GA DAI SO 7 THCS PHUOC HOA - TIET 53 GIA TRI CUA MOT BIEU THUC DAI SO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GA DAI SO 7 THCS PHUOC HOA - TIET 53 GIA TRI CUA MOT BIEU THUC DAI SO":

Gia tri cua mot Bieu thuc Dai so

GIA TRI CUA MOT BIEU THUC DAI SO

.3Muốn tính giá trị của biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đã cho ta làm thế nào?Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho tr ớc của các biến,ta thay các giá trị cho tr ớc đó vào biểuthức rồi thực hiện các phép tính.Bài tập1. Bài tập 7 (SGK Tr[r]

18 Đọc thêm

Bài giảng Tiet 51 - Gia tri cua mot bieu thuc dai so (Rat hay)

BÀI GIẢNG TIET 51 GIA TRI CUA MOT BIEU THUC DAI SO RAT HAY

§¹i sè 7 Ng­êi so¹n : Ng­êi so¹n : Hoµng H­¬ng Hoµng H­¬ng GiangGiangTr­êng cÊp II – III Ph­¬ng TiÕn – HTr­êng cÊp II – III Ph­¬ng TiÕn – Hµ Giangµ Giang b.) ViÕt biÓu thøc biÓu thÞ chu vi cña h×nh ch÷ nhËt, cã c¸c c¹nh lµ y ; z?KiÓm tra bµi cò: 2 ( y + z )c.) Cho y = 4, z = 5 th× chu vi h×nh[r]

16 Đọc thêm

Gia Tri Cua Mot Bieu Thuc Dai So

GIA TRI CUA MOT BIEU THUC DAI SO

KÍNH CHÀO quý THẦY CÔ DỰ GIỜ THAO GIẢNG LỚP 7MÔN ĐẠI SỐ KIỂM TRA BÀI CŨBài 2/sgk : Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a , đáy nhỏ là b , đường cao là h ( a, b, h có cùng đơn vị đo )Bài 5 /sgk Một người được hưởng mức lương là a đồng trong một tháng .Hỏi người đ[r]

13 Đọc thêm

Gia Tri Cua Mot Bieu Thuc Dai So-Toán 7.ppt

GIA TRI CUA MOT BIEU THUC DAI SO-TOÁN 7

322−2x?1GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐGÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ2/ Áp dụng :Tiết ́52 Giá trò của biểu thức y tại x = - 4 và y = 3 là :a) -48b) 144c) -24d) 482x?2GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐGÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ3/ Bài tập:-7 51 24 8,5 9 16 25 18 51 5Tiết ́526/sgkĐố : Giả[r]

11 Đọc thêm

bộ đề toán 7

BỘ ĐỀ TOÁN 7

Bé ®Ò tr¾c nghiÖm m«n To¸n líp 7Ngêi thùc hiÖn:NguyÔn H÷u §iÖp§¬n vÞ c«ng t¸c: THCS NËm MêiSo huu ti va luy thua cua so huu tiBieu thuc dai so & don thucDa thócDai luong TLT & Dai luong TLNHam so va do thiThong keDuong thang song song . Duong thang[r]

1 Đọc thêm

BIEU THUC DAI SO

BIEU THUC DAI SO

Gi¸o viªn: NguyÔn Tr êng VÜnh - THCS HiÒn Ninh®Õn víi tiÕt häc h«m nay®S 7 CHƯƠNG VI: biểu thức đại sốTrong ch ơng Biểu thức đại số ta sẽ nghiên cứu các nội dung sau:- Khái niệm về biểu thức đại số.- Nghiệm của đa thức.- ẹơn thức. - ẹa thức.- Các phép tính cộng trừ đơn, đa thức, nhân đơn thức[r]

17 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 53: Đơn thức ppt

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 53: ĐƠN THỨC PPT

Trờng THCS Đông Hải Quận Hải An Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 115 Ngy son:12/1/2007 Ngy ging: 22/1/2007 Giỏo ỏn i s lp 7 - Tit 53: n thc A. Mc tiờu: - Nhn bit mt biu thc i s no ú l n thc. - Nhn bit c mt n thc l n thc thu gn. Phõn bit phn h s, phn bin ca n thc. - Bit[r]

10 Đọc thêm

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ DON THUC

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ DON THUC

Trường THCS Nhơn MỹĐại số 7Ngày soạn : 7. 2. 2010.Tiết : 53ĐƠN THỨCI) MỤC TIÊU:1) Kiến thức : Nắm vững khái niệm đơn thức, đơn thức thu gọn,bậc của đơn thức; quy tắcnhân hai đơn thức.2) Kỷ năng : Nhận biết đơn thức, đơn thức thu gọn; nhận biếtđược phần hệ số, phần biến của đơn t[r]

3 Đọc thêm

Đại số 7 tiêt 53

ĐẠI SỐ 7 TIÊT 53

x y x5−; 2x2y; -2y; 2 312x y x2 − ÷  là những đơn thức.Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thứckhông.§3. ĐƠN THỨCTuần: 1Tiết: 1TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RƠNG GIÁO ÁN: ĐẠI SỐ 7Hoạt động 2: GV giới thiệu như thếnào là đơn thức như trongSGK.GV cho VDCác đơn thức sau cóphải là đơn thức thu gọn haykhông?xyzx

3 Đọc thêm

Gia tri cua bieu thuc daiso

GIA TRI CUA BIEU THUC DAISO

a b h+Diện tích hình thang là: ( )7278102+=Ta nói tại a = 12, b = 8, h = 7 giá trị của biểu thức( )2a b h+* Tương tự hãy tính giá trị của biểu thức( )2a b h+tại a = 6, b = 4, h = 3 Thay a = 6, b = 4, h = 3 vào biểu thức trên ta có: ( )614 352+=là 70

13 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 51: biểu thức đại số pdf

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 51: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ PDF

Trờng THCS Đông Hải Quận Hải An Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 115 Ngy son:12/1/2007 Ngy ging: 22/1/2007 Giỏo ỏn i s lp 7 - Tit 51: chng IV - biu thc i s Khỏi nim v biu thc i s A. Mc tiờu: - Hc sinh hiu c khỏi nim v biu thc i s. - T tỡm c vớ d v biu thc i s. B. Chun b: Giỏo[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc

TÀI LIỆU TINH GIA TRI CUA BIEU THUC

= 80 5 = 75Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.Thực hànhTính giá trị của biểu thức: a. 205 + 60 + 3 b. 462 40+ 7 268- 68 + 17 387 7 80 Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2007Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2007 To¸[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc

TÀI LIỆU TINH GIA TRI CUA BIEU THUC

= 80 5 = 75Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.Thực hànhTính giá trị của biểu thức: a. 205 + 60 + 3 b. 462 40+ 7 268- 68 + 17 387 7 80 Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2007Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2007 To¸[r]

7 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số pps

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ PPS

N T H I ấ M 3. Luyn tp v cng c bi hc: (Lng vo phn luyn tp) 4. Hng dn hc sinh hc nh: (1) - Bi tp 7 n 9 (SGK - Tr 29) - Trờng THCS Đông Hải Quận Hải An Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 121

7 Đọc thêm

gia tri bieu thuc dai so

GIA TRI BIEU THUC DAI SO

383− ?2. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:Gía trị của biểu thức x2y tại x = -4 và y = 3 là:-48144-244848 Bài tập 1: Tính giá trị của biểu thức sau tại m = -1 và n = 2.a). 3m – 2nb). 7m +2n - 6Giảia). Thay m = - 1 và n = 2 vào biểu thức, ta được:3. (-1) – 2 . 2 = - 3 – 4 = -7Vậy gi[r]

14 Đọc thêm

Gia tri bieu thuc Dai So

GIA TRI BIEU THUC DAI SO

HỎI NGƯỜI ĐÓ NHẬN ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN NẾU: A, TRONG 1 QUÍ NGƯỜI ĐÓ ĐẢM BẢO ĐỦ NGÀY CÔNG VÀ LÀM VIỆC CÓ HIỆU SUẤT CAO NÊN ĐƯỢC THƯỞNG THÊM M ĐỒNG.. TRẢ LỜI TRONG 1 QUÍ NGƯỜI ĐÓ ĐẢM BẢO ĐỦ[r]

8 Đọc thêm

Tiết 36 Thực hành tính giá trị biểu thức... Đại số 8

TIẾT 36 THỰC HÀNH TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC... ĐẠI SỐ 8

Mục tiêu: - Học sinh biết rút gọn biểu thức và từ đó tính đợc giá trị của biểu thức hữu tỉ tại một số giá trị của biến.. - Học sinh có kỹ năng tính toán linh hoạt chính xác trên máy tính[r]

4 Đọc thêm

GIA TRI CUA MOT BIEU THUC DAI SO

50 GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1

1) - 482) 483) -124) - 55) 56) 12 3. Bài tập: (Bài 7/29/sgk)Tính giá trị của các biểu thức sau tại m = -1 và n = 2a) 3m – 2nb) 7m + 2n - 6Giảia) Thay m = -1 và n = 2 vào biểu thức 3m – 2n, ta có:3.(-1) – 2.2 = -3 – 4 = -7Vậy giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = -1 và n = 2 là -[r]

9 Đọc thêm

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CONG TRU DA THUC MOT BIEN

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CONG TRU DA THUC MOT BIEN

nhóm.HOẠT ĐỘNG CỦANỘI DUNGHỌC SINHNhóm 4 + 5 + 6:câu b)+) Đại diện mộtnhóm trình bày lờigiải+) HS lớp nhận xét,góp ý.4) Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2’)- Ra bài tập về nhà:44; 46; 47; 48; 49; 50 SGK.- Khi thu gọn đồng thời sắp xếp đa thức theo cùng một thứ tự.- Khi cộng, trừ các[r]

3 Đọc thêm