DE KIEM TRA HOC KI I VAT LI LOP 8 - NAM HOC 2011-2012 - TRUONG THCS QUANG HOP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "DE KIEM TRA HOC KI I VAT LI LOP 8 - NAM HOC 2011-2012 - TRUONG THCS QUANG HOP":

DE KIEM TRA HOC KI I LOP 12 nam hoc 2010-2011

DE KIEM TRA HOC KI I LOP 12 NAM HOC 2010-2011

B. He asked me would you mind turning on the fanC. He asked me if I would mind turning in the fan.D. He asked me whether to turn on the fan.21. “Would you like to go to the cinema with me tonight?” he said.A. He invited me to go to the cinema with him that night.B.He offered me to go to the c[r]

5 Đọc thêm

DE KIEM TRA HOC KI I VAT LI 10 pdf

DE KIEM TRA HOC KI I VAT LI 10 PDF

ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011.MÔN VẬT LÝ LỚP 10I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM).Thời gian làm bài : 20 phút.ĐẾ 1ACâu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sự rơi tự do?A. Phương thẳng đứng. B. Chiều từ trên xuống.C. Là chuyển động thẳng nhanh dần đều. D. Có vận[r]

7 Đọc thêm

Kiểm tra học kì I Môn: Lịch sử Năm học: 2010 –2011 Trường THCS Lê Thiện Lớp: 8 pdf

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: LỊCH SỬ NĂM HỌC: 2010 –2011 TRƯỜNG THCS LÊ THIỆN LỚP: 8 PDF

1 0,25 1 Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 1 5,0 1 Tổng số câu Tổng số điểm 4 3,0 1 2,0 1 5,0 4 3,0 2 7,0 Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Các ý đúng: 1, ý: D (0, 25 đ) 2, ý: 1, 5 ( 0, 5 đ) 3, các từ (số): trí thức; thông minh; Tiến sĩ triết học; 1843 ( mỗi[r]

4 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì II, mộn vật lí lớp 6 năm học 2010 - 2011 pps

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, MỘN VẬT LÍ LỚP 6 NĂM HỌC 2010 - 2011 PPS

2 Phòng GD&ĐT Hương Trà Trường THCS Hương ToànĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM học 2008-2009MÔN: VẬT LÝ 6Phần I (4đ): Câu 1 đến câu 8 mỗi câu đúng được 0,5đCâu 1 2 3 4 5 6 7 8Phương án đúng b d c b a b d aPhần II (6đ)Câu 1: 1,5đ- Nêu được mỗi thành cốc đều[r]

4 Đọc thêm

kiểm tra cuối học kì 1

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

De kiem tra hoc ki nam hoc 2010-2011 Mon:ngu vanCau1:Chi ra loi dung tu va chua loi doa,Mac du con mot so yeu diem, nhung so voi nam hoc cu,lop 6b da tien bo vuot bacb,Nha tho NGUYEN DINH CHIEU da tan mat chung thuc canh nha tan cua nat cua nhang nguo[r]

1 Đọc thêm

Bài kiểm tra học kì I năm học:2010-2011 mon vật lí 9

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 2011 MON VẬT LÍ 9

Trờng THCS Kiểm tra học kì i (Năm học 2010 - 2011) Xuân H ng Môn Vật lí 9: (Thời gian làm bài 45 phút)I. Mục tiêu:- Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức cơ bản của HS ở học kì I thông qua việc vậndụng các kiến thức đó vào giải BT cụ thể.- Kĩ năng: Vận dụng sự h[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: Vật Lí 7 - TRƯỜNG THCS MỸ CẨM potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: VẬT LÍ 7 - TRƯỜNG THCS MỸ CẨM POTX

1 + U2- Đoạn mạch hai đèn mắc song song + CĐDĐ I = I1 + I2+ Hiệu điện thế U = U1 = U21đ1đ4Trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi, vì khi quay cánhquạt sẽ cọ xát với không khí nên nó bị nhiễm điện và hút được các hạt bụinhẹ có trong không khí.1đ5a. Hai mảnh ni lông, sau khi cọ x[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-ĐỊA LÍ 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-ĐỊA LÍ 8

C. Phật giáoD. Ấn Độ GiáoII/ Tự luận (7,5 điểm)1/ Trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực Nam Á? (khí hậu, sông ngòi và cảnh quan thiên nhiên)2/ Nêu vị trí và đặc điểm địa hình của khu vực Đông ÁPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI THỤYTrường THCS Thái NguyênĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IMôn Địa lí 8Thời gia[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 8 NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 8 NĂM HỌC 2010 - 2011

39. I haven’t seen John since ……………………A. we have finished school B. we have going to finish schoolC. we must finish school D. we finished school40. …………………….. I have ever met.A. She is the most beautiful girl B. She is the best beautiful girl C. She is the more famous person D. She is[r]

4 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì I lớp 12 năm học 2010-2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2010 2011

Câu 12. Để hiển thị thông tin các nhân viên có ngày sinh trước ngày 15/10/1970 gồm MaNv, HoNV, TenNV, NgaySinh. Đặt điều kiện ở field NgaySinh là :A. >#15/10/1970#B. >”15/10/1970”C. <”15/10/1970”D. <#15/10/1970#II. Phần tự luận (4 điểm)Câu 1(3 điểm): Cơ sở dữ liệu là gì?[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I VẬT LÍ 9 NĂM HỌC 20162017

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I VẬT LÍ 9 NĂM HỌC 20162017

4. Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 10m , tiết diện 2 mm , điện trở suất  =1 ,7.10 m. Điện trở củadây dẫn là :A. 8,5.10 -2 .B. 0,85.10-2.C. 85.10-2 .D. 0,085.10-2.5. Công thức tính công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là:A. A = I.R.tB. A = U2.I.tC. A = U.I.t[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC 12- BAN CƠ BẢN docx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC 12- BAN CƠ BẢN DOCX

TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I TỔ SINH HỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC 12- BAN CƠ BẢN I- Trắc nghiệm:(5 điêm) Câu 1: Bản chất của mã di truyền là A. các axit amin đựơc mã hoá trong gen. B. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã ho[r]

2 Đọc thêm

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 2011 MÔN VẬT LÍ 12 DOC

4)cm. Biết ở thời điểm t vật chuyển động theo chiều âm qua li độ x = 4cm. Trước thời điểm đó 124s li độ và chiều chuyển động của vật là: A. x =43cm và chuyển động theo chiều dương. B. x = 0 và chuyển động theo chiều âm. C. x =43cm và chuyển động theo chiều âm. D. x = 0 và chuyển động theo chiều[r]

16 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: TOÁN LỚP 6 docx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: TOÁN LỚP 6 DOCX

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IQUẬN TÂN BÌNH NĂMHỌC 2011-2012MÔN: TOÁN LỚP 6Thời gian làm bài : 60 phút(Không kể thời gian phát đề )Bài 1: 1)a) Viết tập hợp M các số nguyên x sao cho -6 ≤ x < 3 (bằng cách liệt kê) (0.5 đ)b) TÌm ƯCLN (270; 378) (0.5đ)c) Tìm BCNN (1[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN TOÁN LỚP 11 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN TOÁN LỚP 11 PPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu MÔN TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài 90 phútI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH( 8 điểm)Câu I (2.5 điểm) Giải các phương trình sau:1. ( )+ + =03cot 3 10 3 0x2. 2sin2x + 5cosx + 1[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN : VẬT LÝ - Mã đề thi: 202 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 2012 MÔN VẬT LÝ MÃ ĐỀ THI 202 PPSX

. 40. Một momen lực 120(N.m )tác dụng vào bánh xe, làm cho bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc góc là 8rad/s2. Momen quán tính của bánh xe là : A. 15kg.M2 B. 0,667kg.m2 C. 7,5kg.m2 D. 1,5kg.m2 Mã đề 202 - 5/5 B. Phần danh cho thí sinh học chương trình Chuẩn (8 câ[r]

5 Đọc thêm

DE TIENG VIET CNGD LOP 1 CUOI NAM HOC THEO MA TRAN

DE TIENG VIET CNGD LOP 1 CUOI NAM HOC THEO MA TRAN

96 – 33 = 625 cm + 4 cm – 8cm = 21 cm50 cm + 7cm – 57cm = 0 cmCâu 6 : ( 2 đ)a). Khoanh tròn vào số bé nhất:b). Khoanh tròn vào số lớn nhất:81 ,75 ,62,70 ,90 ,51.68 ,59.Câu 7 :Lan có 6 bức tranh. Hà có 10 bức tranh. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu bức tranh? ( 1 đ )A. 15B. 16

8 Đọc thêm

KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: VẬT LÍ LỚP - Mã đề: 408 pot

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ LỚP - MÃ ĐỀ: 408 POT

Hai thanh nhôm C. Hai thanh kẽm D. Hai thanh đồng Câu 8: Ngoài đơn vị là oát (W), công suất điện có thể có đơn vị là: A. Ampe nhân giây B. Vôn trên Ampe C. Jun trên giây (J/s) D. Jun (J) Câu 9: Điện năng tiêu thụ được đo bằng: A. Tĩnh điện kế B. Ampe kế C. Vôn kế D.

6 Đọc thêm