ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA QUỐC GIA 2014

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA QUỐC GIA 2014":

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3 MÔN TOÁN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3 MÔN TOÁN

TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3 TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI lớp 3

Đọc thêm

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12 qua các năm

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA LỚP 12 QUA CÁC NĂM

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi lớp 12 có đáp án, đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12 qua các năm

38 Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 NĂM 2016

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016 Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm 2016

3 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨNĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨNĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨNĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨNĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA LỚP 8 CHUẨN

23 Đọc thêm

Bộ đề thi học sinh giỏi quốc gia tập 5

Bộ đề thi học sinh giỏi quốc gia tập 5

Dưới đây là đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 mời các phụ huynh hãy tham khảo để giúp con em mình củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh nhất và chính xác. Chúc các em thi tốt và đạt điểm cao.Dưới đây là đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 mời các phụ huynh hãy tham khảo để giúp con em mình củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh nhất và chính xác. Chúc các em thi tốt và đạt điểm cao.

Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 7 ,

3 Đọc thêm

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết
Xem thêm

Đọc thêm

TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)
Xem thêm

Đọc thêm

đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Đọc thêm

Tuyển tập 75 đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8 kèm lời giải

Tuyển tập 75 đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8 kèm lời giải

Tuyển tập 75 đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8 kèm lời giải chi tiết, dễ hiểu. Tài liệu ôn luyện cho học sinh chuyên hóa hoặc học sinh giỏi hóa lớp 8 trung học cơ sở có lời giải giúp học sinh dễ hiểu và có đáp án

Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết
Xem thêm

Đọc thêm

đề thi học sinh giỏi môn hóa 9

đề thi học sinh giỏi môn hóa 9

đề thi học sinh giỏi môn hóa 9 có đáp án

Đọc thêm

đề thi học sinh giỏi Hóa THPT

đề thi học sinh giỏi Hóa THPT

49 TRANG đề thi học sinh giỏi hóa THPT CÓ ĐÁP ÁN

Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN HÓA

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi rất hay rất đáng để tải về làm tư liệu cá nhân, dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa các khối lớpchuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 10 các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 12 giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 10 đề thi hsg hóa 10 có đáp án sách bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 11 bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 12 violet

Đọc thêm

20 chuyên đề hóa cơ bản lớp 8 chi tiết

20 chuyên đề hóa cơ bản lớp 8 chi tiết

Tập tài liệu gồm 10 đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8. Gồm 20 chuyên đề hóa lớp 8 được trình bày kỹ lường dễ hiểu dễ thuộc. Có các ví dụ kèm theo dành cho các học sinh trung học cơ sở chuyên hóa hoặc không chuyên hóa

Đọc thêm

25 DE ON LUYEN HOC SINH GIOI LOP 2 MON TOAN

25 DE ON LUYEN HOC SINH GIOI LOP 2 MON TOAN

đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 đề thi học sinh giỏi toán lớp 2đề thi học sinh giỏi toán lớp 2đề thi học sinh giỏi toán lớp 2đề thi học sinh giỏi toán lớp 2đề thi học sinh giỏi toán lớp 2đề thi học sinh giỏi toán lớp 2

Đọc thêm

Bài tập lớn tìm hiểu và áp dụng các phương pháp VB, MO, các định luật tương tác để giải bài tập hóa học

BÀI TẬP LỚN TÌM HIỂU VÀ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VB, MO, CÁC ĐỊNH LUẬT TƯƠNG TÁC ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC

Tài liệu trình bày các nội dung chính của các học thuyết: liên kết hóa trị VB, orbital nguyên tử AO orbital phân tử MO, các định luật tương tác liên kết hóa học cơ bản để áp dụng giải quyết một số bài tập trong đề thi Học sinh giỏi Quốc Gia và đề thi Học sinh giỏi tỉnh Đồng Nai môn Hóa học. Tài liệu đã được giảng viên Hóa học của khoa Sư phạm Tự Nhiên, Đại học Đồng Nai chấm điểm và phê duyệt.Cảm ơn bạn đã quan tâm

29 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ SỰ LAI HÓA CHO HỌC SINH GIỎI BẬC THPT

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ SỰ LAI HÓA CHO HỌC SINH GIỎI BẬC THPT

*Năm học 2011-2012:+Đạt 30 giải HSG cấp tỉnh( 2 nhất+ 3 nhì+…)+6/6 huy chương olympic khu vực:3 HCV+3HCB)+5/5 giải MTCT khu vực( 1 nhất +3ba+1KK)+6/8 giải HSGQG( 2ba+4KK)IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG- Đề tài đã được áp dụng trong thực tế tại trường THPT chuyênLương Thế Vinh và đã đạt hiệu quả tại đơn vị;đề tài có khả năng áp dụngtrong phạm vi rộng đạt hiệu quả.- Đề xuất: Cần nghiên cứu các mảng đề tài thường được đề cập trongcác đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.Từ đó đi sâu nghiên cứu từngđề tài chuyên biệt riêng lẻ, nhỏ- Trên cơ sở phân tích các đề thi HSG các cấp, qua các năm.Qua đógiáo viên soạn đề tài lẻ, giới thiệu cho học sinh cùng nghiên cứu giải quyếtvấn đề.cuối cùng mới tổng kết đề tài- Cũng có thể chuyển giao đề tài riêng lẻ nhỏ cho học sinh tự làm theonhóm ,tổ để từng nhóm học sinh nghiên cứu, cuối năm giáo viên phụ tráchtổng hợp chuyên đề tổng kết đề tài , đó cũng là 1 cách cho học sinh làm quenvới việc nghiên cứu khoa học- Phạm vi sử dụng đề tài: Dùng cho HSG các trường THPT, học sinhcác lớp chuyên hóa học ,dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên- Hàng năm yêu cầu giáo viên phụ trách công tác bồi dưỡng HSG viếtchuyên đề lẻ, nhỏ, chuyên sâu,sau vài năm giáo viên đó sẽ có 1 mảng đề tàibồi dưỡng học sinh giỏi phong phú và chất lượng- Đối với các lớp chuyên hóa có thể giao chuyên đề cho học sinh theođơn vị nhóm, tổ.Từ đó học sinh sẽ tìm tòi tài liệu, viết chuyên đề và qua đóhọc sinh hiểu sâu hơn vấn đề mà tổ nhóm nghiên cứu, đồng thời cũng giúphọc sinh bước đầu làm quen vơi viện nghiên cứu khoa học
Xem thêm

35 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI HSG TỈNH VÀ CHỌN HSG QUỐC GIA MÔN VĂN LỚP 12

BỘ ĐỀ THI HSG TỈNH VÀ CHỌN HSG QUỐC GIA MÔN VĂN LỚP 12

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA MÔN VĂN LỚP DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 12. CÁC BẠN YÊU THÍCH MÔN VĂN VÀ ÔN VĂN THPT.

Đọc thêm

SKKN TOÁN ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP

SKKN TOÁN ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP

SKKN: ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤPỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀITOÁN SƠ CẤPI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITrong những năm gần đây, trong mỗi đề thi Đại học, Cao đẳng, nay là thiTHPT Quốc gia hay đề thi học sinh giỏi thường có một vài câu về nghiệm củaphương trình, bất phương trình, hệ phương trình, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhấtcủa hàm số, chứng minh bất đẳng thức, chứng minh phương trình có nghiệm duynhất, tìm điều kiện của tham số để phương trình, hệ phương trình, bất phương trìnhvà hệ bất phương trình có nghiệm ... Đây là một trong những dạng toán gây khókhăn đối với học sinh, khi gặp những dạng toán này học sinh thường lúng túng,không biết cách giải các bài toán này như thế nào. Vì vậy, học sinh thường chánnản, không hứng thú và không quan tâm đến việc học Toán.Trong quá trình trực tiếp giảng dạy, tôi thấy công cụ để giải chúng có thểđịnh lí về dấu của tam thức bậc hai, đặt ẩn phụ, sử dụng tính đơn điệu của hàmsố,... Trong số các công cụ đó, tôi thấy hiệu quả nhất là sử dụng tính đơn điệu củahàm số. Nó vừa ngắn gọn, vừa gần gũi với những vấn đề mà các em học sinh đanghọc ở năm cuối cấp.Với tinh thần trên, nhằm giúp các em học sinh làm tốt các dạng toán này, đặc biệtlà các học sinh lớp 12 chuẩn bị thi vào THPT quốc gia, tôi quyết định chọn đề tàinghiên cứu là: “ ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢIMỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP”II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1. Cơ sở lý luận.1.1Các khái niệm về tính đồng biến và nghịch biến của hàm sốa) Cho hàm số y = f (x) xác định trên khoảng ( a; b ) .••Hàm số y = f (x) được gọi là đồng biến (tăng) trên khoảng ( a; b ) nếu
Xem thêm

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề