BÀI GIẢNG ĐẠO ĐỨC 1 BÀI 5

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI GIẢNG ĐẠO ĐỨC 1 BÀI 5":

Giáo án Đaọ đức lớp 5 Học Kì I

GIÁO ÁN ĐAỌ ĐỨC LỚP 5 HỌC KÌ I

Giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ I Bài 1: Em là học sinh lớp 5 Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình Bài 3: Có chí thì nên Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên Bài 5: Tình bạn THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I Bài 6: Kính già, yêu trẻ Bài 7. Tôn trọng phụ nữ Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh Bài: Thực hành kĩ năng cuối học kì I I. Mục tiêu. Củng cố kiến thức các bài đạo đức về chủ đề: Kính già yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, hợp tác với những người xung quanh. II. Đồ dùng dạy học Các dụng cụ chuẩn bị đóng vai, màu, giấy, bút vẽ. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: A.Kiểm tra bài cũ. Em hãy đọc câu thành ngữ tục ngữ, ca dao, nói về tinh thần đoàn kết. B.Bài mới. 1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học. 2. Hoạt động Hoạt động 1: Củng cố kiến thức các bài đạo đức đã học. + Mục tiêu: HS nhớ và nhắc lại những kiến thức đã học trong các bài đạo đức: Kính già yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, hợp tác với những người xung quanh. + Các bước tiến hành: Bước 1: GV cho hs nêu tên 5 bài đạo đức đã học từ tuần 12 đến tuần 17 và nêu nội dung đã học được từ bài học đó. Bước 2: HD học sinh tự viết những điều mà mình đã làm được lien quan đến những bài đạo đức đã học. Bước 3: HS trình bày trước lớp. Bước 4: GV và hs nhận xét và tuyên dương những hs làm được nhiều việc tốt.
Xem thêm

36 Đọc thêm

Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh

Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN lẬP Họ và tên của Đội viên:……………………………………………………… Thuộc chi đội:……………………………………………………………….. Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh ( Trước tác động) Phiếu điều tra số 1: (Đánh dấu x vào 1 trong 5 ý kiến sau) Tôi thích làm theo ý của mình. £ Hoàn toàn đồng ý £ Đồng ý £ Bình thường £ Không đồng ý £Hoàn toàn không đồng ý ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP Hướng dẫn chấm thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh ( Trước tác động) Hạng mục Đáp án Biểu điểm 1  Hoàn toàn đồng ý 5 2  Đồng ý 4 3  Bình thường 3 4  Không đồng ý 2 5  Hoàn toàn không đồng ý 1
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC

BÀI GIẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC

Viết chương trình điều khiển.Vận hành.1.Phương pháp điều khiểnđộng cơ bước:- Điều khiển nguyên bước- Điều khiển nửa bướcĐiều khiển nguyên bước:ABCD100001

47 Đọc thêm

Bài giảng kế toán doanh nghiệp phần 2 chương bài tập

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 CHƯƠNG BÀI TẬP

Bài 1: Tại 1 DN sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, trong kỳ kế toán có tài liệu sau (đvt: đồng): Bài 2: Tại 1 DN sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, trong kỳ kế toán có tài liệu sau (đvt: đồng): Bài giảng kế toán doanh nghiệp phần 2 chương bài tập Bài giảng kế toán doanh nghiệp phần 2 chương bài tập Bài giảng kế toán doanh nghiệp phần 2 chương bài tập

25 Đọc thêm

Bài giảng Sở hữu trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp

BÀI GIẢNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Sở hữu trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp dưới đây để nắm bắt được khái niệm, vai trò sở hữu trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp, tài sản doanh nghiệp, tài sản trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

66 Đọc thêm

BS tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo

BS TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

bài giảng đạo đức lớp 4. Giáo án tich cuc tham gia các hoạt động nhân đạo lớp 4 giúp bạn có phương pháp dạy học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu bài học. Đây là tài liệu chuẩn hết sức chi tiết bạn chỉ việc nhớ giáo án và dạy. Bài soạn dngf cho hộ giảng và thi giáo viên giỏi các cấp.bài giảng đạo đức lớp 4. Giáo án tich cuc tham gia các hoạt động nhân đạo lớp 4 giúp bạn có phương pháp dạy học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu bài học. Đây là tài liệu chuẩn hết sức chi tiết bạn chỉ việc nhớ giáo án và dạy. Bài soạn dngf cho hộ giảng và thi giáo viên giỏi các cấp.bài giảng đạo đức lớp 4. Giáo án tich cuc tham gia các hoạt động nhân đạo lớp 4 giúp bạn có phương pháp dạy học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu bài học. Đây là tài liệu chuẩn hết sức chi tiết bạn chỉ việc nhớ giáo án và dạy. Bài soạn dngf cho hộ giảng và thi giáo viên giỏi các cấp.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay

Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay

Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay MỤC LỤC MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài ...............................................................................................................1 2. Lịch sử nghiên cứu.............................................................................................................3 3. Mục đích nghiên cứu luận văn...........................................................................................6 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................................6 5. Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả......................................................7 6. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................................7 7. Kết cấu luận văn ................................................................................................................8 NỘI DUNG ...........................................................................................................................9 Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THEO ĐỊNH HƢỚNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD HIỆN NAY....................................................................................................9 1.1 Khái niệm giáo dục đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực.................................................................................................................................9 1.1.1 Giáo dục đạo đức.....................................................................................................9 1.1.1.1. Khái niệm đạo đức......................................................................................9 1.1.1.2. Khái niệm giáo dục...................................................................................10 1.1.1.3. Giáo dục đạo đức......................................................................................11 1.1.2. Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực trong dạy học môn GDCD ở trường THPT hiện nay.....................................................................................12 1.1.2.1. Năng lực....................................................................................................14 1.1.2.2. Khái niệm giáo dục định hướng năng lực ................................................16 1.2. Môn GDCD với việc giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT hiện nay........................................................................................................................................17 1.2.1. Khái lược về chương trình môn GDCD ở trường THPT hiện nay ...........................17 1.2.2. Vai trò của môn GDCD đối với việc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay .........................................................................................................................................19 1.2.3. Mối quan hệ của phương pháp giáo dục đạo đức đối với việc định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn GDCD hiện nay...........................................................20 1.3. Cơ sở thực tiễn của phương pháp giáo dục đạo đức nhằm định hướng năng lực cho học sinh THPT trong môn GDCD hiện nay. ..............................................................................211.3.1. Thực trạng đạo đức của học sinh THPT hiện nay ................................................21 1.3.2. Những tác động cơ bản tới việc rèn luyện đạo đức của học sinh ở trường THPT23 1.3.3. Những nguyên nhân cơ bản gây ra sự suy thoái đạo đức trong học sinh THPT hiện nay ...........................................................................................................................25 1.3.4. Sự cần thiết của đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn GDCD hiện nay..........................................28 Chƣơng 2: BIỆN PHÁP, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THEO ĐỊNH HƢỚNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD HIỆN NAY...................................................31 2.1. Các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT theo định hướng năng lực.............................................................31 2.1.1. Đổi mới phương pháp dạy học truyền thống ........................................................32 2.1.2. Vận dụng dạy học theo phương pháp nêu gương .................................................34 2.1.3. Vận dụng dạy học theo phương pháp định hướng hành động ..............................35 2.1.4. Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học..........................................................36 2.2. Những nguyên tắc thực hiện phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn GDCD hiện nay ....................................................................37 2.3. Quy trình thực hiện phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong môn GDCD hiện nay ...............................................................................39 2.3.1. Quy trình Thiết kế bài giảng giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong môn GDCD hiện nay...........................................................................39 2.3.2 Quy trình thiết kế hoạt động GDĐĐ theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong hoạt động ngoại khóa ............................................................................................45 2.3.3 Quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ...................................47 2.4. Điều kiện thực hiện phương pháp GDĐĐ theo định hướng năng lực cho HS THPT trong dạy học môn GDCD hiện nay ....................................................................................48 2.4.1. Đối với học sinh ....................................................................................................48 2.4.2. Đối với giáo viên...................................................................................................49 2.4.3. Đối với các cấp quản lí .........................................................................................51 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2....................................................................................................52 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THEO ĐỊNH HƢỚNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - THÀNH PHỐ HUẾ TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD ................................................................53 3.1 Kế hoạch thực nghiệm ...................................................................................................53 3.1.1 Giả thuyết thực nghiệm ..........................................................................................533.1.2 Mục đích thực nghiệm...........................................................................................53 3.1.3. Đối tượng, địa điểm, thời gian thực nghiệm .........................................................53 3.2. Nội dung thực hiện .......................................................................................................54 3.2.1. Những nội dung khoa học cần thực nghiệm..........................................................54 3.2.2 Thiết kế giáo án thực nghiệm.................................................................................54 3.2.3. Các bước tiến hành thực nghiệm ..........................................................................54 3.2.3.1. Khảo sát trình độ ban đầu của lớp thực nghiệm và đối chứng ................54 3.2.3.2 Dạy học bài thực nghiệm..........................................................................58 3.2.3.3. Dạy học bài thực nghiệm..........................................................................93 3.3 Kết quả thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.................................................94 3.3.1 Tiêu chí đánh giá....................................................................................................94 3.3.2 Tiến hành thực nghiệm đối chứng..........................................................................94 3.3.3 Kết quả và đánh giá sau khi thực nghiệm..............................................................96 3.3.3.1 kết quả kiểm tra sau khi dạy thực nghiệm .................................................96 3.3.3.2. Đánh giá dạy học sau khi thực nghiệm ....................................................98 3.4. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT ............................................................................98 3.4.1 Đối với đội ngũ GV môn GDCD ............................................................................98 3.4.2 Đối với các cấp quản lí ..........................................................................................99 KẾT LUẬN.......................................................................................................................102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................1031 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết TW2 Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII khẳng định: Giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay phải giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể dục, mỹ dục, trong đó đạo đức là cái gốc giúp con người phát triển toàn diện. Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh phải có con người phát triển toàn diện, không chỉ phát triển về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, lối sống mà còn phải con người cường tráng về thể chất… Theo định hướng phát triển giáo dục trong thời đại mới, giáo dục đạo đức đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi con người, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Giáo dục đạo đức vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển đất nước theo chiều hướng văn minh, tiến bộ phù hợp với thời đại. Mục tiêu giáo dục hiện nay là: “Học để biết, học để làm, học để khẳng định mình”. Hiểu một cách ngắn ngọn là học để phát triển toàn diện, hài hòa về trí tuệ, kĩ năng, lẫn đạo đức lối sống. Với sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật để bắt kịp với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới trong giai đoạn hiện nay Đảng và Nhà nước ta vẫn khẳng định “giáo dục là quốc sách hàng đầu” nên giáo dục trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu của quốc gia để đào tạo ra những con người vừa có tài vừa có đức để đào tạo ra những con người vừa hoàn thiện đạo đức lẫn trí tuệ, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta luôn có những đổi mới về giáo dục, đặc biệt là giáo Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay Luận văn Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THPT trong dạy học môn giáo dục thể chất hiện nay
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH   BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  BÀI 2: TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  BÀI 3: TTHCM VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH  BÀI 4: TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI  BÀI 5: TTHCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN  BÀI 6: TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH  BÀI 7: VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TTHCM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY 273 BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1. Đặt vấn đề Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (21951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam. Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (61991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động. Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (42001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM. Đây là sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và là một quyết định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn Dân ta. 2. Khái niệm Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 42001) khẳng định: “TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, bao gồm:  Tư tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.  Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.  Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Tư tưởng HCM về Đại Đoàn Kết dân tộc.  Tư tưởng HCM về Quân sự.  Tư tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.  Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.  Tư tưởng đạo đức HCM.  Tư tưởng nhân văn HCM.  Tư Tưởng văn hóa HCM.
Xem thêm

73 Đọc thêm

De thi casio 81 Tai lieu hay

DE THI CASIO 81 TAI LIEU HAY

Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8Mình lấy bài này từ Thư viện bài giảng điện tử Toán Casio lớp 8
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giáo án lớp 2 tuần 31 cả ngày đầy đủ

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 31 CẢ NGÀY ĐẦY ĐỦ

âm nhạc lớp 2 tuần 31.giáo án điện tử tập làm văn lớp 2 tuần 31.bài giảng điện tử toán lớp 2 tuần 31.bài giảng điện tử lớp 2 tuần 31.giáo án đạo đức lớp 2 tuần 31.giáo án âm nhạc lớp 2 tuần 31.

31 Đọc thêm

TAP VIET LOP 1 tuần 13

TAP VIET LOP 1 TUẦN 13

bài tập viết lớp 1, gián án tập viết lớp 1, bài soạn power point tập viết lớp 1, tuần 13 tập viết lớp 1, tuần 13 pp tập viết lớp 1, bài giảng giáo án điện tử lớp 1, bài giảng giáo án lớp 1 tuần 13 tập viết.

21 Đọc thêm

TỔNG HỢP TÀI LIỆU TOÁN LỚP 10 PHẦN (113)

TỔNG HỢP TÀI LIỆU TOÁN LỚP 10 PHẦN (113)

Khoá học Toán 10 - Thầy Lưu Huy ThưởngChuyên đề 05. Thống kêBÀI 5. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU (PHẦN 2)ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆNGiáo viên: LƯU HUY THƯỞNGCác bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Bài 5. Các số đặc trưng của mẫu số liệu (Phần 2)thuộc khóa học Toán 10 – Thầy Lưu Huy Thưởng tại website Hocmai.vn giúp các bạn kiểm tra, củng cố lại các kiếnthức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Bài 5. Các số đặc trưng của mẫu số liệu (Phần 2). Để sử dụng hiệuquả, bạn cần học trước bài giảng sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.(Tài liệu dùng chung cho phần 1 + phần 2)Baøi 1. Trong các mẫu số liệu dưới đây:i) Cho biết dấu hiệu và đơn vị điều tra là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu?ii) Lập bảng phân bố tần số, tần suất. Nhận xét.iii) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất.iv) Tính số trung bình, số trung vị, mốt.v) Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Nhận xét.1) Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh3030252535
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tiếng anh chuyên nghành điện chương 5_6

TIẾNG ANH CHUYÊN NGHÀNH ĐIỆN CHƯƠNG 5_6

Unit 5 Electric motor, Unit 5 Electric motor, Unit 6 Methods for generating electricity, Unit 6 Methods for generating electricity, tiếng anh chuyên ngành điện, tài liệu tiếng anh chuyên nghành, bài tâp tiếng anh chuyên nghành, tiếng anh chuyên nghành, bài giảng tiếng anh chuyên nghành, Tiếng anh chuyên nghành điện chương 5_6

16 Đọc thêm

BỘ GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 12 HKI

BỘ GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 12 HKI

Ngày soạn:18082015 Tiết:01 TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hiểu được định nghĩa và các định lý về sự đồng biến ,nghịch biến của hàm số và mối quan hệ này với đạo hàm 2.Kỹ năng: Biết cách xét tính đồng biến ,nghịch biến của hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm. 3.Thái độ: Tập trung tiếp thu , suy nghĩ phát biểu xây dựng bài. II.CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án , dụng cụ vẽ 2.Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài giảng. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số, làm quen cán sự lớp 2.Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi. Nêu định nghĩa đạo hàm của hàm số tại điểm x0. Nêu định nghĩa sự đồng biến, nghịch biến ở lớp 10 , từ đó nhận xét dấu tỷ số trong các trường hợp Trả lời. Cho HS nhận xét và hoàn chỉnh. Nêu mối liên hệ giữa tỷ số đó với đạo hàm của hàm số y = f(x) tại 1 điểm x K đồng thời đặt vấn đề xét tính đơn điệu của hàm số trên 1 khoảng, đoạn, nữa khoảng bằng ứng dụng của đạo hàm. 3.Giảng bài mới: +Giới thiệu bài: (1’) Tiết này chúng ta tìm hiểu về tính đồng biến và nghịch biến. +Tiến trình bài dạy
Xem thêm

40 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CHƯƠNG 2 BÀI 5 NGUYỄN QUỐC SỬ

BÀI GIẢNG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CHƯƠNG 2 BÀI 5 NGUYỄN QUỐC SỬ

Chương 2: MicrosoftBài 5: Quản lý File và FolderG/v: Nguyễn Quốc Sử0938.269.603nguyenquocsu@ptec.edu.vnI. Sử dụng WindowsExplorer1) Các kiểu hiển thị trong Windows ExplorerI. Sử dụng WindowsExplorer1) Các kiểu hiển thị trong Windows ExplorerI. Sử dụng WindowsExplorer1) Các kiểu hiển thị trong Windows ExplorerI. Sử dụng WindowsExplorer2) Tạo file

Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH lớp cảm TÌNH ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG

đây là bài thu hoạch cảm tình đảng được loại giỏi Câu 5 : Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để sớm trở thành người đảng viên đảng cộng sản Câu 4 : Sự cần thiết phải học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? Câu 2: Phân tích , nêu rõ những đặc điểm thuận lợi và khó khăn về quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ? .............................

18 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG môn LUẬT báo CHÍ và đạo đức NHÀ báo

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT BÁO CHÍ VÀ ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO

LUẬT BÁO CHÍ VÀ ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO..Câu 1: Tìm hiểu các khái niệm đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của nhà báo:2Câu 2: Cơ sở để hình thành đạo đức nghề nghiệp?4Câu 3: Vai trò của đạo đức, đạo đức nghề báo trong hoạt động báo chí? Nêu và phân tích các ví dụ cụ thể để chứng minh:5Câu 4: Phân tích 9 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam (có thể nêu ý kiến của mình về những quy định trên):6Câu 5: Nêu và phân tích những biểu hiện vi phạm đạo đức nghề báo (nêu ví dụ cụ thể):10Câu 6: Đánh giá việc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam (Tích cực, hạn chế, chứng minh bằng những ví dụ cụ thể):24Câu 7: Phân tích nguyên nhân (chủ quan, khách quan) dẫn đến vi phạm đạo đức của người làm báo Việt Nam trong thời gian qua:26Câu 8: Đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao đạo đức của người làm báo Việt Nam trong môi trường tác nghiệp hiện nay:29Câu 9: Bài tập32 Câu 1: Tìm hiểu các khái niệm đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của nhà báo:Theo quan điểm phương Đông, đạo đức có nghĩa là “ đạo làm người” bao gồm nhiều chuẩn mực về các mối quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng, bạn bè, anh em, làng xóm...Ở phương Tây, khái niệm đạo đức bắt nguồn từ chữ “ mos” trong tiếng Latinh, có nghĩa là “ lề thói”, mosralis có nghĩa là “ thói quen”. Như vậy, khi nói đến đạo đức là nói đến các lề thói và tập tục biểu hiện trong mối quan hệ giao tiếp hàng ngày giữa người với người. Khái niệm quốc tế của đạo đức là “ moral”.Theo C.Mác, đạo đức là một “ hình thái xã hội” chịu sự tác động qua lại của các hình thái ý thức xã hội khác và cùng với các hình thái ý thức xã hội ấy, đạo đức chịu sự quy định của tồn tại xã hội. Do đó, đạo đức có “ bản chất xã hội”.Ngày nay, đạo đức được định nghĩa “ là một hình thái ý thức xã hội, tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội”.Như vậy, với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức phản ánh tồn tại xã hội, phản ánh hiện thực đời sống đạo đức xã hội. Thích ứng với mỗi một xã hội thì có một đạo đức xã hội tương ứng. Suy cho cùng, sự phát sinh, phát triển của đạo đức phụ thuộc vào sự phát triển của phương thức sản xuất.Về mặt xã hội, đạo đức được biểu hiện bằng thái độ cụ thể của dư luận xã hội. Đó là những ý kiến, trạng thái tinh thần tán thưởng, khẳng định ( tích cực) hoặc phê phán, phủ định ( tiêu cực) của một số đông người đối với một hành vi, ý tưởng của cá nhân hay một nhóm người nào đó. Về mặt cá nhân, đạo đức được coi là “ tòa án lương tâm” có khả năng tự phê phán, đánh giá và suy xét từng hành vi, thái độ và ý nghĩ của bản thân trong mỗi cá nhân.
Xem thêm

39 Đọc thêm

HAI DUONG THANG VUONG GOC(T1)

HAI DUONG THANG VUONG GOC(T1)

LogoTrườngBÀI GIẢNGBÀI GIẢNGHAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCHAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCHÌNH HỌC 11 NÂNG CAOslide.tailieu.vnKIỂM TRA BÀI CŨLogoTrường•Nêu định nghĩa góc giữa hai đường thẳng ?slide.tailieu.vnLogoTrườngNhư thế nào là hai đườngthẳng vuông góc?slide.tailieu.vn

11 Đọc thêm

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 Ngô Quang Minh

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 7 NGÔ QUANG MINH

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 do Ngô Quang Minh biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về lý thuyết chuỗi. Nội dung bài giảng bao gồm những bài sau: Bài 1 Khái niệm cơ bản về chuỗi số; bài 2 Chuỗi số dương; bài 3 Chuỗi số có dấu tùy ý.

5 Đọc thêm

Bài giảng Bảo vệ môi trường

BÀI GIẢNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài giảng gồm có 5 bài Bài mở đầu Bài 1. Môi trường và phát triển. Khái niệm môi trường, phát triển, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, chức năng của môi trường. Bài 2. Chức năng không gian sống. Chức năng chứa đựng, dân số, môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất và các vấn đề liên quan. Bài 3. Tài nguyên thiên nhiên. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên, các thuộc tính và phân loại tài nguyên thiên nhiên. Bài 4. Chức năng chứa đựng chất thải. Các loại chất thải như: chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoat, chất thải nguy hại, và các biện pháp xử lý hiện này. Bài 5. Phát triển bền vững. Khái niệm phát triển bền vững, nội dung phát triển bền vững, nguyên tắc phát triển bền vững, ...
Xem thêm

38 Đọc thêm

Cùng chủ đề