BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP CHỈNH HỢP CÓ ĐÁP ÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP CHỈNH HỢP CÓ ĐÁP ÁN":

95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
Xem thêm

Đọc thêm

Bài tập hoán vị chỉnh hợp tổ hợp toán 11

BÀI TẬP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP TOÁN 11

Tiết học này cần đạt được:+ Củng cố các khái niệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thông quacác bài toán cụ thể.+ Vận dụng được các khái niệm trên vào giải các bài toán thựctiễn.+ Thông qua các bài toán nhận biết được khi nào thì vận dụngKhái niệm tổ hợp, chỉnh hợp và phối hợp chúng với nhau đểgiải toán.Tiết 26: Bài tập về hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợpBài tập 1: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn mà mỗi số gồm 4 chữ số khác nhau?Tiết 26: Bài tập về hoán vị - chỉnh hợp – tổ hợpBài tập 1: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn mà mỗi số gồm 4 chữ số khác nhau?Tiết 26: Bài tập về hoán vị - chỉnh hợp – tổ hợpChú ý: Khi giải bài toán: + Lập số tự nhiên có các chữ số khác nhau ta vận dụng khái niệm chỉnh hợp, hoán vị.+ Lập số tự nhiên chẵn thì chọn hàng đơn vị trước sau đó chọn hàng lớn nhất, cuối cùng chọn các hàng còn lại.Bài tập 2: Một tổ học sinh có 10 người gồm 6 học sinh nam và 4 họcsinh nữ. Cần chọn ra 5 học sinh đi tập hát. Hỏi a) Có tất cả bao nhiêu cách chọn ?b) Có tất cả bao nhiêu cách chọn 5 học sinh trong đó có ít nhất 1 nữ ?(cách)510C 252=Bài tập 2:
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bài tập hay về hoán vị tổ hợp chỉnh hợp

BÀI TẬP HAY VỀ HOÁN VỊ TỔ HỢP CHỈNH HỢP

và knC với chú ý chúng là các số tự nhiên hay nguyên dương nên phải có điều kiện.2. Các bài toán tìm số cách sắp xếp đếm số khả năng liên quan đến quy tắc cộng , quy tắc nhân, hoán vò, chỉnh hợp, tổ hợp. Đối với dạng toán này việc nhận đònh xem đề bài đề cậpđến “hoán vò”, “chỉnh hợp” hay “tổ hợp” là rất quan trọng. Chỉnh hợp và hoán vò gắn liềnđến thứ tự còn tổ hợp thì không liên quan đến thứ tự.BÀI TẬPBài 1: Giản ước biểu thức: !2002!2003!2004−Bài 2: Tính 031313242435CCCCCC++
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP CHỈNH HỢP CỰC HAY

BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP CHỈNH HỢP CỰC HAY

105.AA Trường hợp 2 : múa trước, hát sau có: 37510.AA Theo qui tắc cộng có:7337105510 72,576,000AAAA+= 2.8. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên: a) Có 5 chữ số khác nhau ? b) Có 6 chữ số khác nhau và số đó phải là số lẻ ? www.gvhieu.comHướng dẫn giải: Bài tập Hoán vị - Chỉnh hợpTổ hợp 10/2012 Copyright© Đặng Trung Hiếu – www.gvhieu.com – 0939.239.628 3 c) Có 3 chữ số khác nhau và số đó chia hết cho 3 ? Giải a) Để có số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau ta chọn 5 chữ số từ 9 chữ số đã cho rồi xếp thứ tự, nên có: 59
Xem thêm

8 Đọc thêm

bài tập hoán vị chỉnh hợp tổ hợp

BÀI TẬP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP

Chọn 1 học sinh nam trong 5 học sinh nam để đứng cuối hàng ta có 5 cách chọn. Còn lại 6 vị trí đứng giữa ta chọn 6 bạn học sinh còn lại và xếp vào, nên có 6! cách. Theo qui tắc nhân ta có: 3.5.6! = 10800 cách. 1.5.Có 4 nữ sinh tên là Huệ, Hồng, Lan, Hương và 4 nam sinh là An, Bình, Hạnh, Phúc cùng ngồi quanh một bàn tròn có 8 chỗ. a) Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp biết nam và nữ ngồi xen kẽ nhau ? b) Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp nếu nam và nữ ngồi xen kẽ nhau nhưng hai bạn Hồng và An không chịu ngồi cạnh nhau ? Giải a) Trước tiên, ta để ý rằng khi đã xếp 8 bạn nam, nữ trên ngồi xen kẽ với nhau quanh bàn tròn, sau đó tất cả cùng đứng lên và đổi vị trí theo một chiều nhất định thì vị trí xung quanh bàn tròn vẫn không đổi. Do đó, ta chọn một bạn nam xếp vào trước làm mốc. Rồi xếp 3 bạn nam còn lại vào 3 vị trí xung quanh bàn tròn nên có 3! cách. Khi xếp 4 bạn nam vào bàn tròn, giữa 2 bạn nam có một khoảng trống, vậy có tổng cộng 4 khoảng trống. Chọn 4 bạn nữ, xếp vào 4 khoảng trống có 4! cách. Theo qui tắc nhân ta có 3!.4! = 144 cách www.gvhieu.comHướng dẫn giải: Bài tập Hoán vị - Chỉnh hợpTổ hợp 10/2012 Copyright© Đặng Trung Hiếu – www.gvhieu.com – 0939.239.628 2
Xem thêm

8 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TẬP TỔ HỢP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP

MỘT SỐ BÀI TẬP TỔ HỢP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP

Gia sư Thành Đượcwww.daythem.edu.vn23 BÀI TẬP TỔ HỢP – HOÁN VỊ-CHỈNH HỢPI . Dạng Tổ hợpBài 1. Giải vô địch gồm 18 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (2 đội khácnhau gặp nhau đúng 1 lần). Hỏi có bao nhiêu trận?Gợi ý. Mỗi đội phải đấu với 17 đội khác, mà tích 18 x17 phải chia 2Bài 2 . Trên mặt phẳng cho 10 điểm sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏicó bao nhiêu tam giác được tạo thành từ 3 điểm bất kỳ?Gợi ý.Bài 3. Hỏi có bao nhiêu số có 6 chữ số mà mỗi số tiếp theo luôn nhỏ hơn số đứngtrước ?Gợi ý. Đây là bài toán tổ hợp: mỗi số như vậy thì tương ứng với việc chọn 6 số từ 968 7 6 5 4 3 2 1. Đáp số là C 10II . Dạng Tổ hợp lặpBài 4 : Cho A = {a ; b ; c}, (a, b, c đôi một khác nhau) thì tổ hợp chập 2 có lặp của 3phần tử a, b, c là {a ; a}, {a ; b}, {a ; c}, {b ; b}, {b, c} ; {c, c}.III . Dạng Hoán vịBài 5. Trên sàn nhảy có n nam và n nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chia cặp nhảy?Gợi ý. n!Bài 6. Hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong cách viết chỉ có 3 chữ số (1,2,3)?Gợi ý. 3! = 6Bài 7. Một đoàn tàu có 17 toa, hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 17 người phục vụ đitheo các toa?Gợi ý. Đây là bài toán hoán vị: 17!.IV . Dạng Hoán vị lặp1
Xem thêm

4 Đọc thêm

Hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tập

HOÁN VỊ TỔ HỢP CHỈNH HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tập
Xem thêm

12 Đọc thêm

2BÀI TẬP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP

2BÀI TẬP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP

§2.BÀI TẬP HOÁN VỊ -CHỈNH HỢP - TỔ HỢP TIẾT : 27Ngày soạn:Người soạn:Nguyễn Bá TrìnhA. MỤC TIÊU.1. Về kiến thức : - Khắc sâu các khái niệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. - Thuộc và biết cách vận dụng các công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tô hơp.2. Về kỹ năng : -Thành thạo trong việc vận dụng các công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tô hợp (kể cả dùng máy tính Casio). - Chứng minh được một số hệ thức liên quan đến hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ.2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ.C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở, vấn đáp và đan xen hoạt động nhóm.D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC .1. Ôn tập lại kiến thức cũ- Nêu khái niệm hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.- Nêu công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.2. Bài tậpHĐ1 : Bài tập 1 SGK tr 54Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS- Chia lớp thành 2 nhóm mối nhóm làm 1 câu. a), b).- Gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP HOÁN VỊ-TỔ HỢP-CHỈNH HỢP

BÀI TẬP HOÁN VỊ TỔ HỢP CHỈNH HỢP

mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau, sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi ( khó, trung bình, dễ ) và số câu hỏi dễ khơng ít hơn 2?.2. (ĐH-B-2005) Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân cơng đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?.3. (ĐH A -DB1-2005) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục, hàng trăm , hàng ngàn bằng 8 4. (ĐH-B DB1-2005) Một đội văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập nhóm đồng ca gồm 8 người biết rằng trong nhóm đó có 3 nữ. 5. (ĐH B –DB2-2005) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm 5 chữ số khác nhau và nhất thiết phải có hai chữ số 1 và 5. 6. (ĐH D –DB2-2005) Có bao nhiêu số tự nhiên chẳn lớn hơn 2007 mà mỗi số gồm 4 chữ số khác nhau.7. (ĐH A –DB2-2006) (Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau, tìm tổng của tất cả các số tự nhiên đó.8. (ĐH B –DB1-2006) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số chẳn mỗi số có 5 chữ số khác nhau, trong đó có đúng hai chữ số lẻ và hai chữ số chẳn đứng cạnh nhau.9. (ĐH B –DB2-2006) Có hai đường thẳng song song d1 và d2. trên đường thẳng d1 có 10 điểm phân biệt trên đường thẳng d2 có n điểm phân biệt ( n≥2 ). Biết rằng có 2800 tam giác có đỉnh là các điểm đã cho. Tìm n.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài tập hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

BÀI TẬP HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

trung tâm luyện thi đại học: trí đức - 32/2 Núi Thành Đà nẵng ĐT: 0905.100.499 - 0511.624925 1hoán vị. chỉnh hợp. tổ hợp1. Hoán vịPn= n! = 1ã2ã3 ãããn (số cách xắp xếp thứ tự n đối tợng khác nhau).Ví dụ 1. Rút gọn biểu thứcA =6!m(m + 1)ã(m + 1)!4!(m 1)!.Giải.A =4! ã 5 ã 6m(m + 1)ã(m 1)!m(m + 1)4!(m 1)!= 30.Chú ý. n! = (n k)!(n k + 1) ãããn.Ví dụ 2. Rút gọn An=nk=1k ãk!.Giải.

63 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp, chỉnh hợp

BÀI TẬP TỔ HỢP, CHỈNH HỢP

ạng 1:Chứng minh ñẳng thức k n C bằng ñạo hàm Bài 1: CMR: ( ) ( ) 0 1 2 3 5 ... 2 1 1 2 n n n n n n C C C n C n + + + + + = + Bài 2: CMR: 1 1 2 2 3 3 1 2 2.2 3.2 ... 3 n n n n n n n n n C C C nC n − − − − + + + + = Bài 3: CMR: ( ) 1 1 2 3 4 2 3 4 ... 1 0 n n n n n n n C C C C nC − − + − + + − = Bài 4: CMR: ( ) ( ) ( ) 1 1 0 2 1 3 2 1 1 1 2 1 4 1 4 2 4 ... 1 2.2 ... 2 n n n n n n n n n n n n n n n C n C n C C C C n C − − − − − − − − + − − + − = + + + Bài 5. CMR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 2 2 2 1 2 ... 1 n n n n n C C n C n − + + + = −    ạng 1:Chứng minh ñẳng thức k n C bằng ñạo hàm Bài 1: CMR: ( ) ( ) 0 1 2 3 5 ... 2 1 1 2 n n n n n n C C C n C n + + + + + = + Bài 2: CMR: 1 1 2 2 3 3 1 2 2.2 3.2 ... 3 n n n n n n n n n C C C nC n − − − − + + + + = Bài 3: CMR: ( ) 1 1 2 3 4 2 3 4 ... 1 0 n n n n n n n C C C C nC − − + − + + − = Bài 4: CMR: ( ) ( ) ( ) 1 1 0 2 1 3 2 1 1 1 2 1 4 1 4 2 4 ... 1 2.2 ... 2 n n n n n n n n n n n n n n n C n C n C C C C n C − − − − − − − − + − − + − = + + + Bài 5. CMR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 2 2 2 1 2 ... 1 n n n n n C C n C n − + + + = −    
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP CHỈNH HỢP VÀ NHỊ THỨC NIUTƠN

BÀI TẬP VỀ TỔ HỢP CHỈNH HỢP VÀ NHỊ THỨC NIUTƠN

Bỡi vì có thể xảy ra trường hợp có 5 học sinh không nhận phần thưởng_ _nào trong 4 phần thưởng còn lại, cho nên ta thêm vào 4 phần thưởng đó 5 phần thưởng ảo tượng trưng cho không _ _có [r]

11 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP ĐẾM

LUẬN VĂN MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP ĐẾM

1.5 Chỉnh hợp lặp, hoán vị lặp và tổ hợp lặp1.5.1 Chỉnh hợp lặpĐịnh nghĩa (Phương pháp giải toán tổ hợp)Một cách sắp xếp có thứ tự r phần tử có thể lặp lại của một tập nphần tử được gọi là một chỉnh hợp lặp chập r từ tập n phần tử. Nếu A là tậpgồm n phần tử đó thì mỗi chỉnh hợp như thế là một phần tử của tập A r.Ngoài ra, mỗi chỉnh hợp lặp chập r từ tập n phần tử là một hàm từ tập rphần tử vào tập n phần tử. Vì vậy số chỉnh hợp lặp chập r từ tập n phần tửlà nk.Định lý 1.5.1 Số các chỉnh hợp lặp n r chập r từ tập n phần tử bằngChứng minhRõ ràng có n cách chọn một n r phần tử từ tập n phần tử cho mỗimột trong r vị trí của chỉnh hợp khi cho phép lặp. Vì vậy theo quy tắc nhân,có chỉnh hợp lặp chập r từ tập n phần tử.6Chú ý.Số các chỉnh hợp lặp chập nnpp của phần tử là .Như vậy chỉnh hợp có lặp lại là khi giữa các phần tử yếu tố thứ tự làcốt lõi, còn yếu tố khác biệt không quan trọng.1.5.2 Hoán vị lặpTrong bài toán đếm, một số phần tử có thể giống nhau. Khi đó cầnphải cẩn thận, tránh đếm chúng hơn một lần.n!Định lý 1.5.2 Số hoán vị của nn1 ! n2 !...nk !phần tử trong đó có n 1 phần tử
Xem thêm

70 Đọc thêm

GIAO AN 11 DA PHAN THOI GIAN NE

GIAO AN 11 DA PHAN THOI GIAN NE

phần tử Học sinh phân biệt đợc khái niệm: Hoán vị, tổ hợpchỉnh hợp b. Kĩ năng Phân biệt đợc tổ hợpchỉnh hợp bằng cách hiểu cách sắp xếp thứ tự và không thứ tự áp dụng đợc các công thức tính số các chỉnh hợp, số các tổ hợp chập k của n phần tử, số các hoán vị Nắm chắc các tính chất của tổ hợp và chỉnh hợpc. Thái độ Tự giác, tích cực trong học tập Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và vận dụng trong từng trờng hợp, bài toán cụ thể T duy các vấn đề của toán học một cách lôgic, thực tế và hệ thống 2. Chuẩn bị của GV và học sinh a. Chuẩn bị của GV Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở Chuẩn bị phấn màu và một số đồ dùng khácb. Chuẩn bị của GV Cần ôn lại một số kiến thức đã học về quy tắc cộng và quy tắc nhân Ôn lại bài tập 13. Tiến trình dạy học a. Kim tra bi c:b Dy ni dung bi miHoạt động 1: Tìm hiểu về tổ hợp5TGHoạt động của GV Hoạt động của học sinh 1010
Xem thêm

33 Đọc thêm

Đại số tổ hợp ôn thi THPT quốc gia

ĐẠI SỐ TỔ HỢP ÔN THI THPT QUỐC GIA

ĐẠI SỐ TỔ HP Chương I QUY TẮC CƠ BẢN CỦA PHÉP ĐẾM Môn đại số tổ hợp (có sách gọi là giải tích tổ hợp) chuyên khảo sát các hoán vò, tổ hợp, chỉnh hợp, nhằm xác đònh số cách xảy ra một hiện tượng nào đó mà không nhất thiết phải liệt kê từng trường hợp. 1. Trong đại số tổ hợp, ta thường dùng hai quy tắc cơ bản của phép đếm, đó là quy tắc cộng và quy tắc nhân. a) Quy tắc cộng : Nếu hiện tượng 1 có m cách xảy ra, hiện tượng 2 có n cách xảy ra và hai hiện tượng này không xảy ra đồng thời thì số cách xảy ra hiện tượng này hay hiện tượng kia là : m + n cách. Ví dụ 1. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 đường bộ và 2 đường thuỷ. Cần chọn một đường để đi từ A đến B. Hỏi có mấy cách chọn ? Giải Có : 3 + 2 = 5 cách chọn. Ví dụ 2. Một nhà hàng có 3 loại rượu, 4 loại bia và 6 loại nước ngọt. Thực khách cần chọn đúng 1 loại thức uống. Hỏi có mấy cách chọn ? Giải Có : 3 + 4 + 6 = 13 cách chọn. b) Quy tắc nhân : Nếu hiện tượng 1 có m cách xảy ra, ứng với mỗi cách xảy ra hiện tượng 1 rồi tiếp đến hiện tượng 2 có n cách xảy ra thì số cách xảy ra hiện tượng 1 “rồi” hiện tượng 2 là : m × n. Ví dụ 1. Giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có 3 loại phương tiện giao thông : đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Hỏi có mấy cách chọn phương tiện giao thông để đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội rồi quay về? Giải Có : 3
Xem thêm

99 Đọc thêm

tổ hợp chỉnh hợp

TỔ HỢP CHỈNH HỢP

{ }X 0; 1; 2; ; 8; 9=.Từ 10 phần tử của X ta chọn ra 4 phần tử bất kỳ thì chỉ lập được 1 số A. Nghĩa là không có hoán vị hay là một tổ hợp chập 4 của 10.Vậy có 410C 210= số.Nhận xét: i) Điều kiện để xảy ra hoán vị, chỉnh hợptổ hợp là n phần tử phải phân biệt.ii) Chỉnh hợptổ hợp khác nhau ở chỗ là sau khi chọn ra k trong n phần tử thì chỉnh hợp có sắp thứ tự còn tổ hợp thì không.4. Phương pháp giải toán4.1. Phương pháp 1Bước 1. Đọc kỹ các yêu cầu và số liệu của đề bài. Phân bài toán ra các trường hợp, trong mỗi trường hợp lại phân thành các giai đoạn.Bước 2. Tùy từng giai đoạn cụ thể và giả thiết bài toán để sử dụng quy tắc cộng, nhân, hoán vị, chỉnh hợp hay tổ hợp.Bước 3. Đáp án là tổng kết quả của các trường hợp trên.Ví dụ 8. Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập tổ công tác.Giải+ Trường hợp 1: chọn 1 nữ và 4 nam.2- Bước 1: chọn 1 trong 5 nữ có 5 cách.- Bước 2: chọn 2 trong 15 nam làm tổ trưởng và tổ phó có
Xem thêm

6 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN: TỔ HỢP-XÁC SUẤT

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN: TỔ HỢP-XÁC SUẤT

+ Bài toán được thực hiện Giải: 2 Nguyễn công Mậu GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỚP 1115p+ Bài toán được hoàn thành bởi mấy hành động ?+ Ap dụng qui tắc nào vào bài này?+ Chốt lại kiến thứcbằng ba hành động + Ap dụng qui tắc nhân cho các trường hợp - Có 7 cách chọn món ăn- Có 3 cách chọn hoa quả- có 4 cách chọn nước uống Theo qui tắc nhân có 7.3.4 = 84 cách chọn thực đơnV. Cũng cố, dặn dò: Các dạng toán đã gặp, cách phân biệt dạng toán của qui tắc cộng và nhânVI. BTVN: sách nâng caoVII. Rút kinh nghiệm:Tiết : 3 - 4 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢPI. Mục tiêu:* KT: + Nắm vững định nghĩa hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.+ Vận dung thành thạo các qui tắc tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp vào giải toán* KN:+ Rèn luyện kỷ năng tư duy phân tích bài toán, phân biệt hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp+ Rèn luyyện kỷ năng tính toán chính xác* TD,TĐ
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN GIẢI THÍCH 12 TIẾT 75 107

GIÁO ÁN MÔN GIẢI THÍCH 12 TIẾT 75 107

A(13;2;4), B(-21;15;7), C(2;-18;-8), D(45;25;18)V. củng cố, hớng dẫn h.s tự học:- Nhắc HS ôn tập cuối năm theo các chủ đề sau:I. Hàm số:- Tập xác định, liên tục, giới hạn, đạo hàm, biến thiên, GTLN, GTNN & đồ thị- Các hàm số thờng gặp: Đa thức bậc 2, 3, 4 (trùng phơng); hàm số phân thức (nhấtbiến, bậc 2 trên bậc nhất)II. Nguyên hàm, tích phân:- Khái niệm nguyên hàm & tích phân- Các phơng pháp tính nguyên hàm và tích phân một số hàm số cơ bản- Diện tích, thể tíchIII. Các cấu trúc đại số:- Quy tắc cộng, nhân, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp- Khai triển nhị thức Niu tơn, các hệ thức về tổ hợpIV. Phơng trình, bất phơng trình:- Tam thức bậc hai & pt bậc hai- Pt lợng giác, mũ & logaNgày soạn:Tiết: 88-106Ngày giảng:bài tập ôn cuối nămI. Mục đích yêu cầu:
Xem thêm

25 Đọc thêm

TOÁN GIẢI TÍCH TỔ HỢP

TOÁN GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Chuyên đề: TỔ HỢP + Tài liệu hệ thống lại các kiến thức và dạng bài tập trong chương tổ hợp + Phân loại gồm: Giai thừa, Quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, bài toán đếm, nhị thức. Được phân loại và nêu phương pháp cụ thể để quý thầy cô và các em học sinh tham khảo. Gv: Phạm Văn Quang (DongDu_BMT)

9 Đọc thêm

Bài tập toán 11 cả đại số và hình học

BÀI TẬP TOÁN 11 CẢ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC

Đây là tài liệu hệ thống đủ các dạng bài tập về hàm số lượng giác , pt lượng giác, hoán vị chỉnh hợp tổ hợp chỉ tiết.Phần hình học có đủ các dạn về phép biến hình hệ thống các dạng bài tập theo từng dạng cụ thể.Giáo viên có thể dung để dạy phụ đạo cho học sinh.

24 Đọc thêm

Cùng chủ đề