GÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON":

GIÁO dục thể chất cho trẻ mầm non

GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON

Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non nhằm trang bịcho sinh viên những vấn đề lý luận mang tính hệ thống và khái quát về mục đích,nhiệm vụ, các nguyên tắc giáo dục thể chất mầm non, đồng thời giới thiệu cácphương pháp, phương tiện và hình thức giáo dục thể chất cho trẻ mầm non qua cácđộ tuổi: nhà trẻ, mẫu giáo.

10 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC NÂNG CAO VẬN ĐỘNG TRONG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 5 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC NÂNG CAO VẬN ĐỘNG TRONG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 5 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

I: Mở đầu:1. Lý do chon đề tài: ...................................................................................... Trang 12. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài: .………………...………………….......... Trang 2a. Mục tiêu của đề tài: ………………...…………..………...…………..….. Trang 2b. Nhiệm vụ của đề tài: ………………………………...…...…..……..…… Trang 33. Đối tượng nghiên cứu: …………………………………………………... Trang 44. Phạm vi nghiên cứu: ………………………………………………...…... Trang 45. Phương pháp nghiên cứu: ………………………………..…..……..…… Trang 4II. Nội dung:1.Cơ sở lý luận để thực hiện đề tài: ............................................................... Trang 42. Thực trạng vấn đề: ..................................................................................... Trang 62.1. Thuận lợị Khó khăn: ............................................................................ Trang 72.2. Thành công, hạn chế: ……………..………..…….…..……………....... Trang 62.3. Mặt mạnh, mặt yếu: …………………………………..……………….. Trang 82.4. Nguyên nhân: ………………………………..……….………………... Trang 82.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra.…....…… Trang 93. Các biện pháp giải pháp:3.1. Mục tiêu các giải pháp: ………………………………..…………….. Trang 103.2. Nội dung Các giải pháp, biện pháp: …………………………………...Trang 123.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp, biện pháp: .………………….... Trang 243.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: ………..………............... Trang 253.5.Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: ....….... Trang 254. Kết quả: …………………………………………………..…………….. Trang 27 III: Kết luận và kiến nghị:1. Kết luận: ……………………………………..……….…………............Trang 282. Kiến nghị : …………………………………….……….……..................Trang 30 Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC NÂNG CAO VẬN ĐỘNG TRONG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 5 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON SAO MAII. Phần mở đầu1. Lý do chọn đề tài:Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc. Việc bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của mỗi gia đình, của xã hội, và của cả nhà nước. Đối với việc giáo dục và phát triển nhân cách trẻ em ngay từ lứa tuổi mầm non là hết sức quan trọng, và tích cực vận động đóng vai trò chủ chốt, không thể thiếu trong sự phát triển của trẻ nhỏ về mọi mặt như: Thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực và lao động. Hoạt động giáo dục thể chất là một hoạt động học tập mang tính vận động, giúp trẻ phát triển về sức khỏe và tăng cường thể lực.Ở trường mầm non có rất nhiều hoạt động, nhiều môn học nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, là cơ sở ban đầu để phát triển nhân cách con người mới. Trẻ biết sáng tạo trong học tập, biết lao động trong tương lai.Tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất của trẻ ở trường mầm non là một trong những nội dung cần thiết và rất quan trọng đối với lứa tuổi mầm non. Cùng với giờ học thể dục, trò chơi vận động và các hoạt động vui chơi bổ ích, phù hợp lứa tuổi có tác dụng kích thích, giải phóng nhiều năng lượng, ngăn ngừa sự tích tụ hoặc tiêu hao lượng mỡ dư thừa trong cơ thể trẻ, tạo cơ bắp săn chắc, giúp trẻ có cơ thể cân đối, khỏe mạnh.Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, sự dồi dào về thực phẩm, sự chăm sóc ăn uống quá mức yêu cầu về năng lượng cũng như việc xem tivi, video, chơi trò chơi điện tử nhiều, đã tạo nên tình trạng dư cân, béo phì ở trẻ em. Ngoài ra, việc ít hoạt động còn hạn chế sự hình thành và phát triển các vận động cơ bản và các tố chất cần thiết cho trẻ. Tuy nhiên, quá trình vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, các nhiệm vụ giáo dục cơ bản trong vận động được hoàn thành bằng các hình thức khác nhau. Hình thức vận động trong giáo dục thể chất ở trường mầm non là sự tổng hợp giáo dục về những hoạt động giáo dục thể chất nhiều dạng của trẻ, mà cơ bản là tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất. Sự tổng hợp những hình thức đó tạo nên một chế độ vận động nhất định, cần thiết cho sự phát triển đầy đủ về thể chất và củng cố về sức khỏe cho trẻ. Ở trường mầm non sử dụng các hình thức để phát huy tính tích cực vận động thông qua giáo dục thể chất cụ thể qua các hoạt động sau:+ Tiết học thể dục.+ Thể dục sáng.+ Trò chơi vận động.Ngoài ra giáo viên cần chú ý hướng đến việc giáo dục trí tuệ, cảm xúc, điều khiển hành vi vận động ở trẻ, giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ do giáo viên đề ra và tích cực vượt qua khó khăn xuất hiện trong hoạt động thể chất của mình.Bên cạnh đó, giáo viên mầm non vẫn chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc phát huy tính tích cực vận động cho trẻ. Mặc khác, do lớp học quá đông, diện tích chật hẹp, sự thiếu kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động, nên các cô giáo thường lúng túng khi tổ chức cho trẻ vận động, hoặc có tổ chức nhưng qua loa, thiếu hiệu quả.Trong thực tế hiện nay, trong trường mầm non chúng tôi thấy rằng sự quan tâm đúng mức tới giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi, thực sự chưa đầy đủ lắm. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của nội dung nêu trên, tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non sao mai ” nhằm góp phần phát huy tính tích cực vận động của trẻ trong giáo dục thể chất một cách có hiệu quả.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài: a. Mục tiêu của đề tài:Tích cực vận động trong giáo dục thể chất thể hiện những hành động mang tính chất về thể lực và là con đường nhận thức cho trẻ nhằm: Thông qua hoạt động thể chất, phát triển sự nhạy cảm, cảm xúc, tình cảm, có nhu cầu thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao để có sức khỏe cường tráng là những điều rất cần thiết cho cuộc sống của trẻ trong xã hội. Giúp trẻ lĩnh hội các kiến thức và kĩ năng trong hoạt động giáo dục thể chất. Là cơ sở ban đầu tạo nền tảng cho sự tiếp thu nền giáo dục ở bậc học tiếp theo. Phát triển và tiếp tục duy trì ở trẻ lòng tự tin và khả năng vận động . Tiếp thu tri thức và hình thành thái độ, tình cảm để trẻ tích cực gia nhập vào cộng đồng xã hội. Từ đó cho ta những kết quả: Trẻ có cơ thể khỏe mạnh, khả năng vận động tốt, hoàn thành được mọi thử thách trong cuộc sống. Hình thành ở trẻ lòng mong muốn và khả năng thể hiện tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất của mình qua một thời gian nghiên cứu của cô, và trẻ là người được trãi nghiệm trong học kỳ 1 năm học 2015 – 2016.b. Nhiệm vụ của đề tài:Trẻ em như “Tờ giấy trắng”, do đó muốn cho trẻ phát triển một cách toàn diện, vững chắc thì trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên phải chú ý đến phát triển đồng bộ về: Đức – Trí – Văn – Thể Mỹ. Vì vậy để thực hiện tốt nhiêm vụ của mình thì người giáo viên nói chung và bản thân tôi nói riêng phải tích cực chủ động, sáng tạo, tìm ra những phương pháp, biện pháp phù hợp để dìu dắt học sinh thực hiện có hiệu quả. Tạo nền tảng tốt cho các em sau này. Và từ đó tôi đã rút ra những nhiệm vụ cơ bản của đề tài như sau: Hình thành khả năng vận động tích cực. Giúp trẻ có điều kiện, cơ hội thể hiện sức khỏe của mình thông qua các hoạt động trong trường mầm non nói chung và trong hoạt động thể chất nói riêng. Hình thành và phát triển ở trẻ tính tích cực, sáng tạo, biết giải quyết các vấn đề trong hoạt động thể chất một cách độc lập tích cực.3. Đối tượng nghiên cứu:Một số biện pháp nâng cao tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất của trẻ 5 6 tuổi ở mầm non sao mai4. Giới hạn Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trong khuôn khổ: Học sinh: 5 – 6 tuổi đang học tại Trường mầm non Sao Mai – Xã Bình hòa – Huyện krông ana – Tỉnh Đăk Lăk. Đối tượng khảo sát: 30 học sinh lớp lá 1 Trường mầm non Sao Mai. Thời gian nghiên cứu: Học kì 1 năm học 2015 – 2016.5. Phương pháp nghiên cứu: Xuất phát từ đối tượng nghiên cứu, mục tiêu và mục đích bản thân tôi đưa ra những nhóm phương pháp nghiên cứu sau: Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Đọc sách, báo, tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Dự giờ quan sát các hoạt động của cô, ghi chép lại các hoạt động của cô và trẻ. Đọc kế hoạch, đọc giáo án của người dạy. Trao đổi với giáo viên, tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường. Khảo sát mức độ nắm bắt của trẻ. Tiến hành thực nghiệm sư phạm các biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi tích cực vận động trong giáo dục thể chất ở trường mầm non sao mai. Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu tìm tòi qua các phương tiện thông tin đại chúng, như đài, tivi, mạng INTERNET.II. Nội dung:1. Cơ sở lí luậnMục tiêu chương trình giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện, hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học tiểu học. Trong đó giáo dục thể chất là mục tiêu quan trọng, yêu cầu cuối cấp mầm non trẻ phải đạt các tiêu chí của chương trình: Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi; thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế; có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; biết vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian, có kĩ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay.Vận động là nhu cầu tự nhiên của cơ thể, đặc biệt là với cơ thể đang phát triển như trẻ mầm non. Vai trò vận động đối với cơ thể trẻ đã được các nhà khoa học khẳng định ngay từ thế kỉ XVIII: “Cơ thể không vận động giống như nước trong ao tù”, “Nguyên nhân chậm phát triển của cơ thể hài nhi là do thiếu vận động”. Ngày nay khoa học đã chứng minh được rằng: “Phần lớn những trẻ ít vận động thì các vận động phúc hợp và chức năng thần kinh thực vật thường kém phát triển, hoạt động hệ tuần hoàn và hệ hô hấp bị hạn chế, khả năng lao động chân tay giảm sút, trọng lượng cơ thể tăng nhanh”.Bên cạnh đó, trẻ mầm non Học mà chơi chơi mà học. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mầm non. Nếu bạn quan tâm lo lắng đến sức khỏe của trẻ, muốn trẻ lớn lên một cách mạnh mẽ, hãy chú ý đến sự tích cực vận động của trẻ. Sự trì trệ, ít vận động kéo dài sẽ nhanh chóng làm suy yếu cơ thể trẻ.Trẻ hoạt động rất tích cực, luôn ở trong trạng thái vận động, luôn chân, luôn tay không ngồi yên. Điều này làm cho trẻ phát triển nhanh, tốt về thể lực, trí tuệ…Vì vậy, người lớn không nên bắt trẻ ngồi yên, cũng như không hạn chế, cấm đoán trẻ vận động, hoạt động.Nhu cầu vận động của trẻ là rất lớn. Các nhà khoa học đã ước tính rằng, một đứa trẻ ở tuổi mầm non có khả năng di chuyển, chạy và nhảy khoảng 23km trong ngày. Do đó, nhiệm vụ của người lớn là phải tạo ra các điều kiện cần thiết cho sự phát triển cơ thể bình thường của trẻ.Vận động có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cơ thể, ở mỗi giai đoạn thì nhu cầu vận động của trẻ là khác nhau. Vì vậy khi lập chương trình giáo dục thể chất nhằm phát triển vận động cần dựa trên những cơ sở sau:+ Các bài tập vận động phải phù hợp với từng độ tuổi làm sao gây được hứng thú cho trẻ.+ Các bài tập vận động có tác dụng chung đến toàn bộ cơ thể, kích thích được nhiều cơ bắp tham gia thúc đẩy sự hoạt động của toàn bộ các hệ cơ quan trong cơ thể.+ Cùng với việc dạy trẻ các bài tập vận động chúng ta cũng phải chú ý đến việc phát triển các kĩ năng và tố chất vận động.+ Cần tăng cường ưu tiên các nhóm cơ bắp còn yếu về mặt sinh lý và giáo dục tư thế đúng cho trẻ, giúp trẻ có một thân hình cân đối, các động tác nhẹ nhàng chính xác.+ Sự phát triển vận động được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo như trò chơi vận động, thể dục sáng, tiết học thể dục, dạo chơi, các trò chơi thể thao và lao động.Hoạt động phát triển vận động có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện thể lực toàn diện, nâng cao sức đề kháng của cơ thể đối với sự thay đổi của môi trường. Trẻ khỏe mạnh, thể chất phát triển tốt sẽ nhanh nhẹn, tích cực trong mọi hoạt động, tích cực tham gia tìm hiểu khám phá môi trường xung quanh và qua các trải nghiệm trong cuộc sống, trẻ được cung cấp thêm kiến thức, kĩ năng, nhờ đó trẻ sẽ phát triển tốt về mọi mặt.Do đó phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ em cần được tiến hành một cách mạnh mẽ, toàn diện, cần được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt nhất. Chính vì thế, nâng cao tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non là một nội dung quan trọng cần thiết trong chương trình giáo dục mầm non.2. Cơ sở thực tiễn Trường mầm non Sao mai là trường mầm non luôn đi đầu trong công tác thi đua dạy tốt, chăm sóc, giáo dục trẻ tốt của Huyện krông ana và đã đạt nhiều thành tích trong chất lượng giáo dục và không ngừng được nâng cao. Trong các nội dung giáo dục thì giáo dục thể chất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ nên được trường quan tâm, lưu ý. Lớp tôi là một trong 4 lớp của trường thực hiện mô hình lớp điễn hình, chính vì vậy tôi luôn mong muốn mang lại cho các con một môi trường giáo dục tốt nhất, giúp các con mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, biết quan tâm chia sẻ, có một sức khỏe tốt và thể hiện hết khả năng cuả mình thông qua việc hoạt động giáo dục thể chất. Để thực hiện mục tiêu đó, đầu năm tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng của lớp mình tôi nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:2.1. Thuận lợi – khó khăn: Thuận lợi: Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp để dạy trẻ tốt hơn.
Xem thêm

151 Đọc thêm

chuyên đề thể chất cho trẻ mầm non

CHUYÊN ĐỀ THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON

Đây là giáo án mẫu của tiết dạy vận động thực hiện chuyên đề phát triển thể chất cho trrẻ mầm non. Giáo án một vận động, một trò chơi của lứa tuổi mẫu giáo bé 34 tuổi. Giáo án với nội dung đầy đủ, đúng phương pháp của tiết dạy.

5 Đọc thêm

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNGĐỊNH HƯỚNG DI CHUYỂN CHO TRẺ KHIẾM THỊ

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNGĐỊNH HƯỚNG DI CHUYỂN CHO TRẺ KHIẾM THỊ

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài. Do nhiều nguyên nhân khác nhau trong xã hội luôn luôn tồn tại một bộ phận người khuyết tật. Theo tổ chức y tế thế giới, cho đến những năm cuối thế kỉ XX số người khuyết tật chiếm khoảng 8 10% dân số thế giới, 40% trong số đó là trẻ em trong độ tuổi đến trường. Ở Việt Nam, theo con số thống kê sau nhiều cuộc điều tra của Viện Khoa học Giáo dục, hiện có khoảng 1,3 triệu trẻ em khuyết tật. Nhu cầu được chăm sóc, giáo dục và được tạo điều kiện cơ hội để học tập và hoà nhập cộng đồng xã hội của trẻ khuyết tật là một nhu cầu chính đáng. Công ước Quốc tế về quyền trẻ em (điều 18, 23, 28, 39), trong Tuyên ngôn thế giới về giáo dục cho mọi người (Thái lan, 1990), Tuyên ngôn về giáo dục đặc biệt Salamanca(Tây Ban Nha, 1994): “Giáo dục là quyền của con người và những người khuyết tật cũng có quyền được học trong các trường phổ thông và các trường đó phải được thay đổi để tất cả trẻ em đều được học. Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em một lần nữa nhấn mạnh đến các quyền cơ bản của trẻ khuyết tật. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) có ghi “Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em tàn tật được học văn hoá và học nghề phù hợp”. Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (1991) “…trẻ em tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em có khó khăn đặc biệt được nhà nước và xã hội quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cần thiết để đạt được trình độ giáo dục tiểu học”. Trẻ khiếm thị ở nước ta chiếm tỉ lệ 13,7% so với tổng số trẻ khuyết tật, trong đó trẻ mù khoảng 30.000 em. Đây là đối tượng gặp nhiều khó khăn trong học tập và hòa nhập cuộc sống. Do bị mất hoặc suy giảm thị lực một cách nghiêm trọng (giác quan thu nhận hơn 80% lượng thông tin từ môi trường xung quanh của mỗi người), đã gây trở ngại rất lớn về mặt tiếp thu kiến thức và tham gia các hoạt động học tập trong nhà trường, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt trẻ mù gặp rất nhiều khó khăn trong định hướng, di chuyển và vận động. ĐHDC là hoạt động cơ bản đầu đời, giúp trẻ khiếm thị tiếp cận môi trường, di chuyển đúng mục đích để nắm bắt các cơ hội phát triển nhận thức và phát triển thể chất. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về GD ĐHDC, tuy nhiên việc vận dụng những nghiên cứu này vào giáo dục trẻ khiếm thị thì rất khác nhau. Việc vận dụng như thế nào cho phù hợp và hiệu quả thì phụ thuộc vào đặc điểm của cá nhân trẻ, môi trường sinh sống và môi trường hoạt động của trẻ. Trên thực tế giáo dục của Việt Nam, số lượng trẻ khiếm thị đã được đi học so với tổng số trẻ khiếm thị chiếm tỷ lệ khá cao, nhưng vẫn còn những trẻ khiếm thị chưa được đi học và thậm chí có những trẻ khiếm thị đã đi học nhưng giáo viên dạy trẻ vẫn chưa có những phương pháp và kỹ năng đầy đủ để hướng dẫn cho độ tuổi này. Qua thực tế cho thấy kỹ năng ĐHDC của trẻ rất kém, dẫn đến trẻ lười vận động kéo theo thể chất kém phát triển làm thu hẹp môi trường tương tác của trẻ, kết quả là nhận thức của trẻ kém phát triển. Từ những lý do trên tôi quyết định lựa chọn đề tài “Giáo dục định hướng – di chuyển cho trẻ khiếm thị mầm non 35 tuổi” nhằm giúp trẻ khiếm thị phát triển khả năng nhận thức, phát triển thể chất và hoà nhập xã hội. 2.Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục ĐHDC đề xuất các biện pháp phát triển và rèn luyện kĩ năng ĐHDC cho trẻ khiếm thị 3 5 tuổi nhằm giúp trẻ khiếm thị mầm non có thể di chuyển đúng mục tiêu, an toàn. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3.1 Khách thể nghiên cứu: quá trình giáo dục trẻ khếm thị mầm non 3 đến 5 tuổi tại các cơ sở giáo dục. 3.2 Đối tượng nghiên cứu: các hoạt động giáo dục thể chất, phát triển giác quan và giáo dục kỹ năng ĐHDC cho trẻ khiếm thị 3 đến 5 tuổi tại các cơ sở giáo dục. 4. Giả thuyết khoa học Chúng tôi cho rằng bằng việc vận dụng các biện pháp phát triển các giác quan và các biện pháp phát triển và rèn luyện kỹ năng ĐHDC phù hợp với đặc điểm cá nhân trẻ, phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở giáo dục sẽ giúp trẻ có khả năng di chuyển độc lập, đúng mục đích, an toàn làm cơ sở cho trẻ học tập có hiệu quả và hòa nhập xã hội. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của Giáo dục ĐHDC cho trẻ khiếm thị 35 tuổi. 5.2 Nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu nhận thức của giáo viên, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục về nhu cầu, khả năng cần được giáo dục của trẻ khiếm thị mầm non. Nghiên cứu thực trạng những biện pháp mà giáo viên đang sử dụng để giáo dục kĩ năng định hướng di chuyển của trẻ khiếm thị mầm non. Khảo sát thực trạng mức độ phát triển của trẻ khiếm thị: thể chất, nhận thức, giao tiếp và thực trạng kỹ năng ĐHDC cho trẻ khiếm thị 35 tuổi. 5.3 Đề xuất các biện pháp phát triển thị lực còn lại, các giác quan, phát triển kỹ năng ĐHDC, thực nghiệm tính khả thi, tính khoa học của các biện pháp đã đề xuất. 6. Giới hạn nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu trẻ khiếm thị ở mức độ mù và nhìn quá kém đang học tại các cơ sở giáo dục và chưa được can thiệp sớm. Trẻ khiếm thị đang học tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. 7. Phương pháp nghiên cứu. 7.1 Phương pháp luận Phương pháp duy vật biện chứng: Mối quan hệ biện chứng giữa giáo dục và đối tượng được giáo dục. Phương pháp hệ thống: dựa trên chương trình Giáo dục mầm non và giáo dục kỹ năng đặc thù nhằm phát triển toàn diện TKT để trở thành cá nhân độc lập sau này. 7.2. Phương pháp nghiên cứu: 7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Tổng quan nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước về phương pháp giáo dục, phương pháp phát triển các giác quan, phương pháp phát triển ĐHDC. Nghiên cứu các luận cứ khoa học, lý luận dạy học, lý luận giáo dục mầm non, các khái niệm cơ bản của đề tài. 7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: xây dựng bảng hỏi nhằm đánh giá nhận thức của giáo viên, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục về khả năng và nhu cầu giáo dục của trẻ khiếm thị, những vấn đề liên quan đến đặc điểm phát triển của trẻ, điều kiện vật chất, môi trường giáo dục mà cơ sở giáo dục đang sử dụng. Phương pháp toạ đàm: trên cơ sở bảng hỏi tổ chức phỏng vấn giáo viên, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục nhằm chính xác hoá các thông tin thu được từ bảng hỏi và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các thông tin thu được. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ: nghiên cứu hồ sơ giáo dục cá nhân của trẻ, nghiên cứu đặc điểm bệnh lý của cơ quan thị giác và các đặc điểm phát triển các giác quan của trẻ khiếm thị 3 đến 5 tuổi. Phương pháp quan sát: quan sát các hoạt động dạy – học của thầy và trò trong các cơ sở giáo dục về phát triển kỹ năng ĐHDC. Phương pháp chuyên gia: trưng cầu ý kiến các chuyên gia về độ tin cậy các thông tin thu được. Phương pháp khảo nghiệm: trưng cầu ý kiến của chuyên gia, giáo viên, phụ huynh về tính khả thi của các biện pháp giáo dục ĐHDC đề xuất.. 7.2.3 Nhóm phương pháp xử lý: các phương pháp thống kê toán học để xử lý các thông tin thu được qua phiếu điều tra, toạ đàm, quan sát. 8. Cấu trúc luận văn:  
Xem thêm

126 Đọc thêm

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo ởcác khối lớp trong trường mầm non Eatung.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ TẠO ỞCÁC KHỐI LỚP TRONG TRƯỜNG MẦM NON EATUNG.

PHỤ LỤC Nội dung Trang I. PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................... 2 1. Lý do chọn đề tài :.................................................................................... 2 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài ................................................................ 3 3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 4 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ................................................................ 4 5. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 4 II. PHẦN NỘI DUNG .............................................................................. 4 1. Cơ sở lý luận ....................................................................................... 4 2. Thực trạng ............................................................................................ 6 2.1 Thuận lợi, khó khăn..................................................................................6 2.2 Thành công, hạn chế ................................................................................7 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu ...................................................................................7 2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động .....................................................8 2.5 Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra....................8 3. Giải pháp, biện pháp....................................................................................9 3.1 Mục tiêu của biện pháp, giải pháp ............................................................9 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp............................10 3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp ......................................... 17 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp ............................................17 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu...............17 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề .............18 III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Kết luận.....................................................................................................20 2. Kiến nghị...................................................................................................21 I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài . Trong thời kỳ đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì việc nâng cao các hoạt động khám phá về mọi mặt của cuộc sống là một trong những vấn đề được quan tâm của xã hội hiện nay. Một trong ba mục tiêu của cải cách giáo dục của nước ta là: làm tốt việc chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ ngay từ thời thơ ấu nhằm tạo ra cơ sở quan trọng của con người Việt Nam mới, người lao động làm chủ tập thể, phát triển toàn diện nhân cách. Giáo dục mẫu giáo đã góp phần thực hiện mục tiêu trên. Ngày nay chúng ta không chỉ đào tạo những con người có trí thức, có khoa học, có tình yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc, yêu lao động mà còn tạo nên những con người biết yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp, giàu mơ ước và sáng tạo. Những phẩm chất ấy con người phải được hình thành từ lứa tuổi mầm non, lứa tuổi hứa hẹn bao điều tốt đẹp trong tương lai. Trong những năm gần đây bậc học mầm non đang tiến hành đổi mới, chương trình giáo dục trẻ mầm non trong đó đặc biệt coi trọng việc tổ chức các hoạt động phù hợp sự phát triển của từng cá nhân trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động tích cực, hồn nhiên vui tươi, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc lựa chọn và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ một cách linh hoạt, thực hiện phương châm “Học mà chơi - Chơi mà học” Đáp ứng mục tiêu phát triển của trẻ một cách toàn diện về mọi mặt. Trong quá trình phát triển toàn diện nhân cách con người nói chung và trẻ mầm non nói riêng thì các hoạt động chơi với đồ vật có một vai trò quan trọng đặc biệt không thể thiếu được. Trong quá trình phát triển toàn diện nhân cách, khi trẻ tham gia vào các hoạt động với đồ dùng đồ chơi giúp trẻ tìm hiểu, khám phá, tái tạo và nhận thức về môi trường xung quanh, về cuộc sống của con người, sự quan tâm chia sẻ của trẻ đối với người thân, với các bạn và tất cả mọi người. Khi tham gia vào các hoạt động với đồ dùng đồ chơi trẻ được trải nghiệm, được thực hành từ đó giúp trẻ có được những kỹ năng cơ bản về cuộc sống khi chính bản thân trẻ được trực tiếp tham gia. Ngoài ra đồ dùng đồ chơi còn giúp cho trẻ phát triển tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ. Trẻ được giao lưu với các bạn lớp khác, với các bác, các cô chú làm ở những nghề nghiệp khác nhau, với mọi người ở những lứa tuổi khác nhau giúp trẻ mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Đặc biệt hơn đối với trẻ, khi trẻ tham gia vào các hoạt động với đồ dùng đồ chơi thì trẻ rất hào hứng và thích thú. Giáo dục mầm non có vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt về mọi mặt để trẻ có đủ hành trang bước vào trường tiểu học. Chính vì vậy, người giáo viên mầm non được xem là người đặt nền móng đầu tiên, là yếu tố quyết định và hình thành nhân cách cho trẻ. Nhiệm vụ của người giáo viên mầm non hết sức nặng nề, ngoài việc truyền thụ những kiến thức kỹ năng sơ đẳng ban đầu cho trẻ mà còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng, uốn nắn và tập cho trẻ những thói quen, kỹ năng sống tốt. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của cấp học đề ra và đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay thì việc dạy học giữ vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Thông qua hoạt động dạy - học - vui chơi ...nhận thức và trí tuệ cùng hành vi của trẻ được phát triển. Vui chơi là hoạt động chủ đạo, là “Cuộc sống” của trẻ lứa tuổi mầm non, chơi với đồ dùng đồ chơi cũng là phương tiện hiệu quả nhất để phát triển các chức năng tâm lý, sinh lý và hình thành nhân cách của trẻ. Sự sáng tạo thông qua hoạt động với đồ dùng đồ chơi giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Đồ chơi là một phần quan trọng trong hoạt động vui chơi của trẻ mầm non, đồ chơi là người bạn đồng hành thân thiết của trẻ, đem lại niềm vui cho trẻ và là khơi nguồn của những cảm xúc, tingf cảm tích cực ở trẻ. Với sự tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý chỉ đạo. Là một Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường tôi luôn trăn trở để tìm ra hướng đi, giải pháp phù hợp với đặc điểm của đơn vị, xứng đáng là một trường trọng điểm, đáp ứng với yêu cầu, tiêu chuẩn của trường Chuẩn quốc gia bậc học Mầm non huyện nhà. Luôn làm theo lời dạy của Bác Hồ “Mẫu giáo tốt mở đầu nền giáo dục tốt ”. Vì vậy, Tôi chọn đề tài : “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tự tạo các khối lớp trong trường Mầm Non EaTung”. Với mong muốn được đóng góp một phần hết sức nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non, để đáp ứng được những yêu cầu mới của Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ đất nước hội nhập. Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học Mầm non là một bậc học đã có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có tránh nhiệm gieo những hạt giống, mầm non tốt, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo cho thế hệ trẻ mai sau.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Một số biện pháp xây dựng và tổ chức cho trẻ 34 tuổi chơi ở góc vận động

Một số biện pháp xây dựng và tổ chức cho trẻ 34 tuổi chơi ở góc vận động

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bác Hồ kính yêu của chúng ta khi còn sống Bác luôn quan tâm đến mọi người, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng. Bác từng nói: “Dạy trẻ cũng giống như trồng cây non Trồng cây non được tốt thì sau này các cháu được tốt”. Đúng như vậy, nếu những cây non được ươm trồng, chăm sóc cẩn thận thì nó sẽ phát triển tốt và cho trái ngọt. Trẻ lứa tuổi Mầm non cũng thế, nếu được chăm sóc dạy dỗ tốt thì sẽ kích thích sự phát triển toàn diện về mọi mặt “Đức TríThể MỹLao động”. Phát triển thể chất là một trong năm mặt phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Để có thể giúp trẻ đạt hiệu quả cao nhất về phát triển thể chất, giáo viên cần hiểu rõ đặc điểm phát triển thể chất, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất. Muốn cho cơ thể phát triển tốt thì vấn đề không thể thiếu được đó là yếu tố vận động.
Xem thêm

Đọc thêm

SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI

SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI

1. Lí do chọn đề tài 1.1 Trẻ mầm non là thế hệ tương lai của đất nước. Việc chăm sóc và giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ là nhiệm vụ hàng đầu của trường mầm non. Ở lứa tuổi này, do chưa hoàn thiện về thể chất, trí tuệ cũng như tình cảm xã hội, vì thế trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động từ môi trường xung quanh theo hai chiều hướng: tiêu cực và tích cực. Xã hội hiện đại luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt cùng biết bao cám dỗ, việc giáo dục cho trẻ những kỹ năng ứng phó trước mọi tình huống, biết quản lý cảm xúc, học cách giao tiếp, ứng xử với những người xung quanh, giải quyết mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và thể hiện bản thân một cách tích cực, lành mạnh là yêu cầu luôn đặt ra cho các nhà giáo dục, nhất là giáo dục mầm non. 1.2 Văn học là phương tiện vạn năng giúp trẻ trải nghiệm những kinh nghiệm sống và cách ứng xử trong cuộc sống. Thông qua văn học, trẻ hiểu được nền tảng giá trị sống, biết sử dụng nguồn tri thức hợp lý, trẻ biết tôn trọng bản thân và người khác, biết hợp tác và duy trì tình đoàn kết trong các mối quan hệ, thích ứng trước những đổi thay và tình huống nguy hiểm thường trực trong cuộc sống, mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội. Bản thân mỗi đứa trẻ chưa được trực tiếp trải nghiệm tất cả những tình huống xảy ra trong cuộc sống hằng ngày nhưng nhờ có văn học với chức năng phản ánh chân thực mọi khía cạnh của cuộc sống, trẻ được trang bị những tri thức để tự tin bước vào đời. Trẻ vận dụng những điều được học một cách linh hoạt và đúng đắn khi gặp phải các tình huống trong cuộc sống. 1.3 Hiện nay ở các trường mầm non, việc đưa tác phẩm văn học vào giáo dục cho trẻ các kĩ năng nói chung và kĩ năng tự bảo vệ nói riêng chưa phong phú. Việc giáo dục kĩ năng cho trẻ còn bó hẹp trong phạm vi trường lớp, trong hoạt động chủ đạo nên mục đích giáo dục và nội dung giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ chưa mang tính chuyên biệt. Đối với trẻ 5 – 6 tuổi, nhu cầu tìm hiểu về môi trường xã hội vô cùng mạnh mẽ, trẻ thích được thể hiện mình trong các mối quan hệ với những người xung quanh và tính tự lập thể hiện ở trẻ giai đoạn này rất rõ nét. Việc trang bị cho trẻ vốn kĩ năng tự bảo vệ trước các mối quan hệ xã hội để trẻ phát triển an toàn, lành mạnh là yêu cầu đặt ra đối với nhà trường mầm non. Các hoạt động giáo dục tích hợp hằng ngày ở trường mầm non diễn ra luôn đem lại trải nghiệm bổ ích cho trẻ. Tâm lí chung của trẻ mầm non rất thích tiếp xúc với thơ văn, chúng tìm đến thơ văn với một niềm say mê, háo hức lạ thường. Vì vậy, việc sử dụng tác phẩm văn học để tạo một môi trường giáo dục phong phú sẽ góp phần làm đẹp tâm hồn cho trẻ và qua đó giúp trẻ mở rộng vốn kinh nghiệm sống, phát triển nhân cách một cách toàn diện. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn : “Sử dụng tác phẩm văn học giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi” làm đề tài để nghiên cứu.
Xem thêm

126 Đọc thêm

SKKN: “Một số biện pháp rèn kỹ năng ca hát cho trẻ 45 tuổi trong trường mầm non”

SKKN: “Một số biện pháp rèn kỹ năng ca hát cho trẻ 45 tuổi trong trường mầm non”

I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục âm nhạc là hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mĩ, tạo ra đời sống văn hóa lành mạnh góp phần phát triển trí tuệ và thể chất cho trẻ. Theo hướng đổi mới, giáo dục âm nhạc được thực hiện với mục đích nâng cao khả năng thực hành, tạo cho trẻ cảm thụ nghệ thuật qua các tác phẩm âm nhạc. Giáo dục âm nhạc trong trường mầm non là giáo dục cho trẻ lòng yêu âm nhạc, biết cảm thụ âm nhạc thông qua các hoạt động âm nhạc phong phú như: Ca hát, vận động, nghe hát, múa trẻ chơi âm nhạc. Đặc biệt đối với trẻ 4 tuổi, giáo dục âm nhạc đã đem lại cho trẻ những ấn tượng, những khái niệm âm nhạc, dần hình thành trong tâm hồn trẻ, tạo điều kiện phát triển thị hiếu âm nhạc. Đây là bước khởi đầu giúp trẻ biết lựa chọn, đánh giá tác phẩm âm nhạc và biết cách biểu diễn ở mức độ đơn giản.
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON

tư cho G D là đầu tư cho sự phát triển" Mục tiêu của GD MN là chăm sóc nuôidưỡng giáo dục trẻ vì trẻ là hạnh phúc của gia đình là tương lai của đất nước là lớpngười kế tục và xây dựng đất nước. Như vậy, có thể nói: Đảng và nhà nước ta đãvà đang rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ trẻ em và xem việc nâng caosức khoẻ cho trẻ em là vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển con người.Trong những năm qua bậc học mầm non đã tổ chức tập huấn rất nhiều lớpchuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức về chăm sóc sức khỏe chotrẻ trong trường mầm non. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡngbảo vệ sức khoẻ cho trẻ.Chính vì vậy,đối với con người nói chung, trẻ mầm non nói riêng muốn thamgia các hoạt động được tốt thì điều đầu tiên nói đến phải có sức khỏe tốt, đặc2Sáng kiến kinh nghiệmbiệt sức khỏe của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chế độ chăm sóc dinhdưỡng hợp lý, vệ sinh phòng bệnh, môi trường hoạt động của trẻ… trong đó:chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếpđến sự phát triển thể chất của trẻ, chế độ dinh dưỡng hợp lý là trẻ được ăn uốngđủ chất, cân đối giữa các chất như:đạm - mỡ- đường,-vitamin và chất khoáng.Nếu trẻ thiếu ăn, ăn không đủ các chất, không hợp lý, vệ sinh cá nhân, môitrường không tốt…đều gây cho trẻ bệnh tật, ốm đau ảnh hưởng đến sức khỏecủa trẻ, do vậy công tác chăm sóc – nuôi dưỡng ở trường mầm non chiếm một vịtrí vô cùng quan trọng vì ở lứa tuổi này trẻ được ăn ngủ, học cả ngày ở trườngvà đây cũng là giai đoạn để cơ thể trẻ phát triển tốt nhất , các cơ quan của cơ thểđang trên đà hoàn thiện và hình thành nhân cách của trẻ tốt nhất của cuộc đời,đồng thời đây cũng là thời kỳ chuẩn bị những kiến thức cơ bản cần thiết cho trẻbước vào bậc học phổ thông một cách vững chắc nhất.Song thực tế hiện nay vẫn còn một số giáo viên và phụ huynh chưa quan tâmđúng mức đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. kiến thức nuôi dạy trẻ còn
Xem thêm

46 Đọc thêm

SKKN: Một số biện pháp trong việc giáo dục vệ sinh cá nhân, vê sinh bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG VIỆC GIÁO DỤC VỆ SINH CÁ NHÂN, VÊ SINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG VIỆC GIÁO DỤC VỆ SINH CÁ NHÂN, VỆ SINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài - Sức khỏe là gì? Nó có quan trọng với chúng ta không? Sức khỏe chính là “vốn” quý nhất của con người, nếu không có sức khỏe thì làm việc gì cũng khó khăn, sức khỏe của chúng ta có được là phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cơ địa từng người, chế độ dinh dưỡng, môi trường sống …Nếu chúng ta biết cách chăm sóc sức khỏe, làm việc vừa phải, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, làm việc trong môi trường xanh, sạch thì sẽ giúp chúng ta có được một sức khỏe tốt, đó là tiềm năng cho một quá trình làm việc dài. - Công tác chăm sóc, giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ màm non là việc làm cần thiết nhắm giúp trẻ có nề nếp, thói quen vệ sinh, phòng tránh bệnh tật, tăng cường sức khỏe, hình thành những kĩ năng sống cơ bản đầu tiên, góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai. Không phải trẻ nào cũng có thói quen rửa tay lúc bẩn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, biết đánh răng rửa mặt đúng quy trình…Để tạo được thói quen vệ sinh tốt cho trẻ, đòi hỏi nhiệm vụ của giáo viên là hết sức quan trọng. Giáo viên phải thường xuyên rèn luyện và tạo thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau. - Nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn thói quen cho trẻ, mấy năm nay tôi đã quan sát, nghiên cứu để tìm ra những biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân phù hợp nhất đối với trẻ trong lớp của mình. - Việc rèn thói quen vệ sinh cá nhân tốt cho trẻ là một việc làm khó. Làm thế nào để rèn được thói quen rửa tay, rửa mặt, đánh răng cho trẻ một cách tự giác và đúng quy trình. - Bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp bách của toàn xã hội. Với trẻ mầm non, các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường vừa giúp trẻ có hành vi, thái độ ứng xử phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường, biết sống hòa hợp với môi trường vừa đảm bảo trẻ được phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ. Vì vậy việc đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào trường mầm non là vô cùng cần thiết. - Việc giáo dục vệ sinh cá nhân,vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường không những nhằm mục đích là chăm sóc sức khỏe cho những chủ nhân tương tai của đất nước mà còn tạo cho trẻ những hành vi , ý thức vệ sinh văn minh trong giao tiếp,trong lối sống hàng ngày, có ý thức về việc chăm sóc môi trường thiên nhiên xung quanh trẻ .Những trải nghiệm ban đầu của trẻ thơ trong việc hoạt động với môi trường ở giai đoạn này có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển nhận thức bảo vệ môi trường trong những giai đoạn tiếp theo .Sự tác động qua lại với môi trường thiên nhiên một cách tích cực trong trường Mầm non sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển sức khỏe của trẻ .Tăng cường chất lượng cuộc sống ,cũng như chất lượng học tập trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời một con người. Nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn thói quen cho trẻ, nhiều năm nay tôi đã quan sát, nghiên cứu để đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh bảo vệ môi trường sao cho phù hợp nhất đối với trẻ trong lớp mình. - Việc giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non là việc làm hết sức thiết thực, góp phần tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường tới các bậc phụ huynh, cộng đồng và toàn xã hội - Thông qua hoạt động vui chơi, nội dung giáo dục vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường cần được lồng ghép vào tất cả mọi hoạt động trong ngày của trẻ. - Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tôi xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tiến hành có kế hoạch, chiến lược cụ thể để phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các hoạt động hằng ngày tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm những vốn sống của bản thân. - Để đảm bảo cho con người được sống trong một môi trường lành mạnh thì việc giáo dục vệ sinh cá nhân, ý thức bảo vệ môi trường được hình thành và rèn luyện từ rất sớm, từ lứa tuổi mầm non giúp con trẻ có những khái niệm ban đầu về môi trường sống của bản thân mình nói riêng và con người nói chung là cần thiết. Từ đó biết cách chăm sóc bản thân, sống tích cực với môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của cơ thể và trí tuệ. - Giáo dục vệ sinh cá nhân, ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là cung cấp cho trẻ những kiến thức sơ đẳng về sức khỏe, môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ nhằm tạo ra thái độ, hành vi đúng của trẻ đối với môi trường xung quanh. Do đó để bảo vệ cơ thể, bảo vệ môi trường chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau. - Đồng hành với những suy nghĩ ấy bản thân tôi trăn trở, suy nghĩ nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Để mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất là điều mà những người làm công tác giáo dục phải quan tâm. Tôi cho rằng sự thành công của công tác này không thể thiếu sự kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng giáo dục Gia đình- Nhà trường - Xã hội. - Với tình hình thực tế tại lớp đang phụ trách, tôi nhận thức sâu sắc và xác định rõ những việc cần làm ngay đối với trẻ, với Phụ huynh để đẩy mạnh công tác vệ sinh cá nhân, giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non - Do đó việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường ở trường mầm non là rất cần thiết .Nếu chúng ta làm tốt công tác này thì chắc chắn sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, bảo vệ được sức khỏe cho trẻ . - Từ những lý do trên , tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” 2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài - Mục tiêu nhiệm vụ của việc giáo dục vệ sinh cá nhân - giáo dục bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ, giúp trẻ có hiểu biết về môi trường xung quanh gần gũi với bản thân, biết sống tích cực và có hiệu quả trong môi trường. hình thành trong trẻ thói quen vệ sinh văn minh, phát triển nhân cách, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về thể chất cũng như tinh thần. 3. Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu một số biện pháp trong việc giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh bảo vệ môi trường cho trẻ. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Trẻ mầm non từ 5 – 6 tuổi trường mầm non Hoa Hồng 5 . Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp đàm thoại, trao đổi thảo luận . - Phương pháp thực hành ,thử nghiệm trên trẻ tại lớp. - Phương pháp quan sát trên trẻ. - Phương pháp điều tra giáo dục. - Phương pháp kiểm tra đánh giá.
Xem thêm

25 Đọc thêm

SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ tích cực vận động trong giáo dục phát triển vận động cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Hoa Pơ Lang.

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 4-5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON HOA PƠ LANG.

MỤC LỤC Mục Trang I. Phần mở đầu:3 1. Lý do chọn đề tài3-4 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. 4 3. Đối tượng nghiên cứu4 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu4 5. Phương pháp nghiên cứu.4 II. Phần nội dung 4 1. Cơ sở lý luận 4-5 2.Thực trạng5 2.1 Thuận lợi- khó khăn 5-6 2.2 Thành công- hạn chế 6 2.3 Mặt mạnh- mặt yếu6 2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động 6-7 2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trang mà đề tài đã đặt ra. 7-8 3. Giải pháp, biện pháp: 8 3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp8 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 8- 15 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 15-16 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 16 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 16 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 16-17 III. Phần kết luận, kiến nghị 17 1. Kết luận 17 2. Kiến nghị 17 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 4-5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON HOA PƠ LANG I. Phần mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Trẻ em phải được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, đây không phải là nhiệm vụ riêng của các cấp hay các ngành nào, mà đó chính là nhiệm vụ của toàn dân. Vì vậy, việc phát triển toàn diện cho trẻ là vấn đề mà những nhà giáo dục cần phải quan tâm. Một đứa trẻ khỏe mạnh, tức là thể chất của trẻ phát triển. Trẻ có thể điều khiển được mọi hoạt động của bản thân và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thông qua các hoạt động phát triển thể chất, giúp trẻ nâng cao thể lực sức khỏe. Các hoạt động tập luyện ngoài việc giúp trẻ phát triển các kĩ năng vận động còn giúp trẻ có sức khỏe tốt, cơ thể phát triển cân đối, hài hòa. Các hoạt động thể chất không chỉ giúp trẻ phát triển thể lực sức khỏe tốt mà còn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và phát triển nhận thức. Trong quá trình hoạt động, trẻ lắng nghe thực hiện các động tác theo lời hướng dẫn của cô, trẻ được trao đổi cùng cô, trao đổi với các bạn về nội dung của bài tập luyện, được nghe và biết thêm những từ mới. Các hoạt động thể chất có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển nhận thức của trẻ, sự phát triển thể chất tốt giúp cho hệ thần kinh và các giác quan của trẻ tinh nhạy hơn, giúp nâng cao năng lực nhận thức của trẻ. Trẻ càng biết được nhiều động tác, biết nhiều kĩ năng vận động thì trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, khám phá thế giới xung quanh, nhờ vậy mà vốn kiến thức của trẻ tăng lên, đồng thời khi thực hiện các yêu cầu của vận động cũng giúp trẻ rèn kĩ năng nhận thức như sự chú ý, tính kiên trì và cẩn thận. Trong quá trình tham gia các hoạt động thể chất trẻ còn được phát triển thêm về mặt tình cảm- xã hội và thẩm mĩ. Trẻ được thỏa mãn nhu cầu vận động, giúp trẻ có thể lực, sức khỏe tốt, tạo cho trẻ tinh thần sảng khoái, vui vẻ, giúp trẻ có mối quan hệ tốt với cô giáo, bạn bè. Những bài tập vận động có kết hợp âm nhạc giúp trẻ cảm nhận được nhịp điệu, thể hiện được tốt hơn các động tác, nhất là các hoạt động phát triển các cử động bàn tay, ngón tay thông qua hoạt động nghệ thuật, tạo hình. Là một giáo viên giảng dạy trẻ, hơn ai hết tôi hiểu rõ các hoạt động rèn luyện vận động phát triển thể chất cho trẻ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Chính vì những lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ tích cực vận động trong giáo dục phát triển vận động cho trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Hoa Pơ Lang” 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài + Mục tiêu của đề tài là chỉ ra một số biện pháp giúp trẻ tích cực vận động trong các hình thức giáo dục thể chất. + Nhiệm vụ của đề tài: - Tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng, đưa ra các biện pháp sư phạm để cải thiện thực trạng. - Áp dụng một số biện pháp sư phạm trong tổ chức các hình thức giáo dục phát triển vận động. 3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tập trung nghiên cứu một số biện pháp giúp trẻ tích cực vận động. X 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Là học sinh 4-5 tuổi, lớp chồi phân hiệu buôn Dur 1 trường mầm non Hoa Pơ Lang xã Dur Kmăl huyện Krông Ana tỉnh Đăklăk. 5. Phương pháp nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, tôi đã sử dụng nhiều nhóm phương pháp nghiên cứu như sau: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. - Nhóm phương pháp trực quan. - Nhóm phương pháp dùng lời. - Nhóm phương pháp thực hành, trải nghiệm. - Nhóm phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ. II. Phần nội dung 1. Cơ sở lý luận Phát triển thể chất là quá trình thay đổi hình thái và chức năng sinh học của cơ thể con người, là tổng hợp các đặc tính về hình thái của cơ thể, đặc trưng cho quá trình trưởng thành của cơ thể ở mỗi giai đoạn phát triển. Phát triển thể chất là một trong năm mặt phát triển toàn diện cho trẻ ở trường mầm non. Trẻ khỏe mạnh, khéo léo, nhanh nhẹn, tự tin là một trong những yếu tố góp phần quan trọng trong việc giúp trẻ phát triển nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mĩ, tình cảm - kĩ năng xã hội. Giáo dục thể chất góp phần tăng cường và bảo vệ sức khỏe cho trẻ, đồng thời giúp hình thành, rèn luyện các kĩ năng vận động và phát triển các tố chất vận động. Chính vì vậy giáo dục thể chất là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trẻ 4- 5 tuổi, cơ thể trẻ lớn lên khỏe mạnh hơn, hệ thần kinh trung ương phát triển, quá trình hưng phấn và ức chế cân bằng hơn, môi trường sống mở rộng hơn, có nhiều thử thách mới giúp trẻ phát triển tốt kĩ năng vận động. Do đó phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ cần được tiến hành một cách mạnh mẽ, toàn diện, cần được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt nhất. Một trong những yêu cầu đầu tiên đối với trẻ vào lớp 1 tiểu học đó là tiêu chuẩn về thể lực, sức khỏe. Trẻ khỏe mạnh, thể lực tốt thì trẻ mới có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ học tập ở trường phổ thông. Sự hoàn chỉnh kĩ năng vận động sẽ tạo điều kiện cho trẻ tham gia tốt các hoạt động của nhà trường, cũng như các vận động tinh tế khéo léo sẽ giúp cho trẻ trong việc cầm bút viết, vẽ làm thủ công và các việc khác tốt hơn.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Một số biện pháp dạy học tích cực cho trẻ MN 4

Một số biện pháp dạy học tích cực cho trẻ MN 4

Biện pháp dạy học tích cực cho trẻ mầm non Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức,thẩm mỹ, trí tuệ, là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt. Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu trở thành người công dân có ích. Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ, văn hoá và nghệ thuật trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi con ngừơi phải chủ động, tích cực, năng động và có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc sống một cách có hiệu quả. Do vậy, cùng với sự đổi mới chung trong giáo dục, giáo dục mầm non với mục tiêu phát triển tòan diện đứa trẻ trong độ tuổi mầm non và đòi hỏi các biện pháp giáo dục cần phải có những đổi mới nhằm hình thành ở trẻ những năng lực chung, những nền tảng nhân cách ban đầu. Phương pháp dạy học là một trong những thành tố rất quan trọng để tiếp nhận vốn kinh nghiệm của xã hội loài người để hình thành nhân cách của bản thân. Hiện nay, phương pháp giáo dục mầm non của chúng ta đang thực hiện còn đồng loạt cứng nhắc, chưa phát huy tính tích cực, chủ động của từng cá nhân trẻ. Trước tình hình thực tế đó đòi hỏi phải đổi mới giáo dục mầm non nhằm đáp ứng sự phát triển con người trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Đổi mới giáo dục mầm non nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ thể của trẻ để phát triển về nhiều mặt dưới sự hướng dẫn linh họat của giáo viên. Trong chương trình đổi mới nội dung giáo dục được điều chỉnh theo chủ điểm cho phù hợp với tình hình và khả năng của trẻ ở lớp. Kế họach được tiến hành một cách linh hoạt về thời gian thực hiện các chủ điểm, về thiết kế nội dung họat động giáo dục trẻ sao cho phù hợp với chủ điểm. Môi trường giáo dục được xây dựng với các góc hoạt động phù hợp nội dung chủ điểm, thường xuyên bổ sung nguyên vật liệu mỡ bày trí ở dạng gợi ý. Quá trình đánh giá trẻ, giáo viên cần tạo tình huống để trẻ tự bộc lộ bản thân giúp giáo viên quan sát làm cơ sở đánh giá. Cách đánh giá trẻ cần sử dụng bảng liệt kê để theo dõi.Giáo viên cần lập kế hoạch và lựa chọn các hoạt động phù hợp. Cung cấp các đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu mở để khuyến khích trẻ hoạt động tích cực. Tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm một cách tích cực, tự nhiên thông qua các giác quan của trẻ. Muốn vậy, trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo viên phải vận dụng phương pháp dạy học tích cực.Nghĩa là phải làm sao phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của trẻ bằng cách dựa vào vốn kinh nghiệm của trẻ, khai thác hứng thú hoạt động ở trẻ, tạo mọi cơ hội và tình huống có vấn đề cho trẻ tự mình hoạt động để tìm tòi khám phá, trải nghiệm, phát hiện và tự nói lên những điều mình tìm hiểu biết được, sau đó cho trẻ thực hành áp dụng vào thực tiễn. Lúc đầu có thể tốn thời gian hơn nhưng trẻ được hoạt động chủ động tích cực, sáng tạo, ngôn ngữ, tư duy của trẻ được phát triển đồng thời những kiến thức trẻ thu được sẽ vững chắc hơn, hiệu quả dạy học sẽ cao hơn. Một yếu tố hết sức quan trọng mà không được coi nhẹ là phải tôn trọng, phải thực sự đồng cảm với nhu cầu và lợi ích cá nhân của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển các kĩ năng và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thích ứng và dễ dàng hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Kích thích động cơ bên trong của trẻ, gây hứng thú nhằm lôi cuốn trẻ vào các hoạt động, đặc biệt là hoạt động nhận thức. Vấn đề cốt lõi của phương pháp dạy học tích cực là hướng tới hoạt động chủ động, sự suy nghĩ sáng tạo của trẻ, chống gò ép, áp đặt làm thay trẻ. Thực tế hiện nay, trong quá trình thực hiện chương trình tiếp cận đổi mới ở các đơn vị đã có sự chuyển biến đáng kể, đại đa số giáo viên có trăn trở suy nghĩ tìm cách lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học sao cho trẻ hứng thú, chủ động, tích cực tham gia họat. Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý phụ trách về công tác chuyên môn, tôi luôn trăn trở và suy nghĩ: “Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học tại trường mầm non, cụ thể là tại trường mầm non Xuân Tảo của chúng tôi”. Đây là nhiệm vụ quan trọng và phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, cần phải chú trọng công tác chuyên môn, công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp dạy học tích cực cho trẻ mầm non”.
Xem thêm

Đọc thêm

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động vận động trong trường Mầm non

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động vận động trong trường Mầm non

“Một cơ thể tốt là một cơ thể khỏe mạnh” Đó là mục tiêu phấn đấu của mỗi người để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp. Điều đó vô cùng quan trọng, nhất là khi cơ thể đó đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển ở lứa tuổi mầm non. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Thế kỷ XXI thời đại khoa học công nghệ thông tin phát triển, con người muốn tiếp nhận được khoa học công nghệ thông tin đó phải được trang bị đầy đủ tri thức. Vì vậy để ươm được những mầm xanh phát triển tốt thì trong chiến lược giáo dục con người trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi ngành giáo dục phải nâng cao chất lượng đào tạo về mọi mặt. Mỗi chúng ta ai cũng nhận thấy bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục mà là của toàn xã hội. Chính vì nhận thức được điều đó xã hội đã có những biện pháp để chăm sóc giáo dục trẻ nhằm tạo ra những con người mới phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ. Vấn đề ngày nay mang tính thời đại đó khẳng định giáo dục quốc dân là quốc gia hành động. Mầm non được coi là nền móng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục cần phải vững chắc để đảm bảo cho nhiều nấc thang phát triển ngày một vững chắc hơn, làm thế nào để đạt được điều đó? Là một nhà quản lý giáo dục tại một xã vùng khó khăn, điều kiện sống của nhân dân còn nhiều thiếu thốn, trẻ được chăm sóc giáo dục một cách tốt nhất là mục tiêu hành động của các nhà quản lý mầm non, trong đó hoạt động vận động nhằm phát triển thể chất cho những trẻ mầm non thực sự là một vấn đề mà bản thân tôi trăn trở, suy nghĩ… Trẻ em là hạnh phúc của mọi gia đình, là tương lai của cả dân tộc, việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ không phải chỉ là trách nhiệm của người làm công tác giáo dục mà của toàn xã hội và của cả nhân loại. Đây là thời điểm mấu chốt và quan trọng nhất, thời điểm này tất cả mọi việc đều bắt đầu: Bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu nghe, nhìn và vận động bằng đôi chân, đôi tay của mình... Tất cả những cử chỉ đó đều làm lên những thói quen, kể cả thói xấu. Chính vì vậy chúng ta đã bước sang thế kỷ 21 thế kỷ nền văn minh trí tuệ, của nền khoa học hiện đại. Do vậy con người cần phải năng động sáng tạo để phù hợp với sự phát triển của thời đại. Chính vì thế tôi chọn đề tài sáng kiến Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động vận động trong trường Mầm non.
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 6 tuổi trường Mầm non EaTung

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRẺ 5 6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON EATUNG

HẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Khi xây dựng một ngôi nhà, để ngôi nhà được bền và đẹp thì ta cần có một nền móng thật kiên cố và vững chắc. Cũng giống như xây dựng một con nguời mới phù hợp với cuộc sống mới và đầy đủ phẩm chất đạo đức tốt thì chúng ta phải xây một nền kiến thức vững vàng và việc chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non là vô cùng cần thiết. Là nền móng nhân cách đầu tiên cho việc giáo dục cho trẻ thành một con người toàn diện.Là một giáo viên mầm non tôi luôn mong muốn và trăn trở làm cách nào để trẻ được chăm sóc một cách tốt nhất, được giáo dục một cách tốt nhất, bởi những điều tôi được học và thực tế trường tôi đang dạy, vì vậy tôi đã rút ra được một số biện pháp giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi trường Mầm non EaTung đã đem lại kết quả tốt và rất mong được sự đóng góp ý kiến, những kinh nghiệm hay của những đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bác Hồ đã từng nói “ Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ, muốn làm đựợc thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, phải chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây mới lớn tốt. Dạy các cháu tốt thì sau này cháu thành tốt”. Lời Bác nói để ta biết rằng bậc học mầm non rất quan trọng nhất là trẻ 5 6 tuổi giai đoạn mà trẻ đang phát triển mạnh mẽ về tính cách cũng như thể lực của trẻ.Trường Mầm non là nơi có trách nhiệm tổ chức thực hiện mục tiêu kế hoạch đào tạo những thế hệ trẻ mầm non, trở thành những đứa trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cơ thể phát triển cân đối hài hòa, giàu lòng thương yêu, biết quan tâm nhường nhịn những người xung quanh, thật thà, lễ phép, mạnh dạn, hồn nhiên, thông minh, ham hiểu biết, yêu thích cái đẹp, quý trọng cái đẹp, nhất là trẻ 5 tuổi, cần được giáo dục chăm sóc trẻ có một số kỹ năng sơ đẳng như: quan sát, ghi nhớ, so sánh, phân tích, tổng hợp, suy luận, phán đoán để trẻ vào trường phổ thông, trẻ thích được đi học.Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là nhiệm vụ mục tiêu cơ bản nhất của trường mầm non. Thực hiện được mục tiêu này là góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non. Công tác giáo dục phải được nhân dân ta nhận thức rõ tầm quan trọng của ngành học mầm non. Chính vì vậy việc nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt quan tâm đến chất lượng trẻ 5 tuổi để trẻ được phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ là nền móng hình thành nhân cách trẻ, làm cơ sở vững chắc cho các bậc học tiếp theo.Sự lớn lên và phát triển của trẻ đều phải trải qua những đặc điểm chung nhưng ta nhận thấy rằng trẻ em ngày nay phát triển sớm hơn cả về tâm sinh lý, tình cảm, trí tuệ, các khuynh hướng, nhu cầu, hứng thú, thị hiếu, thẩm mỹ của trẻ ngày càng trở nên đa dạng phong phú, trẻ phát triển sớm, hiểu biết nhiều, nói năng mạch lạc hơn.Là một giáo viên được nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo 5 6 tuổi đã 4 năm học liền. Trong quá trình chăm sóc nuôi dạy các cháu do tôi phụ trách, tôi càng thấy được trách nhiệm của mình là làm sao để chăm sóc giáo dục các cháu thật tốt, giúp trẻ phát triển toàn diện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi đã có nhiều suy nghĩ, thực hành và có những biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ.Đó là những lý do mà tôi luôn hiểu và mong muốn có ở trẻ, nên tôi đã chọn : Đề tài :“ Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 6 tuổi trường Mầm non EaTung . Mong được tất cả các đồng nghiệp tham khảo và đóng góp ý kiến.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tàiMục đích nghiên cứu đề tài:Giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt : Phát triển thể chất, phát triển tình cảm xã hội, phát triển thẩm mĩ, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, sáng tạo và đặc biệt hơn nữa rèn cho cháu một nè nếp lối sống tự tin trong sáng từ ngay những ngày đầu.Cháu có kiến thức cơ bản nhất định và được trang bị chu đáo sẵn sàng cho cháu bước vào lớp một. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng nhất của bậc học mầm non đặc biệt là ở mẫu giáo lớn.Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài:Xây dựng hệ thống giảng dạy ở các lớp về nội dung kiến thức, phương pháp phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ theo từng chủ đề, chủ điểm.Hệ thống hóa các lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu:Tầm quan trọng và đặc điểm phát triển của trẻVai trò của giao tiếp và của các tác phẩm văn học đối với sự phát triển nhân cách của trẻ.Môi trường cho trẻ hoạt động. Tìm hiểu thực trạng của vấn đề: Nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở lớp Lá 2 Trường Mầm Non EaTung. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp để Nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hòa đồng với cô và bạn, sưu tầm và làm đồ dùng, đồ chơi tranh ảnh phong phú, đa dạng, đẹp nhằm tạo hứng thú cho trẻ yêu thích đến lớp học đồng thời kích thích tính sáng tạo ham học hỏi tìm tòi khám phá thế giới xung quanh.3. Đối tượng nghiên cứuMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi tại trường Mầm non EaTung Xã EaNa, Huyện Krông Ana, Tỉnh DakLak.5. Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện nghiên cứu đề tài này tôi tiến hành có một số phương pháp sau: Phương pháp quan sát. Phương pháp trò chuyện. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Phương pháp kiểm tra, đánh giá.II. PHẦN NỘI DUNG1.Cơ sở lý luậnGiáo dục mầm non là một ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục Quốc dân, chiếm vị trí rất quan trọng nó có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bước vào học phổ thông. Giáo dục có tầm quan trọng rất lớn đối với con người nhất là lứa tuổi mầm non khi mới đến trường, đòi hỏi những nhà giáo dục trẻ là những con người có đạo đức, mẫu mực, có trình độ, yêu nghề, mến trẻ. Bởi thế cho nên đòi hỏi chúng ta phải đổi mới giáo dục để đào tạo ra những con người mới phải có tri thức khoa học tốt để vươn lên cùng với sự phát triển của xã hội.Muốn đạt được mục tiêu giáo dục mầm non thì trước hết phải quan tâm đến chất lượng chuyên môn của giáo viên. Hoạt động chuyên môn có tầm quan trọng rất rớn trong nhà trường. Nng cao chất lượng dạy học để từng bước hướng tới mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I là nhiệm vụ mũi nhọn mà tất cả giáo viên chúng tôi đang phấn đấu hiện nay.2. Thực trạng2.1. Thuận lợiGiáo viên đạt chuẩn về trình độ là một người giáo viên tôi luôn có sự ham thích, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần tự học, tự rèn luyện, tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp để khám phá nghiên cứu bài dạy tốt hơn. Đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ, tất cả vì học sinh thân yêu.Được sự quan tâm của ban giám hiệu, cấp ủy chính quyền điạ phương, các đoàn thể đã hướng tới sự nghiệp giáo dục .“ Mẫu giáo tốt, mở đầu nền giáo dục tốt”Phòng học sạch sẽ thoáng mát, giáo viên nhiệt tình trong công tác, lập trường tư tưởng vững vàng và luôn có lòng yêu nghề mền trẻ.Ban giám hiệu và chuyên môn phòng giáo dục quan tâm và tạo điều kiện để giáo viên học tập, tập huấn kịp thời các chuyên đề.Lớp ở khu vực trung tâm, các cháu cùng một độ tuổi. Nhà trường rất quan tâm đến chất lượng toàn diện của trẻ. Cơ sở vật chất thường xuyên được tăng cường. Đa số phụ huynh quan tâm chăm lo cho sự học hành của trẻ. Bản thân tôi rất có trách nhiệm trọng công tác và được đào tạo trên chuẩn của ngành học mầm non.Khó khănNội dung chương trình tuy đã chú ý phát triển toàn diện nhưng trong nội dung chưa gắn kết tính đồng bộ, tích hợp các môn học, các lĩnh vực vào bài dạy. Các môn học còn độc lập, tách rời mang nặng cung cấp kiến thức cho trẻ, chưa phát huy tính tích cực, chủ động ở trẻ, giáo viên chưa biết tạo môi trường để trẻ được học tập, tham quan khám phá ở mọi lúc mọi nơi. Phương pháp tổ chức các hoạt động chương trình còn dựa vào bài soạn mẫu chưa sáng tạo thực hiện máy móc, cứng nhắc.Việc quan tâm chăm sóc con em của một số phụ huynh chưa đáp ứng với nhu cầu giáo dục ngày càng cao hiện nay. Nhu cầu về kinh tế, mưu sinh được quan tâm nhiều hơn nhu cầu học tập. Phụ huynh học sinh chưa nắm rõ quan điểm giáo dục hiện nay, thái độ hợp tác giáo dục trẻ chưa rõ ràng, chưa thống nhất với nhà trường.
Xem thêm

24 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Ví dụ: Một câu truyện được kết hợp sẽ dẫn dắt phần mở đầu nội dung chođến kết thúc, như vậy sẽ kích thích trẻ sự tò mò hấp dẫn và trẻ hứng thú hoạt độngtốt hơn.Ví dụ: Hoạt động giáo dục thể chất với nội dung thực hiện “Bò theo đườngzích zắc ném bóng vào đích”, “Chủ điểm gia đình” có thể tóm tắt cho trẻ nghetruyện “Tích Chu” giúp bà đi lấy nước cho bà uống để bà Tích Chu trở lại thànhngười, đường đi lấy nước phải trèo đèo lội suối vượt qua nhiều chặng đường nguyhiểm.+ Phần khởi động: cho trẻ đi lên suối tiên, đi kết hợp các kiểu chân, mũichân, má chân, gót chân.+ Trọng động: Tập luyện bò theo đường zích zắc, ném bóng vào đích, tiếptheo đó cho trẻ thi đua giữa các trẻ với nhau, trẻ rất hứng thú tích cực tham gia hoạtđộng .+ Phần hồi tĩnh: bạn Tích Chu gửi tặng mỗi bạn một niềm mơ ước bay tớiđất nước của những giấc mơ đẹp “Trẻ đi nhẹ nhàng trên nền nhạc du dương”.Hay giờ hoạt động chung tôi còn hướng dẫn giáo viên tổ chức dưới hình thứctổ chức Hội thi “ Ngày hội thể thao” ; “ Hội khỏe phù đổng”... Hội thi được chiathành các phần thi phù hợp với tên đề tài, với chủ đề, công tác chuẩn bị chu đáo,hấp dẫn đối với trẻ. Cụ thể tôi đã hướng dẫn cô giáo Nguyễn Thị Huệ tham gia hộithi giáo viên giỏi cấp Tỉnh đạt kết quả cao với đề tài “ Ném trúng đích thẳng đứng”* Sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục thể chấtCác trò chơi dân gian được cha ông ta truyền từ đời này sang đời khác trảinghiệm qua đời sống thực tế con người. Những trò chơi dân gian đó theo ta từ khisinh ra và lớn lên, đi vào cuộc sống và còn đọng mãi trong tâm hồn chúng ta đó lànhững hình ảnh về Quê hương, Đất nước, gia đình và tuổi thơ.Chính vì vậy, tôi đã hướng dẫn giáo viên thường xuyên tổ chức cho trẻ chơicác trò chơi dân gian dưới hình thức tổ chức thi đua nhau giữa các đội, tổ, nhóm vàtổ chức hội thi. Từ đó đã tạo cho trẻ tính tập thể, sự khéo léo, nhanh nhẹn, sức dẻodai của trẻ. Như tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi “ Mèo đuổi chuột” ; “ Kéo co”...
Xem thêm

20 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non bằng trò chơi dân gian

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON BẰNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non Sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ nhà trẻ, sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ngôn ngữ đối với con người nói chung, với sự phát triển của trẻ mầm non nói riêng (đặc biệt là trẻ 2 – 3 tuổi) có một vị thế hết sức quan trọng. Nó là một trong những cơ sở, tiền đề để cho trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Ngôn ngữ giúp cho sự phát triển tư duy của trẻ. Ngôn ngữ là phương tiện giúp cho chúng ta và nhất là trẻ em giao tiếp với mọi người và giúp trẻ dễ dàng hoà đồng vào cuộc sống một cách thân thiện nhất, nói sao cho mọi người hiểu, hiểu khi người khác nói đó là điều cần thiết khi giao tiếp. Đồng thời, thông qua giao tiếp giúp trẻ phát triển trí tuệ để nhận biết thế giới xung quanh và phát triển tình cảm của trẻ.
Xem thêm

24 Đọc thêm

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi người dân tộc thiếu số học tốt môn Khám phá khoa học Tại trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A Đray Sáp Krông Ana Đăk Lăk

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 56 TUỔI NGƯỜI DÂN TỘC THIẾU SỐ HỌC TỐT MÔN KHÁM PHÁ KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG MN BÌNH MINH BUÔN TUÔR A ĐRAY SÁP KRÔNG ANA ĐĂK LĂK

I. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài. Khám phá khoa học là một trong những nội dung đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ và nó có tầm quan trọng đặc biết đối với con người, nhất là đối với trẻ mầm non. Thế giới xung quanh luôn là điều mới lạ, lúc nào trẻ cũng muốn được tìm tòi, được quan sát, tiếp xúc, sờ vào vật, trẻ luôn muốn được hiểu biết nhiều hơn về mối quan hệ đơn giản giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh. Từ đó phát triển ngôn ngữ, vốn từ của trẻ ngày càng phong phú, đa dạng về câu từ và phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, tư duy của trẻ. Đối với trẻ đây là thời điểm mấu chốt và quan trọng nhất, thời điểm này tất cả mọi việc đều bắt đầu và trở thành những thói quen, trong đó có thói quen tốt và cả những thói quen xấu. Chính vì vậy chúng ta đang ở thế kỷ nền văn minh trí tuệ, nền khoa học tiên tiến hiện đại, do vậy con người cần phải năng động sáng tạo để phù hợp với sự phát triển của thời đại. Muốn được như vậy ngay từ tuổi ấu thơ trẻ Mầm non, đặc biệt là trẻ 5 6 tuổi đang ở những bước phát triển mạnh về nhận thức, tư duy, ngôn ngữ, tình cảm ..... Thế giới khách quan xung quanh thật bao la rộng lớn, có biết bao điều mới lạ hấp dẫn và còn bao lạ lẫm khó hiểu, trẻ tò mò muốn biết, muốn được khám phá. Từ những vấn đề trên tôi đã có suy nghĩ cần tổ chức cho trẻ khám phá khoa học như thế nào và khám phá những gì để tạo hứng thú kích thích trẻ chú ý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.Tại các trường mầm non hiện nay, hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 56 tuổi mặc dù đã được chú trọng nhưng chưa đạt được kết quả cao. Thực tiễn hiện nay ở trường Mầm non Bình Minh tôi đang công tác, hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 56 tuổi người dân tộc thiểu số, một số hoạt động khám phá còn rất tẻ nhạt, giáo viên còn lúng túng trong việc cho trẻ khám phá về thế giới xung quanh, một số hoạt động trẻ chưa có hứng thú học tập. Từ những suy nghĩ trên tôi thấy cần phải có một số biện pháp để giúp trẻ học tốt môn khám phá khoa học, nhằm nâng cao chất lượng môn học, vận dụng linh hoạt trong hình thức đổi mới một cách khoa học. Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn Khám phá khoa học tại trường MN Bình Minh buôn Tuôr A Dray Sáp Krông Ana Đăk Lăk”2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.a.Mục tiêu của đề tàiGiúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt: thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mĩ, hình thành tình yêu đối với thiên nhiên cuộc sống xung quanh trẻ.b. Nhiệm vụ của đề tài:Nghiên cứu nhằm tìm ra một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn khám phá khoa học và giúp giáo viên có những định hướng phù hợp trong công tác chăm sóc cho trẻ Mầm non ở độ tuổi 5 6 tuổi, sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần giúp trẻ học tốt môn Khám phá khoa học.3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn Khám phá khoa học.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh Xã Dray sap Huyện Krông AnaTỉnh Dăk Lăk. 5. Phương pháp nghiên cứua. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu tâm lý học và gáo dục học để hiểu đặc điểm tâm lý trẻ. b. Phương pháp thực nghiệmPhương pháp quan sátPhương pháp đàm thoại (trao đổi với gia đình trẻ)c. Phương pháp thống kê giáo dụcII. PHẦN NỘI DUNG1. Cơ sở lý luậnMục tiêu của giáo dục mầm non mới trong thời kì hiện nay là giúp trẻ phát triển toàn diện (thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm quan hệ xã hội). “Học mà chơi” “chơi mà học”. Trẻ mầm non vốn ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh. Hoạt động khám phá khoa học thỏa mãn nhu cầu phát triển đó của trẻ. Qua hoạt động khám phá, trẻ có khả năng quan sát, so sánh, phân loại…Từ đó, trẻ phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo nhiều cách khác nhau. Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh. Việc giúp trẻ học tốt hoạt động khám phá khoa học là hết sức cần thiết và quan trọng, quyết định đến cả quá trình trẻ tiếp thu bài tốt hay không. Thực tế hiện nay, việc giúp trẻ học tốt hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non còn rất hạn chế về hình thức, phương pháp và nội dung vào bài. Vì vậy khi vào bài trẻ chưa hứng thú tham gia vào hoạt động do vậy hoạt động chưa đạt kết quả cao. Khám phá khoa học là một trong những nội dung đóng vai trò hết sức quan trọng trong cung cấp những kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ trước khi vào lớp 1.2. Thực trạng.Tình hình của lớp: Tổng số trẻ trong lớp: 30 , Dân tộc: 30 , Nữ dân tộc: 14Trong quá trình giảng dạy tôi thấy tỉ lệ trẻ có khả năng, quan sát, so sánh, phân loại, giải quyết vấn đề, những hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh còn thấp, hạn chế.. Vì vậy, tôi thường xuyên chú trọng tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động khám phá khoa học theo các chủ đề, chủ điểm. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy tôi đã gặp một số thuận lợi và khó khăn sau:2.1. Thuận lợi, khó khăn. Thuận lợi.Được sự quan tâm tạo điều kiện của Phòng GDĐT huyện cùng Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo xã và sự quan tâm nhiệt tình của Ban tự quản thôn, buôn nơi tôi đang công tác mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động tương đối đầy đủ, sạch sẽ bảo đảm an toàn cho trẻ.Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên sắp xếp tạo điều kiện cho tôi được tham dự các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn và đi dự giờ các đợt chuyên đề hoạt động khám phá khoa học cũng như chuyên đề của các môn học khác do cấp trên tổ chức.Bản thân có trình độ chuẩn về chuyên môn, nhiệt tình yêu nghề mến trẻ. Có khả năng dạy trẻ tham gia vào các hoạt động khám phá khoa học và biết định hướng cho trẻ tham gia vào các hoạt động có hiệu quả, tạo môi trường hoạt động ở lớp tương đối phong phú. Có trình độ sử dụng vi tính, tạo các bài giảng điện tử thu hút trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động ở trường, lớp tích cực. Giáo viên trong trường đoàn kết, giúp đỡ nhau nhiệt tình trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.Phụ huynh học sinh tín nhiệm và tin cậy nhà trường, giáo viên khi gửi con em mình đến lớp.
Xem thêm

25 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG MẦM NON

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG MẦM NON

I. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiGiáo dục âm nhạc ở trường, lớp mầm non là một môn hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục toàn diện cho trẻ. Ở lứa tuổi mầm non thông qua môn âm nhạc sẽ giúp trẻ linh hoạt, mạnh dạn, thông minh hơn…Qua đó, các động tác minh hoạ trong khi hát cũng như vận động theo nhạc sẽ giúp trẻ nhanh nhẹn, khéo léo, cơ thể phát triển hài hoà, dẽo dai. Qua hoạt động âm nhạc còn giúp trẻ phát triển về ngôn ngữ, về tai nghe và những xúc cảm, tình cảm trong khi thể hiện bài hát như: những bài hát về tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, người thân, tình yêu thương các con vật gần gủi…Ngoài ra một số bài hát còn mang tính giáo dục cao.Giáo dục âm nhạc còn giúp trẻ lĩnh hội kiến thức và tích luỹ những khái niệm đơn giản qua cách hát theo cô, nghe băng để thuộc lòng bài hát. Những trò chơi âm nhạc, nghe cô hát, nghe băng nhạc, trẻ tự thể hiện khả năng biểu diễn của mình. Đây cũng là những ấn tượng đầu đời và là cơ sở đầu tiên của quá trình giúp trẻ tiếp nhận những tri thức mới.Âm nhạc đối với trẻ là thế giới đầy cảm xúc và làm cho trẻ rung động trước những bài hát mà nhiều tác giã đã sáng tác dành cho lứa tuổi mầm non. Đối với trẻ mầm non rất ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng… cho nên nhu cầu âm nhạc không thể thiếu được đối với trẻ. Chính vì vậy âm nhạc trong trường mầm non đã đem lại cho trẻ những ấn tượng về cuộc sống xung quanh trẻ. Những nội dung trong giáo dục âm nhạc nó phản ảnh lại toàn bộ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, những tâm tư tình cảm rất gần gũi thân thương với con người được các nhạc sĩ sáng tác dành riêng cho các bé và được các bé yêu thích và thể hiện lại. Âm nhạc là một hoạt động được thực hiện thường xuyên và liên tục trong ngày ở trường lớp mầm non và nó được lồng ghép trong tất cả các hoạt động khác, nó cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp trẻ tham gia vào các hoạt động khác một cách tích cực. Tuy nhiên khả năng diễn đạt của trẻ còn hạn chế về vận động minh hoạ, về giọng hát, lấy hơi, giai điệu hoặc về lời ca…do đó trẻ hát và biểu diễn chưa có tính nghệ thuật cao. Chính vì vậy để giúp trẻ học tốt môn Giáo dục âm nhạc, trước hết là một cô giáo Mầm non cần phải có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, hát chính xác về tác phẩm âm nhạc, trường độ. Giáo viên phải chú ý đến nghệ thuật biểu diễn của trẻ, sự sáng tạo khi trẻ tự minh họa, thường xuyên cập nhật kịp thời những đổi mới về âm nhạc, những nội dung và phương pháp dạy học trong chương trình mầm non mới để truyền đạt lại những kiến thức âm nhạc cho trẻ, nhằm đáp ứng với xu thế đổi mới Giáo dục mầm non hiện nay và người giáo viên mầm non luôn luôn coi âm nhạc là một bộ phận không thể tách rời với công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp Chỉ đạo nâng cao chất lượng môn Giáo dục âm nhạc.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tàiHình thành và phát triển các kĩ năng nghe, hát, vận động, minh họa...cho trẻ nhằm giúp cho trẻ sử dụng và hoàn thiện khả năng nhận thức trong quá trình học tập, giao tiếp ở gia đình, nhà trường và xã hội. Từ đó góp phần hình thành cho trẻ khả năng nhận thức về tình cảm, thái độ và hành vi đúng đắn của con người Việt Nam hiện đại.Nâng cao chất lượng dạy và học ở môn giáo dục âm nhạc nhằm làm giàu vốn từ cho trẻ, qua đó giúp trẻ biết thể hiện tình cảm, tính cách của mình trong cuộc sống hàng ngày của trẻ qua âm nhạc khi được đến trường mầm non.3. Đối tượng nghiên cứuBiện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn giáo dục âm nhạc trong trường mầm non Hoa Hồng. Dựa trên khả năng hoạt động của trẻ mà giáo viên ta có thể nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo các nội dung, phương pháp giảng dạy khác nhau theo đặc thù tâm lý từng lứa tuổi của chương trình mầm non mới để truyền đạt lại cho trẻ. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứuTrẻ mầm non từ 2 5 tuổi trường mầm non Hoa HồngDựa vào các giờ hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động đi dạo đi chơi, hoạt động ở mọi lúc mọi nơi của cô và trẻ trong trường Mầm non Hoa Hồng; Dựa vào tâm sinh lý lứa tuổi mà ta mà giáo viên đề ra các mục tiêu, biện pháp phù hợp với nội dung của từng bài hát theo từng độ tuổi khác nhau. Tìm hiểu vị trí của môn GDÂN trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Từ đó Ban giám hiệu nhà trường có hướng chỉ đạo giáo viên áp dụng thực hiện có hiệu quả trong công tác dạy và học ở trường lớp mầm non.Thời gian nghiên cứu là 7 tháng (bắt đầu từ tháng 92015 đến tháng 22016 )5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp dùng lời, phương pháp trò chuyện, phương pháp dùng lời kết hợp với phương pháp trò chơi, phương pháp hoạt động thực tiễn… Quy trình dạy học của chương trình mầm non mới. Giúp giáo viên và học sinh hiểu rõ nội dung của các đề tài hoạt động âm nhạc qua từng chủ điểm, chủ đề nhánh. Phương pháp kiểm tra chất lượng trên trẻ để đánh giá chất lượng giáo viên.II. PHẦN NỘI DUNG1. Cơ sở lí luậnÂm nhạc đối với trẻ là một thế giới kỳ diệu đầy cảm xúc. Âm nhạc là nhu cầu không thể thiếu được đối với trẻ. Bởi chính vì vậy âm nhạc được coi đây là một phương tiện giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ, giáo dục âm nhạc còn được coi là một môn nghệ thuật hết sức gần gũi với trẻ và được trẻ yêu thích. Thông qua ca hát, vận động, nghe hát, múa minh họa, trò chơi âm nhạc...giúp trẻ dần hình thành trong tâm hồn trẻ về thị hiếu âm nhạc, qua đó giúp trẻ biết cách biểu diễn nhẹ nhàng đơn giản thông qua từng giai điệu bài hát. Có thể nói âm nhạc là một bộ phận không thể tách rời với công tác chăm sóc giáo dục trẻ.Như chúng ta đã biết âm nhạc tác động vào con người ngay từ khi còn nằm trong nôi để được nghe tiếng ru à ơi của bà, của mẹ. Tâm hồn trẻ rất ngây thơ và trong sáng, luôn luôn vui vẻ cho nên tiếp xúc với âm nhạc là nhu cầu không thể thiếu đối với trẻ. Giáo dục âm nhạc trong trường mầm non là giáo dục cho trẻ lòng yêu âm nhạc, biết cảm thụ âm nhạc một cách trọn vẹn. Điều đặc biệt đối với trẻ mầm non, giáo dục âm nhạc đã đem lại cho trẻ những ấn tượng đầu đời của khái niệm âm nhạc, dần hình thành trong tâm hồn trẻ các kỹ năng nghe, hát, vận động... Đây là bước khởi đầu giúp trẻ biết lựa chọn, đánh giá tác phẩm âm nhạc và biết cách biểu diễn ở mức độ đơn giản phù hợp với từng độ tuổi.2. Thực trạng Trường Mầm non Hoa Hòng là một đơn vị trường đạt chuẩn Quộc gia, là đơn vị có bề dày thành tích trong các hoạt động của Ngành từ hoạt động chuyên môn đến mọi hoạt động khác. Tuy vậy, trong những năm gần đây số giáo viên điều đi làm quản lý ở các đơn vị khác và thường xuyên được chuyển đi và đến, không cố định, cho nên việc chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường là công việc thường xuyên của cán bộ quản lý. Tổng số giáo viên hiện có: 18 Trong đó: năm học 20142015 và 20152016 có 7 giáo viên tuyển mới, 2 giáo viên từ nơi khác chuyển đến, 3 giáo viên chuyển đi, cho nên sự tiếp cận với chương trình mầm non mới còn nhiều hạn chế. Hơn thế nữa việc nắm bắt môn Giáo dục âm nhạc lại càng khó khăn hơn. Khảo sát đầu năm:+ 30% giáo viên xếp loại tốt+ 35% giáo viên xếp loại khá+ 35% giáo viên xếp loại trung bình+ 30% trên tổng số giáo viên biết tổ chức văn nghệ, ngày Hội, ngày lễ trong năm.
Xem thêm

18 Đọc thêm

1 số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc,giáo dục trẻ 24 36 tháng

1 SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC,GIÁO DỤC TRẺ 24 36 THÁNG

I. Lý do chọn đề tài: Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, giáo dục đào tạo là lĩnh vực truyền bá, cung cấp kiến thức khoa học, kỹ thuật nhằm phát triển trí tuệ, nâng cao hiểu biết, hình thành nhân cách lối sống và kỹ năng lao động thông qua đó con người có thể vận dụng trí tuệ, từ những nhận thức hiểu biết về giáo dục nhất là đối với lứa tuổi mầm non cho nên nhu cầu gửi con em vào các trường mầm non của nhân dân là rất lớn. Chính vì vậy mà quy mô giáo dục mầm non ngày càng tăng, mạng lưới giáo dục mầm non được củng cố và phát triển rộng trong cả nước với chủ trương đa dạng hoá các loại hình công lập, bán công, dân lập, tư thục,… . Sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước giành cho giáo dục mầm non, chất lượng giáo dục mầm non là một trong những căn cứ quan trọng cho những chủ trương biện pháp và hoạt động giáo dục tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo dục mầm non nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân và thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi. Cùng với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục thì mỗi giáo viên mầm non phải thực hiện tốt và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục ở từng độ tuổi. Muốn thực hiện tốt được nhiệm vụ trên thì đồi hỏi mỗi giáo viên cần phải nỗ lực phấn đấu trao đổi thêm về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tạo nền tảng cho mình và phải đặc biệt tâm huyết với nghề coi mình như là một người mẹ thứ hai của trẻ thì mới thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trẻ mầm non ngày càng tăng, mạng lưới giáo dục mầm non được nâng cao thì việc giáo dục trẻ ở từng độ tuổi được tốt. Qua việc giảng dạy nhiều năm thì tới năm 2015 – 2016, tôi được phân công dạy nhóm lớp 24 – 36 tháng tuổi cơ sở Khe Nháng. Do đó tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc , giáo dục trẻ ở nhóm lớp 24 36 tháng tuổi” để viết sáng kiến kinh nghiệm. II. Mục đích nghiên cứu: Thực hiện đề tài này nhằm mục đích để nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ từ 24 36 tháng tuổi được tốt hơn để từ đó thu hút trẻ đến trường ngày càng đông hơn, kết quả cần đạt trong quá trình thực hiện đề tài là đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh; III. Thời gian địa điểm: 1. Thời gian: Đề tài được tiến hành trong năm học 2015 – 2016 ( Từ tháng 92015 đến tháng 5 năm 2016) 2. Địa điểm: Tại lớp 24 36 tháng tuổi cơ sở Khe Nháng. Trường mầm non Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Nịnh. IV. Đóng góp về mặt thực tiễn:
Xem thêm

17 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI TẠI LỚP MẪU GIÁO 5 6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON ĐIỀN LƯ HUYỆN BÁ THƯỚC

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI TẠI LỚP MẪU GIÁO 5 6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON ĐIỀN LƯ HUYỆN BÁ THƯỚC

nhiều hoạt động tập thể khác. Tranh thủ các cơ hội cho các cháu được nói, pháthiện chữ cái đó học khi đi chơi…để trẻ mạnh dạn hơn. Từ những biện pháp trên tôiđã thu được kết quả như sau:Kết quả thu được: Trẻ mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động làm quenvới chữ viết cũng như các hoạt động khác.* Và đối với những trẻ hiếu động cũng như vậy: Trẻ hiếu động thường rấthay nghịch ngợm và đùa nghịch trong các giờ học không để ý khi cô giáo giảngbài. Điều đó, dẫn đến trẻ không nhớ được chữ cái, cấu tạo chữ, cách tô chữ…Biện pháp giải quyết: Với những trẻ hiếu động, tôi thường hay cho trẻ thamgia vào các hoạt động tĩnh nhưng có giới hạn thời gian, giờ học chú ý đến trẻ hơn,hay gọi trẻ phát biểu, dùng nhiều hình thức hấp dẫn thu hút sự chú ý của trẻ.Kết quả thu được: Sau một thời gian tôi thấy trẻ ít nghịch đi và ham học hơn,thích giúp đỡ bạn, thích tham gia vào các trò chơi học tập, nhớ được các chữ cái, tôchữ đúng quy trình…2.3.3. Biện pháp 3: Khảo sát kỹ năng nghe- nói- đọc- viết của trẻ và phânloại đối tượng trẻ:Đây là bước đầu tiên nhằm xác định tình trạng của trẻ để giáo viên nắm đượckỹ năng nghe, nói, đọc viết của trẻ để có biện pháp thay đổi phù hợp. Ngay từ đầunăm học, tôi đó tiến hành khảo sát trẻ và thông qua các bài tập để đánh giá và có sựtác động đúng với từng trẻ qua các hoạt động hàng ngày để từ đó đánh giá từng trẻtheo các kỹ năng.- Kỹ năng nghe: Trẻ nghe được các âm thanh, ngữ điệu, giọng nói khác nhau,độ to, nhỏ, nhanh, chậm của giọng nói, giọng đọc, các từ khái quát, từ trái nghĩa.Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép. Nghe hiểu thơ, ca dao, đồng dao, tụcngữ phù hợp với trẻ. Nghe và làm theo từ 2 lời chỉ dẫn liên tiếp nhau trở lên…- Kỹ năng nói: Trẻ có nói lắp, nói ngọng không? Trẻ có nói đủ câu, nói cómạch lạc không? Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và kinh nghiệm của bản thẩn rõràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau. Biết trả lời các câu hỏi về9
Xem thêm

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề