ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX":

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX NAM ĐỊNH

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX NAM ĐỊNH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCNGUYỄN THỊ PHƢƠNG THANHPHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNGCAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX NAM ĐỊNHLUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤCCHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤCMÃ SỐ: 60 14 01 14HÀ NỘI – 2015ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCNGUYỄN THỊ PHƢƠNG THANHPHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNGCAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX NAM ĐỊNHLUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤCCHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤCMã số: 60 14 01 14Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu HằngHÀ NỘI – 2015
Xem thêm

13 Đọc thêm

Các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu nâng cấp trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i thành trường đại học

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU NÂNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

* Nguyên tắc thứ hai: các giải pháp đưa ra phải hướng đến mục đích là nhằm phát huy những mặt mạnh của đội ngũ để trên cơ sở đó mà xây dựng, bổ sung, phát triển đội ngũ càng hoàn thiện hơn; hạn chế, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong đội ngũ giảng viên của Nhà trường, để khi đề án được phê duyệt và triển khai thì hoạt động đào tạo của nhà trường sẽ diễn ra bình thường và có hiệu quả. * Nguyên tắc thứ ba: các giải pháp đề ra phải có tác dụng bổ trợ cho nhau, thống nhất với nhau trên cơ sở cùng chung mục đích nhằm xây dựng, phát triển để hoàn thiện ĐNGV theo hướng chuẩn hoá nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của trường trong giai đoạn mới. * Nguyên tắc thứ tƣ: các giải pháp phải mang tính đồng bộ, hiệu quả cao vừa đáp ứng được mục tiêu trước mắt (khi trường trở thành trường ĐH) vừa phải đáp ứng 17 đòi hỏi lâu dài (trong quá trình phát triển của trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tương lai), ít ra cũng đến năm 2015. 3.3. Các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu nâng cấp trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I thành trƣờng Đại học. 3.3.1. Giải pháp 1: Đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức về quản lý phát triển đội ngũ giảng viên * Mục tiêu: nâng cao nhận thức về quản lý phát triển ĐNGV vừa là nhu cầu, uy tín của ĐNGV, vừa là trách nhiệm của GV vừa là trách nhiệm của Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo HS, SV. * Nội dung: Đảng uỷ và Ban Giám hiệu cùng xây dựng phương hướng, kế hoạch qui hoạch phát triển ĐNGV Nhà trường được thể hiện trong văn kiện nghị quyết Đảng bộ và kế hoạch quý, năm của Nhà trường; nhất là trong đại hội cán bộ công chức hàng năm ở trường và các đơn vị phòng khoa, vấn đề phát triển đội ngũ giảng viên được đưa ra sinh hoạt thảo luận, đi đến chỗ thống nhất thấy được sự cần thiết, nhu cầu khách quan của công tác đào tạo nâng cao chất lượng người GV và đi đến đưa ra chỉ tiêu ở từng bộ môn, từng phòng chức năng. Tổ chức các buổi hội thảo khoa hoc, theo bộ môn; giao cho trưởng khoa, tổ trưởng
Xem thêm

26 Đọc thêm

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ARDUINO UNO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TW

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ARDUINO UNO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TW

Hình 3.27. Tạo xung PWM 50%.............................................................................63Hình 3.28. Tạo xung PWM 25%.............................................................................64Hình 3.29. Tạo xung PWM 90%.............................................................................64ixMỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiThế kỷ XXI là thế kỷ mà tri thức là yếu tố quyết định hàng đầu sự phát triểncủa một dân tộc. Do đó, đòi hỏi giáo dục phải đào tạo những con người có khả năngđáp ứng được yêu cầu của xã hội trong thời đại mới, thời đại công nghệ thông tin vàtruyền thông. Để thực hiện được nhiệm vụ trên Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ cầnphải đổi mới giáo dục mà trong đó đổi mới phương pháp dạy học vì đây là vấn đềhết sức cấp bách. Hiện nay, với xu hướng đổi mới phương pháp dạy học cũng đã tạora nhiều chuyển đổi tích cực, trong đó việc ứng dụng CNTT vào dạy học đã gópphần nâng cao chất lượng đào tạo.Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TW là trường trực thuộc Liên MinhHợp Tác Xã Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực phục vụsự nghiệp phát triển của Hợp Tác Xã. Những năm qua, nhà trường đã đào tạo hàngnghìn Cử nhân cao đẳng, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu vềnhân lực cho các Hợp Tác Xã.Tuy nhiên, việc ứng dụng một số phần mềm vào dạy học trong nhà trườngvẫn còn ít, chỉ tập trung vào một số tiết thi dạy giỏi, tiết thao giảng v.v. Tình trạngkhá phổ biến hiện nay là nhiều giáo viên trình chiếu cả bài, chưa phối hợp nhuầnnhuyễn các phương pháp dạy học với các phương tiện dạy học, chưa đáp ứng đượcyêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học. Điều đó khiến sinh viên còn thụ độngtrong cách học, chưa tự lực giải quyết được các vấn đề khó khăn trong học tập cũngnhư trong cuộc sống.Môn Arduino - Uno là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành nhằm
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa Sư phạmBiện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạmcho giáo viên trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp IHồ Mai HoaLuận văn ThS. Giáo dục họcLỜI CẢM ƠNTập luận văn này được hoàn thành là kết quả của sự cố gắng của bản thâncùng sự giúp đỡ của quý thầy cô và bạn bè. Tác giả xin trân trọng cảm ơn TS ĐinhThị Kim Thoa, người trực tiếp hướng dẫn cho tác giả hoàn thành luận văn. Xin tỏlòng biết ơn sâu sắc tới các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ Khoa Sư phạm - Đại họcQuốc gia Hà Nội đã giảng dạy các chuyên đề trong khoá học và đã quan tâm nhiệttình góp ý cho tác giả trong quá trình thực hiện đề tài. Xin cảm ơn Ban lãnh đạo vàcác đơn vị chức năng Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiệncho tác giả trong suốt thời gian học.Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và các đồng nghiệp ở trường Caođẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I và các bạn cùng lớp cao học Quản lý giáodục Khoá 5 - Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội đã động viên giúp đỡ vàcộng tác giúp tác giả hoàn thành luận văn này.Trong luận văn này, tác giả muốn trao đổi cùng quý bạn đọc về biện phápquản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường Cao đẳngKinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I. Hy vọng rằng nó có thể góp phần giúp bạn đọchiểu thêm một phần về công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạmcho giáo viên các trường cao đẳng công nghệ nói chung và Trường Cao đẳng Kinhtế - Kỹ thuật Công nghiệp I nói riêng.Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng tập luận văn này không khỏi còn nhữngbất cập. Tác giả tha thiết mong quý bạn đọc thông cảm và góp ý.
Xem thêm

12 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX

phải đặc biệt coi trọng tăng cường năng lực nội sinh, nâng cao chất lượng hiệu quảcủa công tác giáo dục-đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môncao, có kỹ năng lành nghề, có tinh thần trách nhiệm và giàu sức sáng tạo. Đây làmột yêu cầu vô cùng cấp thiết dù chúng ta nhìn nhận nó trên một bình diện mộtquốc gia hay từ góc độ - một tổ chức. Nguồn nhân lực của tổ chức là tài sản vô giácủa tổ chức, là yếu tố quan trọng để tổ chức đó phát triển . Nhưng làm thế nào để cómột nguồn nhân lực phù hợp với tổ chức? Tất cả các tổ chức cần phải quan tâm đếnnguồn nhân lực trong đó phát triển nguồn nhân lực đóng một vai trò vô cùng quantrọng.Trường Cao đẳng Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật VINATEX hơn 40 năm qua đã đượcxây dựng và phát triển từ một trường công nhân kĩ thuật thành trường Cao đẳngHọc viên: Bùi Thị Lan HươngixViện Kinh tế & Quản lýLuận văn tốt nghiệp cao họcĐại học Bách khoa Hà Nộinghề. Trường chuyên đào tạo đội ngũ cử nhân cao đẳng nghề, trung cấp chuyênnghiệp, trung cấp nghề và văn hoá nghề phục vụ đắc lực cho các ngành kinh tế trênđịa bàn của các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng châu thổ Sông Hồng và trên cả nước.Cùng với việc tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội, Nhà trường đãxác định nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng hàng đầu là phát triển nguồn nhân lực,nhằm đảm bảo cho chiến lược phát triển của trường. Để góp phần thực hiện mụctiêu chiến lược đó tôi quyết định chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược phát triển
Xem thêm

127 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX NAM ĐỊNH

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX NAM ĐỊNH

- xã hội, tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáomột cách toàn diện”, chỉ thị số: 40/CT-TW ngày 15 tháng 6 năm 2004, Ban bíthƣ trung ƣơng Đảng. Vì lẽ đó trong "Chiến lƣợc phát triển giáo dục 20012010"của Chính phủ đã nêu rõ: "Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về2số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng đáp ứng yêu cầu vừa tăngvề qui mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục".Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nƣớc cũng đã quan tâm và đƣa ra nhiều chủtrƣơng về phát triển ĐNGV các trƣờng dạy nghề. Nghị quyết Hội nghị Trungƣơng 6 (khoá X) của Đảng nhấn mạnh: “Chú trọng đào tạo và nâng cao chấtlượng đội ngũ giáo viên dạy nghề.... Củng cố và mở rộng các trường đào tạogiáo viên dạy nghề theo khu vực trên phạm vi cả nước”. Và điều này một lầnnữa lại đƣợc khẳng định trong Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg (20/01/2006)của Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề: “... Khẩn trươngđào tạo, bổ sung và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên, CBQLgiáo dục trong các trường dạy nghề... Mở rộng hợp tác quốc tế để nâng caochất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo...”Vì thế việc phát triển ĐNGV đủ về số lƣợng, phù hợp với cơ cấu vàđảm bảo chuẩn về chất lƣợng nhằm nâng cao chất lƣợng ĐNGV trong cáctrƣờng cao đẳng, đại học là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm đáp ứng những yêucầu của sự nghiệp GD & ĐT trong giai đoạn hiện nay.Trƣờng Cao đẳng Nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex Nam Định có vai tròquan trọng trong việc đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cao đẳng,trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật thuộc các nghề may mặc, dệt sợinhuộm, kinh tế… phục vụ CNH, HĐH đất nƣớc.Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm đầu tƣ của Bộ Công thƣơng,Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nhà trƣờng đã đạt đƣợc những thành tựu đángkể trong việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao, khẳng định đƣợc chức năng đào
Xem thêm

108 Đọc thêm

KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCM

KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCM

KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCMKỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCMKỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCMKỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCMKỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCMKỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCM
Xem thêm

Đọc thêm

Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)

Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)

Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Những tương quan trong việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường Cao đẳng Kinh tế tỉnh Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp kế toán trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền nam Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp kế toán trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền nam Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp kế toán trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền nam Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp kế toán trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền nam ....................

4 Đọc thêm

Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)

Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)

Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)Quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường cao đẳng trong Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật (ATEC). (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN pot

LUẬN VĂN: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN POT

ương Đảng về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục đã chỉ rõ: "Mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo. Thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đồng thời chỉ thị cũng chỉ rõ: "Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ nhà giáo có những hạn chế, bất cập, số lượng giảng viên còn thiếu nhiều, cơ cấu giảng viên đang mất cân đối giữa các môn học, bậc học…Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của các nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội, tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện". Sự nghiệp đào tạo những thế hệ người Việt Nam có bản lĩnh, có lý tưởng, có khả năng sáng tạo làm chủ được tri thức hiện đại, quyết tâm đưa đất nước lên trình độ phát triển sánh kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Gắn liền với sự chăm lo phát triển một nền giáo dục - đào tạo vững mạnh, trong đó xây dựng đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện là hết sức quan Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 trọng. Luật giáo dục khẳng định: "Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục". Chất lượng đội ngũ nhà giáo phản ánh chất lượng của giáo dục. UNESCO đã nhấn mạnh rằng: "Vai trò của giảng viên vẫn là chủ yếu mặc dù cải cách giáo dục đang xảy ra". Quyết định số 09/2005/QĐ-TTr ngày 11/1/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án: "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ cơ cấu đặc biệt chú trọng nâng
Xem thêm

126 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi potx

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN & THỦY LỢI POTX

Chúng em xin chân thành cảm ơn các cô, các chị trong thư viện trường Caođẳng Cơ Điện & Thủy Lợi và trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu đã luônnhiệt tình và tạo điều kiện giúp đỡ chúng em trong quá trình thực hiện đề tài.Chúng em xin gửi lời cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn luôn động viên, ủnghộ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này.Mặc dù đã cố gắng nỗ lực thực hiện đề tài với quyết tâm cao nhưng chắc hẳnđề tài không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong sự đóng góp và hướng dẫn của cácthầy cô.Chúng em xin chân thành cảm ơn!Hưng Yên, tháng 1 năm 2010Nhóm sinh viên thực hiệnNguyễn Thị HườngNguyễn Thị Lương Kiều Thị Thu Thủy17Xây dựng phần mềm Quản lý thư việnPHẦN I. MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiHiện nay, thư viện của các trường cao đẳng và trung cấp ở Hưng Yên (Cao đẳng CơĐiện và Thuỷ Lợi, Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tô Hiệu) chưa có một hệ thống nàochuyên biệt để lưu thông tin sách và việc mượn trả. Với nhu cầu mở rộng và pháttriển thư viện, cùng với nhu cầu đó là sự gia tăng số lượng sách và số lượng độc giả.Bên cạnh đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu ứng dụng công nghệvào trong quản lý ngày càng phát triển mạnh và đem lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy,cần phải xây dựng một chương trình quản lý để đáp ứng nhu cầu quản lý và mượntrả sách được dễ dàng và thuận lợi. Từ những yêu cầu này, nhóm chúng em quyếtđịnh chọn đề tài tốt nghiệp là “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Caođẳng Cơ Điện & Thủy Lợi”.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứuKhách thể: Hệ thống quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi.
Xem thêm

134 Đọc thêm

phiếu yêu cầu cấp giấy chứng nhận HSSV

PHIẾU YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH/SINH VIÊN Kính gửi: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊNTôi tên là: Nam (Nữ) Ngày sinh: Mã số sinh viên……………………………… Hiện đang theo học lớp Chuyên ngành: ………………………………………… Thuộc khoa Thời gian khóa học: từ tháng…….năm … đến…… tháng ….….năm………Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………Tôi viết đơn này, đề nghị nhà trường xác nhận cho tôi là học sinh/sinh viên đang học tại trường để:…………………………………………………………………….………………….…………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………………………………… (Học sinh, Sinh viên ghi rõ mục đích sử dụng giấy chứng nhận)….…, ngày… tháng… năm 20…. Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên)Xác nhận của lớp trưởng:Học sinh (Sinh viên): ………………………………. ……………. … Hiện đang theo học tại lớp trên ….…, ngày… tháng… năm 20 Lớp trưởng (ký, ghi rõ họ tên)Xác nhận của GVCN lớp(ký, ghi rõ họ tên)(HSSV xuất trình thẻ sinh viên, nộp đơn và nhận kết quả tại Khoa chuyên môn)
Xem thêm

2 Đọc thêm

luận văn kế toán vốn bằng tiền tại công ty cp thực phẩm đóng hộp kiên giang chi nhánh bến tre

LUẬN VĂN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KIÊN GIANG CHI NHÁNH BẾN TRE

NIÊN KHÓA: 2010 - 2012 Bến Tre, tháng 12 năm 2012 1 LỜI CẢM ƠN  Kính gửi: - Ban giám hiệu và toàn thể quý thầy cô Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh. - Ban giám đốc cùng các anh chị Phòng kế toán tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đóng Hộp Kiên Giang chi nhánh Bến Tre. Được sự hướng dẫn cùng sự đồng ý của Ban lãnh đạo, phòng kế toán công ty, em được đến thực tập tại Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang. Qua thời gian thực tập tại trường và thời gian thực tập tại công ty nhằm củng cố và đánh giá lại kiến thức đã học tại trường. Nay em đã hoà nhập vào thực tế nên còn nhiều bỡ ngỡ và không tránh khỏi những sai sót. Tuy công việc ở phòng kế toán có nhiều bận rộn nhưng các anh chị ở công ty vẫn nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện giúp em tiếp cận chuyên môn, hướng dẫn và cung cấp đầy đủ số liệu giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn - Ban giám hiệu và toàn thể quý thầy cô Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh. - Thầy Nguyễn Ngọc Thạch là giáo viên hướng dẫn trong quá trình thực tập. Trong thời gian thực tập với trình độ hiểu biết và khả năng tiếp thu còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót em rất mong được sự chỉ dẫn và đóng góp ý kiến của quý thầy cô và anh chị phòng kế toán công ty để em hoàn
Xem thêm

32 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Đức Giang

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY ĐỨC GIANG

Nguyễn Thị Hảo – CĐ3M1 - Triển khai xây dựng và quản lý các dự án đầu tư từ đầu tư thiết bị cho tới cơ sở hạ tầng đảm bảo chấp hành tốt các qui định của pháp luật. - Quản lý và quy hoạch đất đai đảm bảo sử dụng đất đai có hiệu quả cao nhất đồng thời phù hợp với Luật đất đai. - Lập và lên kế hoạch sửa chữa hạ tầng kỹ thuật tại Công ty cũng như các XN liên doanh. - Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc để xử lý kịp thời những yêu cầu của sản xuất đảm bảo sản xuất thông suốt có chất lượng và hiệu quả cao. - Xử lý các mối quan hệ từ nội bộ cho tới bên ngoài để hoạt động sản xuất của xưởng được thông suốt.  Giám đốc Điều hành: - Là người giúp việc Tổng giám đốc là người được uỷ quyền thay mặt Tổng giám đốc khi vắng mặt giải quyết các vấn đề liên quan công tác đối nội, đối ngoại của công ty. - Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về các quyết định của mình. - Trực tiếp phụ trách Văn phòng công ty. - Thay mặt Tổng giám đốc quản lý các hoạt động của nhà ăn  Phó tổng Giám đốc Lập kinh Doanh Tổng Hợp - Đại diện cho Tổng Giám đốc làm việc với khách hàng trong nước về các vấn đề liên quan đến hợp đồng kinh tế - Điều phối hoạt động và giám sát chặt chẽ công tác kế hoạch, chuẩn bị vật tư để đảm bảo năng suất và thời gian làm việc theo qui định của Công ty - Chỉ đạo việc mua hàng do phòng Kế hoạch Thị trường, phòng Kinh doanh Tổng hợp triển khai. - Nhận lệnh và báo cáo trực tiếp mọi vấn đề phụ trách cho Tổng giám đốc. - Phê duyệt kế hoạch sản xuất hàng tháng và lệnh sản xuất Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex
Xem thêm

20 Đọc thêm

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ DỰ THI TIN HỌC

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ DỰ THI TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............. ngày ...... tháng.........năm 2011 ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ THI Tin học trình độ ……… Kính gởi: - Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Căn cứ Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học trình độ …….. của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam. Tên tôi là:..............................................................................giới tính.................... Dân tộc:........................................... Quốc tịch ...................................................... Ngày sinh:............................................................................................................... Nơi sinh (ghi theo giấy Khai sinh):........................................................................ Số CMND:.............................ngày cấp....................... nơi cấp............................... Tôi xin đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học trình độ ………. tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam. Tôi xin cam đoan thực hiện đúng Quy chế thi. ......................... , ngày ...... tháng .....năm ......... Người đăng ký dự thi (Ký, ghi rõ họ tên) Ảnh 3x4
Xem thêm

1 Đọc thêm

giấy xác nhận là học sinh sinh viên

GIẤY XÁC NHẬN LÀ HỌC SINH SINH VIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KT ĐIỆN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố /PXN-CĐKTKTPHIẾU XÁC NHẬNTrường : Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện BiênĐịa chỉ: Tổ 1 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên PhủĐiện thoại: 0230.3810.163; Fax: 0230.3810.872Xác nhận cho anh (chị) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngày sinh: . . ./. . . ./19 …. HKTT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Là học sinh/sinh viên năm thứ: . . . . . Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Học kỳ: . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . Khoa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm học: . . . . . . . . . . . . . . .Khóa học: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Điện Biên, ngày. . . tháng . . . .năm 20. . .TL. HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG QLHSSVNguyễn Công Viện
Xem thêm

1 Đọc thêm

Điểm chuẩn Đại Học 2009 - 2010.Thầy Binh NHB

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2009 - 2010.THẦY BINH NHB

Kỹ thuật Điện - điện tử 102 13,5Công nghệ thông tin 104 14,0Quản trị kinh doanh 401 14,0Kế toán 402 14,0Điểm chuẩn 2010 - Học viện Hành chính quốc gia Cơ sởKhốiA C D1Cơ sở 1 (Phía Bắc) 16 19,5 16Cơ sở 2 (Phía Nam) 15 17 15 Điểm chuẩn 2010 - Học viện Kỹ thuật mật mã Ngày 09/8, Học viện Kỹ thuật mật mã đã công bố điểm chuẩntrúng tuyển nguyện vọng 1 và chỉ tiêu xét NV2. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm. Các ngành đào tạo KhốiĐiểm chuẩn NV1Điểm nhận HS NV2Chỉ tiêu NV2Chuyên ngành An toàn thông tin) A 15,0 16,0 150Học viện Kỹ thuật mật mã sẽ xét tuyển 150 chỉ tiêu nguyện vọng 2 với mức điểm nhận hồ sơ cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 1 điểm. Hồ sơ gửi về Học viện Kỹ thuật mật mã, 141 Chiến Thắng, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội (Km9 đường Hà Nội đi Hà Đông); ĐT: (04) 35520575.Điểm chuẩn 2010 - Học viện Ngân hàng Chiều 9/8, Học viện Ngân hàng chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển vào Học viện Ngân hàng 2010. Theo đó, hệ đại học không xét tuyển NV2, Học viện chỉ xét tuyển NV2 vào hệ cao đẳng.Đây là mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3, chưa có ưu tiên. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm. Hệ Đại học:
Xem thêm

26 Đọc thêm

LUẬN VĂN: Hoàn thiện chương trình giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay potx

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY POTX

một vấn đề không đơn giản, gặp phải những trở ngại. Tình trạng kỷ cương pháp luật bị buông lỏng, những tập tục của người sản xuất nhỏ tác động không ít vào lớp người trẻ tuổi. Do vậy giáo dục pháp luật cần có định hướng rõ ràng, có nội dung, hình thức phù hợp mới đạt được mục đích đề ra. Trước hết, các chủ thể giáo dục mà trực tiếp là các nhà giáo dục phải có lòng tin và tình cảm đúng đắn với pháp luật mới có thể truyền cho sinh viên những tình cảm và lòng tin ấy. Đúng như Các Mác đã nói “Người đi giáo dục cũng phải được giáo dục ”. Nét đặc thù của mục đích giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng trước hết do vị trí tương lai của những người học ở những trường đó quyết định. Trong vốn học vấn chung, đặc biệt trong vốn học vấn nghề nghiệp của họ không thể thiếu được một bộ phận quan trọng là hiểu biết về pháp luật. ý thức pháp luật của sinh viên hôm nay sẽ là một bộ phận quan trọng của nhân cách người cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý mai sau. Từ đó, họ không những biết sống và làm việc theo pháp luật với tư cách là người công dân mà còn biết sống và làm việc theo pháp luật, bảo vệ pháp luật với tư cách là những người đã có những cương vị xã hội quan trọng, những vị trí chủ chốt ở các tầng bậc trong hệ thống nghề nghiệp ở mỗi người. Như vậy, có thể nói rằng giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng là một yêu cầu khách quan nhằm chuẩn bị có hệ thống cho thế hệ trẻ vào đời biết sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng dần dần một xã hội có kỷ cương, một nhà nước pháp quyền và một nền dân chủ có pháp chế. Tất cả các mục đích trên tạo lên một thể thống nhất có mối quan hệ tác động lẫn nhau, bổ sung cho nhau tạo thành ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa trong sinh viên. Khi tiến hành giáo dục phải hướng hoạt động nhằm vào cả ba mục đích, chứ không phải là quá trình tác động rời rạc theo từng công đoạn, trước hết là trang bị tri thức, sau đó là bồi dưỡng tình cảm và cuối cùng mới là giáo dục thói quen xử sự hợp pháp. Thiếu hoặc coi nhẹ một nội dung nào mục đích của giáo dục pháp luật sẽ không hoàn chỉnh bởi vì” không phải đơn thuần về lý luận pháp luật, cũng không phải chỉ học những quy định cụ thể của pháp luật một cách khô khan mà là quá trình bồi dưỡng và nâng cao ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa ” [44]. Việc xác định
Xem thêm

101 Đọc thêm

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐỌC 1

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐỌC 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNGKHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬKHẢO SÁTTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ“VĂN HÓA ĐỌC” TRONG HỌC SINH – SINH VIÊNTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNGHIỆN NAYSinh viên: LÊ VĂN CƯỜNGLớp: 12CĐ-ĐT3TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNGKHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬKHẢO SÁTTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ“VĂN HÓA ĐỌC” TRONG HỌC SINH – SINH VIÊNTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNGHIỆN NAYSinh viên: LÊ VĂN CƯỜNGLớp:12CĐ-ĐT3
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề