CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 2":

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HÀ NỘI

Ngày nay, hoạt động xuất nhập khẩu có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi đất nước, mỗi nền kinh tế. Hoạt động này giúp các quốc gia có thể khai thác được tối đa các nguồn lợi vốn có của mình, tạo ra nguồn thu ngoại tệ quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của mỗi nước.Đặc biệt là ở đất nước nhiệt đới như Việt Nam, ba phần tư diện tất đất nước là đồi núi, vì thế các sản phẩm từ gỗ trở nên rất phổ biến ở nước ta. Khai thác rừng phục vụ cho hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng nhiều. Trong đó, hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm, và trở thành một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam.Tận dụng những lợi thế tự nhiên đó. Thời gian qua, Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà Nội đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động xuất khẩu của đất nước nói chung, và hoạt động xuất khẩu lâm sản nói riêng. Công ty xuất khẩu nhiều mặt hàng lâm sản như: gỗ, hồi, quế … với doanh thu hàng tỉ đồng, góp phần phát triển nền kinh tế cả nước. Với những kiến thức được trang bị ở trường, sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà Nội, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác, cô chú, anh chị trong công ty, em đã hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà Nội. Em xin được viết báo cáo tổng hợp này để giới thiệu một cách tổng quát về Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà Nội, cơ cấu tổ chức bộ máy, tình hình lao động, kinh doanh của Công ty.Trong báo cáo tổng hợp này, em xin trình bày những vấn đề:Tổng quan về Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà Nội Tổ chức bộ máy quản lý và lao động của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà NộiTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà NộiGiao kết và thực hiện hợp đồng trong hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà NộiTình hình thực hiện pháp luật về nghĩa vụ của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản NAFORIMEX Hà NộiEm xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng các bác, cô chú, anh chị tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản NAFORIMEX Hà Nội đã giúp em hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp này.
Xem thêm

42 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty xuất nhập khẩu Hàng Không AIRIMEX

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG AIRIMEX

Sau một thời gian thực tập tổng hợp tại Công ty xuất nhập khẩu Hàng không AIRIMEX, nhận được sự giúp đỡ của các cô, chú cán bộ trong Công ty và sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn thực tập Thạc sỹ Bùi Huy Nhượng, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp trong đó trình bày sơ lược những nét chung nhất về hoạt động của công ty. Đó cũng là những thông tin cần thiết để có thể tiến hành lựa chọn đề tài và làm chuyên đề thực tập của em sau này. Báo cáo này gồm có 4 phần chính như sau: Phần I Lịch sử hình thành và phát triển của công ty xuất nhập khẩu Hàng không AIRIMEX. Phần II Cơ cấu tổ chức của Công ty xuất nhập khẩu Hàng không AIRIMEX. Phần III Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu Hàng không AIRIMEX. Phần IV Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới Tuy nhiên, do tính chất của báo cáo này cũng như do những hạn chế nhất định về mặt thời gian và kinh nghiệm nên báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót và sai lệch về thực trạng của công ty. Em rất mong nhận được sự góp ý và hướng dẫn của thày giáo hướng dẫn thực tập và các cô, chú cán bộ trong công ty cùng các bạn sinh viên quan tâm đến hoạt động của công ty AIRIMEX.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Báo cáo kiến tập : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT

Báo cáo kiến tập : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A.PHẦN MỞ ĐẦU 1 1.Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 5.Phương pháp nghiên cứu 3 6. Ý nghĩa , đóng góp của đề tài 3 7.Kết cấu của đề tài 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 5 1.1.Khái quát chung về Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phát . 5 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phát 5 1.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phát 7 1.1.3 . Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 7 1.1.4.Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phát 8 1.1.5. Khái quát các hoạt động của công tác Quản Trị Nhân Lực tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phát 9 1.2. Cơ sở lý luận về tạo động lực lao động 13 1.2.1. Động lực lao động và vai trò của tạo động lực lao động 13 1.2.2. Vai trò của tạo động lực lao động 13 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động 15 1.3.Sơ lược một số các học thuyết tạo động lực 18 1.3.1.Học thuyết nhu cầu của Maslow 18 1.3.2.Học thuyết về sự kì vọng của Victor Vroom 19 1.3.3.Học thuyết công bằng của J.Stacy.Adam 19 1.3.4.Học thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT 21 2.1. Giới thiệu chung về dòng sản phẩm và kết quả hoạt động trong những năm qua của công ty. 21 2.1.1.Một số sản phẩm của công ty 21 2.1.2.Kết quả hoạt động trong những năm qua của công ty 21 2.2.Thực trạng các hoạt động tạo động lực tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phát. 23 2.2.1.Thực trạng các hoạt động tạo động lực lao động tại giai đoạn tiền sử dụng nhân lực. 23 2.2.2.Thực trạng hoạt động tạo động lực trong quá trình sử dụng nhân lực 24 2.2.3.Thực trạng các hoạt động tạo động lực giai đoạn hoàn tất quá trình sử dụng lao động. 35 2.3. Đánh giá công tác tạo động lực tại Công ty CP XNK và Đầu Tư XD Nguyên Phát. 36 2.3.1. Những mặt đạt được 36 2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 37 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP XNK VÀ ĐẦU TƯ XD NGUYÊN PHÁT 40 3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty Công ty CP XNK và Đầu Tư XD Nguyên Phát 40 3.1.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý 40 3.1.2. Hoàn thiện hệ thống thù lao ,phúc lợi lao động 40 3.1.3. Quan tâm tới hoạt động tiếp nhận và bố trí nhân lực ,tạo điều kiện cho người lao động phát triển 42 3.1.4. Nâng cao hiệu quả chính sách đào tạo , bồi dưỡng và phát triển nhân lực 43 3.1.5.Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động 44 3.1.6.Quan tâm tới các chính sách tạo động lực cho những người đã kết thúc quá trình làm việc tai công ty 44 3.2.Một số khuyến nghị 46 3.2.1.Đối với ban lãnh đạo công ty 46 3.2.2.Đối với lãnh đạo địa phương 47 3.2.3. Đối với nhà nước 47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương ở Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu HC Việt Nam

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương ở Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu HC Việt Nam

Trong thời đại ngày nay với nền kinh tế thị trường mở cửa thì tiền lương là vấn đề rất quan trọng và đáng được quan tâm.Đó chính là thù lao cho công sức mà người lao động đã bỏ ra làm việc Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng cho nhu cầu của con người. Trong Công ty lao động là một trong những yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà công ty trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài tiền lương chính người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với công ty thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do công ty sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho công ty. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu HC Việt Nam, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu HC Việt Nam, em càng nhận thấy rõ hơn vai trò quan trọng của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương. Do vậy em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương ở Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu HC Việt Nam”cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận được xây dựng gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm lao động tiền lương và quản lý lao động, tiền lương của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu HC Việt Nam Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu HC Việt Nam Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu HC Việt Nam Vì thời gian và kiến thức của em còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự quan tâm, hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn TH.S Nguyễn Thị Thanh Diệp để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC DŨNG

Nhận thực được tầm quan trọng của công tác tổ chức nghiệp vụ kế toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng với những kiến thức có được từ các thầy cô khoa kế toán kiểm toán trường đai học công nghiệp Hà Nội, em mạnh dạn xin thực tập ở công ty CP xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng để hiểu rõ hơn sự hiểu biết của mình về các nghiệp vụ kế toán trong lĩnh vực thương mại thực phẩm. Để làm rõ công tác kế toán tại đơn vị mình đã thực tập em xin trình bày báo cáo thực tập tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng theo bố cục như sau: Phần I: Tổng quan về công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng. Phần II: Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Ngọc Dũng
Xem thêm

85 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang chuyển mình một cách mạnh mẽ để có thể hoà nhập được với nền kinh tế thế giới và nền kinh tế thị trường. Cũng chính vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phải hết sức cố gắng để có thể vươn lên sánh vai cùng với các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Trong đó các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng và ngành công nghiệp nhẹ nói chung là ngành có định hướng rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện của nền kinh tế. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước là đưa đất nước phát triển theo con đường Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp Nhà nước cũng đang dần dần thoát khỏi chế độ bao cấp của Nhà nước và chuyển đổi thành công ty cổ phần tự hạch toán và tự chịu lỗ lãi để có thể trụ vững trong cơ chế thị trường đầy khó khăn và thử thách. Trong những năm gần đây các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam đang dần dần có được chỗ đứng vững chắc trên các thị trường lớn trên thế giới, có được tên tuổi và uy tín trên các thị trường đó. Trong đó xuất nhập khẩu hàng dệt may là một trong ngành xuất nhập khẩu quan tròng và giành được nhiều uy tín nhất trên các thị trường lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản… và đang ngày càng chiếm được một phần thị phần trong các thị trường lớn này. Như ở thị trường Mỹ thị phần của Việt Nam hiện đang lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc nhất là sau khi có hiệp đinh Thương mại Việt Mỹ và Việt Nam trở thành viên chính thứ 150 của WTO. Nhưng không phải vì thế mà xuất nhập khẩu dệt may là con đường trải đầy hoa hồng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Qua thời gian thực tập ở Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc TEXTACO em xin trình bày một số nét sơ lược về tình hình kinh doanh của công ty trong phạm vi chuyên đề thực tập của mình của mình. Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Hoàng Minh Đường cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo tổng hợp này.
Xem thêm

56 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VĂN HOÁ

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VĂN HOÁ

Trong những năm gần đây, cùng với các nước trên khắp các châu lục, Việt Nam đã và đang ngày càng tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Điều đó mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ta nhưng cũng nảy sinh không ít khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh đó, Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Hàng năm, doanh thu xuất nhập khẩu có chiều hướng tăng nhanh góp phần quan trọng vào việc tăng thu nhập quốc dân. Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị Văn hoá là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các thiết bị phục vụ hoạt động văn hoá nghệ thuật, hội họp, thông tin cổ động, truyền thanh công cộng. Xuất phát từ vai trò của lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong nền kinh tế quốc dân, em đã chọn Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị Văn hoá để thực tập với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về quá trình kinh doanh và phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu. Mục đích của Báo cáo thực tập tổng hợp là cung cấp những thông tin chung nhất sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về Công ty. Do vậy, Báo cáo thực tập tổng hợp gồm ba phần: Phần 1: Tổng quan về Công ty XNK Vật tư thiết bị Văn hoá Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty XNK Vật tư thiết bị Văn hoá Phần 3: Đánh giá chung về tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty XNK Vật tư thiết bị Văn hoá Trong quá trình thực tập và viết báo cáo, em đã được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong Công ty, đặc biệt là các anh chị trong phòng Kế toán tài chính. Vì thời gian viết Báo cáo và trình độ còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô.
Xem thêm

54 Đọc thêm

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM

Cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Bình Dương đã có những đóng góp đáng kể về kinh tế, công nghệ vượt bậc và một lượng vốn khổng lồ từ các công ty nước ngoài tập trung vào nơi đây. Với những thuận lợi vốn có đã tạo cho tỉnh Bình Dương một lợi thế mạnh hơn so với các tỉnh khác đưa Bình Dương trở thành một trong những khu công nghiệp có tiềm năng mạnh nhất ở Việt Nam. Tại đây, có rất nhiều công ty chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu và Công ty Cổ phần Đại Lý Hải quan Trường Nam là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thủ tục Hải quan, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa đường bộ, kinh doanh kho bãi và dịch vụ đại lý vận tải quốc tế cho các tổ chức thuộc mọi thành phần trong phạm vi cả nước. Nhận thức rõ hoạt động giao nhận trong Ngoại Thương đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo sự lưu thông hàng hóa từ nước này sang nước khác. Với lý do muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này nên tôi quyết định chọn đề tài: “CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM”. Qua nghiên cứu vấn đề này, tôi hy vọng sẽ có một cái nhìn đa chiều về vấn đề nhằm nhận ra sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế để từ đó có thể đưa ra một số giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Bài báo cáo được trình bày gồm ba phần chính: 2 Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Chương 2: Tình hình tổ chức giao nhận hàng nhập khẩu theo hình thức FCL bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu theo hình thức FCL bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam.
Xem thêm

Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI GIAI ĐOẠN 2006 – 2012

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI GIAI ĐOẠN 2006 – 2012

Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai là một đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp và đầu tư kinh doanh bất động sản. Giai đoạn 2006 – 2012, Công ty Bê tông Xuân Mai đã tìm ra được cho mình một hướng kinh doanh mới – đó là đầu tư các dự án chung cư bán cho bộ phận dân cư có thu nhập trung bình, thấp. Phân khúc bất động sản này có thể nói là lợi nhuận nhỏ lẻ, không cao. Nhưng không ngại khó, ban lãnh đạo Công ty cùng với nhân viên của mình đã cùng nhau lao động tìm tòi, sáng tạo để tìm ra được cách thức đầu tư hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Công ty một cách bền vững suốt những năm qua. Hơn nữa, những năm qua Đảng và Chính phủ đã có chủ trương phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, thấp, các đối tượng được ưu tiên ưu đãi trong xã hội,… gọi chung là nhà ở xã hội, tạo thuận lợi cho lĩnh vực này. Tác giả là một sinh viên Khoa Kinh tế Đầu tư, và may mắn được thực tập tại Công ty. Trong quá trình tìm hiểu thực tế và làm báo cáo thực tập tổng hợp, tác giả đã được cán bộ trong Phòng đầu tư của Công ty giới thiệu về công tác quản lý dự án và rất muốn tìm hiểu về vấn đề này. Vì vậy tác giả chọn đề tài nghiên cứu về: “Công tác quản lý các dự án nhà ở xã hội tại Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai giai đoạn 2006 – 2012” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

63 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI LỘC

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI LỘC

MỤC LỤC CHƯƠNG I 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI LỘC 1 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 1 1.1.1 Quá trình hình thành Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 1 1.1.2 Quá trình phát triển Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 2 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 4 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 4 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 4 1.2.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 5 1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 7 1.4.1. Tình hình tài chính trong những năm gần đây. 8 1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 10 CHƯƠNG II 15 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI LỘC 15 2.1.Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Tài Lộc. 15 2.1.1. Các chính sách kế toán chung. 15 2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 17 2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 17 2.1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách. 17 2.1.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 18 2.2. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể. 19 2.2.1. Tổ chức hạch toán kế toán vồn bằng tiền. 19 2.2.1.1. Chứng từ. 19 2.2.1.2. Tài khoản. 19 2.2.1.3. Hạch toán chi tiết. 20 2.2.1.4. Hạch toán tổng hợp. 21 2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật kiệu, công cụ dụng cụ 21 2.2.2.1. Chứng từ. 21 2.2.2.2. Tài khoản. 22 2.2.2.3. Hạch toán chi tiết. 23 2.2.3.4. Hạch toán tổng hợp. 23 2.2.3. Tổ chức hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 24 2.2.3.1. Chứng từ. 24 2.2.3.2. Tài khoản. 25 2.2.3.3. Hạch toán chi tiết. 25 2.2.3.4. Hạch toán tổng hợp 27 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI LỘC. 30 3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán. 30 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán. 33 3.3. Kiến nghị về công tác kế toán. 37 3.3.1. Kiến nghị với lãnh đạo công ty. 38 3.3.2. Kiến nghị với bộ phận kế toán của công ty. 41
Xem thêm

43 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong những năm gần đây, cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng được mở rộng, không chỉ là các mối quan hệ hợp tác, giao lưu đối ngoại mà còn là các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, giúp đưa nền kinh tế Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Hoạt động nhập khẩu là một trong những hoạt động có tác động rất lớn đến nền kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Do vậy, nghiên cứu hiệu quả kinh doanh nhập khẩu để hiểu rõ, nhận thức được các vấn đề hữu ích và rút ra những kinh nghiệm là điều rất cần thiết.Tại Việt Nam, thị trường ôtô hiện nay rất sôi động và kinh doanh mặt hàng này đang tạo nguồn lợi cho nhiều công ty. Công ty cổ phần đầu tư CMC cũng tham gia vào thị trường đó và liên tục có lãi trong nhiều năm qua. Tuy nhiên Công ty vẫn gặp phải nhiều khó khăn trong lĩnh vực nhập khẩu ôtô do ảnh hưởng của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan từ môi trường bên ngoài và bên trong. Xuất phát từ hiểu biết của mình và trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư CMC, em đã chọn đề tài “Đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu ôtô của Công ty cổ phần đầu tư CMC” làm nghiên cứu cho chuyên đề thực tập của mình.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài2.1. Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu ôtô tại Công ty từ năm 2008 đến nay để tìm ra những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu ôtô của Công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh nhập khẩu ô tô của Công ty cổ phần đầu tư CMC. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu là thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu sẽ đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu ôtô của Công ty cổ phần đầu tư CMC trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài3.1. Đối tượng nghiên cứu là hoạt động nhập khẩu ôtô của Công ty cổ phần đầu tư CMC từ năm 2008 đến 2013.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài sẽ tập trung vào các hoạt động nhập khẩu ôtô của Công ty và trong giới hạn tìm hiểu các ví dụ thực tế cho phép từ nãm 2008 đến 2013. 4. Phương pháp nghiên cứuChuyên đề sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp, thống kê, so sánh đối chiếu,...5. Kết cấu đề tàiNgoài lời nói đầu và kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 chương như sau:Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư CMC Chương II: Thực trạng nhập khẩu ôtô của Công ty cổ phần đầu tư CMC từ 2008 đến nayChương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu ôtô của Công ty cổ phần đầu tư CMC trong thời gian tới
Xem thêm

51 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

MỤC LỤC Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác 2 đầu tư Vilexim 2 I. Lịch sử hình thành và phát triển 2 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2 2.Chức năng và cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 3 2.1 Chức năng của công ty 3 2.2 Cơ cấu tổ chức quản lí của công ty 4 II. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vilexim trong thời gian qua 9 1. Tiềm lực kinh doanh của công ty 9 1.1 Nhân lực 9 1.2 Vốn kinh doanh 11 1.3 Cơ sở vật chất 12 1.4 Uy tín và danh tiếng của công ty 13 2. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư vilexim trong thời gian gần đây. 13 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vilexim 13 2.2 Những mặt còn tồn tại 17 2.3 Giải pháp khắc phục tồn tại 17 2.4 Phương hướng, mục tiêu của Công ty trong thời gian tới 17
Xem thêm

20 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐỒ GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU STDD VIỆT NAM

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐỒ GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU STDD VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài:Trong những năm gần đây,quan hệ ngoại thương đã phát triển mạnh mẽ,kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu giữa các ngành kinh tế của ta với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.Việt Nam đã và đang từng bước than gia vào quá trình phân công lao động quốc tế,tiếp cận với nền kinh tế thế giới và trở thành mắt xích trong guồng máy kinh tế thế giới.Hoạt động xuất nhập khẩu đang là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng đối với Việt Nam.Xuất khẩu được khuyến khích nhằm đẩy mạnh nền sản xuất trong nước,tăng thu ngoại tệ và tạo công ăn việc làm cho người lao động.Tuy nhiên trong điều kiện nước ta hiện nay là 1 nước đang phát triển nên để có thể đẩy mạnh sản xuất trong nước cần phải hiện đại hóa thiết bị đã lạc hậu ,ngoài ra còn phải nhập các nguyên liệu vật tư phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng vì nước ta vẫn chưa sản xuất được.Công việc này được thực hiện qua hoạt động nhập khẩu,nhập khẩu cho phép chúng ta khai thác thế mạnh và tiềm năng các nước trên thế giới ,bổ sung những hàng hóa mà trong nước chưa sản xuất được hay chưa đáp ứng đủ nhu cầu ,góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóahiện đại hóa đất nước.Việt Nam là một nước mới hội nhập nền kinh tế thế giới, các công ty xuất nhập khẩu hầu hết là mới thành lập nên còn rất nhiều khó khăn về kiến thức,các quy trình thủ tục xuất nhập khẩu…..và cũng như tất cả các doanh nghiệp mới bước vào thị trường xuất nhập khẩu ,công ty cổ phần xuất nhập khẩu STDD Việt Nam không tránh khỏi những khó khăn và thách thức trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng.Trong thời gian thực tập tại bộ phận xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu STDD Việt Nam,em nhận thấy hoạt động xuất khẩu đồ gia dụng của công ty còn nhiều khâu rườm rà,chưa tinh giảm đồng thời chất lượng xử lý thông tin đối tác còn mơ hồ,không rõ ràng …..Nguyên nhân chủ yếu do kỹ thuật,công nghệ còn yếu kém,sự biến động phức tạp của thị trường,cơ chế quản lý còn nhiều bất cập ….gây ảnh hưởng tới không nhỏ hoạt động xuất khẩu mặt hàng đồ gia dụng.Nếu tình trạng còn kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tới lợi nhuận kinh doanh của công ty,gây ra các khoản chi phí không cần thiết hoặc sẽ bị thiệt khi xuất khẩu do thông tin kém chất lượng do không bắt kịp thị trường.Đề tài “ Hoàn thiện hoạt động xuất khẩu đồ gia dụng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu STDD Việt Nam” có thể đưa ra một vài biện pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động ,hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty nói chung và hoạt động xuất khẩu mặt hàng đồ gia dụng nói riêng.
Xem thêm

62 Đọc thêm

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HẢI DƯƠNG

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 CHƯƠNG 1 3 1. Đặc điểm chung về Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương 3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. 3 1.1.1. Giai đoạn từ 1984 đến 1993. 3 1.1.2. Giai đoạn từ 1993 đến tháng 06/2003. 3 1.1.3. Giai đoạn từ tháng 7/2003 đến nay. 5 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. 7 1.2.1. Tổ chức bộ máy SXKD của quy trình sản xuất giầy thể thao. 8 1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. 9 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. 11 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁCKẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN GIẦY HẢI DƯƠNG. 14 2. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. 14 2.1. Hình thức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Giầy Hải Dương. 14 2.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán vận dụng tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. 15 2.3 Vận dụng chế độ chính sách kế toán tại công ty. 17 2.3.1 Vận dụng chế độ chứng từ kế toán tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. 18 2.3.2.Vận dụng Chế độ tài khoản kế toán tại công ty. 19 2.3.3. báo cáo kế toán tại công ty. 20 3. Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần Giầy Hải Dương. 20 3.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý, yêu cầu hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương: 20 3.2. Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. 23 3.2.1. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu: 23 3.2.2. Kế toán tổng hợp vật liệu tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương 44 3.2.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu ngoại: 45 3.2.2. Kế toán tổng hợp vật liệu mua trong nước 47 2.2.3. Kế toán tổng hơp xuất vật liệu. 49 CHƯƠNG 3 50 1. Đánh giá công tác hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương 50 2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương……………………………………….49 3. Một số phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương…………………………………………..53 KẾT LUẬN…………………………………………………………………...55
Xem thêm

63 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

vấn tài chính kế toán, môi giới, nhận lệnh và kinh doanh chứng khoán; Kinh doanh bất động sản; Khai thác, chếbiến khoáng sản; Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩmliên quan khác.Số vốn điều lệ của Công ty là 37.300.000.000 đồng. Công ty có trụ sở chính tại số nhà 826, đường Điện Biên,phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.(3) Công ty Cổ phần Hapaco Đông Bắc hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2503000270 do SởKế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hòa Bình cấp ngày 03 tháng 07 năm 2008, với các ngành nghề kinh doanh như sau:Trồng rừng và chăm sóc rừng (rừng lấy gỗ, tre nứa); Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại quý hiếm;Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét; Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoànthiện sản phẩm dệt; Sản xuất bao bì bằng gỗ; Sản xuất các sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện;Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; In ấn (giấy vàng mã xuất khẩu); Xây dựng nhà các loại; Phá dỡ; Chuẩn bị mặtbằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Hoàn thiện côngtrình xây dựng; Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đại lý dulịch; Điều hành tua du lịch.(4) Công ty Cổ phần Hải Hà hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1003000021 do Sở Kế hoạchvà Đầu tư Tỉnh Hà Giang cấp ngày 18 tháng 10 năm 2005, với các ngành nghề kinh doanh như sau: Thu muanguyên liệu: Tre, vầu, nứa, gỗ, song mây; Sản xuất chế biến bột giấy, giấy, đồ gỗ, hàng mỹ nghệ tiêu thụ trongnước và xuất khẩu (Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề trên khi đã đủ các điều kiện theoquy định các pháp luật hiện hành).Vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 đồng. Trụ sở chính của Công ty tại Cụm Công nghiệp Nam Quang, xãVĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.(5) Công ty cổ phần Hapaco H.P.P hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tưThành phố Hải Phòng cấp ngày 19 tháng 06 năm 2008, với các ngành nghề kinh doanh như sau: Sản xuất bao bìbằng gỗ; Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; In ấn: in giấy vàng mã; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Phá dỡ;Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điềuhòa không khí; Hoàn thiện công trình xây dựng; Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tảihàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới; Vận tải hàng hóađường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.Vốn điều lệ của Công ty là 127.000.000.000 đồng. Trụ sở chính của Công ty tại Km 17 Quốc lộ 5, thôn TiênNông, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
Xem thêm

37 Đọc thêm

Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu bắc giang

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG

Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu bắc giang

51 Đọc thêm

báo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội

báo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà Nội

Báo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam chuyên ngành quản trị kinh doanh trường đại học thương mại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam là một doanh nghiệp lớn hoạt động đa ngành nghề và là doanh nghiệp đi đầu trong ngành xuất khẩu nông sản. Trong đợt thực tập cuối khóa này, nhờ có cơ hội được thực tập tại công ty mà em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp trong thực tế. Dưới đây là báo cáo qua 4 tuần thực tập tổng hợp của em tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam . Qua thời gian thực tập tổng hợp tại đây, em đã học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích và nắm bắt được cơ cấu làm việc thực tế của Công ty. Đồng thời, em đã có cơ hội đi sâu tìm hiểu các bộ phận trong công ty, học hỏi được quá trình tác nghiệp cũng như cách ứng xử giao tiếp giữa nhân viên và nhà quản lý, giữa các đồng nghiệp với nhau. Đây thực sự là đợt thực tập bổ ích, là cơ hội giúp em hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I : Giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty thương mại và xuất nhập khẩu Hà Nội. 2 I.1.Cụng ty thương mại và xuất nhập khẩu Hà Nội trong giai đoạn trước đổi mới 2 I.2.Cụng ty thương mại và xuất nhập khẩu Hà Nội từ sau đổi mới đến nay:2 2 Chương II : Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội.5 5 II.1.Chức năng và nhiệm vụ của công ty từ khi thành lập cho đến nay 5 II.2.Tổ chức bộ máy của công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội.8 8 Chương III : Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội . 12 12 III.1.Mặt hàng kinh doanh của công ty 12 12 III.2.Thị trường kinh doanh của công ty 12 12 III.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 14 14 III.4.Đỏnh giá tình hình hoạt động của công ty Hacimex. Thành công và hạn chế 19 Chương IV : Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới. 23 23 IV.1.Phương hướng và mục tiêu chung của công ty 23 23 IV.2.Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty sau khi trở thành công ty cổ phần 23 23
Xem thêm

30 Đọc thêm

Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng

Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG 4 1.1. Một số khái niệm cơ bản 4 1.2 . Khái quát về Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng 6 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 8 1.2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý 9 1.1.6. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 10 Chương 2 CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẢU HẢI PHÒNG 12 2.1.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng 12 2.1.1. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua 12 2.1.2. Bảng kê Nhân sự mới tuyển của công ty tháng 3 năm 2016. 13 2.2. Công tác tuyển dụng nhân lực của công ty thông qua quy trình tuyển dụng 14 2.3 . Hạn chế còn tồn tại 18 Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG 20 3.1. Nâng cao uy tín của công ty trên thương trường 20 3.2. Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng, xoá bỏ tư tưởng bảo thủ trong lựa chọn nguồn tuyển dụng 20 3.3. Cải cách quy trình tuyển dụng 21 3.4. Kế hoạch nhân sự tinh ngọn 22 3.5. Điều chỉnh chế độ đãi ngộ tốt hơn với người lao động 22 KẾT LUẬN 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp về CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG hợp i

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I

MỤC LỤC I.Giới thiệu khái quát về Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I 1 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I .1 1.1. Lịch sử hình thành Công ty 1 1.2. Quá trình phát triển của Công ty 2 a. Giai đoạn I 2 b. Giai đoạn II .3 c. Giai đoạn III 4 d. Giai đoạn IV 6 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I 7 a. Chức năng và nhiệm vụ . 7 b. Quyền hạn 8 3. Cơ cấu tổ chức 8 II. Thực trạng hoạt động của Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I 12 1.Đặc điểm kinh doanh của Công ty 12 1.1.Vốn kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật 12 a.Về vốn kinh doanh 12 b.Về không gian 12 c.Về sản phẩm 13 d.Về nguyên tắc tổ chức bộ máy quản trị 13 1.2. Các hình thức và các mặt hàng kinh doanh của Công ty 14 a.Mục đích kinh doanh 14 b.Phạm vi kinh doanh 14 c.Các hình thức và các mặt hàng kinh doanh của Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I 14 d.Thị trường của Công ty 16 e.Phương thức kinh doanh của Công ty 16 2.Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I 17 2.1. Tình hình phân cấp quản lý tài chính của Công ty 17 a. Nguồn vốn của Công ty 17 b. Nguồn nhân lực 17 2.2.Tình hình tài chính của Công ty 18 a. Giai đoạn I 18 b. Giai đoạn II 19 c. Giai đoạn III 20 3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 20 a. Doanh thu – chi phí Lợi nhuận 21 b. Nộp ngân sách 23 c. Hoạt động xuất nhập khẩu 23 d. Lao động và tiền lương 24 4. Nhận xét về hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I 24 III. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I 26 1.Mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới 26 2.Phương hướng của Công ty trong thời gian tới 27
Xem thêm

31 Đọc thêm

Cùng chủ đề