ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA PIZZA HUT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA PIZZA HUT":

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM

Lợi ích của nhượng quyền thương mại ..................................................... 124Hạn chế của nhượng quyền thương mại ................................................... 18II. Phát triển nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm ................ 211Đặc điểm ngành kinh doanh thực phẩm .................................................... 212Quy trình nhượng quyền kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm ................ 253Quy trình nhận quyền kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm..................... 35Chƣơng II: Thực trạng nhƣợng quyền thƣơng mại trong lĩnh vực thực phẩmtại Việt Nam ......................................................................................................... 40I. Cơ sở pháp lý cho hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thựcphẩm tại Việt Nam ............................................................................................ 401Cơ sở pháp lý điều tiết hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam402
Xem thêm

10 Đọc thêm

MẪU SOẠN THẢO ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

MẪU SOẠN THẢO ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

HỢP ĐỒNG NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠITS LS Lê Nết, LS Vũ Thanh Minh, LCT Lawyers (www.lctlawyers.com)1. Khái niệmKhi cân nhắc xem nên khởi sự một doanh nghiệp của riêng mình như thế nào, cóthể lựa chọn giữa việc bắt đầu khởi nghiệp từ con số không, mua một doanhnghiệp đã có sẵn, hay tìm kiếm một cơ hội kinh doanh với nhượng quyền thươngmại (franchising).Một thí dụ là hệ thống Nhà hàng Phở 24 của Công ty Cổ phần Nam An. Công tyNam An là chủ một số nhà hàng Phở 24 rất thành công. Thành công đó thể hiện ởcông thức nấu phở, cách thức phục vụ, trang trí v.v. và cuối cùng là mang lại giátrị cho thương hiệu Phở 24. Các doanh nghiệp khác muốn thành công như Phở 24,họ có thể ký hợp đồng nhượng quyền thương mại và trở thành bên nhận quyền(franchisee). Công ty Nam An, với tư cách là bên nhượng quyền - franchisor, sẽyêu cầu bên nhận quyền đầu tư xây dựng nhà hàng, tuân thủ các công thức nấuphở, cách thức phục vụ, trang trí của Nam An. Để đóng dấu chất lượng cho nhàhàng của bên nhận quyền đối với khách hàng, bên nhận quyền được sử dụng nhãnhiệu Phở 24 cho cửa hàng của mình. Đối với khách hàng, các cửa hàng Phở 24 cócùng một chất lượng, giá cả và hình ảnh (image), mặc dù chủ các cửa hàng đó làkhác nhau.Hiện có rất nhiều công ty đang hoạt động theo nhượng quyền thương mại, baogồm hầu như tất cả mọi ngành kinh doanh đã có, từ những nhãn hiệu nổi tiếng nhưMcDonald's, Holiday Inn, Trung Nguyên hay Phở 24 cho đến các nhượng quyềnthương mại mang tính địa phương nhỏ hơn. Vậy nhượng quyền thương mại là gì?Nhượng quyền thương mại được quy định tại § 284 LTM, Nghị định 35/2006/NĐCP ngày 31/03/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạtđộng nhượng quyền thương mại và Thông Tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.Theo § 284 LTM, quyền thương mại (franchise) bao gồm quyền sở hữu trí tuệ vàcác trợ giúp kỹ thuật có liên quan. Định nghĩa này tương đồng với quy định củaLiên minh Châu Âu. Theo Regulation 4087/88 [1988] OJ L359/46 (Block
Xem thêm

24 Đọc thêm

 HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

định 11 nói trên, nhượng quyền thương mại đương nhiên được coi là một dạng của hoạtđộng chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, nhượng quyền thương mại với những đặc điểmriêng biệt được phân tích ở trên thì không thể xếp nó thuộc về hoạt động chuyển giaocông nghệ. Sự khiên cưỡng trong quy định của pháp luật thực định đã đưa đến nhữngđiểm bất hợp lý so với thực tế và bản chất của hoạt động nhượng quyền thương mại.Thứ nhất, theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 11 thì “Bên nhận có quyền cải tiến, phát triểncông nghệ được chuyển giao mà không phải thông báo cho Bên giao biết, trừ trườnghợp trong hợp đồng chuyển giao công nghệ các Bên có thỏa thuận khác”[14]. Đối vớihoạt động chuyển giao công nghệ thì quy định này là rất hợp lý và tiến bộ, nó phù hợpvới xu hướng chung của thế giới trong việc khuyến khích phát triển công nghệ. Songnếu áp dụng điều này cho nhượng quyền thương mại thì lại hoàn toàn mâu thuẫn vớibản chất của nhượng quyền thương mại. Cần thấy rằng, cái mà nhượng quyền thươngmại mang lại cho các bên là việc tiêu thụ tốt nhất các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ dướicùng một tên thương mại của Bên nhượng quyền và theo một tiêu chuẩn chung về chấtlượng sản phẩm, dịch vụ. Đấy là lợi ích và cũng là yêu cầu của nhượng quyền thươngmại. Do đó, trong nhượng quyền thương mại, cả hai bên nhượng quyền và nhận quyềnphải sản xuất – kinh doanh với cùng một trình độ, tiêu chuẩn về công nghệ. Việc chophép Bên nhận quyền tự mình phát triển công nghệ sẽ phá vỡ sự thống nhất đó, lúc đódĩ nhiên hoạt động nhượng quyền thương mại không còn là chính nó nữa.Thứ hai, về thời hạn của hợp đồng chuyển giao công nghệ, Điều 15 Nghị định 11 quyđịnh:“Thời hạn của hợp đồng do các Bên thoả thuận theo yêu cầu và nội dung côngnghệ được chuyển giao, nhưng không quá 07 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệulực”(khoản 1). Còn Khoản 2 cho phép một thời hạn dài hơn đối với một số trường hợpđặc biệt, nhưng cũng không được quá 10 năm. Nếu xem xét đối với các hoạt chuyểngiao công nghệ thì việc ấn định một thời hạn như vậy cũng là hợp lý. Tuy nhiên, nếu ápHợp đồng nhượng quyền thương mại  
Xem thêm

40 Đọc thêm

bảo vệ thương hiệu ở việt nam nhượng quyền thương hiệu

BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU Ở VIỆT NAM NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Thông tin về nhượng quyền thương hiệu và bảo hộ thương hiệu ở Việt Nam.Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây, Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.
Xem thêm

3 Đọc thêm

LUẬN VĂN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CO.OP MART

LUẬN VĂN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CO.OP MART

việc phát triển.Mục tiêu chuyển đổi từ cửa hàng tạp hóa truyền thống đang hoạt động thànhchuỗi cửa hàng tiện lợi (pilot) nhằm tiết giảm tối đa chi phí hoạt động đã gây không ítkhó khăn trong việc thỏa thuận về nguồn hàng, chủng loại hàng, giá cả và chiết khấu.Vì nhiều lí do, thực tế, hệ thống phân phối gián tiếp (kênh phân phối truyền thống)đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhất là trong ngành hàng thực phẩm (Food&Beverages) và tiêu dùng nhanh (FMCGs). Bằng cách này hay cách khác, tất cả đềuđi vào hình thức phân phối chiều sâu, rộng và hỗn hợp theo đặc thù hệ thống phânphối, thống lónh huyết mạch thò trường. Kênh phân phối truyền thống chiếm khoảng90% doanh số của thò trường bán lẻ Việt Nam, kênh phân phối hiện đại (siêu thò,trung tâm thương mại) chỉ giữ 10% mức luân chuyển hàng hóa của cả nước.Như vậy, việc không chủ động được nguồn hàng của G7Mart không lấy gì làmkhó hiểu. Các nhà sản xuất đã xây dựng hệ thống phân phối của chính mình hàngchục năm, hầu hết đã có nhà phân phối riêng với những điều khoản thỏa thuận về tồnkho, chiết khấu, doanh số… mà muốn đạt được nó là không đơn giản chút nào. Nỗ lựccủa G7Mart trong việc đàm phán với các đại gia sản xuất và phân phối hàng tiêudùng của Việt Nam là cuộc chiến cân não mà G7Mart đã, đang và sẽ phải đối mặt.Đối tác kỹ tính, những tiêu chuẩn gia nhập hệ thống của G7Mart khá khắt khe khiquy đònh: cửa hàng ở mặt tiền đường trên 4m, dài 8m trở lên; đang hoạt động, códoanh thu cao 5-10 triệu/ ngày; mới xây dựng hoặc đã xây dựng dưới 10 năm; quyềnsở hữu của chủ cửa hàng hoặc thuê dài hạn; ở khu vực trung tâm dân cư mới, khuđông dân cư; ở ngay trục lộ chính của các ngã ba, ngã tư đường nội bộ các khu dâncư; gần bệnh viện, bến xe, gần chợ; gần khu công nghiệp, ký túc xá… Thông thường,các chủ cửa hàng tạp hóa cũng là chủ mặt bằng, và họ rất muốn có quyền tự chủtrong kinh doanh. Nếu gia nhập hệ thống G7Mart, với những quy đònh ràng buộc chặtchẽ trong hợp đồng hợp tác sẽ gây khó khăn trong vấn đề điều hành và quản lý củahọ. Riêng tiêu chí chọn lựa cửa hàng “có doanh thu cao 5-10 triệu/ ngày” khả dó đãkhó thuyết phục chủ cửa hàng, khi với với doanh số đó, lợi nhuận bán hàng trung bình10% thì vấn đề nâng cấp và trang trí cửa hàng không là bài toán khó. Việc trang bòmáy tính tiền khi các chủ cửa hàng chỉ quen với việc tính nhẩm hoặc ghi chép sổ sách
Xem thêm

40 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà NộiĐiện thoại: 0243.7731469E-mail: vanphongbomonltm@yahoo.comGiờ làm việc 8h00 - 16h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngàynghỉ lễ).2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT- Luật thương mại Việt Nam (module 1 - CNBB-12)- Luật thương mại Việt Nam (module 2 - CNBB-13)3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌCBên cạnh những nội dung cơ bản về hoạt động thương mạiđược cung cấp trong môn học bắt buộc là luật thương mại, môn họchợp đồng trong hoạt động thương mại cung cấp cho người họcnhững hiểu biết căn bản về các loại hợp đồng thương mại trênphương diện lí luận và thực tiễn áp dụng, gồm có: Hợp đồng muabán hàng hoá qua sở giao dịch, hợp đồng mua bán doanh nghiệp,hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, hợp đồng dịch vụ pháp lí, hợp4đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng thành lập công ti, hợpđồng hợp tác kinh doanh.4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌCVấn đề 1. Tổng quan pháp luật về hợp đồng thương mại và phápluật về hợp đồng thương mại1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng thương mại1.2. Pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại1.2.1. Khái quát về sự thống nhất pháp luật về hợp đồng trong phápluật Việt Nam1.2.2. Pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại1.2.2.1. Chủ thể và đại diện giao kết hợp đồng thương mại
Xem thêm

35 Đọc thêm

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI HOA KỲ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI HOA KỲ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

bảo vệ phạm vi rộng lớn các tập quán. Ở cả bang Nebraska và New Jersey vàcác bang khác, bên nhượng quyền sẽ bị coi là vi phạm nếu trực tiếp hay giántiếp cấm quyền của bên nhận chuyển nhượng. Ở hầu hết các bang, mức bồithường đối với việc vi phạm quyền của bên nhận chuyển nhượng tương tựnhư mức bồi thường đối với các hành vi bị cấm đối với bên nhượng quyền.Trong số 8 bang có đạo luật nhượng quyền chung bao gồm một quy định vềquyền thì 6 bang cho phép bên nhận quyền kiện đòi bồi thường, đòi tiền bồithường thiệt hại, đòi phí luật sư một cách hợp lý và các loại chi phí khác.Trong hợp đồng NQTM, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợpđồng là những điều khoản vô cùng quan trọng và có thể nói rằng những điềukhoản này chiếm phần lớn nội dung của một hợp đồng NQTM. Theo một hợpđồng NQTM thông thường, một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bênđược thể hiện, nhưng không hạn chế, trong các điều khoản sau:Nghĩa vụ của bên nhượng quyền: Cho phép bên nhận quyền sử dụngthương hiệu, biểu tượng…; Đào tạo huấn luyện (điều hành, hoạt động vànhững việc khác); Thời gian dự kiến khai trương; Cho phép bên nhận quyềnđiều hành kinh doanh; Cẩm nang hoạt động; Quảng cáo và khuyến mãi; Cẩm16nang huấn luyện đào tạo; Hỗ trợ kinh doanh; Tư vấn; Cung cấp nguyên vậtliệu; Không phân biệt, kỳ thị giữa các đối tác nhận quyền; Bồi thường; Bảohiểm; Trợ giúp/ủng hộ và thông tin; Bảo vệ tên thương hiệu/uy tín; Các dịchvụ bổ sung.Nghĩa vụ của bên nhận quyền: Bắt đầu kinh doanh; Cam kết đối vớiviệc kinh doanh; Huấn luyện đào tạo; Chi phí huấn luyện; Tuyển dụng nhânviên; Tuân thủ phương thức kinh doanh; Khuyến mãi; Thanh toán; Vị trí kinhdoanh, độc quyền khu vực; Bảo vệ tên thương hiệu/uy tín; Bí mật thông tin;Xin giấy phép kinh doanh; Hợp tác; Báo cáo; Kế toán; Kiểm toán; Điềutra/thanh tra; Thông báo vi phạm; Bảo vệ uy tín; Các đối thủ cạnh tranh; Hạnh
Xem thêm

26 Đọc thêm

Cách thâm nhập thị trường quốc tế của một sản phẩm cụ thể

CÁCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA MỘT SẢN PHẨM CỤ THỂ

cách thâm nhập thị trường quốc tế của một sản phẩm cụ thể Bài tập học kỳ Tổng quan về kinh doanh quốc tế Chuyên mục Bài tập học kỳ, Tổng quan về kinh doanh quốc tế Một công ty hay tập đoàn khi sản xuất ra một sản phẩm bất kì đều có tham vọng đưa sản phẩm đó chinh phục thị trường thế giới. Trên thực tế, đã có rất nhiều sản phẩm đã và đang thâm nhập thị trường quốc tế thành công với nhiều phương thức đa dạng khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn, em xin chọn đề tài “Hãy nêu ví dụ về cách thâm nhập thị trường quốc tế của một sản phẩm cụ thể mà anh chị biết. Phân tích cách thâm nhập đó” với ví dụ là sản phẩm thức ăn nhanh của McDonald’s. NỘI DUNG I. Khái quát về phương thức thâm nhập thị trường quốc tế Khi một công ty quyết định hoạt động kinh doanh ở nước ngoài thì lãnh đạo công ty phải chọn lựa một cấu trúc tổ chức thích hợp để hoạt động trong các thị trường đó. Có những phương pháp khác nhau để bước vào một thị trường nước ngoài, và mỗi phương pháp tiêu biểu cho mức độ dấn sâu vào thị trường quốc tế. Công ty có thể lựa chọn các phương pháp sau đây: xuất khẩu (gián tiếp và trực tiếp); nhượng quyền thương mại, mua bán giấy phép; liên doanh; đầu tư trực tiếp. Xuất khẩu được chia làm xuất khẩu trực tiếp (có sự tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất và khách hàng) và xuất khẩu gián tiếp (không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người mua và doanh nghiệp sản xuất trong nước). Đây là phương thức đơn giản nhất để thâm nhập vào thị trường kinh doanh quốc tế. Nhượng quyền thương mại là mối quan hệ theo hợp đồng giữa bên giao và bên nhận quyền, theo đó bên giao đề xuất hoặc phải duy trì sự quan tâm liên tục tới doanh nghiệp của bên nhận về bí quyết kinh doanh, đào tạo nhân viên; bên nhận hoạt động dưới nhãn hiệu hàng hóa, phương thức, phương pháp kinh doanh do bên giao sở hữu hoặc kiểm soát; đồng thời đang hoặc sẽ tiến hành đầu tư đáng kể vốn vào doanh nghiệp bằng các nguồn lực của mình (Theo Hiệp hôi nhượng quyền kinh doanh Quốc tế). Bán giấy phép là một hoạt động mà theo đó, bên mua được quyền sở hữu giấy phép kinh doanh đối với một mặt hàng nhất định của bên bán trong một khoảng thời gian nhất định, phù hợp với những doanh nghiệp sản xuất và chế tạo. Liên doanh là hình thức góp vốn chung với đối tác nước ngoài để xây dựng xí nghiệp tại nước sở tại mà hai bên cùng sở hữu và điều hành. Các nước đang phát triển thường thiếu vốn, công nghệ và năng lực quản lý, cho nên đều có chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư trực tiếp là hình thức một doanh nghiệp hình thành một cơ sở mới, một công ty con ở thị trường nước ngoài thông qua việc bỏ vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới hoặc mua lại các doanh nghiệp có sẵn trên thị trường nội địa hoặc chuyển liên doanh. Các phương thức trên đều có những thế mạnh và hạn chế riêng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự vận dụng phù hợp, linh hoạt trong từng giai đoạn phát triển. II. Phân tích cách thâm nhập thị trường quốc tế của sản phẩm đồ ăn nhanh của McDonald’s McDonald’s là một tập đoàn kinh doanh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh với khoảng 34000 nhà hàng tại 118 quốc gia, phục vụ 43 triệu lượt khách mỗi ngày dưới thương hiệu riêng của mình; và thật hiếm có thương hiệu nào thành công trong việc thâm nhập nhiều và nhanh chóng các thị trường nước ngoài như McDonald’s. Để làm được điều này, các nhà sản xuất của McDonald’s đã sử dụng triệt để phương thức nhượng quyền thương mại đối với sản phẩm thức ăn nhanh của mình để lần lượt chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới. Sau đây, bài viết xin trình bày về những bước mà McDonald’s đã tiến hành trong hoạt động nhượng quyền thương mại. 1. Nghiên cứu thị trường Khi thâm nhập vào một thị trường mới, những nghiên cứu thị trường sâu sắc và bài bản sẽ giúp công ty tiếp cận tốt hơn với nhu cầu, thị hiếu khách hàng. Có thể lấy câu chuyện của McDonald’s khi thâm nhập thị trường Trung Quốc là một ví dụ. Tham vọng của McDonald’s khi bước vào Trung Quốc là kinh doanh khoai tây chiên và bánh khoai tây làm từ những củ khoai tây trồng ngay tại Trung Quốc, và kết quả của nghiên cứu thị trường giúp tập đoàn trên tìm ra loại khoai tây Xia Bodi trồng tại Inner Mongolia Xilinhot có thể đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng, từ đó giải quyết tốt về khâu nguyên liệu đầu vào. Nghiên cứu thị trường không chỉ giúp McDonald’s tìm kiếm những miền đất tiềm năng và cơ hội nhượng quyền lớn, mà còn giúp tìm ra giải pháp để sản phẩm thích nghi với văn hóa, xã hội tại thị trường mới. Ví dụ điển hình là tại chiến lược tấn công vào thị tường châu Á; tại Nhật, món bánh sandwich kẹp tôm hay burger nhân bò kèm sốt teriyaki phổ biến trong ẩm thực Nhật đã chấm dứt quãng thời gian sụt giảm doanh thu khá dài tại Nhật; tại một số thị trường khác như Hồng Kông, Singapore.. nhanh chóng bị chinh phục với những “cơn sốt” về bánh mì tẩm vừng của McDonald’s thay vì bánh hạt gạo.. Với những thị trường mà thịt bò trở thành thứ cấm kị như Ấn Độ, McDanald’s sẵn sàng đổi mới để tung ra những món mới từ thịt lợn, thịt gà, cá; thậm chí là món chay. Có thể nói, việc phân tích thị trường giúp McDonald’s tạo được lợi thế đáng kể trong việc thâm nhập thị trường. 2. Huấn luyện chất lượng quốc tế dành cho bên nhận quyền thương mại McDonald’s đặc biệt chú trọng tới thiết kế và mở các khóa huấn luyện tiêu chuẩn quốc tế dành cho các franchisee, nhằm đảm bảo bên nhận quyền thương mại nắm bắt và hiểu rõ các quy trình, tiêu chuẩn cần có của một cửa hàng McDonald’s, bí quyết kinh doanh cũng như cách điều hành, quản li, phục vụ tại một cửa hàng McDonald’s. Khóa huấn luyện tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như quant lí hệ thống, nhà hàng; quản trị kinh doanh; chuẩn bị cho nhượng quyền và sở hữu. Các khóa huấn luyện quy củ và cũng rất khắt khe này nhằm chuẩn hóa chất lượng quản lí cũng như thương hiệu của McDonald’s trên toàn thế giới. 3. Quản lí các nhà hàng nhượng quyền của McDonald’s 3.1. Quản lí tài chính Quản lí về mặt tài chính là yếu tố thiết yếu để đảm bảo sự thỏa thuận về mặt lợi ích giữa hai bên; bao gồm tiền đặt cọc nhà hàng ban đầu và chi phí cho việc duy trì nhà hàng nhượng quyền (chi phí dịch vụ, chi phí cho thuê) 3.2. Quản lí chất lượng Đây là khâu quản lí quan trọng nhất đảm bảo cho việc thâm nhập thị trường có hiệu quả hay không. McDonald’s đặc biệt chú trọng tới tiêu chuẩn nghiêm ngặt dành cho những nhà cung ứng nguyên vật liệu đầu vào do mối gắn kết hai chiều chặt chẽ với các nhà cung ứng. McDonald’s đã thiết lập hàng trăm tiêu chuẩn về chấy lượng cho sản phẩm tại cửa hàng nhận quyền như về thực phẩm, về quy định khẩu phần ăn..Các cửa hàng của McDonald’s luôn giống nhau về thực đơn, cách bài trí và phục vụ đồng bộ với toàn hệ thống. Từ đó, mối quan hệ luôn được xây dựng vững chắc giữa nhà cung ứng, McDonald’s và bên nhận quyền. Chính từ mối liên hệ mật thiết ấy mà McDonald’s có điều kiện để giám sát, kiểm tra chất lượng đối với các sản phẩm của mình rất chặt chẽ. Thông thường sản phẩm của McDonald’s trước khi ra đem bán phải trải qua 19 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng. Đối với nhà cung ứng là “ít nhất hai lần một năm, những nhà cung cấp lớn thậm chí còn bị kiểm tra 2 tuần một lần chưa kể những cuộc kiểm tra bất ngờ” – theo ông Keith Kenny, bộ phận giám định chất lượng của công ty. Một khâu không thể thiếu là kiểm tra chất lượng từ phía khách hàng, thông qua đó có những biện pháp đơn giản hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và phục vụ khách hàng tốt hơn. 4. Kết hợp linh hoạt nhiều hình thức nhượng quyền và các phương thức khác Với một số thị trường đặc biệt, cách thâm nhập của McDonald cũng rất mềm dẻo và linh hoạt. Trong kinh doanh nói chung và kinh doanh đồ ăn nhanh nói riêng, yếu tố chủ đạo quyết định cơ hội thành công là lợi thế về mặt vị trí, và điều thú vị là bất động sản lại là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của McDonald’s. Tại Trung Quốc, chiến lược bất động sản là bán lại toàn bộ những cửa hàng và mặt bằng đã kinh doanh tốt cho người mua quyền thương mại cá nhân, thay vì cho thuê như ở thị trường nội địa. Với một số thị trường khác tại châu Á, chiến lược bất động sản cũng có sự thay đổi phù hợp. Đặc biệt, tại Ấn Độ và Trung Quốc, tập đoàn này còn có hệ thống nhà hàng McExpress tại những trạm nhiên liệu có vị trí thuận lợi. Cụ thể, McDonald’s liên kết với Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (SINOPEC) và 3 tập đoàn năng lượng lớn khác của Ấn Độ để được quyền chọn mở nhà hàng tại những địa điểm đẹp nhất trong tổng số gần 100.000 trạm nhiên liệu của họ ở 2 quốc gia này. Đây là cách để McDonald’s tạo ra thói quen mua thức ăn nhanh ngay xe hơi (drivethru) cho người tiêu dùng nơi đây, để rồi sau đó đã khiến cho Yum Brands cũng phải “bắt chước” để tránh bị giành mất thị trường ngay trên “sân nhà”. Bên cạnh đó, McDonald’s cũng linh hoạt sử dụng hình thức nhượng toàn quyền và nhượng quyền lại cho các doanh nghiệp độc lập khác để họ đóng vai trò là một nhà nhượng quyền địa phương. Hình thức thứ 2 được McDonald’s hoạt động rất hiệu quả tại Nhật Bản. Ngoài mô hình nhượng quyền thương mại, McDonald’s cũng phát triển mô hình cấp phép kinh doanh (Licensing) ở nhiều tỉnh khác để nhanh chóng mở rộng hệ thống. Tại những tỉnh công ty không có khả năng tiếp cận, McDonald’s tìm những đối tác có tiềm năng tài chính mạnh mẽ để cấp phép phát triển (Developmental lisence). Hiện nay tại Trung Quốc có 7 đối tác được cấp phép, đó mới là một tỷ lệ thấp, nhưng McDonald’s thừa hiểu rằng tốc độ phát triển của chiến lược nhượng quyền thương mại phụ thuộc phần lớn vào việc tìm đúng đối tác, và điều này sẽ trở thành đòn bẩy cho sự thâm nhập vào những thị trường đó trong tương lai của McDonald’s. KẾT LUẬN Là một thương hiệu có thể nói là “sinh sau đẻ muộn” với nhiều thương hiệu nổi tiếng hiện nay, song những gì mà McDonald’s trong việc thâm nhập thị trường quốc tế khiến những bậc “đàn anh” cũng phải kiêng dè khi cạnh tranh. Việc tiếp tục đứng trong top 10 global franchises và vượt mặt KFC hay Pizza Huts là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Từ việc phân tích phương thức thâm nhập thị trường quốc tế qua một ví dụ cụ thể, chúng ta có thể hiểu rõ hơn vai trò của quá trình thâm nhập thị trường quốc tế cũng như các biểu hiện cụ thể của mỗi phương thức thâm nhập nhất định.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Nhượng quyền thương mại

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại (NQTM) là hoạt động kinh doanh phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, với đà tăng trưởng trên 20%năm như hiện nay rất có tiềm năng để trở thành thị trường hấp dẫn cho NQTM, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì số lượng hệ thống nhượng quyền chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa. Để có thể hội nhập thành công cũng như phát triển kinh tế đất nước thì một điều kiện tiên quyết là các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu, nghiên cứu các thuận lợi và thách thức của loại hình kinh doanh đặc thù này trước khi quyết định kí kết hợp đồng để tham gia mô hình kinh doanh này. Hợp đồng NQTM chính là hình thức pháp lý thực hiện hoạt động NQTM và là căn cứ pháp luật quan trọng nhất cho sự hợp tác kinh doanh của hai bên từ đó làm cơ sở phát sinh quyền và nghĩa vụ, đồng thời giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra. Mặc dù đã có các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động NQTM nhưng trong thực tiễn thực hiện vẫn còn có nhiều khó khăn, chồng chéo và thiếu tính chặt chẽ trong các quy định pháp luật. Vì vậy, em xin lựa chọn đề tài: “ Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại”.
Xem thêm

6 Đọc thêm

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Bên nhận quyền buộc phải tuân thủ những chỉ dẫn đã nêu trong hợp đồng.Thứ tư, Bên nhận quyền có thể gặp những rủi ro nếu Bên nhượng quyềnkhông thực hiện đúng với cam kết hỗ trợ kinh doanh trong hợp đồng nhượngquyền. Điều này sẽ gây khó khăn cho Bên nhận quyền trong quá trình kinh doanhnhất là đối với những doanh nghiệp còn thiếu vốn, công nghệ, thiếu kinh nghiệm.15.2. Đối với Bên bán- Bên nhượng quyền1.5.2.1. Lợi íchTrong hoạt động nhượng quyền thương mại, Bên bán- Bên nhượng quyềncũng thu được rất nhiều lợi ích:Đầu tiên, nhượng quyền thương mại cho phép Bên nhượng quyền có thểxâm nhập thị trường nhanh chóng với rủi ro thấp. Với một hệ thống nhượngquyền được nhân rộng, thương hiệu của Bên nhượng quyền sẽ dễ dàng tiếp cận vàthuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của họ hơn. Sản phẩm, nhãn hiệu,cửa hàng của cùng mang thương hiệu của Bên bán xuất hiện với tần suất lớn trên thịtrường cũng là một các rất tốt quảng cáo cho sản phẩm của cả hệ thống. Ngoài ra,doanh nghiệp nhượng quyền còn được chia sẻ rủi ro khi mở rộng thị trường bằngcác Bên nhượng quyền thứ cấp khác và các Bên nhận quyền bởi các Bên đó hoạtđộng bằng chính nguồn vốn của mình. Hơn nữa, các Bên nhận quyền ở địa phươngsẽ có kinh nghiệm và am hiểu hơn về thị trường địa phương đó.Thứ hai, Bên nhượng quyền có thể thu được một khoảng lợi nhuận lớnhơn khi cho phép các doanh nghiệp khác tham gia vào hệ thống nhượng quyềncủa mình. Bên nhượng quyền có thể thu từ các nguồn như: phí nhượng quyền banđầu, phí hàng tháng hoặc hàng năm mà các Bên nhận quyền phải đóng góp, doanhthu từ việc bán các nguyên liệu đặc thù,…Thứ ba, Bên nhượng quyền có thể tiết kiệm nguồn lực hơn nhờ lợi thếkinh tế theo quy mô. Các chi phí như quảng cáo, PR, … cho sản phẩm sẽ giảm rấtnhiều khi những chi phí này được chia nhỏ cho nhiều doanh nghiệp nhận quyềnthông qua phí nghĩa vụ hàng tháng, hoặc hàng năm mà Bên nhận phải trả. Những
Xem thêm

81 Đọc thêm

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

KINH TẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Nhượng quyền thương mạiFranchisin là mô hình kinh doanh có lịch sử phát triển lâu đời tại các quốc gia phát triển và đã chứng minh được tính hiệu quả kinh tế trên khắp thế giới. Hiện tại, việc áp dụng mô hình kinh doanh mới này được coi như một quy luật tự nhiên của quá trình mở cửa và đổi mới nền kinh tế nước ta. Khi một người Việt Nam có thể thưởng thức cùng một loại bánh MC Donald’s, KFC, trà Dilmahs,… như hầu hết mọi người ở châu Âu, Mĩ, Nhật…mà chất lượng, mùi vị không có sự khác biệt thì chứng tỏ sự hiện diện của công nghệ nhượng quyền thương hiệu đã có ở VN. Theo đánh giá của hội đồng nhượng quyền quốc tế ( WFC) , hiện nay ở VN có khoảng 70 hệ thống nhượng quyền hoạt động do cả doanh nghiệp trong và ngoài nước tiến hành với các tên tuổi đã trở nên quen thuộc như: café Trung Nguyên, phở 24, kinh đô,...
Xem thêm

9 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh phổ biến trên thế giới. TạiViệt Nam, hình thức này ngày càng phát triển, với hơn 75 mạng lưới nhượng quyềnvà hơn 120 doanh nghiệp hoạt động. Với tầm ảnh hưởng đó, pháp luật Việt Namhiện nay đã có nhiều văn bản quy định về nhượng quyền thương mại, tuy nhiên,những văn bản đó đã phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn hay chưa vẫn còn cần đượcthảo luận. Đặc biệt, hợp đồng nhượng quyền thương mại vẫn còn là một vấn đềpháp lí cần nghiên cứu kĩ. Vì vậy, trong bài tập lớn học kì, em đã chọn đề tài số 06“Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại”.II. NỘI DUNG1. Khái quát chung về hợp đồng nhượng quyền thương mại1.1. Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mạiKhái niệm nhượng quyền thương mại hay Franchise về bản chất là một phươngthức kinh doanh trong đó có thỏa thuận của hai bên (Bên nhượng quyền – Bên nhậnquyền) chuyển giao mô hình kinh doanh gắn liền với các đối tượng sở hữu trí tuệtrên cơ sở hợp đồng nhượng quyền thương mại.“Hợp đồng nhượng quyền thương mại là sự thỏa thuận của các bên trong quan hệnhượng quyền thương mại làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụcủa các bên trong hoạt động nhượng quyền, bao gồm nhưng không giới hạn cácthỏa thuận về sự chuyển giao các yếu tố của quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trítuệ từ bên nhượng quyền sang bên nhận quyền nhằm khai thác thu lợi nhuận; sự hỗtrợ của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền trong suốt quá trình thực hiệnhợp đồng; nghĩa vụ tài chính cũng như các nghĩa vụ đối ứng khác của bên nhậnquyền đối với bên nhượng quyền”1.2. Đặc điểm hợp đồng nhượng quyền thương mạia. Chủ thể của hợp đồng nhượng quyền thương mại phải là thương nhân.Trong quan hệ nhượng quyền thương mại tồn tại hai chủ thể, đó là bên nhượngquyền và bên nhận quyền. Do nhượng quyền thương mạihoạt động thương mạiđặc thù nên hầu hết các nước đều quy định chủ thể của quan hệ nhượng quyền phảilà thương nhân. Theo pháp luật Việt Nam, cụ thể trong Luật thương mại 2005 từ
Xem thêm

8 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG HÓA THƯƠNG HIỆU, MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG HÓA THƯƠNG HIỆU, MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Vậy địa phương hóa thương hiệu là gì? Qua quá trình tìm hiểu và phân tíchcác vấn đề liên quan đến hoạt động địa phương hóa thương hiệu, tôi khái quát nhưsau: địa phương hóa thương hiệu là quá trình làm cho thương hiệu đó phù hợp vớivăn hóa, chính trị, ngôn ngữ, nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng ở một địaphương cụ thể. Khái niệm địa phương ở đây có thể hiểu là một khu vực địa lý, mộtquốc gia hay một vùng lãnh thổ. Quá trình địa phương hóa thương hiệu thường baogồm hai giai đoạn giai đoạn thâm nhập thị trường và giai đoạn duy trì, phát triểnhình ảnh thương hiệu tại thị trường địa phương.1.2.2. Vai trò của hoạt động đia phương hóa thương hiệu trong xu hướng toàncầu hóa11Toàn cầu hóa là xu hướng chung của nền kinh tế thế giới trong thế kỷ XXI.Xu hướng này có những ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế thế giới cũng như nềnkinh tế của từng quốc gia. Toàn cầu hóa, xóa bỏ rào cản biên giới, tạo ra những khảnăng mới, những cơ hội mới để nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả trong sảnxuất kinh doanh; mở rộng được thị trường quốc tế cho hàng hóa, dịch vụ và các yếutố đầu vào cho sản xuất; do vậy tăng khả năng tiêu thụ và tiếp cận các nguồn lựccần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh quốc tế (nguyên liệu, vốn, công nghệ,nguồn nhân lực...), cải thiện mức sống trên toàn thế giới nhờ tăng trưởng kinh tế vàtăng cường khả năng được tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ đa dạng phong phú vớigiá cả và chi phí hợp lý hơn cho người tiêu dùng trên thế giới, nhưng điều này cónghĩa rằng, toàn cầu hóa cũng tạo ra cho doanh nghiệp áp lực cạnh tranh lớn khithâm nhập thị trường thế giới. Để khai thác được những lợi ích mà toàn cầu hóamang lại, các doanh nghiệp cần phải lựa chọn phương thức và chiến lược thâm nhậphợp lý để đối mặt với những vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh ở mỗiquốc gia. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong môi trường kinh doanhtại mỗi nước trên các phương diện như chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa - nhữngthứ mang đậm nét đặc trưng của lịch sử, địa lý,… của mỗi quốc gia. Những khác
Xem thêm

71 Đọc thêm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty TNHH Pizza Việt Nam.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TNHH PIZZA VIỆT NAM.

Mục Lụ Lời mở đầu 3 Phần 1: Tổng quan chung về Chi nhánh công ty TNHH Pizza Việt Nam 4 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Pizza Hut Việt Nam 4 1.1.1 Lịch sử hình thành Pizza Hut 4 1.1.2 Lịch sử hình thành Pizza Hut tại Việt Nam 5 1.1.3 Pizza Hut tại khu vực Hà Nội 6 1.2 Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của doanh nghiệp 8 1.2.2 Các hàng hóa và dịch vụ hiện tại 8 1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp 9 1.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 13 1.4.1 Các bộ phận sản xuất và mối quan hệ 13 1.4.2 Quy trình sản xuất sản phẩm chính 13 Phần 2: Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua 15 2.1 Tình hình hoạt động marketing và tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm gần đây 15 2.1.1 Các chiến lược marketing được áp dụng trong những năm gần đây 15 2.1.2 Một số đối thủ cạnh tranh của công ty TNHH Pizza Hut Việt Nam 18 2.2 Tình hình sử dụng tài sản cố định (xét trên khu vực Hà Nội) 19 2.3.1 Cơ cấu lao động của động của công ty 23 2.3.2 Tổng quỹ lương của công ty 24 2.3 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 26 Phần 3: Đánh giá chung và các đề xuất lựa về lựa chọn chuyên đề, đề tài tốt nghiệp 29 3.1 Những đánh giá chung 29 3.1.1 Những ưu điểm trong công tác thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 29 3.1.2 Những hạn chế trong công tá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Pizza Hut Việt Nam 29 3.2 Các đề xuất về lựa chọn chuyên đề, đề tài tốt nghiệp 30 3.2.1 Vai trò của công tác marketing 30 3.2.2 Một số nhận xét chung và đề xuất lựa chọn chuyên đề 31 Chương 1: Tổng quan (cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài viết luận văn) 32 1.1 Sự ra đời và phát triển của Marketing 32 1.2 Vai trò của công tác marketing 32 1.3 Marketing mix và chiến lược marketing mix 33 Chương 2: Thực trạng thực hiện công tác marketing tại công ty TNHH Pizza Việt Nam tại Hà Nội 33 2.1 Thực trạng thực hiện marketing mix trong doanh nghiệp 33 2.2 Đánh giá chung 33 2.2.1 Ưu điểm để phát huy 33 Chương 3: Giải pháp nhằm khắc phục một số hạn chế cũng như phát huy những ưu điểm trong công tác marketing 33 3.1 Chiến lược giá 33 3.2 Chiến lược phân phối 33 3.3 Chiến lược sản phẩm 33 3.4 Địa điểm 33 CÁC PHỤ LỤC 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 37
Xem thêm

37 Đọc thêm

đàm phán với người ả rập về nhượng quyền

ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI Ả RẬP VỀ NHƯỢNG QUYỀN

1.Giai đoạn chuẩn bị đàm phána)Nghiên cứu thông tinVăn hóa của người Arap. Người Arap rất coi trong lễ nghi và thường xét nét tất cả những biểu hiện bề ngoài. Vì thế người nước ngoài chào hỏi và làm quen với người Arap nên rất thân trọng và cần hành xử theo phương châm: nếu hiểu biết chắc chắn phong tục tập quán của họ thì hãy biểu hiện ra ngoài, nếu không tốt nhất nên kiềm chế bày tỏ thái độ. Vì thế để có thể tạo ấn tượng tốt và không mắc sai lầm trong khi đàm phán với người Arap nên tìm hiểu rõ ràng văn hóa của đất nước này. Địa vị thị trường của công ty nhượng quyền và sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm muốn được nhượng quyền.b)Lập phương án đàm phán Mục tiêu đàm phán cần đạt được: Nhận được hợp đồng nhượng quyền sản xuất sản phẩm với mức phí nhượng quyền phù hợp và những điều khoản có lợi cho công ty. Đối tượng đàm phán đến từ Ả Rập. Người Ảrập xưng danh hết sức thân mật trong giao tiếp kinh doanh và thông thường họ vẫn gọi tên nhau. Ví dụ như John Smith thì sẽ được gọi là ÔngNgài John. Phương án đàm phán: Đàm phán nhiều lần vì khó có thể thuyết phục người Arap khi chỉ đàm phán một lần và chưa thiết lập được mối quan hệ cơ bản. Những nội dung chi tiết cần đàm phán:Ví dụ trong tình huống của nhóm, nội dung đàm phán bao gồm:•Phí nhượng quyền•Đội ngũ quản lý và nhân viên chuyên môn•Khóa tập huấn, đào tạo nhân viên•Thời gian nhượng quyền•Nguyên liệu đầu vào•Kĩ thuật sản xuất•Một số yêu cầu về thiết bị, máy móc….•Các chương trình động viên khen thưởng….
Xem thêm

13 Đọc thêm

bài thảo luận môn marketing căn bản

bài thảo luận môn marketing căn bản

bài thảo luận của chúng mình tìm hiểu về highlands coffee. Một trong những ông lớn trong làng cà phê việt. Không chỉ tìm hiểu chung về highlands coffee, lịch sử hình thành và phát triển , bọn mình còn so sánh về hình thức chuỗi cửa hàng cảu highlands coffee với hình thức nhượng quyền thương mại của cà phê Trung Nguyên ông vua làng cà phê Việt. Qua đó các bạn có thể có cái nhìn khái quát về tình hình cà phê Việt cũng như hiểu thêm về hai hình thức kinh doanh này.

Đọc thêm

Phân tích chiến lược phân phối cà phê trung nguyên

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Khởi nghiệp vào năm 1996. Chỉ trong vòng 10 năm, từ một hãng cà phê nhỏ bé nằm giữa thủ phủ cà phê Buôn Mê Thuột, Trung Nguyên đã trỗi dậy thành một tập đoàn hùng mạnh với 6 công ty thành viên: Công ty cổ phần Trung Nguyên, công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên, công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ G7 và công ty liên doanh Vietnam Global Gateway (VGG) với các ngành nghề chính bao gồm: sản xuất, chế biến, kinh doanh trà, cà phê; nhượng quyền thương hiệu và dịch vụ phân phối, bán lẻ hiện đại.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Franchise application form

FRANCHISE APPLICATION FORM

Các bạn đang có dự định kinh doanh bằng cách xin nhượng quyền thương hiệu quốc tế nhưng không biết yêu cầu của họ như thế nào để chuẩn bị cho tốt thì đây là mẫu đăng ký xin nhượng quyền thương hiệu quốc tế cho các bạn. Nghiên cứu trước những gì họ mong muốn từ bạn để có thể đàm phán tốt nhất

2 Đọc thêm

Đặc điểm trong mô hình franchise KFC tại việt nam

ĐẶC ĐIỂM TRONG MÔ HÌNH FRANCHISE KFC TẠI VIỆT NAM

giới thiệu, phân tích về nhượng quyền thương mại , nhượng quyền thương mại tại Việt Nam với KFC là ví dụ. Bài viết bao gồm: I.Lịch sử hình thành nhượng quyền thương mại II.Định nghĩa III.Các hình thức nhượng quyền IV.Nhân tố tác động V.Lợi ích VI.Khó khăn, thách thức VII.Liên hệ thực tế I.Lịch sử hình thành nhượng quyền thương mại II.Định nghĩa III.Các hình thức nhượng quyền IV.Nhân tố tác động V.Lợi ích VI.Khó khăn, thách thức VII.Liên hệ thực tế

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề