NHẬN XÉT CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA BUỔI HỌP NHẬN XÉT VÀ NHỮNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHẬN XÉT CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA BUỔI HỌP NHẬN XÉT VÀ NHỮNG":

Bài 3 - Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua

BÀI 3 - DỰA THEO BÀI TẬP ĐỌC: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA “NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI”, HÃY BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG CỦA TỔ EM TRONG THÁNG QUA

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua. ĐỀ BÀI Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua. BÀI THAM KHẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 12 Tổ 2 LỚP 3B Thưa các bạn! Tôi xin báo cáo hoạt động của tổ và kết quả thực hiện 2 mặt học tập và lao động của tổ trong tháng qua như sau: A. NHẬN XÉT VỀ CÁC MẶT 1.  Học tập: -      Cả tổ đi học chuyên cần không có trường hợp nào nghỉ học -       Không có trường hợp nào đi học trễ. -       Các bạn đều học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ. -      Có ý thức phát triển xây dựng bài tốt. -      Kết quả: Có 2 điểm 10, 18 điểm 9, 16 điểm 7, 8, 4 điểm 5, 6, không có điểm yếu. Tiêu biểu nhất trong học tập bạn: Lệ Hà. 2. Lao động: Trong tháng không có buổi lao động nào nhưng có 1 tuần làm trực ban. Nhìn chung là tốt. Tuần trực ban của tổ, được cô biểu dương trước lớp. B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG: 1. Tập thể: Cả 3 nhóm 1, 2, 3. 2. Cá nhân: Lệ Hà, Phương Trinh và Hồng Đức. Trên đây là toàn bộ hoạt động của tổ trong tháng.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua (Bài 1)

DỰA THEO BÀI TẬP ĐỌC: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA “NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI”, HÃY BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG CỦA TỔ EM TRONG THÁNG QUA (BÀI 1)

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua. ĐỀ BÀI Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua. BÀI THAM KHẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 12 CỦA TỔ 1 LỚP 3C Thưa các bạn! Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của tổ trên hai mặt họctập và lao động trong tháng qua như sau: A. NHẬN XÉT CÁC MẶT 1. Học tập: -      Trong tháng qua không có bạn nào nghỉ học. Đi học đúng giờ. Các nhóm đều thực hiện việc truy bài cho nhau trước buổi học 15 phút rất tốt. Trong 3 nhóm thì nhóm 1 là tốt nhất. -       Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ. -      Phát biểu xây dựng bài tương đối đồng đều. Bạn nào cũng đạt từ 10 lần phát biểu trong một tuần. Nhiều nhất là bạn Trúc Thanh 15 lần trong 2 tuần cuối của tháng. -      Kết quá: 18 điếm giỏi, 14 điểm khá, không có điểm trung bình, yếu, kém. 2. Lao động: -     Trong tháng có 2 buổi lao động làm vệ sinh lớp học và trồng cây xanh xung quanh lớp. Bạn nào cũng chấp hành tốt. B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 1 Tập thể: nhóm 1 2. Cá nhân: Bạn Trúc Thanh. Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động trên 2 mặt học tập và lao động của tổ tháng qua, và danh sách đề nghị cô chủ nhiệm biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân tổ 1 lớp 3C.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Bài 2 - Hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua

BÀI 2 - HÃY BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG CỦA TỔ EM TRONG THÁNG QUA

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua ĐỀ BÀI Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua. BÀI THAM KHẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 12 CUA Tổ 3 LỚP 3A. Thưa các bạn! Tôi xin trình báo kết quả học tập và lao động của tổ ta trong tháng qua như sau: A. NHẬN XÉT CÁC MẶT 1. Học tập: -      Nhìn chung các bạn trong tổ đi học chuyên cần, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc những quy định và nề nếp học tập do trường, lớp đề ra. -     Học bài và làm bài đầy đủ. Có ý thức xây dựng bài khi học bài mới. Người phát biểu nhiều nhất là bạn Thu Hằng 12 ý kiến, ít nhất là bạn Đức Khôi 6 ý kiến. -     Kết quả: 8 điểm 10, 12 điểm 9, 6 điểm 8, 10 điểm 7, điểm 5 , 6 có 4 con, không có điểm yếu. 2. Lao động: Trong tháng qua chỉ có 1 buổi lao động làm cỏ xung quanh lớp học. Các cá nhân đều tham gia đầy đủ và tích cực. B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG: 1-   Tập thể: Nhóm 2 2-    Cá nhân: Bạn Thu Hằng. Trên đây là báo cáo tình hình trong tháng của tổ ta.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Soạn bài báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

SOẠN BÀI BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA " NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI"

Câu 1. Theo em, báo cáo trên là của ai ? Bạn đó báo cáo với ai?Câu 2. Bản báo cáo gồm các nội dung nào?Câu 3. Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ? Câu 1. Theo em, báo cáo trên là của ai ? Bạn đó báo cáo với ai ? Trả lời: Theo em, báo cáo đó là của lớp trưởng. Bạn ấy báo cáo với toàn lớp về tình hình và kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội". Câu 2. Bản báo cáo gồm các nội dung nào ? Trả lời : Bản báo cáo gồm các nội dung sau : Nêu nhận xét về các mặt hoạt động của toàn lớp (mặt học tập, mặt lao động và các công tác khác). Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân. Câu 3. Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ? Trả lời : Lớp tổ chức báo cáo để kiểm điểm lại tình hình thi đua trong tháng, để nêu lên kết quả thi đua trong đó có các ưu điểm và các thiếu sót. Cuối cùng tổ chức báo cáo để biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng nhất, làm cho cả lớp cùng phấn khởi bước sang các đợt thi đua sau.
Xem thêm

1 Đọc thêm

THÔNG TƯ 30 2014 TT BGDĐT VỀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

THÔNG TƯ 30 2014 TT BGDĐT VỀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

mọi người; quý trọng người lao động; nhường nhịn bạn;d) Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước: quantâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo;yêu thương, giúp đỡ bạn; tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng trường,lớp; bảo vệ của công, giữ gìn và bảo vệ môi trường; tự hào về người thân trong gia đình,thầy giáo, cô giáo, nhà trường và quê hương; thích tìm hiểu về các địa danh, nhân vật nổitiếng ở địa phương.2. Hàng ngày, hàng tuần, giáo viên quan sát các biểu hiện trong các hoạt động của họcsinh để nhận xét sự hình thành và phát triển phẩm chất; từ đó động viên, khích lệ, giúphọc sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các phẩm chất riêng, điều chỉnh hoạtđộng, ứng xử kịp thời để tiến bộ.Hàng tháng, giáo viên thông qua quá trình quan sát, ý kiến trao đổi với cha mẹ học sinhvà những người khác (nếu có) để nhận xét học sinh, ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáodục.Điều 10. Đánh giá định kì kết quả học tập1. Hiệu trưởng chỉ đạo việc đánh giá định kì kết quả học tập, mức độ đạt chuẩn kiến thức,kĩ năng theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học vào cuối học kì I và cuối nămhọc đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tinhọc, Tiếng dân tộc bằng bài kiểm tra định kì.2. Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tậpđược thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh:a) Mức 1: học sinh nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã học; diễn đạt đúngkiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình và ápdụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong họctập;b) Mức 2: học sinh kết nối, sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tìnhhuống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề đã học;c) Mức 3: học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI C5 TRANG 81 SGK VẬT LÍ 7

BÀI C5 TRANG 81 SGK VẬT LÍ 7

Hoàn thành nhận xét 3.b) của bản báo cáo. C5. Hoàn thành nhận xét 3.b) của bản báo cáo. Hướng dẫn giải: Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ : I = I1 + I2

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 11

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 11

Một em lên bảng làm- GV chia HS thành 4 nhóm (mỗi bài mẫu.nhóm 6 HS). Cho các em thi đualàm toán với nhau.HS cả lớp làm bài vào- Trong thời gian 5 phút nhóm nào VT.làm bài nhanh, đúng sẽ chiến Hai đội thi đua nhau làmthắng.bài.- GV nhận xét, tuyên dương đội Đại diện các đội đọcchiến thắng.kết quả .5.Củng cố- dặn dò: Về làm bài HS nhận xét.tập . Nhận xét tiết học .Chính tảNGHE – VIẾT : TIẾNG HÒ TRÊN SÔNGI/ Mục tiêu:- Nghe- viết đúng bài CT'; trình bày đúng hình thức bài vănxuôi .- Làm đúng BT điền tiếng có vần ong/oong(BT2).- Làm đúng BT(3) a/b hoặc BT CT phương ngữ do giáo viênsoạn .II/ Chuẩn bò: * GV: Bảng phụ viết BT3.* HS: VBT, bút.II/ Các hoạt động:1. Khởi động: Hát. (1’)2. Bài cũ: Quê hương. (5’)- GV mời 2 HS giả các câu đó trong bài tập trước.- GV nhận xét bài cũ3. Giới thiệu và nêu vấn đề. (1’): Giới thiệu bài + ghi
Xem thêm

38 Đọc thêm

Bài C3 trang 78 sgk vật lí 7

BÀI C3 TRANG 78 SGK VẬT LÍ 7

Hoàn thành nhận xét 2.c) trong bản báo cáo. C3. Hoàn thành nhận xét 2.c) trong bản báo cáo. Hướng dẫn giải: Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch : I1= I2 = I3

1 Đọc thêm

Nghiệp vụ hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà

Nghiệp vụ hạch toán các phần hành kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ 7 1.1 Quỏ trỡnh hoạt động và đặc điểm kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và xõy dựng Hồng Hà 7 1.1.1. Sự hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 7 1.1.1.1. Hình thức, tên gọi và trụ sở chính của công ty 7 1.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 8 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ 13 2.1. Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại Hồng Hà 13 2.1.1. Hình thức tổ chức và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 13 2.1.1.1. Hình thức tổ chức 13 2.1.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán 13 2.1.2. Chính sách kế toán tại công ty 14 2.1.2.1. Chế độ kế toán : 14 2.1.2.2. Hình thức kế toán áp dụng : 15 2.1.3. Thực tế tổ chức thực hiện công tác kế toán 18 2.1.3.1. Hạch toán ban đầu 18 2.1.3.2 Danh mục các sổ tổng hợp và sổ chi tiết hiện có tại Công ty 19 2.1.4. Hệ thống Báo cáo kế toán sử dụng tại Công ty 19 2.1.4.1. Hệ thống Báo cáo tài chính 19 2.1.4.2. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị Error Bookmark not defined. 2.1.5 .Quan hệ của phòng kế toán với các phòng ban khác 20 2.2.Hạch toán các phần hành kế toán cụ thể 20 2.2.1. Kế toán quản trị 20 2.2.2. Kế toán tài chính 21 2.2.2.1. Hạch toán kế toán tài sản cố định(TSCĐ) 21 2.2.2.2. Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 24 2.2.2.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 30 2.4 Sơ đồ hạch toán tổng hợp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ : 34 2.2.2.4. Hạch toán kế toán chi phí. 40 2.2.2.5. Hạch toán kế toán kết quả kinh doanh. Error Bookmark not defined. 2.2.2.6. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền. 46 2.2.2.7 Hạch toán nghiệp vụ đầu tư và dự phòng 51 2.2.2.8. Hạch toán kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh . 52 2.2.2.9.Hạch toán kế toán nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu 60 2.3 Sơ đồ hạch toán nguồn vốn kinh doanh: Error Bookmark not defined. 2.2.2.10 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. Error Bookmark not defined. 2.2.2.11. Báo cáo tài chính 64 PHẦN 3 : MỘT SỐ KIẾM NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ 81 3.1 Nhận xét chung 81 3.2.1. Nhận xét về công tác lập và luân chuyển chứng từ tại Công ty Error Bookmark not defined. 3.2.2 Nhận xét về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty Error Bookmark not defined. 3.2.3 Nhận xét về công tác tổ chức hệ thống sổ kế toán 82 3.2.4 Nhận xét về hệ thống Báo cáo kế toán tại Công ty Error Bookmark not defined. 3.2.5 Nhận xét đánh giá về kế toán vốn bằng tiền Error Bookmark not defined. 3.2.6 đánh giá về bộ máy tổ chức Error Bookmark not defined. 3.2.7 Về phân công lao động kế toán: Error Bookmark not defined. 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nvl, ccdc tại công ty 84 3.3.1 Nhận xét về công quản lý và kế toán NVL , CCDC Error Bookmark not defined. KẾT LUẬN 86
Xem thêm

Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TRÌNH TỰ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TRÌNH TỰ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐƯỢC TRÌNH BÀY THEO THỨ TỰ SAU: I. Mở đầu Mỗi cuốn báo cáo gồm các trang theo thứ tự sau: 1. Trang 1: Bìa cứng (Mẫu 02) 2. Trang 2: Trang bìa mềm (mẫu 03) 3. Trang 3: Lời cảm ơn. 4. Trang 4: Nhận xét, điểm chấm của giáo viên hướng dẫn (Mẫu 04) 5. Trang 5: Mục lục. 6. Danh mục từ viết tắt, Danh mục bảng, Danh mục hình vẽ (mẫu 05) 7. Lý do chọn đề tài (Nên theo hướng: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại, từ đó làm rõ lý do chọn đề tài, ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết và tính khả thi của đề tài) 8. Địa điểm thực tập(Nhận xét của cơ quan nơi thực tập) 9. Mục đích nghiên cứu (các kết quả đã đạt được) 10. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 11. Phương pháp nghiên cứu
Xem thêm

7 Đọc thêm

Bài C4 trang 81 sgk vật lí 7

BÀI C4 TRANG 81 SGK VẬT LÍ 7

Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo. C4. Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo. Hướng dẫn giải: Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung : U12 = U34 = UMN.

1 Đọc thêm

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TỐT VÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TỐT VÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Trong từ điển từ “thuyết trình” có rất nhiều nghóa. Chúng ta sẽ hiểu từ “thuyết trình” theo nghóa xuất phát từ “trình bày” có nghóa là “đưa cho ai đó một cái gì đó – nói điều gì đó với ai đó” hoặc giao tiếp với ai đó. “Thuyết trình” là một hình thức của giao tiếp và có thể được nhận thấy ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số ví dụ của thuyết trình trong kinh doanh là: Viết: Thư, lời nhắn, báo cáo, nhận xét, biên bản của cuộc họp, các cuộc họp, đề nghị ... Nói: Chuyện trị, họp, phỏng vấn, bán một sản phẩm hoặc dịch vụ Hành động :Ngơn ngữ cử chỉ, hành động Các nội dung về “Kỹ năng thuyết trình” dưới đây sẽ khơng bao gồm các chi tiết của một bài thuyết trình dưới dạng viết, mà chỉ đề cập tới hai kiểu dạng thuyết trình nói đó là: Một bài giới thiệu sản phẩmbán hàng tốt Tổ chức cuộc họp
Xem thêm

Đọc thêm

Kĩ thuật tổ chức hoạt động học cho học sinh

Kĩ thuật tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mỗi hoạt động học của HS nói trên phải thể hiện rõ mục đích, nội dung, phương thức và sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành. Phương thức hoạt động của HS thể hiện thông qua kĩ thuật học tích cực được sử dụng. Có nhiều kĩ thuật học tích cực khác nhau, mỗi kĩ thuật có mục tiêu rèn luyện các kĩ năng khác nhau cho HS. Tuy nhiên, dù sử dụng kĩ thuật học tích cực nào thì việc tổ chức mỗi hoạt động học của HS đều phải thực hiện theo các bước sau: a) Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập được giao cho HS phải rõ ràng và phù hợp với khả năng của HS, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà HS phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của HS; đảm bảo cho tất cả HS tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. b) Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS được khuyến khích hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; GV cần phát hiện kịp thời những khó khăn của HS và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không để xảy ra tình trạng HS bị bỏ quên trong quá trình dạy học. c) Báo cáo kết quả và thảo luận: yêu cầu về hình thức báo cáo phải phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; GV cần khuyến khích cho HS trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí. d) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: GV tổ chức cho HS trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ; nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa các kiến thức mà HS đã học được thông qua hoạt động.
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập thực tế tại đại lý dược Phước Lộc

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI ĐẠI LÝ DƯỢC PHƯỚC LỘC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 5 1. Tên và địa chỉ đơn vị thực tập 5 2. Nhiệm vụ và quy mô của tổ chức 5 3. Chức năng và nhiệm vụ của Dược sĩ tại cơ sở 7 PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP – THỰC TẾ 7 1. Các hình thức bán lẻ thuốc 7 2. Điều kiện kinh doanh thuốc 8 3. So sánh điều kiện của cơ sở thực tập với 9 4. Các hoạt động chủ yếu của một cơ sở bán lẻ thuốc 10 5. Yêu cầu đối với người bán lẻ thuốc 12 6. Danh mục thuốc được phép kinh doanh tại Nhà thuốc 12 7. Hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc 18 8. Một số nhãn thuốc của Nhà thuốc 22Báo cáo thực tập thực tế tại đại lý dược Phước LộcBáo cáo thực tập thực tế tại đại lý dược Phước LộcBáo cáo thực tập thực tế tại đại lý dược Phước Lộc PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ………………………………………52 PHẦN IV: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN………………………………….53 Bảng nhận xét của giáo viên:……………………………
Xem thêm

53 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: hạch toán các phần hành kế toán tại doanh nghiệp Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà

Báo cáo thực tập: hạch toán các phần hành kế toán tại doanh nghiệp Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Hà

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ 7 1.1 Quỏ trỡnh hoạt động và đặc điểm kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và xõy dựng Hồng Hà 7 1.1.1. Sự hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 7 1.1.1.1. Hình thức, tên gọi và trụ sở chính của công ty 7 1.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 8 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ 13 2.1. Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại Hồng Hà 13 2.1.1. Hình thức tổ chức và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 13 2.1.1.1. Hình thức tổ chức 13 2.1.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán 13 2.1.2. Chính sách kế toán tại công ty 14 2.1.2.1. Chế độ kế toán : 14 2.1.2.2. Hình thức kế toán áp dụng : 15 2.1.3. Thực tế tổ chức thực hiện công tác kế toán 18 2.1.3.1. Hạch toán ban đầu 18 2.1.3.2 Danh mục các sổ tổng hợp và sổ chi tiết hiện có tại Công ty 19 2.1.4. Hệ thống Báo cáo kế toán sử dụng tại Công ty 19 2.1.4.1. Hệ thống Báo cáo tài chính 19 2.1.4.2. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị 20 2.1.5 .Quan hệ của phòng kế toán với các phòng ban khác 20 2.2.Hạch toán các phần hành kế toán cụ thể 20 2.2.1. Kế toán quản trị 20 2.2.2. Kế toán tài chính 22 2.2.2.1. Hạch toán kế toán tài sản cố định(TSCĐ) 22 2.2.2.2. Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 26 2.2.2.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 32 2.4 Sơ đồ hạch toán tổng hợp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ : 37 2.2.2.4. Hạch toán kế toán chi phí. 43 2.2.2.5. Hạch toán kế toán kết quả kinh doanh. 57 2.2.2.6. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền. 59 2.2.2.7 Hạch toán nghiệp vụ đầu tư và dự phòng 64 2.2.2.8. Hạch toán kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh . 65 2.2.2.9.Hạch toán kế toán nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu 76 2.3 Sơ đồ hạch toán nguồn vốn kinh doanh: 79 2.2.2.10 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 81 2.2.2.11. Báo cáo tài chính 89 PHẦN 3 : MỘT SỐ KIẾM NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ 106 3.1 Nhận xét chung 106 3.2.1. Nhận xét về công tác lập và luân chuyển chứng từ tại Công ty 107 3.2.2 Nhận xét về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty 107 3.2.3 Nhận xét về công tác tổ chức hệ thống sổ kế toán 108 3.2.4 Nhận xét về hệ thống Báo cáo kế toán tại Công ty 108 3.2.5 Nhận xét đánh giá về kế toán vốn bằng tiền 108 3.2.6 đánh giá về bộ máy tổ chức 109 3.2.7 Về phân công lao động kế toán: 110 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nvl, ccdc tại công ty 110 3.3.1 Nhận xét về công quản lý và kế toán NVL , CCDC 110 KẾT LUẬN 111
Xem thêm

Đọc thêm

Bài C4 trang 78 sgk vật lí 7

BÀI C4 TRANG 78 SGK VẬT LÍ 7

Hoàn thành nhận xét 3.c) trong bản báo cáo. C4. Hoàn thành nhận xét 3.c) trong bản báo cáo. Hướng dẫn giải: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23.

1 Đọc thêm

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH Khoa Công Nghệ Thông Tin HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1. Giới thiệu Hướng dẫn này nhằm mục đích thống nhất về mặt hình thức cách trình bày quyển thuyết minh báo cáo tốt nghiệp cũng như nội dung và cấu trúc của cuốn đề tài tốt nghiệp Khoa Công Nghệ Thông Tin. 2. Qui định về trình bày đề tài tốt nghiệp Mỗi sinh viên thực hiện báo cáo nộp 01 cuốn với những qui định sau: 2.1. Các nội dung yêu cầu phải có và theo thứ tự trong đề tài tốt nghiệp (thống nhất sử dụng font Times New Roman – Size 13) Trang bìa mềm. Trang lót bên trong. Lời mở đầu. Lời cảm ơn. Nhận xét sinh viên thực tập của công ty. Nhận xét của GVHD. Nhận xét của GVPB. Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp. Mục lục. Danh sách hình vẽ (nếu có). Danh sách bảng biểu (nếu có). Phần liệt kê các từ viết tắt (nếu có). Nội dung các chương chính. Phụ lục. Tài liệu tham khảo. 2.2. Khổ giấy Báo cáo thực tập được in một mặt trên khổ giấy A4.
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Nghiên cứu các phần hành kế toán tại công ty TNHH thương mại và du lịch Việt Trung

Báo cáo thực tập: Nghiên cứu các phần hành kế toán tại công ty TNHH thương mại và du lịch Việt Trung

MỤC LỤC Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập 2 Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn 3 Danh mục sơ đồ 4 Danh mục bảng biểu 5 Lời nói đầu 6 Phần I: Tổng quan về công ty TNHH thương mại và du lịch Việt Trung 8 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 8 1.2 Ngành nghề kinh doanh 8 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 8 1.4 Tình hình kinh doanh trong những năm gần đây 12 Phần II: Hạch toán nghiệp vụ kế toán ở công ty TNHH thương mại và du lịch Việt Trung 13 2.1 Những vấn đề chung về hạch toán kế toán 13 2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 15 2.1.2 Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 16 2.2 Các phần hành hạch toán kế toán 17 2.2.1 Kế toán tài sản cố định 17 2.2.2 Kế toán NVL, CCDC 32 2.2.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 44 2.2.4 Kế toán mua hàng 50 2.2.5 Kế toán bán hàng 57 2.2.6 Kế toánvốn bằng tiền 66 2.2.7 Kế toán chi phí kinh doanh và tính giá thành sản phẩm 76 2.2.8 Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 81 2.2.9 Báo cáo tài chính 84 Phần III: Nhận xét và kiến nghị 90 3.1 Nhận xét chung 90 3.1.1 Ưu diểm 90 3.1.2 Nhược điểm 91 3.2 Kiến nghị 92 Kết luận 93
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 7, 20152016

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 7, 20152016

- Hướng dẫn học sinh tính kết quả của từng Bài 3 : Nối phép tính với số thích hợpphép tính rồi nối với số phù hợp- Giáo viên Hướng dẫn thêm cho học sinh 1 + 21+12+1yếu4.Củng cố dặn dò :- Hôm nay em học bài gì ? Đọc lại côngthức cộng phạm vi 3 ?- Dặn học sinh về học thuộc công thứccộng- Chuẩn bị bài ngày hôm sau.- Nhận xét tiết học.Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015Tiết 2, 3: (PPCT – Tiết 55, 56 )Môn : HỌC VẦNBài 28 : CHỮ THƯỜNG - CHỮ HOAA. MỤC TIÊU1. Kiến thức : Bước đầu nhận diện được chữ in hoa. Đọc được câu ứng dụng vàcác chữ in hoa trong câu ứng dụng- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Ba Vì.2. Kĩ năng: Nhận biết và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng Bố mẹ cho bé vàchị Kha đi nghỉ hè ở SaPa3. Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ba Vì.GD HS có ý thức học tập.B. CHUẨN BỊ- GV: - Bảng chữ thường – Chữ hoa.- Tranh minh hoạ câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa.- Tranh minh hoạ phần luyện nói : Ba Vì- HS: - SGK, vở tập viết, bộ chữ, bảng con …
Xem thêm

13 Đọc thêm

SỐ HỌC TIẾT 57

SỐ HỌC TIẾT 57

Kế hoạch bài học môn toán 6Ngày soạn :19/12/2015Ngày dạy : 22/12/2015Tuần 19Tiết 57Năm học 2015 - 2016TRẢ BÀII. Mục tiêu1. Kiến thức- Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua kết quả bài kiểm tra học kì 1.2. Kĩ năng- Hướng dẫn HS giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh nhữngsai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình.3. Thái độ- Giáo dục tính chính xác , khoa học , cẩn thận cho HS.II. Phương tiện1. Giáo viên- Tập hợp kết quả bài kiểm tra HKI,Tính tỉ lệ số bài G, K, TB, Y, Kém.- Lên danh sách những HS tuyên dương, nhắc nhở.- Đánh giá chất lượng học tập của học sinh, nhận xét những lỗi phổ biến.- Thước thẳng, Máy tính bỏ túi.2. Học sinh- Thước kẻ, com pa, Máy tính bỏ túi, vở ghi.III. Hoạt động trên lớp1. Ổn định tổ chức2. Trả bài kiểm traHoạt động của GV - HSNội dung
Xem thêm

4 Đọc thêm