GIAO AN MON HINH HOC 7 - TIET 33 DINH LY PITAGO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN MON HINH HOC 7 - TIET 33 DINH LY PITAGO":

giao an hinh hoc 7 tuan 17

GIAO AN HINH HOC 7 TUAN 17

ả2OGV: Trng Ngc Lu Long Năm học 2010 - 2011Trng THCS Phỳ Tõn Giáo án Đại số 7chất-Học sinh phát biểu định nghĩa: Hai đ-ờng thẳng không có điểm chung thì chúng song song - Dấu hiệu: 1 cặp góc so le trong, 1 cặp góc đồng vị bằng nhau, một cặp góc cùng phía bù nhau.- Học sinh vẽ hình minh hoạ3.[r]

4 Đọc thêm

giao an mon ky thuat lop 5 tieu hoc

GIAO AN MON KY THUAT LOP 5 TIEU HOC

giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 giao an mon ky thuat lop 5 gia[r]

19 Đọc thêm

Giao an Anh 7anh 7- Tiet 33- 41.doc

GIAO AN ANH 7ANH 7 TIET 33 41 DOC

- Ss: Do exercise 6 P. 71- Ss: Practice making suggestion.- Ss: Practice before class. - Ss: Listen and remember.- Ss: Write assigmentsRót kinh nghiÖm: Preparing date: Teaching date:Period 38 :English wr iten test 45 minu tesA / Aims : Students will be able to know how to apply their knowledge to[r]

19 Đọc thêm

Hinh Hoc 7-Tiet 47

HINH HOC 7-TIET 47

=HS: AB = ACChương III:QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC.CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁCTiết 47: QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC ∆ABC có AB = AC ⇔CBˆˆ= GV thực hiện: HOÀNG THẾ NINH – Trường THCS Đặng DungGiáo án HÌNH HỌC 7 =ACGV: Nếu một tam giác có hai góc bằng nha[r]

7 Đọc thêm

DINH LY PITAGO

DINH LY PITAGO

1TIET 37TIET 37..DINH LY PY-TA-GODINH LY PY-TA-GOTIET 37TIET 37..DINH LY PY-TA-GODINH LY PY-TA-GO 2Kiểm tra bài cũ•ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng a•VÏ mét tam gi¸c vu«ng cã c¸c c¹nh gãc vu«ng b»ng 3 cm vµ 4 cm. •§o ®é dµi c¹nh huyÒn a 31/ ĐỊN[r]

17 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ PITAGO-THPT NGÔ MÂY

HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ PITAGO-THPT NGÔ MÂY

1TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Sách giáo khoa, sách bài tập Toán 7 tập 1 của Nhà xuất bản Giáo dục.2. Sách giáo viên Toán 7 tập 1 của Nhà xuất bản Giáo dục.3. Ôn tập và kiểm tra Toán 7 của Nhà xuất bản Đà Nẵng.4. Bồi dưỡng Toán lớp 7 (tập 1) Nhà xuất bản Giáo dục.5. Toán nâ[r]

15 Đọc thêm

Giáo Án Vật Lý 9 Tiết (33-34) potx

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 TIẾT (33-34) POTX

Tiết 33 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: Làm được TN dùng NCVC hoặc NC điện để tạo ra dòng điện cảm ứng . Mô tả cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín bằng NCVC hoặc NCĐ . Sử dụng được đúng 2 thuật ngư mới, đó là dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điệ[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÝ 7 TIẾT 33 (MỚI NHẤT)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÝ 7 TIẾT 33 (MỚI NHẤT)

Hoang mạc Atacama hình thành ven biển , do ảnhhưởng của dòng biển lạnh Pe-ru. Dòng biển lạnh Perurất mạnh chảy sát bờ biển, làm cho hơi nước từ biểnGiáo án Đòa Lí 72đGV: HỒ HẢI LÂMTrửụứng THCS Bng BngNaờm hoùc 2012- 2013vo i qua dũng bin ny gp lnh ngng ng thnhsng mự . Khi khụng khớ vo n t lin ó mt h[r]

3 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 37: Định lí pi-ta-go docx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 7 - TIẾT 37: ĐỊNH LÍ PI-TA-GO DOCX

4cm; BC = 5cm Đo góc BAC = 900  Phát biểu định lý Pitago đảo Định lý Pitago đảo: SGK/130 ABC: BC2 = AB2 + AC2  BAC = 900 3. Luyện tập và củng cố bài học: (10’ – 12’)

7 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN SINH HỌC 12 - BÀI 33: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI

GIÁO ÁN MÔN SINH HỌC 12 - BÀI 33: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI

Giáo án môn Sinh học 12 - Bài 33: Quá trình hình thành loài cung cấp những kiến thức về sự cách li địa lí dẫn đến sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể như thế nào; quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa; sự cách li về tập tính và cách li sinh thái dẫn đến hình thành loài mới.

Đọc thêm

GIAO AN KI THUAT LOP 4 CA NAM

GIAO AN KI THUAT LOP 4 CA NAM

giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop 4 ca nam giao an ki thuat lop[r]

18 Đọc thêm

giáo án hình học 7 tiết 50

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7 TIẾT 50

Giáo án Hình học 7 Trờng THCS Đông Hỉa Quận Hải AnNgày soạn:06/2/2007 Ngày giảng: 10/02/2007Tiết 50: QUan hệ giữa đờng vuông góc và đờng xiên, đờng xiên và hình chiếuI. Mục tiêu: Nắm đợc khái niệm đờng vuông góc, đờng xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài đờng thẳng đến đớng thẳng đó, khái niệm châ[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIET CH 1,2 TOÁN 10

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIET CH 1,2 TOÁN 10

đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2đề kiểm tra 1 tiet ch 1,2[r]

Đọc thêm

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 33 ppt

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 6 - TIẾT 33 PPT

: Tiết 33: SỰ SÔI (tiếp theo). A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nhận biết được hiện tượng và đặc điểm của sự sôi. 2. Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức về sự sôi để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến các đặc điểm của sự sôi. B. CHUẨN BỊ: Cả lớp: Một bộ dụng cụ TN về sự sôi đã làm[r]

5 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT pot

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT POT

Từ một bài toán cụ thể, hình thành phương pháp chứng minh và khẳng định đúng đắn của mệnh đề đảo, HS tự tìm ra cho mình một phương pháp mới để chứng minh hai đường thẳng song song.. - Rè[r]

12 Đọc thêm

TIET 38 DINH LY DAO

TIET 38 DINH LY DAO

Ông là ng ời đã ị chứng minh đ ợc sự tạo thành các đoạn thẳng tỉ lệ định lí Ta lét và các định lí: hai góc đối đỉnh, nh lđị ớ tam giác cân.Talét đo ợc chiều cao của các Kim tự đ tháp bằn[r]

7 Đọc thêm