NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN":

TÀI LIỆU ÔN THI TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC

TÀI LIỆU ÔN THI TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC

về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, mốiquan hệ giữa đảng viên và nhân dân.Mặt trận Tổ quốc góp phần phát huy sức mạnh tham gia xây dựng chính quyền HĐND-UBNDcấp mình, đã và hoàn thành tốt công tác tham gia tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử hộiđồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức hiệp thương với các tổ chức thành viên, giới thiệunhững người đủ tiêu chuẩn tham gia vào hoạt động của chính quyền, góp phần quan trọng vào thànhcông của cuộc bầu cửMTTQ … đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong phường xây dựng môi trườngcảnh quan toàn phường, các cơ quan đóng trên địa bàn phường, các khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp.Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm Y tế. Phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và cácđoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện chương trình, hoạt động, các cuộc vậnđộng của các đoàn thể như chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình người việtnam ưu tiên dùng hàng Việt Nam …Tham gia Chương trình mục tiêu giảm nghèo, huy động từng khu dâncư tự giúp nhau hỗ trợ ít nhất một hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn xóa nhà ở tạm, xây dựngnhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chứcthành viên tuyên truyền, vận động đóng góp, ủng hộ Qũy Vì người nghèo đã được sự tham gia ủng hộcủa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong phường….Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể phối hợp Chính quyền các cấp hỗ trợ hộ nghèo vay vốnNgân hàng phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã. …phát huytinh thần làm chủ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng; giám sát hoạt động của cấp ủy đảng để kịp thờiphát hiện những sai sót, khiếm khuyết trong công tác lãnh đạo ở xã, phường...; qua đó, làm cho Đảngngày càng liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phát huy trí tuệ của nhân dân trong quá trình lãnh đạo củaĐảng, từ đó nâng cao sức mạnh và trí tuệ của Đảng.- MTTQVN tích cực tổ chức thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước cóhiệu quả, như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2016, ;đoàn kết phát huy truyền thống " uống nước nhớ nguồn" "tương thân tương ái" hoạt động "đền ơn đápnghĩa" và nhân đạo từ thiện; Đang xây dựng kế hoạch để chuẩn bị chu đáo để Tổ chức ngày hội đạiđoàn kết toàn dân 18-11- 2016- MTTQ chỉ đạo tôt hướng dẫn hoạt động của Ban công tác mặt trận ,ban thanh tra nhân dân,vàcac tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức nang nhiệm vụ của mình .
Xem thêm

40 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ

phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; (SGK trang 114)NV3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiệnđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi íchhợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em; (SGK trang 114 và 2.2 trang 116)NV4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh (SGK trang 115);NV5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thếgiới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình (SGK trang 115);5. Liên hệ thực tiễn ở cơ sở:Trong năm 2015, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn quận phối hợp cùng với các ngành tổ chứcnhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Hội. Đặcbiệt, chị em phụ nữ rất quan tâm và phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ2015 - 2020, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cán bộ, hội viên phụ nữ an tâmtrong lao động sản xuất, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhànước; đồng thuận với những chính sách của Đảng và nhà nước đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, hỗ trợ cho cácgia đình chính sách, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cácphong trào của Hội Phụ nữ và địa phương phát động; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong hệthống Hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Tình hình đời sống, tư tưởng của nữ công nhân trên địa bàn quận tương đối ổn định, rất phấnkhởi với chủ trương của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã quan tâm triển khai tiếp tục thực hiện cuộcvận động các chủ nhà trọ đăng ký không tăng giá cho thuê phòng trọ đối với công nhân, người lao độngvà sinh viên nghèo ở trọ trên địa bàn; quan tâm hỗ trợ công nhân bị bệnh hiểm nghèo và tai nạn laođộng. Đồng thời, rất đồng tình khi Quốc Hội biểu quyết thông qua hướng dẫn thực hiện điều 60 - LuậtBảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2016.Đặc biệt, chị em phụ nữ rất quan tâm đến các vấn đề giáo dục, an toàn giao thông, tình hìnhngập nước, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh, sức khỏe, phạm pháp hình sự, anninh, quốc phòng, lo lắng trước thực trạng tội phạm ngày càng tinh vi và phức tạp với tính chất ngàycàng nghiêm trọng, tội phạm trộm cắp tài sản còn chiếm tỷ lệ cao.Cơ sở Hội tổ chức bình xét phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xâydựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, tráchnhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” gắn với chủ đề xuyên suốt
Xem thêm

Đọc thêm

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

cầu văn hóa, nguyện vọng của nhân dân, từng bước xây dụng các lễ hội mới,lễ hội cách mạng do nhân dân làm chủ, tự quản, nhằm đảm bảo cho quá trìnhđổi mới công tác tuyên giáo có hiệu quả vững chắc từ trung ương đến cơ sở.Chú trọng xây dựng và thực hiện các chính sách mới đáp ứng yêu cầu đổi mớicông tác tư tưởng thời kỳ mới.2.7. Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tưtưởng, phản bác các luận điệu thù địch, chống phá Đảng, Nhà nướcThực hiện nhiệm vụ nói trên với mục tiêu làm thất bại âm mưu, thủđoạn “Diễn biến hòa bình” nhằm thực hiện đa nguyên chính trị, bạo loạn, lậtđổ, đồng thời tỉnh táo phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến” có khả năng tiếntriển nhanh trước tình thế mới của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lýluận. Phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng giữ vị trí chủđạo trong đời sống tinh thần của toàn xã hội. Chú trọng nghiên cứu kháchquan các khuynh hướng tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch làm cơ sởđể chủ động tiến công, phản bác, tổ chức lại lực lượng tham gia cuộc đấu14tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tạo diễn đàn tranh luận những vấn đề lýluận đang có nhiều ý kiến khác nhau.2.8. Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách công táctuyên giáoXây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo kiên định chủnghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với đường lối đổi mới củaĐảng, trung thực, có ý thức trách nhiệm cao và tinh thần sáng tạo, có đạo đức cáchmạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của dân. Mụctiêu xây dựng đội ngũ là tập trung cho đội ngũ kế cận để trong 5, 10 năm tới, cómột chủ thể mới đảm đương chủ yếu công tác tư tưởng của Đảng, đó là thế hệ cánbộ trẻ hiện nay đang công tác và được đào tạo trong thời gian tới.
Xem thêm

146 Đọc thêm

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM VĂN BẢN

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM VĂN BẢN

- Có hình thức hợp lý tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng cuộc vậnđộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở khu dân cư (2điểm).- Vận động 80% trở lên Nhân dân hưởng ứng và thực hiện hiệu quả Nghịquyết của HĐND cấp xã về phát triển kinh tế - xã hội tại khu dân cư; tỷ lệ hộnghèo ở khu dân cư thấp hơn tỷ lệ trung bình của địa phương cấp xã (2 điểm).- Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia sinh hoạt, hội họp, tiếp xúc cử tri... ởkhu dân cư; 80% trở lên hộ gia đình tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dânđoàn kết xây dựng nông thôn mới” (3điểm).2. Thu thập, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận, ý kiến,kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy Đảng,chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (nêu hình thức và nội dung cụthể) (35 điểm).- Có hình thức cụ thể để nắm bắt, thu thập đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, tìnhhình dư luận, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở khu dân cư (10 điểm).- Báo cáo nhanh và kịp thời bằng văn bản về tâm tư, nguyện vọng, tình hìnhdư luận của Nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy, chính quyền và Ban Thường trựcỦy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (10 điểm).- Định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất Ban Công tác Mặt trận khu dâncư báo cáo (bằng văn bản hoặc qua giao ban định kỳ) với cấp ủy, chính quyền vàUỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã về ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (10điểm).- Chủ trì việc tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri; phối hợp tổ chức lấy ý kiếnđánh giá sự hài lòng của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới theo hướngdẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp (05 điểm).23. Phối hợp thực hiện các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để gópphần phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, chăm lo đờisống văn hóa, sức khỏe Nhân dân và góp phần vào công tác giáo dục ở địa
Xem thêm

12 Đọc thêm

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA HĐNDUBNDUBMTTQVN XÃ.

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA HĐNDUBNDUBMTTQVN XÃ.

tổ chức giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổchức xã hội, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo kế hoạch được xây dựnghàng năm. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiến nghị UBNDvà các cơ quan chức năng giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dàitheo quy định của pháp luật.2. Ban Thường trực UBMTTQ xã được mời tham gia đoàn giám sát củaThường trực HĐND xã.Điều 12. Chế độ thông tin:1. Mỗi năm 2 lần, vào giữa và cuối năm, Thường trực HĐND xã thông báobằng văn bản đến Ban Thường trực UBMTTQ xã về tình hình hoạt động của HĐNDvà nêu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND với Ban Thường trực UBMTTQđể cùng phối hợp hoạt động.2. Trong kỳ họp thường lệ của HĐND xã, Ban Thường trực UBMTTQ xã đượcmời dự họp và thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổnghợp những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ, của cử tri và nhân dân trong xã vớiHĐND, UBND và các đại biểu HĐND xã.Chương IVPHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA UBND VÀ BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQ XÃĐiều 13. Phối hợp tổ chức các phong trào, các cuộc vận động nhân dân:1. Đối với các phong trào, các cuộc vận động nhân dân trong xã thực hiện chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, UBND xã thống nhất với BanThường trực UBMTTQ xã về mục tiêu, nội dung cuộc vận động để Ban Thường trựcUBMTTQ xã phối hợp chỉ đạo thực hiện.2. Những cuộc vận động nhân dân trong xã hưởng ứng chương trình hành độngcủa Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên thì Ban Thường trực UBMTTQ xã thông báovới UBND xã trước khi tiến hành triển khai.3. Ban Thường trực UBMTTQ xã trao đổi và đề nghị UBND xã chỉ đạo các cơquan, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND xã phối hợp để tổ chức tốt các cuộc vậnđộng nhân dân, nhất là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”.
Xem thêm

5 Đọc thêm

1 NHỮNG TƯ TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ DÂN VẬN VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỒ CHÍ MINH

1 NHỮNG TƯ TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ DÂN VẬN VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, Hà Nội, Tr.337.Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, Hà Nội, Tr.88.Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyềnlợi dân lên trên hết thảy"15. "Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chínhphủ"16. Người cũng cho rằng, mọi cán bộ, nhân viên nhà nước đều là "đầy tớ" củanhân dân, chứ không phải là "quan cách mạng" đè đầu cưỡi cổ dân, mà đầy tớ "làmviệc cho dân phải làm cho tốt".Đối với Mặt trận: theo Hồ Chí Minh, Mặt trận có vai trò rất quan trọng trongviệc vận động, tập hợp, đoàn kết quần chúng làm cách mạng. Người nói: "Nhữngđoàn thể ấy là tổ chức của dân, phấn đấu cho dân, bênh vực quyền của dân, liên lạcmật thiết nhân dân với Chính phủ"17. Như vậy để đoàn kết được toàn dân thì Mặttrận và các đoàn thể nhân dân cũng phải làm công tác dân vận theo chức năng,nhiệm vụ của mình.Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận làmột công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng... Trong cách mạngdân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận dântộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam.Đối với Công đoàn, Người đã chỉ rõ: "Tổ chức công hội trước là để cho côngnhân đi lại với nhau cho có tình cảm; hai là nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sangcách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền chocông nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới"18.Công đoàn ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có nhiệm vụ tuyên truyền,giáo dục, giác ngộ, vận động, tập hợp những người công nhân tham gia cách mạng,đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân. Chính vì vậy mà trongkháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cũng nhưtrong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế xây dựng đất nước, tổ chức Côngđoàn không ngừng lớn mạnh về số lượng, hoạt động ngày càng có hiệu quả, thựchiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, là hạt nhân của khối liên minh công nhân nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân.
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 BAN 2003

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 BAN 2003

nhà nước tại địa phương về xây dựng cơ bản còn chậm sau khi có thông báo, quyết địnhxây dựng, như việc xây dựng đường giao thông đường ngã ba Khe Mo đi La Hiên, cầungầm Đèo Khế - Thống Nhất; làm cho nhân dân mất niềm tin vào việc thực hiện nhữngchủ trương chính sách tại địa phương.2 – Dư luận của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóaXIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.Được xác định đây là một nhiệm vụ và sự kiện chính trị rất quan trọng không chỉ củacả nước nói chung mà còn của địa phương nói riêng, ngay từ đầu năm để chuẩn bị cho bầucử, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chứcchính trị, chính trị - xã hội, cùng với nhân dân thực hiện tốt các quy trình, trình tự thủ tụctheo các văn bản chỉ đạo từ trung Ương tới địa phương về thưc hiện công tác bầu cử đểchuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử: Nên các cơ quan tổ chức, đơn vị, các xóm đã thực hiện tốtcác bước quy trình trong bầu cử, nhân dân tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp Ủy,chính quyền địa phương bằng việc 99,98% cử tri trong toàn xã đi bỏ phiếu vào ngày22/5/2016. Nhưng cũng còn dư luận nhân dân về việc giới thiệu người ứng cử chưa đápứng mong mỏi của nhân dân bằng việc 01 đơn vị bầu cử bầu thiếu và phải bầu bổ sungthêm, đơn kiến nghị của cử tri tại 02 xóm Long Giàn và Ao Rôm 2 liên quan tới bầu cử dochưa hiểu rõ được nội dung. Xong đã được UB MTTQ phối hợp với cấp ủy đảng, chínhquyền, các đoàn thể chính trị - xã hội giải thích và tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ.3 – Tình hình kinh tế - xã hội và đời sống các tầng lớp nhân dân:Trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế của địa phương ổn định, tình hình sau bệnhhại năm nay giảm hẳn, các diện tích lúa xuân hè năm nay cho năng suất cao đang bước vàovụ thu hoạch. Diện tích chè và trồng rừng tăng cao. Thời tiết nắng nóng và mưa nhiềukhiến cho diện tích và chất lượng chè giảm đáng kể. Đời sống của các tầng lớp nhân dânổn định, giá cả các mặt hàng nông sản, thực phẩm, nguyên liệu ổn định không có biến độngnhiều gây sảnh hưởng đến đời sống nhân dân.II – Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2016.1 - Về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và
Xem thêm

7 Đọc thêm

SANG KIEN KN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở CƠ SỞ

SANG KIEN KN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở CƠ SỞ

1. Về nội dung của sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở. Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều chuyển biến, đặc biệt là Mặt trận các cấp đang tiếp tục đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” đi vào chiều sâu, hiệu quả; đẩy mạnh chương trình Nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước khác...đòi hỏi tính chuyên sâu, nhanh nhạy, người cán bộ phải tự đổi mới, nhanh chóng thích ứng với công việc đặt ra. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời kỳ mới cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÀI THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC BAN THANH TRA NHÂN DÂN UBMTTQVN XÃ.

BÀI THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC BAN THANH TRA NHÂN DÂN UBMTTQVN XÃ.

Bài Tham luận của UBMTTQVN xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và hoạt động công tác cho Ban Thanh tra nhân dân xã Phước Thành. Tại Hội nghị mạn đàm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận huyện Phước Sơn.

4 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

kết luận được chính xác và đưa ra những yêu cầu, kiến nghị đối với những đốitượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo mục tiêu, yêu cầu đề ra.* Khái niệm công tác kiểm tra đảng:Công tác kiểm tra của Đảng là việc chủ thể kiểm tra (tổ đảng và đảng viên cóthẩm quyền) thông qua thực hiện các phương pháp, hình thức, biện pháp kiểm tra đểxem xét tình hình thực tế về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) của đốitượng kiểm tra (tổ chức đảng và đảng viên), giúp việc, đánh giá, nhận xét và kếtluận được chính xác và đưa ra những yêu cầu, kiến nghị với đối tượng kiểm tra, cáctổ chức, cá nhân có liên quan theo mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.1.1.2 Vai trò, tác dụng của kiểm tra trong các tổ chức- Kiểm tra tạo ra các căn cứ, bằng chứng cụ thể, rõ ràng phục vụ cho việc hoànthiện các quyết định trong quản lý, kiểm tra thẩm định tính đúng sai của đường lối,chiến lược, kế hoạch, chương trình và dự án; tính tối ưu của cơ cấu tổ chức quản lý;tính phù hợp của các phương pháp mà cán bộ quản lý đã và đang sử dụng để đưa tổchức tiến tới mục tiêu của mình.- Kiểm tra góp phần đôn đốc việc thực hiện kế hoạch với hiệu quả cao. Trongthực tế, những kế hoạch tốt nhất cũng có thể không thực hiện như ý muốn. Các nhàquản lý cũng như cấp dưới của họ đều có thể mắc sai lầm và kiểm tra cho phép chủđộng phát hiện, sửa chữa các sai lầm đó trước khi chúng trở nên nghiêm trọng để mọihoạt động của doanh nghiệp được tiến hành theo đúng kế hoạch đã đề ra.- Kiểm tra đảm bảo thực thi quyền lực quản lý của những người lãnh đạo quảnlý. Nhờ kiểm tra, các nhà quản lý có thể kiểm tra được những yếu tố sẽ ảnh hưởngtới sự thành công của doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng vì mất quyền kiểm tracũng có nghĩa là nhà quản lý đã bị vô hiệu hóa, doanh nghiệp có thể sẽ bị lái theohướng không mong muốn.- Kiểm tra giúp cho tổ chức theo sát và đối phó với sự thay đổi của môitrường. Thay đổi là thuộc tính tất yếu của môi trường: Thị trường luôn biến động,đối thủ cạnh tranh luôn liên tục giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới để thu hút
Xem thêm

128 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC HÀ NỘI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC HÀ NỘI

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần một: Giới thiệu về BHTGVN 2 I. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động BHTG 2 1. Sự ra đời hoạt động BHTG ở Việt Nam 2 2. Quá trình thành lập của BHTGVN 3 II. Thực trạng hoạt động BHTGVN 4 1 . Tổ chức BHTGVN 4 2. Cơ cấu tổ chức của BHTGVN 5 3. Các hoạt động nghiệp vụ chính của BHTGVN 8 3.2. Nghiệp vụ giám sát tổ chức tham gia BHTG 9 3.3. Nghiệp vụ chi trả tiền bảo hiểm và theo dõi sau chi trả 9 3.4. Nghiệp vụ tuyên truyền, quảng cáo 10 4. Kết quả sau 5 năm hoạt động 10 Phần hai: Giới thiệu về BHTGVN Chi nhánh khu vực Hà Nội 12 I. Giới thiệu chung về BHTGVN Chi nhánh khu vực Hà Nội 12 1. Sự ra đời của Chi nhánh 12 2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 12 2.1. Cơ cấu tổ chức 12 2.2. Nhiệm vụ chủ yếu của các phòng, ban 13 II. Thực trạng hoạt động của BHTGVN Chi nhánh khu vực Hà Nội 15 1. Cấp giấy Chứng nhận tiền gửi 15 2. Hoạt động kiểm tra, giám sát 16 2.1. Kiểm tra tại chỗ 16 2.2. Công tác Giám sát từ xa 18 3. Tính và nộp phí BHTG 18 4. Về chi trả tiền gửi được bảo hiểm và thu hồi vốn qua thanh lý 19 4.1. Chi trả tiền bảo hiểm 19 4.2. Tình hình thanh lý QTD bị giải thể đã được chi trả tiền bảo hiểm 19 5. Công tác thông tin tuyên truyền 20 6. Các mặt công tác khác 21 6.1. Công tác tổ chức nhân sự 21 6.2 Công tác Kiểm soát nội bộ, Kế toán 22 III Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ 23 Phần ba: Định hướng hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong thời gian tới 25 I. Định hướng hoạt động của BHTGVN 25 II. Định hướng hoạt động của BHTGVN Chi nhánh khu vực Hà Nội 25
Xem thêm

27 Đọc thêm

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH MSC VIỆT NAM

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH MSC VIỆT NAM

Trong khoảng thời gian từ 01062015 đến 20062015, tác giả có cơ hội thực tập và tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty TNHH MSC Việt Nam – đại lý của hãng tàu container MSC Thụy Sỹ. Do đó, tác giả chọn đề tài “Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển bằng container tại công ty TNHH MSC Việt Nam”, với mục đích mang đến cái nhìn chi tiết về quy trình giao nhận hàng hóa của MSC và đề ra một số giải pháp khắc phục hạn chế nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy trình nghiệp vụ tại công ty.Kết cấu đề tài gồm 03 chương:Chương 1: Giới thiệu về công ty TNHH MSC Việt NamChương 2: Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển bằng container tại công ty TNHH MSC Việt NamChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển bằng container tại công ty TNHH MSC Việt Nam
Xem thêm

49 Đọc thêm

Bài tự học bdtx thcs module 22+23

Bài tự học bdtx thcs module 22+23

Giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Do vậy, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác sử dụng và phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.BDTX chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những mô hình nhằm phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên và được xem là mô hình có ưu thế giúp số đông giáo viên được tiếp cận với các chương trình phát triển nghề nghiệp.
Xem thêm

Đọc thêm

ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀO QUY TRÌNH THỦ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU

ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀO QUY TRÌNH THỦ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU

Trong những năm gần đây, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan được tiến hành một cách khoa học, không cản trở không cần thiết hoạt động xuất, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã bắt đầu áp dụng QLRR vào công tác nghiệp vụ, nhất là từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, khi Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, thực tế triển khai việc áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều công việc chưa được chuẩn bị chu đáo… Để triển khai quá trình áp dụng QLRR vào hoạt động nghiệp vụ hải quan tránh được sai lầm, đạt được hiệu quả mong muốn, cần nghiên cứu một cách toàn diện và chuyên sâu về lĩnh vực này. Xuất phát từ những căn cứ nêu trên, đề tài Áp dụng quản lý rủi ro vào qui trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu được chọn làm đối tượng nghiên cứu trong luận văn.
Xem thêm

150 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI HỘI NÔNG DÂN TỈNH CAO BẰNG

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI HỘI NÔNG DÂN TỈNH CAO BẰNG

nay và bản tin nội bộ của Hội; Hàng năm có 80% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu vàtrên 60% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 80% số hộđăng ký thi đua và trên 65% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn " Gia đình văn hoá"; 100% cánbộ chủ chốt các cấp Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội; Chủ động vàphối hợp với các ngành chức năng tổ chức đào tạo, dạy nghề cho 5.000 cán bộ, hội viênnông dân trở lên/ nhiệm kỳ; Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh xâydựng Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế; Hộitrực tiếp giúp đỡ, xoá nghèo cho 10.000 hộ hội viên nông dân.Bên cạnh những thành tựu mà Hội nông dân các cấp đã đạt được trong nhữngnăm qua, hiện nay chúng ta còn đang đứng trước những thách thức trong thời kỳ mớisự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng và nhân dân ta gây chia rẽ khối đạiđoàn kết dân tộc, Việc gia nhập tổ chức kinh tế thế giới (WTO) đã đưa chúng ta đếnSinh Viên: Nguyễn Thị Huệ6Lớp Quản Trị Văn Phòng K1cBáo cáo kiến tậpTrường Đại Học Nội Vụ Hà Nộivới những cơ hội hội nhập toàn cầu nhưng cũng không ít những khó khăn thách thứcmà hội viên và nông dân cần phải có nhiều cố gắng phấn đấu thực hiện tốt mới có thểvượt qua được như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, xâydựng Hội ngày càng trong sạch vững mạnh, đầu quân vào Khoa học, công nghệ mới;chúng ta phải làm tốt việc liên doanh, liên kết giữa các Nhà, đẩy nhanh chuyển dịchcơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH - HĐH; Đầu tư công nghiệp hiện đại từsản xuất đến chế biến các sản phẩm để tạo ra các sản phẩm ngày càng tốt hơn, hoà
Xem thêm

50 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ahoạt động sáng tạo và phát triển trình độ chuyên môn, thao tác thành thạonghiệp vụ ngân hàng. Trong hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính nói chung,công nghệ thông tin được áp dụng đặc biệt rộng rãi ở mọi cấp với mức độ khácnhau. Sự liên thông của hệ thống không còn tính theo ngày tháng mà theo từnggiây, phút và độ nhạy cảm của hệ thống có mức độ cao hơn rất nhiều so với thời kỳngân hàng ghi sổ. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với người tác nghiệp, phải có khảnăng tự quyết định độc lập cùng với sự hợp tác và hiểu biết động nghiệp trong môi18trường áp lực cao, có trình độ đủ về nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng tổ chức làm việcchủ động thì mới làm chủ được công nghệ, phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn.- Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt. Có khả năng tìm kiếm khách hàngvà duy trì quan hệ tốt với khách hàng, thoã mãn các nhu cầu hợp lý của khách hàng phùhợp với tính chất, khả năng và sự đa dạng hoá về sản phẩm của ngân hàng.- Các tiêu chuẩn, yêu cầu khác. Tuỳ theo từng ngân hàng với cơ cấu tổ chức đặcthù, các sản phẩm chuyên biệt … có thể mong đợi ở đội ngũ CBNV của mình một sốẾđặc điểm khác phục vụ cho nhu cầu hoạt động của ngân hàng trong từng thời kỳ. LựcUlượng lao động này luôn được đòi hỏi tính chuyên sâu trong từng quy trình nghiệp vụ́H
Xem thêm

98 Đọc thêm

Phat trie n ngan hang ban le

PHAT TRIE N NGAN HANG BAN LE

tế, xã hội chính trị nói chung và trong hoạt động cho vay nói riêng. Toàn bộ những quyết định cho vay, tiến trình thực hiện cho vay, thu hồi nợ … không có một máy móc hay một công cụ nào khác ngoài cán bộ tín dụng đảm nhiệm. Vì vậy, kết quả hoạt động cho vay phụ thuộc rất lớn vào trình độ nghiệp vụ, tính năng động sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng. Ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Yên Bái là ngân hàng có đội ngũ cán bộ đại đa số có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học đã được đào tạo các trường lớp cả chính quy và tại chức về ngành ngân hàng. Đội ngũ cán bộ chi nhánh có độ tuổi bình quân cao có kinh nghiệm công tác, nhưng tính năng động chưa cao. Trong thực tế do tính chất phức tạp và đầy khó khăn trong công tác cho vay thì đội ngũ cán bộ như hiện nay chưa thể đáp ứng được nhu cầu của hoạt động tín dụng. Thực tế đòi hỏi cán bộ tín đụng luôn phải học hỏi trau dồi kiến thức nghiệp vụ và cả những kiến thức tổng hợp khác một cách thường xuyên. Vì vậy, chi nhánh tiếp tục cần có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn các lớp nghiệp vụ, các cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên để đáp ứng tính cập nhật của những vấn đề kinh tế hiện
Xem thêm

83 Đọc thêm

6 chuyên đề ôn thi lên chuyên viên chính

6 chuyên đề ôn thi lên chuyên viên chính

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân ta mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước ban hành pháp luật, tổ chức quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng rị tệ quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện ba quyền đó. 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Mặt trận hoạt động theo phương thức hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. Các đoàn thể nhân dân tuỳ theo tính chất, tôn chỉ và mục đích đã xác định, vừa vận động đoàn viên, hội viên giúp nhau chăm lo, bảo vệ các lợi ích thiết thực, vừa giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên, hội viên, vừa tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội . Tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ( nòng cốt là Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân), các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội khác được pháp luật thừa nhận tuỳ theo tính chất, đặc điểm mà có quy mô tổ chức phù hợp. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội thông qua tổ chức của Đảng được lập trong cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể (Ban cán sự đảng, đảng đoàn); thông qua đội ngũ cấp uỷ viên và đảng viên công tác trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể; lãnh đạo bằng nghị quyết của Đảng, bằng công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát... Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và lãnh đạo trực tiếp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. II. TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA HIỆN NAY 1. Hệ thống tổ chức đảng Điều lệ Đảng quy định: Hệ thống tổ chức của Đảng được thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. Hệ thống tổ chức Đảng thành lập theo cấp hành chính lãnh thổ là hệ thống cơ bản, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở mỗi cấp và của toàn Đảng. Việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 45 QĐTW ngày 01112011 về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương). Hệ thống tổ chức của Đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp uỷ các cấp từng bước được sắp xếp, kiện toàn hợp lý và hiệu quả hơn sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương ba, Trung ương bảy (khoá VIII) và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khoá X. Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7(khoá XI) tiếp tục xem xét quyết định kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt nam hiện nay gồm: Hệ thống tổ chức đảng bộ, chi bộ (từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện, cơ sở, chi bộ); Cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp (đại hội, cấp uỷ); Cơ quan tham mưu giúp việc cấp uỷ (các ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng); Tổ chức đảng được lập trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị xã hội (ban cán sự đảng, đảng đoàn).
Xem thêm

Đọc thêm

Bài thu hoạch đánh giá giá kết quả BDTX năm học 2016 - 2017

Bài thu hoạch đánh giá giá kết quả BDTX năm học 2016 - 2017

Giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lương giáo dục và đào tạo nguồn nhân lục cho đất nước. Do vậy, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác dụng và phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.BDTX chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những mô hình nhằm phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên và được xem là mô hình có ưu thế giúp số đông giáo viên được tiếp cận với các chương trình phát triển nghề nghiệp.Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viên mầm non, phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chương trình BDTX giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lương và hiệu quả của công tác BDTX giáo viên trong thời gian tới.
Xem thêm

Đọc thêm

TỰ học BDTX năm học 2016 MODULE 24

TỰ học BDTX năm học 2016 MODULE 24

Giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Do vậy, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác dụng và phát triển đội ngũ giáo viên. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.BDTX chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những mô hình nhằm phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên và được xem là mô hình có ưu thế giúp số đông giáo viên được tiếp cận với các chương trình phát triển nghề nghiệp.Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chương trình BDTX giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác BDTX giáo viên trong thời gian tới.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề