2TÍNH TOÁN CỘT C34 TẦNG 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "2TÍNH TOÁN CỘT C34 TẦNG 1":

thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên và lập chương trình dồn tải khung phẳng, tổ hợp lực dầm, cột, chương 15 potx

THIẾT KẾ CHUNG CƯ C16 - KHU ĐÔ THỊ TRUNG YÊN VÀ LẬP CHƯƠNG TRÌNH DỒN TẢI KHUNG PHẲNG, TỔ HỢP LỰC DẦM, CỘT, CHƯƠNG 15 POTX

- 1 -Chng 15: Tính toán cốt thép cột khung trục BQua phân tích bảng tổ hợp nội lực, ta tìm ra các cấu kiện điển hình có nội lực nguy hiểm nhất. Tính toán cốt thép cho các cấu kiện đó rồi bố trí t-ơng tự cho các cấu kiện khác gần giống nó. Cụ thể là:+ Tính toán cốt thép cho cột tầng 1 rồi bố trí t-ơng tự đến hết cột tầng 4+ Tính toán cốt thép cho cột tầng 5 rồi bố trí t-ơng tự đến hết cột tầng 8+ Tính toán cốt thép cho cột tầng 9 rồi bố trí t-ơng tự đến hết cột tầng tumĐể đơn giản trong trình bày ta dùng ch-ơng trình Excel2000 của MicroSoft để thực hiện tính toán tự động cốt thép cột. Sau đây ta đ-a ra bảng tổ hợp nội lực cột.II.2.8.5. Tính toán cốt thép cột điển hìnhTa chỉ thuyết minh tính toán cho cột điển hình cột C131 (trục 3), kết qủa cột này tính đ-ợc đ-ợc lấy để bố trí cho các cột từ tầng 1-4 ứng với trục 3. Kết quả các cột còn lại đ-ợc trình bày trong bảng tính đi kèm.a) Tính toán cho cột C131Cốt thép cột tính theo cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên theo tiêu chuẩn Anh (theo tài liệu về cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên. soạn thảo theo tiêu chuẩn Anh BS8110, có cải tiến theo TCVN 5574 - 94 do Thầy Nguyễn Đình Cuống soạn)Từ bảng tổ hợp nội lực ta rút ra các cặp nội lực nguy hiểm tại tiết diện chân cột (tết diện 1-1):Cặp Nmax: N = -694805 kG
Xem thêm

12 Đọc thêm

thuyết minh đồ án nền móng

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

trong tài liệu này có bản thuyết minh và bản vẻ đầy đủ cho quá trình tính toán đồ án nền móng.trong đồ án này mình tính toán 3 loại móng : 1tính toán móng đơn dưới cột 2tính toán móng băng dưới tường 3tính toán móng cọc đài thấp

32 Đọc thêm

TÍNH TOÁN CỘT

TÍNH TOÁN CỘT

5.1.3. Nội lực tính toán cốt thép cột: Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra các cặp nội lực nguy hiểm :Mmax - Nt (Giá trị mômen dơng lớn nhất và lực dọc tơng ứng) Mmin - Nt (Giá trị mômen âm có trị tuyệt đối lớn nhất và lực dọc tơng ứng) Nmax - Mt (Giá trị lực dọc lớn nhất và mômen tơng ứng).Sau đó tính toán cốt thép đối xứng với cặp nội lực nguy hiểm nhất và kiểm tra với các cặp nội lực còn lại. Giá trị cốt thép lớn nhất trong các giá trị tính toán và kiểm tra sẽ đợc chọn và bố trí cốt thép cho các cột.5.2. Tính toán cốt thép cho cột tầng trệt: (Tiết diện 50 x 50cm)(Phần tử cột 1, 9, 17, 25 trong bảng tổ hợp nội lực)5.2.1. Tính phần tử cột số 1Các cặp nội lực nguy hiểm chọn ra từ bảng tổ hợp nội lực:Cặp 1: M = -11,024T.m ; N = - 251,695 T.Cặp 2: M = 13,093 T.m ; N = - 251,695 T.Cặp 3: N = - 253,39 T. ; M = 11,82 T.m 5.2.1.1. Tính cốt thép đối xứng với cặp 2 (M
Xem thêm

12 Đọc thêm

Thiết kế nền móng cho 1 công trình xây dựng

THIẾT KẾ NỀN MÓNG CHO 1 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

2. Nhận xét, đánh giá về tính năng xây dựng của nền đất: Đất nền ta đang thiết kế gồm 3 lớp: + Lớp 1 là lớp đất cát pha (Á cát), ở trạng thái dẻo, bão hoà nước, có chiều dày 4 m. + Lớp 2 là lớp đất sét, ở trạng thái bão hoà nước, dẻo có chiều dày 3 m. + Lớp 3 là lớp đất cát hạt vừa, ở trạng thái bảo hoà nước, có độ chặt vừa chiều dày rất lớn. 3.Đề xuất Phương án thiết kế Móng Do tất cả các lớp đều có hệ số rỗng tự nhiên e0 < 1 nên ta có thể đặt móng của công trình lên trên nền đất tự nhiên không cần qua xử lý. Ta thiết kế móng theo hai phương án: a.Phương án 1: Thiết kế và tính toán móng nông bằng bê tông cốt thép (loại móng đơn) Thiết kế và tính toán móng cho cột giữa. Thiết kế và tính toán móng cho cột biên (lệch tâm). b.Phương án 2: Thiết kế và tính toán móng cọc đài thấp bao gồm: Thiết kế và tính toán móng cho cột giữa. Thiết kế và tính toán móng cho cột biên.
Xem thêm

47 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp thiết kế chung cư

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CHUNG CƯ

MỤC LỤCPhần 1:GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH1I.Tổng quan về công trình1 1.Lời mở đầu1 2.Địa điểm xây dựng1 3.Đặc điểm khí hậu tại TP.HCM1II. Giai pháp mặt bằng và phân khu chức năng 2 1.Tầng hầm2 2.Tầng trệt2 3.Tầng 282 4.Tầng mái2III.Các giải pháp kỹ thuật 3IV.Giai pháp kết cấu công trình3 1.Giai pháp kết cấu3 2.Lựa chọn sơ đồ kết cấu công trình 3V.Cơ sở thiết kế3 Phần 2:KẾT CẤU4 Chương 2:Tính toán sàn tầng điển 44 2.1.Lựa chọn sơ bộ kích thước của các bộ phận sàn5 2.2. Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân saøn 6 2.3. Tính toaùn caùc oâ baûn saøn 8 Chương 3: Tính toaùn caàu thang 23 3.1 Caáu taïo caàu thang taàng 1823 3.2.Xác định tải trọng 24 3.3 Tính toaùn caùc boä phaän caàu thang26 3.1.1 Cấu tạo cầu thang tầng trệt lên lầu 131 3.2.2 Xác định tải trọng 32 3.3 .3Tính toán các bộ phận cầu thang 34 Chương 4:Tính toán hồ nước máy 39 4.1 Công năng và kích thước hồ nước máy 39 4.2.Tính toán các cấu kiện hồ nước41 4.3.Tính toán cốt thép57 Chương 5:Tính toán dầm dọc trục B59 5.1.Sơ đồ tính 59 5.2.Chọn kích thước sơ bộ kích thước tiết diện dầm59 5.3.Tải trọng tác dụng 59 5.4.Tính cốt thép 65 Chương 6: Khung trục 268 A.Xác định sơ đồ tính khung 68 6.Sơ đồ tính toán 68 6.1.Xác định kích thước sơ bộ 69 6.2 Tải trọng tác dụng lên nhịp AB71 6.3 Tải trọng tác dụng lên nhịp BC72 6.4 Tải trọng tác dụng lên nhịp CD73 6.5 Tải trọng tác dụng lên nhịp Consol73 6.6 Tải trọng tác dụng lên cột A2(D2)74 6.7 Tải trọng tác dụng lên cột B2(C2)75 6.8 Tải trọng gió 76 B.Tính cốt thép dầm87 C.Tính cốt thép cột 89Phần 3:NỀN MÓNG104 Chương VI:Nền móng 104A.Địa chất công trình 104 I.Mục đích 104 II.Phương pháp tiến hành 104 III.Cấu tạo địa chất 105 IV.Tính chất cơ lí và địa chất thủy văn 106 V.Chọn nội lực để tính toán 108B.Tính toán phương án cọc ép BTCT109 I.Tính toán sơ bộ 109 1.Chọn chiều sâu chon móng 109 2.Chọn kích thước cọc109 3.Chọn chiều sâu chon móng 109 4.Tính sức chịu tải của cọc theo vật lieu110 5.Tính sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý đất nền 112 6 Tính sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cường độ đất nền114II.Tính móng dưới cột M1117 1.Tải trọng tính toán117 2.Xác định số lượng cọc và diên tích móng 117 3.Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 118 4. Kiểm tra lực tác dụng lên đất nền 119 5.Kiểm tra độ lún của móng 122 6.Tính toán độ bền và cốt thép đài cọc 123 III. Tính móng dưới cột M2125 1.Tải trọng tính toán 125 2.Xác định số lượng cọc và diên tích móng 125 3.Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 126 4. Kiểm tra lực tác dụng lên đất nền 127 5.Kiểm tra độ lún của móng 130 6.Tính toán độ bền và cốt thép đài cọc 133 C:Tính toán cọc khoan nhồi 134 I.Đặc điểm cọc khoan nhồi và phạm vi áp dung134 II.Chọn nội lực để tính toán 135 III.Tính toán sơ bộ 136 1.Chọn chiều sâu chôn móng 136 2.Chọn kích thước và vật liệu làm cọc 136 3. Chọn chiều cao đài 137 4.Tính sức chịu tải của cọc theo vật liệu 137 5. Tính sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý đất nền137 6 Tính sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cường độ đất nền140IV.Tính móng dưới cột M1141 1.Tải trọng tính toán 141 2.Xác định số lượng cọc và diên tích móng 142 3.Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 143 4. Kiểm tra lực tác dụng lên đất nền 144 5.Kiểm tra độ lún của móng 147 6.Tính toán độ bền và cốt thép đài cọc148V.Tính móng dưới cột M1150 1.Tải trọng tính toán 150 2.Xác định số lượng cọc và diên tích móng 150 3.Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 151 4. Kiểm tra lực tác dụng lên đất nền 152 5.Kiểm tra độ lún của móng 153 6.Tính toán độ bền và cốt thép đài cọc 156 VI. So sánh 2 phương án móng158
Xem thêm

176 Đọc thêm

bài giảng chương 4 cột thép

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 4 CỘT THÉP

3. Sơ đồ tính, chiều dài tính toán, và độ mảnh Giải pháp liên kết : (ở đầu cột và chân cột) được lựa chọn tuỳ theo mục đích và yêu cầu chịu lực : . Liên kết khớp (M=0) . Liên kết ngàm cứng (Góc xoay=0) . Liên kết ngàm trượt (khi xà ngang có độ cứng rất lớn) . Liên kết ngàm đàn hồi (Trung gian giữa khớp và ngàm); a) Sơ đồ tính Trục dọc của cột (trục tính toán) theo phương zz. Liên kết ở chân cột và đầu cột : Liên kết ở 2 đầu cột có thể khác nhau; Liên kết theo 2 trục xx và yy của tiết diện cột có thể khác nhau. x 1 1 z
Xem thêm

93 Đọc thêm

TÍNH TOÁN CỘT

TÍNH TOÁN CỘT

3ỉ283ỉ282ỉ28 ỉ8 a200Hình 5.1.Thép cột trục F tầng một.Thực hiện tính toán dựa vào các công thức và các yêu cầu cấu tạo trên cho các cặp nội lực còn lại ta đợc kết quả tính toán thép cột khung C, ghi ở bảng phần phụ lục.5.2.2. Tính cốt ngang cột các tầng .Do cột làm việc nh một cấu kiện lệch tâm bé nên cốt ngang chỉ đặt cấu tạo theo TCXD 198 - 1997 nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt dọc, chống phình cốt thép dọc và chống nứt:SVTH: HONG MNH CNG- LP XDD47-H2 68 N TT NGHIP TRUNG TM THNG MI PARKSON HNG VNG- Đờng kính cốt đai: d (8; 0,25d1) = (8; 0,25ì28) Chọn thép 8.- Cốt thép ngang phải đợc bố trí trên suốt chiều dài cột, ngoài ra ở phần chân cột trên 1 đoạn có chiều dài: lc = max(h, l/6, 450) = max(600, 6300/6, 450) = 1050 mm, chọn lc = 110(cm). Đặt cốt đai dày hơn với u=100mm : u = min(8d, b/2, 200) = min(8x28, 400/2, 200) = 200mm.- Trong các vùng khác cốt đai chọn:
Xem thêm

5 Đọc thêm

đồ án tốt nghiệm kỹ thuật thi công

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆM KỸ THUẬT THI CÔNG

Chương 1: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 4 1.1 Đặc điểm về kiến trúc và kết cấu của công trình. 4 1.2 Đặc điểm về địa chất thủy văn, đường xá vận chuyển vào công trình. 5 1.3 Công tác chuẩn bị trước khi thi công. 5 1.3.1 Chuẩn bị mặt bằng. 5 1.3.2 Cấp thoát nước. 6 1.3.3 Thiết bị điện. 6 1.3.4 Công tác giác móng. 6 1.3.5 Hạ mực nước ngầm. 8 Chương 2: KỸ THUẬT THI CÔNG BẰNG MÓNG 9 2.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐẤT 9 2.1.1 Thiết kế mặt cắt hố đào. 10 2.1.2 Tính khối lượng đất đào. 11 2.1.3 Chọn máy đào. 12 2.1.4 Chọn ô tô vận chuyển đất. 15 2.1.5 Thiết kế tuyến di chuyển khi thi công đất. 16 2.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG MÓNG 16 2.2.1 Công tác chuần bị. 16 2.2.2 Tính toán khối lượng bêtông móng. 18 2.2.3 Tính toán thiết kế ván khuôn móng. 18 2.24 Tính khuối lượng ván khuôn móng 23 2.2.5 Phương án thi công bêtông móng. 23 Chương 3: THI CÔNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 38 3.1 Tính toán khối lượng bêtông tầng điển hình (tầng 4) . 38 3.2 Tính khối lượng ván khuôn sàn tầng điển hình. 39 3.3 Tính toán cấu tạo ván khuôn cột tầng điển hình. 40 3.4 Tính toán câu tạo ván khuôn sàn tầng điển hình. 43 3.5 Tính toán cấu tạo ván khuôn dầm tầng điển hình ( thiết kế cho dầm tầng chính ). 49 3.6 Biện pháp thi công. 54 Chương 4: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG
Xem thêm

62 Đọc thêm

THIẾT KẾ VÁN KHUÔN SÀN BẰNG CÁC TẤM GỖ RIÊNG VÀ HỆ CỘT CHỐNG

THIẾT KẾ VÁN KHUÔN SÀN BẰNG CÁC TẤM GỖ RIÊNG VÀ HỆ CỘT CHỐNG

1. Thiết kế ván khuôn sàn: Ván khuôn sàn được chế tạo bởi các tấm gỗ riêng lẻ liên kết với nhau thành mảng lớn. Các mảng ván đặt lên xà gồ, phía dưới xà gồ được bằng hệ cột chống.a.Chọn ô sàn thiết kế :Tính toán ván khuôn sàn cho tầng cao nhất và cho bước nhà từ đó tính ra cho các tầng còn lại.Cắt một dải bản rộng 1m để tính. Sơ đồ tính ván khuôn sàn.b.Chọn ván khuôn, xà gồ, cây chống.chọn ván khuôn, xà gồ và cột chống bằng gỗ có : = 110 kgcm3. = 750 kgcm3.+ Kích thước. Ván khuôn: 25 3 cm Xà gồ: 6 12 cm. Cột chống: 10 10 cm.c.Tính toán xà gồ:Xà gồ được đặt theo phương song song với dầm chính và vuông góc với dầm phụ.Khoảng cách xà gồ là lxg = ?Sơ đồ tính:
Xem thêm

65 Đọc thêm

 VÁCH CỨNG

VÁCH CỨNG

Vách cứngTiết diện tiết diện vách cứngDefine →Wall/Slab/ Desk Sections…4. Mô hình các phần tửMô hình các phần tử cột:Cách 1: Chọn chế độ ONE STORYĐể tạo các phần tử cột có tính chất giống như 1 tầng ta làm như sau:Chọn các đối tượng của tầng đóEdit → Replicate →Chọn tầng muốn sao chépChú ý: công cụ Edit → Replicate có thề dùng để sao chép theo đường thẳng (tạomảng chữ nhật) trên mặt bằng (Linear); sao chép (tạo mảng đườg tròn) theo đường tròn(radius) hoặc tạo hình đối xứng qua đường thẳng (Story)Cách 2: mô hình theo similar sotry (xem lại các bài trước)Hiệu chỉnh similar storyMô hình cho 1 tầng, những tầng similar sẽ được mô hình theo (cần hiệu chỉnh trongEdit→Edit Story Data→ Edit Story)Mô hình phần tử vách cứng:Vẽ các điểm: Draw → Draw Point Object (hoặc nhấp chuột vào biểu tượngGVHD: Nguyễn Thanh Tú)5
Xem thêm

13 Đọc thêm

Hướng dẫn thực hành Kỹ thuật Bờ biển - Phần 2 doc

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KỸ THUẬT BỜ BIỂN - PHẦN 2 DOC

2.1. Lập bảng phân bố tần suất thực nghiệm (Bảng 1) 1. Sắp xếp chuỗi số liệu xi theo thứ tự giảm dần và điền vào cột 2 của bảng tính toán. Trong Excel, chọn cột số liệu từ hàng 1 đến hàng N, sau đó chọn trên trình đơn Data → Sort. Chọn cột định sắp xếp trong Sort by và hướng sắp xếp là Descending, sau đó bấm nút OK. Cột 1 là thứ hạng i của các giá trị trong chuỗi số liệu xi theo thứ tự nhỏ dần. Để điền cột này tự động trong Excel, nhập số 1 vào hàng đầu tiên và chọn ô đầu tiên đó, sau đó chọn trên trình đơn Edit → Fill → Series. Chọn Series in là hướng điền Columns, chọn loại chuỗi Type là Linear, Step value là 1, Stop value là giá trị của N, sau đó bấm nút OK. 2. Tính tần suất kinh nghiệm Pi = i/(N+1) trong cột 3. 3. Tính toán LN(-LN(1-Pi)) trong cột 4. 2.2. Tính các đăc trưng thống kê của chuỗi số theo phương pháp moments: 1. Tính toán các đặc trưng thống kê. Giá trị độ dài chuỗi N = COUNT(X) với đối số X là chuỗi số liệu đã nhập vào. 2. Giá trị trung bình của chuỗi số x=AVERAGE(X).
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỒ ÁN MÓNG CỌC ÉP 20%

ĐỒ ÁN MÓNG CỌC ÉP 20%

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2013-2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂYGV HƯỚNG DẪNTh.S LÂM NGỌC QUÍViệc tính toán móng cọc đài thấp dựa vào các giả thuyết chủ yếu sau:- Sức chịu tải của cọc trong móng được xác định như đối với cọc đơn đứngriêng rẽ, không kể đến ảnh hưởng của nhóm cọc.- Tải trọng của công trình qua đài cọc chỉ truyền lên các cọc chứ không trựctiếp truyền lên phần đất nằm giữa các cọc tại mặt tiếp giáp với đài cọc.- Giằng móng có tác dụng tiếp thu nội lực kéo xuất hiện khi nén không đều,làm tăng cường độ và độ cứng không gian của kết cấu. Tuy nhiên, khi mô hình tínhkhung ta xem cột như ngàm cứng vào móng nên ta đã bỏ qua sự làm việc của hệgiằng.3.1. CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN3.1.1. Tải trọng tính toán- Móng công trình được tính dựa theo giá trị nội lực nguy hiểm nhất truyềnxuống chân cột. Tính toán với 1 trong 3 cặp tổ hợp sau:N max M tu Qtu•,,••M max N tu Qtu
Xem thêm

31 Đọc thêm

bài tập lớn môn tổ chức và quản lý thi công

BÀI TẬP LỚN MÔN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI CÔNG

Dầm chính 0,7.0,3 15,9 20 56,67 4493,34Dầm phụ 0,3.0,22 61,4 4 16,05 1272,4Dầm thang 0,3.0,22 3,6 12 2,82 631,17Tổng 75,54 6396,912.3.1.2 . Thể tích Bê tông và khối lượng thép cần dùng cho thi công cột.Sinh Viên :Bùi Duy Công Trang:Lớp: XDD51-ĐC199Tổ chức và quản lý thi công Bảng 2.3.1.2.1.1. Tính Khối lượng thi công cột tầng 4Loại cộtTiết diện cột Chiều dài cột Số lượngThể tích BT (m3)Khối lượng thép (kg)1(m2) 2 (m) 3 (Cái)4=1.2.3-µ.1.2.35=µ.1.2.3.7850Cột giữa 0,3.0,22 3,6 36 8,47 671,46Cột Biên 0,25.0,22 3,6 40 7,84 621,72Cột góc 0,22.0,22 3,6 4 0,69 54,71Tổng 80 17 1347,92.3.1.3 . Thể tích Bê tông và khối lượng thép cần dùng cho thi công sànBảng 2.3.1.3.1.1. Tính Khối lượng thi công sàn tầng 4
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tài liệu Microsoft Exce doc

TÀI LIỆU MICROSOFT EXCE DOC

phòng ngừa những cách sử dụng sai trái bằng cách thêm vào các chức năng: Hoàn toàn bỏ đi tính năng Macro, kích hoạt macro khi mở workbook hoặc là tin tưởng những macro được công nhận bởi một nguồn đáng tin.Từ phiên bản 5.0 tới 9.0, Excel đã có những quả trứng phục sinh, mặc dù từ phiên bản 10 Microsoft đã có những tính toán để hạn chế thậm chí hoặc xóa bỏ hẳn những tính năng ko được công bố trong các sản phẩm của họ.Lịch sử Excel Từ thủa xưa xửa xừa xưa - thời khai thiên lập địa, những kế toán viên mải mê với những con số và thấy rằng dữ liệu của họ có dạng hình vuông, gồm các hàng và các cột. Thế là Excel ra đời, thay thế cho việc viết tay trên sổ sách. Với 256 cột và 65536 dòng, Excel bị hạn chế không thể quản lý được những dữ liệu lớn. Người ta dùng Access, một ngôn ngữ lập trình quản lý dữ liệu để quản lý được dữ liệu nhiều hơn. Rồi những ngôn ngữ lập trình khác tiếp tục phát triển, hàng chục ngôn ngữ, nhiều quá nhìn hoa cả mắt chẳng biết học cái nào thì hơn. Nhưng thực ra gốc rễ của chúng đều chỉ là cây nhị phân với đường đi luôn phải lựa chọn một trong hai : đúng hay sai, phải hay trái, cứng hay mềm!Người ta nhận thấy rằng cách quản lý dữ liệu của Access quá yếu, ví dụ có hai người đang cùng mở một dữ liệu, nếu một người muốn save lại những thay đổi thì phải coi thứ tự ưu tiên xem mình có được save trước hay không, vậy là bất tiện quá. Hệ quản trị cơ sở dữ liệuSQL server 2000 ra đời cho phép hàng trăm, hàng ngàn người ở khắp mọi nơi trên trái đất, cùng một lúc truy xuất vào một cơ sở dữ liệu và tha hồ muốn làm gì thì làm không hạn chế.Trong quá trình tiến hóa đó của các ngôn ngữ lập trình, người ta bỗng tìm thấy năm chữ : “Lập Trình Hướng Đối Tượng” (cứ như là nhặt được tiền vậy) và thế rồi Foxpro trở thành Visual Foxpro, ngôn ngữ “Si” trở thành Visual C, nhưng cái cần quan tâm hơn hết đó là Basic trở thành Visual Basic (VB)VB phát triển nhanh chóng và trở thành ngôn ngữ chuẩn của lập trình Windows, bạn hãy hình dung Windows 98, Windows 2000, rồi XP với các chương trình ứng dụng của chúng như Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ...tất cả đều được tạo nên từ VB.P/s : cái này thì ta phải lạc quan mặc dù ta không phủ nhận những người lập trình chuyên
Xem thêm

4 Đọc thêm

Luận văn thiết kế cần trục derrick cho công ty xếp dỡ khánh hội

LUẬN VĂN THIẾT KẾ CẦN TRỤC DERRICK CHO CÔNG TY XẾP DỠ KHÁNH HỘI

TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP THÁP 4.3. Phân loại: Theo số lượng gối đỡ : Tháp cẩu 2 gốiđược sử dụng phổ biến . Tháp cẩu 3 gối dùng khi boong giữa yếu . Tháp cẩu 1 gối chỉ dùng trên các tàu nhỏ . Buồng điện hoặc các kết cấu khác liên kết với tháp nếu không đựoc gia cừơng đủ khỏe thì không tính là 1 gối Theo dạng kết cấu : 4.3.1 Tháp cẩu 1 cột có(cột cẩu ) có 4 loại: Cột cẩu đơn giản lắp các hệ cần đơn, dùng trên các tàu nhỏ Cột cẩu 2 xà :có 1 xà ngang đỉnh cột và 1 xà ngang thân cột để lắp hệ cần đôi. Cột cẩu 3 ống có xà ngang thân cột được đỡ ở 2 đầu bằng 2 ống phụ thường là 2 ống thông gió Cột cẩu ghép với buồng điện, các gối cần được đặt ở nóc buồng điện, khi có buồng điện được gia cường thích hợp để làm 1 gối cho cột cẩu. Loại cột cẩu ghép với buồng điện có chiều cao thấp hơn các loại trên khoảng 2m
Xem thêm

99 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một xã nông nghiệp

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT XÃ NÔNG NGHIỆP

Thôn1 180 hộ dân, Thôn2 320 hộ dân, Thôn3 220 hộ dân, Thôn 4 240 hộ dân, ủy ban xã: Gồm 2 tầng mỗi tầng 4 phòng diệní 10x16mTrạm xá: Gồm 2 tầng mỗi tầng 6 phòng diệní 10x16mTrường học: Công suất đặt 200KVA, Cosj = 0,8Trạm bơm: : Diện tích 10x16m, 2 máy bơm 2x32kw, Cosj = 0,78a.Thiết kế chiếu sáng và động lực chi tiết cho Trạm bơmb.Thiết kê cung cấp điện cho xã trên1. Xác định phụ tải tính toán toàn xã2. Xác định sơ đồ nối dây của mạng điện 3. Lựa chọn phương án tối ưu4. Lựa chọn thiết bị điện của phương án tối ưu: 5. Xác định các tham số chế độ của mạng điện : U, P, A, U2 … 6. Tính toán nối đất cho trạm biến áp (với đất cát pha), 7. Tính toán dung lượng bù để cải thiện hệ số công suất lên giá trị cos2 = 0,95 8. Dự toán công trình điện.
Xem thêm

45 Đọc thêm

Tài liệu Sổ tay Kỹ Thuật Thuỷ Lợi -Phần 2-Tập 1 -Mục A-Chương 4 docx

TÀI LIỆU SỔ TAY KỸ THUẬT THUỶ LỢI -PHẦN 2-TẬP 1 -MỤC A-CHƯƠNG 4 DOCX

0xyảjảj+=ảả (4.8) 2222hh0xyảả+=ảả (4.9) NhW vậy các hàm j và h là những hàm điều hoà. Trên nền tảng định luật thấm Đacxy, các nhà khoa học đ tìm lời giải cho hàng loạt bài toán thấm trong môi trWờng đất dính và đất rời, kể cả trong môi trWờng đá với độ nứt nẻ nhỏ và đẳng hWớng. www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn 128 sổ tay KTTL * Phần 2 - công trình thủy lợi * Tập 1 Chế độ chuyển động của dòng thấm trong môi trWờng đất khi tính toán CTT đWợc xem là chảy tầng. Trong thực tế có thể có những nơi dòng thấm chuyển động nhanh hơn hoặc chậm hơn với vận tốc không hoàn toàn tuân theo định luật Đacxy, song xét cho cả miền thấm chung thì những hiện tWợng cá biệt này không ảnh hWởng đáng kể đến kết quả tính toán. DWới đây nêu kết quả lời giải cho một số bài toán thấm đặc trWng thWờng gặp trong lĩnh vực CTT.
Xem thêm

44 Đọc thêm

Phân tích và thiết kế kết cấu một mẫu tàu câu vỏ gỗ khu vực đà nẵng, chương 9 pptx

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU MỘT MẪU TÀU CÂU VỎ GỖ KHU VỰC ĐÀ NẴNG, CHƯƠNG 9 PPTX

Chương 9: Khung giàn phơiĐối với tàu câu mực khu vực Đà Nẵng tàu được kết cấu thêm giàn phơi mựcHình 2.25 Khung giàn phơiKết cấu giàn phơi mực có 2 tầng. Tầng 1 cao bằng nóc ca bin, tầng hai kết cấu cao hơn tầng 1 từ (70-100) cmKết cấu giàn phơi bao gồm:Các thanh trụ có chức năng làm cột chống cứng vững giữ toàn bộ các kết cấu đà ngang thanh dọc và các phên đan…Thanh trụ liên kết với kết cấu mạn tàu thông qua thanh trụ cụt liên kết với sườn bằng bu lông.Kết cấu gia cường của khung giàn phơi là các đoạn táp bằng gỗ Khung giàn phơiKết hợp với chúng khung giàn này được đặt các tấm phên đan bằng nứa đây tạo diện tích phơi.*Phên đan bằng nứa:Hình 2.26 Phên đan bằng nứaCác chi tiết kết cấu liên kết với nhau bằng bu lông và bằng đinhChiều cao của khung giàn phơi rất cao ảnh hưởng đến chiều cao trọng tâm và ảnh hưởng đến tính ổn định của tàu.Xét với ta có kích thức và số lượng các kết cấu của giàn phơi được thể hiện như sau:Bảng 2.24 Kích thức và số lượng các kết cấu của giàn phơi của mẫu tàu số 3.Kết cấu Kích thước (cm) Số lượngThanh trụ 12x12x350 10Thanh dọc 5x7x1500 8Xà ngang 10x12x600 10
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đồ án kết cấu thép số II trường đh kiến trúc

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP SỐ II TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC

Hd =2,08.9,2=19,14 m Chiều dài tính toán của các phần cột ngoài mặt phẳng khung xác định bằng khoảng cách các điểm cố kết dọc ngăn cản không cho cột chuyển vị theo ph-ơng dọc nhà. + Cột trên : l2y=Ht-Hdc=6,1-1,5=4,6 m + Cột d-ới : l1y=Hd=9,2 m Đ.H kiến trúc hà nội đồ án kết cấu thép số II 2/ Chọn tiết diện cột trên : 2.1- Chọn tiết diện. Tiết diện cột trên chọn dạng chữ H đối xứng. Hình dạng này đơn giản cho chế tạo. Tiết diện cột đ-ợc ghép từ ba bản thép, với chiều cao tiết diện đã chọn tr-ớc ht=750 mm. Độ lệch tâm : e=55,17,9404,147
Xem thêm

62 Đọc thêm

thuyết minh đồ án cọc bê tông cốt thép 2

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2. Yêu cầu: Công trình trường học tại TPHCM, đạng địa hình C, tường dày 100mm, xây trên tất cả các dầm, nhà 02 tầng. Chọn sơ bộ kích thước cột. Tính tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng gió Tổ hợp tải trọng Tìm nội lực Tính và bố trí cốt thép.. Số liệu tính toán:L1(m)L2(m)L3(m)L4(m)Bước A2(m)Bước A3(m)Chiều cao H1(m)Chiều cao H2(m)Vùng gió2,82,64,23,53,54,54,23,6IIA. Vật liệu sử dụng: Bê tông có cường độ chịu nén B25 có: Rb = 14,5 MPA, Rbt = 1,05 MPA Cốt thép CI Ǿ≤10 có: RS = RSC = 225MPA, RSW = 175MPA Cốt thép AII Ǿ>10 có: RS = RSC = 280MPA, RSW = 225MPAI. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC SÀN:1.1 Chọn chiều dày sàn tầng 1: Theo số liệu tính toán sàn tầng 1: Chiều dày sàn (mm)Tĩnh tải (KNm2)Hoạt tải (KNm2)903,752,4+ Tổng tải trọng tính toán sàn: = = 3,75 + 2,4 = 6,15 KNm21.2 Chiều dày sàn mái: Chiều dày được xác định theo công thức:h = Trong đó: D = 1,3 hệ số phục thuộc vào tải trọngL: Chiều dài cạnh ngắn lớn nhất tính toán. Chọn L = 4,2 mm = 40÷45: Sàn làm việc 2 phương. => h = = 0,1365÷0,1213Chọn hsm = 130mm. Xác định tải trọng tính toán sàn mái:+ Các lớp cấu tạo sàn mái Hai lớp gạch lá men vữa M50 dày 50mm Lớp gạch chống nóng vữa M50 dày 250mm Sàn BTCT chiều dày h = 130mm Lớp vữa trát trần chiều dày 15mm+ Tĩnh tải bao gồm tất cả trọng lượng bản thân cấu tạo sàn mái.gs = Kết quả tính toán theo bảng số liệu sau:SttCác lớp vật liệuHệ số tin cậyTải trọng (KNm3)Chiều dày (m)Trị số tính toán (KNm2)1 Hai lớp gạch lá men vữa M50 1,1180,050,992 Lớp gạch chống nóng vữa M50 1,1180,254,953 Sàn BTCT 1,1250,133,5754 Lớp vữa trát trần 1,3200,0150,39Tổng cộng:9,9+ Hoạt tải tiêu chuẩn chọn ptc = 75 daNm2 = 0,75 KNm2+ Hoạt tải tính toán: = nptc = 1,3.0,75 = 0,98 KNm2+ Tổng tải trọng tính toán sàn mái: = = 9,9 + 0,98 = 10,88 KNm2 Số liệu tính toán sàn máiChiều dày sàn (mm)Tĩnh tải (KNm2)Hoạt tải (KNm2)1309,90,98II. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN2.1 Chọn kích thước dầm khung. Công thức chọn dầm h = , b = Nhịp 12h = 2,8 = (0,28 ÷ 0,187)m => Chọn h = 250mmb = 250 = (0,125 ÷ 0,08)m => Chọn b = 200mm Nhịp 23h = 2,6 = (0,26 ÷ 0,173)m => Chọn h = 250mmb = 250 = (0,125 ÷ 0,08)m => Chọn b = 200mm Nhịp 34h = 4,2 = (0,42 ÷ 0,028)m => Chọn h = 350mmb = 350 = (0,175 ÷ 0,116)m => Chọn b = 200mm Nhịp 45h = 3,5 = (0,35 ÷ 0,23)m => Chọn h = 350mmb = 350 = (0,175 ÷ 0,116)m => Chọn b = 200mm Dầm dọc nhịp 4,3mh = 4,3 = (0,43 ÷ 0,28)m => Chọn h = 350mmb = 350 = (0,175 ÷ 0,116)m => Chọn b = 200mm Dầm dọc nhịp 4,5mh = 4,3 = (0,45 ÷ 0,3)m => Chọn h = 350mmb = 350 = (0,175 ÷ 0,116)m => Chọn b = 200mm2.2 Chọn kích thước cột khung trục D. Diện tích sàn truyền tải vào khung Diện tích tiết diện cột được xác định theo công thức:A = Với: N Tổng trọng lượng tác dụng lên cột của tầng thứ I bất kỳK = 1÷1,5: Hệ số xét đến ảnh hưởng của tải trọngn: Số tầng đang xét Cột trục 1D Lực dọc do trọng lượng bản thân sàn truyền vào trụ tầng 2N1 = = 10,88(4,3+4,5)2 = 67,02 KN Lực dọc do trọng lượng bản thân dầm dọc truyền vào trụ tầng 2N2 = 1,1.0,2.0,35.25. (4,3+4,5)2 = 8,47 KN Lực dọc do trọng lượng bản thân sàn tầng 1 truyền vào trụ tầng 1N3 = = 6,15(4,3+4,5)2 = 37,88 KN Lực dọc do trọng lượng bản thân dầm dọc truyền vào trụ tầng 1N4 = 1,1.0,2.0,35.25. (4,3+4,5)2 = 8,47 KN Lực dọc do trọng lượng bản thân tường xây trên dầm dọc truyền vào trụ tầng 1N4 = 1,1.0,1.18.((3,60,35).(4,3+4,5)+(3,60.25).2,82)2 = 32,95 KN Tổng lực dọc truyền xuống cột 1DN = 67,02+8,47+37,88+8,47+32,95 = 154,79 KNĐể kể đến ảnh hưởng của momen ta chọn k = 1,1
Xem thêm

51 Đọc thêm