ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC TRÊN KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN

Tìm thấy 8,737 tài liệu liên quan tới từ khóa "ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC TRÊN KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN":

 TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC

TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC

định chuẩn và đặc biệt là không gian Hilbert. Theo đó việc mở rộng kết quả của ánhxạ (toán tử) liên tục trong các không gian cụ thể cũng được phát triển thêm một bướcvà đưa ra cho chúng ta nhiều kết quả thú vị.Vậy toán tử tuyến tính liên tục trong các khô[r]

110 Đọc thêm

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC

1. Lý do chọn đề tàiLý thuyết bài toán quy hoạch tuyến tính liên tục (The theory ofcontinuous-time linear programming problem) đã nhận được sự quantâm từ lâu. Tyndall [16] đã nghiên cứu bài toán quy hoạch tuyến tínhvới các ma trận hằng có nguồn gốc từ “bài toán cổ chai” (the ‘bottlenec[r]

50 Đọc thêm

BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận văn, đồ án, giáo trình, chuyên đề, đề tài, Tài liệu miễn phí, Thư viện số, Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, ebo[r]

16 Đọc thêm

ĐỊNH LÍ KREIN RUTMAN VÀ CÁC MỞ RỘNG

ĐỊNH LÍ KREIN RUTMAN VÀ CÁC MỞ RỘNG

1+ : Tập hợp các số thực không âm : Tập hợp các số phứcC[a ,b] : Không gian các hàm liên tục trên [ a, b ] với chuẩn x = sup f (t)a ≤t ≤bX* : Tập các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên không gian XL(X, X) : Không gian các hàm tuyến tính liên tụcL1 ([r]

10 Đọc thêm

tieuluanGTH2

TIEULUANGTH2

Tiểu luận đề cập đến một số kết quả liên quan đến không gian định chuẩn Lp[a,b]

21 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN

Không gian L2.1. Không gian Banach/Một không gian vectơ tuyến tính X trên Cgọi là một không gian đònh chuẩn nếutồn tại ánh xạ ||.|| : X → IR thỏa(i) ||x|| ≥ 0, ∀x ∈ X, ||x|| = 0 ⇔ x = 0,/(ii) ||λx|| = |λ||x||, ∀λ ∈ C, x ∈ X,(iii) ||x + y|| ≤ ||x|| + ||y||, ∀[r]

57 Đọc thêm

TÍNH COMPACT TRONG CÁC KHÔNG GIAN

TÍNH COMPACT TRONG CÁC KHÔNG GIAN

trong không gian định chuẩn. Vì vậy, trong chương này, luận văn sẽ không trìnhbày lại các khái niệm, tính chất liên quan đến tập compact trong không gianđịnh chuẩn, mà thay vào đó luận văn nghiên cứu đặc trưng compact của mộttập trong không gian Banach với cơ sở Schauder, khái n[r]

99 Đọc thêm

TÍNH HỮU HẠN VÀ SỰ THÁC TRIỂN CỦA ÁNH XẠ PHÂN HÌNH VÀO KHÔNG GIAN XẠ ẢNH PHỨC

TÍNH HỮU HẠN VÀ SỰ THÁC TRIỂN CỦA ÁNH XẠ PHÂN HÌNH VÀO KHÔNG GIAN XẠ ẢNH PHỨC

VÀO KHÔNG GIAN XẠ ẢNHMục đích của chương 4 là chứng minh định lý thác triển trong trường hợp số siêuphẳng nhỏ hơn 2n + 1. Như giới thiệu trong phần mở đầu, các tác giả T.V. Tấn, N.T.THằng, Z.H. Tu ... mới chỉ chứng minh được định lý thác triển của ánh xạ chỉnh hìnhqua tập giải tích có[r]

25 Đọc thêm

CẤU TRÚC DN VÀ DNΦ CỦA ĐỐI NGẪU CỦAKHÔNG GIAN MẦM CÁC HÀM CHỈNH HÌN

CẤU TRÚC DN VÀ DNΦ CỦA ĐỐI NGẪU CỦAKHÔNG GIAN MẦM CÁC HÀM CHỈNH HÌN

VậyUE # = UE0 # .(ii) Từ (i) và hệ thức (E, ξ) = F ta có F = U U0 : U ∈ u .Mệnh đề 1.3.3. Giả sử E là không gian véc tơ. Khi đó E # là đầy đốivới σ E # , E - tô pô.Chứng minh. Thật vậy cho {uα }α∈I là dãy suy rộng Cauchy trongE #, σ E #, E. Khi đó { x, uα } là dãy suy rộng Cauchy trong K.Vì K[r]

69 Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật mã hóa mạng lớp vật lý trong hệ thống chuyển tiếp vô tuyến hai chiều

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật mã hóa mạng lớp vật lý trong hệ thống chuyển tiếp vô tuyến hai chiều

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất giải pháp ước lượng tín hiệu có độ phức tạp thấp cho kỹ thuật mã hoá mạng lớp vật lý ánh xạ tuyến tính dựa trên kỹ thuật lượng tử hóa kênh và kết hợp kỹ thuật khử nhiễu nối tiếp SIC cải tiến, trong khi vẫn đảm bảo phẩm chất của hệ thống;

Đọc thêm

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

ξ và q là tùy ý, suy ra X là hyper-19Chương 2Nhúng hyperbolic của không gianphứcTrong chương này, giả sử X là không gian con phức của không gianphức Y . Chúng ta xem xét nhúng hyperbolic của X trong Y được đặctrưng bởi tính compact tương đối trong tô pô compact mở trong khônggian thác triển <[r]

55 Đọc thêm

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU CARISTI ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU CARISTI ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

Định nghĩa 1.1.7. [1] Cho X, Y là hai không gian tô pô. Ánhxạ T : X → Y được gọi là nửa liên tục dưới tại x0 ∈ X nếu mọitập mở G trong Y mà G ∩ T x0 = φ đều tồn tại lân cận U củax0 trong X sao cho T (U ) ∩ G = φ. Nếu ánh xạ T là nửa liêntục dưới tại mọi điểm x ∈ X thì T là nửa <[r]

63 Đọc thêm

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO MỘT SỐ ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRÊN CÁC KHÔNG GIAN KIỂU MÊTRIC VÀ ỨNG DỤNG TT

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO MỘT SỐ ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRÊN CÁC KHÔNG GIAN KIỂU MÊTRIC VÀ ỨNG DỤNG TT

s2 ∈S2được gọi là các phương án quyết định tối ưu (optimal decision rules). ‘Định lý 3.3.5. Cho (S, ≤) là tập sắp thứ tự bộ phận và mêtric riêng p trên S = S1 = S2sao cho (S, p) là không gian mêtric riêng 0-đầy đủ. G là trò chơi với hai người chơi. Giảsử phương án quyết định tối ưu là hàm đơn[r]

27 Đọc thêm

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

d β−θ (µ1 , µ2 ).Định lý 2.1.4 Với K(λ) ≡ K , giả sử rằng các giả thiết (ii) và (iii) của Định lý2.1.3 được giữ lại với f được thay bởi −f và điều chỉnh giả thiết (i) như sau:(id ) tồn tại một lân cận U của µ¯ sao cho với mọi x ∈ K và µ ∈ U , f (·, x, µ) làh.β -giống lõm mạnh trên K .Khi đó, trên U[r]

27 Đọc thêm

Giải bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng

GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG

Giải bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng
Chứng minh công thức De Morgan dạng tổng quát
Chứng minh các mệnh đề tập hợp
Bài tập chương Không gian véc tơ
Bài tập chương Ma trận và ánh xạ tuyến tính
Bài tập chương Định thức và Hệ phương trình ĐSTT

34 Đọc thêm

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

• Mỗi toán tử tuyến tính liên tục A trong không gian Hilbert X xácđịnh theo f (x, y) = (Ax, y) một phiếm hàm song tuyến tính liêntục f (x, y) nghiệm đúng f = A .Ngược lại bất kỳ phiếm hàm song tuyến tính liên tục f (x, y) nàotrên X cũng có thể biểu diễn duy[r]

54 Đọc thêm

BÀI GIẢNG XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ

BÀI GIẢNG XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ

2Nb) Sử dụng phép biến đổi song tuyến tính tìm hàmtruyền của bộ lọc IIR tương ứng.4. Thiết kế bộ lọc IIR từ các bộ lọc thờigian liên tục (tt)Nhận xét:   tan  2ánh xạ trục tần sốvô hạn vào vòngtròn đơn vị hữu hạndẫn đến các tần sốđược ánh xạ khôngtuyến tính -&[r]

28 Đọc thêm

TINH CHINH QUY METRIC VA LUAT FERMAT CHO BAI TOAN TOI UU DA TRI

TINH CHINH QUY METRIC VA LUAT FERMAT CHO BAI TOAN TOI UU DA TRI

chinh quy metric
Tính chính quy mê tric là một trong những tính chất quan
trọng của ánh xạ đa trị, thu hút đượ c sự quan tâm nghiên cứu
của nhiều nhà toán họ c trên thế giới. Hiện nay, kết quả đạt đượ c
theo hướng này là rất ph on g phú và đa dạng.
Tính chín h quy mêtric có nguồn gố c trong Nguyên l[r]

71 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

1. Khoảng cách Định nghĩa: Cho tập hợp X. Ánh xạ được gọi là một metric trên X nếu nó thoả các tiên đề sau:i)  x, y  X  x = y.ii)  x, y  Xiii)  x, y, z  X.Tập X cùng với metric d xác định trên nó được gọi là không gian metric và được kí hiệu (X, d). Định nghĩa: Cho k[r]

10 Đọc thêm