BẢN TỰ PHÊ CỦA ĐẢNG VIÊN 2012

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BẢN TỰ PHÊ CỦA ĐẢNG VIÊN 2012":

Bản kiểm điểm Đảng viên

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2015, tự kiểm điểm cuối năm. Mẫu bản kiểm điểm I. Ưu điểm, kết quả công tác: 1. Về tư tưởng chính trị Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.   Tuyên  truyền,  vận  động  gia  đình  và  nhân  dân  thực  hiện  đúng  quan  điểm, đường lối,  nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sang, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người Đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm , luôn chống lãng phí. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Giữ  gìn  đoàn  kết  thống  nhất  trong  Đảng,  đoàn  kết  nội  bộ,  trung  thực  với Đảng, có ý  thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.
Xem thêm

2 Đọc thêm

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

đức; thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành động, tưtưởng đạo đức và hành vi đạo đức; biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực,trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức.- Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nóimột đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm; không phải chỉ nóisuông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, hô khẩu hiệu, phải thật thà nhúng tay vào việc.Bản thân tự đăng ký nội dung:- Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; nói phải đúng chủ trương, chính sách củaĐảng và Nhà nước;- Chịu trách nhiệm trước các phát ngôn của mình;- Giữ lời hứa trong mọi trường hợp.- Làm công việc gì cũng cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng phápluật, không qua loa đại khái, tự mình phải làm gương trước.- Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụđược giao.II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:1- Khuyết điểm, hạn chế:- Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, công tác phê bình vàtự phê bình còn hạn chế.2- Nguyên nhân:- Trong thực hiện nhiệm vụ còn nể nang e rè dẫn đến tính đấu tranh chưa caoIII- Phương hướng, biện pháp khắc phục:- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luậtcủa Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.- Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạnđóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN MỚI

thống nhất trong Đảng; thờng xuyện tự phêbình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinhhoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản ... thành đảng viên ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn đợc đặt lên hàngđầu và có ý nghĩa quyết định đối với một đảng viên ? Điều lệ

7 Đọc thêm

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

- Luôn thực hành tiết kiệm, có tinh thần, trách nhiệm đấu tranh chống thamnhũng, lãng phí quan liêu. Giữ gìn tư cách đạo đức của người đảng viên. Chấphành và thực hiện Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không đượclàm- Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trịchuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Tích cực nghiên cứu tài liệu, tham giacác chuyên đề và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu đổimới giáo dục hiện nay.- Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động: “ hai không với 4 nội dung tronggiáo dục”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”.cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng1tạo”. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khănđể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.2- Về phẩm chất đạo đức lối sống.- Luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tích cực thamgia và học tập tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh . Là tấm gương sáng cho họcsinh và đồng nghiệp noi theo. Gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biếtgiữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên Thựchiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viênkhông được làm theo QĐ số 19/QĐ?TW ngày 03/01/ 2002 của Bộ chính trị.- Luôn thực hiện phê bình và tự phê bình trung thực, thẳng thắn, giữ gìn đoànkết thống nhất trong Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, được nhân dân nơi cưtrú quý mến, tín nhiệm.- Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức Đảng,chính quyền, các đoàn thể khác phát động, tham gia các hoạt động ủng hộ quỹ đền
Xem thêm

4 Đọc thêm

TỔNG KẾT PHÊ VÀ TỰ PHÊ

TỔNG KẾT PHÊ VÀ TỰ PHÊ

-Cố gắng nhắc nhở thói quen bản thân luôn chú ý điện, nứơc các phòng ban tắt trứơc khi rời khỏi phòng-Tranh thủ thời gian quan hệ với nhân dân địa phương nơi cư trú nhiều hơn.c)Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đựơc giao-Cố gắng khắc phục việc thực hiện công vịêc sao cho có hiệu quả nhanh hơn, đúng tiến độ kế hoạch.-Tranh thủ thời gian tự học và tiếp tục đi học nếu có điều kiện.4.Tự xếp loại đảng viênHoàn thành tốt nhiệm vụ đựơc giaoNgừơi viếtHà Nam Hải
Xem thêm

3 Đọc thêm

sự vận dụng quan điểm của v i lênin về đảng viên, và các nguyên tắc tổ chức của đảng của đảng ta tiểu luận cao học

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA V I LÊNIN VỀ ĐẢNG VIÊN, VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CỦA ĐẢNG TA TIỂU LUẬN CAO HỌC

V.I LêNin (2241870 – 2101 1924). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức Nga tiến bộ tại thành phố XimBiếc. Khi còn nhỏ. Ông là một người học rất xuất sắc và luôn đạt kết quả học tập rất cao. Sau khi tốt nghiệp trường trung học cổ điển ở XimBiếc. Năm 1877 LêNin vào học khoa luật ở trường Đại học CaDan. Năm 17 tuổi LêNin bị bắt và đày về làng Côcưsơkinô, cách CaDan cách 40 dặm Nga. Tại đây ông đã tham gia vào phong trào đấu tranh cách mạng ở Nga (Vào tháng chạp 1887) Sau cách mạng Tháng Mười vấn đề Đảng cầm quyền luôn được V.I.Lênin quan tâm và đã được ông đề cập trong nhiều bài viết và tác phẩm lý luận. Năm 1894 LêNin viết tác phẩm “Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao”. Năm 1895 ông viết bản “Dự thảo cương lĩnh của Đảng”. Mùa hè năm 1896 ông viết bản “Dự thảo và thuyết minh cương lĩnh của Đảng dân chủ xã hội”. “Thuyết minh về cương lĩnh”. Cuối năm 1897, trong khi bị đày ở Xibêri. LêNin viết tác phẩm “Nhiệm vụ của những người dân chủ xã hội Nga”. Năm 1899. Ông viết tác phẩm “Sự phát triển của nghĩa tư bản ở Nga”.v.v… Năm 1904 ông viết tác phẩm “Một bước tiến, hai bước lùi”. Và đặc biệt hơn cả ông đã đề cập đến những vấn đề quan trọng như vấn đề đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và các nguyên tắc tổ chức của Đảng trong tác phẩm “Dự thảo cương lĩnh của Đảng”. Mặc dù bước đầu còn khó khăn, nhưng những nội dung trên là một thứ vũ khí sắc bén để chống lại phái Mensêvích lúc bấy giờ. Phát triển quan điểm của C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin đã xây dựng chính Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và chính Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Nga đã thực hiện vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân Nga hoàn thành nhiệm vụ lịch sử thế giới của mình. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một kỷ nguyên mới đưa cả loài người quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng. Đảng có vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức mới có khả năng tạo lập, giữ vững và không ngừng nâng cao được vai trò đó. Sức mạnh của Đảng được tạo thành và củng cố từ sự vững mạnh của mỗi tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên cùng với việc thực hiện đầy đủ, đúng đắn những nguyên tắc tổ chức của Đảng. Mặt khác, sức mạnh của Đảng cũng được tạo ra và nhân lên thông qua các tổ chức của Đảng và các đảng viên của đảng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta khẳng định: phải tự đổi mới và tự chỉnh đốn, chỉnh đốn Đảng là tiền đề để đổi mới xã hội. Là một Đảng chiến đấu, một Đảng hành động, Đảng ta coi công tác đảng viên là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu. Chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phản ánh trực tiếp và cụ thể chất lượng của Đảng. Nâng cao chất lượng đảng viên sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Hiện nay vấn đề này càng trở nên quan trọng và cần thiết, khi mà “Không ít tổ chức đảng yếu kém, nhất là ở cơ sở, không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị và nền tảng của Đảng, không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nẩy sinh từ cơ sở, thậm chí có những tổ chức cơ sở đảng tê liệt, mất sức chiến đấu. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng…” . Trước yêu cầu khách quan và thực tế công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay, em chọn vấn đề “Sự vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về đảng viên, và các nguyên tắc tổ chức của Đảng của Đảng ta” làm đề tài tiểu luận cho học phần: Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin Hồ Chí Minh về Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
Xem thêm

21 Đọc thêm

CONGTY DET THANH CONG

CONGTY DET THANH CONG

bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay
Xem thêm

20 Đọc thêm

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

- Cổ phiếu- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổnggiá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế,tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giátrị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quyđịnh từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnhthổ Việt Nam.8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tàisản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệuđồng trở lên.9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền ViệtNam(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồngốc tài sản tăng thêm).Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập…… ngày………tháng………năm……Người nhận Bản kê khai(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập…… ngày……tháng……năm……Người kê khai tài sản(Ký, ghi rõ họ tên)
Xem thêm

12 Đọc thêm

tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, một số biểu hiện, nguyên nhân và gải pháp phòng chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa

tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, một số biểu hiện, nguyên nhân và gải pháp phòng chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa

Trong văn kiện Đại hội XI (2011), lần đầu tiên Đảng ta nhận định: “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”1. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nhận định các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đến Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhận định: “những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sự quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp”2. Điểm mới của Đại hội XII so với Đại hội XI đã chỉ rõ địa chỉ của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhưng Đại hội XII vẫn chưa chỉ rõ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là gì. Chính vì thế, việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 chưa chỉ rõ được bộ phận “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là ai. “Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là sự tự thay đổi về tư tưởng chính trị của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên theo hướng trái với hệ tư tưởng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện tượng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang diễn ra ngày càng nhiều với đa dạng hình thức; đang là một thách thức to lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính vì vậy nên tôi đã chọn đề tài “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, một số biểu hiện, nguyên nhân và gải pháp phòng chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. để làm đề tài nghiên cứu cho môn học của mình
Xem thêm

Đọc thêm

MẪU 10 KNĐ (BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ) (1)

MẪU 10 KNĐ (BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ) (1)

- Cần tích cực hơn nữa trong các hoạt động phong trào ở cơ sở.Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảngviên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí Bế Lê Hợp trở thànhđảng viên chính thức.Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2017ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠĐỒNG MINH KHÁNH

2 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN

nghiệp vụ công tác đảng viên×nghiệp vụ công tác đoàn×sổ tay nghiệp vụ công tác đoàn×bài giảng về nghiệp vụ công tác đảng viên×kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên×công tác đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên× Từ khóa báo cáo kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viênsổ tay nghiệp vụ công tác đảng viênhướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2012báo cáo nghiệp vụ công tác đảng viên

13 Đọc thêm

BC DANG VIEN DU DAI HOI

BC DANG VIEN DU DAI HOI

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trungthành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, t tởng HCM cả trong nhận thức và hành động, chấphành nghiêm túc điều lệ Đảng, pháp luật nhà nớc.- Có đạo đức lối sống lành mạnh, trung thực có tinh thần tiết kiệm chống tham nhũng,dám nghĩ dám làm.- Có trình độ năng lực kiến thức, có khả năng nắm bắt thực tiễn, vận dụng sáng tạo cókết quả đờng lối nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và trong lĩnh vực đợcphân công phụ trách.- Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần phêtự phê, giữ gìn sựđoàn kết thống nhất chống các biểu hiện bè cánh cơ hội, kiên quyết đấu tranh với quanđiểm sai trái chống lãng phí tiêu cực.2. Về số lợng cơ cấu:- Từ tình hình đặc điểm chung của chi bộ đáp ứng yêu cầu chi bộ, ban chấp hành chi uỷnhiệm kỳ 2007 - 2009 cần có 03 đ/c.- Chi bộ họp ngày 18 tháng 12 năm 2006 đã nhất trí đề cử 03 đ/c vào ban chi uỷ chi bộnhiệm kỳ 2007- 2009:+ Đ/c: Nguyễn Duy Anh+ Đ/c: Nguyễn Thị Tuyển+ Đ/c: đào Xuân SơnT/M chi bộBí thNguyễn Duy Anh
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN đấu để TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Kính thưa đoàn chủ tịch Kính thưa quý vị đại biểu khách quý Thưa toàn thể các đồng chí về dự đại hội Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho các đồng chí đoàn viên thanh niên trong toàn trường lên phát biểu tham luận về phong trào đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản việt Nam. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đoàn viên lời chúc sức khoẻ hạnh phúc. Chúc đại hội của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể đại hội Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với “bản báo cáo tổng kết công tác đoàn và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013” của đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt” mà đồng chí ……………………… Thay mặt BCH đoàn trường vừa trình bày trước đại hội. Để làm phong phú thêm bản báo cáo và phương hướng công tác đoàn của đoàn trường tôi xin góp một vài ý kiến tham luận về phong trào đoàn viên thanh niên phấn đấu để trở thành đảng
Xem thêm

2 Đọc thêm

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN HÀNG NĂM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN HÀNG NĂM

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN năm 2015 Họ và tên: Ngày sinh: Chức vụ Đảng: Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Đơn vị công tác: Chi bộ: I.Ưu điểm, kết quả công tác 1. Về t¬ư t¬¬ưởng chính trị: Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Xem thêm

3 Đọc thêm

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH 2017

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH 2017

II - Khuyết điểmBên cạnh những ưu điểm trên, bản thân tự nhận thấy còn một số tồn tại,hạn chế sau: Đôi lúc chưa thật sự linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết một sốcông việc.III - Hướng khắc phụcBản thân trong thời gian tới sẽ cố gắng hơn nữa để phát huy những ưuđiểm, khắc phục những khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Tự nhận: Đảng viên chấp hành tốt.Trên đây là bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành từ tháng 1 đến tháng 9năm 2017. Kính mong chi ủy và các đồng chí trong chi bộ góp ý xây dựng.NGƯỜI TỰ KIỂM TRA………….Ý kiến nhận xét của chi bộ (tóm tắt kết luận của đồng chí chủ trì)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kết quả biểu quyết của chi bộ : - Chấp hành tốt ……………………………....- Chấp hành chưa tốt ……………………….T/M CHI BỘBí thư
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bản tự kiểm điểm đảng viên

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

kiểm điểm đảng viên chuẩn bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm, bản chuẩn nhất giành cho các bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay bạn cần thông tin bản tự kiểm điểm đảng viên bản tự kiểm diem đảng viên này rất hay

2 Đọc thêm

Chất lượng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số của các tổ chức cơ sở đảng ở huyện mường chà, tỉnh điện biên hiện nay tiểu luận cao học

CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

1.Tính cấp thiết của đề tàiĐảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, Đảng ta phải không ngừng tăng cường lực lượng, xây dựng đội ngũ đảng viên về chất lượng, số lượng và cơ cấu, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đội ngũ đảng viên. Đảng là một cơ thể chính trị sống, luôn vận động và phát triển. Trong quá trình đó, không thể tránh khỏi một bộ phận tuổi cao, sức yếu, năng lực hạn chế không thể tham gia hoạt động; một bộ phận trình độ trí tuệ và năng lực công tác giảm sút, không thể vươn lên hoàn thiện nhiệm vụ; một bộ phận khác thoái hóa, biến chất, chùn bước trước khó khăn… buộc phải tự đào thải hoặc bị đào thải. Mặt khác, cách mạng càng tiến lên trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng rộng lớn hơn, phức tạp hơn, trách nhiệm của Đảng ngày càng nặng nề hơn. Do đó, Đảng phải không ngừng tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, trên cơ sở thường xuyên phát triển đội ngũ đảng viên để không chỉ thay thế số bị đào thải mà còn phải tăng cường số lượng và chất lượng mới nguồn sinh lực cho Đảng. Vì vậy, Đảng chỉ rõ “kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và đảm bảo cho sự kế thừa và phát triển của Đảng” (Đảng cộng sản Việt Nam: Bộ chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 51CT –TW ngày 2112000)Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về nâng cao chất lượng đảng viên, khắc phục một số tình trạng có những địa bàn “trắng” đảng viên, “trắng” tổ chức cơ sở đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.Tuy nhiên, cho đến nay, công tác phát triển đảng viên còn nhiều nội dung cần phải nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu đất nước, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Đây là một vấn đề quan trọng và cần thiết trong cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay.Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên nằm ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Đây là một địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh – quốc phòng của cả tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, ở đây cũng gặp rất nhiều khó khăn: địa hình hiểm trở toàn đồi núi, dân cư thưa thớt, cả huyện có 11 dân tộc thiểu số với 52 800 người sinh sống, trình độ dân trí rất thấp, tỷ lệ người dân đói nghèo còn cao, hiện tượng truyền đạo trái phép đang gia tăng… Tất cả những đặc điểm đó tác động rất lớn đến kinh tế, chính trị, xã hội, đến công tác xây dựng Đảng trong đó có công tác phát triển đảng viên.Từ sau khi có Nghị quyết TƯ 5 (khóa X) về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở” trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy đảng thuộc miền núi phía Bắc nói chung và huyện Mường Chà nói riêng đã ra rất nhiều chỉ thị, nghị quyết đê xây dựng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, từng bước một xóa bỏ tình trạng “trắng” đảng viên, “trắng” tổ chức cơ sở đảng ở thôn, bản trong huyện Mường Chà.Tuy nhiên, những kết quả trên đấy mới chỉ đáp ứng được một phần so với yêu cầu hiện tại. Tính riêng trong công tác xây dựng Đảng việc củng cố hệ thống chi bộ thôn, bản, xã xóa điểm “trắng” đảng viên, “trắng” chi bộ là một vấn đề lớn.Hiện nay, công tác phát triển đảng viên ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang gặp nhiều khó khăn: thiếu nguồn kết nạp đảng viên, chưa đảm bảo tiêu chuẩn của người đảng viên cũng như trình độ học vấn, nhận thức về Đảng, định hướng của phong tục tập quán lạc hậu của vùng dân tộc để lại nặng nề, tính bảo thủ của lớp đảng viên già (như già làng, trưởng bản) khi xem xét kết nạp đảng viên trẻ, đảng viên là nữ… tất cả những vấn đề đó ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên là người dân tộc ở huyện Mường Chà.Vì thế, chúng tôi chọn đề tài “Chất lượng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số của các tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên hiện nay” để nghiên cứu và luận giải.
Xem thêm

11 Đọc thêm