VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG KIẾN TRÚC

Tìm thấy 5,963 tài liệu liên quan tới từ khóa "VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG KIẾN TRÚC":

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Người Lưỡng Hà rất giỏi về số học:+ Họ có thể làm các phép cộng, trừ, nhân, chia cho tới 1 triệu.••Chữ số mà ta dùng ngày nay, quen gọi là chữ số A-rập, kể cả số 0, là thành tựu lớn do người Ấn Độ tạo nên.Tác dụng:Phục vụ đời sống lúc bấy giời và dể lại kinh nghiệm quý cho giai đoạn sau.5. Văn hóa cổ đại phương Đông.c. Toán học• Ra đời sớm do nhu cầu cuộc sống.• Tính ra số Pi = 3.16• Tính được diện tích hình tròn, tam giác, thể tích hình cầu.• Người Ấn Độ, tìm ra số ngày nay ta sử dụng ngày nay, cả số 0.Số cổ đại5. Văn hóa cổ đại phương Đông.d. Kiến trúc.Trong nền văn minh cổ đại phương Đông, nghệthuật kiến trúc phát triển và thành tựu ntn?
Xem thêm

28 Đọc thêm

SKKN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM KẾT HỢP VỚI ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN ĐỂ DẠY TỐT MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ( THỰC HIỆN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ)

SKKN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM KẾT HỢP VỚI ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN ĐỂ DẠY TỐT MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ( THỰC HIỆN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ)

- So sánh được sự khác nhau về thể chế chính trị của các quốc gia cổ đạiphương Đông và phương TâyNhững thành tựu lớn về văn hoá của các quốc gia cổ đại phương Đông, phươngTây về: Lịch, chữ viết, khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc2. Tư tưởng- Thông qua bài học bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống lịch sử lâu đời củacác dân tộc phương Đông, trong đó có Việt Nam.- Giáo dục cho học sinh thái độ trân trọng và ý thức gìn giữ, bảo tồn các di sảnvăn hóa nhân loại.3. Kỹ năng- Rèn luyện kĩ năng xác định vị trí của các quốc gia cổ đại trên lược đồ.- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.- Biết sử dụng bản đồ để phân tích những thuận lợi, khó khăn và vai trò của cácđiều kiện địa lý ở các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây4. Định hướng các năng lực hình thành- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tự học- Năng lực chuyên biệt:+ Thực hành bộ môn lịch sử: khai thác kênh hình liên quan chuyên đề, vẽ sơđồ, lập bảng so sánh+ Phân tích mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa điều kiện tự nhiên- xã hộidẫn đến sự hình thành nhà nước phương Đông và phương tâyB. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH1. Chuẩn bị của giáo viên- Bản đồ các quốc gia cổ đại- Bản đồ thế giới- Tranh ảnh về văn hóa cổ đại....- Giấy A0, giấy Rôki, bút lông, keo 2 mặt...6
Xem thêm

30 Đọc thêm

Thư viện câu hỏi lịch sử lớp 6 cả năm chuẩn 2 bài 4 > 8

Thư viện câu hỏi lịch sử lớp 6 cả năm chuẩn 2 bài 4 > 8

Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông. I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng: ( 3.0 điểm) 1. Các quốc gia cổ đại Phương Đông xuất hiện từ: A. Cuối thiên niên kỉ V đến đầu thiên niên kỉ IV TCN. B. Cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN. C. Cuối thiên niên kỉ III đến đầu thiên niên kỉ II TCN. D. Cuối thiên niên kỉ II đến đầu thiên niên kỉ I TCN. 2 .Các quốc gia cổ đại Phương Đông gồm: A. Trung Quốc, Ai Cập, Hi Lạp, Lưỡng Hà. B. Lưỡng Hà, Rôma, Ấn Độ, Trung Quốc. C. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc. D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ả rập, Trung Quốc. 3 . Nền kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Đông là: A. Nông nghiệp trồng lúa nước. B. Thủ công nghiệp và thương nghiệp. C. Nông nghiệp và buôn bán. D. Nông nghiệp và thương nghiệp. 4. Bộ luật Hamurabi là bộ luật của quốc gia: A. Ai Cập cổ đại. B. Lưỡng Hà cổ đại. C. Trung Quốc cổ đại. D. Ấn Độ cổ đại. 5. Những người hầu hạ, phục dịch vua và quý tộc được gọi chung là: A. Nông dân. B. Nông dân công xã. C. Nô lệ. D. Thợ thủ công. 6 . Nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời trên lưu vực của: A. Sông Nin. B. Sông Tigơrơ và Ôphơrát. C. Sông Ấn và Sông Hằng. D. Sông Hoàng Hà và sông Hoàng Giang. II. Tự luận: ( 7.0 điểm) 1 .Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Nêu đặc điểm của mỗi tầng lớp đó ?. ( 5 điểm ) 2. Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại gồm Phương Đông ? ( 2 điểm ) Bài 6: Văn hóa cổ đại. I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng: ( 3.0 điểm) 1. Hệ thống chữ cái a, b, c… là phát minh vĩ đại của người: A. Trung Quốc và Ấn Độ. B. Rôma và La mã. C. Hi Lạp và Rôma. D. Ai Cập và Lưỡng Hà. 2.Chữ tượng hình là chữ viết đầu tiên của người: A. Lưỡng Hà cổ đại. B. Trung Quốc cổ đại. C. Ai Cập cổ đại. D. Ấn Độ cổ đại. 3. Kim Tự Tháp ở Ai Cập là: A.Những ngôi mộ bằng đá vĩ đại, chứa thi hài các Pharaông. B. Nơi cất giấu của cải của các Pharaông. C. Nơi vui chơi, giải trí của các Pharaông. D. Nơi để mộ giả của các Pharaông. 4. Đền Páctênông là công trình kiến trúc nổi tiếng ở : A. Rô ma. B. Hi Lạp. C. Ai Cập. D. Lưỡng Hà. 5. Phép đếm đến 10 và giỏi về hình học là thành tựu của người : A. Trung Quốc. B. Ấn Độ. C. Ai Cập. D. Lưỡng Hà 6. Vườn treo Babilon, kì quan của thế giới cổ đại là của nhà nước : A. Hi Lạp. B. Ấn Độ. C. Ai Cập. D. Lưỡng Hà. II. Tự luận: ( 7.0 điểm) 1 . Em hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của các dân tộc phương Đông thời cổ đại ?.( 4 điểm ) 2. Người Hy Lạp và Rô ma đã có những thành tựu văn hóa gì ? ( 3 điểm ) Bài 8 : Thời nguyên thủy trên đất nước ta. I. Trắc nghiệm : Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng: ( 2.0 điểm) 1. Dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở : A. Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ( Lạng Sơn), Núi Đọ ( Thanh Hóa), Xuân Lộc ( Đồng Nai). B. Mái đá Ngườm ( Thái Nguyên), hang Kéo Lèng ( Lạng Sơn). C. Hạ Long ( Quảng Ninh), Quỳnh Văn ( Nghệ An). D. Bắc Sơn ( Lạng Sơn), Bàu Tró ( Quảng Bình). 2.Đặc điểm cơ bản của người tối cổ là : A. Cấu tạo cơ thể giống như người hiện đại. B. Vẫn đi bằng bốn chi và chưa biết chế tác công cụ lao động. C. Vẫn đi bằng bốn chi và đã biết chế tác công cụ lao động. D. Đi bằng hai chân, cầm nắm bằng hai tay, biết chế tác công cụ lao động. 3. Người tinh khôn xuất hiện ở nước ta cách nay khoảng: A.Từ 5 đến 4 vạn năm TCN. B. Từ 4 đến 3 vạn năm TCN. C. Từ 3 đến 2 vạn năm TCN. D. Từ 2 đến 1 vạn năm TCN. 4. Ở giai đoạn đầu, công cụ lao động chủ yếu của người tinh khôn là: A. Công cụ đá ghè đẽo thô sơ. B. Công cụ làm bằng gỗ, tre. C. Công cụ đá được mài nhẵn. D. Rìu bằng đá cuội, được ghè đẽo thô sơ. II. Tự luận: ( 8.0 điểm) 1. Ở giai đoạn đầu , Người tinh khôn sống như thế nào ? ( 4 điểm ) 2. Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới? ( 4 điểm )
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì i môn lịch sử

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì i môn lịch sử

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Môn Lịch sử lớp 6 NĂM HỌC 2015 – 2016 A. NỘI DUNG ÔN TẬP I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI: Chủ đề 1: Xã hội nguyên thủy Những đặc điểm chính về công cụ lao động của người thời nguyên thủy. Những tỉnh tìm thấy dấu tích của người nguyên thủy trên đất nước ta Sự thay đổi nơi ở của người nguyên thủy và ý nghĩa của sự thay đổi đó. Nguyên nhân tan rã của xã hội nguyên thủy. So sánh đặc điểm chính về: Thời gian xuất hiện, hình dáng, thể tích não, tổ chức xã hội của người tối cổ và người tinh khôn. Chủ đề 2: Các quốc gia cổ đại trên thế giới. Tên các quốc gia cổ đại. Điều kiện dẫn đến sự hình thành các quốc gia cổ đại trên thế giới Lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây: Tên quốc gia, ngành kinh tế chính, các tầng lớp chính, thể chế nhà nước. Giai cấp đóng vai trò quan trọng nhất trong xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây. Chủ đề 3: Những thành tựu văn hóa thời cổ đại – Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người thời cổ đại – Đánh giá ý nghĩa của những thành tựu văn hoá đó. II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (Từ nguồn gốc đến thế kỉ I) Chủ đề 4: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc: Hòan cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. Điểm giống và khác nhau giữa nhà nước Văn Lang và Âu Lạc. Nét chính trong được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang Mô tả thành Cổ Loa và nhận xét nét độc đáo của thành. Thống kê nhà nước Văn Lang, Âu Lạc theo yêu cầu: Hoàn cảnh ra đời, tổ chức nhà nước, sự sụp đổ. Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương. Bài học rút ra từ sự thất bại của An Dương Vương trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Xem thêm

Đọc thêm

DE THI MON LICH SU 10 HKI NAM HOC 2015 2016 CHINH THUC

DE THI MON LICH SU 10 HKI NAM HOC 2015 2016 CHINH THUC

mang lại là gì?II. PHẦN RIÊNG - Tự chọn (2,0 điểm)Thí sinh chỉ chọn một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)1. Cư dân cổ đại phương Đông và cư dân cổ đại phương Tây có những đóng góp gì vềkiến trúc cho nhân loại?2. Hiện nay ở Việt Nam có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang ngày mộtxuống cấp nghiêm trọng. Theo em, cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di sảnvăn hóa đó?Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)1. Trung Quốc thời phong kiến có những thành tựu văn hóa tiêu biểu nào về kĩ thuật vàkiến trúc?2. Nhận xét về giá trị của những thành tựu kiến trúc ở Trung Quốc thời phong kiến. HẾT.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Nhà nước và pháp luật phong kiến tây âu

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN TÂY ÂU

Đây là slide về:So sánh nhà nước và pháp luật phương tây và phương đông thời kỳ cổ đại. với nội dung đầy đủ ngắn gọn giúp cho bài thuyết trình đơn giản hơn bao giờ hết nhưng sẽ không bỏ sót yếu tố quan trọng nào trong bài. Với slide thiết kế đẹp với số lượng chữ hợp lý sẽ làm người xem không chán và thêm hứng thú cho người thuyết trình.

53 Đọc thêm

Ôn Tập Môn Lịch Sử Văn Minh Thế giới

Ôn Tập Môn Lịch Sử Văn Minh Thế giới

8 câu hỏi ôn thi cuối kì môn Lịch sử văn minh thế giới: 1. Kiến trúc điêu khắc của Văn minh Ai cập cổ đại. 2. VĂN MINH LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI ( Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc) 3) VĂN MINH Ả RẬP ( Đạo Hồi). 4. VĂN MINH ẤN ĐỘ ( Văn học, tôn giáo). 5.VĂN MINH TRUNG QUỐC (bốn phát minh kỹ thuật, Nho gia). 6. VĂN MINH HY LẠP – LA MÃ ( Nghệ thuật). 7. VĂN MINH TÂY ÂU TRUNG ĐẠI (Phong trào văn hoá phục hưng). 8. VĂN MINH CÔNG NGHIỆP (những phát minh KH và tiến bộ KT (TK XIX))

Đọc thêm

LSNN PL a Phân tích cơ sở tư tưởng cho sự ra đời và phát triển của nhà nước phong kiến Trung Quốc

LSNN PL a Phân tích cơ sở tư tưởng cho sự ra đời và phát triển của nhà nước phong kiến Trung Quốc

a 1. Khái quát về nhà nước phong kiến Trung Quốc Trên cơ sở mô hình các quốc gia cổ đại phương Đông, Trung Quốc vào thế kỉ cuối công nguyên do sự phát triển của sản xuất, xã hội phân hóa giai cấp nên chế độ phong kiến ở đây đã hình thành sớm. Nhà Tần đã khởi đầu xây dựng chính quyền phong kiến, hoàng đế có quyền quyệt đối. Kinh tế phong kiến Trung Quốc chủ yếu là nông nghiệp phát triển thăng trầm theo sự hưng thịnh của các vương triều. Cuối thời Minh – Thanh đã xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất TBCN nhưng nó không phát triển được. Trên cơ sở những điều kiện kinh tế xã hội mới, kế thừa truyền thống của nền văn hóa cổ đại, nhân dân Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu văn hóa rực rỡ. Nhà nước và pháp luật hình thành phát triển với quy mô lớn. Trải qua các triều đại Tần, Hán, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Trong mỗi triều đại, tuy có sự khác nhau về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước song ngay từ đầu và trong suốt quá trình tồn tại luôn là chính thể quân chủ chuyên chế và qua mỗi triều đại lại ngày được hoàn thiện. Cùng với đó là sự phát triển của tư tưởng nho giáo luôn được các giai cấp thống trị Trung Quốc sử dụng như một tư tưởng để xây dựng nhà nước và pháp luật. Nho giáo (儒教), còn gọi là đạo Nho hay đạo Khổng là một hệ thống đạo đức, triết lý và học thuyết chính trị do Đức Khổng Tử đề xướng và được các môn đồ của ông phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị. Nho giáo rất có ảnh hưởng tại ở các nước châu Á là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam. Những người thực hành theo các tín điều của Nho giáo được gọi là các nhà Nho hay Nho sĩ hay nho sinh.
Xem thêm

Đọc thêm

KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI

KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI

AÛNH HÖÔÛNG TÖÏ NHIEÂN VAØ XAÕ HOÄI: 1. ÑIAÏ LYÙ:  Naèm beân bôø Ñiïa Trung Haûi vaø bieån Aegea, goàm trung taâm laø chính quoác Hy Laïp vaø ñaûo Crete, caùc hoøn ñaûo nhoû trong vònh Aegea. Ngoaøi ra ñòa giôùi coøn bao goàm caû toaøn mieàn Nam baùn ñaûo Balkan, khu vöïc Tieåu AÙ, vuøng ven bieån Haéc Haûi, xöù Italia, Sicily, Phaùp, Taây Ban Nha vaø caû Ai caäp.  Vôùi phaïm vi xöù sôû noùi treân, ñaát nöôùc coå Hy laïp ñaõ tieáp thu caû caùc tinh hoa cuûa vaên minh Ai Caäp, Löôõng Haø, Ba Tö.  Ñiaï hình: coù phong caûnh phong phuù, caùc nuùi ñaù cho hình khoái saéc saûo, bôø bieån laïi quanh co khuùc khuyûu ñaõ aûnh höôûng ñeán moät phong caùch kieán truùc coù ñöôøng neùt döùt khoaùt vaø chính xaùc.  Maët khaùc, ñaát nöôùc vôùi nhieàu nuùi non hieåm trôû, ôû bieån khuùc khuyûu ñaõ chia caét caùc boä toäc. Hình thaønh caùc thaønh bang rieâng leû. Noåi baät laø Athena vaø Sparta.  Veà ñiïa lyù kinh teá coå Hy Laïp coù ít ñaát troàng troït, ñaõ phaûi phaùt trieån haøng haûi giao löu. Tieáp thu thaønh töïu cuûa caùc neàn vaên minh laân caän.
Xem thêm

37 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

a. Đưa văn hóa thoát khỏi tôn giáo, thần họcb. Chống giáo hội, quý tộc phong kiến với những tư tưởng của nóc. Tuyên truyền lối sống khổ hạnh, hạnh phúc sẽ đạt được nơi Thiên Đàngd. Đề cao con người, coi con người là “vàng ngọc của vũ trụ”21. Khải hoàn môn được cư dân nền văn minh nào dựng nên?a. La Mãb. Hy Lạpc. Ai Cậpd. Lưỡng Hà22. Điều nào sau đây không đúng khi nói về trường đại học ở châu Âu thế kỷXIa. Kinh phí do quốc gia cung cấpb. Được tổ chức như những phường hội thợ thủ côngc. Người học được cổ vũ tinh thần hoài nghi và chất vấn khi họcd. Ra đời một cách tự phát23. Vị vua nào ở Campuchia đã mở đầu cho thời kỳ Angkor ?a. Jayavarman Ib. Jayavarman IIc. Jayvarman IVd. Jayavarman VII24. Tác giả vở bi kịch "Promethee bị xiềng" trong văn học Hy Lạp cổ đại là:a. Eshchyleb. Euripitesc. Aristopanesd. Sophocles24. Nhà nước Athen thống nhất chữ viết vào thời gian nào:a. TK VIII TCNb. TK VII TCN
Xem thêm

18 Đọc thêm

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG ĐÔNG KIẾN TRÚC TRUNG QUỐC

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG ĐÔNG KIẾN TRÚC TRUNG QUỐC

Tự nhiện: Nước lớn nhất thế giới. Có hai sông lớn Hoàng Hà (4000km) và Trường Giang (5000km) chảy từ đồi núi cao phía Tây về biển phía Đông. Xã hội: Dân tộc chủ thể là Hoa Hạ. Văn minh Trung Hoa hình thành thời cổ đại (TNK III tcn) trên lưu vực 2 sông trên. Thời Chiến Quốc (tk V tcn) chiến tranh liên miên giữa các chư hầu, sự ra đời nhà nước phong kiến tập quyền thống nhất được lãnh thổ (Tần Thủy Hoàng - 220 tcn). Nhiều tư tưởng, học thuyết ra đời ảnh hưởng lâu dài đến nhân sinh quan xã hội Trung Hoa và các nước Đông Á: Nho gia, Đạo gia, Âm-dương, Ngũ hành, phong thủy… Các triều đại phong kiến lấy tư tưởng Nho giáo làm chính thống để cai trị, “vua là con trời”. Các giai đoạn phát triển của xã hội Trung Hoa: Từ thời Chiến quốc → thời Tần, Hán (475tcn- 225cn) Thời Tam Quốc → thời Tùy, Đường (225- 907) Thời Ngũ Đại, Lục Triều → thời Tống, Nguyên (907- 1368) Thời Minh Thanh (1368- 1911)
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

TIẾT 5, 6: CHỦ ĐỀCÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA CỔ ĐẠII. VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG1. Sự ra đời của lịch pháp và thiên văn học- Lý do ra đời+ Do nhu cầu sản xuất mà lịch và thiên văn học ra đời sớm nhất- Cách tính lịch+ Nông lịch một năm có 365 ngày, chia thành 12 tháng; tính được chu kỳ thời gianvà mùa; một ngày có 24 giờ- Ý nghĩa+ Giúp con người tính được thời gian và mùa thuận thợi cho việc gieo trồng2. Chữ viết- Lý do ra đời của chữ viết+ Do nhu cầu ghi chép lưu trữ, quản lý xã hội mà chữ viết ra đời từ khoảng thiênniên kỷ thứ IV TCN- Các loại chữ viết+ Có 2 loại chữ tượng hình và chữ tượng ý- Nguyên liệu để viết chữ+ Người Ai Cập dùng vỏ cây Papirut+ Người Xume dùng đất sét+ Nguời Trung Quốc dùng giáp cốt, thẻ tre- Ý nghĩa ra đời
Xem thêm

17 Đọc thêm

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

5. Văn hóa cổ đại phương Đônga. Sự ra đời của Lịch pháp và thiên văn học? Tại sao ngành lịch và thiên vănlại ra đời sớm nhất ở phương Đông? Cư dân phương Đông đã cócách tính lịch như thế nào?- 2 ngành này ra đời sớm nhất gắn vớinhu cầu sản xuất nông nghiệp, trị thủy- Lịch của người phương Đông gọi lànông lịch, 1 năm có 365 ngày, 12tháng, 1 ngày có 24hLịch của ngườiAi Cập cổLịch của ngườiLưỡng Hàb. Chữ viết? Tại sao con người lại phát minhra được chữ viết?Các nguyên liệu để viết?Chữ viết ra đời đã có ý nghĩa như thế nào?
Xem thêm

28 Đọc thêm

Tư tưởng mặc gia của Trung Hoa

TƯ TƯỞNG MẶC GIA CỦA TRUNG HOA

Trung Hoa cổ đại là một quốc gia rộng lớn, có lịch sử lâu đời từ cuối thiên niên kỷ III TCN kéo dài tới tận thế kỷ III TCN với sự kiện Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa mở đầu cho thời kỳ phong kiến.Nền triết học Trung Hoa cổ đại ra đời vào thời kỳ quá độ từ chế độ chiếm hữu nô lệ lên chế độ phong kiến. Trong bối cảnh lịch sử ấy, mối quan tâm hàng đầu của các nhà tư tưởng Trung hoa cổ đại là những vấn đề thuộc đời sống thực tiễn chính trị đạo đức của xã hội. Tuy họ vẫn đứng trên quan điểm duy tâm để giải thích và đưa ra những biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội, nhưng những tư tưởng của họ đã có tác dụng rất lớn trong việc xác lập một trật tự xã hội theo mô hình chế độ quân chủ phong kiến trung ương tập quyền theo những giá trị chuẩn mực chính trị đạo đức phong kiến phương Đông.
Xem thêm

13 Đọc thêm

luận văn thạc sỹ 2016 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông

luận văn thạc sỹ 2016 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông

luận văn thạc sỹ kế toán năm 2016 theo thông tư 2002014TT BTC. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 1.Lý do chọn đề tài. 1 2. Phương pháp nghiên cứu 2 3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 3 4. Đối tượng nghiên cứu 3 5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 4 7. Kết cấu của khóa luận 4 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5 1.1.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 5 1.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp 5 1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng 7 1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11 1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 11 1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 13 1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí 14 1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí 15 1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và mức độ hoạt động 17 1.2.2. Khái niệm giá thành và phân loại giá thành xây dựng 21 1.2.2.1. Phân loại giá thành sản xuất xây dựng căn cứ vào thời điểm, cơ sở số liệu tính giá thành 22 1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí trong giá thành 23 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 24 1.3. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25 1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 25 1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 26 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 27 1.4. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 28 1.4.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp 28 1.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 28 1.5. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN GÓC ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 30 1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30 1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 33 1.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 35 1.5.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 38 1.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây dựng 41 1.5.6. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán 44 1.6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 45 1.7. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 49 1.7.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp trực tiếp) 50 1.7.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức 51 1.8. PHƯƠNG PHÁP KHOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 52 1.8.1 Khái niệm phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 52 1.8.2. Vai trò tác dụng của phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 53 1.8.3. Một số hình thức khoán chủ yếu 54 1.9. TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 58 1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP DƯỚI GÓC ĐỘ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 60 1.10.1. Đối tượng và mục tiêu của kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 60 1.10.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 62 1.10.2.1. Định mức chi phí và hệ thống dự toán chi phí sản xuất 62 1.9.2.2. Các biểu mẫu tổng dự toán công trình 64 1.10.2.3. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 68 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 69 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 69 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 70 2.1.4. Tình hình nguồn lực của công ty 72 2.1.4.1. Tình hình lao động và cơ sở kỹ thuật của công ty 72 2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty 75 2.1.4.3. Hiệu quả, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 76 2.1.5. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 78 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 78 2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 81 2.1.5.3. Đặc điểm chế dộ kế toán doanh nghiệp vận dụng để thực hiện phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 82 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 85 2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 85 2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất 85 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 88 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 89 2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 89 2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 91 2.2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 95 2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 97 2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99 2.2.5. Tính giá thánh sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99 2.2.5.1.Tập hợp chi phí 99 2.2.5.2.Tính giá thành sản phẩm 100 2.3 . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 102 2.3.1. Những mặt đạt được trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 103 2.3.2. Những mặt hạn chế còn tồn tai trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 105 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107 3.1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107 3.1.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 107 3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 108 3.2.1.Về việc xác định đối tượng tập hợp chi phí, tính giá thành 108 3.2.2. Hoàn thiện việc tập hợp và luân chuyển chứng từ kế toán 109 3.2.3. Hoàn thiện việc phân loại chi phí chi phí sản xuất xây dựng phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 110 3.2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo dự toán 110 3.2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động 111 3.2.4. Hoàn thiện việc kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 114 3.2.5. Hoàn thiện việc xây dựng mô hình kế toán quản trị 116 3.2.6. Xác định trung tâm trách nhiệm và lập báo cáo trách nhiệm 118 3.2.7. Xây dựng các báo cáo phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 120 3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 125 KẾT LUẬN 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI 4. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP VÀ RÔ-MA

BÀI 4. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP VÀ RÔ-MA

TIẾT 6. BÀI 4 (TIẾT 2)VAÊN HOÙA COÅÑAÏIHY LAÏP & ROMANỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮMVăn hóacổ đạiHi Lạpvà RôMaLịch và chữ viếtCơ sở của nền văn hóa cổ đại HiLạp – Rô MaNhững thành tựu của văn hóa cổđại Hi Lạp – Rô MaSự ra đời củaKhoa họcVăn họcNghệ thuật

20 Đọc thêm

KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI

KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI

B. THÔØI KYØ HY LAÏP CHÍNH THOÁNG (1100 tcn 30 scn) Thôøi kyø Homere Thôøi kyø Vieãn Coå Thôøi kyø coå ñieån (Hellenic) Thôøi kyø Hy laïp hoùa (Hellenistic) B. THÔØI KYØ HY LAÏP CHÍNH THOÁNG (1100 tcn 30 scn) Thôøi kyø Homere Thôøi kyø Vieãn Coå Thôøi kyø coå ñieån (Hellenic) Thôøi kyø Hy laïp hoùa (Hellenistic)

30 Đọc thêm

BÀI 6. VĂN HOÁ CỔ ĐẠI

BÀI 6. VĂN HOÁ CỔ ĐẠI

- Sáng tạo ra lịch- Sáng tạo ra chữ viết: chữ tượng hình.- Thành tựu về toán học:- Kiến trúc:Kim tự tháp cổ ở Ai Cập,thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà…2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có nhữngđóng góp gì về văn hoá:- Sáng tạo ra lịch (dương lịch).Lịch của ngườiPhương Tây cổ đạicó gì mới?Họ biết dựa theo sự di chuyển củatrái đất quay xung quanh mặt trờiHọ tính được 1 năm có 365 ngày 6 giờchia thành 12 tháng. Đó là dương lịchBài 6:VĂN HOÁ CỔ ĐẠI1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đạiđã có những thành tựu văn hoá gì?- Sáng tạo ra lịch- Sáng tạo ra chữ viết: chữ tượng hình.- Thành tựu về toán học:- Kiến trúc:Kim tự tháp cổ ở Ai Cập,thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà…
Xem thêm

33 Đọc thêm

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

5. Văn hóa cổ đại phương Đôngb, Lịch pháp và thiên vănCư dân phươngĐông tính lịchVì saoVănhóangườilà gì? tadựa trên cơ sởbiết đến lịch vànào?thiên văn?CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNGTHÀNH TỰU VỀ LỊCH PHÁP VÀ THIÊN VĂNCÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNGCÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNGCÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNGTHIÊN VĂN HỌC

38 Đọc thêm

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

BÀI 3. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNGLỚP : 10B10TỔ: 1DANH SÁCH TỔ:Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level5, VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG:Sự ra đời của Lịch pháp và Thiên văn học5, VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG:5.1, Sự ra đời của Lịch pháp và Thiên văn học: Tri thức Lịch pháp và Thiên văn học ra đời vào loại sớm nhất ở các quốc gia phươngĐông Thiên văn học và Lịch pháp là 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất Gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người phương Đông cổ đại
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề