MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG":

Luận văn “một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại QUỸ tín DỤNG mỹ HOÀ“

Luận văn “một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại QUỸ tín DỤNG mỹ HOÀ“

Luật Ngân Hàng Nhà Nước đã định nghĩa: “hoạt động Ngân Hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân Hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán”. Như chúng ta đã biết, hiện nay tình hình thị trường tài chính và hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại (NHTM) Việt Nam đã có một bước phát triển vượt bậc, nhất là kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và ký nhiều hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đều vận động, phát triển theo xu hướng chung và có nhiều đổi mới đáng kể. Một trong những nhu cầu cấp thiết đó chính là nguồn vốn. Nguồn vốn là yếu tố vô cùng quan trọng, nó mang tính chất quyết định đến tất cả các hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế khác nhau. Do đó trong thời gian gần đây đã có rất nhiều ngân hàng ra đời để đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của xã hội. Ngân hàng và Quỹ Tín Dụng là cầu nối giữa người thừa vốn và người thiếu vốn, là trung gian giữa các tổ chức tài chính và doanh nghiệp An Giang là tỷnh có nền kinh tế phát triễn. Năm 2009 tình hình tăng trưởng kinh tế GDP đạt mức 8,67%. Ngày 16 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 942QĐttg đưa An Giang vào Vùng Kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long nhằm khai thác những lợi thế toàn diện của tỷnh kết hợp với lợi thế của Cần Thơ, Cà Mau và Kiên Giang nhanh chóng tạo ra các cực tăng trưởng có quy mô kinh tế lớn làm động lực lôi kéo các tỷnh khác trong Vùng ĐBSCL cùng phát triển. Đứng trước nhiệm vụ là đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế năng động, đòi hỏi các Ngân Hàng và các Tổ Chức Tín Dụng phải mở rộng và nâng cao hiệu quả huy động vốn của mình. Chính vì tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, nên trong quá trình thực tập tại đơn vị, để hoàn thành tốt báo cáo thực tập của mình, em đã quyết định thực hiện đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại QUỸ TÍN DỤNG MỸ HOÀ “ Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Từ những vấn đề nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực trạng huy động vốn tại Quỹ Tín Dụng MỸ HOÀ. Tìm ra các ưu điểm, nhược điểm bên trong cũng như những cơ hội thữ thách bên ngoài của Quỹ Tín Dụng. Qua đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao các hoạt động huy động vốn tại Quỹ Tín Dụng MỸ HOÀ Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:  Những vấn đề cơ bản về huy động vốn tại Quỹ Tín Dụng  Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Quỹ Tín Dụng MỸ HOÀ trong 3 năm : 200720082009 qua các khía cạnh qui mô, cơ cấu huy động vốn, và phân tích nguồn vốn huy động. Từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong việc huy động vốn tại Quỹ Tín Dụng MỸ HOÀ Nội dung nghiên cứu:  Hệ thống hoá các biện pháp huy động vốn tại Quỹ tín Dụng.  Phân tích thực trạng huy động vốn tại Quỹ Tín Dụng MỸ HOÀ, tìm ra nhược điểm cần khắc phục.  Đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn một cách hiệu quả với chi phí thấp nhất.  Phần nội dung trong chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm các phần như sau:  Chương I: Giới thiệu tổng về QUỸ TÍN DỤNG MỸ HOÀ  Chương II: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Quỹ Tín Dụng MỸ HOÀ.  Chương III: Một số giải pháp nhằ nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Quỹ Tín Dụng MỸ HOÀ.
Xem thêm

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình

1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong quá trình hội nhập quốc tế hoá, khu vực hoá, sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Để có sự tăng trưởng kinh tế ấy cần có sự nỗ lực của Nhà nước, của các tổ chức kinh tế và của toàn dân. Trong đó, ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mỗi nước. Với nhiệm vụ cơ bản là cấp tín dụng cho nền kinh tế, ngân hàng đã cung ứng một khối lượng vốn lớn. Hơn nữa, tín dụng cũng là nghiệp vụ cơ bản và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng. Trong điều kiện nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ theo cơ chế thị trường, môi trường kinh tế có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Hàng loạt các doanh nghiệp tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh đã kéo theo các hoạt động quản lý kinh doanh tín dụng của ngân hàng cũng thay đổi, hoàn thiện lại. BIDV có quan hệ tín dụng với nhiều doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong những năm gần đây hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại có phần kém sôi động và xuất hiện tình trạng ứ đọng vốn trong khi các doanh nghiệp vẫn đang khát vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc biệt ở Việt Nam số lượng các doanh nghiệp và nhu cầu vốn của đối tượng này rất lớn nên hoạt động tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh của ngân hàng. Đối với NHTM thì hoạt động tín dụng mang lại nhiều lợi nhuận nhất, chiếm 70% đến 80% lợi nhuận mà các ngân hàng thu được. Nhưng nó luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để đảm bảo ngân hàng có thể tránh được rủi ro thì công tác thẩm định cho vay cần phải được chú trọng.Việc thẩm định sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển của ngân hàng rất nhiều thông qua các tiêu chí như: nợ xấu, lợi nhuận, uy tín của ngân hàng.... Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động thẩm định tín dụng, nên trong thời gian thực tập tại chi nhánh BIDV Thái Bình, em quyết định chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình” làm đề tài cho chuyên đề của mình.2. Mục đích nghiên cứu:+ Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác thẩm định và chất lượng công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay.+ Phân tích thực trạng chất lượng công tác thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình và đánh giá công tác thẩm định đó.+ Đề xuất và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:+ Đối tượng nghiên cứu: Thẩm định tín dụng và công tác nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình.+ Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề liên quan tới hoạt động thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình trong 3 năm: 2013, 2014, 2015.4. Nội dung nghiên cứu+ Thực trạng thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình qua 3 năm 2013, 2014, 2015.+ Tình hình thẩm định tín dụng cho vay của Ngân hàng.+ Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng cho vay.5. Phương pháp nghiên cứu:Thu thập số liệu thứ cấp từ bảng cân đối kế toán, từ các báo cáo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình đồng thời kết hợp với các phương pháp: + Phương pháp so sánh.+ Phương pháp phân tích tỉ trọng, số tương đối, số tuyệt đối.+ Phương pháp phân tích đánh giá số liệu thực tế tại chi nhánh.+ Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu giữa các năm.6. Kết cấu của báo cáo:Ngoài phần mở đầu, kết luận, báo cáo được chia thành 3 chương:Chương 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng cho vay tại ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình.Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình.
Xem thêm

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Thọ

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Thọ

Ngân hàng chính sách xã hội là tổ chức tín dụng của Nhà nước, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và ổn định xã hội, không vì mục đích lợi nhuận bằng các hình thức tín dụng ưu đãi. Nghiệp vụ tín dụng của NHCSXH nói chung và NHCSXH huyện Đức Thọ nói riêng là huy động vốn và cho vay đối với người nghèo, HSSV và các đối tượng chính sách khác. Đây là hoạt động tín dụng mang tính xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và cho toàn xã hội.Để cải thiện và phát triển kinh tế và ổn định xã hội thì hoạt động tín dụng của NHCSXH ngày càng phải cải tiến và nâng cao hơn nữa. Hoạt động tín dụng tại NHCSXH huyện Đức Thọ đã thu được những thành tựu lớn trong việc ổn định đời sống của người dân, nâng cao phát triển kinh tế, giúp người dân có được cuộc sống ổn định, tìm kiếm được việc làm để tăng thu nhập, giúp đỡ con em có điều kiện học tập…Tuy nhiên, bên cạnh đó, song song với những thành tựu mà ngân hàng đạt được thì cũng tồn tại những hạn chế trong hoạt động tín dụng mà ngân hàng cần giải quyết và cần phải khắc phục. Nâng cao chất lượng tín dụng là một giải pháp quan trọng và vô cùng cấp thiết trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Thọ” là một hệ thống những lý luận, khái niệm, đánh giá về chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng, mặt khác nó gắn liền với thực tiễn, đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng tín dụng tại ngân hàng từ đó phân tích tìm ra những yếu tố hợp lý, những tồn tại và các căn nguyên để đưa ra những giải pháp khắc phục các tồn tại đó nhằm giúp Ngân hàng hoạt động có hiệu quả.
Xem thêm

Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH TRÀ VINH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH TRÀ VINH

cho vay khách hàng cũng như quá trình giao nhận tài sản đảm bảo và kiểm soát,quản lý rủi ro.Nhận thấy được nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của người dân và cácdoanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Trà Vinh là khá cao, Ngân hàng TMCPSài Gòn Thương Tín luôn tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể tiếp cận với nguồn tíndụng trung và dài hạn với lãi suất là khá thấp so với các ngân hàng khác, linh hoạtdao động từ 8.5% - 12%/năm. Nhờ vậy, số lượng các doanh nghiệp và các cá nhântự doanh đến mở tài khoản tiền gửi cũng như đăng ký mẫu dấu để sử dụng các dịchvụ của ngân hàng cũng ngày một gia tăng nhờ vào tính quản lý tiền mặt và thanhtoán tốt cũng như sẵn sàng cấp tín dụng trung và dài hạn cho những cá thể kinhdoanh này một cách nhanh chóng khi cần thiết.Hòa cùng xu hướng chung đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài GònThương Tín – Chi nhánh Trà Vinh đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động,mở rộng đầu tư để kịp thời phát hiện, xử lý những biến cố xảy ra. Với những lý dotrên, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngânhàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh” làmđề tài luận văn tốt nghiệp để có nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của chất lượngtín dụng trung và dài hạn đối với sự an toàn và vững mạnh của Ngân hàng. Từ đóđưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngânhàng.21.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1 Mục tiêu chungPhân tích và đánh giá hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng
Xem thêm

88 Đọc thêm

(Báo cáo thực tập) Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Hà Nội

(Báo cáo thực tập) Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Hà Nội

(Báo cáo thực tập) Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Hà Nội(Báo cáo thực tập) Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Hà Nội(Báo cáo thực tập) Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Hà Nội(Báo cáo thực tập) Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Hà Nội
Xem thêm

Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG AGRIBANK HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG AGRIBANK HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

... Các hoạt động chủ yếu ngân hàng 26 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU 27 4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG... DOANH NGUYỄN KIỀU LINH C1200177 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG AGRIBANK HUYỆN TRẦN VĂN THỜI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN... số đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng 46 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN VĂN THỜI .50 5.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÍN DỤNG 50
Xem thêm

74 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng bắc á hà nội

Nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng bắc á hà nội

•Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với DN NV.•Đánh giá thực trạng hiệu quả tín dụng đối với DN NV tại ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Hà Nội.•Đề xuất những giải pháp định hướng nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DN NV tại Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Hà Nội.

Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh bình

Luận văn thạc sỹ Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh bình

Kết quả tài chính phản ánh sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của BIDV Việt Nam chi nhánh Ninh Bình, bao gồm gia tăng quy mô và chất lượng dịch vụ tín dụng .Với mục tiêu là một trong những Ngân hàng tốt nhất cho các doanh nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược dành cho khách hàng trong giai đoạn 20102015 nhằm biến các tiềm năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thành hiện thực để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp xúc với nguồn vốn từ ngân hàng, BIDV Ninh Bình đã luôn chú trọng tới việc tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn hiệu quả. Tuy nhiên thực tế hoạt động tín dụng tại BIDV Ninh Bình còn nhiều bất cập, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của chi nhánh vì thế tác giả đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình ” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn với hy vọng góp một phần nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.
Xem thêm

Đọc thêm

Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức tín dụng chủ đạo của người dân tại các nước phát triển. Tại Việt Nam, thẻ tín dụng cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể, ngày càng có đóng góp quan trọng vào sự gia tăng doanh thu của ngân hàng. Trong các loại thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng đang chiếm được cảm tình của người dùng xuất phát từ những tính năng ưu việt của nó. Tuy nhiên, trên thực tế tại Việt Nam nói chung và ngân hàngthương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, việc phát triển loại hình dịch vụ thẻ này vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng thị trường do nhiều nguyên nhân. Nếu không có các giải pháp phù hợp và kịp thời từ phía nhà nước cũng như bản thân ngân hàngthương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam sẽ dẫn tới nguy cơ mất thị phần vào tay các ngân hàng khác. Trước thực trạng đó và với mong muốn tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại ngân hàng ĐTPT Việt nam, tôi đã lựa chọn nội dung: “Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ ngân hàng tài chính của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam

Luận văn thạc sỹ kinh tế Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam

Trong những năm qua hệ thống ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, trong đó có Chi nhánh Hà Nam đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. BIDV Hà Nam đã đạt được nhiều hiệu quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây, trong đó phải kể đến hoạt động tín dụng. Tuy vậy, chất lượng tín dụng vẫn chưa cao, nhiều tồn tại trong hoạt động tín dụng vẫn cần phải giải quyết. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhằm tìm những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, phát hiện những khoản vay tiềm ẩn rủi ro, những khoản nợ xấu,… làm giảm tổn thất xảy ra từ hoạt động tín dụng, trở thành vấn đề cấp thiết, mang tính thời sự và có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của BIDV Hà Nam trong xu thế cạnh tranh và hội nhập hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu trong chương trình đào tạo thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành tài chính ngân hàng tại trường Đại Học Thương Mại và sau nhiều năm làm việc BIDV Hà Nam. Tác giả đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam” làm Luận văn thạc sỹ kinh tế của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thực hiện những cam kết quốc tế về lĩnh vực ngân hàng trong Hiệp định thương mại Việt Mỹ và gia nhập WTO đã và đang đặt ra cho hệ thống NHTM Việt Nam những thách thức vô cùng to lớn. Trong đó, ngân hàng là lĩnh vực hoàn toàn mở trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Đến năm 2010, lĩnh vực ngân hàng sẽ mở cửa hoàn toàn. Bên cạnh việc gia nhập WTO, Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai lộ trình thực hiện Hiệp định cam kết về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEFTAFTA), tiến trình thực hiện Hiệp định song phương Việt Mỹ... Để hội nhập thành công và không bị “lép vế” trên “sân nhà”, các NHTM phải lành mạnh hoá tài chính theo chuẩn mực quốc tế, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. Một trong những yếu tố để nâng cao năng lực cạnh tranh đó là quản lý tốt rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hiện nay, đối với hầu hết các NHTM Việt Nam thì dư nợ tín dụng thường chiếm hơn tới 12 tổng tài sản có và thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng từ 12 23 tổng thu nhập của ngân hàng. Mặt khác, rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng ngân hàng. Rủi ro tín dụng luôn tồn tại và nợ xấu là một thực tế hiển nhiên ở bất cứ ngân hàng nào, kể cả các ngân hàng hàng đầu thế giới bởi có những rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát. Khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính nghiêm trọng thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động tín dụng. Hiện nay, nợ xấu đang là vấn đề nóng bỏng cần quan tâm để làm trong sạch bảng cân đối của ngân hàng, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh cho các NHTM. Các NHTM Việt Nam cũng đã nhận thức được vấn đề này và đang trong quá trình tìm ra biện pháp tối ưu để giúp ngân hàng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng ở mức cho phép. Trong quá trình học tập tại Học viện Ngân hàng và nghiên cứu thực tế tại NHNT Hà Nội, em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác giám sát và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Do đó, em đã quyết định chọn đề tài tốt nghiệp của mình là: “GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Hệ thống lại những vấn đề có tính lý luận về rủi ro tín dụng để khẳng định rủi ro tín dụng là một tất yếu song có thể phòng ngừa và hạn chế được để đảm bảo an toàn và khả năng sinh lời của ngân hàng. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNT Hà Nội, từ đó rút ra các vấn đề còn tồn tại. Đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNT Hà Nội. 3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của khoá luận: + Những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng NHTM. + Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNT Hà Nội. + Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNT Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu: Rủi ro tín dụng tại NHNT Hà Nội. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khóa luận sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, suy luận logic kết hợp với phương pháp duy vật lịch sử. Sử dụng số liệu thực tế để luận chứng thông qua các phương pháp so sánh, thống kê, đồ thị... 5. KẾT CẤU CỦA KHOÁ LUẬN Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận được kết cấu thành ba chương: Chương 1: Lý luận chung về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
Xem thêm

89 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINHMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH

Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT
Xem thêm

Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIETBANK- CHI NHÁNH TRẦN DUY HƯNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIETBANK- CHI NHÁNH TRẦN DUY HƯNG

Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của xã hội, vốn cũng là nguồn lực quan trọng và khan hiếm. Vì vậy, sử dụng vốn có hiệu quả là mục tiêu của bất kỳ nhà quản lý kinh tế nào, dù ở tầm vĩ mô hay vi mô. Tín dụng là một trong những hình thức sử dụng vốn có hiệu quả nhất, tín dụng trong tay các nhà kinh tế vĩ mô là phương tiện điều hành nền kinh tế, còn trong tay các nhà quản lí kinh tế vi mô là phương tiện vận hành các mục tiêu sinh lời. Hoạt động tín dụng của ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng, không những cho ngân hàng mà cho cả nền kinh tế. Vì với Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu thu nhập, uy tín và quan hệ bên cạnh hoạt động thanh toán ngày càng mở rộng. Còn với nền kinh tế, hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung và chu chuyển vốn của cả nền kinh tế. Tuy nhiên, tín dụng cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổn thất thậm chí đưa đến phá sản. Do vậy chất lượng tín dụng là vấn đề mà bất cứ một ngân hàng nào, một nền kinh tế nào cũng phải quan tâm. Đặc biệt ngày nay, khi hệ thống ngân hàng không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn quy mô, bên cạnh hệ thống ngân hàng quốc doanh, còn có nhiều ngân hàng cổ phần và các tổ chức tín dụng khác cũng đang phát triển rất mạnh mẽ trong tiến trình mở rộng loại hình đầu tư và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nền kinh tế ngày càng phát triển và cũng diễn biến càng phức tạp hơn…nên vấn đề chất lượng tín dụng lại càng phải được đặc biệt quan tâm để ngăn ngừa những rủi ro, tổn thất trong hoạt động tín dụng vốn mang tính rủi ro hệ thống rất cao. Riêng đối với hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần thì vấn đề chất lượng tín dụng càng cấp thiết hơn, vì các ngân hàng này thường giao dịch với các cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ với uy tín, khả năng tài chính và chất lượng thông tin hạn chế…nên rủi ro là rất cao, do vậy trong thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Vietbank-chi nhánh Trần Duy Hưng , em mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Vietbank- chi nhánh Trần Duy Hưng ” làm nội dung nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

47 Đọc thêm

Đổi mới hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhằm phát triển kinh tế nông thôn nước ta

Đổi mới hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhằm phát triển kinh tế nông thôn nước ta

1 Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế nông thôn nước ta có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Vì thế trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nông thôn được coi là vấn đề then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua nhờ có đường lối đổi mới của Đảng, bước đầu kinh tế nông thôn nước ta đã có những khởi sắc , nhưng nhìn chung kinh tế nông thôn nước ta vẫn chủ yếu là thuần nông, ngành nghề chưa phát triển, lao động còn dư thừa, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Hiện nay ở nước ta trong nông nghiệp, nông thôn quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, máy móc thiết bị còn cũ kỹ, thô sơ, lạc hậu vì vậy năng suất lao động chưa cao. Việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn được xác định là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Muốn phát triển kinh tế nông thôn đòi hỏi phải có các yếu tố: Tài nguyên, con người, công nghệ, vốn,… trong đó vốn là yếu tố cực kỳ quan trọng. Hiện nay nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn phát triển, việc tích luỹ vốn từ ngân sách Nhà nước chưa nhiều. Vì thế sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn không thể chỉ trông chờ vào nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước mà phải đa dạng hoá các nguồn vốn, trong đó có nhiều nguồn vốn từ các quỹ nhưng đặc biệt là nguồn vốn tín dụng ngân hàng có một vai trò hết sức quan trọng. Những năm qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã ra đời và ngày càng phát triển, đã tạo kênh dẫn vốn trực tiếp tới khu vực nông nghiệp nông thôn, nhưng vai trò của Ngân hàng Thương mại trong việc đầu tư tín dụng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn vẫn chiếm vị trí rất quan trọng. Hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGIBANK) đang là kênh dẫn vốn chính đầu tư tín dụng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn nói riêng hiện vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc xét trên phương diện người đi vay cũng như người cho vay. Vì thế, việc nghiên cứu vấn đề: Đổi mới hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhằm phát triển kinh tế nông thôn nước ta là có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu về hoạt động tín dụng phục vụ phát triển nền kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp , nông thôn nói riêng ở nước ta không phải là một vấn đề mới, trong những năm gần đây đã có nhiều bài viết cũng như một số công trình nghiên cứu dưới dạng các đề tài khoa học, các luận án tiến sĩ các luận văn thạc sĩ ... tập trung nghiên cứu vấn đề tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở một số khía cạnh như: Luận văn thạc sĩ với đề tài “Giải pháp tín dụng nhằm phát triển kinh tế nông thôn vùng Đồng bằng Duyên hải Nam Hà” của Nguyễn Văn Hưng (1996) Luận văn thạc sĩ với đề tài “Giải pháp tín dụng Ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An” của Phan Xuân Đồng (1997) Luận văn thạc sĩ với đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng NNPTNT VN” của Nguyễn thị Liên (1998) Luận văn thạc sĩ với đề tài “ Giải pháp tín dụng Ngân hàng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương” của Nguyễn Bách Dương (1999) Luận án tiến sĩ “Giải pháp tín dụng Ngân hàng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở đồng bằng sông cửu Long” của Hồ phúc Nguyên (1999). Luận án tiến sĩ “Tín dụng Ngân hàng với quá trình phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” của Lê Quốc Tuấn (2000). Song nhìn chung tất cả các công trình nghiên cứu nói trên với cách tiếp cận và giải quyết vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau chủ yếu đi sâu vào lĩnh vực nghiệp vụ tín dụng, hay nghiên cứu những giải pháp nhằm thúc đẩy công tác tín dung của các ngân hành thương mại, mà chưa có đề tài nào đi sâu phân tích “Đổi mới hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhằm phát triển kinh tế nông thôn nước ta” vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ vấn đề trên cả về lý luận và thực tiễn dưới góc độ kinh tế chính trị Mác Lênin. 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở hệ thống hoá có chọn lọc những vấn đề lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng, luận văn đánh giá thực trạng việc đổi mới hoạt động tín dụng của NHNoPTNT Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam thời gian qua.Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới hoạt động tín dụng của ngân hàng NNPTNT Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với những cam kết về phát triển nông thôn trong giai đoạn Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đổi mới hoạt động tín dụng của ngân hàng NNPTNT Việt Nam, nhằm phát triển kinh tế nông thôn nước ta hiện nay. Phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng trên phương diện cho vay phát triển kinh tế nông thôn. Về thời gian nghiên cứu từ năm 2001 đến năm 2006. 5 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp trừu tượng hoá khoa học, phương pháp phân tích và tổng hợp, đặc biệt là phương pháp thống kê định lượng nhằm làm rõ mục tiêu nghiên cứu. 6 Những đóng góp về khoa học của luận văn. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tín dụng, đặc điểm và vai trò của hoạt động tín dụng trong nền kinh tế. Làm rõ sự cần thiết khách quan về đổi mới hoạt động tín dụng của NHNoPTNT Việt Nam nhằm phát triển kinh tế nông thôn nước ta. Phân tích kinh nghiệm hoạt động của một số nước, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá hoạt động tín dụng của NHNoPTNT Việt Nam đối với phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2001 – 2006, luận văn rút ra những thành tựu đã đạt được và chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số định hướng và giải pháp chủ yếu đổi mới hoạt động tín dụng của NHNoPTNT Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn nước ta giai đoạn sắp tới. 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới hoạt động tín dụng nhằm phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam. CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động tín dụng của NHNoPTNT Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn nước ta. CHƯƠNG 3: Phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới hoạt động tín dụng của NHNoPTNT Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn nước ta.
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN

Tính cấp thiết của đề tài Đối với mỗi quốc gia hệ thống ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Có thể coi ngân hàng là mạch máu quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Thông qua các hoạt động của hệ thống ngân hàng, ngân hàng có nhiệm vụ bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán...cùng với các ngành kinh tế khác. Trong hoạt động của ngân hàng hoạt động tín dụng là một mắt xích quan trọng bởi quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại, phát triển của ngân hàng. Hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận nhưng đồng thời cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, chính vì vậy nâng cao chất lượng tín dụng luôn là vấn đề cấp thiết và là mối quan tâm của các ngân hàng. Đặc biệt trong xu thế hội nhập cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của nền kinh tế mà vẫn tối đa hóa lợi nhuận thì ngân hàng cần tìm ra những giải pháp để ngày càng nâng cao chất lượng tín dụng. Mục đích nghiên cứu -Khái quát vấn đề chung về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. -Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT khu công nghiệp Tiên Sơn. -Đưa ra một số ý kiến, nhận xét và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT khu công nghiệp Tiên Sơn. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT khu công nghiệp Tiên Sơn. -Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT khu công nghiệp Tiên Sơn trong ba năm: năm 2010, năm 2011, năm 2012.
Xem thêm

55 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

1.Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn hội nhập và phát triển của nền kinh tế nước ta hệ thống Ngân hàng có vai trò rất quan trọng. Đây là ngành dịch vụ cao cấp hoạt động của nó góp phần thúc đẩy các ngành khác phát triển, đưa nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang trưởng thành và ngày càng vững mạnh, số lượng và chất lượng của các sản phẩm dịch vụ ngày càng được cải thiện. Trong đó, hoạt động tín dung của Ngân hàng có một vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế nhằm phát triển kinh tế xã hội. Do đó để nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế Thế Giới một cách tốt nhất, tránh được những tác động tiêu cực của hội nhập, chúng ta cần phải cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng của Ngân hàng vừa tăng trưởng được dư nợ tín dụng vừa đảm bảo hạn chế được tối thiểu của rủi ro tín dụng, xử lý một cách tốt nhất những rủi ro tín dụng. Đặc biệt trong tình hình kinh tế Việt Nam gần đây bước qua năm 2014 hoạt động kinh doanh Ngân hàng gặp nhiều khó khăn áp lực từ nhiều phương diện như giá cả thị trường biến động lớn, lãi suất cơ bản được điều chỉnh liên tục đã làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh ảnh hưởng xấu đến khả năng trả nợ dẫn đến chất lượng tín dụng suy giảm. Vì vậy, vấn đề quản lý và đưa những giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng luôn là vấn đề nóng bỏng và thường trực của các Ngân hàng hiện nay. Xuất phát từ những cơ sở trên và thực tế hoạt động Ngân hàng, em đã quyết định chọn đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng” để làm đề tài cho báo cáo thực tập của mình. 2.Mục tiêu nghiên cứu -Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng. -Đánh giá hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay tại Chi nhánh Hai Bà Trưng. -Đánh giá tình hình nợ quá hạn, tìm ra nguyên nhân của những khoản nợ quá hạn. -Qua phân tích đánh giá trên ta phát hiện ra những điểm mạnh cũng như điểm yếu của Chi nhánh để đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng. -Đề ra một số kiến nghị với các cơ quan ban ngành tạo điều kiện thực hiện được các giải pháp đưa ra ở trên. 3.Phạm vi và phương pháp nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu Trong khoảng thời gian thực tập và nhận biết trực tiếp tại Ngân hàng là khoảng thời gian tương đối ngắn cùng với những kiến thức tích luỹ còn hạn hẹp nên việc tiếp cận thực tế gặp phải khó khăn kết hợp giữa lý thuyết và thực tế không tránh khỏi những hạn chế. Đề tài không thể nghiên cứu hết các hoạt động của Chi nhánh mà chỉ đánh giá trong hoạt động tín dụng. Thêm vào đó, sự hạn chế về mặt số liệu do sự bảo mật thông tin nên đề tài chủ yếu dựa trên các báo cáo hoạt động kinh doanh và một số tài liệu văn bản liên quan khác mà em được tìm hiểu qua. * Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu : -Trao đổi, hỏi trực tiếp với các cán bộ nhân viên và phòng ban chức năng của Chi nhánh VIB Hai Bà Trưng. -Thu thập số liệu, báo cáo hoạt động kinh doanh qua 5 năm (2010, 2011, 2012, 2013 và 2014). Các văn bản liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Chi nhánh VIB Hai Bà Trưng. Phương pháp phân tích : -Phương pháp liệt kê. -Phương pháp so sánh tương đối. -Phương pháp so sánh tuyệt đối. 4.Bố cục đề tài Bố cục đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Tam Điệp

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Tam Điệp

T rong những năm đổi mới vừa qua nền kinh tế nước ta đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống NHTM nước ta cũng không ngừng đổi mới và dần hoàn thiện mình để đáp ứng những yêu cầu của sự phát triển. Nền kinh tế tăng trưởng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ngân hàng phát triển. Tuy nhiên nó cũng đặt ra cho ngân hàng những khó khăn thử thách, đó là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng do ngày càng có nhiều ngân hàng được thành lập. Tiếp đó là vấn đề chất lượng tín dụng của các NHTM nước ta còn thấp do những khoản nợ đọng từ các năm trước chưa xử lý hết và những khoản nợ quá hạn mới phát sinh. Năm 2002, theo thống kê của NHNN thì tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng là 11%. Đây là một trở ngại rất lớn, cản trở sự phát triển của các ngân hàng. Để có thể vượt qua thử thách này các NHTM Việt Nam phải không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Chi nhánh NHCT Tam Điệp được thành lập vào ngày 1122003 cùng với sự kiện chuyển đổi hệ thống ngân hàng nước ta từ ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp. Trong các năm qua hoạt động tín dụng của chi nhánh NHCT Tam Điệp không ngừng đổi mới, phát triển và là chi nhánh làm ăn có hiệu quả trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả hoạt động trong thời gian qua có thể thấy vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đó là tình trạng dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ và có xu thế giảm dần tỷ trọng qua các năm mặc dù vẫn có sự tăng về số tuyệt đối. Số nợ xấu tồn đọng từ các năm trước mặc dù đã tích cực xử lý những vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra. Trong điều kiện thị trường ngày càng mang tính cạnh tranh cao, lại nằm trong khu vực có nhu cầu lớn về vốn lưu động thì phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn là bước đi đúng đắn và hợp lý của Chi nhánh NHCT Tam Điệp. Xuất phát từ hoàn cảnh nền kinh tế và thực trạng hoạt động tín dụng của chi nhánh NHCT Tam Điệp, em đã chọn hướng nghiên cứu và tìm hiểu về tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHCT Tam Điệp với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Tam Điệp”. Bài viết sẽ tập trung nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn, tập trung vào những vấn đễ xoay quanh hoạt động tín dụng ngắn hạn của Chi nhánh NHCT Tam Điệp, đánh giá chất lượng tín dụng của chi nhánh thấy được những tồn tại, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại để từ đó đề ra phương hướng và giải pháp khắc phục. Bài viết gồm 3 phần: Chương I: Lý Luận chung về chất lượng tín dụng ngắn hạn Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NHCT Tam Điệp. Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NHCT Tam Điệp. Em xin chân thành cảm ơn ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương và các thầy cô giáo khoa Tài chính Ngân hàng đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành bài viết. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ công tác tại phòng kinh doanh của Chi nhánh NHCT Tam Điệp đã tạo mọi điều kiện và tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại chi nhánh và hoàn thành bài viết này.
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH HÀ NỘI

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sự phát triển ngày càng hoàn thiện và đa dạng của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đã có tác động lớn, thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho quá trình mở cửa và hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Nhờ hoạt động của hệ thống ngân hàng mà nhu cầu về vốn để duy trì và mở rộng quy mô sản xuất của các thành phần kinh tế được đáp ứng kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Với định hướng vươn lên trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng mạnh của Việt Nam trong tương lai, DongA Bank luôn cố gắng tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội, phát huy những lợi thế so sánh của mình nhằm nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần, phát triển quy mô hoạt động một cách hiệu quả và bền vững. Trong những năm qua lĩnh vực dịch vụ ngân hàng dành cho các khách hàng doanh nghiệp được mở rộng cả về chất và lượng tại DongA Bank. Thể hiện qua việc Ngân hàng đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài trợ xuất nhập khẩu, triển khai các nghiệp vụ thanh toán quốc tế nhằm tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng gắn liền với tăng trưởng tài trợ và thanh toán xuất nhập khẩu. Từ chủ trương này, hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng XNK nói riêng của DongA Bank chi nhánh Hà Nội cũng đạt được mức tăng trưởng khả quan, đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng của toàn hệ thống. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là việc mở rộng quy mô hoạt động sang các lĩnh vực mới mẻ cần phải đi đôi với việc đảm bảo hiệu quả cao và bền vững. Với những lý do như trên, em đã quyết định chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp của mình sau một thời gian thực tập tại chi nhánh.
Xem thêm

53 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

Đọc thêm

Cùng chủ đề