MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Tìm thấy 2,577 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỤC CÁC BẢNG BIỂU":

Một số bảng biểu chấm công và thanh toán tiền lương

Một số bảng biểu chấm công và thanh toán tiền lương

Biểu 1: Đơn vị: Bộ phần: BẢNG CHẤM CÔNG Tháng …… năm …….. Mẫu số 01 LĐTL Ban hành theo QĐ số 1141TCCĐKT ngày 1111995 của Bộ Tài chính Số TT Họ và tên Cấp bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ NGÀY TRONG THÁNG QUY RA CÔNG 1 2 3 4 5 6 7 … 31 32 Số công hưởng lương, sản phẩm Số công hưởng lương thời gian Số công nghỉ việc ngừng việc hưởng 100% lương Số công nghỉ, ngừng việc hưởng….% lương Số công hưởng BHXH KÝ HIỆU CHẤM CÔNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Lương SP: K Lương thời gian: + ốm, điều dưỡng: Ô Con ốm: Cố Thai sản: TS Nghỉ phép: P Hội nghị học tập: H Nghỉ bù: NB Nghỉ không lương: Ro Ngừng việc: N Tai nạn: T Lao động nghĩa vụ: LĐ
Xem thêm

Đọc thêm

TABLE BẢNG BIỂU BÀI VIẾT NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ

TABLE BẢNG BIỂU BÀI VIẾT NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ

This is a table which gives us information about seven different types of transport used and the number of miles travelled in Wales in 1985 and 2005. The use of bicycles and going on foot to travel decreased between the two dates. Walking dropped from 255,000 to 237,000 miles and cycling dropped from 51 to 41,000 miles

1 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÚ SỐC GIÁ DẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ Ở CÁC QUỐC GIA CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÚ SỐC GIÁ DẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ Ở CÁC QUỐC GIA CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

 SVAR : Structural_vector autoregressive_ : Mô hình vec-tơ tự hồi quy cấu trúc  PSVAR : Panel structural_vector autoregressive_models : Mô hình vec-tơ tự TRANG 7 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU[r]

Đọc thêm

DANH MỤC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

DANH MỤC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Sơ đồ 1.1 .Chu trình bán hàng công ty cổ phần Cơ điện lạnhBách Khoa.Sơ đồ 1.2 .Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Cơ ĐiệnLạnh Bách Khoa.Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng Tài chính – Kế toán .DANH MỤC SƠ ĐÔDANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1.1 Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Côngty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Bách Khoa giai đoạn 2013-2015.Bảng 1.2 Bảng phân tích một số chỉ tiêu tài chính công ty cổ phâncơ điện lạnh Bách Khoa giai đoạn 2013-2015.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Hướng dẫn trình bày Đồ Án Tốt Nghiệp

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. VỀ BỐ CỤC NỘI DUNG ĐỒ ÁN Số chương của mỗi đồ án tùy thuộc vào đặc tính, qui định của từng ngànhchuyên ngành và đề tài cụ thể; nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau đây: 1. Mở đầu: trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài; cơ sở khoa học của việc chọn đề tài...; 2. Tổng quan: phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của tác giả, các tác giả khác trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết; 3. Những nghiên cứu thực nghiệm hoặc lý thuyết: trình bày các cơ sở lý thuyết, lý luận và phương pháp nghiên cứu sẽ được sử dụng trong Đồ án; 4. Trình bày, đánh giá, bàn luận các kết quả: mô tả ngắn gọn công việc đã tiến hành, các số liệu hoặc kết quả thực nghiệm. 5. Kết luận: trình bày những kết quả của đồ án một cách ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm; 6. Kiến nghị những nghiên cứu tiếp theo (nếu có); 7. Danh mục các công trình công bố của tác giả: liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả có liên quan đến nội dung của đề tài ( sắp theo trình tự thời gian công bố); 8. Danh mục tài liệu tham khảo: chỉ bao gồm các tài liệu (sách chuyên khảo, tham khảo, tài liệu trên mạng, giáo trình, tài liệu hội thảo, hội nghị, bài báo...) được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để sử dụng trong Luận vănLuận án; 9. Phụ lục (nếu có). 1 2. VỀ CÁCH TRÌNH BÀY 2.1. Soạn thảo văn bản Sử dụng kiểu chữ Times New Roman (Unicode) cỡ 13 của hệ soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines; lề trên 3.5 cm ; lề dưới 3 ; lề trái 3.5 cm ; lề phải 2 cm . Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng, biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này. Đồ án được in trên một mặt giấy trắng, khổ A4 (210 x 297 ). 2.2. Tiểu mục mm Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số và nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 04 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (Thí dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, Chương 04). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 02 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. 2.3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (Thí dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3). Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ: Nguồn: Tr.35, Tạp chí Tín dụng (2012), Số 15, NXB Tài chính, TP.HCM). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong Danh mục tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng, biểu ghi phía trên bảng, biểu; đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. 2.4. Viết tắt Không lạm dụng việc viết tắt. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đồ án. 2.5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn Mọi ý kiến, khái niệm, phân tích, phát biểu, diễn đạt... có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả (đối với công trình đã công bố khác thì phải trích dẫn bình thường như một tài liệu tham 2 cm khảo). Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng...) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt để bảo vệ. Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết tránh làm nặng nề phần tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ 15, tr.314315. Đối với phần trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ 19, 25, 41, 42. 2.6. Phụ lục Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, biểu mẫu, tranh ảnh. . . . nếu sử dụng những câu trả lời cho một bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các biểu mẫu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn. 3. VỀ HÌNH THỨC TOÀN BỘ QUYỂN ĐỒ ÁN Quyển toàn tập Đồ án bao gồm các phần như sau: 1. Trang bìa chính: nội dung ghi theo Mẫu 1, 3. 2. Trang bìa phụ: nội dung ghi theo Mẫu 2, 4. 3. Trang Lời cảm ơn: viết ngắn gọn, thể hiện sự biết ơn của mình đối với những người đã giúp mình hoàn thành Luận vănLuận án. 4. Trang Lời cam đoan: nội dung ghi theo Mẫu 6. 5. Phiếu giao nhiệm vụ: có đầy đủ chữ ký của giảng viên hướng dẫn và Chủ nhiệm bộ môn. 6. Lịch trình làm đồ án tốt nghiệp. có đầy đủ thông tin và chữ ký của GV hướng dẫn. 7. Tóm tắt: trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu, các hướng tiếp cận, cách giải quyết vấn đề và một số kết quả đạt được, những phát hiện cơ bản trong vòng 1 2 trang.
Xem thêm

12 Đọc thêm

THỬ NGHIỆM DỰ BÁO SỐ LƯỢNG BÃO ĐỔ BỘ VÀO VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỔI QUY TUYẾN TÍNH TỪNG BƯỚC

THỬ NGHIỆM DỰ BÁO SỐ LƯỢNG BÃO ĐỔ BỘ VÀO VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỔI QUY TUYẾN TÍNH TỪNG BƯỚC

MỤC LỤCBẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT5DANH MỤC HÌNH VẼ6DANH MỤC BẢNG BIỂU7MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XOÁY THUẬN NHIỆT ĐỚI21.1 Tổng quan về xoáy thuận nhiệt đới21.1.1Khái niệm xoáy thuận nhiệt đới21.1.2Sự hình thành31.1.3 Cấu trúc cơ bản của một cơn bão41.2 Tổng quan về quá trình phát triển và hoạt động của XTNĐ91.2.1Các giai đoạn phát triển và đặc trưng91.2.2Xem xét hoạt động của bão trong 40 năm qua101.2.3Sự di chuyển của bão131.3 Tổng quan các nghiên cứu về sự hình thành xoáy thuận nhiệt đới.141.3.1Những nghiên cứu trong nước141.4. ENSO và mối quan hệ với XTNĐ171.4.1 Khái niệm về Enso171.4.2 Mối quan hệ giữa Enso và bão18CHƯƠNG 2: CƠ SỞ SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU212.1 Cơ sở số liệu:212.1.1Đối tượng dự báo:212.1.2Nhân tố dự báo:212.2Phương pháp nghiên cứu:212.2.1 Đặt vấn đề222.2.3. Hệ số tương quan bội của phương trình dự báo:272.2.4 Kiểm nghiệm đánh giá phương tình dự báo:27CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ BÁO SỐ LƯỢNG BÃO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TUYẾN TÍNH TỪNG BƯỚC303.1. Xây dựng phương trình dự báo trên chuỗi số liệu lịch sử:303.1.1: Cách tổ chức file số liệu303.2.2 Xây dựng phương trình dự báo.333.2. Kiểm nghiệm, đánh giá phương trình dự báo trên chuỗi dữ liệu sử dụng để xây dựng phương trình dự báo:343.3. Thử nghiệm dự báo trên chuỗi số liệu độc lập:36KẾT LUẬN38TÀI LIỆU THAM KHẢO39
Xem thêm

45 Đọc thêm

NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HIV

NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HIV

KẾT CẤU LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, kết luận, các trang bìa, mục lục, danh mục các bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án được kết cấu 3 chương Chương 1:[r]

25 Đọc thêm

Trắc nghiệm tin học đại cương có lời giải

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CÓ LỜI GIẢI

37. Trong Word, con trỏ đang ở ô cuối cùng bên phải của bảng biểu, nhấn phím Tab có chức năng gì? A. Di chuyển con trỏ đến vị trí mới theo giá trị mặc định. B. Con trỏ di chuyển đến ô bên phải kế cận. C. Con trỏ di chuyển đến ô đầu tiên của dòng đó. D. Thêm một dòng mới. ANSWER: D 38. Trong Word, để định dạng vị trí dừng của Tab trong bảng biểu, sử dụng phím hay tổ hợp phím gì? A. Tab B. Ctrl + Tab C. Shift + Tab D. Alt + Tab ANSWER: B 39. Trong Word, trong hộp thoại Tabs (xuất hiện sau khi thực hiện lệnh Format Tabs) mục Tab Stop position dùng để xác định khoảng cách:
Xem thêm

22 Đọc thêm

Quản trị hàng tồn kho tại công ty CP Thương mại và truyền thông doanh nhân Việt

QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NHÂN VIỆT

2. Mục đích nghiên cứu ¬Thứ nhất, hệ thống hóa lí thuyết về quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp nói chung. Thứ hai, nghiên cứu và phân tích hoạt động quản trị hàng tồn kho, đánh giá thực trạng quản trị hàng tồn kho của công ty CPTM TT doanh nhân Việt từ năm 20132015 Thứ ba, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề tồn tại trong quản trị hàng tồn kho tại công ty CP thương mại và truyền thông doanh nhân Việt. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: + Thực trạng quản trị hàng tồn kho của công ty. + Các yếu tố môi trường kinh doanh tác động tới quản trị hàng tồn kho của công ty. Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt không gian: khóa luận được nghiên cứu tại công ty CP thương mại và truyền thông doanh nhân Việt + Về mặt thời gian: giai đoạn 2013 2015 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: Các dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu đó là: + Dữ liệu thứ cấp từ nguồn dữ liệu nội bộ của Công ty CP thương mại và truyền thông doanh nhân Việt + Dữ liệu thứ cấp ngoài công ty như sách báo, giáo trình, các trang web có liên quan đến quản trị hàng tồn kho. Các phương pháp phân tích dữ liệu Các phương pháp sử dụng bao gồm: phương pháp phân tích, so sánh, đồ thị, biểu đồ bảng biểu. Phương pháp biểu đồ, bảng biểu: Là phương pháp sử dụng các sơ đồ, hình vẽ về đặc điểm, mô hình quản trị, các bảng biểu về các chỉ tiêu chi phí, doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nguồn vốn của công ty. Thông qua các sơ đồ, bảng biểu sẽ giúp ta đánh giá được mối tương quan giữa các đại lượng để có thể đánh giá phân tích dựa trên nguồn dữ liệu thu thập được. Phương pháp so sánh: Là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Tiêu chuẩn để so sánh là doanh thu, lợi nhuận, chi phí... của các năm sau so với năm trước. Trên cơ sở so sánh để đưa ra kết luận những yếu tố nào tăng, giảm hay không đổi qua các năm. Sử dụng phương pháp này để phân tích được tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm. Phương pháp phân tích cơ bản: Là phương pháp dựa trên nguồn dữ liệu đã có và sử dụng kết quả của những phương pháp khác để phân tích những yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, công tác quản trị hàng tồn kho và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản trị hàng tồn kho của công ty. 5. Kết cấu khóa luận Ngoài lời mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ và hình vẽ, danh mục từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của khóa luận được kết cấu chia làm 3 chương như sau: Chương I: Cơ sở lý thuyết về quản trị hàng tồn kho của công ty CP thương mại và truyền thông doanh nhân Việt Chương II: Thực trạng quản trị hàng tồn kho của công ty CP thương mại và truyền thông doanh nhân Việt Chương III: Định hướng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho của công ty CP thương mại và truyền thông doanh nhân Việt
Xem thêm

65 Đọc thêm

Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tành Vân

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀNH VÂN

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUiLỜI CẢM ƠNiiMỤC LỤCiiiDANH MỤC VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼviPHẦN MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu12.Mục tiêu nghiên cứu đề tài13.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài24.Phương pháp nghiên cứu24.1 Phương pháp thu thập dữ liệu24.2Phương pháp phân tích dữ liệu3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNHTRONG DOANH NGHIỆP41.1 Tài sản cố định hữu hình, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán41.1.1 Khái niệm và phân loại TSCĐ TSCĐHH41.1.1.1 Khái niệm TSCĐHH41.1.1.2 Phân loại TSCĐHH41.1.2Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán TSCĐHH61.1.2.1 Yêu cầu quản lý TSCĐHH61.1.2.2 Nhiệm vụ kế toán TSCĐHH61.2. Kế toán TSCĐHH theo qui định của chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành71.2.1. Kế toán TSCĐHH theo quy định của VAS 03 “Tài sản cố định hữu hình”71.2.2. Kế toán TSCĐHH theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành111.1.2.1 Chứng từ sử dụng111.1.1.2Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán111.2.2.3 Sổ kế toán19CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐHH TẠICÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀNH VÂN242.1 Tổng quan về công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tành Vân242.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty242.1.2 Công tác tổ chức quản lý, kế toán tại công ty TNHH XD và TM Tành Vân252.1.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý của đơn vị252.1.2.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty272.2 Khái quát thực trạng kế toán TSCĐHH tại công ty TNHH XD và TM Tành Vân302.2.1 Đặc thù về quản lí TSCĐHH tại công ty302.2.1.1 Phân loại và xác định giá trị TSCĐHH tại công ty302.2.1.2 Phương pháp khấu hao TSCĐHH tại công ty312.2.2 Thực trạng kế toán TSCĐHH tại công ty322.2.2.1 Chứng từ sử dụng322.2.2.2 Tài khoản sử dụng và mã hóa chi tiết392.2.2.3 Kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty TNHH XD và TM Tành Vân392.2.2.4 Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết43CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀNH VÂN503.1 Những nhận xét, đánh giá về kế toán TSCĐHH tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tành Vân503.1.1 Những kết quả đạt được503.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân513.1.2.1Những tồn tại513.1.2.2Nguyên nhân của những hạn chế523.2Các giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Tành Vân533.3Điều kiện thực hiện57KẾT LUẬN59TÀI LIỆU THAM KHẢO60
Xem thêm

72 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO

- Kế toán tiền lương: lập bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng tính và phân bổ tiền lương cùng các bảng biểu có liên quan; tính lương và các khoản trích theo lương phải trả cho ng[r]

92 Đọc thêm

BẢNG PHÂN LOẠI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

BẢNG PHÂN LOẠI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

nếu đứng cân liên tục trong vòng 3 tháng, đường phát triển cân nặng theo tuổi đi theo hướngnằm ngang. Trẻ suy dinh dưỡng nếu đường phát triển cân nặng theo tuổi nằm bên dưới đườngchuẩn của biểu đồ.2. Tuy nhiên để đánh giá dinh dưỡng toàn diện cần có ít nhất 3 chỉ số:•Cân nặng theo tuổi·•Chiều cao theo tuổi·•Cân nặng theo chiều cao.Các chỉ số này sẽ được so sánh với quần thể tham khảo được Tổ Chức Y Tế Thế Giới khuyếncáo áp dụng năm 2006 (trẻ em dưới 5 tuổi) và năm 2007 (trẻ em tuổi học đường) sau đây:•Các Bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 0 đến dưới 5 tuổi dựa vào ZScore (WHO – 2006)•Các Bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 5 đến dưới 19 tuổi dựa vào ZScore (WHO – 2007)Một số chỉ số nhân trắc khác cũng được dùng để phát hiện đánh giá suy dinh dưỡng như số đovòng đầu, vòng cánh tay… nhưng thời gian sau này ít được áp dụng do không cụ thể, chi tiết vàkhông chính xác vì phải phụ thuộc vào cách đo, kỹ năng thực hành…Phân loại suy dinh dưỡng ở trẻ em trên lâm sàng dựa trên các chỉ số
Xem thêm

5 Đọc thêm

Phân tích chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng

PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÀNH CÔNG PHẠM HÙNG

Phân tích chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng.Phân tích chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng.MỤC LỤCTrangTóm lược iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục bảng biểu viDanh mục sơ đồ hình vẽ viDanh mục viết tắt viiPHẦN MỞ ĐẦU viii1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phân tích chi phí kinh doanh…...viii1.1.Về góc độ lý luận………………………………………………..............viii1.2.Về góc độ thực tiễn……………………………………………………..ix2.Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài…………..............x3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài………………………..x3.1.Đối tượng nghiên cứu………………………………………………….x3.2.Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………...xi4.Phương pháp nghiên cứu……………………………………………..xi4.1.Phương pháp thu thập dữ liệu………………………………….............xi4.2.Phương pháp phân tích dữ liệu………………………………………..xii5.Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp…………………………………….xiiiCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH……………………………………………………….. 11.1.Những vấn đề cơ bản về chi phí kinh doanh và phân tích chi phí kinh doanh…………………………………………………………….. 11.1.1.Một số khái niệm về chi phí kinh doanh……………………………… 11.1.2.Một số vấn đề lý thuyết liên quan……………………………………... 21.2.Nội dung phân tích chi phí kinh doanh……………………………… 61.2.1.Phân tích chung chi phí kinh doanh trong mối liên hệ với doanh thu……………………………………………………………………… 61.2.2.Phân tích chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động……………. 71.2.3.Phân tích chi phí tiền lương…………………………………………... 91.2.4.Phân tích chi phí tài chính……………………………………………. 12CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÀNH CÔNG PHẠM HÙNG……………………132.1.Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng…………………………………………………………………… 132.1.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng……… 132.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển…………………………………….. 132.1.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh……………………………………….. 132.1.1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán........................... 142.1.1.4.Khái quát về kết quả kinh doanh đạt được qua 2 năm 2010 và 2011…………………………………………………………………………….. 152.1.2.Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng……………………... 172.1.2.1.Các nhân tố chủ quan…………………………………………………. 172.1.2.2.Các nhân tố khách quan……………………………………………….. 182.2.Kết quả phân tích thực trạng chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng………………………………….. 202.2.1.Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp……………………………………… 202.2.2.2.2.2.1.Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp……………………………………..Phân tích chung chi phí kinh doanh trong mối liên hệ với doanh thu…. 25 25 2.2.2.2.Phân tích chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động..................... 26 a)Phân tích tổng hợp chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động…… 27 b) Phân tích chi tiết chi phí mua hàng……………………………………. 29 c) Phân tích chi tiết chi phí bán hàng……………………………………. 32 d)Phân tích chi tiết chi phí QLDN……………………………………….. 342.2.2.3.Phân tích chi phí tiền lương…………………………………………... 36 a)Phân tích chung chi phí tiền lương…………………………………………. 37 b) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương……………….. 382.2.2.4.Phân tích chi phí tài chính……………………………………………. 38CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THÀNH CÔNG PHẠM HÙNG………………………………………………………………….... 403.1.Các kết luận và phát hiện qua phân tích chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng…………………….403.1.1.Những kết quả đạt được……………………………………………….403.1.2.Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân........................................423.2.Các đề xuất và kiến nghị nhằm sử dụng hiệu quả chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng…………453.2.1.Tăng cường công tác quản lý chi phí kinh doanh……………………453.2.2.Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động…………………………………473.2.3.Hoàn thiện công tác lập kế hoạch và xây dựng định mức chi phí…...493.2.4.Tăng cường công tác truyền thông…………………………………...503.2.5.Kết hợp quản lý chi phí kinh doanh với các mục tiêu tăng trưởng….51Kết luận xivTài liệu tham khảo xvPhụ lục xvii
Xem thêm

54 Đọc thêm

Mẫu thuyết minh đồ án tốt nghiệp 2014

MẪU THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2014

Mục lục Danh mục hình vẽ, bảng biểuVí dụ:Danh mục hình vẽHình 1.1 Sơ đồ ….Hình 2.3 Cấu tạo của …Danh mục bảng biểuBảng 2.1 Các thông số của cảm biến….Bảng 2.2 …..Mở đầu (Tối đa 2 trang, trình bày tính cần thiết của đề tài, các ứng dụng dự kiến của đề tài)Nội dung: Tối đa 80 trang (không kể phụ lục)Trình bày rõ ràng, khoa học theo các chương. Cuối chương cần có phần kết luận tóm tắt các kết quả đã trình bày.+ Trình bày theo đề mục của chương, đến cấp 3 chỉ sốVí dụ: Chương 1 Tổng quan ....1.1Khái niệm1.2 Cấu trúc….1.2.1Cấu trúc khối1.2.2Nguyên lý ….+ Các hình vẽ, bảng biểu phải được đánh số thứ tự theo chương và có chú giảiVí dụ: Hình vẽ trong chương 1Hình 1.1 Sơ đồ khối của hệ thốngHình 1.2 Sơ đồ nguyên lý ... Bảng biểu trong chương 1Bảng 1.1 Các tham số ....
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG CỦA CÔNG CHỨC THUẾ, HẢI QUAN, KHO BẠC..

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG CỦA CÔNG CHỨC THUẾ, HẢI QUAN, KHO BẠC..

d. Đưa con trỏ trở về ô cuối của dòng hiện tạiCâu 86. Thao tác Alt + Home trong bảng biểu có chức năng:a. Đưa con trỏ trở về ô đầu tiên của cột hiện tạib. Đưa con trỏ trở về ô cuối của cột hiện tạic. Đưa con trỏ về ô đầu của dòng hiện tạid. Đưa con trỏ trở về ô cuối của dòng hiện tạiCâu 87. Để thao tác đưa con trỏ đến ô tiếp trong ô bảng biểu, ta dùng phím:a. Tabb. Ctrlc. Shirtd. Ctrl + TabCâu 88. Trong phương pháp tính toán trong Word, ta tiến hành Vào Table Tools -> chọn Layout -> chọnFormula. Chức năng của Formula là:a. Định dạng kiểu kết quả hiển thị.b. Gõ lệnh thực hiện tính toán.c. Lựa chọn hàm.d. Tính tổng các trị số bên trên con trỏ.Câu 89. Trong phương pháp tính toán trong Word, ta tiến hành Vào Table Tools -> chọn Layout -> chọnFormula. Chức năng của Paste Function là:a. Định dạng kiểu kết quả hiển thị.b. Gõ lệnh thực hiện tính toán.c. Lựa chọn hàm.d. Tính tổng các trị số bên trên con trỏ.Câu 90. Trong phương pháp tính toán trong Word, lệnh cơ bản SUM(LEFT) có chức năng:a. Tính tổng các trị số bên phải con trỏb. Tính tổng các trị số bên trái con trỏ.c. Tính tổng các trị số bên trên con trỏ.d. Tính tổng các trị số bên dưới con trỏ.Câu 91. Trong phương pháp tính toán trong Word, lệnh cơ bản SUM(ABOVE) có chức năng:a. Tính tổng các trị số bên phải con trỏ
Xem thêm

9 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung đánh giá thực trạng hoạt độngmarketing dịch vụ ngân hàng của ngân hàng Đông Á, trong đó tập trung chủyếu vào giai đoạn 2006-2008. Phần giải pháp đề cập ở chương 3 được giớihạn thời gian nghiên cứu đến năm 2015.4. Phƣơng pháp nghiên cứuĐề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phântích và tổng hợp, phương pháp diễn giải và quy nạp, phương pháp thống kê,phương pháp so sánh.5. Bố cục bài viếtNgoài lời mở đầu, kết luận, các danh mục chữ viết tắt, bảng biểu vàdanh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận được chia thành 3chương như sau:Chương 1- Một số vấn đề cơ bản về marketing ngân hàng và năng lựccạnh tranh của ngân hàng thương mạiChương 2- Thực trạng áp dụng marketing vào hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng Đông Á2Chương 3- Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing ngân hàng nhằmnâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đông Á trong bối cảnh hộinhậpTrong quá trình thực hiện đề tài tác giả đã nỗ lực hết sức để có đượcnhững thông tin mới nhất, thu thập và phân tích những ý kiến, quan điểm,đánh giá của nhiều chuyên gia để hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Tuynhiên do những hạn chế về thời gian, về tài liệu và năng lực của tác giả, nộidung khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận đượcsự đóng góp ý kiến, chia sẻ quan điểm từ các thầy cô và bạn đọc.Qua đây tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô giáo
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP_ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐẠI SƠN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP_ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐẠI SƠN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP_ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐẠI SƠN .MỤC LỤC Danh mục bảng biểu, sơ đồiDanh mục từ viết tắtiiChương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐẠI SƠN11.1.Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận vận tải Đại Sơn11.2.Cơ cấu tổ chức11.3.Nhân lực của công ty31.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật41.5. Tài chính5Chương 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐẠI SƠN72.1. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty72.2. Hoạt động thương mại quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận vận tải Đại Sơn82.2.1. Hoạt động khai thuế, hải quan82.2.2.Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu92.2.3. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa12Chương 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU143.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đại Sơn.143.1.1. Những thành công đạt được143.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân143.2. Đề xuất vấn đề nghiên cứu15Tài liệu tham khảo16XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1. Cơ cấu lao động tại Công ty TNHH TM GNVT Đại Sơn3Bảng 1.2. Thống kê trang thiết bị bốc xếp hàng hóa của công ty Đại Sơn năm 20154Bảng 1.3 . Năng lực tài chính của Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận vận tải Đại Sơn trong giai đoạn 2013 20155Bảng 2.1 Báo cáo kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2013 – 20157Bảng 2.2. Doanh thu từ hoạt động khai thuế, hải quan tại Công ty TNHH TM GNVT Đại Sơn trong giai đoạn 2013 20158Bảng 2.3. Doanh thu của hoạt động GNVT hàng XNK của Công ty trong giai đoạn 201320159Bảng 2.4. Lượng hàng hóa XNK giao nhận của Đại Sơn trong giai đoạn 2013201510Bảng 2.5. Tỷ trọng các mặt hàng giao nhận hàng của Công ty Đại Sơn trong giai đoạn 2013 201511Bảng 2.6. Kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2013 201513DANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty1
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN: Xây Dựng Website Bán Sách

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH

Mục lụcGIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN3PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN4I. THÔNG TIN DỰ ÁN4II.XÁC ĐỊNH DỰ ÁN51.Tổng quan52.Giả thiết về các điều kiện ràng buộc73. Sản phẩm bàn giao cho khách hàng8KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN9I. Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng website bán sách9II. Mã số: NTT3696ND9III. Các thông tin chính:9IV. Qui mô dự án:9V. Mục đích, mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu9VI. Phạm vi :10VII. Những người liên quan chính :10VIII.Các điểm mốc thời gian quan trọng :11PHẦN 2 : LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN12I.Nhân sự.12II. Lịch biểu diễn công việc131. Thời gian tổng thể.132. Thời gian chi tiết.13III.Tài chính161.Chi phí tổng quan :162. Chi phí đội thực hiện dự án.183. Đơn giá đội thực hiện dự án.19PHẦN 3 : PHÂN TÍCH RỦI RO201.Dự đoán rủi ro202.Bảng biểu phân tích quản lý rủi ro21PHẦN 4 : QUẢN LÝ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN271. Quy trình quản lý272. Các mốc kiểm soát273. Diễn biến quá trình thực hiện dự án.29PHẦN 5 : XÂY DỰNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN411. Ước lượng thời gian sử dụng biểu đồ PERT41
Xem thêm

45 Đọc thêm

DẠY HỌC TRÊN LỚP KẾT HỢP VỚI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TỈNH LÀO CAI

DẠY HỌC TRÊN LỚP KẾT HỢP VỚI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TỈNH LÀO CAI

Dạy học kết hợp (Blended Learning - BL) hiện nay đang là một trong nhữngmô hình học tập được rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, GV, người học quantâm. Đây thực chất không phải là một khái niệm mới, mà nó là sự kết hợp những ưuđiểm của phương pháp dạy học truyền thống và sử dụng thế mạnh của chương trình4học qua hệ thống trực tuyến (online). Với mô hình học tập kết hợp này, cả giáo viên(GV) và HS sẽ có phương pháp tiếp cận theo hướng toàn diện hơn thông qua bàigiảng của GV.Học tập kết hợp xuất phát từ các quốc gia phát triển như Hoa Kì, Anh, Pháp,Singapo, Hàn Quốc, Nhật Bản,… sau khi họ khai thác mô hình học e-learning hoàntoàn thành công. E-learning đã mang lại cho GV sự tiện nghi, nhanh gọn khi thể hiệncác bài giảng kết hợp các đoạn văn bản, các hình ảnh, video, bảng biểu minh họa, haycác câu hỏi gợi mở, câu hỏi trắc nghiệm và tiết kiệm chi phí… tiêu biểu các công trìnhnghiên cứu BL trên thế giới:Ở Việt Nam, dạy học kết hợp còn là một vấn đề mới chưa có nhiều tác giả đisâu nghiên cứu: Tác giả Nguyễn Văn Hiền có đưa ra một khái niệm tương tự là "Họctập hỗn hợp" để chỉ hình thức kết hợp giữa cách học truyền thống với học tập có sựhỗ trợ của công nghệ, học tập qua mạng; Tác giả Nguyễn Danh Nam cũng đưa ranhận định: Sự kết hợp giữa e - learning với lớp học truyền thống trở thành một giảipháp tốt, nó tạo thành một mô hình đào tạo gọi là "Blended Learning", tác giảNguyễn Danh Nam (2008) đã xây dựng một số mô hình dạy học kết hợp trong dạyhọc môn Hình học sơ cấp cho sinh viên ngành toán đại học Sư phạm; Tác giả PhạmXuân Lam tiến hành nghiên cứu vấn đề "Xây dựng mô hình học kết hợp để dạychương Virus và bệnh truyền nhiễm sinh học 10 nâng cao sử dụng phần mềmMoodle";...PGS.TS Đỗ Vũ Sơn (2011) nghiên cứu triển khai dạy học kết hợp mônBản đồ học cho các trường Đại học Sư phạm miền núi phía Bắc và giáo trình dạy họctrực tuyến môn Địa lí (2016).
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ

CÁC HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI ...66 TÀI LIỆU THAM KHẢO...67 PHỤ LỤC ...69 TRANG 8 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế gi[r]

104 Đọc thêm