CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ":

Bài Giảng Thiết Kế Đường Ô Tô Tập 1

Bài Giảng Thiết Kế Đường Ô Tô Tập 1

Thiết kế đường ô tô là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên ngành cầu đường bộ. Nội dung môn học nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp thiết kế tuyến đường, các công trình trên đường để đảm bảo cho đường ô tô thực hiện vai trò của nó trong hệ thống giao thông vận tải một cách tốt nhất.

Đọc thêm

Đồ án thiết kế đường ô tô

Đồ án thiết kế đường ô tô

Đồ án môn học thiết kế đường ô tô với các thông số: Thiết kế tuyến đường nối thị trấn A và B với các số liệu cho trước gồm : + Bình đồ khu vực tuyến: tỉ lệ 120.000. + Các số liệu địa chất , thủy văn, địa hình thuộc tỉnh Thanh Hóa. + Lưu lượng xe chạy năm đầu tiên: N1=370 (xehhng.đêm). + Hệ số tăng trưởng xe trung bình hàng năm q=10%. + Thành phần dòng xe : xe con : 15%. xe tải nhẹ : 20%. xe tải trung : 50%. xe tải nặng : 15%.
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC VÀ KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

1002.1.3 Các phng pháp đi u tra giao thông1. i u tra yêu c u v l ng v n chuy n hàng hoá (t n/n m) và lhành khách (l t khách/n m)ng v n chuy nT các s li u đi u tra đó suy ra l ng giao thông yêu c u (ví d suy ra l u l nggiao thông trung bình n m). Ph ng pháp này th ng g i là ph ng pháp đi u trakinh t ph c v thi t k đ ng ô tô b i vì công vi c đi u tra xu t phát t vi c đi utra l ng v n chuy n đi và đ n (hàng và HK) yêu c u đ i v i t ng đi m kinh tphân b trong khu v c hi n t i ho c t ng lai có kh n ng s d ng tuy n đ ng.Ph ng pháp này th ng đ c s d ng khi l p d án xây d ng đ ng trong cácvùng có quy ho ch phát tri n kinh t đã xác đ nh và khi có th xác đ nh đ c cácquan h v n chuy n m t cách đ tin c y. c bi t nó th ng s d ng khi l p d ánquy ho ch m ng l i đ ng c a m t khu v c (xã, huy n, t nh, nông tr ng, …) vàkhi l p quy ho ch các tuy n v n t i HK công c ng trong đô th .10/21/2007II - 2NGUY N QUANG PHÚC2.
Xem thêm

101 Đọc thêm

THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ ĐƯỜNG NGOÀI ĐÔ THỊ P1

THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ ĐƯỜNG NGOÀI ĐÔ THỊ P1

This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.com)This document is produced by free edition of Print2Flash (www.print2flash.
Xem thêm

73 Đọc thêm

Đồ án thiết kế đường ô tô

Đồ án thiết kế đường ô tô

Từ bình đồ, số liệu cho theo đề bài, vạch tuyến trên bình đồ, theo tỷ lệ cho trước 1:20000, sau khi vạch 2 phương án tuyến thì ta so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế, chọn ra phương án tối ưu. Trong đó tính toán lưu vực, tìm ra lưu lượng và chọn khẩu độ cống

Đọc thêm

GIÁO ÁN VÀ BÀI GIẢNGTHI GVDG KHỐI TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TC SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊN

GIÁO ÁN VÀ BÀI GIẢNGTHI GVDG KHỐI TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TC SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI---------------------***---------------------GIÁO ÁN VÀ BÀI GIẢNGTHI GVDG KHỐI TRƯỜNG CAO ĐẲNG - TC SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊNNăm học: 2015-2016Họ và tên giáo viên: PHẠM THỊ PHƯƠNG LOANMôn học:THIẾT KẾ ĐƯỜNGTên bài giảng:CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT TRÊN ĐƯỜNG CONG NẰMThái nguyên, tháng 5 năm 2016Giáo án lý thuyết số: ………………03…………Số tiết:………1………Tổng số tiết đã giảng:………….. 7 ……………Ngày giảng: 25/5/2016TÊN BÀI HỌC2.2 CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT TRONG ĐƯỜNG CONG NẰM2.2.1. BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG NẰMA - Mục tiêu:- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm bán kính tối thiểu, công thức tính bán kính đường cong từ đócách xác định và lựa chọn bán kính tối thiểu trong thiết kế bình đồ..- Sinh viên hiểu được các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô (TCVN 4054 – 2005) về bán kính tối thiểu.B - Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học:- Máy chiếu đa năng, máy tính, bảng, phấn.- Giáo án lý thuyết, đề cương môn học, bài giảng, tài liệu tham khảo.C - Tiến trình lên lớp:
Xem thêm

8 Đọc thêm

Chuong 1 cac khai niem chung compatibility mode

CHUONG 1 CAC KHAI NIEM CHUNG COMPATIBILITY MODE

Chương 1 Thiết kế đường 1 , các khái niệm chung về đường oto 1.1. Đặc điểm của vận tải ô tô và hệ thống khai thác vận tải ô tô 1.2. Các bộ phận cơ bản của đường ô tô 1.3. Mạng lưới đường ô tô và phân loại, phân cấp đường ô tô 1.4. Nội dung môn học thiết kế đường ô tô 1.5. Sự chuyển động của ô tô trên đường: Lực cản, lực kéo, lực bám, nhân tố động lực 1.6. Hãm xe và tầm nhìn xe chạ

13 Đọc thêm

Các yêu cầu về bê tông nhựa (BTN) theo TCVN 8819 va quyết định 858 QĐ/BGTV

CÁC YÊU CẦU VỀ BÊ TÔNG NHỰA (BTN) THEO TCVN 8819 VA QUYẾT ĐỊNH 858 QĐ/BGTV

Quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp trộn nóng rải nóng.TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng Yêu cầu thi công và nghiệm thu858QĐBGTVT ngày 2632014 của Bộ GTVT về việc Ban hành Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn
Xem thêm

17 Đọc thêm

THUYET MINH DO AN thiêt kế đường ô tô

THUYET MINH DO AN thiêt kế đường ô tô

Thiết kế đường ô tô từ khâu lập dự án đầu tư, tính toán nền đất và tổ chức thi công ngoài công trình. lý trình chiều dài hơn 7 km với các góc chuyển hướng và bố trí, cách tính siêu cao, tính toán các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật hoàn thiện đồ án tốt nghiệp

Đọc thêm

Đồ án nghành xây dựng

ĐỒ ÁN NGHÀNH XÂY DỰNG

LỜI NÓI ĐẦU Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Phát triển các công trình giao thông là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành khác, tạo tiền đề cho kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy mà chúng ta cần ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải đi trước một bước, với tốc độ nhanh và bền vững.Tuy nhiên ở nước ta hiện nay thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông vẫn còn rất yếu và thiếu chưa đáp ứng được nền kinh tế đang phát triển rất nhanh. Do vậy, trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay của đất nước, nhu cầu về xây dựng hạ tầng cơ sở để phục vụ sự tăng trưởng nhanh chóng và vững chắc trở nên rất thiết yếu, trong đó nổi bật nên là nhu cầu xây dựng các công trình giao thông. Bên cạnh các công trình đang được xây dựng mới còn có hàng loạt các dự án cải tạo và nâng cấp. Xuất phát từ vai trò hết sức quan trọng đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải có đủ năng lực phục vụ yêu cầu trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai đang là vấn đề hàng đầu được các ngành, các cấp rất quan tâm. Nhận thức được điều đó, và muốn góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước, bản thân em đã chọn và đi sâu nghiên cứu chuyên ngành Đường Ô Tô Đường Đô Thị thuộc Khoa Cầu Đường trường Đại học Xây dựng. Đồ án tốt nghiệp là kết quả của quá trình tích luỹ kiến thức trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Sau thời gian nghiên cứu, tích luỹtại trường em đã được thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: “DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A1B1” Đây là công trình quan trọng với khối lượng công việc rất lớn bao gồm tất cả các bước từ Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, và kỹ thuật thi công. Chính vì vậy mặc dù đã cố gắng hết mình nhưng chắc chắn em không tránh khỏi sai sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo để em có được thêm nhiều điều bổ ích hơn. Em xin vô cùng cảm ơn các thầy giáo trong Bộ môn Đường ô Tô Đường Đô Thị, các thầy cô giáo trong trường Đại Học Xây Dựng đã từng giảng dạy em trong suốt thời gian học tập,nghiên cứu tại trường. Đặc biệt là thầy giáo TS Cao Phú Cườngngười đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hoàn thành tốt Đồ án tốt nghiệp này. Hà Nội, ngày 12 tháng6năm 2015 Sinh viên: NGUYỄN ĐÌNH HỒNG MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ 11 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 12 1.1. Tổng quan 12 1.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của dự án và tổ chức thực hiện dự án 12 1.2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của dự án 12 1.2.2. Tổ chức thực hiện dự án 12 1.3. Cơ sở lập dự án 12 1.3.1. Cơ sở pháp lý 12 1.3.2. Các nguồn tài liệu liên quan 13 1.3.3. Hệ thống quy trình quy phạm áp dụng 13 1.4. Tình hình kinh tếxã hội trong khu vực có dự án 13 1.4.1. Dân số trong vùng 13 1.4.2. Phát triển văn hóa, công nghệ, bảo vệ môi trường 13 1.4.3. Tổng sản phẩm trong vùng và hiện trạng các ngành kinh tế 14 1.4.4. Tình hình ngân sách, và khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài 15 1.5. Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của vùng 15 1.5.1. Mục tiêu tổng quan 15 1.5.2. Chiến lược phát triển của vùng, và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế 16 1.5.3. Chiến lược phát triển về mặt xã hội 16 1.5.4. Các chỉ tiêu môi trường 16 1.5.5. Giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 17 1.6. Các quy hoạch và các dự án trong vùng 18 1.6.1. Các đô thị, khu công nghiệp tập trung dân cư 18 1.6.2. Quy hoạch các dự án về giao thông có liên quan (đường bộ, đường sắt, hàng không…) 19 1.6.3. Quy hoạch và các dự án về nông lâm, ngư nghiệp 19 1.6.4. Quy hoạch và các dự án về năng lượng (điện), nước, thông tin liên lạc 19 1.7. Hiện trạng mạng lưới giao thông trong vùng 20 1.7.1. Đánh giá về vận tải trong vùng 20 1.7.2. Dự báo về khu vực hấp dẫn và nhu cầu vận tải trong vùng 20 1.8. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường 21 1.9. Đặc điểm các điều kiện tự nhiên 22 1.9.1. Mô tả chung 22 1.9.2. Điều kiện về địa hình 22 1.9.3. Thổ nhưỡng 22 1.9.4. Đặc điểm về khí hậu 22 1.9.5. Đặc điểm về thủy văn 23 CHƯƠNG 2 XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 24 2.1. Xác định cấp hạng, quy mô và các tiêu chuẩn kỹ thuật 24 2.1.1. Các quy trình, quy phạm áp dụng thiết kế hình học đường 24 2.1.2. Cơ sở xác định 24 2.1.3. Xác định cấp hạng của tuyến đường 24 2.1.4. Xác định các đặc trưng của mặt cắt ngang đường 25 a,Phần xe chạy 25 b, Lề đường 27 c, Dốc ngang phần xe chạy 27 2.1.5. Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến 28 a. Xác định độ dốc dọc lớn nhất cho phép (idmax) 28 b. Xác định tầm nhìn xe chạy 30 c.Xác định bán kính đường cong nằm nhỏ nhất 32 d. Xác định chiều dài đường cong chuyển tiếp và đoạn nối siêu cao 33 e. Độ mở rộng phần xe chạy trong đường cong 33 f. Chiều dài đoạn chêm giữa hai đường cong nằm 34 g. Xác định bán kính tối thiểu đường cong đứng 35 CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 37 3.1. Nguyên tắc thiết kế 37 3.2. Các phương án tuyến đề xuất 37 3.3. Kết quả thiết kế 39 CHƯƠNG 4 QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 40 4.1. Tổng quan 40 4.2. Thiết kế thoát nước 40 4.2.1. Số liệu thiết kế 40 4.2.2. Bố trí cống và xác định lưu vực 40 4.2.3. Tính toán thuỷ văn 40 4.2.4. Xác định khẩu độ cống và bố trí cống 41 4.2.4.1. Xác định khẩu độ 41 4.2.4.2. Bố trí cống 42 4.3. Kết quả thiết kế 44 CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ TRẮC DỌC VÀ TRẮC NGANG 46 5.1. Thiết kế trắc dọc 46 5.1.1. Các căn cứ 46 5.1.2. Nguyên tắc thiết kế đường đỏ 46 5.1.3. Đề xuất đường đỏ các phương án tuyến 46 5.1.4. Thiết kế đường cong đứng 47 5.2. Thiết kế trắc ngang 48 5.2.1. Các căn cứ thiết kế 48 5.2.2. Các thông số mặt cắt ngang tuyến A1B1 48 5.2.3.Phạm vi quỹ đất dành cho đường 48 5.3. Tính toán khối lượng đào, đắp 49 CHƯƠNG 6 BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY VÀ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU 50 6.1. Biểu đồ vận tốc xe chạy 50 6.1.1. Mục đích – Yêu cầu 50 6.1.2. Trình tự lập biểu đồ vận tốc xe chạy 50 6.2. Tốc độ xe chạy trung bình và thời gian xe chạy trên tuyến. 52 6.3. Tiêu hao nhiên liệu. 52 CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 53 7.1. Xác định các số liệu phục vụ tính toán 53 7.1.1. Tải trọng 53 7.1.1.1. Tải trọng tính toán 53 7.1.1.2. Tính toán lưu lượng xe 54 7.1.1.3. Tính số trục xe quy đổi về trục tiêu chuẩn 100 KN 54 7.1.1.4. Số trục xe tính toán trên một làn xe 55 7.1.1.5. Tính số trục xe tiêu chuẩn tích luỹ trong thời hạn tính toán 15 năm 56 7.1.1.6. Bề dày tối thiểu của tầng mặt cấp cao A1 56 7.1.2. Đấtnền 57 7.1.3. Vật liệu 57 7.2. Thiết kế kết cấu áo đường 58 7.2.1. Đề xuất phương án kết cấu tầng mặt áo đường 58 7.2.2. Chọn loại tầng móng 59 a. Mô đun chung của kết cấu áo đường 59 b. Trình tự giải 59 7.2.3. Tính toán kiểm tra kết cấu áo đường 62 a. Kiểm tra tiêu chuẩn độ võng đàn hồi giới hạn 62 b. Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất 63 c. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn các lớp bê tông nhựa 65 CHƯƠNG 8 LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN 68 8.1. Chỉ tiêu chất lượng sử dụng 68 8.2 Nhóm chỉ tiêu xây dựng 69 8.3. Nhóm chỉ tiêu về kinh tế 69 8.3.1. Xác định tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc 70 8.3.1.1. Xác định chi phí xây dựng ban đầu (Ko) 70 8.3.1.2. Xác định chi phí trung tu, đại tu 72 8..3.1.3. Xác định tổng vốn lưu động K0(h) do khối lượng hàng hoá thường xuyên nằm trong quá trình vận chuyển trên đường (đồng) ở năm đầu tiên 72 8.3.1.4. Xác định tổng vốn lưu động tăng lên hàng năm cho đến năm 15 do sức sản xuất tiêu thụ tăng dẫn đến lượng xe tăng 73 8.3.1.5. Kết quả tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc của hai phương án 74 8.3.2. Xác định chi phí thường xuyên quy đổi của phương án tuyến (đồng) 74 8.3.3. Kết quả tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi 77 CHƯƠNG 9 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 78 9.1. Căn cứ lập tổng mức đầu tư. 78 9.2. Cấu thành của tổng mức đầu tư. 79 9.2.1. Chi phí xây dựng: 79 9.2.2. Chi phí khác: Bao gồm khảo sát, chi phí quản lý, chi phí đo vẽ trắc ngang, giải phóng mặt bằng ... 79 9.2.3. Chi phí dự phòng 79 9.3. Kết quả tính : 79 CHƯƠNG 10 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN TUYẾN ĐƯỢC CHỌN 80 10.1. Giả thiết phương án gốc 80 10.2. Xác định chỉ tiêu hiệu số thu chi NPV 80 10.2.1. Xác định tổng lợi ích (hiệu quả) do dự án đường trong thời gian tính toán (n) quy về năm gốc: B 81 10.2.2. Tính chi phí vốn đầu tư phải bỏ ra trong thời gian tính toán so với phương án đường cũ quy về năm gốc C 81 10.2.3. Kết quả : 81 10.3. Xác định chỉ tiêu tỷ số thu chi (hệ số sinh lời BCR) 82 10.4. Xác định chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (tỷ lệ nội hoàn) IRR. 82 10.5. Kết luận chung 82 CHƯƠNG 11ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNGĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 83 11.1. Mục đích 83 11.2. Những tác động môi trường do việc XD và KT dự án 83 11.2.1. Ô nhiễm không khí 84 11.2.2. Mức ồn và rung 84 11.2.3. Nguy cơ ô nhiễm nước 84 11.2.4. Ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường được con người sử dụng 84 11.3. Các giải pháp nhằm khắc phục các ảnh hưởng tiêu cực của dự án đến môi trường 84 11.3.1. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tới môi trường nhân văn và kinh tế xã hội 84 11.3.2. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tới chế độ thuỷ văn 85 11.3.3. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng do thi công 85 11.3.4. Giải pháp khắc phục những ảnh hưởng trong giai đoạn vận hành 86 PHẦN II THIẾT KẾ KỸ THUẬT 87 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 88 1.1. Giới thiệu về dự án 88 1.2. Căn cứ pháp lý, hệ thống quy trình quy phạm áp dụng 88 1.2.1. Căn cứ pháp lý 88 1.2.2. Hệ thống quy trình quy phạm áp dụng 88 1.3. Một số nét về đoạn tuyến thiết kế kỹ thuật 89 1.3.1. Địa hình 89 1.3.2. Thủy văn 89 1.3.3. Kinh tế chính trị, xã hội 89 CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 90 2.1. Công tác chuẩn bị 90 2.2. Khảo sát tuyến 90 2.3. Thiết kế tuyến trên bình đồ 91 2.4. Tính toán cắm đường cong chuyển tiếp dạng clothoide 92 2.4.1. Tính toán các yếu tố cơ bản của đường cong tròn 92 2.4.2. Xác định thông số đường cong 92 2.4.3. Tính góc kẹp 92 2.4.4. Xác định tọa độ của điểm cuối đường cong chuyển tiếp X0, Y0 92 2.4.5. Xác định các chuyển dịch p và trị số đường tang phụ t 92 2.4.6. Xác định phần còn lại của đường cong tròn K0 92 2.5. Xác định tọa độ các cọc trong đường cong nằm 93 CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ TRẮC DỌC, TRẮC NGANG 94 3.1. Thiết kế trắc dọc 94 3.1.1. Yêu cầu khi vẽ trắc dọc kỹ thuật 94 3.1.2. Trình tự thiết kế 94 3.1.2.1. Hướng chỉ đạo 94 3.1.2.2. Xác định các điểm khống chế 94 3.1.2.3. Thiết kế đường cong đứng 94 3.2. Thiết kế trắc ngang 96 3.2.1. Thông số của trắc ngang 96 3.2.2. Tính toán thiết kế rãnh biên 96 3.3. Tính toán khối lượng đào đắp 97 CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ CHI TIẾT CỐNG 98 4.1. Khảo sát thủy văn 98 4.1.1. Xác định diện tích khu vực tụ nước (hoặc lưu vực) F 98 4.1.2. Xác định chiều dài và độ dốc bình quân của suối chính 98 4.1.3. Điều tra hình thái và điều tra lũ 98 4.2. Tính toán lưu lượng 98 4.2.1. Số liệu tính toán 98 4.2.2. Tính toán lưu lượng 99 4.2.3. Tính chiều sâu nước chảy tự nhiên 100 4.2.4. Xác định mực nước dâng trước cống, độ dốc phân giới, tốc độ nước chảy trong cống và ở hạ lưu cống. 101 a. Xác định mực nước dâng trước cống H 101 b. Tính vận tốc cửa vào 101 c. Xác định mực nước phân giới hk 101 d. Xác định độ dốc phân giới ik 101 e. Xác định mực nước cuối cống h0 102 f. Xác định vận tốc nước chảy trong cống V0 102 4.2.5. Gia cố thượng lưu cống 102 4.2.6. Gia cố hạ lưu cống 103 CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ CHI TIẾT CONG NẰM P1 104 5.1. Số liệu thiết kế 104 5.2. Phương pháp cấu tạo siêu cao 104 5.3. Tính toán 104 5.4. Xác định phạm vi dỡ bỏ Z 105 PHẦN III THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A1B1 106 CHƯƠNG 1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG 107 1.1. Vật liệu xây dựng và dụng cụ thí nghiệm tại hiện trường 107 1.2. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 107 1.2.1. Công tác khôi phục cọc và định vị phạm vi thi công 107 1.2.2. Công tác xây dựng lán trại 107 1.2.3. Công tác xây dựng kho, bến bãi 107 1.2.4. Công tác làm đường tạm 108 1.2.5. Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công 108 1.2.6. Phương tiện thông tin liên lạc 108 1.2.7. Công tác cung cấp năng lượng và nước cho công trường 108 1.2.8. Công tác định vị tuyến đường – lên ga phóng dạng 108 1.2.9. Kết luận 109 1.3. Công tác định vị tuyến đường – lên khuôn đường 109 CHƯƠNG 2 THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN 110 2.1. Trình tự thi công 1 cống 110 2.2. Khối lượng vật liệu cống BTCT và tính toán hao phí máy móc, nhân công 110 2.2.1. Tính toán năng suất vận chuyển và lắp đặt cống 110 2.2.2. Tính toán khối lượng đào đắp hố móng và số ca công tác 110 2.2.3. Công tác móng và gia cố 111 2.2.3.1. Công tác làm móng cống 111 2.2.3.2. Xác định khối lượng gia cố thượng hạ lưu cống 111 2.2.4. Tính toán khối lượng xây lắp 2 đầu cống 111 2.2.5.Tính toán công tác phòng nước mối nối cống 111 2.2.6. Tính toán khối lượng đất đắp trên cống 111 2.2.7. Tính toán số ca máy cần thiết để vận chuyển vật liệu 111 2.3. Tổng hợp công xây dựng cống 112 CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 113 3.1. Giới thiệu chung 113 3.2. Thiết kế điều phối đất 113 3.2.1. Nguyên tắc 113 a. Điều phối ngang 113 b. Điều phối dọc 113 3.2.2. Trình tự thực hiện 113 3.2.3. Điều phối đất 113 3.3. Phân đoạn thi công nền đường 114 3.4. Tính toán năng suất và số ca máy 115 3.4.1. Xác định cự li vận chuyển trung bình 115 3.4.2. Năng suất máy đào và ô tô vận chuyển 115 3.4.2.1. Năng suất máy đào 115 3.4.2.2 Năng suất của ô tô HUYNDAI 12T 115 3.4.3. Năng suất của máy ủi đào nền đường 115 3.5. Khối lượng và số ca máy chính thi công trong các đoạn 115 3.6. Công tác phụ trợ 115 3.6.1. San sửa nền đào 115 3.6.2. San nền đắp 115 3.6.3. Lu lèn nền đắp 115 3.7. Thành lập đội thi công nền 116 CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG 117 4.1. Kết cấu mặt đường phương pháp thi công 117 4.2. Tính toán tốc độ dây chuyền 117 4.2.1. Tốc độ dây chuyền thi công lớp móng CPĐD 117 a. Dựa vào thời hạn xây dựng cho phép 117 b. Dựa vào điều kiện thi công 117 c. Xét đến khả năng của đơn vị 118 4.2.2. Tốc độ dây chuyền thi công lớp mặt BTN 118 4.3. Tính năng suất máy móc 118 4.3.1. Năng suất máy lu. 118 4.3.2 Năng suất ôtô vận chuyển cấp phối đá dăm và bê tông nhựa 118 4.3.3. Năng suất xe tưới nhựa 119 4.3.4. Năng suất máy rải 119 4.4. Thi công khuôn áo đường 119 4.5. Thi công các lớp áo đường 120 4.5.1. Thi công lớp CPĐD loại I 120 4.5.2. Thi công lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng 122 4.5.3 Thi công các lớp bê tông nhựa 123 4.6. Giải pháp thi công 125 4.6.1. Thi công lớp móng cấp phối đá dăm loại I 125 4.6.1. Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng 125 4.6.2. Thi công lớp bê tông nhựa chặt 19 125 4.6.2. Thi công lớp bê tông nhựa chặt 12.5 126 4.7. Thành lập đội thi công mặt đường 126 CHƯƠNG 5 TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG TOÀN TUYẾN 127 5.1. Đội làm công tác chuẩn bị 127 5.2. Đội xây dựng cống 127 5.3. Đội thi công nền 127 5.4. Đội thi công mặt đường 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 129
Xem thêm

127 Đọc thêm

“ Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết thanh truyền”

“ THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT THANH TRUYỀN”

Hiện nay trong các nghành kinh tế nói chung và đặc biệt là nghành ôtô đòi hỏi kĩ sư ôtô và cán bộ kĩ thuật ôtô được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản vững chắc và tương đối rộng đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất. Đồ án thiết kế chế tạo phụ tùng ô tô có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo kĩ sư và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết bị ô tô phục vụ các nghành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Để giúp cho sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản của môn học và làm quen với nhiệm vụ thiết kế,trong chương trình đào tạo, Đồ án thiết kế chế tạo phụ tùng ô tô là không thể thiếu được đối với sinh viên chuyên nghành công nghệ ô tô khi kết thúc khóa học. Sau một thời gian tìm hiểu và với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy giáo chúng em đã hoàn thành Đồ án thiết kế chế tạo phụ tùng ô tô được giao. Trong quá trình thiết kế em đã cố gắng tìm hiểu các tài liệu liên quan và cả trong thực tế, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn vì thiếu kinh nghiệm thực tế, thiết kế. Do vậy em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo trong bộ môn thiết kế chế tạo phụ tùng ô tô và sự đóng góp ý kiến của các bạn để em hoàn thiện hơn đồ án của mình cũng như hoàn thiện hơn vốn kiến thức em vẫn mong được học hỏi.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng dây chuyền kiểm định xe con Actia Muller

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH XE CON ACTIA MULLER

Thiết bị kiểm định cho dây chuyền đăng kiểm ô tô tiêu chuẩn Pháp, công ty cung cấp dây chuyền kiểm định ô tô hàng đầu thế giới. Thiết bị đăng kiểm ô tô Actia Muller được phân phối bởi công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát

62 Đọc thêm

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ KẾT CẦU NỀN MẶT ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 2)

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ KẾT CẦU NỀN MẶT ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 2)

1- Phương án đầu tư tập trung (15 năm).1.1-Xác định chiều dày của các lớp vật liệu làm kết cấu áo đường.-Kết cấu áo đường đảm bảo chi phí xây dựng rẻ nhất và vẫn đảm bảo các yêu cầu đặt ra.Yêu cầu sơ bộ đề ra giải pháp kết cấu áo đường, sau đó so sánh mô đun đàn hồi chungcủa cả kết cấu với mô đun đàn hồi yêu cầu. Qua đó so sánh, đánh giá chọn phương án tốiưu.-Tầng mặt của kết cấu là hai lớp bê tông nhựa chặt (đắt tiền) do vậy không nên thiết kếdày. Do vậy cố định lại chiều dày các lớp của tầng mặt theo bề dày tối thiểu nhưng vẫnđảm bảo yêu cầu về cấu tạo, cường độ, thi công. Sau đó thay đổi và tính toán chiều dàytầng móng .-Kết cấu tầng mặt của áo đường chọn dựa theo số trục xe tích lũy kết hợp với bảng 2-2,bảng 2-4 ,và phù hợp với bề dày đầm nén có hiệu quả điều 2.4.3 [1] (phụ lục). Từ đó tachọn bề dày lớp mặt kết cấu áo đường gồm 2 lớp : Lớp mặt trên : bê tông nhựa chặt hạt mịn (đá dăm ≥20%) có E 1=280Mpa, dày 4cm. Lớp mặt dưới :bê tông nhựa chặt hạt vừa (đá dăm ≥35%) có E 1=350Mpa, dày 6cm.-Dự kiến các giải pháp phương án kết cấu áo đường ( tầng mặt và tầng móng ):• Chọn sơ bộ phương án 1:Nguyễn Thanh Sơn_MSSV :5402.53_Lớp 53TH428Trường Đại học Xây DựngĐồ án môn học thiết kế nền mặt đường-Các đặc tính của kết cấu áo đường và nền đất như sau:
Xem thêm

37 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CẦU NÂNG Ô TÔ 2 TRỤ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CẦU NÂNG Ô TÔ 2 TRỤ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CƠ KHÍ, bao gồm các phần tính toán thiết kế cầu nâng 2 trụ chuyên dùng trong các garace ô tô nâng hạ các dòng xe ô tô du lịch.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CẦU NÂNG Ô TÔ 2 TRỤ Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của đất nước, số lượng các phương tiện giao thông cũng không ngừng tăng lên theo thời gian đăc biệt là các dòng xe ô tô du lịch, bên cạnh đó trong những năm tới đây khi thuế nhập khẩu ô tô giảm xuống mức 0% thì lượng ô tô được nhập vào Việt Nam sẽ còn tăng lên. Một khi số ô tô này được đưa vào sử dụng thì sau một thời gian sử dụng đều phải hư hỏng hoặc giảm chất lượng sử dụng. Do đó việc nâng cao chất lượng và giảm hỏng hóc cho các xe này là điều không thể thiếu. Cầu nâng ô tô là một thiết bị không thể thiếu trong công tác bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô trong các gara hay nhà máy sửa chữa. Vì vậy việc thiết kế, chế tạo một thiết bị nâng như cầu nâng ô tô là việc làm mang tính thiết thực cao đáp ứng nhu cầu hiện nay của đất nước.
Xem thêm

106 Đọc thêm

bản đầy đủ, đồ án ly hợp ô tô

bản đầy đủ, đồ án ly hợp ô tô

MỞ ĐẦU Đồ án môn học “ Thiết kế ly hợp ô tô” là thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình học các môn chuyên ngành “ Lý thuyết ô tô” và “ Kết cấu tính toán ô tô”. Nhiệm vụ cơ bản của đồ án môn học này là có được kinh nghiệm, kỹ năng tính toán trong quá trình thiết kế hay cải tiến các cụm chi tiết, các hệ thống của ô tô. Với đề tài tìm hiểu tính toán các thông số về đặc tính kéo, bài báo cáo gồm 2 phần chính sau: • Phần 1 Tính toán và kiểm tra chất lượng kéo của ô tô • Phần 2 Tính toán và thiết kế ly hợp của ô tô Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Ths. PHẠM VĂN THỨC trong thời gian qua đã giúp em hoàn thành đồ án môn học này. CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU : Mẫu ô tô FORD FORCUS Kích thước hình học DxRxC mmxmmxmm 4525x1720x1415 Động cơ Nemax nN HPvp 785400 Memax nM Nm 172,262500 Khối lượng đầy đủ m kg 1655 A.Tính toán các thông số cơ bản của ô tô 1.1. Trọng lượng toàn bộ cùa ôtô Trọng lượng toàn bộ ô tô được xác đinh theo công thức sau: G = Ga+Gt = 1655.10 = 16550 (N) G1 = (0,45÷0,48).G = 7447,5 (N) G2 = (0,52÷0,55).G = 8606 (N)   Trong đó: G — Trọng lượng đầy đủ cùa ô tô, Ga Trọng lượng bàn thân ô tô Gt Trọng lượng chuyên chở, N. G1,G2 khối lượng đầy đủ tác dụng lên cầu trước và cầu sau của ô tô Tra bảng : Chọn bán kính bánh xe 22575 R16
Xem thêm

Đọc thêm

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY HÀN XUNG CHO CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY HÀN XUNG CHO CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……… CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM. I. Công nghiệp ô tô Việt Nam. II. Quy trình chế tạo ô tô. III. Các công đoạn chính trong một nhà máy chế tạo ô tô. CHƯƠNG II: CÁC LOẠI MÁY HÀN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM. I. Một số khái niệm cơ bản. II. Giới thiệu một số máy hàn điện phổ biến trong công nghiệp. III. Cấu tạo máy hàn điểm tiếp xúc. CHƯƠNG III: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY HÀN ĐIỂM. I. Thiết kế bộ điều áp xoay chiều cho máy hàn điểm II. Thiết kế mạch điều khiển III. Sơ đồ máy hàn điểm một pha. IV. Tính chọn sơ đồ mạch lực V. IC điều khiển chuyên dụng TCA 785. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỒ ÁNTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG PHANH CHO ôtô CON 4 CHỖ

ĐỒ ÁNTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG PHANH CHO ôtô CON 4 CHỖ

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI. 2 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ 3 2.1. Công dụng, yêu cầu và phân loại hệ thống phanh 3 2.1.1. Công dụng 3 2.1.2. Yêu cầu 3 2.1.3. Phân loại 5 2.2.1. Loại phanh trống – guốc 6 2.2.2. Loại phanh đĩa 9 2.3. Dẫn động phanh 12 2.3.1. Dẫn động thủy lực 12 2.3.1.1. Dẫn động thủy lực tác dụng trực tiếp 14 2.3.1.2. Dẫn động thủy lực trợ lực chân không 15 2.3.1.3. Dẫn động thủy lực trợ lực khí nén 16 2.3.1.4. Dẫn động thủy lực trợ lực dùng bơm 18 2.3.2. Dẫn động khí nén 19 2.3.3. Phanh dừng và phanh phụ 20 3. CHỌN LOẠI VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHANH 21 3.1. Chọn loại dẫn động phanh 21 3.1.1. Dẫn động thủy lực 21 3.1.2. Dẫn động khí nén 22 3.2. Chọn sơ đồ dẫn động phanh 22 3.3. Chọn cơ cấu phanh 24 3.3.1. Cơ cấu phanh trước 26 3.3.2. Cơ cấu phanh đĩa sau 27 4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH ĐÃ CHỌN 29 4.1. Tính toán mômen phanh yêu cầu ở các cơ cấu phanh 29 4.1.1. Ðối với cơ cấu phanh trước 33 4.1.2. Ðối với cơ cấu phanh sau 33 4.2. Hệ số phân bố lực phanh lên các trục của bánh xe 33 4.3. Mômen phanh do cơ cấu phanh sinh ra và lực ép yêu cầu 34 4.4. Tính toán xác định bề rộng má phanh 35 4.5. Tính toán kiểm tra công trược riêng và nhiệt độ hình thành ở cơ cấu phanh 38 4.5.1. Tính toán kiểm tra công trược riêng 38 4.5.2. Tính toán kiểm tra nhiệt độ hình thành ở cơ cấu phanh 39 4.6. Hành trình dịch chuyển đầu pittong xylanh công tác của cơ cấu ép.......................... 40 4.7. Đường kính xylanh chính và xylanh công tác 40 4.7.1. Đường kính xylanh công tác 40 4.7.2. Đường kính xylanh chính 40 4.8. Hành trình dịch chuyển của piston xy lanh 41 4.9. Hành trình và tỷ số truyền bàn đạp phanh 42 4.10. Lực cần thiết tác dụng lên bàn đạp phanh khi chưa có trợ lực 43 4.11.Lưc cần thiết tác dụng lên bàn đạp khi có trợ lực. 43 4.12. Đường kính xy lanh của bầu trợ lực 44 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI. Ngày nay, ô tô trở thành phương tiện vận chuyển quan trọng cho hành khách và hàng hoá đối với các ngành kinh tế nước nhà, đồng thời đã trở thành phương tiện giao thông tư nhân ở các nước có nền kinh tế phát triển. Ở nước ta, số lượng ô tô tư nhân, đặc biệt ô tô du lịch đang gia tăng về số lượng cùng với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, mật độ ô tô lưu thông ngày càng nhiều. Song song với sự gia tăng số lượng ô tô thì số vụ tai nạn giao thông đường bộ do ô tô gây ra cũng tăng với những con số báo động. Trong các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ do hư hỏng máy móc, trục trặc kỹ thuật thì nguyên nhân do mất an toàn hệ thống phanh chiếm tỷ lệ lớn. Hiện nay, hệ thống phanh trang bị trên ô tô ngày càng được cải tiến, tiêu chuẩn về thiết kế chế tạo và sử dụng hệ thống phanh ngày càng nghiêm ngặt và chặt chẽ. Vì vậy viêc tính toán thiết kế hệ thống phanh mang ý nghĩa quan trọng không thể thiếu nhằm cải tiến hệ thống phanh, đồng thời tìm ra các phương án thiết kế để tăng hiệu quả phanh, tăng tính ổn định và tăng dẫn hướng khi phanh, tăng độ tin cậy làm việc với mục đích đảm bảo an toàn chuyển động và tăng hiệu quả vận chuyển của ô tô. Với mục đích đó, em chọn đề tài TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH CHO ÔTÔ CON 4 CHỖ DỰA TRÊN XE THAM KHẢO TOYOTA VIOS. Trong đề tài này em tập trung vào vấn đề tính toán thiết kế hệ thống phanh, kiểm nghiệm hệ thống phanh, ngoài ra em còn tìm hiểu về các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng. Mặc dù đã cố gắng, nhưng do kiến thức có hạn và thời gian ngắn, thiếu kinh nghiệm thực tế nên trong khuôn khổ đồ án này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong các thầy góp ý, chỉ bảo tận tâm để kiến thức của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn, thầy giáo duyệt đề tài, các thầy giáo bộ môn đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành tốt nội dung đề tài của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Thiết kế và thi công đường ô tô trên nền đất yếu

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ TRÊN NỀN ĐẤT YẾU

Nền đường là bộ phận chủ yếu của công trình đường. Nhiệm vụ của nó là đảm bảo cường độ và ổn định của kết cấu mặt đường. Nó là nền tảng của áo đường; cường độ, tuổi thọ và chất lượng của nền đường. Nền đường yếu, mặt đường sẽ rất lớn vào cường độ và độ ổn định của nền đường. Nền đường yếu, mặt đường sẽ biến dạng, rạn nứt và hư hỏng mau. Cho nên trong bất kỳ tình huống nào, nền đường cũng phải có đủ cường độ và độ ổn định, đủ khả năng chống được các tác dụng phá hoại của các nhân tố bên ngoài. Các yếu tố ảnh hưởng tới cường độ và độ ổn định của nền đường là tính chất đất của nền đường, như phương pháp đắp, chất lượng đầm lèn, biện pháp thoát nước và biện pháp bảo vệ nền đường.
Xem thêm

139 Đọc thêm

YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU VẢI ĐỊA KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU

YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU VẢI ĐỊA KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU

các vật liệu không phù hợp khác, đào đắp đến cao độ thiết kế.Khi sử dụng vải với mục đích ngăn cách nên trải theo chiều cuộn của vải trùng với hướng dichuyển chính của thiết bị thi công. Khi sử dụng vải với mục đích gia cường phải trải theo chiềucuộn của vải có hướng thẳng góc với tim đường. Các nếp nhăn và nếp gấp phải được kéothẳng, nếu cần phải dùng bao cát hoặc ghim sắt (hoặc cọc gỗ) để cố định các mép vải nhằm bảođảm các tấm vải không bị nhăn hoặc dịch chuyển trong quá trình trải vải và đắp đất trên mặt vải.Trước khi đắp đất phải kiểm tra và nghiệm thu công tác trải vải, nếu vải bị hư hỏng và tùy theosự chấp thuận của tư vấn giám sát, có thể sửa chữa bằng cách thay thế hoặc trải thêm một lớpvải trên chỗ bị hư hỏng với chiều rộng phủ ra ngoài phạm vi hư hỏng không nhỏ hơn chiều rộngchồng mí quy định tại Bảng 5.Nếu không có quy định cụ thể trong đồ án thiết kế, thì thời gian tối đa kể từ khi trải vải cho đếnkhi đắp phủ kín mặt vải không được quá 7 ngày. Không cho phép thiết bị thi công đi lại trực tiếptrên mặt vải.Nếu không có quy định cụ thể trong đồ án thiết kế, thì chiều dày lớp đắp đầu tiên trên mặt vảikhông nên nhỏ hơn 300 mm. Cần phải lựa chọn trọng lượng của thiết bị thi công phù hợp vớiđiều kiện thực tế của đất nền sao cho vết hằn bánh xe trên lớp đắp đầu tiên không lớn hơn 75mm để giảm thiểu sự xáo động hoặc phá hoại của nền đất yếu bên dưới.Lớp đắp đầu tiên trên mặt vải phải được đầm sơ bộ bằng bánh xích (của máy ủi) sau đó đầmbằng lu rung cho đến khi đạt được hệ số đầm chặt yêu cầu. Hệ số đầm chặt của lớp đầm đầutiên trên nền đất yếu nên được lấy nhỏ hơn so với hệ số đầm chặt của các lớp bên trên khoảng 5%.6.1.3. Nối vảiKhi sử dụng vải phân cách và lọc thoát nước, tùy theo điều kiện thi công và đặc điểm của đấtnền, các tấm vải có thể được nối may hoặc nối chồng mí như sau:Nối chồng mí: chiều rộng chồng mí tối thiểu theo mép biên cuộn vải và giữa các đầu cuộn vảiphải được lựa chọn theo điều kiện của đất nền tại Bảng 5.Nối may:- Chỉ may phải là sợi tổng hợp loại polypropylene, polyamide hoặc polyester như yêu cầu tại 4.3.- Cường độ kéo mối nối (thử nghiệm theo ASTM D 4884) phải lớn hơn hoặc bằng 50 % cườngđộ kéo vải (thử nghiệm theo ASTM D 4595).
Xem thêm

14 Đọc thêm

thuyết minh đồ án thiết kế tuyến đường

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG

A. YẾU TỐ THIẾT KẾ KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG I. Xác định cấp hạng đường thiết kế II. XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC TRÊN MẶT CẮT NGANG III. XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN XE CHẠY : IV. XÁC ĐỊNH BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG NẰM TỐI THIỂU TRÊN BÌNH ĐỒ. XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ TỐI THIỂU BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG ĐỨNG LỒI VÀ LÕM: B. THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNGTHEO TIÊU CHUẨN 22TCN 2112006 I. THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC THOÁT NƯỚC Phần II bao gồm bình đồ file cad thiết kế

31 Đọc thêm

Cùng chủ đề