OZON VÀ SỰ Ơ NHIỄM

Tìm thấy 1,803 tài liệu liên quan tới từ khóa "OZON VÀ SỰ Ơ NHIỄM":

ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI : TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI

ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI : TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD: MAI QUANG TUẤNĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢIMỤC LỤCSHTH: MAI ĐÌNH THÀNHPage 1GVGD: MAI QUANG TUẤNĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢIMỞ ĐẦUHiện nay vấn đề ô nhiễm không khí không còn là vấn đề riênglẻ của một quốc gia hay một khu vực mà nó đã trở thành vấnđề toàn cầu. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của cácquốc gia trên thế giới trong thời gian qua đã có những tácđộng lớn đến môi trường và đã làm cho môi trường sống củacon người bị thay đổi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhữngnăm gần đây, nhân loại đã phải quan tâm nhiều hơn đến vấnđề ô nhiễm môi trường không khí, đó là : sự biến đổi của khíhậu – nóng lên toàn cầu, suy giảm tầng ozon, mưa axit, cácbệnh về đường hô hấp… Nguyên nhân chủ yếu là sự phát thảikhí thải từ các nhà máy, khu công nghiệp, các phương tiệngiao thông. Khí thải trong các ngành công nghiệp hiện nay đãvà đang gây ra những ảnh hưởng lớn tới thành phần môitrường không khí trên Trái Đất. Đặc biệt đối với môi trườngkhông khí, khí thải từ các hoạt động công nghiệp có thể chứa
Xem thêm

50 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZON HÓA

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZON HÓA

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp ozon, so sánh với phương pháp perozone, hàm lượng các chất trong nước thải trước và sau xử lý Luận án gồm 136 trang không kể tài liệu tham khảo và phụ lục. Trong đó, phần mở đầu 4 trang đầu, chƣơng 1: tổng quan về nƣớc rỉ rác và công nghệ xử lý nƣớc rỉ rác 38 trang, giới thiệu tổng quan về thành phần nƣớc rỉ rác trên thế giới và ở Việt Nam; các phƣơng pháp xử lý nƣớc rỉ rác; các ứng dụng ozon trong xử lý nƣớc và nƣớc thải; các kết quả nghiên cứu của các tác giả trên thế giới và ở Việt Nam về ứng dụng ozon trong xử lý nƣớc rỉ rác. Chƣơng 2: đối tƣợng, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 21 trang, gồm các phƣơng pháp phân tích hồi quy, phƣơng pháp xác định động học và phƣơng pháp thực nghiệm keo tụ; xử lý bằng Ozon đơn, Perozon; Ozonđệm sứ, Ozonquặng mangan, Perozonđệm sứ, Perozonquặng mangan. Chƣơng 3: kết quả nghiên cứu và thảo luận 70 trang. Phần kết luận và kiến nghị 3 trang. Danh mục các công trình đã công bố 1 trang, tài liệu tham khảo 12 trang với 107 tài liệu tham khảo và 72 trang phụ lục. Trong luận án có 44 bảng và 58 hình.
Xem thêm

223 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM THUỐC NỔ NHÓM NITROPHENOL BẰNGQUÁ TRÌNH QUANG FENTON

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM THUỐC NỔ NHÓM NITROPHENOL BẰNGQUÁ TRÌNH QUANG FENTON

HOOH cũng không mang điện. Ký hiệu * cho biết là gốc tự do và biểu thị mộtelectron không ghép đôi. Gốc tự do này không tồn tại có sẵn như những tác nhânoxi hóa thông thường mà chỉ sản sinh ngay trong quá trình phản ứng, có thời giansống rất ngắn khoảng vài phần nghìn giây nhưng liên tục được sinh ra trong suốtquá trình phản ứng.Khả năng oxi hóa của các chất hoặc tác nhân oxi hóa trong đó có gốc *OHthường được biểu thị bằng bằng volt (V) dựa trên hiệu thế điện cực hydro bằng 0.Mỗi tác nhân oxi hóa đều có một thế oxi hóa khác nhau và đại lượng này được dùngđể so sánh khả năng oxi hóa mạnh hay yếu của chúng. Thế oxi hóa của một số tácnhân oxi hóa điển hình được sắp xếp theo thứ tự sau: Gốc hydroxyl (2,80V) > Ozon(2,07V) > Hydrogen peroxit (1,78V) > Permanganat (1,68V) > Hydrobromic axit(1,59V) > Clo dioxit (1,57V) > Hypocloric axit (1,49V) > Hypoiodic axit (1,45V)> Clo (1,36V) > Brom (1,09V) > Iot (0,54V).Như vậy thế oxi hóa của gốc hydroxyl *OH (2,80V) là cao nhất trong số cáctác nhân oxi hóa thường gặp. Nếu so với clo, thế oxi hóa của gốc hydroxyl *OH caogấp 2,05 lần và nếu so với ozon thì thế oxi hóa của gốc *OH cao gấp 1,52 lần.31.1.1.2. Cơ chế phản ứng oxi hóa của gốc *OHGốc hydroxyl *OH có thể tương tác với các chất ô nhiễm theo các kiểu sauđây:- Phản ứng cộng với các hợp chất không no dãy thẳng hoặc vòng thơm, tạo ragốc mới hydroxylat hoạt động:*OH + CH 2 =CH 2  *CH 2 -CH 2 (OH)(1.2)
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÀI 54. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

BÀI 54. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

- Các hóa chất bảo vệ thực vật và chấthóa học thường tích tụ trong đất, ao hồnước ngọt, đại dương và phân tán trongkhông khí, bám ngấm vào cơ thể sinh vật- Tác hại : ảnh hưởng tới Hệ Sinh Thái,gây độc cho con người và các sinh vậtkhác .3/ Ô nhiễm do các chất phóng xạ- Quan sát mộtsố hình ảnh sau:TiÕt 57: ¤ NHIÔM M¤I TR¦êNG3/ Ô nhiễm do các chất phóng xạ :Thảm hoạ nguyên tử Chernobyl xảy ravào ngày 26 tháng 4 năm 1986 khi nhàmáy điện nguyên tử Chernobyl ởUkraina (một phần của Liên bang Xô viết)bị nổ. Đây được coi là vụ tai nạn hạtnhân trầm trọng nhất trong lịch sử nănglượng hạt nhân. 203 người phải vào việnngay lập tức, trong số đó 76 người đãchết vì nhiễm phóng xạ cấp tính,135.000người phải sơ tán khỏi vùng.Nổ nhà máy điện nguyên tử ở Nhật Bảnchiều thứ 7 (12/3). Một lò phản ứng tại
Xem thêm

29 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA CHẤT HỮU CƠ KHÓPHÂN HỦY SINH HỌC BẰNG OZON ÁP DỤNG CHO NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC NHUỘM HOẠTTÍNH

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA CHẤT HỮU CƠ KHÓPHÂN HỦY SINH HỌC BẰNG OZON ÁP DỤNG CHO NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC NHUỘM HOẠTTÍNH

Hình I-1: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam qua các năm(triệu USD)..................................................................................................................9Hình I-2: Sơ đồ nguyên lý công nghệ dệt nhuộm hàng sợi bông và các nguồn nướcthải ..............................................................................................................................1Hình II-1: Cấu tạo hạt keo trong nước thải ..............................................................34Hình II-2: Mô tả điện thế trên bề mặt hạt keo ..........................................................35Hình II-3: Tăng cường quá trình keo tụ bằng các hợp chất cao phân tử .................39Hình II-4: Sơ đồ quá trình bắc cầu phá vỡ cân bằng hệ keo nhờ các polymer ........40Hình II-5: Sơ đồ phản ứng sinh hoá trong điều kiện yếm khí...................................43Hình II-6: Hai đường đi phản ứng oxi hoá của ozon trong dung dịch nước ............51Hình III-1. Công thức hóa học của Reactive Yellow 145........................................57Hình III-2. Công thức hóa học của Reactve red 198 ................................................57Hình III-3: Thiết bị Jatest.........................................................................................59Hình III-4: Máy ozon công nghiệp công suất 1g/h ...................................................61 Hình IV-1: Đồ thị biểu diễn hiệu suất xử lý màu và COD của dung dịch thuốcnhuộm SR khi sử dụng chất keo tụ là Al2(SO4)3 và MgSO4……………................ 63Hình IV-2. Hỗn hợp TNHT ban đầu và sau keo tụ bằng MgSO4 ............................ 76Hình IV-3. Đồ thị biểu diễn hiệu suất xử lý độ màu dung dịch các loại thuốc nhuộmhoạt tính ở các tỉ lệ H2O2/O3 khác nhau ................................................................... 82Hình IV-7. Mẫu hỗn hợp TNHT sau keo tụ và sau xử lý ozon................................ 86Nguyễn Vũ Ngọc Mai. Lớp Cao học Công nghệ môi trường. Khoá 2009 – 2010.5 Luận văn cao họcViện KH và CN môi trường
Xem thêm

Đọc thêm

HẬU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC YẾU TỐ GÂY THỦNG TẦNG OZONE

HẬU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC YẾU TỐ GÂY THỦNG TẦNG OZONE

Sự suy giảm tầng ozon là hiện tượng giảm lượng ôzôn trong tầng bình lưu. Từ năm 1979 cho đến năm 1990 lượng ozon trong tầng bình lưu đã suy giảm vào khoảng 5%. Vì lớp ôzôn ngăn cản phần lớn các tia cực tím có hại không cho xuyên qua bầu khí quyển Trái Đất, sự suy giảm ôzôn đang được quan sát thấy và các dự đoán suy giảm trong tương lai đã trở thành một mối quan tâm toàn cầu, dẫn đến việc công nhận Nghị định thư Montreal hạn chế và cuối cùng chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng và sản xuất các hợp chất cacbon của clo và flo (CFC - chlorofluorocacbons) cũng như các chất hóa học gây suy giảm tầng ôzôn khác như tetraclorit cácbon, các hợp chất của brôm (halon) và methylchloroform.
Xem thêm

Đọc thêm

bài giảng ozon và hidropeoxit

bài giảng ozon và hidropeoxit

Ozon là chất khí, mùi đặc trưng, màu xanh nhạt. Ở nhiệt độ −1120C−1120C, khí ozon hóa lỏng có màu xanh đậm. Ozon tan trong nước nhiều hơn oxi gần 1616 lần (100ml100ml nước ở 00C00C hòa tan được 49ml49ml khí ozon).

Đọc thêm

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ 5

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ 5

NaupliusChuẩn bị lắp naulius: Cấp nước đã xử lý ozon qua lọc 10µ qua đèn cực tím vàobể ương. Trước khi lắp Naulius 1 giờ dùng 1ppm ET600Zoae- Zoae1:+ Giữa Z1 đánh nystain 1 viên/khối+ Cuối Z2 đánh AZ-002 1g/khối- Zoae 2:giữa Z2 đánh 1 viên Nystatin/khối- Zoae 3:cuối Z3 rút 30% nước dung 1ppm ET 600 tiếp theo xửlý 5ppm formalin thương mại (49%) rồi lắp đầy nước biểnđã xử lý, sau 6 tiếng cấp đầy nước dùng nystatin 1ppmMYSIS- Cuối M1:+ Dùng Ecomanine 1 viên/khối cho ecomanine vào xô chứa10l nước biển sục khí 15phút. cho Youca 1ml/khối bể ươngsục khí 5 phút rồi tạc+ Dùng vi sinh sau khi cho ăn được 1 giờ nên dùng 10 giờsáng- M2:+ Đầu:dùng nystatin 1ppm+ Cuối:dùng 1ppm ET 600
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÀI 29 OXI – OZON

BÀI 29 OXI – OZON

- Khí ozon màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, t hl = -112 C.- Tan nhiều trong nước hơn oxi.2. Tính chất hóa học2 Liên kếtOLiên kết cho nhậnOcộng hóa trịO3 + 2e → O2 + OOOxi hoá hầu hết các kim loạiOzon có(trừ Au, Pt…)tính oxi hoá rất mạnhvà mạnh hơn oxiOxi hoá được nhiều phi kimvà nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ.

19 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH HÓA VÔ CƠ

GIÁO TRÌNH HÓA VÔ CƠ

số phẩm vật như da thuộc…, diệt trùng nước uống rất tốt (do tính oxy hóamạnh, ozon có thể giết chết các vi khuẩn trong không khí nên với nồngđộ rất bé (Hiện nay đèn đốt axeto – nitril CH 3C≡N trong ozon cho t0 rất cao(60000C, cao hơn đèn xì hydro nguyên tử).2.2. Hợp chất2.2.1. H2O2H2O2 có cấu tạo gấp khúc, do sự phân bố không đối xứng của cácliên kết O-H nên phân tử H2O2 bò phân cực mạnh (µ = 2,1D).H2O2 là hợp chất cộng hóa trò có cấu tạo khác hẳn các peroxyd kimloại (Na2O2, BaO2) là hợp chất ion.a. Lý tínhH2O2 có liên kết hydro liên phân tử khá bền. Ở điều kiện thườngH2O2 là chất lỏng như dầu, không màu (d = 1,44g/ cm 3, Tnc0 = -1,70C; Ts0= 1510C), tan vô hạn trong nước, từ dung dòch nó tách ra dưới dạnghydrat kết tinh H2O2.2H2O không bền (Tnc0 = -520C) là dung môi ion hóatốt đối với nhiều chất.Trong phòng thí nghiệm, ta thường dùng các dung dòch H 2O2 3% và30% (dung dòch H2O2 30% gọi là perhydrol).b. Hóa tínhH2O2 nguyên chất ở nhiệt độ thường khá bền nhưng khi có lẫn tạpchất như các kim loại nặng và ion kim loại, khi đun nóng hoặc bò chiếusáng nó phân hủy mạnh và có thể gây nổ :2H2O2 = 2H2O + O2 (∆H = -23,6 kcal/ ptg)Dung dòch H2O2 là axit rất yếu (Ka = 1,5.10-12), khi tương tác vớidung dòch kiềm mạnh, tạo peroxydH2O2 + 2NaOH = Na2O2 + 2H2OH2O vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử. H 2O2 là chất oxy hóamạnh cả trong môi trường axit lẫn môi trường kiềm.H2O2 + 2H+ + 2e- = 2H2O E0 = 1,77V
Xem thêm

100 Đọc thêm

BÀI 23. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

BÀI 23. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

* MỖI ĐỘI LẦN LƯỢT LỰA CHỌN CÁC Ơ CHỮ HÀNG NGANG VÀ TRẢ LỜI TRONG VỊNG 30 GIÂY; TRẢ LỜI ĐÚNG GHI 10 ĐIỂM, TRẢ LỜI SAI Ơ CHỮ ĐĨ DÀNH CHO ĐỘI BẠN.. * TRẢ LỜI ÍT NHẤT 3 TỪ HÀNG NGANG MỚI ĐƯ[r]

26 Đọc thêm

Xây dựng một số chủ đề tích hợp phần hóa học vô cơ lớp 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS

Xây dựng một số chủ đề tích hợp phần hóa học vô cơ lớp 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS

Luận văn đã trình bày: Phần 1. Tổng quan về dạy học tích hợp Phần 2 (phần chính) Thiết kế 3 chủ đề dạy học tích hợp phần hóa học vô cơ lớp 10 là: Hợp chất của Lưu huỳnh và mưa axit, Ozon Tấm lá chắn bảo vệ trái đất, Halogen với cuộc sống con người. Phần 3: Thực nghiệm sư phạm

Đọc thêm

Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản

Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản

Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Giáo án oxi ozon hóa học 10 ban cơ bản là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên.
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

người dân đã phá và chuyển sang rừng sản xuất. Ngồi ra việc khai thác vàsử dụng nước ngầm một cách bừa bãi của người dân thì chưa hề có một biệnpháp quản lý nào. Việc chống ơ nhiễm mơi trường nước cũng chưa đượcquan tâm một cách đúng mức. Các mỏ khai thác khống sản như mỏ than,mỏ sắt , mỏ đá đặc biệt là khai thác titan gây ơ nhiễm nghiêm trọng chonguồn nước. Con sơng Đu chứa nguồn nước của mỏ titan và mỏ than nên cóđộ đục rất cao đặc biệt là khi có mưa.Tài ngun khơng khíDo huyện khơng có các khu cơng nghiệp gây khói,và chất lượng mơi trườngkhơng khí vẫn rất tốt cho nên việc quản lý mơi trường khơng khí chưa đượcquan tâm nhiều. Tuy nhiên việc hoạt động của các phương tiện giao thơng,hoạt động của các loại xe chở đất chở than, hoạt động san mặt bằng dọcđường quốc lộ cũng gây ra một lượng bụi lớn cho các hộ gia đình trongphạm vi ảnh hưởng và người tham gia giao thơng. Đặc biệt những xe chở đấtthường khơng có thiết bị che chắn ở thùng khiến đất rơi vãi dọc đường gâyKI Lnguy hiểm và bụi nhưng những vi phạm này chỉ bị xử lý khi các cơ quan đithanh tra hoặc nhận được khiếu nại của dân. Khi xử phạt chỉ bị xử phạt hànhchính ở mức nhẹ khơng đủ tính răn đe.Tài ngun sinh vậtVề cơ bản huyện cũng đã chú trọng việc quản lý bảo tồn các loại động, thựcvật q hiếm như nghiêm cấm các hoạt động bn bán động, thực vật trái9
Xem thêm

16 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM DIOXIN DO CHIẾN TRANH TẠI MỘT SỐ ĐIỂM TỒN LƯU Ô NHIỄM Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM DIOXIN DO CHIẾN TRANH TẠI MỘT SỐ ĐIỂM TỒN LƯU Ô NHIỄM Ở VIỆT NAM

khu vực có chứa các loại chất được xác định gây ra những tổn thương nghiêm trọngTheo Luật Bảo vệ mơi trường Việt Nam năm 2005: Mơi trường bao gồm cáchoặc có tiềm năng gây ra các tổn thương, hoặc gây ra ơ nhiễm hoặc có thể gây ra ơyếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đờisống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật [11].Theo UNESCO, mơi trường được hiểu là “ tồn bộ các hệ thống tự nhiên vàcác hệ thống do con người tạo ra xung quanh mình, trong đó con người sinh sống vàbằng lao động của mình đã khai thác các tài ngun thiên nhiên hoặc nhân tạo nhằmthỏa mãn những nhu cầu của con người”.nhiễm cho các nguồn nước được kiểm sốt”Ở Việt Nam, theo Đặng Kim Chi “Điểm ơ nhiễm tồn lưu là khu vực đã vàđang tồn tại những chất ơ nhiễm, có khả năng hoặc tiềm ẩn khả năng gây nhiễm độcmơi trường khí, nước, đất và sinh vật cũng như tới sức khỏe con người” (Hội thảoxử lý ơ nhiễm tồn lưu Việt- Đức năm 2007).- Rủi ro mơi trường: “Rủi ro" là "sự kết hợp các xác suất, hoặc tần suất xẩy* Một số khái niệm liên quanTheo Luật Bảo vệ Mơi trường Việt Nam năm 2005 [11], các khái niệm về ơnhiễm mơi trường, suy thối mơi trường và chất thải được trình bày như sau :- Ơ nhiễm mơi trường là sự biến đổi của các thành phần mơi trường, khơngphù hợp với các tiêu chuẩn mơi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật.ra của một mối nguy hiểm (hazard) xác đònh và mức độ hậu quả xẩy ra [31].Do vậy, có thể hiểu rủi ro mơi trường là xác suất tác động có thể có của cácyếu tố nguy hại tồn tại hoặc tiềm ẩn trong mơi trường (chất ơ nhiễm…) và mức độ
Xem thêm

41 Đọc thêm

BÀI 14. ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (TIẾP THEO)

BÀI 14. ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (TIẾP THEO)

NGUYÊN NHÂN - MƠI TRƯỜNG BỊ Ơ NHIỄM - SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KHÍ HẬU -CHẶT PHÁ RỪNG BỪA BÃI …… GIẢI PHÁP - LÀM TỐT CƠNG TÁC THỦY LỢI.. TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, CHĂN NUƠI GIA SÚC GIA CẦM[r]

36 Đọc thêm

BÀI 14. ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (TIẾP THEO)

BÀI 14. ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (TIẾP THEO)

NGUYÊN NHÂN - MƠI TRƯỜNG BỊ Ơ NHIỄM - SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KHÍ HẬU -CHẶT PHÁ RỪNG BỪA BÃI …… GIẢI PHÁP - LÀM TỐT CƠNG TÁC THỦY LỢI.. TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, CHĂN NUƠI GIA SÚC GIA CẦM[r]

38 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRỘN, NGHIỀN SIÊU MỊN TRONG SẢN XUẤT SỮA BỘT ĐẬU NÀNH

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRỘN, NGHIỀN SIÊU MỊN TRONG SẢN XUẤT SỮA BỘT ĐẬU NÀNH

Các sản phầm này cĩ ý nghĩa khơng chỉ về mặt thực phầm mà cịn giải quyết tình trạng ơ nhiễm mơi trường do các phế phẩm khơng được xử TRANG 38 CH ƯƠ NG 2 - ĐỐ I T ƯỢ NG VÀ PH ƯƠ NG PHÁP N[r]

Đọc thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG SUẤT 50 TRIỆU VIÊN/NĂM

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG SUẤT 50 TRIỆU VIÊN/NĂM

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NGUỒN GÂY Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ _ Các hoạt động và nguồn gây tác động trong quá trình thi cơng xây dựng dự án như được trình bày trong bảng 3.1 ở trên sinh ra các[r]

95 Đọc thêm

GIÁO ÁN OXI OZON (TIẾT 1)

GIÁO ÁN OXI OZON (TIẾT 1)

Chương 6: OXI – LƯU HUỲNHBÀI 29: OXI – OZON (tiết 1)I.Mục tiêu bài học:1.Kiến thức Học sinh biết:- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng, cấu tạo phân tử oxi.- Một số phương pháp điều chế oxi trong công nghiệp và trong phòng thínghiệm.- Những ứng dụng thực tế của oxi trong công nghiệp và trong cuộc sống. Học sinh hiểu:- Tính chất hóa học cơ bản của oxi là tính oxi hóa mạnh.- Nguyên nhân tính oxi hóa mạnh của oxi.- Nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Học sinh vận dụng:- Viết một số phương trình hóa học có liên quan đến tính chất hóa học củaoxi.- Giải một số bài tập có liên quan như tính thành phần % thể tích các khí,nhận biết các khí….2.Kĩ năng:- Dự đoán tính chất vật lí và tính chất hóa học của oxi.- Quan sát hình ảnh, thí nghiệm để rút ra một số nhận xét.- Viết phương trình phản ứng hóa học chứng minh tính chất hóa học của oxi.3.Thái độ, tình cảm:- Bài học cho học sinh biết oxi có những ứng dụng rất quan trọng trong cuộcsống hằng ngày từ đó giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường đặc biệt làmôi trường không khí.- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, hợp tác, tư duy sáng tạo và tìmtòi.II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:1.Chuẩn bị của giáo viên:- Một số phim thí nghiệm về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và phản
Xem thêm

7 Đọc thêm