TRẦM TÍCH PLEISTOCEN

Tìm thấy 221 tài liệu liên quan tới từ khóa "TRẦM TÍCH PLEISTOCEN":

TIẾN HÓA TRẦM TÍCH CHÂU THỔ NGẦM SÔNG HẬU TRONG PLEISTOCEN MUỘN – HOLOCE

TIẾN HÓA TRẦM TÍCH CHÂU THỔ NGẦM SÔNG HẬU TRONG PLEISTOCEN MUỘN – HOLOCE

Long đang đứng trƣớc những nguy cơ đe dọa nghiêm trọng của các tai biến nhƣ: xóilở bờ biển, cửa sông, ngập lụt và xâm nhập mặn… gây ảnh hƣởng lớn tới đời sốngnông, ngƣ nghiệp của ngƣời dân nơi đây. Nguyên nhân sâu xa làm cƣờng hóa mạnhmẽ các tai biến trên là do sự dâng cao mực nƣớc biển trên phạm vi[r]

14 Đọc thêm

trầm tích_địa chất môi trường

TRẦM TÍCH_ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

NGUYỄN ĐỖ NGỌC DIỄM D13QM01ĐẶC ĐIỂM ĐÁ TRẦM TÍCHKIẾN TẠO MẢNG VÀ QUÁ TRÌNH TRẦM TÍCHI/ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÁ TRẦM TÍCH:1) Sự phân lớp:- Các lớp có thể bị biến dạng trước khi vật liệu trầm tích hóa rắn•Là cấu tạo gồm các lớp chồng chất lên nhau.PHÂN LỚPPhân lớp song songPhân lớp theo độ hạtPh[r]

18 Đọc thêm

Vi khuẩn trầm tích đáy biển có thể “phát” điện potx

VI KHUẨN TRẦM TÍCH ĐÁY BIỂN CÓ THỂ “PHÁT” ĐIỆN POTX

phân công, vi khuẩn phần trên chịu trách nhiệm “hô hấp”, tức là phản ứng oxy hóa; vi khuẩn phần dưới chịu trách nhiệm “tiêu hóa”, tức là phân giải chất hữu cơ. Quá trình này cần có một điện tử mới có thể chuyển tải từ phần dưới lên phần trên. Nhà khoa học Nelson cho hay, để thực hiện sự chuyển tải[r]

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ PHÂN DỊ TƯỚNG ĐÁ CỔ ĐỊA LÝ CỦA TRẦM TÍCH OLIGOCEN, MIOCEN KHU VỰC LÔ 123 VÀ 124 BỂ PHÚ KHÁNH

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ PHÂN DỊ TƯỚNG ĐÁ CỔ ĐỊA LÝ CỦA TRẦM TÍCH OLIGOCEN, MIOCEN KHU VỰC LÔ 123 VÀ 124 BỂ PHÚ KHÁNH

Cán bộ hƣớng dẫn: GS.TS. TRẦN NGHIXÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP ÝCỦA HỘI ĐỒNGGiáo viên hƣớng dẫnChủ tịch hội đồng chấm luậnvănthạc sĩ khoa họcGS.TS. Trần NghiPGS.TS. Nguyễn VănVƣợngHÀ NỘI - 2015MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH ...........................................................................[r]

12 Đọc thêm

Đặc điểm thạch học và tướng môi trường trầm tích Mioxen giữa lô 103 bể sông Hồng

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ TƯỚNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH MIOXEN GIỮA LÔ 103 BỂ SÔNG HỒNG

Trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu khí thì việc nghiên cứu đặc điểm thạch học và tướng môi trường trầm tích có vai trò rất quan trọng. Nó giúp xác định mối quan hệ giữa tướng đá, môi trường trầm tích với các đối tượng dầu khí, từ đó có thể giúp ta định hướng được các đối tượng trong công tác tì[r]

79 Đọc thêm

bài giảng môi trường trầm tích phần i trầm tích gió

BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH PHẦN I TRẦM TÍCH GIÓ

(1/16-1/100 mm) tạo nên cồn đối xứng nhờ hướng rơi nghiêng theo chiều gióCồn bất đối xứngHạt thô (1/16-1/4 mm), chỉ lăn trên mặt đất, bò ngược triền rồi trượt dài xuống các trũng tạo nên những cồn cát bất đối xứngKiến trúc xiên chéo do gióCồn cát ven biển miền TrungMũi Né (Phan Thiết)Trầm tích

16 Đọc thêm

TÍNH TOÁN VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH V À BIẾN ĐỘNG ĐÁY BIỂN TẠI VÙNG LÂN CẬN CÔNG TRÌNH DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG VÀ DÒNG CH ẢY

TÍNH TOÁN VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH V À BIẾN ĐỘNG ĐÁY BIỂN TẠI VÙNG LÂN CẬN CÔNG TRÌNH DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG VÀ DÒNG CH ẢY

ở đây: c là nộng độ trầm tích cân bằng tại một độ sâu cho tr ước,z là phương th ẳng đứng.Lưới tính:Để tăng tối đa hiệu quả của bộ nhớ cho máy tính có thể áp dụng đ ược trong cácvùng bờ phức tạp, lưới tính trong CMS - flow được lập dưới dạng các mảng mộtchiều.Trong CMS -flow lưới tính cho dưới[r]

62 Đọc thêm

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Cô Tô

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Cô Tô

Bài viết đã thu thập 552 mẫu độ hạt và 33 mẫu định lượng khoáng vật trong trầm tích tầng mặt tại vùng biển đảo Cô Tô, Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam để xác định đặc điểm phân bố và nguồn gốc trầm tích.

Đọc thêm

Đặc điểm tướng, môi trường trầm tích bể Tư Chính - Vũng Mây qua kết quả phân tích tài liệu địa chấn

ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG, MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH BỂ TƯ CHÍNH - VŨNG MÂY QUA KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN

Bể trầm tích Tư Chính - Vũng Mây có đặc điểm địa chất phức tạp, hoạt động kiến tạo và núi lửa ảnh hưởng đến các quá trình lắng đọng trầm tích. Qua việc phân tích, minh giải địa chấn địa tầng dựa trên quan điểm địa tầng phân tập, kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả cho phép xây dựng sơ đồ phân bố, đặ[r]

8 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Đặc điểm vật liệu hữu cơ trong tầng trầm tích miocene dưới ở bể Cửu Long doc

BÁO CÁO KHOA HỌC: ĐẶC ĐIỂM VẬT LIỆU HỮU CƠ TRONG TẦNG TRẦM TÍCH MIOCENE DƯỚI Ở BỂ CỬU LONG DOC

, HI, TmaxoC, Ro, - Tính giá trị trung bình trọng số các chỉ tiêu trên của các mẫu trong tập trầm tích Miocenedưới ở từng giếng khoan. - Tính giá trị trung bình trọng số của các chỉ tiêu cho toàn tập trầm tích tầng Miocene dưới trong bể Cửu Long. 2.2.2.Tổng hợp tài liệuTổng hợp trên cơ[r]

11 Đọc thêm

Cơ chế hình thành các bể trầm tích

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH CÁC BỂ TRẦM TÍCH

Để phân tích cơ chế hình thành các bể trầm tích trong bối cảnh hội tụ ta đi xét đặc điểm các bồn trầm tích trong các bối cảnh hội tụ. Ở đây ta xét các bối cảnh hội tụ là: bối cảnh rìa tích cực hội tụ, bối cảnh kiến tạo xô húc tạo đới khâu và bối cảnh hội tụ mảng. 1. Các bồn trầm tíc[r]

5 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (ZN, CU, PB, CD) TRONG TRẦM TÍCH PHÁT SINH DO LŨ KHU VỰC SÔNG PÔ KÔ, TỈNH KON TUM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (ZN, CU, PB, CD) TRONG TRẦM TÍCH PHÁT SINH DO LŨ KHU VỰC SÔNG PÔ KÔ, TỈNH KON TUM

Bài viết xác định hàm lượng kim loại nặng trong các lỗ khoan trầm tích lũ tại vùng nghiên cứu. Mẫu trầm tích được thu tại lưu vực sông Pô Kô, tỉnh Kon Tum. Kết quả cho thấy, hiện diện của Zn, Cu và Pb trong trầm tích tăng dần từ quá khứ đến hiện tại. Đánh giá mức độ ô nhiễm các kim loại trong trầm t[r]

Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Môi trường trầm tích khu vực cầu Kinh An Hạ – huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh trong pleistocen muộn Holocen và các khoáng sản liên quan potx

BÁO CÁO KHOA HỌC: MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH KHU VỰC CẦU KINH AN HẠ – HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP. HỒ CHÍ MINH TRONG PLEISTOCEN MUỘN HOLOCEN VÀ CÁC KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN POTX

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ12 -2006 Trang 77 MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH KHU VỰC CẦU KINH AN HẠ HUYỆN BÌNH CHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH, TRONG PLEISTOCEN MUỘN HOLOCEN VÀ CÁC KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN Nguyễn Thị Ngọc Lan(1), Phạm Tuấn Nhi(2) (1) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM ([r]

11 Đọc thêm

LỊCH SỬ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CỦA HỒ TRỊ AN

LỊCH SỬ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CỦA HỒ TRỊ AN

nhiễm ở mức độ trung bình. Như vậy, mứcđộ ô nhiễm kim loại nặng của trầm tích hồ1 mẫu lớn hơn tiêu chuẩn LER và không ônhiễm với Zn. Ngược lại, mẫu trầm tíchđã gia tăng đáng kể so với thời điểm trướckhi hồ thủy điện Trị an được xây dựng.mới bị ô nhiễm ở mức độ trung bình cáckim loại trên và m[r]

10 Đọc thêm

Quặng nhôm - Đặc điểm phân bố các mỏ Bauxit ở các tỉnh phía nam ppt

QUẶNG NHÔM ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC MỎ BAUXIT Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

2O3 : 18-49% + Fe2O3: 0.5-7.9% +SiO2:22.8-65% Do nhiều tính chất đặc biệt của nó nên được làm các sản phẩm gốm sứ và là nguyên liệu quan trọng để sản xuất các hợp chất nhômTrong tổng trữ lượng đã được thăm dò ở mỏ Trại Mật, khoảng 3 triệu tấn là có khả năng khai thác tốt.Đặc điểm phân bố mỏ Bauxit•C[r]

16 Đọc thêm

Bài giảng địa hóa dầu - Chương I MỞ ĐẦU potx

BÀI GIẢNG ĐỊA HÓA DẦU - CHƯƠNG I MỞ ĐẦU POTX

Bacteria và tảo lam lục, cả 2 là một tế bào, là các sinh vật không có membrane- bound organelles như nhân bean trong tế bào. Do đó chúng được gọi là Prokaryotes, và khác với các sinh vật khác có nhân tế bào, chúng được gọi là eukaryotes. Bài giảng địa hóa dầu 9Bacteria và tảo không nghi ngờ gì lu[r]

12 Đọc thêm

de thi thang2- 12 Sử.Địa- Chuyên BG

DE THI THANG2- 12 SỬ.ĐỊA- CHUYÊN BG

biển, bao gồm các bể trầm tích. (Kể tên)Trong các bể trầm tích trên có bể trầm tích CL, NCS được coi làcó trữ lượng lớn nhất và có ưu thế về khíBồn trũng CL hiện đang có một số mỏ dầu khí đang được khaithác: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng…Bồn trũng NCS: mỏ Đại Hùng, mỏ khí[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Dấu vết bờ biển Pleistocen muộn phần muộn bị chôn vui ở đáy biển nông ven bờ Bắc Trung bộ. doc

TÀI LIỆU DẤU VẾT BỜ BIỂN PLEISTOCEN MUỘN PHẦN MUỘN BỊ CHÔN VUI Ở ĐÁY BIỂN NÔNG VEN BỜ BẮC TRUNG BỘ. DOC

13b phân bố ở độ sâu 35-40 mnước và bị phủ bởi lớp trầm tích Holocen dày khoảng 30 m (Hình 2). Ởđáy biển Hà Tĩnh, bờ biển cổ này phân bố ở độ sâu 10-15 m nước và bịphủ bởi lớp trầm tích Holocen dày khoảng 10-20 m. Ở đáy biển ThừaThiên Huế, bờ biển cổ này phân bố ở độ sâu 10-15 m nước g[r]

16 Đọc thêm

Đọc lịch sử Hồ Gươm qua đáy nước

ĐỌC LỊCH SỬ HỒ GƯƠM QUA ĐÁY NƯỚC

Thứ 6, 16/04/2010 - 08:52Đọc lịch sử Hồ Gươm qua đáy nước Từ 10.000 đến 4.500 năm trước, hồ vẫn còn chìm ngập dưới biển. Qua hàng nghìn năm, hồ đã có sự dịch chuyển từ Tây Nam lên Đông Bắc Đền Ngọc Sơn xưa - Ảnh tư liệu Cũng như một số hồ khác, Hồ Hoàn Kiếm phát sinh và tiến hóa trong mối liên quan[r]

4 Đọc thêm

van de phat trien 1 so nganh cn trong dem

VAN DE PHAT TRIEN 1 SO NGANH CN TRONG DEM

LOGO LOGONội Nội DungDung LOGO LOGO* Công nghiệp khai thác than: Than antraxit: Quảng Ninh trử lượng 3 tỉ tấn. Than nâu: đồng bằng sông Hồng, trữ lượng hàng chục tỉ tấn từ độ sâu 300 – 1000m điều kiện khai thác khó khăn. Than bùn: đồng bằng sông Cửu Long →Cà Mau. Sản lượng than tăng liên tục, 34 tri[r]

12 Đọc thêm