THUẾ THU NHÂP CÁ NHÂN VI BIỂU THUẾ SUẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THUẾ THU NHÂP CÁ NHÂN VI BIỂU THUẾ SUẤT":

193 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THUẾ VÀ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA VAT

193 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THUẾ VÀ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA VAT

lời nói đầuViệt Nam đang từng bớc tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải cách về thuế là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm làm tăng sức cạnh tranh trên các lĩnh vực về thơng mại mậu dịch, nguồn vốn đầu t từ nớc ngoài.Tiến tới khi Hiệp định về thuế quan AFTA và hội nhập WTO thì những biến đổi về cơ cấu thuế và nguồn thu ngân sách là một điều không thể tránh khỏi. Vì thế chúng ta cần phải cải cách thuế nhằm hoàn thiện hệ thống thuế còn nhiều thiếu sót để đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới.Từ khi ra đời cho đến nay thuế VAT đã chiếm đợc vị trí quan trọng trong hệ thống thuế của các nớc.Thuế VAT là một loại thuế gián thu, ngời tiêu dùng là ngời chịu thuế nh-ng ngời bán hàng là ngời nộp thuế. Vai trò của nó là điều tiết thu nhập đảm bảo công bằng xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nớc.Luật thuế VAT đợc Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ II, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999, thay thế cho Luật thuế doanh thu.Từ khi chúng ta áp dụng Luật thuế VAT đến nay, đã đem lại những thành công và những mặt hạn chế. Số thu ngân sách tăng lên, sản xuất tăng, thuế VAT không thu trùng lắp Tuy nhiên, nó cũng sớm bộc lộ những hạn chế: nhiều vấn đề nổi cộm về chính sách nh hai phơng pháp tính thuế tạo ra hai "sân chơi" không bình đẳng, lợi dụng chủ trơng hoàn thuế để làm hồ sơ giả rút ruột, moi tiền của ngân sách.Ngoài lời mở đầu và kết luận nội dung của chuyên đề gồm:I. Những đặc điểm chung về thuế VATII. Quy trình hạch toán thuế và u, nhợc điểm của VATIII. Thực trạng và những giải pháp.Vì thời gian có hạn cùng với kiến thức còn hạn chế bài viết của em không tránh khỏi một số thiếu sót, em rất mong thầy cô giáo hớng dẫn, góp ý để bài viết của em đợc tốt hơn.
Xem thêm

18 Đọc thêm

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NĂM 2012 - PHẦN 1

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NĂM 2012 PHẦN 1

Chương 93: Vũ khí và đạn; các bộ phận và phụ tùng của chúng 845 PHẦN XX: CÁC MẶT HÀNG KHÁC Chương 94 : Đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm và các đồ dùng nhồi tương tự; đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biên đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự; cấu kiện nhà lắp ghép 847 Sách điện từ, Luận văn, đồ án, Tài liệu ….Miễn phí www.videobook.vn Page 9 Chương 95 : Đồ chơi, dụng cụ dùng cho các trò chơi và thể thao; các bộ phận và phụ tùng của chúng 853 Chương 96 : Các mặt hàng khác 858 PHẦN XXI: CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT, ĐỒ SƯU TẦM VÀ ĐỒ CỔ Chương 97: phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ 866 IMỤC II: CHƯƠNG 98 - QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ MỨC THUẾ SUẤT NHẬP ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÓ NHÓM MẶT HÀNG, MẶT HÀNG 868
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 3 pdf

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỰ DỤNG ỨNG DỤNG HỘ TRỢ KÊ KHAI HTKK 2.5.4 - 3 PDF

Tổng nguyên giá TSCĐ dùng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế (3.1) Tổng giá trị TSCĐ đầu tư mới đã đưa vào sản xuất kinh doanh (3.2) Tổng thu nhập chịu thuế trong năm (3.3) Thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại được miễn hoặc giảm (3.4) Thuế suất thuế TNDN đang áp dụng (%) (5.1). Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%) (5.3). Các công thức tính toán Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (25%) (4.1 = 3.3 * 25%) Chỉ tiêu 4.2 có tự động tính = 3.4 * thuế suất ưu đãi phần A không? Thuế TNDN chênh lệch (4.4 = 4.3 – 4.2) Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 5.2 = 5.1 * 3.4 Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm 5.4 = 5.3 * 5.2 Các chỉ tiêu kiểm tra logic bắt buộc đúng Chỉ tiêu 4.3 được tổng hợp lên C3; 5.4 được tổng hợp lên C4 của tờ khai Phụ lục 03-4C/TNDN Các chỉ tiêu cần nhập Nhập điều kiện ưu đãi thuế Chọn một trong hai nội dung miến thuế thì mới cho nhập phần B và việc chọn loại miễn thuế là tương ứng. Chọn check 1 thì được nhập 3.1, không nhập 3.2 và ngược lại chọn check 2 nội dung miễn giảm thì cho nhập 3.2 không cho nhập 3.1. Chọn cả hai thì nhập 3.1 và 3.2.Nhập các thông tin xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế Phần thu nhập từ các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (3.1) ,Dạng số ,>=0 ,mặc định là 0 Phần thu nhập từ các hợp đồng dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ (3.2) ,Dạng số ,>=0 ,mặc định là 0 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (3.3) ,Dạng số ,>=0 ,mặc định là 0 Các công thức tính toán
Xem thêm

22 Đọc thêm

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.[r]

1 Đọc thêm

BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

BÀN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu.- Hàng hoá, dịch vụ cung ứng cho các đối tượng và trường hợp sau đây: + Hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế. + Vận tải hàng hoá, hành khách quốc tế. + Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài. + Hàng hoá bán miễn thuế ở các cửa hàng miễn thuế tại các sân bay, bến cảng,nhà ga quốc tế và cửa khẩu biên giới. + Hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra. + Hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hoá,dịch vụ của các doanh nghiệp chế xuất mua bán với nhau; hàng hoá, dịch vụ do các tổ chức,cá nhân nước ngoài cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.- Chuyển giao công nghệ phần mềm máy tính, trừ phần mềm xuất khẩu.- Dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ.- Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa chế tác thành sản phẩm, mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.5- Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, cụ thể là:dầu thô, đá phiến, cát, đất hiếm, đá quý, quặng măng-gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng apatit- Sản phẩm là bộ phận nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận của người bệnh: nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật.- Hàng hoá, dịch vụ của những cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước. Thu nhập được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trừ(-) chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh đó.5. căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế.Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuếthuế suấta. Giá tính thuế giá trị gia tăng: Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ được xác định như sau:
Xem thêm

29 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp " Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp"

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP"

LỜI NÓI ĐẦU Từ một nền kinh tế kế hoạch hoá chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Nền kinh tế của nước ta không ngừng phát triển. Trong sự phát triển mạnh mẽ này các doanh nghiệp trong nền kinh tế không chỉ chịu tác động của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường mà còn chịu sự tác động, điều tiết quản lý của Nhà nước. Một công cụ quan trọng giúp Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết, quản lý của mình đó là thuế. Trong bước chuyển biến của nền kinh tế, các sắc thuế hiện tại tỏ ra không còn phù hợp và cùng với xu thế hoà nhập khu vực và quốc tế cần có những sắc thuế phù hợp. Do đó trong chương trình công tác cải cách thuế bước hai (1998-2000) Bộ Tài chính đã đưa ra các loại thuế mới thay thế các sắc thuế không còn phù hợp và đưa thêm các loại thuế mới phát sinh mà Nhà nước cần phải thu. Một trong những bước cải cách này đó là thuế doanh thu được thay thế bằng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mà Quốc hội đã thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1999. Đối với các doanh nghiệp, trong công tác hạch toán kế toán nói riêng, việc áp dụng Luật
Xem thêm

24 Đọc thêm

214 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

1. Bảng xác định chênh lệch giữa cơ sở kế toán và cơ sở tính thuế2. Bảng các khoản mục tài sản và công nợ thường phát sinh chênh lệch tạm thời.3. Sơ đồ “ Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến thuế TNDN ”2LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta đang trong thời kì phát triển mạnh. Cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật đã tạo ra cho các doanh nghiệp một sân chơi phong phú đa dạng. Để điều tiết nền kinh tế đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước ta đã sử dụng những công cụ quản lí kinh tế vĩ mô. Trong đó hệ thống chính sách thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp...) là một trong những công cụ có hiệu lực quan trọng góp phần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã khuyến khích đầu tư, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong mối quan hệ với chế độ kế toán thuế TNDN còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục như: sự khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí để tính thuế dẫn đến thuế TNDN phải nộp và chi phí thuế TNDN khác nhau và còn có những khó khăn trong việc áp dụng chuấn mực kế toán số 17 ( chuẩn mực kế toán thuế TNDN ). Do đó em chọn đề tài: “Chế độ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” để viết đề án môn học. Nội dung đề án gồm hai phần: Phần I: Những vấn đề cơ bản về kế toán thuế TNDN trong DN Phần II: Hoàn thiện kế toán thuế TNDN trong các Doanh nghiệp Việt Nam.3PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THUẾ TNDN TRONG DN1.1 Khái quát chung về thuế TNDN
Xem thêm

36 Đọc thêm

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THỰC TRẠNG Ở VN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THỰC TRẠNG Ở VN

thu ngân sách nhà nước. ∗ Thuế TNCN góp phần đảm bảo tính công bằng và giảm bớt sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội. Do đặc điểm của thuế là đánh trên thu nhập của các cá nhân cùng với tính chất luỹ tiến của thuế TNCN đã thu hẹp được khoảng cách về thu nhập của các cá nhân trong xã hội. Đây là quan điểm công bằng theo chiều dọc. Trên lý thuyết đây là một loạI thuế rất ưu việt trong việc điều hoà thu nhập giữa người giàu và người nghèo. Tuy nhiên trên thực tế nó vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi giữa các nhà kinh tế do bản thân việc đánh giá hiệu quả công bằng của một chính sách thuế là một vấn đề rất khó khăn và trìu tượng. Bởi vậy nên ý nghĩa công bằng ở đây chỉ mang tính chất tương đối, nó mang công bằng cho đại đa số một bộ phận dân cư này nhưng lại không công bằng cho một bộ phận dân cư khác. Chính sách thuế TNCN được xây dựng để mang lại sự công bằng cao nhất cho xã hội trong điều kiện có thể, tất nhiên nó cũng cần đảm bảo các mục tiêu xã hội khác. ∗ Thuế TNCN góp phần tăng tỉ lệ tiết kiệm quốc gia, tạo điều kiện tăng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thuế TNCN là một công cụ để điều tiết giữa tiêu dùng và tiết kiệm, tránh những tiêu dùng xa hoa mà thay vào đó là đầu tư vào tư bản và con ngườI, điều đó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế lâu dài. Tuy nhiên nếu mức thuế TNCN quá cao sẽ dẫn đến tình trạng mất động lực của ngườI lao động hoặc ngườI lao động sẽ chuyển qua những nước có mức thuế thu nhập nhỏ hơn để 5Thuế thu nhập cá nhân và thực trạng ở Việt Namlàm việc. Do đó chúng ta cần có một mức thuế suất vừa phảI và hợp lý để đảm bảo việc tăng tỉ lệ tiết kiệm quốc gia nhưng đồng thờI vẫn duy trì được nỗ lực và động cơ làm việc của ngườI lao động. ∗ Thuế TNCN được các chính phủ của các nước sử dụng rộng rãi trong việc điều hành chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế khác. Do thuế TNCN chiếm một phần lớn trong nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thờI nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiêu dùng của dân cư
Xem thêm

41 Đọc thêm

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN– THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN– THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

5Tiểu luận Tài Chính- Tiền Tệ9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.III/ Các loại thu nhập được giảm thuế và miễn thuếTheo Điều 4. Thu nhập được miễn thuế 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. 3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất. 4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. 5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất. 7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.8. Thu nhập từ kiều hối.9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:
Xem thêm

21 Đọc thêm

Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi doc

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI

1 BỘ TÀI CHÍNH __________________ Số 82/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Trên cơ sở công văn số 837/BTC-CST ngày 19/1/2010 của Bộ Tài
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀN VỀ THUẾ GTGT- MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

BÀN VỀ THUẾ GTGT- MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Thuế GTGT phải nộp = X Thuế suất = - Phương pháp tính trực tiếp áp dụng cho các đối tượng sau: - Cá nhân SXKD và tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo luật đầu tư[r]

34 Đọc thêm

70732

70732

6. TSCĐ: Tài sản cố địnhII. DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ1. Bảng xác định chênh lệch giữa cơ sở kế toán và cơ sở tính thuế2. Bảng các khoản mục tài sản và công nợ thường phát sinh chênh lệch tạm thời.3. Sơ đồ “ Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến thuế TNDN ”2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta đang trong thời kì phát triển mạnh. Cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật đã tạo ra cho các doanh nghiệp một sân chơi phong phú đa dạng. Để điều tiết nền kinh tế đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước ta đã sử dụng những công cụ quản lí kinh tế vĩ mô. Trong đó hệ thống chính sách thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp...) là một trong những công cụ có hiệu lực quan trọng góp phần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã khuyến khích đầu tư, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong mối quan hệ với chế độ kế toán thuế TNDN còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục như: sự khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí để tính thuế dẫn đến thuế TNDN phải nộp và chi phí thuế TNDN khác nhau và còn có những khó khăn trong việc áp dụng chuấn mực kế toán số 17 ( chuẩn mực kế toán thuế TNDN ). Do đó em chọn đề tài: “Chế độ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” để viết đề án môn học. Nội dung đề án gồm hai phần: Phần I: Những vấn đề cơ bản về kế toán thuế TNDN trong DN Phần II: Hoàn thiện kế toán thuế TNDN trong các Doanh nghiệp Việt Nam.3
Xem thêm

36 Đọc thêm

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 11

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.Thông qua pháp luật thuế, Nhà nước có tác động tích cực trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển trên cơ sở tận dụng và sử dụng hợp lý và có hiệu qủa các nguồn lực cuả đất nước trong việc điều chỉnh cung - cầu và cơ cấu kinh tế.  Pháp luật thuế là công cụ góp phần đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội. Hệ thống pháp luật thuế mới được áp dụng thống nhất chung cho các ngành nghề, các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư nhằm đảm bảo sự bình đẳng và công bằng xã hội về quyền lợi và nghĩa vụ đối với mọi thế nhân và pháp nhân. Sự vận động của nền kinh tế theo cơ chế thị trường đòi hỏi Nhà nước phải sử dụng đồng bộ nhiều công cụ khác nhau để khắc phục những sự mất cân đối về mặt xã hội trong đó có mất cân đối về thu nhập. Nhà nước sử dụng pháp luật thuế làm công cụ để điều hòa vĩ mô thu nhập trong xã hội. Sự điều tiết này thể hiện ở chổ thông qua các quy định của pháp luật thuế, Nhà nước thực hiện việc điều tiết thu nhập của các đối tượng nộp thuế và các thành viên trong xã hội II. Thuế thu nhập cá nhân 1. Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân 1.1. Khái niệm Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp và địa vị xã hội. Ðồng thời, tùy theo tính chất của các khoản thu nhập cá nhân, người ta chia thu nhập làm hai loại: thu nhập thường xuyên và thu nhập không hường xuyên để tính thuế cho phù hợp. Lần đầu tiên ở Anh vào năm 1799 thuế thu nhập cá nhân được đưa vào thực hiện như một hình thức thu tạm
Xem thêm

29 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

phim vi-đi-ô tài liệu;11. Dạy học, dạy nghề: dạy văn hóa, ngoại ngữ, tin học, dạy múa, hát, hội hoạ, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao, nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người512. Phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 13. In, xuất bản và phát hành: báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách in bằng tiếng dân tộc thiểu số; tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động; in tiền;14. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ;15. Duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo;16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt;17. Điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc, lập bản đồ thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà nước;18. Tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; nước sạch do tổ chức, cá nhân tự khai thác để phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;19. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh;20. Hàng nhập khẩu trong các trường hợp sau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế;21. Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam; hàng tạm
Xem thêm

41 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

(11.895,97)9,820,714(249.223.660) 27,374,348,322Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013, nếu ñồng ðô la Mỹ mạnh/(yếu) ñi 10% so với ñồng Việt Nam trongkhi mọi biến số khác (kể cả lãi suất) giữ nguyên không ñổi, thì lợi nhuận kế toán trước thuế của công tycho năm tài chính sẽ cao/(thấp) hơn một khoản là (24.922.366) ñồng Viêt Nam do lãi/(lỗ) chuyển ñổi tỷgiá trên số dư các công cụ tài chính bằng ñồng ðô la Mỹ còn lại.Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013, nếu ñồng CNY mạnh/(yếu) ñi 10% so với ñồng Việt Nam trong khimọi biến số khác (kể cả lãi suất) giữ nguyên không ñổi, thì lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty chonăm tài chính sẽ cao/(thấp) hơn một khoản là (2.737.434.832 ) ñồng Viêt Nam do lãi/(lỗ) chuyển ñổi tỷgiá trên số dư các công cụ tài chính bằng ñồng Nhân dân tệ còn lại.Rủi ro giáCông ty có các hoạt ñộng ñầu tư vốn vào các công ty niêm yết và chưa niêm yết và chịu rủi robiến ñộng giá của các khoản ñầu tư này. Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng ñến kết quả của các khoản ñầu tưnày bao gồm kết quả họat ñộng kinh doanh và tình hình tài chính của công ty ñược ñầu tư và ñiều kiệnthị trường. Ban ñiều hành quản lý rủi ro liên quan ñến yếu tố kết quả họat ñộng kinh doanh và tình hìnhtài chính của các công ñể ñầu tư. Yếu tố rủi ro liên quan ñến ñiều kiện thị trường tự bản thân nó bị ảnhhưởng bởi các ñiều kiện kinh tế chung của Việt Nam và các hành vi của các nhà ñầu tư, nằm ngoài khả21năng kiểm soát của Ban ðiều hành. Những yếu tố này ñã dẫn ñến các ñiều kiện thị trường biến ñộngnhiều trong những năm vừa qua.Rủi ro lãi suấtRủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài
Xem thêm

24 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Số thuế GTGT phải nộp đợc xác định nh sau : Số thuế Giá trị gia tăng Thuế suất thuế GTGT = của hàng hoá , X GTGT của hàng hoá, phải nộp dịch vụ chịu thuế dịch vụ tơng ứng Căn cứ tính thu[r]

43 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHỊU THUẾ CÁ NHÂN SO VỚI THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA CÁC NƯỚC VÀ VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU CHỊU THUẾ CÁ NHÂN SO VỚI THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA CÁC NƯỚC VÀ VIỆT NAM

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỘT SỐ NƯỚCThuế thu nhập cá nhân là loại thuế phổ biến trên Thế giới và có lịch sử hàng trăm năm. Thời kỳ mới ban hành, các Chính phủ thường đánh thuế vào đối tượng dễ đo lường được như đánh trên đất đai, tài sản, hàng hoá hữu hình, các hàng hoá và tàu biển, hoặc số lượng cửa sổ hoặc lò sưởi trong một toà nhà. Thuế thu nhập đầu tiên được áp dụng tại Hà Lan vào năm 1797, sau đó là Anh vào năm 1799, và Phổ vào năm 1808. Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng thuế thu nhập vào năm 1864 trong thời kỳ nội chiến nhưng bị gián đoạn vào năm 1872. Các nước Châu Âu khác, cũng như Úc, Niu Dilân, và Nhật Bản áp dụng các loại thuế thu nhập thường xuyên vào nửa cuối Thế kỷ 19. Các nước Châu Á: Thái lan bắt đầu áp dụng năm 1939, Philippiner năm 1945, Hàn quốc năm 1948, Indonesia năm 1949, Trung quốc năm 1984; Các nước Đông Âu mới áp dụng như Rumani năm 1990, Nga năm 1991, Ba lan năm 1992.Đến nay đã có 180 nước áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN có diện điều chỉnh rộng tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; từ đầu tư gián tiếp như mua, bán cổ phần, trái phiếu, cổ phiếu, ... . Thuế TNCN điều chỉnh không chỉ cá nhân trong nước mà cả cá nhân nước ngoài nếu làm việc có thu nhập. Các khoản thu nhập chịu thuế cũng có diện rộng bao gồm tất cả các khoản thu nhập của cá nhân. Tuy nhiên, thực hiện chính sách xã hội và mục tiêu công bằng của thuế TNCN, luật thuế qui định cụ thể một số khoản thu nhập không chịu thuế, miễn thuế. Trong tài liệu này hệ thống các nội dung mà Luật thuế TNCN của các nước thường đề cập như:1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân 2. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân3. Thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân4. Giảm trừ gia cảnh so với thu nhập quốc dân bình quân đầu người của các nước và Việt Nam5. Biểu thuế luỹ tiến từng phần6. Thuế suất toàn phần đối với lãi tiền cho vay , lợi tức cổ phần và tiền bản quyền 7. Thu nhập chịu thuế áp dụng khấu trừ thuế tại nơi chi trả (tại nguồn).11. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA CÁC NƯỚCSTT Tên nước Đối tượng nộp thuế1 Trung QuốcĐối tượng nộp thuế là: Cá nhân có chỗ ở hoặc không có chỗ ở trong nước Trung Quốc, mà cư trú tại Trung Quốc đủ 1 năm, thì phải nộp thuế đối với toàn bộ thu nhập của người đó nhận được từ trong và ngoài nước Trung Quốc. Cá nhân không có chỗ ở tại Trung Quốc mà cư trú dưới 1 năm, thì phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh từ Trung Quốc.
Xem thêm

18 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Số thuế GTGT phải nộp đợc xác định nh sau : Số thuế Giá trị gia tăng Thuế suất thuế GTGT = của hàng hoá , X GTGT của hàng hoá, phải nộp dịch vụ chịu thuế dịch vụ tơng ứng Căn cứ tính thu[r]

46 Đọc thêm

TÀI LIỆU VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MALAYSIA

TÀI LIỆU VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MALAYSIA

Mức thuế suất này được giảm theo các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.(h) Đây là thuế khấu trừ tại nguồn được coi là khoản thuế trả trước vì phải quyết toán thuế.1B. Thuế đối với thu nhập (income) và thu nhập từ chuyển nhượng tài sản (gain) của doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các công ty cư trú và không cư trú bị đánh thuế chỉ đối với thu nhập phát sinh tại hoặc thu được từ Malaysia. Các công ty cư trú kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, vận tải tàu biển hoặc hàng không bị đánh thuế trên thu nhập toàn cầu. Công ty là đối tượng cư trú tại Malaysia nếu việc quản lý và kiểm soát công ty được tiến hành tại Malaysia; nơi thành lập công ty không liên quan đến việc xác định một công ty là đối tượng cư trú của Malaysia.
Xem thêm

22 Đọc thêm

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.- Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi hết như: chi phí sửa chữa tài sản cố định, phí bảo hành sản phẩm hàng hoá, công trình xây dựng và các khoản trích trước khác.8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Các khoản chi không có hoá đơn chứng từ theo chế độ qui định hoặc không hợp pháp.- Các khoản phạt vi phạm luật giao thông, phạt vi phạm chế độ đăng kí kinh doanh, phạt vay nợ quá hạn, phạt vi phạm chế độ kế toán thống kê, phạt vi phạm hành chính về thuế và các khoản phạt khác.- Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và địa phương; chi từ thiện và các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế. - Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ: chi sự nghiệp, chi ốm đau, thai sản; chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, khó khăn đột xuất; các khoản chi khác do nguồn kinh phí khác đài thọ.- Chi phí không hợp lí khác.• Các khoản thu nhập chịu thuế khác:- Chênh lệch từ mua bán chứng khoán.- Thu nhập từ hoạt động liên quan đến quyền sở hữu, quyền tác giả.- Thu nhập khác về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.- Thu nhập về chuyển nhượng tài sản, thanh lí tài sản- Thu nhập về quyền sử dụng đất quyền cho thuê đất.- Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi bán hàng trả chậm.- Lãi do bán ngoại tệ, lãi về chênh lệch tỷ giá hối đoái.- Kết dư cuối năm các khoản dự phòng .- Thu các hoản nợ khó đòi đã xóa sổ kế toán nay đòi được.- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.
Xem thêm

36 Đọc thêm