GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI 2 - TUẦN THỨ 17 - NGUYỄN VĂN THAO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI 2 - TUẦN THỨ 17 - NGUYỄN VĂN THAO":

Tài liệu Tuần 17/thứ 2

TÀI LIỆU TUẦN 17/THỨ 2

Tuần 17 Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2007. ( Nghỉ tết- Dạy bù các ngày)Tiết 1: Chàocờ: $17: Tập trungTiết 2: t ập đọc : $ 33: Rất nhiều mặt trăngI) Mục tiêu:- Đọc trôi chảy, lu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn - Giọng nhẹ nhàng chậm rãi, đọc phân biệt lời ngời dẫn c[r]

8 Đọc thêm

Các thuật toán khử mặt khuất

CÁC THUẬT TOÁN KHỬ MẶT KHUẤT

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

33 Đọc thêm

Bài giảng Tuần 17/thứ 5

BÀI GIẢNG TUẦN 17/THỨ 5

Thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2007Tiết 1: Thể dục $ 34: Đi nhanh chuyển sang chạyTrò chơi "Nhảy lớt sóng"I. Mục tiêu:- Ôn tập hpj hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ t-ơng đối chính xác.- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác.- Trò chơi "Nhảy[r]

7 Đọc thêm

KT ho sơ 10

KT HO SƠ 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc---------------------------------BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ, GIÁO ÁNTỔ: SỬ -GDCD - THẾ DỤCHôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 3 tháng 11 năm 2010 Tại Trường THCS - Thị Trấn Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế.1. Thầy: Huỳnh Văn Quý Chức vụ:[r]

3 Đọc thêm

Cách mạng dân tộc thực chất của một huyền thoại dân tộc

CÁCH MẠNG DÂN TỘC THỰC CHẤT CỦA MỘT HUYỀN THOẠI DÂN TỘC

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành sử học tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành sử học

10 Đọc thêm

Bài giảng thao tác với hệ thống unix

BÀI GIẢNG THAO TÁC VỚI HỆ THỐNG UNIX

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

27 Đọc thêm

Các lệnh quản lý thiết bị ngoại vi unix

CÁC LỆNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ NGOẠI VI UNIX

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

4 Đọc thêm

Quản lý tài khoản người dùng UNIX

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG UNIX

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

18 Đọc thêm

Biến đổi tọa độ quan sát trong đồ họa 3d

BIẾN ĐỔI TỌA ĐỘ QUAN SÁT TRONG ĐỒ HỌA 3D

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

11 Đọc thêm

Các thuật toán chiếu sáng đồ họa 3d

CÁC THUẬT TOÁN CHIẾU SÁNG ĐỒ HỌA 3D

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

8 Đọc thêm

Các thuật toán vẽ đường thẳng

CÁC THUẬT TOÁN VẼ ĐƯỜNG THẲNG

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

22 Đọc thêm

Bài giảng tổng quan về xpath

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ XPATH

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

18 Đọc thêm

Bổ túc toán rời rạc

BỔ TÚC TOÁN RỜI RẠC

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

9 Đọc thêm

Một số hàm thông dụng trong excel

MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

24 Đọc thêm

Giới thiệu khái quát về exel

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ EXEL

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

12 Đọc thêm

Tài liệu về Đồ thị trong excel

TÀI LIỆU VỀ ĐỒ THỊ TRONG EXCEL

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

18 Đọc thêm

Định dạng XML dùng bảng định kiểu

ĐỊNH DẠNG XML DÙNG BẢNG ĐỊNH KIỂU

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

12 Đọc thêm

Các ứng dụng đọc tin nhanh rss

CÁC ỨNG DỤNG ĐỌC TIN NHANH RSS

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

12 Đọc thêm

Bài giảng tổng quan về CSS

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN VỀ CSS

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

31 Đọc thêm

Thuật toán Đồ họa 3d mặt cong

THUẬT TOÁN ĐỒ HỌA 3D MẶT CONG

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

2 Đọc thêm