BÀI THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ TRONG TRƯỜNG HỌC TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ TRONG TRƯỜNG HỌC TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ":

Công đoàn THCS nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

CÔNG ĐOÀN THCS NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở mà nhất là công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục đoàn viên, tạo động lực tích cực trong công tác dân chủ hóa , xã hội hóa công tác thi đua mà ở đó trong mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức Công đoàn (Ban chấp hành) là linh hồn trong công tác t[r]

16 Đọc thêm

6 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

6 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việ[r]

155 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM CHUNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM CHUNG

A ĐẶT VẤN ĐỀ
I . Lý do chọn đề tài
Sự nghiệp giáo dục đào tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng con người, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã nhấn mạnh nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo tr[r]

17 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2012 2015 CHUAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2012 2015 CHUAN

duy trì phiên thảo luận . Xin trân trọng kính mời Đ/c.10.Đại hội thảo luận: ( Tuyển))( Tuyển) Xin kính mời các đồng chí đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiếnđể làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiếnxây dựng phương hướ[r]

10 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ.

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ.

hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lậpcủa Tổ quốc.Trong trường học, công tác phát triển đảng viên mới cũng là một nhiệm vụquan trọng được Đảng ta quan tâm. Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính1trị (khóa VIII) về “Tăng cườ[r]

10 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ trường tiểu học số 2 phước thắng trong tình hình hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC THẮNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Trong mọi thời kỳ, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn đóng vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo đơn vị cơ sở, đồng thời là cấp trực tiếp tiến hành mọi hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. Thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua cho thấy những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực đều c[r]

27 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu tiềm năng thực hiện chủ trương xã hội hóa thể dục thể thao trong các trường THPT Thành phố Tuyên Quang

LUẬN VĂN THẠC SĨ: NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA THỂ DỤC THỂ THAO TRONG CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Mục đích của thể dục, thể thao (TDTT) là tăng cường thể chất cho nhân dân, nâng cao trình độ thể thao, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và giáo dục con người phát triển toàn diện để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc 19.Trong những năm gần đây, sự nghiệp TDTT nước ta đã có nhiều[r]

106 Đọc thêm

các giải pháp phát huy dân chủ trong nha truong

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG NHA TRUONG

Một sô giai phap phat huy tinh dan chu.
ác giải pháp phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ và trong hệ thống chính trị của huyện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Định Quán, tô[r]

3 Đọc thêm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Năm 2014 xếp thứ nhìTrên 15 xóm của xã Hồng Tiến.+ Ban công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 5 năm qua đã hoàn thành tốt nhiệmvụ, luôn là trung tâm đoàn kết cộng đồng, vận động nhân dân thi đua lao động sảnxuất thực hiện mọi phong trào thi đua, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư[r]

7 Đọc thêm

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 2017

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 2017

DẪN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CHI BỘ

Mời đại biểu ổn định vị trí, tiến hành làm việc.
Xin trân trọng kính mời toàn thể đại biểu đứng lên trang nghiêm làm lễ chào cờ, Chào (mở băng nhạc: Quốc ca, Quốc tế ca).
Thôi xin mời tất cả đại biểu an tọa.
Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu:
Thực hiện[r]

21 Đọc thêm

Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

Bài viết Thu hoạch về học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng của Đảng viên trong các chi bộ Đảng nộp về sau khi dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12

5 Đọc thêm

BÀI THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC BAN THANH TRA NHÂN DÂN UBMTTQVN XÃ.

BÀI THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC BAN THANH TRA NHÂN DÂN UBMTTQVN XÃ.

Bài Tham luận của UBMTTQVN xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và hoạt động công tác cho Ban Thanh tra nhân dân xã Phước Thành.
Tại Hội nghị mạn đàm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận huyện Phước Sơn.

4 Đọc thêm

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN HÀNG NĂM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN HÀNG NĂM

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
năm 2015

Họ và tên: Ngày sinh:
Chức vụ Đảng:
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
Đơn vị công tác:
Chi bộ:

I.Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về t¬ư t¬¬ưởng chính trị:
Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Luôn thực[r]

3 Đọc thêm

THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HỌC TẬP TRONG ĐẠI HỘI LỚP

THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HỌC TẬP TRONG ĐẠI HỘI LỚP

... đấu học tập Trên số ý kiến tham luận học tập sinh viên mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp bạn Cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô, bạn sinh viên lắng nghe! Cuối em xin kính chúc quý vị đại. .. trường phương pháp học tập, giảng dậy Hình thức tín đặt sinh viên trước thuận lợi hội Nhưng mặt tồn[r]

3 Đọc thêm

Tham luận Xây dựng cơ sở hội vững mạnh

THAM LUẬN XÂY DỰNG CƠ SỞ HỘI VỮNG MẠNH

Bài tham luận về kết quả công tác xây dựng Hội Nông dân cơ sở vững mạnh: trong đó mô tả chức năng của hội nông dân cơ sở, yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội mang lại đời sống ổn định cho hội viên cũng như cách làm hây, có sáng tạo trong chỉ đạo điều hành.

4 Đọc thêm

MẪU BÀI THU HOẠCH HỌC NGHI QUYẾT

MẪU BÀI THU HOẠCH HỌC NGHI QUYẾT

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN BÌNHCHI BỘ: TRƯỜNG TH&THCSĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTân Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2016BÀI THU HOẠCHHỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNGHọ và tên: Mai Công TìnhChức vụ: Đảng viênĐơn vị công tác: Trường TH&THCS Tân Bình – Như Xuân.Sau khi học tập, quá[r]

3 Đọc thêm

Tham luận về đời sống sinh viên trong đại hội lớp

THAM LUẬN VỀ ĐỜI SỐNG SINH VIÊN TRONG ĐẠI HỘI LỚP

... kiến đóng góp tham luận vấn đề đời sống sinh viên Cuối xin chúc quý vị đại biểu, thầy cô đồng chí hội viên hội sinh viên nhiều sức khỏe, hạnh phúc, công tác, rèn luyện tốt Chúc đại hội thành công... nghèo… Là sinh viên, thân bạn gặp phải nhũng khó khăn định, để giúp sinh viên an tâm học tập mon[r]

3 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU”

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU”

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU Trang 3
1. Lí do chọn đề tài 3
2.Mục đích và nhiệm vụ của tiểu luận 4
3. Kết cấu của tiểu luận 4
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ 5
1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin về chi bộ 5
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh[r]

22 Đọc thêm

MẪU BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

MẪU BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đoàn TNCS Hồ Chí MinhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBCH………………………..Độc lập- Tự do- Hạnh phúcHà Nội, ngày………tháng……nămBIÊN BẢNĐại hội Đoàn ……......................…… khoá…....Nhiệm kỳ ……….Hôm nay, vào hồi ….. ngày ……, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ……….. tiến hành Đại hội lần thứ …[r]

2 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; Giaotiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; Gần gũi, tôn15trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; Giao tiếp, ứng xử với cộngđồng trên tinh thần hợp tác.*Bồi dưỡng thực hiện ch[r]

114 Đọc thêm