự, thủ tục xây dựng quy chế trả lương 25 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ 28 2.1. Phân tích những quy định chung trong quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại Việt Hà 28 2.1.1. Những căn cứ để xây dựng quy chế trả lương 28 2.1.2.Các hình thức tiền lương 28 2.1.3. Chi tiết công tác tiền công, tiền lương và các chương trình phúc lợi xã hội 29 2.1.3.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 30 2.1.3.2. Hình thức trả lương khoán sản phẩm: 30 2.2. Các chương trình phúc lợi xã hội tại Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại Việt Hà 33 2.2.1. Tạo động lực cho người lao động 34 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ 36 3.1. Đánh giá chung về tiền công, tiền lương và các chương trình phúc lợi xã hội tại Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại Việt Hà 36 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền công, tiền lương và các chương trình phúc lợi xã hội ở Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại Việt Hà 38 3.2.1. Phương hướng hoàn thiện 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
Xem thêm

44 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG. 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phương pháp nghiên cứu: 2 CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP. 8 2.1Khái niệm 8 2.2Đặc điểm của vốn bằng tiền 8 2.3 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 8 2.4 Ý nghĩa vốn bằng tiền 9 2.5 Kế toán tiền mặt 9 2.5.1 Kế toán chi tiết tiền mặt. 9 2.5.2 Kế toán tổng hợp tiền mặt 19 2.6 Kế toán tiền gửi ngân hàng: 21 2.6.1. Kế toán chi tiết tiền gửi Ngân hàng. 22 2.6.2 kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng 27 2.7 Tổ chức kế toán tiền đang chuyển 29 2.7.1 Nội dung chủ yếu của kế toán tiền đang chuyển 29 2.7.2 Chứng từ sử dụng: 30 2.7.3 Tài khoản sử dụng 30 2.7.4 Phương pháp hạch toán 31 2.8 Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp 32 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG 34 3.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng: 34 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 34 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 35 3.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 36 3.2 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Thành Hưng 37 3.3 Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Thành Hưng 39 3.3.1 Các chính sách kế toán chung 41 3.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ 41 3.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 44 3.4 Thực trạng về kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng. 46 3.4.1 Kế toán chi tiền mặt tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 47 3.4.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 49 3.4.2.1 Kế toán chi tiết tiền gửi Ngân hàng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 51 3.4.2.2 Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 53 3.4.3 Kế toán tiền đang chuyển tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 53 CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG. 54 4.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 54 4.1.1. Ưu điểm về công tác kế toán vốn bằng tiền: 55 4.1.2. Hạn chế: 58 4.2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Thành Hưng 59 4.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ: 59 4.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện việc kiểm kê quỹ vào cuối tháng hoặc định kỳ: 61 4.2.3. Giải pháp 3: Hoàn thiện việc trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi: 63 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Kế toán tiền mặt 1 Sơ đồ 2.2 : Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ 2 Sơ đồ 2.3: kế toán tiền gửi ngân hàng ( VNĐ) 4 Sơ đồ 2.4: Kế toán tiền gửi ngân hàng ( ngoại tệ) 5 Sơ đồ 2.5 Kế toán tiền đang chuyển 3 Sơ đồ 3.1 : Tổ chức bộ phận Tài chính – kế toán của công ty: 39 Sơ đồ 3.2 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 43 Sơ đồ 3.3 Sơ đồ :Kế toán tổng hợp tiền mặt tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng 6   CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ K
Xem thêm

98 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT TÍN

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT TÍN

1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng chất lượng lao động tại Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Tín; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng chất lượng lao động tạo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng lao động, ảnh hưởng của chất lượng lao động trong phát triển doanh nghiệp. (2) Đánh giá thực trạng chất lượng lao động tại Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Tín. (3) Phân tích ảnh hưởng của chất lượng lao động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần dinh dưỡng Việt Tín. (4) Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lao động nhằm tạo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

108 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS

XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ALLSTARS

Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS Chương 1: Lý luận chung về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và công tác kế toán tiền lương. Chương 2: Thực trạng hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS. Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS.

92 Đọc thêm

Vốn lưu động và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Việt Hà

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT HÀ

Chương 1 : Những lý luận cơ bản về vốn lưu động của doanh nghiệp Chương 2 : Thực trạng tình hình tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Việt Hà. Chương 3 : Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Việt Hà .

97 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Công ty Cổ phần Việt Thương

Báo cáo thực tập Công ty Cổ phần Việt Thương

Bài báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Việt Thương. Khoa Quản trị kinh doanh.•Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Việt ThươngLà Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm Giấy In, Giấy Photocopy, Văn Phòng Phẩm, các dịch vụ Văn Phòng.

Đọc thêm

Cùng chủ đề