GIAI BAI TAP HINH HOC 10 CHUONG 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAI BAI TAP HINH HOC 10 CHUONG 1":

100 BAI TAP HINH HOC 10

100 BAI TAP HINH HOC 10

... Trắc nghiệm Hình hoc 10......................Nguyen van Truong1. Một tam giác có ba cạnh là 52, 56, 60. Bán kính vòng ngoại tiếp là bao nhiêu ? a. 65 8 b. 40 c. 32 , 5 d. 65 4 2. Cho elip ( E ) : x 2 25 + y 2 9 = 1 và cho các mệnh đề : (I) (E) có tiêu điểm F1 (-4; 0) và F2(4; 0)(II) (E) có tâm sai e = 4 5 (III) (E) có đỉnh A1(-5; 0)(IV) (E) có độ dài trục nhỏ bằng 3.Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào sai ? a. I và II b. II và III c. I và III d. IV và I 3. Đường thẳng đi qua điểm M(1; 2) và song song với đường thẳng (d): 4x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:a. 4x + 2y + 3 = 0 b. 2x + y + 4 = 0 c. 2x + y - 4 = 0 d. x - 2y + 3 = 0 4. Cho vectơ A B → khác O → và một điểm C, có bao nhiêu điểm D thỏa mãn | A B → | = | C D → | a. 0 b. 1 c. 2 d. vô số 5. Tính khoảng cách từ điểm M (-2; 2) đến đường thẳng Δ : 5x - 12y - 10 = 0 a. 24 13 b. 44 13
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bai tap hinh hoc lop 10 chuong 1

BAI TAP HINH HOC LOP 10 CHUONG 1

a) 0 b) 3 32ac) 32ad) 3aCâu 14 : Cho tam giác ABC , I là trung điểm BC ,trọng tâm là G . Phát biểu nào là đúng a) GA = 2GIb) IB+IC= 0c) AB+IC =AI d) GB + GC = 2GIGV : TRẦN THANH HỒNG – THPT NGUYỄN TRÂN Trang 1BÀI TẬP ƠN TẬP HÌNH HỌC CUỐI CHƯƠNG I LỚP 10 NÂNG CAOCâu 15 : Cho a

4 Đọc thêm

HINH HOC OXY LY THUYET 50 BAI TAP CO GIAI

HINH HOC OXY LY THUYET 50 BAI TAP CO GIAI

xác định được đó là góc B, hay góc C nên không thể khẳng định được b hay c đúng. Chú ýcạnh nào đối diện với góc lớn nhất sẽ là cạnh dài nhất.Còn d sai vì 2R =bAC=⇒ AC = 2R.sin B ≤ 2R = 4sin B sinBVí dụ 6: Phát biểu nào sau đây đúng:A. Góc giữa hai vectơ nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ.B. Góc giữa hai đường thẳng có thể lớn hơn 90 độ.C. Hai vectơ dài bằng nhau và cùng phương thì bằng nhau.rrD. 2a là vectơ cùng hướng với vectơ a .Chọn đáp án DPHẦN V: MỘT SỐ BÀI TOÁN VÍ DỤ.Ví dụ 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm I ( 1;3) . Gọi Nlà điểm thuộc cạnh AB sao cho AN =2AB . Biết đường thẳng DN có phương trình3x + y − 2 = 0 và AB = 3AD . Đáp án nào sau đây chính xác nhất:A. B ( 9; −3)
Xem thêm

42 Đọc thêm

CHUYÊN đề i ESTE LIPIT

CHUYÊN ĐỀ I ESTE LIPIT

chuyen de tom tat ly thuyet và phuong phap giai bai tap chuong este lipit. chuyen de co the duoc dung lam tai lieu on tap kiem tra dinh ki, thuong xuyen va on tap thi Trung học pho thong Quoc gia. Trong moi dang bai tap da co phuong phap giai cu the kem theo cac bai tap minh hoa. Co bai tap tong hop de hoc sinh tu luyen

45 Đọc thêm

bai tap chuong 1 hoa hoc 10

bai tap chuong 1 hoa hoc 10

Bài tập trắc nghiệm chương 1 nguyên tử giúp học sinh ôn lại kiến thức cơ bản của chương: bán kính nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối trung bình, tổng số hạt trong nguyên tử, cấu hình electron nguyên tử, thứ tự mức năng lượng....

Đọc thêm

Bai tap chuong 1 hoa 10

BAI TAP CHUONG 1 HOA 10

bài tập củng cố kiến thức hóa học lớp 10 phần nguyên tử nhằm nâng cao kiến thức cho các em học sinh trung học phổ thông. Cung cấp các dạng bài tập cơ bản cho học sinh học chương trình cơ bản.bài tập củng cố kiến thức hóa học lớp 10 phần nguyên tử nhằm nâng cao kiến thức cho các em học sinh trung học phổ thông.Cung cấp các dạng bài tập cơ bản cho học sinh học chương trình cơ bản

5 Đọc thêm

bai tap chuong 1 vat ly 10

BAI TAP CHUONG 1 VAT LY 10

ĐộNG HọC CHấT ĐIểM1. Một hòn đá rơi từ miệng đến đáy 1 cái giêng cạn mất 3s. Lấy g = 9,8m/s2. Chiều sâu của giêng làA. 44,1m B. 40m C. 50m D. 88,2m2. Một chất điểm chuyển động trục ox theo phơng trình: x = 15 + 10t ( x tính bằng mét, t tính bằng giây). Toạ độ của vật ở thời điểm t = 24s làA. 250m B. 235m C. 230m D. 255m3. Trong chuyển động nhanh dần đều cóA. v0.a 0 B. v0.a 0 C. v0.a > 0 D. v0.a < 04. Biểu thức nào sau đây dùng để tính gia tốc hớng tâm?A. 22.htva RR
Xem thêm

2 Đọc thêm

HINH HOC CHUONG 1

HINH HOC CHUONG 1

Tính thể tích khối chóp SADG, từ đó suy ra khoảng cách từ G đến mặt phẳng SAD.[r]

3 Đọc thêm

BAI TAP KY THUAT SIEU CAO TAN CO LOI GIAI_CHUONG 1

BAI TAP KY THUAT SIEU CAO TAN CO LOI GIAI_CHUONG 1

Bài 1: Cho đường truyền có H = 0.2 microH/m, C=300 picoF/m, R=5 Ohm/m, G=0.01 S/m.Tính hằng số truyền sóng, trở kháng đặc tính tại 500MHz. Tính lại khi không có tổn hao (R=G=0).Bài 2: Cáp đồng trục bằng đồng, đường kính trong 1mm, ngoài 3mm, epsilon_r=2.8, góc tổn haotan(sigma)=0.005. Tính R, L, G và C tại 3GHz, trở kháng đặc tính, vận tốc pha trong 2 trường hợpsau:1- Đường truyền không tổn hao2- Đường truyền có tổn hao thấplời giảiBài 1:( ))√(()√()()√√(√(

2 Đọc thêm

Bài soạn Bai tap on tap hinh hoc chuong 1 lop 6

BÀI SOẠN BAI TAP ON TAP HINH HOC CHUONG 1 LOP 6

Nguyễn Thị Kim Thúy Bài dạy Bồi d ỡng Hình học lớp 6.Bài tập ôn tập chơng I.Bài 1: Cho hai điểm A, B mà AB = 3cm.Tìm các điểm M thuộc đờng thẳng AB sao cho 2MA = MB ?Bài 2: Cho hai điểm A, B mà AB = 7cm.a) Tìm các điểm M thuộc đờng thẳng AB sao cho 4MA = 3MB ?b) Tìm các điểm N thuộc đờng thẳng AB sao cho 2NA = 5NB ?Bài 3: Cho ba điểm A; B; C cùng thuộc một đờng thẳng a. Gọi M; N theo thứ tự là các trungđiểm của các đoạn AC và AB. Biết Ab = 10cm; AC = 4cm. Tính MN ?Bài 4: Cho hai điểm A, B, biết AB = 2cm. Một điểm C nằm trên tia đối của tia AB, AC = 6cm.Gọi M; N; P theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB; AC và BC.a) CMR: P nằm giữa hai điểm M và N.b) Tính PM; PN và MN ?Bài 5: Trên tia Ox, xác định hai điểm A, B sao cho OA = 2cm; OB = 4cm.a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?b) So sánh hai đoạn thẳng OA và AB ?c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ?Bài 6: Cho hai điểm A, B mà AB = 3cm. Gọi C; D; E; F là các điểm thuộc tia AB sao cho AC = 7cm; BD = 8cm. Các đoạn thẳng AE và BC chung trung điểm M, MC = CF và M F.a) Tính BC; CF; ED; FB.b) So sánh các số (AC + CF)2 và AC2 + CF2 + 2.AC.CF.Bài 7: Cho đoạn thẳng AB và một điểm C thuộc đoạn thẳng AB với AC = a; BC = b (a < b). Gọi M; N theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AC; BC và P là trung điểm của đoạn thẳng MN.
Xem thêm

1 Đọc thêm

100-BAI-TAP-VA-BAI-GIAI-MON-THUE

100-BAI-TAP-VA-BAI-GIAI-MON-THUE

biết: - Đầu và cuối quý không tồn kho thuốc lá bao, định mức tiêu hao nguyên liệu là 0,025kg thuốc lá TRANG 7 -Thuế suất thuế TTĐB với thuốc lá là 45%, thuế suất thuế GTGT đối với toàn b[r]

22 Đọc thêm

BÀI tập HINH HOC 10 CB CHƯƠNG 1,2,3

BÀI TẬP HINH HOC 10 CB CHƯƠNG 1,2,3

BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 CƠ BẢN BÀI TẬP CHƯƠNG 1 BÀI TẬP: TỔNG HIỆU CỦA HAI VECTƠ BÀI TẬP: TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ BÀI TẬP: HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ BÀI TẬP: ÔN TẬP CHƯƠNG 1 BÀI TẬP CHƯƠNG 2 BÀI TẬP: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC x BÀI TẬP: TICH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ BÀI TẬP: CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC ÔN TẬP CHƯƠNG 2 BÀI TẬP CHƯƠNG 3 BÀI TẬP: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BÀI TẬP: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN BÀI TẬP: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP BÀI TẬP: ÔN TẬP CHƯƠNG 3 BÀI TẬP : ÔN THI HỌC KÌ II
Xem thêm

9 Đọc thêm

KIEM TRA 1 TIET HINH HOC 10 GIUA CHUONG 1

KIEM TRA 1 TIET HINH HOC 10 GIUA CHUONG 1

Đề kiểm tra hình học 10 giữa chơng 1.Câu 1: Cho 5 điểm A, B, C, D, E chứng minh rằng:) 0a AD BA BC ED EC+ + =uuur uuur uuur uuur uuur r)b AD BC EC BD AE+ =uuur uuur uuur uuur uuurCâu 2: Cho ABCV có M, D lần lợt là trung điểm của AB, BC ; N là điểm trên cạnh AC sao cho2 0NC NA+ =uuur uuur r, K là trung điểm của MN.1 1) / :4 6a C m AK AB AC= +uuur uuur uuur1 1) / :4 3b C m KD AB AC= +uuur uuur uuurc) Gọi E là giao điểm của AK và BC, tìm để BE BC=uuur uuur và biểu diễn vectơ AE

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 10FULL (20152016)

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 10FULL (20152016)

giáo án hình học 10 hk2 năm học 20152016 giao an hinh hoc 10 giáo án hình học 10 hk2 năm học 20152016 giao an hinh hoc 10 Giáo án đại số 10 Giao an dai so 10 Giao an toan 10 giáo án tự chọn toán 10 năm học 20152016. giao an tu chon toan 10. giáo án tự chọn toán 10 giáo án tự chọn năm học 20152016. giáo án giải tích 10 năm học 20152016. giáo án hình học 10 năm học 20152016 giáo án giải tích 10 hk2 năm học 20152016 giáo án hình học 10 hk2 năm học 20152016 giao an hinh hoc 10 giao an giai tich 10 giao an tu chon toan 10. giáo án tự chọn toán 10 giáo án tự chọn năm học 20152016.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Bai tap dai so chuong 2

Bai tap dai so chuong 2

bai tap chuong 2 dai so 10 bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10bai tap chuong 2 dai so 10

Đọc thêm

40 chuyên đề LTDH môn vật lý

40 CHUYÊN ĐỀ LTDH MÔN VẬT LÝ

40 Chuyên đề LTDH Môn Vật Lý đầy đủ nội dung ôn thi THPT Quốc Gia môn vật lý CHUONG 1 CO HOC VAT RAN LTĐH CHUONG 2 DAO DONG CO HOC LTĐH CHUONG 3 SONG CO HOC LTĐH CHUONG 4 DONG DIEN XOAY CHIEU LTDH CHUONG 5 MACH DAO DONG SONG DIEN TU LTĐH CHUONG 6 SONG ANH SANG LTĐH CHUONG 7 LUONG TU ANH SANG LTĐH CHUONG 8 THUYET TUONG DOI HEPLTĐH CHUONG 9 PHONG XA HAT NHAN LTĐH CHUONG 10 VI MO VI MO LTĐH

71 Đọc thêm

BAI TAP HINH HOC 11 CHUONG 2

BAI TAP HINH HOC 11 CHUONG 2

b) AD cắt BC tại E, IN cắt MJ tại F. CMR: S, E, F thẳng hàng.c) IN cắt AD tại P, MJ cắt BC tại Q. CMR PQ luôn đi qua 1 điểmcố đònh khi (P) di động.2. Cho mặt phẳng (P) và ba điểm A, B, C không thẳng hàng ởngoài (P). Giả sử các đường thẳng BC, CA, AB lần lượt cắt (P) tạiD, E, F. Chứng minh D, E, F thẳng hàng.3. Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G lần lượt là ba điểm trên bacạnh AB, AC, BD sao cho EF cắt BC tại I, EG cắt AD tại H. Chứngminh CD, IG, HF đồng qui.4. Cho hai điểm cố đònh A, B ở ngoài mặt phẳng (P) sao cho ABkhông song song với (P). M là một điểm di động trong không giansao cho MA, MB cắt (P) tại A′, B′. Chứng minh A′B′ luôn đi quamột điểm cố đònh. 45. Cho tứ diện SABC. Qua C dựng mặt phẳng (P) cắt AB, SB tạiB1, B′. Qua B dựng mặt phẳng (Q) cắt AC, SC tại C1, C′. BB′, CC′cắt nhau tại O′; BB1, CC1 cắt nhau tại O1. Giả sử O′O1 kéo dài cắtSA tại I.
Xem thêm

19 Đọc thêm

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG

TRANG 1 • Search • Submit a file • About Related downloads REN LUYEN KI NANG GIAI TOAN HINH HOC PHANG.DOC REN LUYEN KI NANG GIAI TOAN HINH HOC PHANG.DOC [FULL DOWNLOAD] REN LUYEN KI NANG[r]

3 Đọc thêm

(CĐ LT vào đh) hình học không gian

(CĐ LT VÀO ĐH) HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

chuyên đề luyện thi vào đại học hình học không gian bai tap hinh hoc khong gian luyen thi dh các bài toán về khoảng cách và góc hình học không gian trọng tâm trong đề thi đh chuyên đề luyện thi vào đại học hình học không gian bai tap hinh hoc khong gian luyen thi dh các bài toán về khoảng cách và góc hình học không gian trọng tâm trong đề thi đh

202 Đọc thêm

GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH

GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH

GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH GIAI BAI TAP HOA HOC 12 CHUONG TRINH NANG CAO TRAN TRUNG NINH

Đọc thêm