MẬT MÃ TÂY TẠNG 7 EBOOK

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MẬT MÃ TÂY TẠNG 7 EBOOK":

HÀM HASH TRONG XỬ LÝ MẬT MÃ

HÀM HASH TRONG XỬ LÝ MẬT MÃ

chơng 7các hàm hash7.1 các chũ kí và hàm hash.Bạn đọc có thể thấy rằng các sơ dồ chữ kí trong chơng 6 chỉ cho phép kí các bức điện nhỏ.Ví dụ, khi dùng DSS, bức điện 160 bit sẽ đợc kí bằng chữ kí dài 320 bít. Trên thực tế ta cần các bức điện dài hơn nhiều. Chẳng hạn, một tài liệu về pháp luật có thể dài nhiều Megabyte.Một cách đơn giản để gải bài toán này là chặt các bức điện dài thành nhiều đoạn 160 bit, sau đó kí lên các đoạn đó độc lập nhau. Điều này cũng tơng tự nh mã một chuôĩ dài bản rõ bằng cách mã của mỗi kí tự bản rõ độc lập nhau bằng cùng một bản khoá. (Ví dụ: chế độ ECB trong DES).Biện pháp này có một số vấ đề trong việc tạo ra các chữ kí số. Trớc hết, với một bức điện dài, ta kết thúc bằng một chữ kí rất lớn ( dài gấp đôi bức điện gốc trong trờng hợp DSS). Nhợc điểm khác là các sơ đồ chữ kí an toàn lại chậm vì chúng dùng các pháp số học phức tạp nh số mũ modulo. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn với phép toán này là búc điện đã kí có thể bị sắp xếp lại các đoạn khác nhau,hoặc một số đoạn trong chúng có thể bị loại bỏ và bức điện nhận đợc vẫn phải xác minh đợc. Ta cần bảo vệ sự nguyên vẹn của toàn bộ bức điện và điều này không thể thực hiện đợc bằng cách kí độc lập từng mẩu nhỏ của chúng. Giải pháp cho tất cả các vấn đề này là dùng hàm Hash mã khoá công khai nhanh. Hàm này lấy một bức điện có độ dài tuỳ ý và tạo ra một bản tóm lợc thông báo có kích thớc qui định (160 bit nếu dùng DSS).Sau đó bản tóm lợc thông báo sẽ đợc kí. Vơi DSS, việc dùng hàm Hash đ-ợc biểu diễn trê hình 7.1.Khi Bob muốn kí bức điện x, trớc tiên anh ta xây dựng một bnr tóm lợc thông báo z = h(x) và sau đó tính y = sigK (z ). Bob truyền cặp ( x, y) trên kênh. Xét thấy có thể thực hiện xác minh (bởi ai đó ) bằng cách trớc hết khôi phục bản tóm lợc thông báo z =h (x) bằng hàm h công khai và sau đó kiểm tra
Xem thêm

23 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG42

MẬT MÃ HÓA CHUONG42

120449429442 1 ì 7 ì 13 (mod n) 27737000112 =2 ì 3 ì 13 (mod n) Nếu lấy tích của ba đồng d thức trên:(8340934156 ì 2044942944ì2773700011)2 (2ì 3ì 7ì 13)2 (mod n)Rút gọn các biểu thức bên trong các dấu ngặc theo modulo n, ta có:95034357852 5462 (mod n)Sau đó tính:UCLN(9503435785-546, 15770708441)=115759Ta thấy 115759 là một thừa số của n. Giả sử B = {p1, . . . .pB}là một cơ sở nhân tử. Giả sử c lớn hơn B một chút (chẳng hạn C=B+10) và giả sử ta đã có C đồng d thức:xj2

15 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG5

MẬT MÃ HÓA CHUONG5

-i mod p) có lu ý tới các toạ độ thứ hai của các cặp đợc sắp này, ta sẽ thu đợc một danh sách L2 5. Tìm một cặp (j,y) L1 và một cặp (i,y) L2 ( tức là một cặp có tạo độ thứ hai nh nhau).6. Xác định log = mj + i mod (p-1)7.- Nếu cần, các bớc 1 và 2 có thể tính toán trớc ( tuy nhiên, điều này không ảnh hởng tới thời gian chạy tiệm cận)- Tiếp theo cần để ý là nếu (j,y) L1 và (i,y) L2 thìmj = y = -iBởi vậymj+i =

29 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG6

MẬT MÃ HÓA CHUONG6

Chú ý rằng, ai đó có thể giả mạo chữ kí của Bob trên một bức điện ngẩu nhiên x bằng cách tìm x=ek(y) với y nào đó; khi đó y= sigk(x). Một pháp xung quanh vấn đề khó khăn này là yêu cầu bức điện cha đủ phần d để chữ kí giả mạo kiểu này không tơng ứng với bức điện đây nghĩa là x trừ một xác suất rất bé. Có thể dùng các hàm hash trong việc kết nối với các sơ đồ chữ kí số sẽ loại trừ đợc phơng pháp giả mạo này (các hàm hash đợc xét trong chơng 7).Hình 6.1 sơ đồ chữ kí RSA Cho n= pq, p và q là các số nguyên tố. Cho p =a= Zn và định nghĩa p= {(n,p,q,a,b):=n=pq,p và q là nguyên tố, ab 1(mod((n))) }. Các giá trị n và b là công khai, ta địng nghĩa :sigk(x)= xa mod nvà verk (x,y)= true x
Xem thêm

30 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG10

MẬT MÃ HÓA CHUONG10

Chiến lợc này thực sự dẫn đến Pd1=7/8Việc tính toán Pd1 trong ví dụ 10.2 dễ hiểu nhng khá dài dòng .Trênthực tế có thể đơn giản hóa việc tính Pd2 dựa trên nhận xét là ta đãthực hiện việc chia cho đại lợng payoff(s,a) khi tính Ps,a và sau đóLại nhân với payoff(s,a) khi tính Pd1 .Dĩ nhiên là hai phép tính này loạibỏ nhau.Giả sử định nghĩa :qs,a=max{AassSsKpasekasekKKK==',',':)('Ư})'(,)(:{}Với mọi s,a. Khi đó có công thức đơn giản hơn sau:10.3.Các giới hạn tổ hợp

19 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG41

MẬT MÃ HÓA CHUONG41

9975 là: 9975=3 x 52 x 7 x 19. Bởi vậy ta có: = =(-1)(-1)2(-1)(-1) = -1.Giả sử n > 1 là một số lẻ. Nếu n là một số nguyên tố thì a(n-1)/2 (mod n) với a bất kỳ. Mặt khác nếu n là một hợp số thì đồng d thức trên có thể đúng hoặc không. Nếu phơng trình đó vẫn đúng thì a đợc gọi là số giả nguyên tố Euler theo cơ số n. Ví dụ: 10 là số giả nguyên tố Euler theo cơ số 91 vì : = -1 = 1045 mod 91Tuy nhiên có thể chứng tỏ rằng, với một hợp số lẻ n bất kỳ, sẽ cóp nhiều nhất một nửa các số nguyên a (sao cho 1 a n-1) là các số giả nguyên tố Euler cơ số n (xem các bài tập). Điều đó chứng tỏ rằng, việc kiểm tra tính nguyên tố theo thuật toán Soloway-Strasson đợc nêu ở hình 4.7 là thuật toán Monte-Carlo định hớng cóvới xác xuất sai tối đa là 1/2. Đến đây vẫn cha xác định rõ thuật toán ttrên có theo thời gian đa thức hay không.
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG

BÀI GIẢNG MÔN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí MinhĐại học khoa học xã hội và nhân vănDu lịch K28Môn: chính sách phát triển vùngTên thành viên: Trần Thị Thảo 0768171Lê Thị Huệ 0768054Nguyễn Thị Bích Quyên 0768148Tống Trần Minh Tuấn 0768210 Trần Ngọc Thái 0768165 Đề tàiTây T ng ạvà s chia c tự ắ Nội dung trình bàyI.Giới thiệu chung về Tây TạngII.Vị trí chiến lược quan trọng của Tây TạngIII. Các nhân tố gây ra sự chia cắt I.Giới thiệu chungTây Tạng có nghĩa là “các độ cao”Phát triển từ giữa thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ X.Trong lịch sử, Tây Tạng nằm dưới sự cai trị của Mông Cổ và Trung Quốc.Năm 1965 trở thành vùng tự trị của Trung Quốc.
Xem thêm

25 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG4

MẬT MÃ HÓA CHUONG4

nguyên lẻ n 1. Viết n-1=2km, trong đó m là một số lẻ 2. Chọn số nguyên ngẫu nhiên a, 1 a (n-1 ) 3. Tính b=am mod n 4. IF b1 (mod n) then Trả lời n là số nguyên tố và quit 5. For I=0 to k-1 do 6. IF b-1 (mod n) then Trả lời n là số nguyên tố và quit Else b=b2 mod n 7.Trả lời n là hợp số Chứng minh:Ta sẽ chứng minh bằng cách giả sử thuật toán trả lời n là hợp số với số nguyên tố n nào đó và nhân đợc mâu thuẫt. Vì thuật toán trả lời nlà hợ số nên chắc chắn là am 1(mod n). Bây giờ xét dãy các giá trị b đợc kiểm tra trong bớc 2 của thuật toán .Vì b đợc bình phơng
Xem thêm

25 Đọc thêm

Tài liệu Tây Tạng (Trung Quốc): Điểm du lịch hấp dẫn potx

TÀI LIỆU TÂY TẠNG (TRUNG QUỐC): ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN POTX

Tây Tạng (Trung Quốc): Điểm du lịch hấp dẫn Mỗi năm, hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Tây Tạng, Trung Quốc để khám phá những sự tích bí ẩn của vùng đất với những ngọn núi phủ đầy băng tuyết. Du khách đến đây không chỉ thỏa mãn sự hiếu kì mà còn muốn sống trong một không gian Phật giáo thuần khiết. Người dân Tây Tạng cũng đã quen với việc tiếp đón những vị khách đủ mọi màu da, lứa tuổi. Sự thay đổi trong cách nghĩ của người dân về làm du lịch đã khiến cho vùng đất này đang trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất trên thế giới. Cuộc sống của người dân Tây Tạng êm đềm trong niềm tin vô hạn với đạo Phật. Dù quanh năm sống trong thời tiết khắc nhiệt, những người dân Tây Tạng vẫn sống
Xem thêm

3 Đọc thêm

Quan hệ hợp tác cạnh tranh giữa trung quoc va an do.doc

QUAN HỆ HỢP TÁC CẠNH TRANH GIỮA TRUNG QUOC VA AN DO

rồi cũng bị ép buộc ký với Bắc Kinh, tháng 5.1951, một hiệp định "17 điểm" trong đó Tây Tạng công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên lãnh thổ nhưng được duy trì hệ thống chính trị và xã hội của mình. Ngày 9.9.1951, 23 000 quân Trung Quốc tiến vào thủ đô Lhassa, mở đầu cho bi kịch của người dân Tây Tạng, còn kéo dài đến ngày nay. Chưa đầy một năm sau, Bắc Kinh bắt đầu siết chặt sự kiểm soát, áp đặt những biện pháp xoá bỏ các truyền thống văn hoá và xã hội của Tây Tạng và tăng cường đàn áp sự kháng cự. Tháng 3.1959, sau một cuộc nổi dậy thất bại ở Lhassa, Đức Đà Lai Lạt Ma và hàng ngàn người Tây Tạng phải bỏ xứ đến nương náu tại những vùng Tây Bắc của Ấn Độ, tập trung ở tiểu bang Himachal Pradesh. Giòng chảy những người từ Tây Tạng đến tị nạn ở Ấn Độ không còn ào ạt như trong những năm đầu nhưng vẫn tiếp tục. Sự hiện diện của Đức Đà Lai Lạt Ma và một cộng đồng Tây Tạng ở Ấn Độ vẫn là một điều làm Trung Quốc khó chịu, dẫu là tháng 6.2003, Ấn Độ đã chính thức công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Tây Tạng và tuyên bố không hỗ trợ những hoạt động chống lại Trung Quốc của cộng đồng Tây Tạng tại Ấn Độ. Việc Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng bằng vũ lực cũng là một đòn nặng đối với bản thân thủ tướng Nehru và thuyết sống chung hoà bình của ông. Tuy bị chỉ trích trong nội bộ là ngây thơ và yếu hèn, ông Nehru vẫn gắng gượng dĩ hoà vi quí vì tin rằng Ấn Độ cần phải hoà hảo với Trung Quốc để rảnh tay xây dựng kinh tế. Sau khi lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh tháng 4.1950, Ấn Độ ký với Trung Quốc tháng 4.1954 một hiệp định về Tây Tạng và đặt nền tảng cho quan hệ giữa hai nước, trên cơ sở 5 nguyên tắc sống chung hoà bình (Panchsheel). Câu khẩu hiệu quen thuộc thời đó là "Hindi-Chini bhai-bhai" tức "Ấn Độ và Trung Quốc là anh em". Nhưng tình huynh đệ này cũng chỉ kéo dài được vài năm trước khi vỡ tan với cuộc chiến tranh biên giới năm 1962. Cho đến ngày nay Trung Quốc và Ấn Độ vẫn còn bất đồng ngay cả về những lý do đưa tới chiến tranh và đổ lỗi cho nhau. Một điều chắc chắn là ở đây có nhiều yếu tố: tình hình Tây Tạng, vai trò Trung Quốc gán cho Ấn
Xem thêm

32 Đọc thêm

1 MẬT M CỔ ĐIỂN

1MẬT M CỔ ĐIỂN

m , (a+b)c = (ac)+(bc) và a(b+c) = (ab) + (ac)Các tính chất 1,3-5 nói lên rằng Zm lâp nên một cấu trúc đại số đợc gọi là một nhóm theo phép cộng. Vì có thêm tính chất 4 nhóm đợc gọi là nhóm Aben (hay nhóm gioa hoán).Các tính chất 1-10 sẽ thiết lập nên một vành Zm . Ta sẽ còn thấy nhiều ví dụ khác về các nhóm và các vành trong cuốn sách này. Một số ví dụ quên thuộc của vành là các số nguyên Z, các số thực R và các số phức C. Tuy nhiên các vành này đều vô hạn, còn mối quan tâm của chúng ta chỉ giới hạn trên các vành hữu hạn.Vì phần tử ngợc của phép cộng tồn tại trong Zm nên cũng có thể trừ các phần tử trong Zm . Ta định nghĩa a-b trong Zm là a+m-b mod m. Một cách t-ơng có thể tính số nguyên a-b rồi rút gon theo modulo m.Ví dụ : Để tính 11-18 trong Z31, ta tính 11+13 mod 31 = 24. Ngợc lại, có thể lấy 11-18 đợc -7 rồid sau đó tính -7 mod 31 = 24.Ta sẽ mô tả mã dịch vòng trên hình 1.2. Nó đợc xác định trên Z26 (do có
Xem thêm

43 Đọc thêm

Mênh mông hồ thiêng Tây Tạng pdf

MÊNH MÔNG HỒ THIÊNG TÂY TẠNG

Vào mùa đông hồ Yamdrok-tso đóng băng hoàn toàn. Xa xa là những ngôi nhà nhỏ người Tạng bên kia hồ và tất nhiên không thể thiếu được hình ảnh núi Nojin Kangtsang cao 7.191m sừng sững với tuyết phủ trên nền trời trong và hồ xanh thẫm. Cảnh hồ đẹp rực rỡ nên dịch vụ chụp ảnh trên đỉnh đèo nở rộ khách du lịch có thể chụp với bò Yak hoặc chó Ngao Tạng với giá khoảng 1 USD hoặc 2 USD. Nếu muốn, du khách có thể chụp ảnh với chú chó ngao Tây Tạng. Núi Nojin Kangtsang tuyết phủ ở phía sau hồ Yamdrok-tso. Nam-tso, hồ nước mặn cao nhất thế giới Nam-tso được nhiều người gọi là biển hồ nước mặn lớn thứ hai trên cao nguyên Thanh Tạng, chỉ đứng sau hồ Thanh Hải thuộc địa phận Tây Ninh. Vùng hồ rộng lớn này nằm trên độ cao 4.500m, dài gần 70 km và rộng gần 30 km, diện tích mặt nước đo được 1.940 km2 với điểm sâu nhất lên đến 35m. Đây còn là hồ nước mặn cao nhất thế giới có diện tích bề mặt trên 500 km2. Hồ Nam-tso rộng như biển. Trước khi tới hồ, chúng tôi dừng lại trên đèo Largenla, là vị trí thuận lợi cho du khách ngắm nhìn toàn cảnh hồ Nam-tso rộng lớn. Con đường vào hồ lúc này đã bằng phẳng hơn, dài gần chục cây số, xe chúng tôi chậm rãi lướt qua những trảng cỏ bên đường. Cũng hoành tráng như Yamdrok-tso, nhưng ngoài màu lam của trời, màu trắng của mây, màu vàng của nắng, chúng tôi còn thấy thêm màu xanh non trải dài, đây đó là những túp lều của người dân du mục. Những ngôi nhà nhỏ của người Tây Tạng nằm trên đường tới hồ thiêng. Không khí quanh hồ Nam-tso quanh năm tươi mát, cả đoàn dường như quên rằng mình đang ở độ cao trung bình hơn 4.500m, mọi mệt nhọc dường như tan biến, ai cũng phấn chấn khi ngắm nhìn xa xa những "hạt vừng" rắc trên thảo nguyên xanh. Khi xe chạy đến gần, chúng tôi mới nhận ra những "hạt vừng" đó là hàng đàn chú
Xem thêm

11 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG7

MẬT MÃ HÓA CHUONG7

chơng 7các hàm hash7.1 các chũ kí và hàm hash.Bạn đọc có thể thấy rằng các sơ dồ chữ kí trong chơng 6 chỉ cho phép kí các bức điện nhỏ.Ví dụ, khi dùng DSS, bức điện 160 bit sẽ đợc kí bằng chữ kí dài 320 bít. Trên thực tế ta cần các bức điện dài hơn nhiều. Chẳng hạn, một tài liệu về pháp luật có thể dài nhiều Megabyte.Một cách đơn giản để gải bài toán này là chặt các bức điện dài thành nhiều đoạn 160 bit, sau đó kí lên các đoạn đó độc lập nhau. Điều này cũng tơng tự nh mã một chuôĩ dài bản rõ bằng cách mã của mỗi kí tự bản rõ độc lập nhau bằng cùng một bản khoá. (Ví dụ: chế độ ECB trong DES).Biện pháp này có một số vấ đề trong việc tạo ra các chữ kí số. Trớc hết, với một bức điện dài, ta kết thúc bằng một chữ kí rất lớn ( dài gấp đôi bức điện gốc trong trờng hợp DSS). Nhợc điểm khác là các sơ đồ chữ kí an toàn lại chậm vì chúng dùng các pháp số học phức tạp nh số mũ modulo. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn với phép toán này là búc điện đã kí có thể bị sắp xếp lại các đoạn khác nhau,hoặc một số đoạn trong chúng có thể bị loại bỏ và bức điện nhận đợc vẫn phải xác minh đợc. Ta cần bảo vệ sự nguyên vẹn của toàn bộ bức điện và điều này không thể thực hiện đợc bằng cách kí độc lập từng mẩu nhỏ của chúng. Giải pháp cho tất cả các vấn đề này là dùng hàm Hash mã khoá công khai nhanh. Hàm này lấy một bức điện có độ dài tuỳ ý và tạo ra một bản tóm lợc thông báo có kích thớc qui định (160 bit nếu dùng DSS).Sau đó bản tóm lợc thông báo sẽ đợc kí. Vơi DSS, việc dùng hàm Hash đ-ợc biểu diễn trê hình 7.1.Khi Bob muốn kí bức điện x, trớc tiên anh ta xây dựng một bnr tóm lợc thông báo z = h(x) và sau đó tính y = sigK (z ). Bob truyền cặp ( x, y) trên kênh. Xét thấy có thể thực hiện xác minh (bởi ai đó ) bằng cách trớc hết khôi phục bản tóm lợc thông báo z =h (x) bằng hàm h công khai và sau đó kiểm tra
Xem thêm

23 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG2

MẬT MÃ HÓA CHUONG2

P (xi). Điều kiện này kéo theo pK(Ki) = pC (y) với 1 i n. Tức là khoá đợc dùng với xác suất nh nhau (chính bằng pC(y)). Tuy nhiên vì số khoá là | K | nên ta có pK(K) =1/ |K | với mỗi K K .Ngợc lại, giả sử hai điều giả định đều thảo mãn. Khi đó dễ dàng thấy đ-ợc hệ mật có độ mật hoàn thiện với mọi phân bố xác suất bất kỳ của bản rõ ( t-ơng tự nh chớng minh định lý 2.3). Các chi tiết dành cho bạn đọc xem xét.Mật mã khoá sử dụng một lần của Vernam (One-Time-Pad:OTP) là một ví dụ quen thuộc về hệ mật có độ mật hoàn thiện. Gillbert Verman lần đầu tiên mô tả hệ mật này vào năm 1917. Hệ OTP dùng để mã và giải mã tự động các bản tin điện báo. Điều thú vị là trong nhiều năm OTP đợc coi là một hệ mật không thể bị phá nhng không thể chớng minh cho tới khi Shannon xây dựng đ-ợc khái niệm về độ mật hoàn thiện hơn 30 năm sau đó.Mô tả về hệ mật dùng một lần nêu trên hình 2.1.Sử dụng định lý 2.4, dễ dàng thấy rằng OTP có độ mật hoàn thiện. Hệ thống này rất hấp dẫn do dễ thực hiện mã và giải mã.Vernam đã đăng ký phát minh của mình với hy vọng rằng nó sẽ có ứng
Xem thêm

26 Đọc thêm

Khám phá dãy Himalaya

KHÁM PHÁ DÃY HIMALAYA

Khám phá dãy HimalayaNgàn dặm gió bụi xuyên qua dãy Himalaya, du khách không chỉkhám phá những bí ẩn trong “vùng đất chư thiên”, mà còn thấyđược những số phận khắc nghiệt trong miền băng giá vĩnh cửu.Rồi bạn có thể ngậm ngùi dưới chân đỉnh Everest về những anhhùng vô danh trên con đường chinh phục “nóc nhà thế giới”.Ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), chúng tôi khá phấn khởi khi nhận được tấm giấy phép đặc biệt để vào Tây Tạng. Hiện nay, khách nước ngoài muốn vào khu tự trị Tây Tạng ngoài visa thôngthường còn phải xin thêm giấy phép đặc biệt, nhưng khi hỏi vì sao phải xin giấy phép đặc biệt thì chỉ nhận được câu trả lời đơn giản: “Đây là khu vực đặc biệt”.Chuyến bay sớm của Hãng hàng không Tứ Xuyên lao vào không trung trong ánh nắng rực rỡ báohiệu những tín hiệu tốt lành cho chuyến hành trình dài ngày bằng đường bộ sắp tới. Hành khách đi trên chuyến bay phần lớn là người Trung Quốc, đến Tây Tạng để khám phá vùng đất huyền bí này. Trong năm 2005, chỉ có 55.000 khách du lịch đến Tây Tạng, trong đó đa số là người phương Tây. Người ta hy vọng trong năm nay, khi tuyến đường sắt cao nhất thế giới nối liền Bắc Kinh với Tây Tạng vừa được đưa vào hoạt động, lượng khách đến Tây Tạng sẽ tăng gấp đôi. “Tuyến đường sắt trên mây” này có thể chạy với tốc độ 120 km/giờ trên địa hình đồng bằng và 100 km/giờ trong những vùng băng giá với hệ thống đường ray chống đóng băng rất hiện đại.Cảnh vật qua ô cửa sổ máy bay khá ngoạn mục. Trời và đất gần như không có khoảng cách, chỉ có những đám mây, những đỉnh núi tuyết vùng vẫy với vũ điệu giao hòa giữa trời và đất. Rặng Himalaya sườn phía đông gần như nằm sát cánh chiếc máy bay. Một cảnh quan thiên nhiên chưatừng thấy bao giờ, những rặng núi cường tráng phủ đầy tuyết trắng vươn lên từ giữa các tầng mây, trời như đang nằm dưới chân những ngọn tuyết sơn và đất như đang thỏa mãn sự ôm ấp của bầu trời.Cô tiếp viên hàng không người Tạng trẻ đẹp quay cuồng trong điệu luân vũ trên chín tầng mây. Tôi không hiểu tiếng Tây Tạng qua lời bài hát của cô gái, nhưng cái rực rỡ, sôi động cuồng nhiệt của cô gái Tạng đã nói lên tất cả, mời gọi nhưng không sỗ sàng, trong trắng nhưng không xa cách, khao khát nhưng không bao giờ thỏa mãn. Người ta gọi Tây Tạng là “vùng đất của chư thiên”, nhưng tôi lại có cảm giác sắp bước vào con đường của những vũ điệu trong mây trong hàng nghìn dặm đường trước mắt.Dãy Hiamalaya. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Xem thêm

3 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG1

MẬT MÃ HÓA CHUONG1

22 25 19Bởi vậy, dãy ký tự tơng ứng của xâu bản mã sẽ là:V P X Z G I A X I V W P U B T T M J P W I Z I T W Z TĐể giải mã ta có thể dùng cùng từ khoá nhng thay cho cộng, ta trừ cho nó theo modulo 26.Ta thấy rằng các từ khoá có thể với số độ dài m trong mật mã Vigenère là 26m, bởi vậy, thậm chí với các giá trị m khá nhỏ, phơng pháp tìm kiếm vét cạn cũng yêu cầu thời gian khá lớn. Ví dụ, nếu m = 5 thì không gian khoá cũng có kích thớc lớn hơn 1,1 ì 107 . Lợng khoá này đã đủ lớn để ngaen ngừa việc tìm khoá bằng tay( chứ không phải dùng máy tính).Trong hệ mật Vigenère có từ khoá độ dài m,mỗi ký tự có thể đợc ánh xạ vào trong m ký tự có thể có (giả sử rằng từ khoá chứa m ký tự phân biệt). Một hệ mật nh vậy đợc gọi là hệ mật thay thế đa biểu (polyalphabetic). Nói chung, việc thám mã hệ thay thế đa biểu sẽ khó khăn hơn so việc thám mã hệ đơn biểu.1.1.5 Mật mã Hill Trong phần này sẽ mô tả một hệ mật thay thế đa biểu khác đợc gọi là mật mã Hill. Mật mã này do Lester S.Hill đa ra năm 1929. Giả sử m là một số nguyên dơng, đặt P = C = (Z26)m . ý tởng ở đây là lấy m tổ hợp tuyến tính của m ký tự trong một phần tử của bản rõ để tạo ra m ký tự ở một phần tử của bản mã.Ví dụ nếu m = 2 ta có thể viết một phần tử của bản rõ là x = (x
Xem thêm

44 Đọc thêm

MẬT MÃ HÓA CHUONG3

MẬT MÃ HÓA CHUONG3

4 11 12 14 15 0 8 13 3 12 9 7 5 10 6 113 0 11 7 4 9 1 10 14 3 5 12 2 15 8 61 4 11 13 12 3 7 14 10 15 6 8 0 5 9 26 11 13 8 1 4 10 7 9 5 0 15 14 2 3 12S813 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7 1 15 13 8 10 3 7 4 12 5 6 11 0 14 9 2 7 11 4 1 9 12 14 2 0 6 10 13 15 3 5 8 2 1 14 7 4 10 8 13 15 12 9 0 3 5 6 11Và phép hoán vị P có dạng:P 16 7 20 29 12 28 1 15 23 5 18 31 32 27 3 19 13 30 22 11 4Cuối cung ta cần mô tả việc tính toán bảng khoá từ khoá K. Trên thực tế, K là một xâu bít độ dài 64, trong đó 56 bít là khoá và 8 bít để kiểm tra tính chẵn lẻ nhằm phát hiện sai. Các bít ở các vị trí 8,16, . . ., 64 đợc xác định sao cho mỗi byte chứa một số lẻ các số "1". Bởi vậy một sai sót đơn lẻ có thể phát hiện đợc trong mỗi nhóm 8 bít. Các bít kiểm tra bị bỏ qua trong quá trình tính toán bảng khoá.1. Với một khoá K 64 bít cho trớc, ta loại bỏ các bít kiểm tra tính chẵn lẻ và hoán vị các bít còn lại của K theo phép hoán vị cố định PC-1. Ta viết:PC-1(K) = C0
Xem thêm

48 Đọc thêm

de cuong su 8- trung

DE CUONG SU 8- TRUNG

46 31 Việt Nam trong năm đầusau đại thắng xuân 197547 32 Xây dựng đất nước, đấu trang bảo vệTổ Quốc (1976-1985)48 33 VN trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)49 34 Tổng kết LSVN từ sau CTTG thứ nhất đến năm 200050 Kiểm tra học kỳ 251-52 Lòch sử đòa phương PHÒNG GIÀO DỤC CẨM MỸTrườngTHCS:………………………………Lớp7:………Họ và tên:………………………………….THI HỌC KÌ IIMÔN:ĐỊA LÍ 7Thời gian:45 phútMật mãĐIỂM LỜP PHÊ CỦA THẦY CÔ Mật mãI Trắc nghiệm: chọn câu đúng nhất 1.Khí hậu châu Âu mang tính chất hải dương sâu sắc nhất do châu Âu có: a.Ba mặt có biển và đại dương bao bọc b.Nhiều bán đảo và biển ăn sâu vào nội đòa c.Vò trí nằm trong đới ôn hoà d.Câu avà c đúng 2.Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không đúng với bán đảo Xcan-đi-na-vi: a.Là phần đất liền nằm gần cực Bắc nhất của châu Âu b.Diện tích lớn nhất trong số các bán đảo c.Có đòa hình cổ nhất d.Khí hậu ôn hoà nhất.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Rực rỡ hoa đào Tây Tạng pptx

RỰC RỠ HOA ĐÀO TÂY TẠNG PPTX

Rực rỡ hoa đào Tây Tạng Nằm trên dãy Hymalaya với độ cao trung bình khoảng 4.900m so với mực nước biển, Tây Tạng, Trung Quốc được xem là “nóc nhà của thế giới” với những ngọn núi cao sừng sững phủ băng tuyết quanh năm và là vùng đất thử thách sức lực của con người bởi độ cao và môi trường khô khan. Đến với Tây Tạng mùa này, thời tiết giá lạnh nhưng du khách sẽ được chiêm ngưỡng hoa đào Tây Tạng nở tại những ngôi làng dọc con sông Nyingchi. Mùa hoa đào nở đã trở thành mùa du lịch tại Tây Tạng, Trung Quốc, khi mà người dân nơi đây đã biết tận dụng khoảng thời gian tuyệt đẹp này để làm du lịch. Tại ngôi làng hoa đào nở Kala – nằm dọc trên con sông Nyingchi, những vườn đào bát ngát đã trở thành thương hiệu cho ngôi làng này ở Tây Tạng. Đến đây, không ai là không biết tới ngôi nhà của ông Wangdu được gọi với cái tên “Ngôi nhà của người nông dân hạnh phúc số 1” – nơi dừng chân lý tưởng cho du khách. Ông Wangdu – Người dân Tây Tạng, Trung Quốc cho biết: “Ngày hôm nay đã có khoảng 60 vị khách đến nhà tôi và tôi kiếm được khoảng 3000 tệ”. Mùa đào nở ở đây đã tạo thêm công việc cho người dân trong vùng. Họ chế biến những món ăn đặc trưng Tây Tạng như các món thịt bò, thịt lợn xào và hầm để phục vụ du khách. Một khách du lịch Trung Quốc cho biết: “Tôi thích những ngôi nhà ở đây, chúng được chạm khắc rất cầu kỳ”. Ngày càng nhiều khách du lịch muốn đặt chân tới Tây Tạng. Họ muốn khám phá vẻ huyền bí đằng sau những dãy núi tuyết trắng. Do vậy, thu nhập của người dân Tây Tạng nhờ đó mà cải thiện hơn rất nhiều. Thay vì chăn bò trên những thảo nguyên, họ bắt tay vào làm du lịch. Ông Wangdu – Người dân Tây Tạng, Trung Quốc nói: “Du khách thích cưỡi ngựa và bắn tên. Tôi cho họ thuê những thứ đó”.
Xem thêm

4 Đọc thêm

CÁC HỆ MẬT HÓA CÔNG KHAI KHÁC

5CÁC HỆ MẬT KHOÁ CÔNG KHAI KHÁC

0 = 4 và a 4 ( mod 7)Cuối cùng giải hệ phơng trìnha 3 ( mod 4)a 4 ( mod 7)bằng định lý phần d China, ta nhận đợc a 11( mod 28). Điều này có nghĩa là đã tính đợc log218 trong Z29 là 11. Phơng pháp tính toán chỉ số.Phơng pháp tính chỉ số khá giống với nhiều thuật toán phân tích thừa số tốt nhất. Trong phần này sẽ xét tóm tắt về phơng pháp. Phơng pháp này chỉ dùng một cơ sở nhân tử là tập B chứa các số nguyên tố nhỏ. Giả sử B = {p1,p2,. . ., pB}. Bớc đầu tiên ( bớc tiền xử lý) là tìm các logarithm của B số nguyên tố trong cơ sở nhân tử. Bớc thứ hai là tính các logarithm rời rạc của phần tử bằng cách dùng các hiểu biết về các log của các phần tử trong cơ sở.Trong quá trình tiền xử lý, ta sẽ xây dựng C = B +10 đồng d thức theo modulo p nh sau:xj p
Xem thêm

29 Đọc thêm