THAM CHIẾU ĐỘC LẬP VÀ NHỮNG HẠN CHẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THAM CHIẾU ĐỘC LẬP VÀ NHỮNG HẠN CHẾ":

ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG NGHIỆP

ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG NGHIỆP

Phần công suất bao gồm 4thyristo, 1 triac, 4 đi ốt cộng thêmmột điốt dập điện áp ngược vàmột tải điện trở-điện cảm.Phần điều khiển cho phép họcviên hiểu rõ về điều khiển tỉ lệ,điều khiển bật- tắt hoặc điềukhiển pha đối với cả hai nửa sóngdương và âm. Hơn nữa, còn cómột chiết áp giúp cho việc điềukhiển bằng tay việc kích hoạt cácthiết bị.Nguồn điện: 24V, 50 Hz, 1A.DL 2316BBảng điều chỉnh nhiệt độvà ánh sángBảng mạch bao gồm 2 hệ thốngđiều khiển độc lập cho ánh sángvà nhiệt độ, mỗi hệ thống kèmtheo khối tham chiếu, bộ khuếchđại tín hiệu sai lệch, bộ kích hoạtvà bộ chuyển đổi .Cùng với bảng mạch này còn cóbảng mạch DL3216A là loại cócác mạch công suất có kèm theobộ điều khiển tương ứng, họcviên có thể hiểu rõ về điều khiểnvòng kín và vòng mở của hệ
Xem thêm

18 Đọc thêm

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) CHI NHÁNH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) CHI NHÁNH HÀ NỘI

nghành còn rất mới ở Việt Nam lúc bấy giờ, thị trường của hoạt động kiểmĐại Học Kinh Tế Quốc Dân3Báo cáo thực tập tổng hợptoán còn hạn chế, nguồn nhân lực của ngành kiểm toán nói chung và củaCông ty nói riêng còn thiếu và trình độ của các KTV chưa cao… Tuy nhiêndưới sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc, Công ty đã khắc phục được những khókhăn, từng bước phát triển và trở thành một Công ty có quy mô lớn, có chấtlượng dịch vụ tốt nhất trong hệ thống các công ty Kiểm toán Việt Nam.Giai đoạn 2003 – 2007:Thực hiện Quyết định số 1962/ QĐ- BTC của Bộ Tài Chính về việcchuyển đổ hình thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần.Ngày 09 tháng 12 năm 2003 Công ty Kiểm toán và Tư Vấn hoạt động chínhthức dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi Công Ty Cổ Phần Kiểm toánvà Tư Vấn theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103001964 do Sở KếHoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp với số vốn điều lệ là5.045.000.000 VNĐ, trong đó vốn Nhà nước chiếm 51% và vốn của các cổđông chiếm 49%.Tổng số cổ phiếu phát hành là 50.450 cổ phiếu, trong đóNhà nước nắm giữ 25.730 cổ phiếu chiếm 51% và số cổ phiếu bán ra là24.720 cổ phiếu chiếm 49%.Mệnh giá một cổ phiếu: 100.000 VNĐ.Giai đoạn 2007 đến nay:Ngày 06/02/2007, công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi hình thức sở hữutừ công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc Bộ Tài chính thành công ty TNHHhai thành viên trở lên theo đúng quy định của Nhà nước về kiểm toán độc lập.Theo quy định tại Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 và Nghị định
Xem thêm

50 Đọc thêm

Sự biến đổi phong tục hôn nhân của người Dao Tiền tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Sự biến đổi phong tục hôn nhân của người Dao Tiền tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

2. Lịch sử nghiên cứu Kể từ khi nước ta giành được độc lập, cả nước hoàn toàn thống nhất, Đảng và nhà nước luôn ý thức được cần phải thống nhất cộng đồng các dân tộc. Do đó việc nghiên cứu và tìm hiểu về các tộc người thiểu số dần được chú trọng và đi sâu vào nghiên cứu. Trong đó, có những tộc người được nghiên cứu nhiều và mang tính chất chuyên sâu như về người Mường Nói như vậy không phải các tộc người khác không được nghiên cứu nhiều như thế. Bởi do những hạn chế về phương tiện đi lại và địa hình chia cắt nên việc nghiên cứu vẫn còn những hạn chế và chưa khái quát hết những đặc điểm cư trú lẫn tập quán của cộng đồng các tộc người. Người Dao mà cụ thể là nhóm Dao Tiền tại Xuân Sơn – Phú Thọ, cũng nằm trong số những vùng đất còn hạn chế trong việc nghiên cứu như vậy.
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIÊ ̣T NAM ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIÊ ̣T NAM ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

của CAMELS. Việc xếp loại các QTDND như hiện nay mặc dù có đề cập đến 5 tiêu chícủa CAMELS nhưng chưa phải là đánh giá, xếp loại theo tiêu chuẩn CAMELS; Phầnmềm xử lý số liệu cho hoạt động giám sát từ xa viết trên môi trường FOX for DOS nêncó nhiều hạn chế; Sự phối kết hợp giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ còn ít, trênthực tế, kết quả giám sát từ xa ít có tác dụng chỉ điểm mà mới dừng lại ở việc tích luỹ vàcung cấp số liệu cho thanh tra tại chỗ. Chính những hạn chế trên làm cho công tác giámsát từ xa chưa thực sự phát huy được vai trò của mình, chưa có tác dụng ngăn ngừa, rănđe. Khả năng dự báo, cảnh báo sớm còn hạn chế.Trong hoạt động thanh tra tại chỗ: Chưa ban hành được cẩm nang thanh tra (sổ taythanh tra), do đó trong quá trình thực hiện nhiều lúc còn lúng túng, dẫn đến lãng phí thờigian và chất lượng thanh tra chưa cao thể hiện; Trong quy trình thanh tra, đôi lúc chưachú trọng và làm tốt khâu chuẩn bị thanh tra; Kết luận thanh tra còn nêu chung chung,thiếu cụ thể, không xác định được nguyên nhân, trách nhiệm của các tồn tại, sai phạmnên chưa đưa ra được những đề xuất, kiến nghị cụ thể giúp đối tượng thanh tra sửa chữa,khắc phục sai phạm; Cán bộ chuyên quản vẫn chưa phát huy được vai trò của mình trongviệc theo dõi, phân tích hoạt động của các QTDND mình chuyên quản; Cách viết báo cáokết quả thanh tra, cách đặt vấn để, nội dung còn khuôn sáo; Thời gian hoàn thành báo cáotổng hợp, dự thảo kết luận thanh tra còn chậm trễ. Cách lập biên bản làm việc với đốitượng thanh tra chưa thống nhất, nhiều biên bản còn dài, chưa nêu được những sai phạmcụ thể; Công tác xử lý sau thanh tra còn nhiều bất cập: Việc tiếp thu và thực hiện các kiếnnghị thanh tra của một số đơn vị chưa được nghiêm túc thực hiện; Nội dung các cuộcthanh tra mới chỉ tập trung vào thanh tra tính tuân thủ trong việc thực hiện các nghiệp vụngân hàng, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng do đócác kiến nghị của Thanh tra chỉ giới hạn đối với các vi phạm mà Đoàn thanh tra pháthiện. Các cuộc thanh tra tại chỗ chưa định hướng vào đo lường mức độ rủi ro để từ đó cónhững biện pháp giúp các QTD hoạt động tốt hơn, có tình hình tài chính tốt hơn.+ Nguyên nhân: Với mô hình tổ chức hai cấp như vậy, Thanh tra chi nhánhNHNN bị hạn chế về tính độc lập; Thanh tra ngân hàng hiện nay chủ yếu vẫn thực hiện
Xem thêm

12 Đọc thêm

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

1.3. Phạm vi nghiên cứuTrong khuôn khổ có giới hạn của một Đồ án tốt nghiệp cũng như hạn chế vềthời gian thực hiện, đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu việc tin học hóa khâu chấm,duyệt điểm rèn luyện của sinh viên. Và hệ thống này được áp dụng đối với sinh viêntrường Đại học Trà Vinh.GVHD: ThS. Phan Quốc Nghĩa, KS. Phạm Thị Trúc MaiSVTH: Nguyễn Phương Liên2Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT1.4. Môt số điều trong quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện(Theo Quyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 65/2008/QĐ-ĐHTV, ngày 31tháng 1 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)1.4.1. Mục đích và yêu cầu− Mục đích việc đánh giá kết quả rèn luyện của Học sinh, Sinh viên củaTrường nhằm:+ Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam pháttriển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thànhvới lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội.+ Đưa ra được những định hướng, nội dung rèn luyện cụ thể, tạo điều kiện choHọc sinh, Sinh viên có môi trường rèn luyện chất lượng.− Yêu cầu+ Việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên là việc làm thườngxuyên ở mỗi học kỳ của Trường.
Xem thêm

70 Đọc thêm

Tác động của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh lên kết quả dự báo của các chuyên viên phân tích chứng khoán tại Việt Nam

Tác động của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh lên kết quả dự báo của các chuyên viên phân tích chứng khoán tại Việt Nam

Tác động của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh lên kết quả dự báo của các chuyên viên phân tích chứng khoán tại Việt NamTÓM TẮTTrong nghiên cứu này, thông qua dữ liệu 661 báo cáo phân tích tại Việt Nam từ năm 2009 đến cuối 2012, chúng tôi đã kiểm chứng được sự tồn tại của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh ở kết quả dự báo thu nhập trên cổ phiếu (EPS) của các chuyên viên phân tích chứng khoán. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh có tác động không nhỏ đến tính hiệu quả của Thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy sai lệch hành vi này tồn tại ở cả nam lẫn nữ chuyên viên phân tích. Thông qua kết quả của mô hình hồi quy đa biến, chúng tôi đã xác định được mức độ ảnh hưởng của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh trên các nhóm chuyên viên phân tích khác nhau cũng như theo mốc thời gian dự báo khác nhau.Từ khóa: lệch lạc neo tham chiếu, lệch lạc hiệu chỉnh, tài chính hành vi. Giới thiệuCác chuyên viên phân tích chứng khoán là một trong các chủ thể quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Các khuyến nghị trong báo cáo phân tích của họ có thể tác động tới giá cổ phiếu của một công ty, đặc biệt là khi các khuyến nghị được phân phối rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thông thường, các nhà đầu tư coi khuyến nghị của chuyên gia phân tích như là một yếu tố cần thiết trước khi đưa ra quyết định mua, giữ hoặc bán một cổ phiếu. Trong lý thuyết tài chính truyền thống, các chuyên viên phân tích chứng khoán được coi là những con người hợp lý (rational), có tư duy logic và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lý do chủ quan hay khách quan nào. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, luôn những tác động từ yếu tố tâm lý lên hành vi của con người và các chuyên viên phân tích cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các chuyên viên phân tích thường bị tác động bởi một số những sai lệch trong hành vi như tâm lý bầy đàn (herding behavior), quá tự tin (overconfidence)... Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét các hành vi của người tham gia thị trường chứng khoán từ một góc độ đặc biệt khi tập trung vào lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh.Lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh cùng với hai “nguyên tắc hành xử theo kinh nghiệm” (heuristic) nổi tiếng là “nguyên tắc đại diện” (representativeness) và “nguyên tắc sẵn có” (availability) được phát hiện lần đầu tiên bởi Amos Tversky và Daniel Kahneman (1974). Tversky và Kahneman đã định nghĩa neo tham chiếu” (anchoring) là hiện tượng khi một người đưa ra những ước lượng bằng cách dựa vào một giá trị ban đầu hoặc điểm tham chiếu, hoặc dựa vào một mức giá tùy ý. Giá trị ban đầu hoặc điểm neo có thể được thành lập từ việc xây dựng cách dự báo, hoặc nó có thể là kết quả của một phần tính toán trước khi tìm ra giá trị cuối cùng. Tuy nhiên, để ra được kết quả dự báo, chúng ta thường điều chỉnh các điểm neo này không “đầy đủ”. Trong khi dự báo, việc sử dụng điểm khởi đầu khác nhau thường mang lại những ước tính khác nhau, có xu hướng lệch về phía các giá trị ban đầu. Lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh đã được chứng minh bởi nhiều nghiên cứu trên thế giới là một trong những sai lệch hành mạnh nhất ảnh hưởng đến con người khi ra quyết định, có thể kể đến các nghiên cứu của Richard Block và David Harper (1991), Nicholas Epley và Thomas Gilovich (2006), Campbell và Sharpe (2007), Ichiue và Yuyama (2009, JMBC), TzPu Chang (2012), Northcraft và Neale (1987), Chang, Yeh và Chao (2012).Gần đây ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu được công bố về sai lệch hành vi trong định giá tài sản. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu chỉ là các nhà đầu tư, không phải là các chuyên viên phân tích. Trong khi đó, các chuyên viên phân tích chứng khoán lại đóng một vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán vì họ đưa ra những hướng dẫn và khuyến nghị các nhà đầu tư. Để bù lấp được những khoảng trống trong các tiền nghiên cứu, nghiên cứu của chúng tôi sẽ xem xét mối quan hệ giữa lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh với các dự báo của chuyên viên phân tích chứng khoán. Bằng cách sử dụng phân tích hồi quy và thử nghiệm giả thuyết, chúng tôi cố gắng tìm hiểu xem các chuyên viên phân tích chứng khoán có thực sự hợp lý và đặc biệt, chúng tôi muốn có câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu: Liệu các chuyên viên phân tích chứng khoán tại Việt Nam có neo tham chiếu khi đưa ra các quyết định về giá? và Neo tham chiếu và hiệu chỉnh có tác động gì lên dự báo của những chuyên viên phân tích? Lý thuyết nền tảng và tổng quan tiền nghiên cứuLý thuyết nền tảngCơ sở lý luận và mô hình được sử dụng trong bài nghiên cứu được xây dựng dựa trên cơ sở của hai lý thuyết chính: lý thuyết thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi.Lý thuyết thị trường hiệu quảĐược khởi xướng bởi Bachelier (1900) và Kendall (1953) và phát triển bởi Eugene Fama vào những năm 1960, lý thuyết thị trường hiệu quả cho rằng trong một thị trường hiệu quả, giá cả phản ánh đầy đủ tất cả các thông tin trên thị trường và sự thay đổi trong giá chứng khoán là ngẫu nhiên khi thông tin bất ngờ xuất hiện.Theo lý thuyết thị trường hiệu quả, tồn tại ba dạng thị trường hiệu quả, đó là thị trường hiệu quả dạng mạnh (strong form), trung bình (semi strong form) và yếu (weak form). Giả thuyết thị trường hiệu quả được sử dụng rộng rãi và là nền tảng của nhiều mô hình định giá hiện đại như mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) cho đến khi nó bị thách thức bởi các lý thuyết về hành vi tài chính đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.Lý thuyết Tài chính hành viLý thuyết tài chính hành vi có một lịch sử lâu dài từ thời kỳ kinh tế cổ điển với tác phẩm “The theory of moral sentiments của Adam Smith. Tuy nhiên, lý thuyết này không được chấp nhận rộng rãi cho đến nửa sau của thế kỷ 20 khi Tversky và Daniel Kahneman chỉ ra ba nguyên tắc hành xử theo kinh nghiệm chính – nguyên tắc đại diện, nguyên tắc sẵn có và neo tham chiếu và hiệu chỉnh trong nghiên cứu “Judgment under Uncertainty (1973). Vào năm 2002, tài chính hành vi đã đạt được sự công nhận xứng đáng với giải Nobel của Daniel Kahneman cho nghiên cứu của ông về Lý thuyết triển vọng (Prospect Theory).Với sự kết hợp của tâm lý học, xã hội học vào tài chính, lý thuyết tài chính hành vi áp dụng các lý thuyết tâm lý để giải thích các vấn đề tài chính. Bằng cách giới thiệu các yếu tố hành vi phản ứng của con người dưới sự kích thích nhất định đến quá trình ra quyết định, tài chính hành vi đã thành công trong việc bổ sung cho hệ thống lý thuyết tài chính truyền thống. Một số các giả định cơ bản của lý thuyết tài chính hành vi đã đi ngược lại với giả định về hành vi hợp lý của lý thuyết thị trường hiệu quả. Theo lý thuyết tài chính hành vi, các thành viên tham gia thị trường là “không hợp lý”. Trong lĩnh vực tài chính hành vi, nghiên cứu về nguyên tắc hành xử theo kinh nghiệm và sai lệch hành vi đóng một vai trò quan trọng trong việc giải thích các hành vi bất hợp lý của các thành phần tham gia thị trường. Một số những sai lệch đã được chứng minh tồn tại trong các quyết định về giá của các thành phần tham gia thị trường như quá tự tin, phản ứng thái quá, neo tham chiếu và hiệu chỉnh và tâm lý bầy đàn... Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ tập trung vào neo tham chiếu và hiệu chỉnh.Tổng quan tiền nghiên cứu về neo tham chiếu và hiệu chỉnh trong dự báo cổ phiếuBằng chứng về neo tham chiếu và hiệu chỉnh trong định giá cổ phiếu đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu từ những năm 1990. De Bondt (1993) đã đóng góp một nghiên cứu đáng kể về tác động của neo tham chiếu và hiệu chỉnh đến dự báo về lợi nhuận cổ phiếu. Trong nghiên cứu của Cen, Hilary và Wei (2010), neo tham chiếu và hiệu chỉnh được chứng minh là có tác động đáng kể trên thị trường tài chính. Sử dụng các mô hình hồi quy khác nhau chẳng hạn như mô hình của Sharpe và Campbell (2007), Fama French (1993), họ đã xác minh rằng các chuyên viên phân tích đưa ra dự báo lạc quan khi dự báo thu nhập trên cổ phiếu của một công ty (FEPS) thấp hơn so với trung bình ngành và làm các dự báo bi quan khi FEPS là cao hơn so với trung bình ngành. Sau ngày công bố thu nhập, các công ty có FEPS lớn hơn (thấp hơn) so với trung bình ngành có lợi nhuận tương lai cao (thấp) bất thường. Các công ty có FEPS cao so với trung bình ngành cũng có nhiều khả năng chia cổ phiếu. Cuối cùng, các công ty tiến hành chia cổ phiếu có mức độ điều chỉnh dự đoán lớn hơn, lỗi dự báo lớn hơn sau khi chia cổ phiếu so với những công ty không chia cổ phiếu, đặc biệt là ở các công ty với một FEPS thấp so với trung bình ngành.Khác với Cen, Hilary và Wei (2010), Oomen (2011) đã kiểm tra ảnh hưởng của neo tham chiếu và hiệu chỉnh trong định giá mà không sử dụng lỗi dự báo như là một biến phụ thuộc. Thay vào đó, Oomen sử dụng một mô hình mà các yếu tố neo tham chiếu và hiệu chỉnh là biến phụ thuộc và sử dụng các biến độc lập như biến động thu nhập, quy mô công ty, kinh nghiệm phân tích và hai biến giả thời gian dự báo và hướng thay đổi trong thu nhập. Trong nghiên cứu của mình, Oomen sử dụng các dữ liệu IEBS từ năm 1988 đến 2003, sử dụng hai điểm neo như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm trước và giá trị trung bình của ba dự báo đầu tiên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng neo tham chiếu và hiệu chỉnh với điểm neo là EPS năm trước xuất hiện nhiều khi sự thay đổi giữa EPS thực tế và EPS năm trước là tích cực, và khi sự thay đổi là tiêu cực, giá trị trung bình của ba dự báo đầu tiên được sử dụng rộng rãi hơn.Do giới hạn của nguồn dữ liệu, nghiên cứu thực nghiệm về neo tham chiếu và hiệu chỉnh trong định giá chứng khoán ở các nước đang phát triển là rất hạn chế. Rekik Boujelbene (2013) nghiên cứu các nhà đầu tư Tunisia và cho rằng các nhà đầu tư không thực sự hợp lý. Ở Việt Nam, Phước Lương và Thu Hà (2011) thực hiện một cuộc khảo sát trên hơn 170 nhà đầu tư trong Hồ Chí Minh trường chứng khoán. Bài khảo sát có 27 câu hỏi được phân loại thành bốn nhóm chính: nguyên tắc hành xử theo kinh nghiệm, lý thuyết triển vọng, thị trường và tâm lý bầy đàn. Kết quả cho thấy có năm yếu tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân tại thị trường chứng khoán Hồ Chí Minh: tâm lý bầy đàn, thị trường, lý thuyết triển vọng, quá tự tin ảo tưởng con bạc (gamble’s fallacy), và neo tham chiếu – nguyên tắc sẵn có. Trong nghiên cứu này, chúng tôi muốn phát triển những phát hiện về neo tham chiếu và hiệu chỉnh trong định giá cổ phiếu ở Việt Nam bằng cách chỉ tập trung vào các chuyên viên phân tích chứng khoán, các chuyên gia trên thị trường. Nghiên cứu sử dụng một cách tiếp cận tương tự như của Campbell Sharpe (2007) và Cen, Hilary và Wei (2010).Bằng chứng thực nghiệm về lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh trong dự báo của các chuyên viên phân tích chứng khoán tại Việt NamMô hình hồi quyChúng tôi sử dụng mô hình tương tự như mô hình mà Campbell and Sharpe (2007) đã sử dụng:S_t=γ(F_tA ̅_h )+ε_tTrong đó, S_t là các bất ngờ trong dự báo (forecast surprise) hay sai số trong dự báo (forecasting error), là sự khác biệt giữa giá trị thực, A_t, và giá trị dự báo, F_t. F_tA ̅_h là khoảng cách giữa giá trị dự báo và điểm neo. A ̅_h là điểm neo, là giá trị trung bình của A trong h tháng.Mô hình này có thể cung cấp một cách hiệu quả để xác minh sự tồn tại của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh trong thực tế dự báo của các chuyên viên phân tích chứng khoán. Tuy nhiên, khi áp dụng mô hình này, chúng ta phải thực hiện một số sửa đổi để đảm bảo mô hình phù hợp với các dữ liệu có sẵn và không có lỗi về dạng của mô hình (misspecification error).Trước tiên, chúng tôi xác định giá trị dự báo để tiến hành kiểm tra. Tương tự như các nghiên cứu điển hình của Amir Ganzach (1998), Cen, Hilary Wei (2010) và Oomen (2011), chúng tôi sẽ nghiên cứu tác động của neo tham chiếu và hiệu chỉnh lên sự dự báo EPS.Thứ hai, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng EPS theo quý làm điểm neo thay vì mức trung bình của ngành. Vấn đề cuối cùng với mô hình ban đầu liên quan đến dạng của các biến. Nếu chúng ta xây dựng sai số trong dự báo như sự khác biệt giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế và khoảng cách dự báo neo là sự khác biệt giữa giá trị dự báo và giá trị neo, và chạy các mô hình, kết quả hồi quy sẽ hiển thị một mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa khoảng cách và lỗi. Tuy nhiên, phép thử Ramsey RESET sẽ lại sẽ xác định rằng có một số lỗi hoặc mô hình có thể không ở dạng tuyến tính, dẫn đến nghi ngờ về chất lượng của các kết quả. Bằng cách lấy logarit của giá trị tuyệt đối của các khoảng cách trên và đặt chúng vào các mô hình, chúng ta có thể giải quyết vấn đề sai lệch dạng mô hình đó.Gọi sai số trong dự báo là FE, công thức là: FE=log|FEPSAEPS| với FEPS là dự báo EPS cuối năm và AEPS là giá trị EPS cuối năm thực tế. Về giả thuyết, thị trường hiệu quả và các chuyên viên phân tích hợp lý. Sai số trong dự báo sẽ được phân phối ngẫu nhiên:(Phương trình 3.1) FE=εTuy nhiên, nếu chuyên viên phân tích chịu ảnh hưởng của neo tham chiếu và hiệu chỉnh thì sai số trong dự báo sẽ bị chi phối bởi khoảng cách dự báo – neo. Gọi khoảng cách dự báo – neo này là nhân tố neo tham chiếu và hiệu chỉnh CAF; CAF=log|FEPSPEPS| với PEPS là giá trị EPS quý trước của công ty. Đưa CAF vào phương trình 3.1, ta có phương trình mới:(Phương trình 3.2)FE=c+βCAF+εĐể tìm hiểu thêm về tác động của neo tham chiếu và hiệu chỉnh lên lỗi dự báo trong một môi trường đa biến, chúng tôi đưa thêm các biến độc lập vào phương trình 3.2. Biến đầu tiên chúng tôi thêm là Duration, số ngày từ khi các chuyên viên phân tích thực hiện dự đoán của họ cho đến cuối năm, bởi thời gian khi một chuyên viên phân tích thực hiện dự đoán của mình là rất quan trọng đối với tính chính xác của dự báo. Biến độc lập thứ hai chúng tôi thêm vào là một biến giả chúng ta gọi là Group. Ở đây, Group có giá trị là 1 nếu dự báo được thực hiện bởi một nhóm các chuyên viên phân tích và 0 nếu dự báo được thực hiện bởi chỉ có một chuyên viên phân tích. Lý do tại sao chúng tôi sử dụng biến này sẽ được thảo luận chi tiết trong phần tiếp theo của nghiên cứu. Sau khi thêm các nhân tố trên, chúng tôi nhận được mô hình hồi quy đa biến:(Phương trình 3.3)FE=c+βCAF+γDuration+δGroup+εCác giả thuyếtNghiên cứu này là theo đuổi một sai lệch hành vi duy nhất, neo tham chiếu và hiệu chỉnh, vì mục tiêu chính của chúng tôi là để trả lời các câu hỏi nghiên cứu nêu ra ở phần giới thiệu. Để đưa ra câu trả lời thích đáng cho những vấn đề này, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra giả thuyết:(i) “Kết quả định giá của các chuyên viên phân tích chịu sự tác động của nhân tố neo tham chiếu và hiệu chỉnh”.Chúng ta có thể kiểm tra giả thuyết này bằng cách sử dụng phương trình 3.2:FE=c+βCAF+εDựa trên kết quả hồi quy, chúng tôi sẽ quyết định có chấp nhận giả thuyết hay không. Nếu kết quả hồi quy cho β = 0, chúng ta bác bỏ giả thuyết (i) và kết luận rằng các chuyên viên phân tích tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi các neo tham chiếu và hiệu chỉnh. Nếu β> 0, chúng ta chấp nhận giả thuyết và kết luận rằng neo và thiên vị điều chỉnh nói chung làm cho dự báo kém chính xác hơn. Mặt khác, nếu β 0 cho thấy rằng khi có nhiều hơn một chuyên viên phân tích tham gia trong quá trình dự báo, kết quả dự báo sẽ có sai số lớn hơn. Giá trị p.value tương đương với 0.0524 chỉ ra rằng chỉ có 5,24% cơ hội để loại bỏ các tác động của Group lên sai số trong dự báo của các chuyên viên phân tích chứng khoán. Phát hiện này dẫn đến việc bác bỏ giả thuyết (iii) và kết luận rằng khi làm việc cá nhân, các chuyên viên phân tích có xu hướng cung cấp cho dự báo thu nhập tương lai của doanh nghiệp tốt hơn.Kết luậnBằng chứng thực nghiệm trong bài nghiên cứu này đã chỉ ra rằng khi dự báo lợi nhuận của một công ty, các chuyên viên phân tích chứng khoán thường chịu sự tác động của neo tham chiếu và hiệu chỉnh. Họ neo dự đoán của họ theo thu nhập quá khứ của công ty sau đó thực hiện điều chỉnh dựa trên giá trị đó. Do đó, các sai số không đáng có đã hình thành và làm cho kết quả dự báo kém chính xác đi. Bên cạnh đó, không giống như các sai lệch hành vi như quá tự tin, neo tham chiếu và hiệu chỉnh dường như có ảnh hưởng đáng kể trên cả chuyên viên phân tích nam và nữ khi họ làm báo cáo phân tích. Ảnh hưởng của neo tham chiếu và hiệu chỉnh lên kết quả dự báo của các chuyên viên phân tích nam có phần lớn hơn so với các chuyên viên phân tích nữ.Mặc dù mô hình chỉ có thể giải thích được 16% sai số trong dự báo, chúng tôi đánh giá nghiên cứu đã tương đối thành công. Trong hầu hết các tiền nghiên cứu về sai lệch hành vi trong dự báo thu nhập và định giá, chỉ số Rsquared thường chỉ nhận giá trị thấp hơn 10%. Con số này đã thể hiện đúng bản chất phức tạp của sai số trong dự báo và các sai lệch hành vi chỉ có thể đóng góp một phần để giải thích hiện tượng này. Một số yếu tố khác có thể được sử dụng để giải thích sai số trong dự báo là hiệu ứng kích thước (size effect), hiệu ứng của giá trị sổ sách trên giá thị trường (booktomarket ratio effect), hoặc rủi ro quốc gia, v.v. Một thành công nữa của nghiên cứu này là là đã bù lấp được các thiếu sót của các tiền nghiên cứu tại Việt Nam trước đó thông qua việc không những chỉ chứng minh sự tồn tại của tham chiếu và hiệu chỉnh trong định giá cổ phiếu mà còn cho thấy sai lệch hành vi này ảnh hưởng đến kết quả phân tích của các chuyên viên như thế nào..  
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH EXCELL BẰNG VBA

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH EXCELL BẰNG VBA

6Tài liệu này được lưu trữ tại http://tailieuxd.com/Sách Lập trình Excel bằng VBAHình 4: Chạy macro ở Sheet2Ghi chú: Nếu bạn muốn huỷ quá trình chạy macro trước khi kết thúc, ấnvào nút Esc.1.3. Ghi macro trong trường hợp sử dụng tham chiếu địa chỉ ô tươngđốiMacro Address_abs sử dụng địa chỉ ô tuyệt đối. Tiếp theo bạn sẽ tạo mộtmacro cũng giống như trên. Macro trước đã chọn các ô (select cells) có quan hệvới vị trí của ô hoạt động (active) trong quá trình chạy, macro sẽ ghi lại quan hệtham chiếu ô tương đối.1. Chọn Sheet1.2. Bấm vào ô B11.3. Trong menu Tools/Macro, chọn Record New Macros (hình 1).4. Trong Macro name: gõ Address_Ref để đặt tên macro đó (hình 2).5. Trong Shortcut key: Gõ chữ A, như vậy phím tắt sẽ là Ctrl+Shift+A(Nếu phím tắt bị trùng với phím có sẵn thì Excel tự động bổ sung thêm phímShift như trường hợp này).6. Trong Store macro in: để mặc định là This Workbook.7. Trong Description: bạn gõ nội dung sauEnter address starting in activate cell position8. Bấm OK.7
Xem thêm

64 Đọc thêm

HỌC MS EXCEL 2013 BÀI 6 TÍNH TOÁN TRÊN EXCEL

HỌC MS EXCEL 2013 BÀI 6 TÍNH TOÁN TRÊN EXCEL

Nhóm hàm Financial (tài chính): Nhóm hàm này cung cấp cho bạn các hàm nhằm tínhtoán về mặt tài chính như: tính tiền đầu tư, tính tiền lợi nhuận.Nhóm hàm Date & Time (ngày tháng và thời gian): Nhóm hàm này cung cấp cho bạncác hàm nhằm tính toán về thời gian giữa hai mốc ngày, đổi một ngày sang dạng số…Nhóm hàm Math & Trig (toán học và lượng giác): Nhóm hàm này cung cấp cho bạncác hàm nhằm tính toán về toán học và kỹ thuật căn bản.Nhóm hàmStatistical (thống kê): Nhóm hàm này cung cấp cho bạn các hàm nhằm tínhtoán về thống kê như tính toán xác suất…Nhóm hàmLookup & Reference (tìm kiếm và tham chiếu): Nhóm hàm này cung cấpcho bạn những thông tin về bảng tính như: trả về số cột của một tham chiếu…Nhóm hàm DaTabase (cơ sở dữ liệu):Nhóm hàm này cung cấp cho bạn các hàm nhămtrợ giúp những thông tin về cơ sở dữ liệu chẳng hạn: Tính giá trị nhỏ nhất và lớn nhấttrong cơ sở dữ liệu…Nhóm hàm Text (văn bản): Nhóm hàm này cung cấp cho bạn các hàm nhằm quản lý vănbản.Nhóm hàm Logical (luận lý): Nhóm hàm này cung cấp cho bạn các hàm nhằm tính toáncác giá trị bằng các biểu thức luận lý dựa trên những điều kiện của bảng tính.Nhóm hàm Information (thông tin): Nhóm hàm này cung cấp cho bạn các hàm nhằmVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phítính toán và trả về các thông tin chung trong bảng tính.
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI MẪU VIẾT EMAIL BẰNG TIẾNG ANH TỪNG CHỦ ĐỀ

BÀI MẪU VIẾT EMAIL BẰNG TIẾNG ANH TỪNG CHỦ ĐỀ

Viết thư tiếng Anh về các chủ đề cho trước1. Khi bạn viết phần lời chào của thư, bạn cần phải dùng từ Dear Sir/Madam/Mr.A/Ms. B/Sir or Madam. Có một số trường hợp bạn sẽ phải viết Dr. X hay Prof. D...2. Mở đầu thư, bạn nên viết lời cảm ơn và tham chiếu cho bức thư mình đang viết.Ví dụ: “Thank you very much for your call this morning”, hay “With reference to youradvertisement on” ....3. Trong nội dung thư, bạn không nên viết tắt. Ví dụ: bạn nên viết “I do not”, khôngnên viết “I don’t”.4. Viết lý do bạn viết bức thư này. Ví dụ: I am writing to you to confirm our order...".Hay viết lời đề nghị mà bạn mong muốn. Ví dụ: "I would be grateful if you couldinclude a brochure...”. Còn rất nhiều lý do khác nữa để mở đầu một bức thư.5. Văn phong trịnh trọng (formal style) hay dùng câu “I would like..., I would be...”thay cho từ “I want..., I will be...6. Cuối thư bạn nên viết thêm thông tin nếu cần liên hệ thêm. Ví dụ: “Should youneed further information, please feel free to contact...”, “I look forward to meeting youat...”, “Thank you for your prompt help...”7. Kết thúc bức thư bạn nên sử dụng những lời chào như: “Yours sincerely”, “Yourfaithfully”8. Cuối cùng, bạn sẽ viết tên của bạn, chức danh, liên hệ...9. Một điều không thể quên đó là bạn cần phải lưu lại bức thư mà mình đã gửi đi đểtham khảo lại sau này.Trước hết, phải tuân thủ nguyên tắc trình bày thư đã quen thuộc với hầu hết ngườinước ngoài, đó là thứ tự và căn chỉnh các đoạn. Để tránh rườm rà, hãy thực hiệncăn trái toàn bộ nội dung, dùng font chữ chân phương, chẳng hạn Times NewRoman (13 points). Bên trên cùng, ghi địa chỉ liên lạc và số điện thoại của bạn, sauđó đến ngày viết thư, rồi tên người nhận.Nội dung thư được trình bày trong diện tích còn lại của trang A4, nên ngắn gọn, rõràng.
Xem thêm

10 Đọc thêm

CÁC HÀM EXCEL

CÁC HÀM EXCEL

Email : minhhoang12061993@gmail.comGiải thích : Range : Nhóm các ô bạn muốn đếm Criteria : Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽđược đếm)56. Hàm COUNTIFS ( đếm nhiều điều kiện)Cú pháp : COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)Giải thích : criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong đó cần đánh giá các tiêuchí liên kết. criteria1 Bắt buộc. Tiêu chí dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặcvăn bản để xác định những ô nào cần đếm. criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. Những phạm vi bổ sung và tiêu chíliên kết của chúng. Cho phép tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.57. Hàm COUPDAYBS (trả về số ngày từ khi bắt đầu kỳ phiếu lãi cho đến ngày kếttoán của nó)Cú pháp : COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])Giải thích :Settlement Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứngkhoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.Maturity Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà
Xem thêm

115 Đọc thêm

LAB3 THIẾT KẾ BỘ XỬ LÝ MIPS SINGLE CYCLE

LAB3 THIẾT KẾ BỘ XỬ LÝ MIPS SINGLE CYCLE

Tổng quan quá trình thực hiện Đối với mỗi câu lệnh, hai bước đầu tiên là đồng nhất: Gửi PC đến bộ nhớ lệnh để nạp lệnh. Đọc một hoặc hai thanh ghi, sử dụng các trường của câu lệnh để chọnthanh ghi cần đọc. Sau hai bước này, các bước còn lại để hoàn tất một câu lệnh tùy thuộc vàokhuôn dạng lệnh. Đối với tất cả các khuôn dạng lệnh ngoại trừ lệnh nhảy đều sử dụng ALUthực hiện các chức năng sau: Các câu lệnh số học: tính toán các toán hạng. Các câu lệnh rẽ nhánh: thực hiện so sánh. Các câu lệnh tham chiếu bộ nhớ: tính toán địa chỉ của bộ nhớ dữ liệu. Mặt khác, PC sẽ tăng lên 4 để gửi địa chỉ đến câu lệnh tiếp theoPhương pháp đồng bộ dữ liệu Chúng ta giả sử xung clock kích hoạt sườn lên (positive edge-triggeredclocking). Trong một chu kỳ xung clock: Bắt đầu đọc nội dung của các phần tử trạng thái. Gửi các giá trị qua các mạch logic tổ hợp. Viết kết quả đến một hoặc nhiều phần tử trạng thái khi kết thúc chukỳ clock cycle. Phương pháp đồng bộ xung clock cho phép một phần tử trạng thái đượcđọc và ghi trong cùng một clock cycle (ngoại trừ các bus chứa dữ liệu tứcthời).Thiết kế datapath riêng phần
Xem thêm

31 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THIẾT BỊ QUA INTERNET

ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THIẾT BỊ QUA INTERNET

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTrang 10/48Ngoài những module chính giống như cấu trúc TCP/IP thì Microchip đưa thêm vàostack 2 module mới đó là Stacktask và ARPtask. Stacktask quản lý sự vận hành vàtất cả các module của Stack. Trong khi đó ARPtask quản lý dịch vụ của lớp ARP.2.1.2.2 Hoạt động của TCP/IP stack.TCP/IP stack hoạt động gần giống cấu trúc của hệ điều hành thời gian thực, tất cả cáchoạt động của TCP/IP sẽ được một đồng hồ chung quản lý theo Time Split. Tức là có1 timer hệ thống cứ 1 khoảng thời gian ngắn sẽ ngắt (gọi là 1 Tick). Khi bị ngắt thìhệ thống sẽ bị treo lại, ngữ cảnh của các tác vụ lập lịch bị lôi ra xem xét các tác vụnào chạy theo kiểu chia sẻ thời gian. Sau đó cho các tác vụ đó chiếm quyền thực thiCPU. Đến Tick tiếp theo hệ thống treo lại và lại lôi ngữ cảnh ra cứ tiếp tục như vậymãi.Vì vậy, nếu Pic thiết lập ở chế độ TCP Sever/Client sẽ hoạt động đồng thời cả 2 hoạtđộng này. Sever lắng nghe kết nối từ Client, còn Client gửi lệnh mở cổng kết nối tớisever. Hoạt động của các tác vụ độc lập với nhau, không chịu ảnh hưởng lẫn nhau.2.1.2.3 Các file cần thiết. Main file: lập trình trên file này. ARP.c và ARP.h: các file này sử dụng bởi stack để xác định địa chỉ MAC kếthợp với địa chỉ IP. Physical layer files: các file này dùng để cho phép một lớp vật lý cụ thể. IP.c và IP.h: các file này cung cấp chức năng của lớp IP cho stack. Tick.c và Tick.h: các file này tạo ra một bộ đếm thời gian để thực hiện mộtsố chức năng thời gian trong stack. HardwareProfile.h: thiết lập cấu hình cho phần cứng. TCPIPConfig.h: thiết lập cấu hình phần mềm. MAC.h: cung cấp các macro và cấu trúc liên quan đến phần cứng của MAC. TCPIP.h: là file đính kèm trong stack Main file phải đính kèm file này.Web forms sử dụng 2 phương pháp GET và POST:
Xem thêm

51 Đọc thêm

T316 CHECKED BY THANH GOOD FOMAT

T316 CHECKED BY THANH GOOD FOMAT

aCác giá trị giới hạn 1s% và d2s% được diến đạt trong ASTM C 670.Chú thích 2 - Độ chính xác đưa ra trong bảng 1 dựa trên cơ sở phân tích kết quả thínghiệm từ 8 cặp mẫu thành thạo của AMRL. Dữ liệu phân tích gồm các kết quả từ 142đến 202 phòng thí nghiệm cho từng cặp mãu trong số 8 cặp. Việc phân tích bao gồm 5loại nhựa đường: PG 52-34, PG 64-16, PG 70-22, và PG 76-22 (cải thiện SBS). Độnhớt trung bình của nhựa đường không cải thiện có giá trị từ 0.272- 0.719 Pa.s. Độnhớt trung bình của nhựa cải thiện có giá trị từ 1.621 – 1.638 Pa.s. Chi tiết của phântích này có trong báo cáo cuối cùng của dự án NCHRP số 9-26, giai đoạn 3.Chú thích 3 – Như ví dụ sau, hai thí nghiệm được thực hiện trên cùng loại vật liệu thuđược các kết quả độ nhớt là 0.500 và 0.510 Pa.s. Giá trị trung bình của hai kết quả là0.505 Pa.s. Khoảng chấp nhận được của hai kết quả là 3.5% của 0.505 Pa.s hoặc0.018 Pa.s, các kết quả nằm trong phạm vi chấp thuận được.15.2Sai số – Không có thông tin nào được đưa ra về sai số của phương pháp thí nghiệmnày, vì không có vạt liệu nào có giá trị tham chiếu được chấp thuận có giá trị.16CÁC TỪ KHOÁ16.1Độ nhớt, nhựa đường.7
Xem thêm

7 Đọc thêm

HOC HOI REVIT ART

HOC HOI REVIT ART

•Levels và Rooms: Instances•Key Schedules•Assembly Codes:File dữ liệu ODBC tạo ra mối quan hệ (relational) giữa các bảng bằng cáchsử dụng khóa chính (primary keys – bạn nào sử dụng MS Access hay lậptrình CSDL thì hiểu rõ thằng này) và các giá trị tham chiếu. Với Relationaltrong cơ sở dữ liệu, một chìa khóa chính (primary key) là một giá trị duynhất, nó xác định một bản ghi (Record) trong một bảng cơ sở dữ liệu. Thamchiếu được các giá trị tham chiếu trong cột là tham chiếu được tất cả các giátrịn trong cột khác. Yếu tố then chốt trong mỗi bảng là cột gắn nhãn “ID”(cột này là primary key - chứa các giá trị tham chiếu). Bảng “thông kê cửa”sau đây minh họa các “khóa chính” và “giá trị tham chiếu” tạo ra mối quanhệ trong một bảng cơ sở dữ liệu:Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4
Xem thêm

17 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA NGHIÊN CỨU SINH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA NGHIÊN CỨU SINH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ HIỆN NAY

văn quân sự có vai trò quan trọng tạo ra chất lượng mới về tư duy, trí tuệ, khảnăng sáng tạo trong hoạt động lý luận và thực tiễn chính trị quân sự của ngườihọc ở hiện tại và tương lai. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu4cầu, nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ; làm tăng chất lượng nguồn nhân lực bậccao cho Đảng, Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn quân sự, chuyên sâu vềkhoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối quân sự củaĐảng. Nhận thức rõ về vấn đề này, các chủ thể phát triển thường xuyên quan tâm,coi trọng sự phát triển ý tưởng sáng tạo của nghiên cứu sinh trong quá trình họctập, nghiên cứu lý luận và đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ.Tuy nhiên, so với đòi hỏi của thực tiễn, phát triển ý tưởng sáng tạo củanghiên cứu sinh khoa học xã hội và nhân văn quân sự vẫn còn tồn tại hạn chế, bấtcập về hàm lượng khoa học, tính mới, độc đáo và hữu ích còn chưa đậm độ, sựphá cách, tính đột phá chưa rõ ràng; việc tìm tòi, khám phá ra ý tưởng mới vềhướng nghiên cứu, tiếp cận mới hoặc các quan điểm, giải pháp, cách diễn dịchmới còn hạn chế; vẫn còn hiện tượng trùng lặp khá rõ về nội dung, hình thức kếtcấu trong các sản phẩm, công trình khoa học của nghiên cứu sinh làm ảnh hưởngkhông tốt đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự pháttriển mạnh mẽ của kinh tế tri thức, của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiệnđại và trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục đặt ra cho khoa học xã hội và nhân văn quânsự cần làm sáng tỏ trên hai phương diện lý luận và thực tiễn về quan điểm, mụctiêu, nhiệm vụ, lực lượng, sức mạnh, phương thức bảo vệ Tổ quốc; nội dung xâydựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhândân bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, phương châm xây dựng Quân đội về chính trị; bổsung, phát triển, hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội; những vấn đề chínhtrị quân đội nước ngoài; đối ngoại quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.
Xem thêm

186 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM THỰC HIỆN

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM THỰC HIỆN

CMKT số 200, khoản 11 đã xác định rõ: “Mục tiêu của kiểm toán BCTC là giúpcho KTV và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC có được lập trên cơsở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận rằng BCTC có đượclập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuânthủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọngyếu hay không”. Bên cạnh đó, đối với đơn vị được kiểm toán, mục tiêu kiểm toánBCTC giúp đơn vị thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chấtlượng thông tin tài chính của mình. Do vậy, có thể khẳng định mục tiêu kiểm toán làđích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi cuộc kiểm toán cụthể.Khi tiến hành kiểm toán, bước đầu tiên KTV cần hiểu được mục tiêu kiểm toán17chung, sau đó cụ thể hóa các mục tiêu chung này vào từng phần hành cụ thể gọi là cácmục tiêu kiểm toán đặc thù. Đối với kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, chu trìnhnày bao gồm nghiệp vụ bán hàng và nghiệp vụ thu tiền. Mặc dù hai loại nghiệp vụnày có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên chu trình xác định nhưng mỗi loại lại có yêucầu riêng và phản ánh cụ thể vào sổ kế toán riêng theo trình tự độc lập tương đối. Dođó, mục tiêu đặc thù của hai loại nghiệp vụ này mang những điểm riêng biệt, cụ thểlà:Bảng 02: Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiềnMục tiêukiểm toánchungI. Mục tiêuMục tiêu kiểm toán đặc thù
Xem thêm

131 Đọc thêm

TCVN 11167-6:2015

TCVN 11167-6:2015

Tiêu chuẩn này quy định trực tiếp hoặc tham chiếu các phần tử dữ liệu bao gồm các phần tử dữ liệu tổng hợp có thể được sử dụng trong trao đổi liên ngành. Tiêu chuẩn này quy định các đặc điểm sau của mỗi phần tử dữ liệu: mã định danh; tên; mô tả và tham chiếu; định dạng và mã hóa (nếu không có sẵn trong các tiêu chuẩn quốc tế ISO hoặc các phần của bộ TCVN 11167 (ISO/IEC 7816)). Bố cục mỗi phần tử dữ liệu được mô tả tại giao diện giữa thiết bị giao diện và thẻ. Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa về các thành phần dữ liệu mà không xem xét các giới hạn về việc sử dụng chúng.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANHSƠ ĐỒ TỔ CHỨC3.1 NGÀNH NGHỀĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯQUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯXÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPCHO THUÊ KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNGDỊCH VỤ CHÍNH: QUẢNG CÁO BĐS, PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT, TƯ VẤN THIẾT KẾ3.2 ĐỊA BÀN KINH DOANHĐịa bàn kinh doanh của công ty chủ yếu ở TP.HCM4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ4.1 MÔ HÌNH QUẢN TRỊXây dựng mô hình quản trị khoa học với sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông về phân định rõ các cơ quan: Quản trị Kiểm soát – Điều hành. Trên cơ sở tham chiếu Luật doanh nghiệp và bản Điều lệ mẫu do Bộ tài chính quy định để xây dựngĐiều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Sacomreal đã vận dụng triệt để những quy tắc cơ bản về quản trị để bảo vệ quyền và lợiích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực đạo đức về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên HĐQT,Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty song song với tuân thủ các quy định của pháp luật nhưngđồng thời phát huy tính sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động tham mưu và triển khai của Ban Điều hành Công ty.4.2 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝGồm Công ty mẹ và Công ty con, bộ máy quản lý là một thể thống nhất trên nguyên tắc phân quyền giúp Sacomreal đạtđược hiệu quả hoạt động cao nhất.9
Xem thêm

53 Đọc thêm

Điều khiển thời gian thực robot hai bánh tự cân bằng sử dụng bộ điều khiển PID mờ tự chỉnh

Điều khiển thời gian thực robot hai bánh tự cân bằng sử dụng bộ điều khiển PID mờ tự chỉnh

Bài báo trình bày một phương pháp thiết kế và điều khiển robot hai bánh tự cân bằng. Việc thiết kế tập trung chính vào việc mô tả phần cứng, xử lý tín hiệu, thuật toán lọc bù và thiết kết bộ điều khiển PID mờ tự hiệu chỉnh thông số. Mục tiêu của bài báo là cân bằng robot đồng thời điều khiển vị trí và góc nghiêng bám theo tín hiệu tham chiếu. Bộ điều khiển được đề nghị gồm hai vòng điều khiển. Vòng điều khiển thứ nhất gồm hai bộ điều khiển PD mờ điều khiển cân bằng robot tại vị trí tham chiếu. Vòng điều khiển thứ hai sử dụng một bộ điều khiển PID tự hiệu chỉnh thông số điều khiển góc xoay của robot. Bộ điều khiển được chạy thời gian thực trên Kit STM32F4 Discovery sử dụng hệ điều hành thời gian thực freeRTOS. Kết quả thực nghiệm cho thấy bộ điều khiển đề nghị đã hoạt động tốt trên hệ thống nhúng và cho đáp ứng nhanh, cân bằng tốt, ổn định.
Xem thêm

Đọc thêm

đề kiểm tra tin học khối 3,4,5 theo thông tư 22. Ma trận đề và bảng tham chiếu kiến thức.

đề kiểm tra tin học khối 3,4,5 theo thông tư 22. Ma trận đề và bảng tham chiếu kiến thức.

có đầy đủ bộ tham chiếu ma trận đề và đáp án sẵn trên đề. Bảng tham chiếu theo cấu trúc chuẩn kiến thức kỹ năng tin học khối 3 khối 4 khối 5. có đầy đủ bộ tham chiếu ma trận đề và đáp án sẵn trên đề. Bảng tham chiếu theo cấu trúc chuẩn kiến thức kỹ năng tin học khối 3 khối 4 khối 5.

Đọc thêm

Cùng chủ đề