CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN":

CÁC CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT

CÁC CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT

CÁC CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN ĐẶCBIỆT(Special forms of conditional sentences)I- CÂU ĐIỀU KIỆN LƯỢC BỎ “IF” (CÂU ĐIỀU KIỆNĐẢO NGỮ)Là câu điều kiện không có “if” và ta sử dụng cấu trúc đảo ngữ.* Đảo ngữ câu điều kiện loại I:Shou[r]

5 Đọc thêm

5 CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH “KINH ĐIỂN” XUẤT HIỆN TRONG MỌI KỲ THI

5 CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH “KINH ĐIỂN” XUẤT HIỆN TRONG MỌI KỲ THI

If S had PII, S would/could/may/might have PII.Ví dụ:If I had known you were coming, I would have prepared more food. (Nếu tôi biết bạn đang đến thì tôiđã chuẩn bị nhiều thức ăn hơn.)(5) Câu điều kiện hỗn hợpỞ đây mình sẽ chỉ đề cập đến dạng câu giả định kết hợp giữa loại 2 và l[r]

4 Đọc thêm

CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN

CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN

3 Loại câu điều kiện trong tiếng anh(1) Câu điều kiện loại IKhái niệm về câu điều kiện loại 1Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.Cấu trú[r]

2 Đọc thêm

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện hiện tại luôn có thật. Trong một câu[r]

1 Đọc thêm

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện hiện tại luôn có thật. Trong một câu[r]

1 Đọc thêm

Câu điều kiện loại 0

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 0 là câu điều kiện hiện tại luôn có thật. Trong một câu[r]

1 Đọc thêm

Cấu trúc câu điều kiện trong tiếng anh

CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH

Các trường hợp đặc biệt của câu điều kiện

Use:

If +S + had done + LASTAGO, S +couldwould + do+ NOW

Other wise or orelse == if + S + V, S+V

Trái ngược với những gì đã nói đến ở trên và bằng một mệnh đề điều kiện

Ex:

+ I havent got any money left, other wise I would gave you.

+ I didnt know yo[r]

2 Đọc thêm

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI

Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại[r]

1 Đọc thêm

4 CÂU ĐIỀU KIỆN

4 CÂU ĐIỀU KIỆN

CÂU ĐIỀU KIỆN(Conditionals)I- Mấy lưu ý về câu điều kiện: Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả.Ví dụ: If it rains, I will sta[r]

2 Đọc thêm

Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định

CHUYÊN ĐỀ CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU GIẢ ĐỊNH

Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định Mai Phương, bài tập câu điều kiện, câu giải định ngữ pháp tiếng anh Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định Mai Phương, bài tập câu điều kiện, câu giải định ngữ pháp tiếng anh Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định Mai Phương, bài tập câu điều kiện, câu gi[r]

49 Đọc thêm

5 CÂU ĐIỀU KIỆN

5 CÂU ĐIỀU KIỆN

CONDITIONAL SENTENCES(CÂU ĐIỀU KIỆN)Câu điều kiện có hai mệnh đề: MĐ phụ (hay MĐ điều kiện) bắt đầu bằng If, vàMĐ chính( nêu lên kết quả).- Có 3 loại câu ĐK :1. Loại 1: Real conditional sentences: Câu điều kiện có thậta. Future possible ( có th[r]

5 Đọc thêm

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI

Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại[r]

1 Đọc thêm

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Cấu trúc này được dùng khi ta muốn đặt một giả thiết ngược lại với điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.. - Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 3, mệnh đề IF dùng thì quá khứ hoàn thành, m[r]

1 Đọc thêm

Câu điều kiện ( conditional sentences)

CÂU ĐIỀU KIỆN ( CONDITIONAL SENTENCES)

bài viết giúp các bạn phân biệt được các loại câu điều kiện : câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3. nắm được cấu trúc cũng như cách dùng của các loại câu điều kiện. và các hình thức đảo ngữ của câu điều kiện

7 Đọc thêm

 CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại[r]

1 Đọc thêm

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

Ta sử dụng câu điều kiện loại 1để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.. - Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hi[r]

1 Đọc thêm

Bài tập câu điều kiện

BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN

ĐỀ BÀI TẬP 5
Exercise 1: One of the four underlined parts marked A, B, C, D in each sentence is not correct in standard English. Identify them.
1. If Lucia had been here now, she would find out the truth about her uncle’s accident.
A B[r]

8 Đọc thêm

TEACHING CONDITIONAL SENTENCES

TEACHING CONDITIONAL SENTENCES

CHAPTER 1. CONDITIONAL SENTENCESCÂU ĐIỀU KIỆNTiêu đềNội dungI. Các loại 1. Type 0 (câu điều kiện hiển nhiên)câu điều kiệnCT: If + S+ V(HTĐ), S + V(HTĐ)If clauseMain clauseEg. If you heat the water, it boils.If you are wrong, I am right.2. Type 1 (Câu điều kiện có k[r]

8 Đọc thêm

Ôn tap ngôn ngữ lập trình pascal

ÔN TAP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

Tài liệu ôn tập ngôn ngữ lập trình pascal.I.Cấu trúc điều khiển
1.Cấu trúc rẽ nhánh if…then
a.Dạng thiếu if <Điều kiện> then ;
Hoạt động: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện Câu lệnh
b.Dạng đủ If <Điều kiện> then
Else ;
Hoạt động: Kiểm tra điều[r]

32 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG CHUYÊN NGÀNH

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG CHUYÊN NGÀNH

CÁC CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN 1 CẤU TRÚC LỰA CHỌN THEO ĐIỀU KIỆN IF … ELSE … END IF ĐIỀU KIỆN 1 CÔNG VIỆC THEO ĐIỀU KIỆN 1 ELSEIF ĐIỀU KIỆN 2 CÔNG VIỆC THEO ĐIỀU KIỆN 2 ELSEIF ……… ELSE CÔNG VIỆ[r]

20 Đọc thêm