HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN BẰNG EXCEL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN BẰNG EXCEL":

Đề cương chi tiết học phần: Hướng dẫn thực hành phần mềm kế toán Acman

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACMAN

Đề cương chi tiết học phần: Hướng dẫn thực hành phần mềm kế toán Acman Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần Hướng dẫn thực hành phần mềm kế toán Acman dưới đây để nắm bắt được mục tiêu, yêu cầu, nội dung tóm tắt của học phần hướng dẫn thực hành phần mềm kề toán Acman.

6 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM RM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM RM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm RM Hướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RMHướng dẫn sử dụng phần mềm RM
Xem thêm

88 Đọc thêm

hướng dẫn sử dụng phần mềm smile hotel management

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SMILE HOTEL MANAGEMENT

... bạn đến với phần mềm Smile Smile đem lại nụ cười khách sạn bạn 1.2 Cách tra cứu sổ tay hướng dẫn sử dụng 1.2.1 Cấu trúc Cuốn sổ tay gồm hai phần: Hướng dẫn cách thực hiện: Hướng dẫn quy trình... quen với phần mềm Smile trình sử dụng nó, bạn thấy có nhiều nghiệp vụ mà bạn làm nhiều cách khác nhau, sử dụng phím tắt – bạn lựa chọn cách phù hợp cho 1.1 Tổng quan phần mềm Smile Smile giải...SSỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan Phần mềm Smile 1.2 Cách tra cứu Sổ tay Hướng dẫn sử dụng 1.2.1 Cấu
Xem thêm

116 Đọc thêm

Bài giảng kế toán excel

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN EXCEL

Bài giảng kế toán excel hướng dẫn sử dụng một số hàm cơ bản trên excel và ứng dụng vào công tác kế toán. Sau khi hoàn thành các bước trong tài liệu sẽ tạo được cơ sở dữ liệu kế toán bằng excel. Trên cơ sở dữ liệu này người sử dụng chỉ cần nhập thông tin trên NKC, số liệu sẽ tự động cập nhật trên các sổ cái và sổ chi tiết tài khoản và báo cáo tài chính.

37 Đọc thêm

Phát triển Hệ thống thông tin Kế toán Doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG

MỤC LỤC MỤC LỤC i PHẦN MỞ ĐẦU iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN iii CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 4 1.1. Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 4 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của phần mềm kế toán 4 1.1.2. Các thành phần của phần mềm kế toán 9 1.1.3. Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 10 1.1.4. Quy trình xây dựng phần mềm kế toán 10 1.1.5. Các công cụ tin học sử dụng trong xây dựng phần mềm kế toán 28 1.2. Nhận thức chung về kế toán doanh thu bán hàng 33 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và nhiệm vụ của kế toán doanh thu bán hàng 33 1.2.2. Các tài khoản kế toán và hệ thống chứng từ sử dụng 36 1.2.3. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG 46 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang 46 2.1.1. Thông tin chung vềCông ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang 46 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang 46 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động củaCông ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang 47 2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang 48 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 48 2.2.2. Các thành phần của hệ thống thông tin kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang 53 2.2.3. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang 54 2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG THỨC KHẮC PHỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG 57 2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 57 2.3.2. Cơ sở vật chất 58 2.3.3. Con người 58 2.3.4 Tổ chức công tác kế toán 59 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG 63 3.1. Phân tích hệ thống và đặt ra bài toán 63 3.1.1. Mục tiêu của hệ thống 63 3.1.2. Mô tả bài toán 63 3.1.3. Xác định yêu cầu 65 3.2. Phân tích hệ thống về chức năng 66 3.2.1. Biểu đồ ngữ cảnh 66 3.2.2. Biểu đồ phân cấp chức năng 67 3.1.3. Phân tích mô hình khái niệm logic 71 3.1.4. Mô hình khái niệm dữ liệu ER 75 3.2. Thiết kế phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang 80 3.2.1. Mô hình logic 80 3.2.2. Thiết kế mô hình vật lý 83
Xem thêm

93 Đọc thêm

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Niên độ kế toán công ty áp dụng từ ngày 0101 hàng năm và kết thúc vàongày 3112 năm đó, kỳ hạch toán tại công ty đƣợc tính theo tháng. Đơn vị tiền tệ mà công ty sử dụng trong ghi chép, báo cáo quyết toán là đồngnội tệ: Việt Nam đồng (VNĐ). Phƣơng pháp hạch toán: Công ty sử dụng phƣơng pháp kê khai thƣờngxuyên. Phần mềm kế toán: công ty sử dụng phần mềm ACT. Phƣơng pháp tính khấu hao tài sản cố định: áp dụng phƣơng pháp khấu haotheo đƣờng thẳng. Phƣơng pháp tính thuế GTGT: áp dụng phƣơng pháp tính thuế GTGT theophƣơng pháp khấu trừ. Phần mềm kế toán: công ty sử dụng phần mềm ACT.
Xem thêm

60 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXCEL 2013

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXCEL 2013

Để khởi động Microsoft Excel 2013 bạn nhấp đúp vào biểu tượng sẵn có của chương trình trên màn hình Desktop của máy tính.Excel là 1 công cụ không thể thiếu của các doanh nghiệp, các phần mềm chuyên nghiệp đều có chức năng xuất dữ liệu ra Excel để lưu trữ tính toán vào 1 mục đích riêng, có thể nói nếu đi làm công việc văn phòng mà không biết Excel thì coi như hiệu quả công việc bị giảm đi hết 70%.

228 Đọc thêm

Tóm tắt báo cáo tốt nghiệp môn bản đồ tại : Công ty cổ phần phát triển công nghệ Tài Nguyên và Môi Trường Nam Hà

TÓM TẮT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP MÔN BẢN ĐỒ TẠI : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM HÀ

1. Tổng quan về cơ quan thực tập. 1.1. Giới thiệu. Tên gọi: Công ty cổ phần phát triển công nghệ Tài Nguyên và Môi Trường Nam Hà (Nam Ha development technology of natural resources envir). Địa chỉ: Số 161341, ngõ 184 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động. Công ty chuyên sản xuất các loại bản đồ theo yêu cầu của khách hàng, chủ yếu là bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 1.3. Đối tượng khách hàng. Thị trường khách hàng chủ yếu của công ty là Sở hoặc Phòng tài nguyên môi trường của các tỉnh, huyện. 1.4. Tình hình hoạt động của công ty. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần phát triển tài nguyên và môi trường Nam Hà có nhiều biến đổi. Trong vài năm gần đây, số lượng công việc hoàn thành bàn giao hợp đồng tăng lên đáng kể làm tăng lợi nhuận cho công ty, hoạt động có tính ổn định, có tích lũy, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, thu nhập của nhân viên ổn định và không ngừng tăng lên. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, công ty vẫn tiếp nhận đều những hợp đồng mới của khách hàng và các đối tác tin tưởng. 1.5. Tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên chức trong công ty. Công ty cổ phần phát triển Công nghệ tài nguyên và môi trường Nam Hà có đội ngũ cán bộ công nhân viên là những người giàu kinh nghiệm, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động và nghiêm túc trong công việc. Không chỉ hoàn thành tốt công việc của mình mà còn giúp đỡ nhau trong công việc chung, từng bước đưa công ty thành một tập thể ngày càng lớn mạnh. 2. Nội dung thực tập tốt nghiệp . Trong quá trình thực tập tại công ty, sinh viên được hướng dẫn, chỉ dạy và tham gia một số công việc trong sản xuất bản đồ. 2.1. Nội dung học tại nơi thực tập Tìm hiểu thiết kế kĩ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Cái Rồng Quảng Ninh. Scan tài liệu, chuẩn bị tài liệu cho khoanh vẽ bản đồ phục vụ cho kiểm kê đất đai. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Tìm hiểu các thông tư về thống kê, kiểm kê đất đai, quy định về đo đạc địa chính. Tham gia công tác ngoại nghiệp và nghe hướng dẫn về công nghệ bay chụp ảnh khu vực trường đại học Mỏ địa chất 2.2. Các phần mềm được học Phần mềm thêm phần mềm microstation Phần mềm TMV map Phần mềm Fmais Phầm mềm chỉnh sửa pdf: Nitro Pro 8 , Corel PDF Fusion 2.3. Tài liệu nghiên cứu tại nơi thực tập. Sách hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation Thông tư : • Thông tư 24 CSDL Địa chính • Thông tư 25 BTNMT – TL BD Địa chính Đọc hướng dẫn xây dựng CSDL Địa chính bằng phần mềm Vilis của công ty Đọc hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis Đọc hướng dẫn sử dụng phần mềm TMV Map Đọc hướng dẫn kết hợp các phần mềm trên để xây dựng cơ sở dự liệu địa chính. Đọc một số đồ án mẫu Nghiên cứu phần mềm Vilis 3. Định hướng đề tài tốt nghiệp. Mở đầu. Chương I. nêu tổng quan về các thành phần để xây dựng cở sở dữ liệu địa chính với các tài liệu đã được đọc và tìm hiểu thêm nhiều nguồn thông tin nữa Chương II. Giới thiệu về phần mềm Vilis và quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên phần mềm đó Chương III. Thực hành quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: gồm các bước sau
Xem thêm

11 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FLASHCARD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FLASHCARD

Bây giờ thì bạn có thể bắt đầu học từ vựng được rồi. Bạn nào thích tìm tòi, khám phá thêm về ứng dụng Anki thìtham khảo thêm các trang tiếp theo nhé.2|PageHướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Anki trên máy tínhLưu ý: Ngoài ứng dụng Anki trên máy tính, bạn có thể tăng hiệu suất học từ vựng bằng cách dùng phần mềm Anki bản dành chođiện thoại. Phần mềm này hiện miễn phí trên Android, tuy nhiên có giá tận $24.99 cho cách dòng điện thoại chạy hệ điềuhành iOS và chưa được phát triển trên các hệ điều hành khác. Các bạn có thể tải ứng dụng về tự mày mò nhé (cẩn thận lúc đồng bộ (sync) dữ liệu giữa điện thoại và máy tính kẻo dữ liệubị mất, và cả tính năng Whiteboard cũng rất hay). Trong khuôn khổ của bài viết mình xin phép được dừng tại đây. Nếu cácbạn có nhu cầu thì request trong bài viết, tùy theo số lượng mình sẽ cân nhắc có viết tiếp hướng dẫn sử dụng trên điệnthoại hay ko.Lời cuối, chúc các bạn học tốt.Nguyễn Bình, 07/10/2015.3|Page
Xem thêm

3 Đọc thêm

sang kien kinh nghiem phan mem vat ly crocodie

sang kien kinh nghiem phan mem vat ly crocodie

sáng kiến kinh nghiệm vật lý phổ thông về sử dụng phần mềm dạy học thí nghiệm vật lý ảo crocodie và tình hình sử dụng thí nghiệm vật lý trong các trường phổ thông, tài liệu hướng dẫn cụ thể cách thiết kế một thí nghiệm ảo bằng phần mềm vật lý ảo crocodie

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng norton ghost 11

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NORTON GHOST 11

Ghost là chương trình sao lưu (backup) dữ liệu của 1 hay nhiều phân vùng ổ cứng. Có nhiều phần mềm để tạo file Ghost, nhưng phần mềm phổ biến và hiệu quả nhất là Norton Ghost. Khi bạn tạo file Ghost sẽ thu được 1 file ảnh (đuôi.gho) của phân vùng ổ cứng bạn đã chọn. Sau này, nếu máy tính bị lỗi win, xung đột phần mềm hay bị nhiễm virus nặng, chúng ta sẽ sử dụng file này để sao lưu dữ liệu tại phân vùng đã chọn.Mời bạn xem tài liệu Hướng dẫn sử dụng Norton Ghost 11.5.1 dưới đây, được hướng dẫn cụ thể, chi tiết bằng hình ảnh.
Xem thêm

9 Đọc thêm

TL huong dan su dung excel 2013

TL huong dan su dung excel 2013

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản các tính năng của phần mềm MS Excel 2013. Đây là tài liệu do mình biên soạn phục vụ công tác đào tạo nội bộ cho Doanh nghiệp. Với tiêu chí đơn giản dễ hiểu, tài liệu giúp cho người sủ dụng có thể nắm bắt và làm việc được với phần mềm Excel 2013 nhanh nhất.

Đọc thêm

Sách thực hành kế toán tương đương 2 năm kinh nghiệm

SÁCH THỰC HÀNH KẾ TOÁN TƯƠNG ĐƯƠNG 2 NĂM KINH NGHIỆM

Xin chào các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn kế toán mới ra trường....để xin được 1 công việc ổn định cũng như đủ tự tin để đi phỏng vấn các bạn cần phải có được những kiến thức khá vững và lập được Báo cáo tài chính và báo cáo thuế.Cuốn sách này sẽ giúp bạn: Hướng dẫn các bạn kê khai các loại thuế ( hình ảnh cụ thể). Hướng dẫn xử lý hóa đơn chứng từ.... Cách lập bảng cân đối kt, bảng báo cáo kq kinh doanh. Đặc biệt cuốn sách hướng dẫn các bạn lên báo cáo tổng hợp trên phần mềm kế toán Misa ( bằng hình ảnh, nghiệp vụ, chứng từ rõ ràng).Cuốn sách này sẽ cho bạn tương đương 2 năm kinh nghiệm. Sách được viết bởi các giáo viên dạy tại Trung tâm kế toán. Sách số lượng có hạn nhé
Xem thêm

215 Đọc thêm

Xây dựng chương trình quản lý điểm cho sinh viên bằng c

Xây dựng chương trình quản lý điểm cho sinh viên bằng c

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ vẫn còn nhiều mặt cần quan tâm. Chẳng hạn như việc ứng dụng công nghệ thông tin vào một số lĩnh vực vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Đơn cử ở đây là việc quản lý điểm ở trường học một công việc hết sức quan trọng. Mặc dù đã được ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhưng vẫn còn một số bất cập. Hiện nay ở một số trường vẫn sử dụng cách quản lý thủ công mang lại hiệu quả không cao. Chẳng hạn như việc dùng hệ thống quản lý điểm trên phần mềm Microsoft Excel có thể dẫn đến việc sai sót khi tiến hành các công việc nhập, sửa điểm, tốn nhiều thời gian trong việc thống kê, dữ liệu không mang tính nhất quán, tìm kiếm, yêu cầu nhiều kỹ năng của nhà quản lý Từ những vấn đề đã đề cập ở trên, qua học tập tìm hiểu cùng với sự hướng dẫn của quý thầy cô giáo, em xin chọn đề tài “Xây Dựng Chương Trình Quản lý điểm cho Sinh viên trường cao đẳng Việt – Hàn bằng C” nhằm xây dựng một hệ thống quản lý điểm đơn giản, dễ sử dụng đối với người dùng. Đây là hệ thống quản lý điểm với quy mô nhỏ, em hy vọng nó sẽ đem lại một số tiện ích mà người dùng mong muốn.
Xem thêm

Đọc thêm

Hướng Dẫn làm tiến Độ Dự án Bằng Excel

HƯỚNG DẪN LÀM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG EXCEL

Phần mềm Project chuyên về dự án tuy nhiên cũng nó khá bao trùm mà chúng ta không sử dụng hết được tính năng của phần mềm này. Hướng dẫn chi tiết các làm tiến độ dự án bằng EXcel mô tả chi tiết về cách làm tiến độ. Phương pháp này đơn giản và dễ dàng cho việc in ấn hơn Project.

11 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH PHẦN EXCEL

GIÁO TRÌNH PHẦN EXCEL

GIÁO TRÌNH EXCEL dùng trong học tập tại trường DH, dùng cho sinh viên và giáo viên. Microsoft Office Excel là chương trình thuộc bộ phần mềm Microsoft Office được sử dụng trong hầu hết tất cả các văn phòng trên toàn thế giới. Excel là chương trình bảng tính có thể ứng dụng cho các công việc quản lý, kế toán, thống kê ...

91 Đọc thêm

Một số thủ thuật Excel trong Kế toán.

MỘT SỐ THỦ THUẬT EXCEL TRONG KẾ TOÁN.

46 thủ thuật trong Kế toán. Chuyển dữ liệu Excel từ dạng cột thành hành. Lập báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel. Lập bảng cân đối Kế toán. Đặt mật khẩu chi file Excel. Mở cùng lúc nhiều bảng tính Excel khác nhau. Thay đổi màu sắc theme mặc định trong Excel. Hàm Dmax ─ Dmin ─ Daverage trong Excel. Cú pháp hàm Workday trong Excel. Cách save as file Excel sang PDF. Thay đổi Font chữ và Size chữ mặc định trong Excel. Thêm chú thích trên Excel. Thay đổi thời gian tự động lưu file (Save AutoRecover) trên Excel. Cách giấu giá trị 0 trên Excel. Thêm Calculator vào thanh công cụ Quick Access trong Excel. Thay đổi màu sắc đường lưới trong Excel. Tô màu xen kẽ các dòng trên máy tính trong Excel. Hàm DATEDIF để tính giá trị thời gian trong Excel. Hàm LEN trong Excel ─ Hàm đo dộ dài chuỗi ký tự. Cách dùng hàm TODAY trong Excel để trả về ngày hiện tại. Cách dùng hàm Match trong Excel. Cách dùng hàm Max, hàm Min trong Excel ─ Hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Cách dùng hàm RIGHT trong Excel ─ Hàm cắt chuỗi ký tự bên phải. Hàm AVERAGEIFS trong Excel ─ Tính trung bình cộng với nhiều điều kiện. Cách dùng hàm SUBSTITUTE để thay thế chuỗi trong Excel. Cách dùng hàm SUM trong Excel ─ Hàm tính tổng. Cách dùng hàm Index trong Excel. Cách dùng hàm YEAR để trả về năm tương ứng của ngày. Cách dung hàm HLOOKUP trong Excel để tìm giá trị theo hàng. Cách chèn Checkbox trên Excel. Tô màu xen kẽ các dòng trên bảng tính Trong Excel. Cách dùng hàm VLOOKUP trong Excel để dò giá trị trong 1 cột nào đó. Cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel. Cách dùng hàm MAXA trong Excel. Cách dùng hàm AND trong Excel. Cách tạo danh sách ─ Lish box trong Excel. Một số thủ thuật khác trong Excel.
Xem thêm

129 Đọc thêm

60 CÂU HỎI ÔN TIH MOS HAY

60 CÂU HỎI ÔN TIH MOS HAY

MOS: Microsoft Office Specialist là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm. Bài thi MOS được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ được xây dựng và được được Việt hóa bài thi, giáo trình đã được IIG Việt Nam biên soạn dựa trên thực tế tại Việt Nam. MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ. Các cấp độ của chứng chỉ MOS Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. Expert: Chứng nhận kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel. Master: Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện cao cấp nhất trong sử dụng Microsoft Office. Yêu cầu 4 bài thi: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint và một trong 2 bài thi: Outlook hoặc Access.
Xem thêm

6 Đọc thêm

LUẬN VĂN ẢNH HƯỞNG CỦA HỐ ĐÀO SÂU NỀN ĐẤT YẾU TỚI CỌC CHỐNG

LUẬN VĂN ẢNH HƯỞNG CỦA HỐ ĐÀO SÂU NỀN ĐẤT YẾU TỚI CỌC CHỐNG

40cm×40cm dài từ 30-35m, đóng qua vùng đát sét nhão dày khoảng 20m rồi đếnFooter Page 14 of 146.Header Page 15 of 146.6lớp đất sét dẻo mềm, đất tự nhiên là bờ sông thoải. Cọc sau khi đóng được 1 thángthì phát hiện sự cố cọc bị dịch chuyển khoảng 3m. [6]- Một công trình xây dựng cao ốc ở khu Phú Mỹ Hưng – Quận 7 khi đi thicông phần móng cọc thì đã xảy ra hiện tượng cọc bị xô lệch, làm sạt một phầnđường đi. Theo nhận định của CONINCO thì nguyên nhân là do phương án chốngđỡ không tốt trong lúc thi công cọc BTCT đã làm xảy ra hiện tượng sạt cọc. Ướctính số tiền thiệt hại do sự cố này khoảng 3-4 tỷ đồng.[6]- Một số công trình cầu, khi thi công cọc cho móng trụ cầu nằm ngay gầnmép bờ sông cũng đã xảy ra sự cố cọc bị nghiêng lệch quá giới hạn cho phép, Hình1.5hình 1.5. [3]Hình 1.5 – Công trình móng trụ cầu sử dụng cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước- Công trình tại Quận 7 – Phú Mỹ Hưng – TP. HCM áp dụng phương phápmóng cọc ly tâm BTCT dự ứng lực – D500 thi công bằng phương pháp ép thủy lực(ép đỉnh) đã xảy ra sự cố cọc bị dịch chuyển ngang. Sự cố được phát hiện sau khiđơn vị thi công phần móng và hầm tiến hành đào đất, khoảng cách sai lệch so vớithiết kế ban đầu có tim lên đến hơn 0,6m và vượt qua ngoài phạm vi cho phép củaquy trình thi công. [6]Footer Page 15 of 146.
Xem thêm

Đọc thêm

10 TÍNH NĂNG TRONG WORD 2013 GIÚP LÀM VIỆCNHANH DỄ DÀNG HƠN

10 TÍNH NĂNG TRONG WORD 2013 GIÚP LÀM VIỆCNHANH DỄ DÀNG HƠN

nó vào một khu vực tạm gọi là clipboard. Clipboard của Windows chỉcó 1 vùng chứa dữ liệu, tức là nếu bạn sao chép đoạn văn bản A rồi saochép thêm B thì A sẽ bị xóa đi và nhường chỗ cho B. Trong khi đó, Wordcó thể chứa đến 24 nội dung khác nhau. Bằng cách này bạn có thể saochép từ nhiều chỗ rồi paste xuống từ từ rất tiện lợi, khỏi phải nhảy qua lạigiữa nhiều tài liệu với nhau.Cách sao chép vào Clipboard của Word cũng y như bình thường, đó làbạn có thể dùng menu chuột phải hoặc nhấn Ctrl + C. Kế tiếp nhấn vàomũi tên nhỏ trong mục "Clipboard" của thẻ Home, một bảng mới sẽ xuấthiện ở cạnh trái màn hình. Trong đây là tất cả những nội dung mà bạn đãsao chép, và cứ mỗi khi bạn nhấnCtrl + C thì một nội dung mới sẽ hiện ra(cho đến khi đủ 24 cái thì những nội dung cũ nhất sẽ bị ghi đè dần dầnbởi cái mới hơn). Để dán một nội dung nhất định vào văn bản thì bạn chỉcần nhấp chuột vào là nó sẽ được paste vào tài liệu.7. Dịch thuật ngay trong WordBạn đang đọc một văn bản tiếng Anh và cần dịch một đoạn ngắn quatiếng Việt? Thay vì phải sao chép rồi lên trang web Google Translaterhoặc Bing để chuyển ngữ, bạn có thể làm điều đó ngay trong Word 2013.Bộ máy dịch thuật được sử dụng sẽ là Microsoft Bing, và nội dung dịchxong sẽ được hiển thị ở một bảng mới bên tay phải cửa sổ nên tiết kiệmkhá nhiều thời gian cho chúng ta.Cách sử dụng như sau:1.2.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề