SA KHOÁNG TITAN

Tìm thấy 302 tài liệu liên quan tới từ khóa "SA KHOÁNG TITAN":

NHỮNG MÂU THUẪN VÀ XUNG ĐỘT TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÀ SA KHOÁNG TITAN KHU VỰC ĐỚI BỜ TỈNH BÌNH THUẬN

NHỮNG MÂU THUẪN VÀ XUNG ĐỘT TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÀ SA KHOÁNG TITAN KHU VỰC ĐỚI BỜ TỈNH BÌNH THUẬN

Tài nguyên du lịch và sa khoáng titan là hai loại hình tài nguyên quan trọng của đới bờ tỉnh Bình Thuận, tuy nhiên bài toán đặt ra có thể khai thác đồng thời hai nguồn tài nguyên hay chỉ lựa chọn một trong hai nguồn tài nguyên này. Do vậy, cần phải phân tích mặt lợi và hại của việc khai thác từng dạ[r]

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TRÌNH TỰ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC PHÙ HỢP CHO CÁC MỎ TITAN SA KHOÁNG VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN

NGHIÊN CỨU TRÌNH TỰ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC PHÙ HỢP CHO CÁC MỎ TITAN SA KHOÁNG VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN

Bài viết nghiên cứu và đề xuất trình tự lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven biển tỉnh Bình Thuận gồm các tiêu chí theo thứ tự sau: (1) Sơ đồ công nghệ khai thác khả thi; (2) Trình tự khai thác hợp lý; (3) Đảm bảo lượng nước cần thiết; (4) Đảm bảo ổn định bờ mỏ; (5) Ph[r]

Đọc thêm

Đặc điểm chất lượng sa khoáng Ilmenit vùng ven biển Nam Trung Bộ trên cơ sở phân tích Sem và Qemscan

Đặc điểm chất lượng sa khoáng Ilmenit vùng ven biển Nam Trung Bộ trên cơ sở phân tích Sem và Qemscan

Bài viết sử dụng kết quả phân tích SEM và QEMSCAN để làm rõ về đặc điểm hình thái, địa hóa khoáng vật thu thập được từ sa khoáng ven biển ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ.

Đọc thêm

ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ SA KHOÁNG ĐỚI BỜ (+5 ĐẾN -10M) VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ SA KHOÁNG ĐỚI BỜ (+5 ĐẾN -10M) VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Bài viết trình bày về đặc trưng phân bố sa khoáng trong trầm tích đới bờ ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoáng vật nặng trong khu vực này phân bố rất phân tán, mật độ không đều với nơi có hàm lượng thấp nhất là 107,93 g/m3 và nơi có hàm lượng cao nhất đạt 24170,64 g/m3 .

9 Đọc thêm

Khả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt khỏi inmenit sa khoáng Hà Tĩnh hoàn nguyên (tt)

Khả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt khỏi inmenit sa khoáng Hà Tĩnh hoàn nguyên (tt)

Khả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt khỏi inmenit sa khoáng Hà Tĩnh hoàn nguyênKhả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt khỏi inmenit sa khoáng Hà Tĩnh hoàn nguyênKhả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt khỏi inmenit sa khoáng Hà Tĩnh hoàn nguyênKhả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt khỏi inmenit s[r]

Đọc thêm

Đặc trưng phân bố sa khoáng đới bờ (+5 đến -10m) ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ SA KHOÁNG ĐỚI BỜ (+5 ĐẾN -10M) VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Bài viết trình bày về đặc trưng phân bố sa khoáng trong trầm tích đới bờ ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoáng vật nặng trong khu vực này phân bố rất phân tán, mật độ không đều với nơi có hàm lượng thấp nhất là 107,93 g/m3 và nơi có hàm lượng cao nhất đạt 24170,64 g/m3 .

9 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SA KHOÁNG TỔNG HỢP VEN BỜ BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM, SỬ DỤNG HỢP LÝ KINH TẾ CHÚNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SA KHOÁNG TỔNG HỢP VEN BỜ BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM, SỬ DỤNG HỢP LÝ KINH TẾ CHÚNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Làm sáng tỏ tiềm năng tài nguyên quặng sa khoáng tổng hợp ven bờ biển miền Trung phục vụ quy hoạch điều tra, thăm dò, khai thác; sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HAI KIM LOẠI HỮU CƠ TỪ QUẶNG ILMENITE SA KHOÁNG BÌNH ĐỊNH ỨNG DỤNG XỬ LÝ METYL DA CAM

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HAI KIM LOẠI HỮU CƠ TỪ QUẶNG ILMENITE SA KHOÁNG BÌNH ĐỊNH ỨNG DỤNG XỬ LÝ METYL DA CAM

Bài viết nêu kết quả tổng hợp vật liệu khung hai kim loại - hữu cơ bằng kỹ thuật thuỷ nhiệt từ quặng sa khoáng ilmenhit và axit 1,4-benzenđicacboxylic ở 130 oC trong 24 giờ. Vật liệu sau tổng hợp được xác định đặc trưng, tính chất bằng kỹ thuật chụp ảnh hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (IR[r]

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tĩnh điện cao áp trong công nghệ tách các phần tử có điện dẫn khác nhau

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TĨNH ĐIỆN CAO ÁP TRONG CÔNG NGHỆ TÁCH CÁC PHẦN TỬ CÓ ĐIỆN DẪN KHÁC NHAU

Mục đích của luận án nhằm Phân tích và đánh giá các yêu cầu đối với các công nghệ phân tách hạt khác nhau, trong đó có công nghệ phân tách tĩnh điện trong điều kiện thực tế tại các mỏ sa khoáng của Việt Nam. Đánh giá đặc trưng của các thành phần có trong mẫu sa khoáng titan tại các mỏ của Việt Nam h[r]

27 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TĨNH ĐIỆN CAO ÁP TRONG CÔNG NGHỆ TÁCH CÁC PHẦN TỬ CÓ ĐIỆN DẪN KHÁC NHAU

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TĨNH ĐIỆN CAO ÁP TRONG CÔNG NGHỆ TÁCH CÁC PHẦN TỬ CÓ ĐIỆN DẪN KHÁC NHAU

Mục đích của luận án nhằm Phân tích và đánh giá các yêu cầu đối với các công nghệ phân tách hạt khác nhau, trong đó có công nghệ phân tách tĩnh điện trong điều kiện thực tế tại các mỏ sa khoáng của Việt Nam. Đánh giá đặc trưng của các thành phần có trong mẫu sa khoáng titan tại các mỏ của Việt Nam h[r]

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH URANI TRONG BÃ THẢI GYPS BẰNG PHƯƠNG PHÁP UV-VIS

NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH URANI TRONG BÃ THẢI GYPS BẰNG PHƯƠNG PHÁP UV-VIS

Urani là chất phóng xạ, chúng tập trung chủ yếu trong vỏ trái đất, đa số trong các quặng như quặng urani, sa khoáng titan, đất hiếm … ngoài ra còn có trong các loại quặng khác như đồng, than, graphit, phosphate, bazit, fluorit, molipden, zirconi, rutil, apatit v.v… Bài viết trình bày việc xây dựng q[r]

Đọc thêm

Bai tap lon (mo ilmenit)

BAI TAP LON (MO ILMENIT)

Công tác thăm dò địa chất - Sa khoáng: bằng các phương pháp thăm dò đã khoanh vùng sa khoáng và xác định giá trị công nghiệp của chúng, sa khoáng được phân bố chủ yếu trong phạm vi phát [r]

5 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC LỚP PHỦ HYDROXYAPATIT CÓ KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH SINH HỌC TRÊN NỀN VẬT LIỆU TITAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOLGEL

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC LỚP PHỦ HYDROXYAPATIT CÓ KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH SINH HỌC TRÊN NỀN VẬT LIỆU TITAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOLGEL

Đề tài luận án được thực hiện nhằm mục đích tìm ra điều kiện công nghệ thích hợp như pH của dung dịch, nhiệt độ nung, thời gian nung, các biện pháp xử lí bề mặt nền kim loại titan để chế tạo các lớp phủ hydroxyapatit (HA và FHA) trên nền titan bằng phương pháp sol-gel có khả năng ứng dụng y sinh.

Đọc thêm

CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO OXYT TITAN

CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO OXYT TITAN

TRANG 1 DAI HOC KHOA HOC TLTNHIEN TRAN KIM CUCNG CHE TAO, NGHIEN CLTU MOT SO TINH CHAT VA KHA NANG ULVG DUNG CUA MANG NANO OXYT TITAN CHUYEN NGANH: VAT LY CHAT RAN MA S6: 62.44.07.01 L U[r]

4 Đọc thêm

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO LỚP KẼM HÓA TRÊN NỀN HỢP KIM TITAN

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO LỚP KẼM HÓA TRÊN NỀN HỢP KIM TITAN

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến quá trình tạo lớp kẽm hóa học bề mặt của nền hợp kim titan BT6. Lớp kẽm được tạo ra trên nền hợp kim titan BT6 sau khi hoạt tẩy dầu mỡ, hoạt hóa và tẩm thực bề mặt, có tác dụng làm lớp mạ lót cho các lớp mạ tiếp theo[r]

Đọc thêm

nghiên cứu quy trình xác định sio2, al2o3, v2o5, p2o5, s và feo trong xỉ titan

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH SIO2 AL2O3 V2O5 P2O5 S VÀ FEO TRONG XỈ TITAN

Đề tài đã quyết định lựa chọn các ph−ơng pháp xác định: SiO2, Al2O3, V2O5, P2O5, S và FeO trong xỉ titan nh− sau: - Ph−ơng pháp chuẩn độ kiềm xác định SiO2 - Ph−ơng pháp chuẩn độ thay th[r]

84 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂNG SUẤT GIA CÔNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIA LỬA ĐIỆN CÓ TRỘN BỘT TITAN TRONG DUNG DỊCH ĐIỆN MÔI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂNG SUẤT GIA CÔNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIA LỬA ĐIỆN CÓ TRỘN BỘT TITAN TRONG DUNG DỊCH ĐIỆN MÔI

KẾT LUẬN Bằng phương pháp Taguchi, ảnh hưởng của các thông số công nghệ và sự tương tác của chúng đến năng suất bóc tách vật liệu của phương pháp PMEDM sử dụng bột titan trộn trong dung [r]

12 Đọc thêm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất muối kép titan nhôm mamoni sunfat từ nguồn nguyên liệu trong nước sử dụng trong ngành thuộc da

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MUỐI KÉP TITAN NHÔM MAMONI SUNFAT TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC SỬ DỤNG TRONG NGÀNH THUỘC DA

Titanyl sulfat cú thể điều chế bằng nhiều phương phỏp khỏc nhau, nhưng điều chế từ nguyờn liệu đầu là quặng ilmenit hoặc xỉ titan trong cụng nghiệp đều phải theo cụng nghệ sản xuất bột m[r]

38 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH QUẶNG PYROLUSITE BẰNG TITAN VÀ SẮT OXIT, LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ, XỬ LÝ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH QUẶNG PYROLUSITE BẰNG TITAN VÀ SẮT OXIT, LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ, XỬ LÝ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG NƯỚC

TRANG 1 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --- PHẠM THỊ THANH YẾN NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH QUẶNG PYROLUSITE BẰNG TITAN VÀ SẮT OXIT, LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ, XỬ LÝ MỘT SỐ[r]

11 Đọc thêm