TÁC ĐỘNG CỦA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÁC ĐỘNG CỦA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU":

mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại việt nam 1995 - 2004

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1995 - 2004

mà Việt Nam có quan hệ mậu dịch4. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, trong thời kỳ 1995 – 2004, tỷ giá hối đoái danh nghĩa giữa đồng Việt Nam với các đồng tiền của các bạn hàng chủ yếu thể hiện xu hướng tăng, đồng nghĩa với việc đồng Việt Nam mất giá. Tuy nhiên, dựa trên kết quả tính toán được,[r]

11 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐỐI VỚI KINH TẾ QUỐC TẾ

TÁC ĐỘNG CỦA TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐỐI VỚI KINH TẾ QUỐC TẾ

Tác động của tỉ giá hối đoái đối với kinh tế quốc tếI, Lý luận chung về tỷ giá hối đoái1, Khái niệm tỷ giá hối đoái.Để hiểu về tỷ giá hối đoái, trước hết chúng ta nên đi từ khái niệm ngoại tệ và ngoạihối. Ngoại tệ là đồng tiền của nước ngoài do một nước khác[r]

7 Đọc thêm

Báo cáo " Ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng, giá hàng hóa nội địa và tỉ giá hối đoái tới cân bằng cán cân thanh toán trong xu thế hội nhập của nền kinh tế " potx

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA LÃI SUẤT NGÂN HÀNG, GIÁ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI TỚI CÂN BẰNG CÁN CÂN THANH TOÁN TRONG XU THẾ HỘI NHẬP CỦA NỀN KINH TẾ " POTX

x| > 1, tức là hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu co giãn với giá sẽ làm cho dX/dP > 0 và ngược lại nếu |Ex| < 1, tức là hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu ít co giãn với giá sẽ làm cho dX/dP <0. Như vậy, nếu hàng hoá, dịch vụ co giãn với giá thì khi giá tăng sẽ làm cho đường xuất khẩu[r]

5 Đọc thêm

Tỷ giá hối đoái và tác động của nó lên cán cân thanh toán việt nam

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ LÊN CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM

Tỷ giá hối đoái và tác động của nó lên cán cân thanh toán việt nam . Những vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn về Tỷ giá hối đoái và tác động của nó lên cán cân thanh toán việt nam . Những điều cần biết về Tỷ giá hối đoái và tác động của nó lên cán cân thanh toán việt nam

38 Đọc thêm

Nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mại tại việt nam

Nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mại tại việt nam

Trong giai đoạn khảo sát từ năm 2011 đến năm 2018, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tồn tại mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn giữa tỷ giá thực song phương và cán cân thương mại. Điều này có nghĩa là có sự tác động giữa tỷ giá lên cán cân thương mại cả trong ngắn hạn và[r]

Đọc thêm

Khủng hoảng tài chính Đông Á 1997

KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ĐÔNG Á 1997

Tìm hiểu về khủng hoảng tài chính Đông Á 1997. Nguyên nhân và tác động tới các nước trong khu vực. Những bài học rút ra từ cuộc khủng hoáng. Sự tác động đối với nền kinh tế thế giới và hệ lụy.Một cú sốc, ví dụ như tỷ giá ngoại thương thay đổi theo chiều hướng xấu làm tăng thâm hụt cán cân xuất nhập[r]

13 Đọc thêm

DỰ BÁO TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI

DỰ BÁO TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI

trường, cung và cầu. Cung ngoại tệ là lượng ngoại tệ mà thị trường muốn bán ra để thu về nội tệ. Cầu ngoại tệ là lượng ngoại tệ mà thị trường muốn mua vào bằng các đồng nội tệ. Giá cả ngoại tệ, tỷ giá hối đoái cũng được xác định theo quy luật cung cầu như đối với các hàng hoá thông thường. Kh[r]

7 Đọc thêm

HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

H1:Ít nhất β i ≠ 0Ta có F = 7,525629 (bảng 2.7b) > F(0.05, 3, 35) = 2,866266, vì vậy ta bác bỏgiả thiết Ho, tức mô hình có biến giải thích hay mô hình (2.4b) được chấp nhận.Giải thích mô hình:Mô hình giải thích được 31,32% sự phụ thuộc của tỷ số xuất nhập khẩu vàotăng thâm hụt thương m[r]

70 Đọc thêm

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

của đường cong J khi tiến hành phá giá đồng nội tệ như Grassman (1973), RazinMột số nhân tố ảnh hưởng đến thời gian tác động lên cán cân thương mại trong lýthuyết hiệu ứng đường cong J là:(1981), Dr. Alireza Rahimiboroujerdi (2004). Bên cạnh đó vẫn có một số nghiên cứuNăng lực s[r]

35 Đọc thêm

tiểu luận tỷ giá hối đoái tác động lên xuất nhập khẩu

TIỂU LUẬN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TÁC ĐỘNG LÊN XUẤT NHẬP KHẨU

. Tỷ giá hối đoái cao tức nội tệ giảm giá và ngoại tệ tăng giá, nghĩa là nội tệ rẻ một cách tương đối so với ngoại tệ, kích thích người nước ngoài mua hàng hóa trong nước nên nó kích thích sản xuất nhằm tăng xuất khẩu ra nước ngoài. Ngược lại, tỷ giá hối đoái thấp tức nội tệ tăng giá v[r]

19 Đọc thêm

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VN

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VN

năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam hay không là việc làm rất cần thiết. Vả lại,hiện tại Việt Nam chưa có cơ quan nào công bố tỷ giá thực, một số đề tài của mộtvài nhà nghiên cứu tài chính tiền tệ có đề cập tới vấn đề này. Tuy nhiên, do tỷ giáthực có sự biến động mạnh trong bối cảnh nền kinh tế Vi[r]

145 Đọc thêm

Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ với tổng sản phẩm quốc gia và Tỉ giá hối đoái ở PHILIPPIN trong 21 năm( 19761996)

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ VỚI TỔNG SẢN PHẨM QUỐC GIA VÀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở PHILIPPIN TRONG 21 NĂM( 19761996)

Báo cáo thực hành kinh tế lượng

Vấn đề nghiên cứu

Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ với tổng sản phẩm quốc gia và Tỉ giá hối đoái ở PHILIPPIN trong 21 năm( 19761996)

Báo cáo thực hành kinh tế lượng

Vấn đề nghiên cứu:

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ VỚI TỔNG SẢN PHẨM QUỐC GIA VÀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở PHILIP[r]

13 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

GDPw có ý nghĩa trong khi chỉ số GDP Việt Nam không có ý nghĩa thống kê.Ngoài ra, do phạm vi đã chọn trước tác giả cũng không đi sâu phân tích sự tác độngcủa GDP đến xuất nhập khẩu.42Kết luận: kết quả mô hình cho thấy sự biến động của tỷ số xuất khẩu trênnhập khẩu chịu sự tác động của[r]

70 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ 2TC

ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ 2TC

hối,nguyên nhân dẫn đếnsự dịch chuyển đườngcung và đường cầu trênthị trường ngoại hối.tr. 195 - 200; tr 203 - 205.* Đọc:- Chương VIII Kinh tế họcvĩ mô (giáo trình dùng chocác trường đại học, caođẳng khối kinh tế), Bộ giáodục và đào tạo, Nxb. Giáo- Vai trò của tỉ giá hối dục Việt Nam, 2009, t[r]

27 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁN TỚI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁN TỚI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

trước đó, chúng ta cần xem xét thêm về khả năng hiệu ứng khối lượng có thể lấn át hiệu ứnggiá cả sau thời gian trễ, kích thích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu và nguy cơ diễn ranhững tác động khác (như lạm phát sau sự mất giá của đồng nội tệ) sẽ làm mất đi hoặcgiảm biên độ của tác động[r]

28 Đọc thêm

Tài liệu CHƯƠNG 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM docx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DOCX

bảo an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống của nhân dân. Các Công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam bao gồm:-Tái cấp vốn-Lãi suất-Nghiệp vụ thị trường mở-Dự trữ bắt buộc-Tỷ giá hối đoái Công cụ thứ nhất: Tái cấp vốn là một hình thức cấp tín dụng có bảo[r]

6 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

THUYẾT TRÌNH KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

Kết quả trong dài hạn:Cung tiền M2 có mối quan hệ cùng chiều với tăng trưởng kinh tế, khi cung tiền tănglên 1% thì trung bình giá trị GDP thực của Việt Nam sẽ tăng lên 0.3552%.Lãi suất tái cấp vốn có mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng kinh tế, khi lãi suấttái cấp vốn của Việt Nam tăng lên 1%[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN : KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

để kiểm soát cung tiền• Cầu tiềno Khái niệm về cầu tiềno Hàm cầu tiền theo lãi suất• Cân bằng thị trường tiền tệ và lãi suấtChương 5: Thị trường ngoại hối và cán cân thanh toána. Mục tiêu của chương:Sau khi học xong chương này, sinh viên phải nắm được: • Khái niệm về tỷ giá hối đoái[r]

5 Đọc thêm

Tỷ giá hối đoái ER và cán cân thanh toán (BOP)

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ER VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN (BOP)

Errors and omissionsChanges in reservesNet investmentNet transfersTrade balanceReserves incl goldNguồn: Jonathan Pincus (2012) BOP và thị trường ngoại hối  Cung và cầu ngoại tệ  Các cơ chế tỷ giá hối đoái  Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực  Cán cân thanh toán (BOP) &[r]

15 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA VIỆT NAM

Một số kinh nghiệm rút ra từ điều hành chính sách tỷ giá của Trung _ _Quốc :_ Trong những năm qua, Việt Nam cũng đã cĩ những thành cơng trong việc điều hành chính sách tỷ giá hối đối để [r]

18 Đọc thêm