ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN 10 - CHƯƠNG II: HÀM SỐ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN 10 - CHƯƠNG II: HÀM SỐ":

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề k[r]

Đọc thêm

2 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ LỚP 10 CHƯƠNG 1 CƠ BẢN TRƯỜNG THPT VINH LỘC

2 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ LỚP 10 CHƯƠNG 1 CƠ BẢN TRƯỜNG THPT VINH LỘC

2,50,52,010Chú thích:a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 50 % nhận biết + 25 % thông hiểu + 5 % vận dụng (1) + 20 % vận dụng(2), tất cả các câu đều tự luận (TL).b) Cấu trúc bài: 4 câuc) Cấu trúc câu hỏi:Số lượng câu hỏi (ý) là: 7.II. Đề kiểm tra 1 tiết Đại số [r]

7 Đọc thêm

De KT ChI DS 10 (NH 2010-2011 cua SGDDT DakLak)

DE KT CHI DS 10 (NH 2010-2011 CUA SGDDT DAKLAK)

chính xác đế chữ số hàng phần trăm.II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)1. Theo chương trình Chuẩn.Câu 4.a. (3.0 điểm)Cho hai tập hợp: ( )0;3G = và (];2H = −∞1/ Xác định các tập hợp: , , ( ).G H G C G H∩ ∩ ∪¡¢2/ Tìm hai số thực m, n để có { }{ }2/ 0 1;2x x mx n∈ − + = =¡. 2. Theo chương trì[r]

1 Đọc thêm

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 toán 9

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 toán 9

đề kiểm tra 1 tiết chương hàm số môn toán lớp 9. đề gồm trắc nghiệm và tự luận hay. .

Đọc thêm

De KT ChI HHoc 11 (10-11)

DE KT CHI HHOC 11 (10-11)

43AC AI=2/ Hãy tìm phép biến hình, biến hình vuông ABCD thành hình vuông AEIF.II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)Học sinh học theo chương trình nào thì làm phần dành cho chương trình đóPhần 1. Dành cho chương trình ChuẩnCâu 3.a. (3.0 điểm)Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Gọi E, F, G, H, I, J lần lượt là t[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN (MA TRẬN ĐỀ THI) LẦN 2 TRƯỜNG THPT VINH LỘC – THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN (MA TRẬN ĐỀ THI) LẦN 2 TRƯỜNG THPT VINH LỘC – THỪA THIÊN HUẾ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GIẢI TÍCH LỚP 12 CHƯƠNG 1 LẦN 2: CHỦ ĐỀ – MẠCH KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 1 VẬN DỤNG CẤP CAO 2 HÀM SỐ BẬC BA Khả[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ IMÔN TOÁN 10(Thời gian làm bài 45 phút)Họ và tên giáo viên: Tô Văn Thái.Trường THPT Quang TrungCâu 1 (4 điểm).Tìm tập xác định của các hàm số sau đâyCâu 2 (2 điểm). Cho parabol (P) có phương trình hàm số y = ax2 + bx + c[r]

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................[r]

4 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2014 2015 MÔN TOÁN LỚP 12

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm[r]

5 Đọc thêm

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾT CHƯƠNG 1KIỂM TRA ĐẠI SỐ 1 TIẾ[r]

Đọc thêm

TUYỂN TẬP 12 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP 12 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

Tài liệu gồm 25 trang được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển tập 12 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 có đáp án, toàn bộ các đề đều được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 20 câu hỏi và bài toán, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lũy thừa,[r]

Đọc thêm

kiem tra dai so 9 chuong II

kiem tra dai so 9 chuong II

đề kiểm tra toán 9 phần đại số chương 2 các bạn có thể tham khảo. đề kiểm tra toán 9 phần đại số chương 2 các bạn có thể tham khảo. đề kiểm tra toán 9 phần đại số chương 2 các bạn có thể tham khảo. đề kiểm tra toán 9 phần đại số chương 2 các bạn có thể tham khảo.

Đọc thêm

Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6

Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6

Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán số 6Đề kiểm tra 1 tiết T[r]

Đọc thêm

ChươngI.KTV chuong I.doc

CHƯƠNGI.KTV CHUONG I

KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 N CAONgày soạn : Môn:Giải tích (Thời gian 45 phút)Chương 1 : ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ HÀM SỐI.Mục đích,yêu cầu : -Kiểm tra đánh giá kết quả toàn chương 1II.Mục tiêu:-Kiểm tra kỹ năng xét[r]

2 Đọc thêm

CHAC34~1.

CHAC34~1.

KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 N CAONgày soạn : Môn:Giải tích (Thời gian 45 phút)Chương 1 : ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ HÀM SỐI.Mục đích,yêu cầu : -Kiểm tra đánh giá kết quả toàn chương 1II.Mục tiêu:-Kiểm tra kỹ năng xét[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 10ĐỀ[r]

Đọc thêm

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán l[r]

Đọc thêm

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 6)

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 6)

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 6)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 6)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 6)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 6)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 6)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 6)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán l[r]

Đọc thêm

Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12

Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12

Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán lớp 12Bốn đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toá[r]

Đọc thêm