MÔ PHÂN SINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÔ PHÂN SINH":

MÔ PHÂN SINH SƠ CẤP

MÔ PHÂN SINH SƠ CẤP

do đó gỗ phát triển hơn libe rất nhiều. b. Tầng phát sinh vỏ (tầng phát sinh bần - lục bì) Hình 2.1. Đỉnh sinh trưởng ở đầu ngọn rễ 1.Tầng sinh chóp rễ; 2. Tầng sinh bì; 3. Tầng sinh vỏ; 4. Tầng sinh trụ 5. Hạt tinh bột - Đỉnh sinh trưởng của thân, cành, gồm các tế bào sắ[r]

7 Đọc thêm

Sinh trưởng nhờ các mô phân sinh pdf

SINH TRƯỞNG NHỜ CÁC MÔ PHÂN SINH PDF

* phân sinh lóng, đốt Các loại cây có cấu tạo dạng lóng, đốt như mía, tre, nứa thì ở phần gốc của lóng, đốt có phân sinh lóng. phân sinh lóng thường xuyên phân chia tế bào, làm tăng số lượng và kích thước tế bào, dẫn đến tăng c[r]

5 Đọc thêm

MÔ PHÂN SINH SƠ CẤP

MÔ PHÂN SINH SƠ CẤP


Tầng sinh vỏ; 4. Tầng sinh trụ 5. Hạt tinh bột
- Đỉnh sinh trưởng của thân, cành, gồm các tế bào sắp xếp thành dạng hình nón, do đó còn gọi là nón tăng trưởng. Ở đây các tế bào khởi sinh phân chia liên tục hình thành nên những loại phân sinh phân[r]

7 Đọc thêm

MÔ PHÂN SINH

MÔ PHÂN SINH 11

phân sinh 1.1. Khái niệm: phân sinh là một tập hợp những tế bào có khả năng phân chia để hình thành các tế bào mới. Đặc trưng cơ bản của phân sinh là không chỉ tạo ra những tế bào mới bổ sung cho cơ thể thực vật mà còn làm cho c[r]

10 Đọc thêm

MÔ PHÂN SINH

MÔ PHÂN SINH 11

Mô phân sinh lóng Mô phân sinh lóng thường gặp ở thân các cây họ Lúa Poaceae và một sô họ khác, thường năm ở phân gốc của mỗi lóng, hoạt động của mô này giúp cho cây tăng trưởng chiêu ca[r]

10 Đọc thêm

MÔ PHÂN SINH SƠ CẤP

MÔ PHÂN SINH SƠ CẤP

Mô phân sinh lóng Mô phân sinh lóng thường gặp ở thân các cây họ Lúa Poaceae và một sô họ khác, thường năm ở phân gốc của mỗi lóng, hoạt động của mô này giúp cho cây TRANG 3 sinh trưởng [r]

7 Đọc thêm

MÔ PHÂN SINH

MÔ PHÂN SINH

- phân sinh tận cùng ở đầu rễ, hoạt động phân chia cho ra chóp rễ và các miền khác nhau của rễ non, phần này bao gồm: tầng sinh bì, tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ hoạt động của những tầng này sẽ tạo ra những phần tương ứng của rễ cây.

10 Đọc thêm

kiểm tra 1 tiết

KIỂM TRA 1 TIẾT

Họ, tên:................................................. KIỂM TRA 45 PHÚTLớp.................. MÔN SINH HỌC (209)Khoanh tròn vào đáp án đúng nhấtCâu 1: Ở cà chua, khi nào cây ra hoa:A. Cây đủ 12 lá. B. Cây đủ 9 lá. C. Cây trên 14 lá D. Cây đủ 14 lá.Câu 2: Gibêrelin có vai trò:A. làm tăng quá trình[r]

2 Đọc thêm

KT 1 TIẾT SINH 11 CƠ BẢN - HỌC KỲ 2

KT 1 TIẾT SINH 11 CƠ BẢN - HỌC KỲ 2

Câu 9: Việc chăm sóc cỏ ở sân bóng đá, người ta đã sử dụng chất nào sau đây để cỏ mọc chậm:A. Chất làm chậm sinh trưởng. B. Xitôkinin.C. Êtilen. D. Axit abxixic.Câu 10: Ở tuyến giáp của nòng nọc, hoocmôn nào giúp nòng nọc biến thành ếch:A. Juvenin. B. Tirôxin. C. Cả A và B D. Exđixơn.Câu 11: Thời gi[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Câu hỏi ôn tập sinh trưởng và phát triển ở thực vật docx

TÀI LIỆU CÂU HỎI ÔN TẬP SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT DOCX

Câu hỏi ôn tập: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật Bài 1: Khái niệm về sinh trưởngK, phát triển, sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật. Lời giải - Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thư[r]

6 Đọc thêm

GA Sinh 6 (09-10)

GA SINH 6 (09-10)

10’- Treo tranh và giới thiệu : Củ hành và tế bào biểu bì vảy hành, quả cà chua và tế bào thòt quả cà chua chín.- Hướng dẫn hs cách vừa quan sát vừa vẽ hình, theo dõi, uốn nắn.- Quan sát, đối chiếu.- Quan sát, vẽ hình.- Vẽ hình vào tập.- Tế bào biểu bì vảy hành.- Tế bào thòt quả cà chua chín.3.Củng[r]

77 Đọc thêm

Tài liệu Chương 3 Sinh trưởng và phát triển (361-400) pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (361-400) PPTX

d/ Tầng sinh bần -> Bần -> Mạch rây sơ cấp -> Mạch rây thứ cấp -> Tầng sinh mạch -> Gỗ thứ cấp -> Gỗ sơ cấp -> Tuỷ. Câu 362: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp? a/ Làm tăng kích thước chiều dài của cây. b/ Diễn ra hoạt động của t[r]

16 Đọc thêm

Bài 34 Sinh học 11 Căn bản

BÀI 34 SINH HỌC 11 CĂN BẢN

Trung Tâm GDTX Dầu Tiếng Tổ: Tự NhiênGV: Nguyễn Phi Trường Môn: Sinh Học 11Ngày soạn:Ngày dạy:Tiết CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬTA. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬTBÀI 34. SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬTI. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Nêu được khái niệm về sing trưởng và phát triển của cơ[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Bài tập sinh trưởng và phát triển ở thực vật doc

TÀI LIỆU BÀI TẬP SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT DOC

Câu 381: Xitôkilin có vai trò: a/ Kích thích nguyên phân phân sinh và phát triển chồi bên, làm tăng sự hoá già của tế bào. b/ Kích thích nguyên phân phân sinh và phát triển chồi bên, làm chậm sự hoá già của tế bào. c/ Kích thích nguyê[r]

44 Đọc thêm

BÀI 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

13BÀI 13 CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

+ Khác nhau:  Chồi lá có mô phân sinh ngọn , phát triển thành cành mang lá.[r]

11 Đọc thêm

Phân loại mô

PHÂN LOẠI MÔ

khác, thường nằm ở phần gốc của mỗi lóng, hoạt động của này giúp cho cây tăng trưởng chiều cao của thân bằng cách tăng độ dài của mỗi lóng (không kể sự sinh trưởng ở ngọn) - sự sinh trưởng này gọi là sinh trưởng lóng, ngoài ra này còn giúp cho thân có khả năng đứng thẳng lại nếu[r]

20 Đọc thêm

Chương 5: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT ppt

CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT PPT

kiện vô trùng thành cây và lấy mẫu- Mẫu cấy: lấy trực tiếp từ cây tươi được xử lý bằng dung dịch sát trùng1.3. Nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy , tế bào1.3.1. Khái niệmKhái niệm: Nhân giống vô tính hoặc công nghệ vi nhân giống được tiến hành trên nguyên tắc cắt, nuôi đoạn thân (có mang ch[r]

66 Đọc thêm

KT 1 TIẾT SINH 11 CƠ BẢN - HỌC KỲ 2

KT 1 TIẾT SINH 11 CƠ BẢN - HỌC KỲ 2

KIỂM TRA 45 PHÚTMÔN SINH HỌC Lớp: 11Khoanh tròn vào đáp án đúng nhấtCâu 1: Ở cà chua, khi nào cây ra hoa:A. Cây đủ 12 lá. B. Cây đủ 9 lá. C. Cây trên 14 lá D. Cây đủ 14 lá.Câu 2: Gibêrelin có vai trò:A. làm tăng quá trình nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài của thân.B. làm tăng số[r]

2 Đọc thêm

BÀI 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

BÀI 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

cànhSinh trưởng sơ cấp của thânLông hútMPS đỉnh rễChóp rễSinh trưởng sơ cấp của rễQuan sát hình vẽ sau:Sinh trưởng sơ cấp của thân, rễ được thực hiện bởi loại phân sinh nào?Sinh trưởng sơ cấp có ở lớp thưc vật nào? 2. Sinh trưởng sơ cấp-Kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấ[r]

29 Đọc thêm

bai 34

BAI 34

Đoạn phim sau nói về quá trình gì ở thực vật ?NỘI DUNG BÀI MỚI I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNGII. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP SINH TRƯỞNG THỨ CẤP 1. Các phân sinh 2. Sinh trưởng sơ cấp 3. Sinh trưởng thứ cấp 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngI. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞN[r]

22 Đọc thêm