GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 8 - TIẾT 24

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 8 - TIẾT 24":

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 24 : BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG pptx

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN - TIẾT 24 : BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG PPTX

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 24 : BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG I.Mục tiêu: 1.Về kiến thức: - Hiểu được khái niệm chuyển động ném ngang và nêu được một số đặc điểm chính của chuyển động ném ngang - Hiểu và diễn đạt được các khái niệm phân t[r]

8 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ppt

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ PPT

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I/ Mục tiêu  Học sinh nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ : bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.  Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lý. II/ Phươn[r]

10 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 20 Bài 11 HÌNH THOI pps

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 20 BÀI 11 HÌNH THOI PPS

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 20 Bài 11 HÌNH THOI I/Mục tiêu : _Hiểu địng nghĩa hình thoi ,các tính chất của hình thoi , các dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình thoi _Biết vẽ 1 hình thoi ,biết cách chứng minh 1 tứ giác làhình thoi _Biết vận dụng các kiến thức về hình tho[r]

7 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 12 :HÌNH BÌNH HÀNH doc

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 12 :HÌNH BÌNH HÀNH DOC

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 12: Bài 7 : HÌNH BÌNH HÀNH I/ Mục tiêu: - HS nắm định nghĩa và các tính chật của hình bình hành, các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình bình hành. - Rèn luyện kỹ năng vẽ một hình bình hành, rèn luyện khả năng chứng minh hai đoạn thẳng, h[r]

8 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC pot

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC POT

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 1 CHƯƠNG I - PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Bài 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I/ Mục tiêu  Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức  Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức II/ Phương tiện dạy học SGK, phấn[r]

9 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 8 (TẬP 1)

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 8 (TẬP 1)

Tổng hợp công thức và các dạng bài tập Vật lý lớp 8 (tập 1)Tổng hợp công thức và các dạng bài tập Vật lý lớp 8 (tập 1)Tổng hợp công thức và các dạng bài tập Vật lý lớp 8 (tập 1)Tổng hợp công thức và các dạng bài tập Vật lý lớp 8 (tập 1)Tổng hợp công thức và các dạng bài tập Vật lý lớp 8 (tập 1)Tổng[r]

Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 27 LUYỆN TẬP I/Mục tiêu : - Giúp HS củng cố docx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 27 LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU : - GIÚP HS CỦNG CỐ DOCX

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 27 LUYỆN TẬP I/Mục tiêu : - Giúp HS củng cố vững chắc những tính chất diện tích đa giác, công thức tính diện tích HCN, H.vuông, vuông. - Rèn luyện khả năng phân tích tìm diện tích HCN, H.vuông, vuông. II/Phương pháp : - HS thảo luận nhóm. -[r]

8 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 17:LUYỆN TẬP pptx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 17:LUYỆN TẬP PPTX

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 17: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - Giúp HS củng cố vũng chắc các tính chất của hình chữ nhật, các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là HCN áp dụng vào trong tam giác vuông. - Rèn luyện kỹ năng phân tích, kỹ năng nhận biết một tứ giác là HCN. II/ Phư[r]

6 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 18 : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC pdf

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 18 : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC PDF

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 18: Bài 10 : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC I/ Mục tiêu: - HS nhận biết được khái niệm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, định lý về hai đường thẳng song song cách đều, tính chất của các điểm cách một đường[r]

7 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP pptx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP PPTX

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu  Nắm được định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân.  Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh, biết chứng[r]

17 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 5 LUYỆN TẬPI pptx

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 5 LUYỆN TẬPI PPTX

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 5 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu  Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức: B2inh phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.  Rèn luyện kỹ năng vận dụng các hằng đẳng thức đó II/ Phương tiện dạy học SGK, phấn màu. III/ Quá tr[r]

9 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 24: QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỀU PHÂN THỨC pps

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 24: QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỀU PHÂN THỨC PPS

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 24: Bài 4: QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỀU PHÂN THỨC I.Mục tiêu: Học sinh hiểu được thế nào là qui đồng mẫu các phân thức. Học sinh phát hiện các qui trình qui đồng mẫu, bước đầu biết qui đồng mẫu các bài tập đơn giản Rèn luyện tính tương tự[r]

6 Đọc thêm

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 28: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (Tiết 2) doc

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN - TIẾT 28: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (TIẾT 2) DOC

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 28: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (Tiết 2) I.Mục tiêu: 1.Về kiến thức: - Phát biểu được qui tắc tổng hợp của hai lực có giá đồng qui. - Phát biểu được điều kiện cân bằn[r]

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - TIẾT 29

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - TIẾT 29

m1.c1.(t1- t) = m2.c2.(t- t2)HĐ4: Ví dụ về phơng trình cân bằng nhiệt (8ph)- Yêu cầu HS đọc câu C2. Hớng dẫn HS cách dùng kí hiệu để tóm tắt đề bài, đổi đơn vị cho phù hợp.- Hớng dẫn HS giải bài tập theo các bớc.+ Nhiệt độ của vật khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu?+ Trong quá trình trao đổi[r]

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8- TIẾT 31

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8- TIẾT 31

C2 vào bảng 27.2.- Qua các ví dụ ở câu C2, em rút ra nhận xét gì?HĐ4: Tìm hiểu sự bảo toàn năng lợng (10ph)- GV thông báo về sự bảo toàn năng l-ợng trong các hiện tợng cơ và nhiệt.- Yêu cầu HS nêu ví dụ minh hoạ sự bảo toàn năng lọng.HĐ5: Trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng(8ph)- Yêu cầu[r]

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8-TIẾT 30

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8-TIẾT 30

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 30: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệuA- Mục tiêu- Phát biểu đợc định nghĩa năng suất toả nhiệt. Viết đợc công thức tính nhiệt lợng donhiên liệu bị đốt cháy toả ra. Nêu đợc tên, đơn vị của các đại lợng có trong côngthức.- Rèn kỹ năng vận dụng công thức tính nhiệt lợn[r]

2 Đọc thêm

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 24 pps

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 6 - TIẾT 24 PPS

: Tiết 24: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT. A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nhận biết được sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra một lực rất lớn. -Mô tả được cấu tạo và hoạt động của băng kép. -Giải thích một số ứng dụng đơn giản về sự nở vì nhiệt. 2. Kĩ năng: -Phân tích hi[r]

6 Đọc thêm

Giáo án vật lý lớp 6 - Tiết 8 potx

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 6 - TIẾT 8 POTX

*H. Đ.2: PHÁT HIỆN SỰ TỒN TẠI CỦA TRỌNG LỰC (10 phút). -GV yêu cầu HS nêu phương án TN. -Trạng thái của lò xo? -Kiểm tra trả lời C1, chỉnh sửa -Kiểm tra C2. -Từ phân tích C2 → Trả lời C3. -Điều khiển HS trong lớp trao đổi → thống nhất câu trả lời. I.Trọng lực là gì? 1. Thí nghiệm: C1: C2: Lực[r]

5 Đọc thêm

Giáo Án Vật Lý 9 Tiết (23-24) pot

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 TIẾT (23-24) POT

C7 C8 Từ cực của thanh nam châm trên hình21.5 là cực nam Củng cố và hướng dẫn tự học: a. Bài vừa học: GV hệ thống lại kiến thức tồn bài Hướng dẫn HS làm BT b. Hướng dẫn tự học : *Bài vừa học: Học thuộc ghi nhớ SGK/60 và lệnh C6. *Bài sắp học: “Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường”. - Câu hỏ[r]

10 Đọc thêm

Giáo án hoá học lớp 9

Giáo án hoá học lớp 9

Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá học lớp 9 Giáo án hoá họ[r]

Đọc thêm