ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH 10 NÂNG CAO CHƯƠNG 3

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN HÌNH 10 NÂNG CAO CHƯƠNG 3":

Bài kiểm tra 1 tiết_Toán học

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT_TOÁN HỌC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương III: Phương pháp toạ độ trong không gian - Lớp 12 CT nâng cao I/ Mục tiêu:a) Về kiến thức: - Biết tính toạ độ các phép toán về véc tơ. - Tính được tích có hướng - Biết xét vị trí tương đối - Tính được khoảng cách, góc - T ìm PT m ặt[r]

4 Đọc thêm

CHUONG III.KIEMTRA.doc

CHUONG III.KIEMTRA

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTChương III: Phương pháp toạ độ trong không gian - Lớp 12 CT nâng caoI/ Mục tiêu:a) Về kiến thức:- Biết tính toạ độ các phép toán về véc tơ.- Tính được tích có hướng- Biết xét vị trí tương đối- Tính được khoảng cách, góc- T ìm PT m ặt cầu B) Kỹ năng:- Hiểu các k[r]

4 Đọc thêm

trac nghiem VL10 HKII nc - 1

TRAC NGHIEM VL10 HKII NC - 1

,V2,T2 Với V1= S.(30 + x) , V2= S.(30 – x) , T1= 310 K , T2= 290 K , P1= P2 =21VV 21TT . Giải ra được x= 1 cmCâu 9: áp dụng phương trình trạng thái cho khối lượng khí xác định giải tìm T

3 Đọc thêm

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 10

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12vvĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12vvvĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12

10 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 11 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 11 1

Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 11vĐề kiểm tra 1 tiết C[r]

10 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 7

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 7

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tr[r]

10 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 12

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12vvĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm[r]

7 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HÌNH 6 BÀI SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HÌNH 6 BÀI SỐ 1

đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề kiểm tra toán 6 bài số 1đề[r]

1 Đọc thêm

Kiểm tra kỳ 2 Toán 10 Đề 15

KIỂM TRA KỲ 2 TOÁN 10 ĐỀ 15

Kiểm tra kỳ 2 Toán 10 Đề 15
Kiểm tra kỳ 2 Toán 10 Đề 15
Kiểm tra kỳ 2 Toán 10 Đề 15
Kiểm tra kỳ 2 Toán 10 Đề 15
Kiểm tra kỳ 2 Toán 10 Đề 15
Toán 10 kỳ 2
Ôn tập toán 10 kỳ 2
Kiểm tra Toán 10 chương 1 2 3 4 5 6

1 Đọc thêm

Tài liệu Bộ đề thi và KT Toán 8

TÀI LIỆU BỘ ĐỀ THI VÀ KT TOÁN 8

Đề kiểm tra toán 8-Chương III-Tiết 56I)Đề bài:Bài 1:(1,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng định nào saia)Hai phương trình có cùng tập nghiệm thì tương đươngb)Hai phương trình vô nghiệm thì tương đươngc) Hai phương trình có vô số nghiệ[r]

25 Đọc thêm

Hinh-BS3

HINH-BS3

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾTMôn: Hình học – chương II (Nâng cao)Đề:Cho hình chóp S.ABCD, M là một điểm trên cạnh BC, N là một điểm trên cạnh SD.1. Tìm giao tuyến của hai mp(SAC) & (SBD). Suy ra giao điểm I của BN và (SAC).2. Tìm giao điểm J Của MN và (SAC).

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 HỌC KỲ 1 2014 2015

ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 HỌC KỲ 1 2014 2015

ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 học kỳ 1 2014 2015 ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 học kỳ 1 2014 2015 ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 học kỳ 1 2014 2015 ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 học kỳ 1 2014 2015 ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 học kỳ 1 2014 2015 ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 học kỳ 1 2014 2015 ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 học kỳ 1 2014 2015 ĐỀ KI[r]

3 Đọc thêm

kiểm tra 1 tiết tin học 6 HKII

KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 6 HKII

đề kiểm tra 1 tiết tin học 6 HKII chuẩn kiến thức kỹ năng, có ma trận đề, đáp án, nội dung đầy đủ các chương, khoa học......................................................................................................................................................................................

3 Đọc thêm

KIỂM TRA TOÁN 1 TIẾT LỚP 6

KIỂM TRA TOÁN 1 TIẾT LỚP 6

1 195 5 (giờ)19 1715(km)Quãng đường AB dài là: 60 + 171 = 231 (km)Vậy quãng đường AB dài 231kmBài 4:a, Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, cónên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.�  xOz�  700  1400 xOy� ��� xOyyOz  xOz700  �yOz  1400�yOz  1400  700  70000

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 (CÓ Đ.ÁN) 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 (CÓ Đ.ÁN) 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 (Có đ.án)Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 (Có đ.án)Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 (Có đ.án)Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 (Có đ.án)Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 (Có đ.án)Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 (Có đ.án)Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 (Có đ.án)Đề kiểm tra 1[r]

10 Đọc thêm

Tài liệu Hinh-BS3Môn: Hình học – chương II (Nâng cao) Đề: doc

TÀI LIỆU HINH-BS3MÔN: HÌNH HỌC – CHƯƠNG II (NÂNG CAO) ĐỀ: DOC

{ }I1000505Câu2 Tìm giao điểm J Của MN và (SAC) 300đGọi K là giao điểm của MD và ACTrong mp(SMD): MN cắt SK tại JTa có: J∈SK⊂(SAC) ⇒J∈(SAC)Vậy J∈MN & J∈(SAC) nên J là giao điểm cần tìm0510005100Câu3 Xác định thiết diện của chóp với mp(BCN) 200đIJk

3 Đọc thêm

De KT ChI HHoc 11 (10-11)

DE KT CHI HHOC 11 (10-11)

0; 90OQ−biến B thành B’, B’ thuộc trục Oy ⇒B’(0; 3)0.52. 1/- Chứng minh được43AC AI=1.02/- 3 3 3; ;4 4 4AE AB AI AC AF AD= = =uuur uuur uur uuur uuur uuur0.5- Phép vị tự tâm A tỉ số 34 biến hình vuông ABCD thành hình vuông AEIF0.5II. PHẦN RIÊNG3.a. Hình vẽ 0[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 BAN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 BAN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN cơ bản và NÂNG CAO
ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN cơ bản và NÂNG CAO
ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN cơ bản và NÂNG CAO
ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN cơ bản và NÂNG CAO
ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN c[r]

28 Đọc thêm