TĂNG TỐC ĐỘ TOẢ NHIỆT CỦA BÊ TÔNG NGAY SAU KHI ĐỔ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TĂNG TỐC ĐỘ TOẢ NHIỆT CỦA BÊ TÔNG NGAY SAU KHI ĐỔ":

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 114:2001

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 114:2001

Thông thường cường độ xi măng poóclăng cao hơn cường độ của xi măng hỗn hợp ở tuổi 7 ngày hoặc sớm hơn và ngang bằng hoặc hơi thấp hơn ở tuổi về sau khi có cùng tỷ lệ N/X và độ mịn. 4.3.4. Ổn định thể tích Bê tông mới trộn thay đổi thể tích do tiết nước, do nhiệt độ biến đổi, do các phản ứng thủy hoá của xi măng và do khô đi. Độ tiết nước giảm đi khi xi măng có độ mịn, có nhiều hạt cỡ nhỏ nhất, hàm lượng kiềm tăng và hàm lượng C3A tăng. Xi măng có hàm lượng CaO tự do hoặc MgO quá mức bình thường có khả năng trương nở sau, gây bất lợi khi các thành phần này thuỷ hoá. Xi măng bị nở nhiều như vậy là xi măng không đạt yêu cầu. Sự bốc hơi nước từ mặt bê tông trong hoặc sau quá trình hoàn thiện, nhưng trước khi kết thúc đông kết là nguyên nhân quan trọng của sự nứt nẻ do co mềm. Tốc độ co khô của bê tông trong quá trình khô đi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có thành phần xi măng. Xi măng có ảnh hưởng nhiều đối với độ co khô ; tác dụng này nhỏ nhất, khi trong xi măng có hàm lượng S03 tối ưu. 4.3.5. Tính thấm nước Xi măng hạt thô tạo ra độ rỗng cao hơn xi măng hạt mịn. Độ thấm nước của bê tông phụ thuộc vào độ thấm của thành phần đá xi măng và cốt liệu, cũng như tỷ lệ của chúng trong bê tông. Có hai loại lỗ rỗng trong đá xi măng: Lỗ rỗng gen nằm giữa các phần tử gen, rất nhỏ, đường kính khoảng 0,5 đến 3,0 μm; lỗ rỗng mao quản lớn hơn và được phân bố không đều khắp trong đá xi măng, đó là các dấu tích
Xem thêm

35 Đọc thêm

Bài soạn TN HOA 10 KII

BÀI SOẠN TN HOA 10 KII

làm tăng tốc độ của các phản ứng thuận nghịch và phản ứng nghịch nh nhau.. Không thu nhiệt, cũng không toả nhiệt.[r]

13 Đọc thêm

ẢNH HỞNG CỦA PHỤ GIA BÊ TÔNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TOẢ NHIỆT KHI THUỶ HOÁ

ẢNH HỞNG CỦA PHỤ GIA BÊ TÔNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TOẢ NHIỆT KHI THUỶ HOÁ

ảnh hởng của phụ gia bê tông đến quá trình toả nhiệt khi thuỷ hoáPGS.TS. Nguyễn Viết Trung1. Giới thiệu;Các phụ gia bê tông tuỳ theo tính chất thờng đợc sử dụng rộng rãi trõng xây dựng các công trình cầu đờng hiện nay. Loại phụ gia kéo dài ninh kết có tác dụng làm chậm ban đầu đối với quá trình thuỷ hóa, Loại phụ gia tăng tốc có tác dụng đẩy nhanh quá trình thuỷ hoá để đạt cờng độ sớm cho bê tông . Mỗi loại phụ gia đều có ảnh hởng nhất định đến tốc độ phản ứng thuỷ hoá xi măng, vì vậy mức độ toả nhiệt của bê tông sẽ bị thay đổi khi dùng các phụ gia khác nhau. Quy trình thi công bê tông hiện hành chỉ quy định cách bảo dỡng của bê tông không có phụ gia, nghia là có tốc độ phản ứng thuỷ hoá thông thờng. Để bứoc đầu nghiên cứu vấn đề ảnh hởng của phụ gia tới quá trình toả nhiệt khi thuỷ hoá bê tông và từ đó xem xét đề xuất phơng pháp bảo dỡng hợp lý cho mỗi trờng hợp dùng ohụ gia cụ thể, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trong Phòng thí nghiệm.2. Mô tả thí nghiệm;Vì không có Tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu nào liên quan đến vấn đề này nên để bớc đầu nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện nh sau:- đúc các mẫu bê tông tơng ứng với các tỷ lệ cấp phối giống nhau nhng có các phụ gia khác nhau : loại siêu dẻo chậm ninh kết nh Sikament -R4, loại siêu dẻo tăng nhanh ninh kết nhe Sikament NN, - mẫu thử nằm trong thùng cách nhiệt, có gắn nhiệt kế- đo nhiệt độ cách quãng mỗi giờ trong suốt 34 giờ kể từ sau khi đổ bê tông.3. Kết quả thí nghiệm;Kết quả thí nghiệm đợc ghi trong bảng sau và đợc vẽ thành biểu đồ4. Kết luận ban đầu:Đây chỉ là những thí nghiệm đầu tiên, tuy nhiên có thể rút ra sơ bộ một số nhận xét nh sau:-
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giáo trình Lý thuyết các quá trình luyện kim - Chương 1 pptx

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM - CHƯƠNG 1 PPTX

K1 - hằng số tốc độ của phản ứng ( 1 ). K2 - hằng số tốc độ của phản ứng (2). Từ phương trình tốc độ ta nhận xét rằng : tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào sự có mặt của CO2 trong hỗn hợp khí. Điều đó được giải thích bằng sự hấp phụ tương đối yếu của CO2 trên bề mặt xúc tác Pt Nhân tố chủ yếu để tăng tốc độ phản ứng là tăng áp suất riêng phần của hydro trong hỗn hợp khí, hay nói cách khác là tăng các phần tử hoạt tính làm cho phản ứng phát triển. Một số nhà nghiên cứu khác trình bày cơ cấu phản ứng khí nước với chất xúc tác là oxit sắt. CO + H2O = CO2 + H2 Quá trình rất phức tạp, có thể trình bày quá các khâu sau đây: Phân tử hơi H2O được hấp phụ trên bề mặt chất xúc tác biến dạng mạnh đến nỗi liên kết phân tử của nó bị phá vỡ. Nguyên tử oxy được giữ lại trên bề mặt chất xúc tác còn hyđro được tách ra đi vào pha khí.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH Số : 84 /2002/QĐ-BNN của Bộ nông nghiệp doc

TÀI LIỆU QUYẾT ĐỊNH SỐ : 84 /2002/QĐ-BNN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP DOC

tiếp xúc với bê tông. Ở tuổi ban đầu trong thời gian bảo dưỡng, ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm tương đối của môi trường đối với hoạt động của xi măng tuỳ thuộc vào các tính chất hoá học và vật lý của xi măng. Xi măng cần nước để thủy hoá. Thông thường lượng nước trộn lớn hơn lượng nước cần thiết cho thủy hoá. Sự mất nước quá nhiều trong giai đoạn thủy hoá ban đầu có thể sớm chấm dứt quá trình thủy hoá và có thể gây nên sự co khô bất lợi. Tốc độ thủy hoá biến đổi theo nhiệt độ của môi trường, tăng lên theo nhiệt độ 4và khi nhiệt độ dưới 4oC thì tiến triển rất chậm; Nhiệt độ môi trường khi đổ bê tông trên 350C có thể gây bất lợi cho sự thuỷ hoá, ở nhiệt độ thấp cường độ ban đầu phát triển chậm. Độ mịn và thành phần hoá học của xi măng là những đặc tính chủ yếu của xi măng có ảnh hưởng đến sự phát triển cường độ trong môi trường nhất định. Thông thường xi măng càng mịn, tốc độ phản ứng và cường độ ban đầu càng cao. Ở nhiệt độ của môi trường nhất định xi măng poóclăng hỗn hợp thường phát triển cường độ chậm hơn xi măng poóclăng có cùng độ mịn trong thời gian đầu, do đó đòi hỏi bảo dưỡng lâu hơn. Khi bê tông đã đông cứng sau thời kỳ bảo dưỡng, phần đá xi măng trong bê tông có độ rỗng cao (đến 30% thể tích) là thành phần hoạt động hoá học nhiều nhất trong các vật liệu, ảnh hưởng của môi trường đến đá xi măng trong bê tông đặc trưng bởi quá trình ăn mòn bê tông. Người ta đã phân loại các quá trình ăn mòn cơ bản dưới tác dụng của môi trường xâm thực lỏng lên bê tông thành 3 dạng : Dạng 1: Gồm các quá trình hoà tan bê tông mà trước hết là Ca(OH)
Xem thêm

36 Đọc thêm

Nhóm Oxi_04

NHÓM OXI_04

C. không thay đổi. D. có thể giảm xuống hoặc tăng lên. Câu 281 : Hơi thủy ngân rất độc, do đó phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách : A. nhỏ nớc brom lên giọt thủy ngân. B. nhỏ nớc ozon lên giọt thủy ngân. C. rắc bột lu huỳnh lên giọt thủy ngân. D. rắc bột photpho lên giọt thủy ngân. Câu 282 : Phơng pháp Frasch để khai thác lu huỳnh tự do trong lòng đất, dựa trên cơ sở là : A. Khả năng bị hoà tan trong nớc ở nhiệt độ cao của lu huỳnh. B. Khả năng phản ứng với nớc ở nhiệt độ cao của lu huỳnh : 2H2O + 3S ot
Xem thêm

12 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p6 potx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ DÒNG HƠI TRONG ÁP SUẤT TỎA NHIỆT P6 POTX

-6 m2/s. 626310.616,2)10.16.(30040.9,81.0,08.==fGr . Bài 3.13 Một chùm ống so le gồm 10 dãy. Đờng kính ngoàI của ống d = 38 mm. Dòng không khí chuyển động ngang qua chùm ống có nhiệt độ trung bình tf = 500 C0. Tốc độ dòng không khí là 12 m/s. Xác định hệ số toả nhiệt trung bình của chùm ống. Lời giải Kích thớc xác định: d = 38.10-3

5 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn giải các bài toán về hệ thống nén khí từ các bài tập có sẵn phần 6 doc

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ HỆ THỐNG NÉN KHÍ TỪ CÁC BÀI TẬP CÓ SẴN PHẦN 6 DOC

bar. Lời giải Nhiệt độ sôi (nhiệt độ bão hoà ) tơng ứng với p = 4,5 bar là ts = 148 0C. Nhiệt ẩn hoá hơi r = 2120,9 kJ/kg. (tra bảng 4 phụ lục): t = tW ts = 156 148 = 80C, Hệ số toả nhiệt khi sôi bọt theo (3-17): = 46. t2,33.p0,5 = 46.82,33.4,50,5 = 12404 W/m2.K.

5 Đọc thêm

KIEM TRA KY 1 LY - 9 05-06

KIEM TRA KY 1 LY - 9 05-06

2 là R Đ,2 = 12/7 1 điểm Ta có U Đ / U3 = 2/7 => UĐ = 2/9 U = 24/9 2,6 V < 3 V Vậy đèn tối hơn bình thờng 1 điểm§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm §Ò kh¶o s¸t líp 9C©u1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15§¸p ¸nB A C B D C A B D B C B C C B§iÓm0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,50,25C©u16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 a b c d§¸p ¸nD C A A C A B D B § S § S§iÓm0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25Câu27: Đặt vào hai đầu dây dẫn R một hiệu điện thế U, sau khoảng thời gian t nhiệt lợng toả ra trên dây là Q. Nếu ta tăng hiệu điện thế U lên hai lần thì nhiệt lợng toả ra trên dây sau
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đối lưu nhiệt

ĐỐI LƯU NHIỆT

ff==λ=α−Vì hệ số l/d = 1,75/0,05 = 35 nên phải nhân kết quả với hệ số hiệu chỉnh 1ε tra được theo bảng ứng với l/d = 35 thì 1ε = 1,035.Vậy: K.m/W19,3534.035,102==α.Bài 6:Xác định hệ số toả nhiệt từ vách ống bình ngưng của tuabin hơi đến nước làm mát. Biết rằng nhiệt độ trung bình của vách ống tw = 370C, đường kính ống d = 16 mm, nhiệt độ nước vào là 270C, nhiệt độ nước ra là 330C. Tốc độ trung bình của nước

10 Đọc thêm

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

1.2. Bê tông:- Bê tông được vận chuyển từ nơi cung cấp bê tông gần nhất đến công trình.- Bê tông phải tuân thủ theo mục 06100 Bê tông – Tập chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ mờithầu.1.3. Bảo quản vật liệu và công trình:Công trình nằm trong khu vực Nam Bộ nên có nguy cơ ngập nước do mưa lớn xảyra. Do đó, nhà thầu thường xuyên khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nước để đảm bảothoát nước kịp thời khi trời mưa to gây ngập úng công trường. Văn phòng, kho tàng vật liệuđặt ở nơi cao ráo để tránh lũ lụt xảy ra.Sau khi thi công xong công trình Nhà thầu dọn dẹp, đào bỏ đường công vụ, thanh thảilòng sông, hoàn trả lại hiện trạng. Phá bỏ những công trình công cộng hiện có trong khu vựcthi công và có kế hoạch phục hồi lại các công trình trên theo tiêu chuẩn cấp đường hiện hữunhằm đảm bảo giao thông. Việc dọn dẹp tránh gây cản trở giao thông và gây ô nhiễm đếnmôi trường và khu vực xung quanh.2. Công tác quản lý thiết bị thi công:Tất cả các máy móc thiết bị phục vụ thi công tại công trường đều có giấy kiểm địnhchất lượng và tình trạng hoạt động được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát.PHẦN V. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:Nhà thầu tuân thủ các yêu cầu về môi trường và an toàn lao động đã đề ra trong mục01400 và mục 01600 - Tập Chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.Công ty Cổ phần xây dựng công trình 525Page 21Gói thầu XL2.K – Xây dựng cầu Kiệu1. An toàn lao động:- Nhà thầu đề ra các quy tắc, nội quy an toàn lao động trên công trình. Cán bộ phụtrách về môi trường và các giám sát tuyến có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết
Xem thêm

23 Đọc thêm

Bài tập cân bằng hóa học hay

BÀI TẬP CÂN BẰNG HÓA HỌC HAY

2 → 2NO2. Khi thể tích bình phản ứng giảm đi một nửa thì tốcđộ phản ứngA. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 8 lần.Câu 15: Cho 6 gam, kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 2M ở nhiệt độ thường. Biến đổi nào sau đây KHÔNG làmthay đổi tốc độ phản ứng?A. thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột. B. tăng nhiệt độ lên đến 50OC.C. thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch H2SO4 1M. D. tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên 2 lần.Câu 16: Cho phản ứng: 2KClO3
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài tập ôn bồi dưỡng HSG lý 89 2015 2016

BÀI TẬP ÔN BỒI DƯỠNG HSG LÝ 89 2015 2016

III. Các giải pháp: 1. Các kiến thức cần thiết cần đạt : + Công thức tính nhiệt lượng toả ra, thu vào: Q = m.C(t2t1) Q: nhiệt lượng thu vào(toả ra)của chất(J) m: khối lượng của chất thu(toả) nhiệt(kg) c: nhiệt dung riêng của chất thu(toả) nhiệt(Jkg.K) t = t2 t1 : Độ tăng nhiệt độ (0C) + Phương trình cân bằng nhiệt: Qtoả = Qthu + Nhiệt lượng toả ra của nhiên liệu: Q = m.q m: khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn(kg) q: năng suất toả nhiệt của nhiên liệu(Jkg) + nhiệt lượng cần thiết để một chất nóng chảy hay đông đặc hoàn toàn: Q = m m: khối lượng của chất bị nóng chảy(đông đặc) hoàn toàn(kg) : nhiệt nóng chảy của chất(Jkg) + Công thức tính hiệu suất là: H = Qi QTP Qi: nhiệt lượng có ích(J) QTP: nhiệt lượng toàn phần(J) 2. Phương pháp giải các dang bài tập nâng cao phần nhiệt học
Xem thêm

18 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 3

GIÁO TRÌNH THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ CHƯƠNG 3

- hệ số tính toán bằng tỷ số giữa công suất làm việc thực với công suất định mức. Kđt - Hệ số đồng thời, tính đến mức độ hoạt động đồng thời. Hệ số đồng thời của mỗi động cơ có thể coi bằng hệ số thời gian làm việc , tức là bằng tỷ số thời gian làm việc của động cơ thứ i, chia cho tổng thời gian làm việc của toàn bộ hệ thống. 3.2.2 Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2 Nguồn sáng nhân tạo ở đây đề cập là nguồn sáng từ các đèn điện. Có thể chia đèn điện ra làm 2 loại : Đèn dây tóc và đèn huỳnh quang. Nhiệt do các nguồn sáng nhân tạo toả ra chỉ ở dạng nhiệt hiện. - Đối với loại đèn dây tóc : Các loại đèn này có khả năng biến đổi chỉ 10% năng lượng đầu vào thành quang năng, 80% được phát ra bằng bức xạ nhiệt, 10% trao đổi với môi trường bên ngoài qua đối lưu và dẫn nhiệt . Như vậy toàn bộ năng lượng đầu vào dù biến đổi và phát ra dưới dạng quang năng hay nhiệt năng nhưng cuối cùng đều biến thành nhiệt và được không khí trong phòng hấp thụ hết. 23Q21 = NS , kW (3-10) NS - Tổng công suất các đèn dây tóc, kW - Đối với đèn huỳnh quang : Khoảng 25% năng lượng đầu vào biến thành quang năng, 25% được phát ra dưới dạng bức xạ nhiệt, 50% dưới dạng đối lưu và dẫn nhiệt. Tuy
Xem thêm

27 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8-TIẾT 30

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8-TIẾT 30

đốt, là một số ví dụ về nhiên liệu.- Yêu cầu HS lấy thêm các ví dụ khácHĐ3: Thông báo về năng suất toảnhiệt của nhiên liệu (10ph)- GV nêu định nghĩa năng suất toả nhiệtcủa nhiên liệu.- GV giới thiệu kí hiệu và đơn vị củanăng suất toả nhiệt.- Giới thiệu bảng năng suất toả nhiệt củanhiên liệu. Gọi HS nêu năng suất toảnhiệt của một số nhiên liệu. Yêu cầu HSgiải thích đợc ý nghĩa của các con số.- So sánh năng suất toả nhiệt của Hiđrôvới năng suất toả nhiệt của nhiên liệukhác?- Tại sao dùng bếp than lại lợi hơn dùngbếp củi? (C1)- GV thông báo: Hiện nay bguồn nhiênliệu than đá, dầu lửa, khí đốt đang cạnkiệt và các nhiên liệu này khi cháy toảra nhiều khí độc gây ô nhiếm môi trờngđã buộc con ngời hớng tới những nguồnnăng lợng khác nh năng lợng nguyên tử,năng lợng mặt trời, - HS lắng nghe phần giới thiệu của GV- Ghi đầu bàiI- Nhiên liệu- HS lấy ví dụ về nhiên liệu và tự ghi vàovở: than đá, dầu lửa, khí đốt, than củi,xăng, dầu,
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐÁP ÁN TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ

ĐÁP ÁN TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ

= 1 kg : khối lượng nước trong nhiệt lượng kế.m4 = 0,2 kg : khối lượng nhiệt lượng kế.c1 = 900 J/kg.K : nhiệt dung riêng của nhôm ; c2 = 230 J/kg.K : nhiệt dung riêng của thiếc.c3 = 4200 J/kg.K : nhiệt dung riêng của nước.c4 = 460 J/kg.K : nhiệt dung riêng của nhiệt lượng kế.Khi thả hỗn hợp bột nhôm và thiếc vào nước thì hỗn hợp toả nhiệt để hạ nhiệt độ từ t1→ t, nước và nhiệt lượng kế thu nhiệt để tăng nhiệt độ từ t2→ t.Ta có phương trình cân bằng nhiệt:(m1c1 + m2c2
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐÁP ÁN TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ (08-09)

ĐÁP ÁN TUYỂN SINH 10 CHUYÊN LÝ (08-09)

= 1 kg : khối lượng nước trong nhiệt lượng kế.m4 = 0,2 kg : khối lượng nhiệt lượng kế.c1 = 900 J/kg.K : nhiệt dung riêng của nhôm ; c2 = 230 J/kg.K : nhiệt dung riêng của thiếc.c3 = 4200 J/kg.K : nhiệt dung riêng của nước.c4 = 460 J/kg.K : nhiệt dung riêng của nhiệt lượng kế.Khi thả hỗn hợp bột nhôm và thiếc vào nước thì hỗn hợp toả nhiệt để hạ nhiệt độ từ t1→ t, nước và nhiệt lượng kế thu nhiệt để tăng nhiệt độ từ t2→ t.Ta có phương trình cân bằng nhiệt:(m1c1 + m2c2
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Đồng mô phỏng nhiệt - cơ cho cảm biến gia tốc ba chiều pot

TÀI LIỆU ĐỒNG MÔ PHỎNG NHIỆT - CƠ CHO CẢM BIẾN GIA TỐC BA CHIỀU POT

Hình 7. Phân bố ứng suất trên thanh dầm 1 khi có tác động của AZ và toả nhiệt

7 Đọc thêm

PHE DUYET CAP PHOI M300 VA DUA TRAM TRON VAO HOAT DONG

PHE DUYET CAP PHOI M300 VA DUA TRAM TRON VAO HOAT DONG

1. Về cấp phối bê tông M300, đá Dmax = 20 đổ cẩu:- Theo báo cáo của Đoàn TVGS – CONINCO, BQL DA Thủy Điện ĐăkR’Tih đồngý cho Nhà thầu Miền Đông sử dụng thành phần cấp phối bê tông M300, đá Dmax = 20đổ cẩu đã nêu trong công văn số: 92/2009/TVGS-CONINCO của Đoàn TVGS –CONINCO.- Tuy nhiên, Nhà thầu và TVGS phải tăng cường công tác chọn lựa và kiểm soát vậtliệu để đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, BQL DA yêu cầu Nhà thầu MiềnĐông tiếp tục điều chỉnh thành phần cấp phối bê tông M300 (đá Dmax = 20 đổ cẩu) theohướng giảm lượng dùng xi măng để hạn chế ứng suất nhiệt cho bê tông do thủy hóa ximăng và giới hạn độ sụt trong phạm vi ± 1 cm để thuận tiện trong công tác kiểm soát tỷlệ N/X.- Khẩn trương thực hiện công tác thiết kế thành phần cấp phối bê tông cho các loạibê tông theo thiết kế của các Hạng mục trong gói thầu 1C.2. Về việc đưa trạm trộn bê tông ROBOT 25m3/h vào hoạt động:BQL DA đồng ý cho Nhà thầu Miền Đông đưa trạm trộn bê tông ROBOT 25m3/hvào hoạt động phục vụ thi công các hạng mục thuộc gói thầu 1C.Để không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của Dự án, yêu cầu Đoàn TVGS kiểmtra chặt chẽ và phối hợp cùng Nhà thầu Miền Đông thực hiện nghiêm túc các công việctrên.Trân trọng!BQL DA THỦY ĐIỆN ĐẮK R’TIHNơi nhận :- Như trên.- Ô. Tiến TGĐ DaHC (để biết)- Lưu VP BQL.DaH
Xem thêm

1 Đọc thêm

đề thi thử ĐH-dung dakmil

ĐỀ THI THỬ ĐH-DUNG DAKMIL

3 (k) + Cl2(k) H > 0 .Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng :A. Giảm nhiệt độ B. Tăng nhiệt độ C. Lấy bớt PCl5 ra D. Thêm Cl2 vàoCâu 37: Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được làA. 3,92 gam B. 1,96 gam C. 2,4 gam D. 2 gamCâu 38: Nguyên nhân gây ra tính bazơ của Anilin là:A. Do nguyên tử N trong nhóm chức –NH2 còn cặp e tự do.B. Do anilin là hợp chất phân cực mạnh.C. Do anilin là hợp chất phân cực yếu.D. Do nhóm chức -NH2 liên kết với nhân thơm.Câu 39: Để trung hòa luợng axit tự do có trong 5,6 gam chất béo cần 0,02 gam NaOH. Chỉ số axit béo của xà phòng này là:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề